Helmitin® 37510

Komentáře

Transkript

Helmitin® 37510
Produkt H. B. Fuller
TECHNICKÝ LIST
Helmitin® 37510
Art.nr. 37510
Vlastnosti:
Podle dosavadních zkušeností nevykazuje Helmitni® 37510 žádné zbarvení na bílých ani
světlých podkladech. Při zpracování PVC materiálů postupujte velmi opatrně. Lepidlo by
nemělo přijít do přímého styku s PVC, protože by mohlo dojít k uvolňování změkčovadla.
Při kašírování se lepidlo nanáší oboustranně.
Po příslušné době schnutí je slepení prováděno lehkým tlakem.
Pro dosažení dobrých výsledků by neměla pokojová teplota ani teplota lepidla klesnout pod
18°C.
Technické údaje:
Báze:
Barva:
Viskozita (Brookfield)
Hustota:
Ředidlo:
Čistič:
Nanášení:
Doba schnutí:
Doba kontaktního lepení:
Přípustná doba skladování:
Skladovací a přepravní
podmínky:
Citlivost na chlad:
Označení podle GefStoffV.:
Bezpečnostní list:
přírodní latex
bílá
cca 750 mPas*
3
cca 1,00 g/cm
voda
Helmitin® 676/2 (vysoce hořlavý)
Helmitin® 691 (těžko zápalný)
stříkací pistole, válcové nanášení
10 – 20 minut
cca 12 hod
cca 6 měsíců
dobře uzavřený při teplotě mezi +5°C a +25°C
ano
není
na vyžádání
*) Uvedená hodnota viskozity platí pro teplotu 20 ° C a okamžik výroby. Během skladování může dojít
k nepatrným změnám.
Zpracování:
Plochy rovnoměrně nastříkejte Helmitinem® 37510.
Průměr trysky stříkací pistole by měl být 1 -1,5 mm.
Tlak zvolte podle používaného zařízení. Při použití tlakové nádoby je doporučován tlak na
materiál cca 0,5 bar.
Lepidla lze aplikovat také pomocí vhodného válcového nanášecího zařízení.
Balení:
nevratná nádoba 9,5 kg
Upozornění:
Naše údaje vycházejí ze zkušeností v laboratoři a praxi. S ohledem na různost materiálů,
zpracovatelských metod a místních zvyků, na které nemáme žádný vliv, nemůže být
převzata žádná záruka, ani z hlediska patentového práva. Doporučujeme proto dostatečné
vlastní pokusy. Ostatně poukazujeme na naše všeobecné obchodní podmínky.
Vydáním těchto technických informací ztrácejí všechny dříve vydané informace o výrobku a
aplikaci svou platnost!
Únor 2012
FH TECHNIK spol. s r.o., Ampérova 482 (Průmyslová zóna), 462 03 LIBEREC 2,
tel. 485 152 417, 485 164 967, fax 485 164 968, GSM 602 482 290, 606 604 512
e-mail: [email protected], net: www.fhtechnik.cz

Podobné dokumenty

TECHNICKÝ LIST Helmitin®3280/12

TECHNICKÝ LIST Helmitin®3280/12 Naše údaje vycházejí ze zkušeností v laboratoři a praxi. S ohledem na různost materiálů, zpracovatelských metod a místních zvyků, na které nemáme žádný vliv, nemůže být převzata žádná záruka, ani z...

Více

Helmitin® 14026

Helmitin® 14026 Při lepení tkanin se lepidlo nanáší 3x, aby se dosáhlo přilepení po celé ploše. Zde je také třeba dodržet dobu před každým dalším nánosem lepidla

Více

Technický list Swift®bond 2200

Technický list Swift®bond 2200 Swift®bond 2200 * 9,1 kg nevratná nádobě netto Swift®bond 2202 * 4,5 kg nevratná nádobě netto Swift®hardener 9530 * 2,0 kg nevratná nádobě netto * 25 kg nevratná nádobě netto

Více