Meziobratlový blok pro bederní páter

Komentáře

Transkript

Meziobratlový blok pro bederní páter
CERAMIL®
Meziobratlový blok pro bederní páteř
Indikace : bederní páteř
Implantát
Meziobratlový blok pro bederní páteř je vyroben z biokeramického, zcela inertního a
nevstřebatelného materiálu CERAMIL®. Tento implantát je vhodný pro osteosyntézu, svým
tvarem pak pro chirurgii bederní páteře. Meziobratlové bloky pro bederní páteř jsou zvláště
vhodné pro léčení spondylolistéz.
Materiál : alumin Al2O3 , celulární struktura s otevřenou pórovitostí
Biologické vlastnosti
Dokonalá biokompatibilita : Četné biologické a klinické studie prokázaly, že alumin
nevyvolává žádnou odmítavou reakci organismu.
Osteokonduktivita : Jeho celulární struktura s otevřenou pórovitostí o velikosti pórů 200
až 600 µm podporuje integraci s kostní tkání.
Sekundární osteointegrace :
3 měsíce po operaci viditelná osteointegrace, úplná
konsolidace implantátu s kostí 3 až 6 měsíců po operaci.
Mechanické vlastnosti
Struktura a tvar : umožňují dosažení vysoké stability v meziobratlovém prostoru.
Mechanická pevnost : pevnost v tlaku 70Mpa ( srovnatelná s pevností kosti cca
100Mpa)
Rozměry
4 velikosti
viz přiložená tabulka velikostí
Poznámka :
Mechanická odolnost implantátu je zárukou spolehlivého vyplnění meziobratlového prostoru.
Délka implantátu je úmyslně zkrácena pro snadnější nastavení polohy a vyloučení kolize
přední části.
Pro usnadnění manipulace je implantát opatřen výstupkem k uchopení kleštěmi.
Parc ESTER Technopole – 1, rue Columbia
87068 LIMOGES (France)
Tél : +33 (0)5 55 69 12 12
www.iceram.fr
Fax: +33 (0)5 55 35 06 50
10 14
CERAMIL®
Meziobratlový blok pro bederní
páteř
Indikace : bederní páteř
TABULKA VELIKOSTÍ
Označení
Rozměry mm (délka x šířka x výška)
M 71 CC 20107
M 71 CC 20108
M 71 CC 20109
M 71 CC 201010
20 x 10 x 7
20 x 10 x 8
20 x 10 x 9
20 x 10 x 10
Sterilizace : Gama záření 25 kGy
Parc ESTER Technopole – 1, rue Columbia
87068 LIMOGES (France)
Tél : +33 (0)5 55 69 12 12
www.iceram.fr
Fax: +33 (0)5 55 35 06 50
10 14

Podobné dokumenty

MR enterografie

MR enterografie MR ENTEROGRAFIE Je vyšetření tenkého střeva pomocí magnetické rezonance (MR). Výhodou MR je, že nevystavuje pacienty radiačnímu záření. Kontraindikace – kardiostimulátor, implantovaný defibrilátor,...

Více

CT enterografie

CT enterografie CT ENTEROGRAFIE Je vyšetření tenkého střeva pomocí počítačové tomografie (CT). Kontraindikace – alergie na jodovou kontrastní látku, renální insuficience. Příprava – od půlnoci nejíst, nekouřit. Pa...

Více

Sborník abstraktů

Sborník abstraktů spondyloptóza). Obdobně se posun v procentech vyjadřuje podle Taillarda (1954). Jednoduché, avšak přesně kvantifikující, je prosté vyznačení míry posunu v milimetrech. Významným rozdílem degenerat...

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Hlavním bodem je ZS 26, na rozhraní horní třetiny mezi horním rtem a nosem v přední středové linii. Tlačí se silně, nejlépe nehtem. Další možnosti jsou silný tlak těsně pod rohy nehtových lůžek na ...

Více

Stabilizácia chrbtice

Stabilizácia chrbtice POZNÁMKY: Levá a pravá rozpěrka vyplněná kostní dření se zavádí do dvou otvorů vytvořených v meziobratlovém prostoru hladkými plochami k sobě. provedení TITAN – materiál: Ti 6 Al 4 V ELI, dle ISO 5...

Více

Kompletní katalog - protetika

Kompletní katalog - protetika Klinické zhodnocení výrobku : Ortézy dolních končetin jsou na našich odděleních využívány velmi často s velmi dobrým efektem. Osvědčují se především u korekčních záležitostí malých dětí, ale i star...

Více

Uložit - Precizia

Uložit - Precizia PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NÁS? Rty jsou doménou obličeje a změnit jejich velikost či tvar je především estetická záležitost. Nad rámec správně technicky provedené operace je především důležitý estetický...

Více