Letos slavíme v děčíně

Komentáře

Transkript

Letos slavíme v děčíně
Od října 2011
vycházíme jako
čtrnáctideník
s 12 stranami.
T ý d en í k S k u p in y Č esk é d r á h y, a . s . | Č í slo 3 6 | Ročn í k X V I I I | 2 2 . zář í 2 0 1 1 | Cena 5 K č
Kamil Zelenka má
ve sklepě poklad
Rakušanka dostala
nové šatičky
Spoje TGV jezdí už
30 let s cestujícími
Výpravčí z Velimi si ve volném
čase buduje model kolejiště
uzlu Česká Třebová. STRANA 7
Historická motorová zubačka
vyšla ze zličínské továrny
s obnoveným lakem. STRANA 4
Od 22. září 1981 jsou v provozu
známé vysokorychlostní
jednotky.
STRANA 5
krátce
sloupek
Železnice má
narozeniny
VLAK+ na výstavu
Zahrada Čech
O
d 16. do 24. září probíhá
v Litoměřicích tradiční
výstava Zahrada Čech. České dráhy jako oficiální dopravce nabízejí cestujícím
výhodnou slevu Vlak+. Zájemci si mohou koupit zpáteční jízdenku z jakéhokoliv
tarifního bodu do zastávky
Litoměřice město a stanice Litoměřice horní nádraží
za cenu jednosměrné jízdenky. Aby jízdenka platila i pro zpáteční cestu, musí
si cestující nechat doklad
označit na stánku ČD v areálu výstaviště razítkem. Zahrada Čech je otevřena od 9 do 18 hodin, v sobotu 24. září do 17 hodin.
Stejně jako lidé i železná
dráha slaví, kdy přišla
na svět. Den železnice
připomíná významný
mezník historie.
K
dyby měla světová železnice svůj rodný list,
určitě by v něm bylo uvedeno datum 27. září 1825. Ten
den byla Georgem Stephensonem slavnostně otevřena
první trať pro osobní dopra-
JIŘÍ JEŠETA
Ředitel kanceláře
náměstka
pro obchod
a marketing
Petice za Railjety
doručena úřadu
ŽELEZNIČÁŘSKÁ SOBOTA. Loňské oslavy v Olomouci byly zdařilé. Věřme, že Severočeši se nenechají zahanbit.
Ú
řad pro ochranu hospodářské soutěže přijal
petici na podporu nákupu vlaků Railjet. Petice
vznikla spontánně mezi zaměstnanci Českých drah
a podepsalo ji 626 lidí. Po- dle vyjádření místopředsedkyně úřadu Evy Kubišové
byl obsah petice posouzen,
avšak nebyly zjištěny žádné
nové skutečnosti, které by
mohly být podkladem pro
vydání rozhodnutí. Kauza
nákupu vlaků Railjet však
dosud uzavřena není.
Do zámku Chyše
pěšky i na kole
Z
ámek Chyše nedaleko vrchu Vladař a řeky Střely
v západních Čechách byl cílem podzimní akce pro zaměstnance Českých drah.
Uspořádalo ji v sobotu 10.
září KCOD Plzeň a zúčastnili se jí také pracovníci CIS
Plzeň. Start byl pro všechny
v Plzni. Cyklistická část výpravy čítající 13 účastníků
dojela z Mladotic do Chyše
cyklotrasou, na pětadvacet dalších účastníků přišlo k zámku pěšky. Pro všechny byla připravena odměna:
prohlídka zámku vedená
samotným majitelem Vladimírem Lažanským.
Pražská zastávka
Gymnasijní končí
O
d pondělí 19. září
do čtvrtka 17. listopadu
probíhá zřejmě poslední výluka na trati Praha – Kladno
v úseku Praha Masarykovo nádraží – Praha-Dejvice v souvislosti s výstavbou
tunelu Blanka. Do konce září navíc SŽDC opravuje vždy mezi 8.25 a 14.45 h
trať mezi Dejvicemi a Hostivicí a součástí těchto prací
je i likvidace provizorní zastávky Praha-Gymnasijní.
Mimo tuto dobu vlaky začínají nebo končí v Praze-Dejvicích. (tis, hop)
FOTO michal málek
Letos slavíme v Děčíně
Loni navštívilo
Národní den železnice
v Olomouci 16 tisíc
lidí. Letos se centrum
oslav přesouvá
do severočeského
Děčína. Kromě hlavních
expozic bude lákadlem
cesta Pendolinem.
K
aždá třetí sobota v září patří
železničářům. Platí to i letos. Hlavní oslavy tentokrát
České dráhy připravily na děčínském hlavním nádraží. Přímo
na kolejích této stanice budou vystaveny exponáty reprezentující
provoz a současnost národního
železničního dopravce. Expozice nazvaná Svět změny představí moderní lokomotivy, jednotky
a vozy, které nabídnou možnost
nahlédnout tam, kam se normálně cestující nedostane. Areál
děčínského Depa kolejových vozidel, kam bude v pravidelných intervalech zajíždět Regionova, se
přemění v místo, kde na fanouš-
ky dýchne nostalgie i zábava.
Děti pobaví Kinematovlak s projekcí, závod drezín, maskot slon
Elfík a mnoho dalších atrakcí.
Hudební fanoušky potěší vystoupení revivalové skupiny Queenie.
CO NA VÁS ČEKÁ
•
•
•
•
Pendolino
řídicí vůz 961
CityElefant
lokomotiva
řady 151
•
•
•
•
Zelený Anton
Albatros
Modrý šíp
lokomotiva
Ol 46-59
Historická vozidla v akci
Expozice nazvaná Svět historie
bude zastoupena nejznámějšími
ikonami, které brázdily naše koleje. A nejen naše. Najdeme zde
i zahraniční historické lokomotivy a vozy. Ze Slovenska přijede
Zelený Anton 486.007, Modrý šíp
M 274.004 a elektrická legenda,
Bobina řady 140. Polsko bude reprezentovat parní stroj Ol 49-59.
Česká účast bude zastoupena
mnoha stroji, které psaly historii
železnice, jmenujme například
Šlechtičnu 475.179, Všudybylku
354.195, Čtyřkoláka 434.2186 nebo
parní rychlíkovou aristokratku –
Albatros 498.022. Mimochodem
s výše jmenovanými parními dámami se budou moci fanoušci
svézt na zvláštních parních vlacích například do Ústí nad Labem
nebo do České Lípy. Do České Kamenice se vypraví tandem ve složení Modrý šíp a Hurvínek.
• revivalová skupina Queenie
• závod drezín
• Kinematovlak
• focení s Elfíkem
• Masarykův salonní vůz
• salonní vůz
Františka
Ferdinanda
Přijeďte Pendolinem
nebo s Bardotkou
Dalším lákadlem bude cestovaní z Prahy do Děčína vlajkovou
lodí Českých drah: Pendolinem. Na pravidelné rychlíkové
spoje R 772 , R 778 z Prahy do Děčína a R 781, R 787 bude nasazena tato jednotka a cestující
budou mít možnost vyzkoušet
si cestování s aktivním naklápěním v romantickém údolí Vltavy a Labe.
Pro historicky laděné fandy železnice je připravena jízda
protokolárního vlaku z Prahy Masarykova nádraží do dějiště oslav
v čele s Bardotkou T 478.1010.
V tomto vlaku, který vyráží z Prahy v 7.54 h, bude stejně jako v Pendolinu platit standardní jízdné.
Ostatně s platnou jízdenkou ČD
mají návštěvníci Dne železnice
zadarmo i městskou hromadnou
dopravu v Děčíně, a tak se nabízí
možnost zhlédnout modelové kolejiště v prostorách Střední průmyslové školy strojní a dopravní
na děčínské Letné. Více informací můžete načerpat na stránkách
www.denzeleznice.cz.
VÁCLAV RUBEŠ
V Ústí jsme běželi s deštěm o závod
Další z půlmaratonů se
minulou neděli konal
v Ústí nad Labem.
Do akce se zapojili
i železničáři, kteří se
nelekli ani deště.
O
celová obloha plná mraků, která v neděli 18.
září přikrývala ústeckou
kotlinu, nevěstila nic dobrého.
Přesto se na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem sešlo bezmála dva tisíce lidí. Dopolední
start rodinného (a nesoutěžního) Alianz běhu na 3 kilometry
ještě provázely pro běžce příjemné klimatické podmínky. Hlavní půlmaraton na 21 km, který
odstartoval v pravé poledne, ale
končil ve znamení hustého deště.
Světoví borci
i nadšení amatéři
Je skoro neuvěřitelné, že do všech
tří běhů Ústeckého 1/2Maratonu
se přihlásilo celkem 1 038 závod-
níků. Přitom Ústečané zaujali 43 procent ve startovním poli
všech závodů. Běh si nenechali
ujít ani závodníci z řad železničářů. Vyhecovat se nechal i ředitel
KCOD Ústí nad Labem Daniel Jareš. „Běhám víceméně pravidelně, ale
půlmaraton ještě
nikdy, bude to má premiéra,“ řekl
před startem, zatím úplně suchý.
O dvě hodiny později by ho podřízení nepoznali...
Nejlepší časy v Ústí nad Labem
padly v podání světových běžců
z Keni a Etiopie. Naději na magický čas pod hodinu ale spláchl
vytrvalý déšť, a tak úplný vítěz,
keňský běžec a favorit závodu
Philemon Limo, protnul cílovou
pásku ve chvíli, kdy na časomíře
svítilo 01:00:57. Bonbonky
na první místě
České dráhy jako partner
Volkswagen Ústeckého 1/2Maratonu připravily ve spolupráci s organizátorem sportovní akce tempo
prague team slevy ve výši 50 procent na registraci závodníků pro
všechny držitele In-karty. Každý,
kdo předložil ve stánku Českých
drah přímo na Mírovém náměstí
zpáteční jízdenku a platnou registraci závodníka, obdržel od dvou
děvčat dárkový balíček kosmetiky a další drobnosti. Pro všechny
byly připraveny nabídkové materiály, tiskoviny a další reklamní
drobnosti. „O náš stánek je určitě zájem. Na dračku jde nové ČD
pro vás, ale nejvíc zřejmě bonbonky pro děti,“ prozradily nám Gabriela Zoulová a Zuzka Pospíšilová
z KCOD Ústí nad Labem. VÁCLAV RUBEŠ
vu ze Stocktonu do Darlingtonu v Anglii a železnice
začala psát svou bohatou
historii. Přestože se za posledních 186 let ledacos
změnilo nejen na železnici,
je povinností tento historický odkaz ctít. Proto České
dráhy každoročně pořádají oslavy vzniku železnice a zvou na Den železnice
všechny příznivce kolejí, lokomotiv, vozů i lidí kolem
nich. Letošní hlavní oslavy se odehrají v Děčíně, ale
to neznamená, že na ostatní kouty naší země jsme nic
nepřipravili. Některé regio- nální Dny železnice, jako
například v Karlovarském
a Plzeňském kraji, se odehrály v sobotu 17. září. Jiné
se uskuteční „klasicky“
24. září. Například v Praze, České Třebové, Liberci, Pardubicích, Jindřichově
Hradci.
Na návštěvníky čeká kromě výstav železničních vozidel nebo modelů také
atraktivní a vyhledávaná
možnost podívat se do zákulisí práce železničářů a pochopit souhru jednotlivých
profesí. Věřím, že svátek železnice, ale také železničářů, přiláká a osloví všechny,
kteří chtějí oslavit narozeniny jednoho z největších vynálezů lidstva, nahlédnout
do jeho minulosti i blízké
budoucnosti. Konečně nejlepší reklamou pro železnici
je železnice sama.
anketa
Jak na vás působil
Ústecký 1/2Maraton?
JIŘÍ ZACHAŘ
CIS Ústí n. L.,
čas 1:43:13
Když pomineme
počasí, tak velmi dobře. Zaběhl jsem dokonce svůj druhý
nejlepší čas v půlmaratonu.
TOMÁŠ JAVŮREK
SŽDC,
čas 1:44:52
Bylo to fajn.
I když mokrý povrch není zrovna ideální pro běh a místy
to dost klouzalo.
DANIEL JAREŠ
Ředitel KCOD,
čas 2:01:40
Půlmaraton
jsem běžel poprvé a pravděpodobně ne naposledy. Líbilo
se mi to i přesto, že zrovna
teď necítím pravé stehno.
(rub)
2
Aktuality
nabízíme
Papežský
vlak Totus Tuus
Od 22. do 28. září jezdí
po České republice
zvláštní vlak s výstavou
o Janu Pavlu II.
D
o České republiky přijede 22. září vlak Jana Pavla II. Totus Tuus (česty Celý
Tvůj). Speciální vlak je putovní výstavou mapující
pontifikát papeže Jana Pavla
II. Jedná se o moderní elektrickou příměstskou jednotku pro 187 cestujících včetně
míst pro imobilní spoluobčany. Jednotka byla vyrobena v roce 2007 firmou
Newag pro polského dopravce PKP Prewozy Regionalne.
Souprava je jedním z nejmodernějších vlaků současných polských železnic.
Dosahuje maximální rychlosti 110 km/h a je vybaven
moderní informační technologií. Uvnitř je rozhlasové
a televizní studio, součástí vybavení je i 14 LCD monitorů nebo přehrávače DVD
a CD. Dveře a pohled na trať
snímá 20 kamer.
Vlak je zdarma přístupný
veřejnosti vždy od 9 do 17 hodin, a to v následujících městech a dnech:
čtvrtek 22. září ve Starém
Městě u Uherského Hradiště, v pátek 23. září a v sobotu 24. září v Oloumouci hl.
n., v neděli 25. září v Hradci
Králové hl. n., v pondělí 26.
září a v úterý 27. září v Praze hl. n. Ve sváteční středu
28. září bude vlak přístupný
ve Staré Boleslavi od 12 do 16
hodin. Zastávky vlaku nejsou zvoleny náhodně, papež Jan Pavel II. tato místa
za svého života skutečně navštívil. Výstavu organizuje
Česká biskupská konference, České dráhy jsou oficiálním dopravcem. (rub)
analýza
Plnění jízdního
řádu v srpnu 2011
Osobní doprava celkem
90,32 %
Osobní a spěšné vlaky
91,18 %
Vnitrostátní dálkové vlaky
81,97 %
Mezistátní dálkové vlaky
73,31 %
V
ýsledky plnění jízdního řádu za měsíc srpen
2011, při porovnání výsledků za stejné období minulého roku, vykázaly mimo
kategorie Vnitrostátní dálkové vlaky a SuperCity
zlepšení ve všech ukazatelích. Zatímco celkový výsledek za osobní dopravu
letos v srpnu činí 90,32 procenta, ve stejném období
minulého roku bylo dosaženo hodnoty 90,10 procenta. Ve srovnání s měsícem
červencem 2011 došlo k poklesu plnění jízdního řádu
vlaků kategorie SuperCity (z úrovně 96,43 na 91,27
procenta) především vlivem výluk na koridorových
tratích.
Na koridorových tratích
pokračovala optimalizace tratě Bystřice nad Olší
– Český Těšín, modernizace tratě Votice – Benešov
u Prahy, České Budějovice –
Nemanice I, pokračuje optimalizace úseku Hořovice
– Rokycany a rekonstrukce
železniční stanice Přerov.
Z ostatních výluk se na plnění jízdního řádu, především vlaků vyšší kategorie,
projevila od 8. do 22. srpna
nepřetržitá výluka Ústí nad
Orlicí – Brandýs nad Orlicí.
36/2011
Brána do Ratibořic jako nová
Výpravní budova
v České Skalici,
která je pomyslnou
branou do Ratibořic
a Babiččina údolí,
prošla zásadní
rekonstrukcí. V pátek
9. září byla slavnostně
odevzdána veřejnosti.
N
astrojení vojáci v historických uniformách byli pro
náhodného cestujícího
prvním náznakem, že se toho dne
děje v České Skalici něco mimořádného. Punc výjimečnosti podtrhovali parašutisté, kteří skákali
přímo na nástupiště. Ne, stanice
ani zdejší trať neslavila žádné výročí, ale i tak bylo důvodů k veselí dost. Druhý zářijový pátek byla
totiž završena rekonstrukce nádraží, která stála 14,5 milionu korun a probíhala od loňského roku
za plného provozu.
Slova chvály a díků
Na slavnosti nechyběl ani
hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. „Dnešní den je
významný nejen pro město Česká
Skalice, ale potažmo pro celý náš
kraj. Máme na starosti celou regionální veřejnou dopravu, a po-
ČESKÁ SKALICE. Investovaných 14,5 milionu korun je na první pohled vidět. Budova dostala nová okna, dveře i fasádu.
nevzhlednými přístavbami a poškozením původních povrchů.
Vlivem nedostatečné údržby
a podhorského klimatu se budova
postupně dostala do havarijního
stavu, a proto České dráhy přistoupily k rozsáhlé stavební opravě. Byly zbourány nepotřebné
a dožilé objekty v sousedství výpravní budovy a získaná plocha
se změnila na parkoviště a zčásti na malý parčík s informačními tabulemi. Všechny prostory
uvnitř budovy určené pro cestující jsou nyní bezbariérové včetně
toalet. Přibyly komerční prostory, kde se plánují prodejny s občerstvením a další služby.
interiér
odbavovací haly
jsme nechali
zmenšit a zútulnit.
kud budeme mít lepší prostředí
pro cestující, což se netýká jen
vozidel, ale pochopitelně i třeba
nádraží, tak se kvalita této dopravy bude pochopitelně zvyšovat,“
řekl hejtman, který vyzdvihl význam cestovního ruchu pro zdejší oblast. „Právě vlakové nádraží
v České Skalici je optimálním východiskem nejen k hojně navštěvované nedaleké vodní nádrži
Rozkoš, ale pochopitelně do turisticky atraktivního Babiččina
údolí a Ratibořic.“
Ředitel Regionální správy majetku Hradec Králové Václav Fikr
poděkoval jako zástupce Českých
drah starostovi České Skalice Tomáši Hubkovi za významnou
finanční podporu města při rekonstrukci nádražní budovy.
Slova díků směřovala i ke Správě
železniční dopravní cesty, která
pomohla s úpravami v prostoru
stanice, a také zhotoviteli – firmě
Chládek a Tintěra. „Dnes se českoskalické nádraží stalo opravdu
důstojnou branou nejen do města
samotného, ale i do okolní, turisticky atraktivní oblasti,“ prohlásil Fikr.
Součástí oslav bylo i vystoupení
v historických uniformách.
Pokladní Marta Balcarová si
upravené prostředí pochvaluje.
o NÁDRAŽÍ v ČESKé SKALICi
S
tanice Česká Skalice se nachází na trati 026 v Královéhradeckém kraji. Železnice tam vede
od roku 1859, kdy byl dokončen
poslední úsek odbočné tratě z Jaroměře do Malých Svatoňovic
na Jihoseveroněmecké spojovací
dráze (známé také jako Pardubicko-liberecká dráha).
Nádraží vzniklo v r. 1859 po vzoru semilské staniční budovy a již
o několik let později zažilo válečný
konflikt mezi rakouskou a pruskou armádou, které se střetly
ve východních Čechách. Na památku bitvy byl na fasádě stylově obnoven zásah dělostřeleckým
šrapnelem z 28. června 1866.
Podhorské klima se
na budově podepsalo
Výpravní budova sice prošla v minulosti různými úpravami, ale
ty se na ní podepsaly především
Zásah dělostřeleckým šrapnelem byl také „obnoven“.
Českoskalické nádraží ožilo i při
pohledu z ulice.
Nakreslená okna
Při rekonstrukci se loni na podzim začalo provedením hydro- izolace. V budově byla postupně
vyměněna všechna okna i dveře, rekonstruovány rozvody vody,
plynu, elektřiny, topení a kanalizace. Stavební firma zajistila
nové odvětrání krovu v půdním
prostoru pomocí turbínového
ventilátoru. Celý objekt byl zateplen kontaktním fasádním
systémem, přičemž se podařilo
zvýraznit jeho vzhled vodorovnými plastickými římsami a nadokenními klenbami.
„Zajímavostí je, že okna ve štítových zdech, která se při minulých opravách zazdila kvůli
koupelnám, byla nově plasticky
naznačena a nakreslena přímo
na fasádu. Podařilo se zachovat
původní dřevěný přístřešek s půdorysem zalomeným k boku budovy, který byl opraven a opatřen
novou krytinou. Zpevněné plochy kolem výpravní budovy nyní
tvoří zámková dlažba. Za finanční podpory města byly bezbariérově navázány na městský
Foto autor (5x)
chodník a blízkou zastávku autobusů. Rekonstrukcí se výpravní
budova v České Skalici zařadila
mezi nejhezčí budovy ve městě,“
dodává Jaroslav Špína z RSM Hradec Králové.
Marta Balcarová, jedna z osobních pokladních v České Skalici,
potvrdila spokojenost s novým
pracovním prostředím. Pokladníci dostali k dispozici nejen nábytek na míru, novou kuchyňku,
ale současně příjemné kultivované prostředí včetně sociálního
zázemí. „Jednoznačně se podařilo zlepšit pracovní podmínky
pro naše zaměstnance a také
současně zkultivovat prostory pro
zákazníky Českých drah. Interiér odbavovací haly jsme nechali zmenšit a zútulnit tak, aby se
v něm naši cestující cítili dobře,“
vysvětluje ředitel KCOD Hradec
Králové Roman Moravčík.
Budou příští rok
nejkrásnější?
Na odbavovací halu navazuje půjčovna jízdních kol, což je
výrazný pokrok proti té předešlé, která byla na druhém konci
nádraží. Je to pohodlnější nejen
pro samotné cestující, ale i zaměstnance KCOD, kteří nemusí
nikam složitě docházet. Mimo
to byl proveden rebranding celého informačního systému podle
korporátního manuálu Českých
drah. „Velký dík patří přednostovi osobní stanice Trutnov Tomáši Vojtěchovskému, který byl
určen jako partner RSM pro plánování rekonstrukčních prací.
Již se těším na další ročník soutěže Nejkrásnější nádraží v České
republice a věřím, že Česká Skalice nebude bez šance na vítězství,“ dodává Moravčík.
MARTIN HARÁK
Terminál v Tetčicích vznikl za tři měsíce
V jihomoravských
Tetčicích funguje
několik týdnů nový
přestupní terminál
v rámci integrovaného
dopravního systému.
přestupovali z autobusů na vlak
na přilehlé, silně frekventované komunikaci, kde se autobusy
stávaly často překážkou v silničním provozu. Přestupní zastávky autobusů byly nejen dopravně
nevyhovující, ale současně dosti
nebezpečné, protože lidé muse-
li k vlaku přecházet silnici. To se
dnes již změnilo,“ říká Jaromír
Holec, ředitel společnosti KORDIS, která koordinuje integrovanou dopravu v kraji.
V rámci nového terminálu byla
vybudována nejen odpovídající
nástupiště v těsné blízkosti vý-
P
řestupování asi není příjemné pro nikoho. Když se
dá jet přímo, tak proč vystupovat a nastupovat, zvláště
se zavazadly. Ale bohužel často
to nejde. A tak když musíme měnit spoje, zejména vlak za autobus a naopak, měli by se dopravci
spolu se samosprávou snažit, aby
to cestujícím co nejvíce ulehčili.
To platí i v Tetčicích na trati 240
u Brna.
Odpadlo přebíhání
přes silnici
„V Tetčicích probíhají významné přestupní proudy cestující veřejnosti pro oblast Rosicka
a Ivančicka. Cestující do 1. srpna
NÁVAZNOST. Autobusová nástupiště jsou nyní v Tetčicích bezprostředně vedle vlakového nádraží.
Foto autor
pravní budovy Českých drah, ale
současně i nové obratiště pro autobusy a také parkovací plocha
pro šestnáct osobních automobilů včetně dvou stání pro imobilní občany.
Dobrá informovanost
o odjezdech
„Tetčice leží na železniční trati
Brno – Zastávka u Brna – Třebíč
– Jihlava. V úseku Brno – Zastávka u Brna se plánuje elektrizace
a navíc by ze Střelic přes Tetčice
do Zastávky měla být trať dvoukolejná. Tento počin by pomohl výrazně zrychlit příměstskou
železniční dopravu v západní oblasti brněnské aglomerace. Vyšší atraktivitě železniční dopravy
by napomohlo i zvýšení nástupních hran na 550 milimetrů nad
temenem kolejnice,“ informuje
Jaromír Holec.
„Nový terminál v Tetčicích
znamená kvalitativní zlepšení pro naše cestující, kteří mají
k dispozici nejen nové informační panely s odjezdy vlaků a au-
tobusů, umístěné na výpravní
budově, ale současně i nový přístřešek proti nepohodě. Mimo to
je pro cestující ve všedních dnech
v ranní a dopolední špičce v provozu osobní pokladna,“ říká ředitel Krajského centra osobní
dopravy Brno Pavel Karšulín.
Samotná stavba, jejímž investorem se stala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, byla
zahájena letos koncem dubna
a dokončena během necelých tří
měsíců. Po kolaudaci, která proběhla 29. července, byl plný provoz zahájen 1. srpna. Při samotné
realizaci bylo nutné vyřešit celou
řadu problémů spojených s přeložkami inženýrských sítí. Projekt byl realizován ve spolupráci
s obcí Tetčice. Financování probíhalo také s pomocí Evropské
unie z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Jihomoravský kraj plánuje výstavbu
dalších dvou přestupních uzlů
u železničních stanic v Šakvicích
a Moravském Krumlově.
MARTIN HARÁK
Aktuality
36/2011
3
Náklady na opravy musí jít dolů
systém kontroly externích dodavatelů, šetřit a tlačit dodavatele, aby dodávali kvalitní služby
za ceny obvyklé na trhu.
Aleš Bartheldi jako čerstvě jmenovaný
ředitel odboru na Generálním ředitelství
ČD dostal za úkol snížit náklady na opravy
a údržbu kolejových vozidel.
Z
aměstnanci Generálního ředitelství ČD si možná povšimli, že na začátku
letošního roku vznikl Odbor optimalizace procesů údržby. Zašli
jsme za jeho mladým ředitelem,
který v létě vyhrál výběrové řízení, aby nám vysvětlil, jakou má
vlastně náplň práce.
Proč vznikl Odboru optimalizace procesů údržby, který od
začátku září řídíte?
Odbor vznikl v návaznosti na výstupy projektu Optimalizace
údržby v rámci transformačního
programu Vize 2012. Zde se objevila potřeba vzniku nezávislého
odboru, který by optimalizoval
procesy v údržbě vozidel a snažil
se o zefektivnění stávajícího systému. Hlavním úkolem našeho
odboru bude rozklíčování veškerých činností prováděných v depech, lepší využití stávajících
kapacit a zvýšení podílu plánovaných činností. Díky lepšímu plánování bychom se chtěli dostat
k tomu, že umožníme dodavatelům lépe naplánovat své kapacity a následně po nich chtít nižší
cenu. Významné úspory vidím
v oblasti nákupu, kde budeme
úzce spolupracovat s Odborem
centrálního nákupu a logistiky. Klíčovou náplní bude nastavení systému kontroly veškerých
činností.
Která depa jste již stihl pracovně
navštívit a máte přehled o ceně
prováděných oprav?
V rámci své dosavadní práce jsem
osobně poznal depo v Praze a České Třebové. Díky projektu Akční plán pro komerční dopravu
v rámci Vize 2012 například vím,
jaká je přesná cena všech stupňů
oprav u Pendolina.
Nemůže být kontrola obsahem
činnosti Odboru interního auditu a kontroly?
Interní audit se věnuje spíše administrativní části. Může přijít
a zkontrolovat výběrová řízení,
jež mají stejné prvky v oblasti účetnictví i údržby vozidel,
standardně podle směrnic ČD. Z naší strany se tedy bude jednat
o kontrolu věcnou. Klíčová zde
bude spolupráce s kolegy z Odboru kolejových vozidel a následně
DKV. Vedle kontroly bude důležitá aktualizace a nastavení norem a předpisů. Chceme nastavit
ALEŠ BARTHELDI
Ředitel Odboru optimalizace
procesů údržby GŘ ČD
N
a Dopravní fakultě Univerzity Pardubice absolvoval doktorandské studium.
Tématem jeho závěrečné
práce byla Analýza disproporcí mezi zpoplatněním
uživatele silniční a železniční dopravy. V letošním roce
vystudoval manažerský
program MPA na Liberálně -konzervativní akademii CEVRO. Na Generálním ředitelství ČD pracoval jako člen
týmu Projektové kanceláře.
Pro Evropskou komisi hodnotil dotační projekty v oblasti
transevropských dopravních
sítí. Od září 2011 vykonává
funkci ředitele nově zřízeného Odboru optimalizace procesů údržby. Je ženatý a má
dceru. Ve volném čase hraje
basketbal.
Máte na mysli tlak z pohledu
ekonomického?
Dřív jsem se převážně věnoval
ekonomické stránce věci. V první fázi mi vždy naskočí ty ekonomické a investiční otázky. Ale
činnost, kterou budeme dělat, je
do značné míry technická. Nesmí dojít k tomu, že z důvodu
snižování nákladů budeme tlačit
depa do něčeho, co jim v budoucnu způsobí technické problémy a
něco přestane fungovat.
Jak se připravíte na variantu,
že Ministerstvo dopravy nedostane slíbené finanční prostředky na dálkovou vlakovou
dopravu a kraje na regionální?
Musíme s tím počítat. Když se
nepodaří sehnat peníze, tak se
tomu musí přizpůsobit celý model údržby. Až bude definován
rozsah výkonů, bude přizpůsoben i rozsah oprav a údržby. Čím
menší bude počet vozidel, tím
menší musí být výdaje spojené
s údržbou a opravami.
Není pořízení nových kolejových vozidel z pohledu údržby
spíše problémem? Vždyť novější vozidla znamenají růst nákladů na údržbu. I náhradní
díly jsou dražší...
Starší vozidla mají vyšší četnost
poruch. Výměna dílů u nových
vozidel je ale dražší než výměna komponent u starého vozidla,
kde si to depo nějak „na koleně“
udělalo. Novému vozidlu je nutné dát údržbu, pravidelně vyměňovat opotřebené díly, u nichž
do budoucna musíme vždy umět
definovat jejich statistickou
životnost.
Uvažuje se o snížení počtu dep?
Na základě výsledků naší společné práce s Odborem kolejových
vozidel a DKV by se spíše mohlo jednat o přesun oprav konkrétních typů vozidel z jednoho
depa do druhého. Budeme hodnotit, kdo co umí, které depo tu
kterou činnost dělá dobře, pro co
má předpoklady a technologie.
Ve své doktorandské práci jste
porovnával zpoplatnění uživatelů silniční a železniční dopravy. K jakým závěrům jste došel?
Pokud porovnáme příjmy a výdaje ze státního rozpočtu u jednotkových výkonů silniční a
železniční dopravy, situace je
překvapivě vyrovnaná. Hlavní
nespravedlnost je však u jednotlivých kategorií silničních vozidel.
Zatímco těžká nákladní vozidla
se podílejí na příjmech státního
rozpočtu v oblasti silniční dopravy pouze asi 20 procenty, generují
téměř 50 procent nákladů.
Martin Navrátil
foto týdne
odpovídá
Korporátní
nátěr se ujal
Proč se kolejová vozidla
Českých drah stále
více objevují v tzv.
korporátních barvách?
N
ové barevné řešení kolejových vozidel Českých
drah bylo oficiálně představeno na jaře roku 2009.
Hlavním důvodem jeho zavedení byla snaha o sjednocení vizuálního stylu
Českých drah, který má
za hlavní úkol jasně odlišit
České dráhy od jiných dopravců a zapůsobit na podvědomí našich zákazníků,
aby byly České dráhy jasně
identifikovatelné. Také má
evokovat změnu, kterou ná-
Šárka
Bérová
Manažerka
korporátní
identity
rodní dopravce prochází.
To se jednoznačně povedlo a od cestujících máme
veskrze velmi pozitivní
ohlasy. Pochopitelně určitou dobu trvalo, než si zákazníci, ale i zaměstnanci
na nový vzhled zvykli. Přesto je vkus každého člověka
velmi individuální a některým z nich se korporátní barvy nemusí líbit ani po
dvou letech.
Původní návrhy musely projít určitým vývojem,
zejména z provozních důvodů, protože se ukázalo,
že volba některých odstínů na specifických partiích
vozidel není zcela ideální
z technologických a bezpečnostních důvodů, ale i s ohledem na udržitelnost
čistoty. Bylo proto provedeno zhruba pět až šest redesignových návrhů a v tuto
chvíli jsme před schválením finální verze. Design
manuál barevných schémat, na kterém jsme spolupracovali se Studiem
Najbrt, obsahuje naprostou většinu všech řad kolejových vozidel. Vyjmuty
z něj ale i nadále zůstanou
například jednotky Pendolino, které jsou samy o sobě
produktovou značkou Českých drah a jako takové
mají i své specifické barevné řešení.
doprava
Úspora může
způsobit ztrátu
R
NOČNÍ POETIKA. Zasílejte nám své fotografie výhradně elektronicky na [email protected] Zpráva musí obsahovat kromě jména autora i rodné číslo, adresu a číslo banFoto Lukáš Kment
kovního účtu. Snímky musí být na šířku! Zveřejněné záběry odměňujeme částkou 500 korun. Pravidla najdete na www.cd.cz v sekci Volný čas/Soutěže. O automatizaci železničního provozu
Cílem automatizace
na železnici má být
zvýšení bezpečnosti,
spolehlivosti, snížení
podílu lidské práce
a tím i chybovosti.
M
ísto konání: Rytířský sál
v pražské Dlážděné ulici. Čas: čtvrtek 15. září.
V prostorách pražského sídla
Správy železniční dopravní cesty
probíhalo již 17. dopravní kolokvium, tentokrát na téma Automatizace železničního provozu.
Mezi přednášející strany patřily kromě hostitelské Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace, také Univerzita Pardubice a společnosti AŽD Praha
a Siemens. Akci organizovaly
Dopravní fakulta Jana Pernera
a Institut Jana Pernera Univerzity Pardubice v rámci řešení projektu POSTA. Pod touto zkratkou
se skrývá „podpora stáží a od-
ci jejich záchraně. A případně
zabránit nehodám, jakou byla
ta tragická ve Vodňanech, jak
vzpomněl generální ředitel AŽD
Praha Zdeněk Chrdle v úvodu
věnovanému markantním změnám v pojetí bezpečnosti na že-
borných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání“.
Vlakový zabezpečovač
pro Evropu
Automatizace na železnici, jejímž cílem je zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a snížení podílu
lidské práce a chybovosti, byla
toho dne na kolokviu vedle slova interoperabilita skloňována ve všech pádech. Například
ve vystoupeních o zkušenostech
ze zavádění evropského vlakového zabezpečovače ATCS (přednášející Petr Varadinov, SŽDC, Jan
Vurm, Siemens) nebo o spolupráci vlakového zabezpečovače ETCS
a českého systému Automatického vedení vlaku (Aleš Lieskovský,
AŽD Praha). Pánové Vlastimil
Polách z AŽD Praha a Tomáš Vicherek, doktorand z Dopravní
fakulty Univerzity Pardubice,
nahlédli obecně na téma automatizace a Ivo Hruban (Dopravní fakulta) si všiml podmínek
zavádění dálkových ovládání za-
účastníci
hovořili také
o tragické nehodě
ve vodňanech.
POZORNOST. Přednášející vyzdvihovali přednosti automatizace řízeFoto autor
ní provozu. Došlo i na princip radiobloku.
bezpečovacích zařízení na našich
tratích. Zajímavá byla pomyslná
exkurze na pracoviště „Dežo“, jak
se přezdívá dispečinku CDP Přerov, v podání Vítězslava Nesvadby (SŽDC) a podrobná přednáška
o funkci principu radiobloku.
Radioblok může
zachraňovat
Zařízení jménem Radioblok
může s minimálními náklady
s využitím technologie GSM-R
pomoci zabezpečit dirigované
tratě. Tím nepřímo napomo-
leznici. Pavel Habarta, který
zastupoval hostitelskou Správu
železniční dpravní cesty, v kostce
vzpomněl aktivity správce infrastruktury a řízení provozu v oblasti zabezpečení a automatizace
a zmínil i záměry spustit první
soutěž na GSM-R. A na závěr nesmíme zapomenout na všudypřítomného moderátora Edvarda
Březinu z Univerzity Pardubice
a garanta kolokvia Pavla Drdlu.
Martin Navrátil
anní tisková konference
ministra dopravy Pavla Dobeše a jeho náměstka Lukáše Hampla dne 14.
září předcházela nakonec
přerušenému jednání vlády
o státním rozpočtu. Ministr
Dobeš varoval před důsledky chybějících prostředků
rozpočtu do kapitoly doprava a také uvedl, kde by se
daly prostředky mimo jiné
získat. Podle něj ve všeobecné pokladní správě Ministerstva financí, v kapitole
státního dluhu a na úkor
aktivní politiky zaměstnanosti. Ministerstvo dopravy je prý připraveno hledat
prostředky a oblasti úspor.
Za naprosto nezbytné považuje ministr navýšení
původního návrhu rozpočtu rezortu dopravy na rok
2012 o 9 miliard korun. Jinak údajně hrozí ztráta až
36 miliard z evropských fondů (do roku 2015).
Řeč byla i o škrtech 200
milionů na dálkovou železniční dopravu a 60 milionů krajům na regionální
dopravu, což ministr hodnotí jako porušení memoranda s Českými drahami.
Podle posledních, leč neověřených informací to vypadá, že 150 milionů korun
na dálkovou dopravu se
snad najde.
(mn)
4
provoz a technika
partneři
ČD Cargo hledá
cesty na Slovensko
36/2011
Rakušanka má nové šaty
Č
eská republika a její národní nákladní dopravce ČD Cargo mají podle slov
ministra dopravy Pavla Dobeše zájem spolupracovat
na privatizaci slovenského Carga Slovakia. Na bilaterálním setkání ministra
Dobeše s ministrem dopravy SR Jánom Figeľom v úterý 14. září mimo jiné z úst
českého ministra dopravy zaznělo, že v tuto chvíli
jsou kroky kolem slovenského Carga pozorovány českou
stranou a jsou zjišťovány
informace ohledně celého
procesu privatizace. Slováci již nastartovali proces
vedoucí k nalezení strategického partnera pro Cargo Slovakia. Podle Figeľa to však neznamená prodej za každou cenu,
ale zejména revitalizaci nákladní dopravy na Slovensku. Prvním krokem tohoto
procesu je výběr strategického poradce. Ten bude
znám již 10. října, kdy se
otevřou obálky s nabídkami
zájemců. Vyhlášení tendru
na strategického partnera
by mělo proběhnout v létě
příštího roku. Spolupráce
obou národních dopravců je
podle Dobeše důležitá i z pohledu strategického rozvoje
železniční dopravy.
Prodej tratí místo
jejich rušení
M
inisterstvo dopravy chce změnit strategii, která dosud vedla spíše
k rušení regionálních tratí
než k jejich prodeji. Všechna správní řízení ve věci
rušení tratí totiž zkomplikovaly obce, soukromé firmy nebo řada spolků, které
mají zájem o převzetí tratí do vlastní péče. Podle
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,
by tratí nabídnutých k odprodeji mohlo být až třicet.
Do správního řízení o zruše-
ní se jich od loňska dostalo
jedenáct. Ministerstvo dopravy proto připravuje metodické postupy, podle kterých
by tratě prodávalo. Řeší se
mimo jiné také cena, která může být ve výši tržní
hodnoty pozemků, ale také
symbolická. Podle SŽDC
není hlavním cílem na trati
vydělat, ale ušetřit za údržbu. V minulosti byly prodány tratě Šumperk – Kouty
nad Desnou (Sobotín), Jindřichohradecké úzkokolejky a muzejní železnice
Česká Kamenice – Kamenický Šenov a Velké Březno
– Zubrnice.
Vyšší pokuty
za černou jízdu
V
návaznosti na úpravu
tarifních podmínek došlo od 1. září ke zvýšení postihů za jízdu bez platného
jízdního dokladu na všech
linkách PID s výjimkou vlaků. Přirážka k jízdnému se
zvyšuje ze 700 na 800 korun, v případě nezaplacení
na místě nebo v doplatkové
podkladně do 15 dnů se původní přirážka 950 Kč zvyšuje na 1 000 korun. V případě
otálení se zaplacením přirážky však nabíhají další
poplatky spojené s vymáháním dlužné částky. Manipulační přirážka při zpětném
doložení zapomenuté osobní časové jízdenky do 15 dnů
zůstává i nadále ve výši 50
korun. Pracovníci přepravní
kontroly se pohybují i v příměstských autobusech, kde
je zaveden nástup předními
dveřmi a kontrola řidičem.
(rub, fd)
omu sždc
Střelské Hoštice
5. září
V
e večerních hodinách
mezi železničními stanicemi Střelské Hoštice
a Katovice se na železničním přejezdu v km 1,424
střetl nákladní automobil
Mercedes Benz s rychlíkem
číslo 923, jehož strojvedoucí
byl zraněn. Přejezd je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením bez závor,
které bylo poškozeno. V čele
rychlíku byla elektrická lokomotiva 242.213-7, která
byla rovněž poškozena. Škoda byla předběžně vyčíslena
na částku 2 miliony 160 tisíc korun.
Krnov
6. září
D
S NOVÝM LAKEM. Motorová lokomotiva přezdívaná Rakušanka prodělala v pražském Zličíně omlazovací kúru.
Letos je jí přesně
padesát, ale hádali
byste jí polovinu.
Po padesáti dnech
v rukou zaměstnanců
společnosti JANOZA CZ
historická motorová
zubačka T 426.001
skutečně omládla.
O
zubnicová dráha z Tanvaldu do Harrachova
byla, je a zůstane raritou.
Stejně jako některá vozidla, která
se vyskytovala jen na „zubatých“
kolejích. Symbolem pro krkonošskou zubačku byly po dlouhá léta
motorové lokomotivy řady T 426.0
nejen svou unikátní konstrukcí
umožňující provoz na ozubnicových drahách, ale také svým původem. Na začátku šedesátých let
je vyrobili v Rakousku, tehdy kapitalistické cizině. Odtud také
přezdívka Rakušanka.
Z původně čtyř strojů, které
byly vyrobeny pro Československo
(celkově se těchto lokomotiv vyrobilo pouze 8 kusů), se do dnešních
dnů dochovaly jen dvě. Vůbec první vyrobená lokomotiva patří stále Českým drahám, konkrétně
do stavu Depa historických vozidel Lužná u Rakovníka, a v průběhu letošního léta se ze zbědované
padesátnice stala elegantní dáma
v nejlepších letech.
STANOVIŠTĚ. Rekonstrukcí prošel i vnitřek lokomotivy. Unikátní
stroj patří ČD, ale provozuje ho Železniční společnost Tanvald.
Kořeny málem
zapustila v Kořenově
Stroje, které vyrobila rakouská lokomotivka SGP Florisdorf Wien
v roce 1961, byly určeny pro tratě s Abtovou ozubnicí z Tanvaldu do Harrachova v Čechách
a z Tisovce do Pohronské Polhory na Slovensku. „Jednička“
byla dislokována právě v Tisovci, ale na Slovensku se moc ne- ohřála a v říjnu 1964 byla předána
do Tanvaldu. Tady sloužila v nákladní a osobní dopravě až do příchodu adhezních lokomotiv řady
743 z ČKD Praha v osmdesátých
letech. Od té doby byla nasazována jen na zvláštních vlacích stejně jako sesterská T 426.003.
Jeden čas byla dlouhodobě odstavena ve stanici Kořenov a vy-
padalo to na její smutný konec,
stejně jako „Dvojky“ a „Čtyřky“,
které nepřežily. Dobrá věc se nakonec podařila a první vyrobená
Rakušanka se dostala do užívání občanského sdružení Železniční společnost Tanvald na základě
dohody s Českými drahami jako
majitelem. A protože poslední obnovou laku (do původních barev
z šedesátých let) prošla lokomotiva před jedenadvaceti lety, v roce
1990, a její kabátek byl už notně
obnošený, dostala ke kulatinám
nové slušivé šaty.
Retrostyl
sedmdesátých let
České dráhy jako majitel zajistily kompletní obnovu vzhledu lokomotivy u firmy JANOZA FOTO autor (2x)
CZ na pražském Zličíně. Z Tanvaldu sem dorazila 20. července
a během padesáti dnů dostala lokomotiva zbrusu nový lak, který
reprezentuje její podobu ze sedm- desátých a osmdesátých let minulého století. Částečnou obnovou (obložení, polstrování,
lakování) prošlo také stanoviště
strojvedoucího.
Ve čtvrtek 8. září se „Jednička“ objevila na Zličíně v nových
šatech a pekelně jí to slušelo.
To uznal i Antonín Blažek, náměstek generálního ředitele ČD
pro osobní dopravu: „Jsme rádi,
že tak unikátní vozidlo je opět
ve stavu, který si bezesporu zaslouží, a jako provozní historická lokomotiva bude dělat radost
tam, kam patří – na zubačce.“
Opět jezdí v Tanvaldu
Rakušanka je totiž opět zapůjčena do Tanvaldu, kde bude zajišťovat dopravu historických vlaků
Železniční společnosti Tanvald.
„Mám radost, že díky partnerství
a výborné spolupráci s Českými
drahami mohu zájemce pozvat
na jízdy s Rakušankou 24. září při ukončení sezony na zubačce,“ řekl při slavnostním předání Rakušanky Petr Prokeš, ředitel
Železniční společnosti Tanvald.
Nezbývá než pohledné padesátnici popřát spoustu kilometrů
a žádné vylámané zuby. O tom,
jak je krásná, se přijeďte přesvědčit do Tanvaldu sami.
VÁCLAV RUBEŠ
opoledne v železniční
stanici Krnov vykolejil při posunu motorový vůz
810.162-8 na výhybce číslo 29. Škoda byla předběžně
vyčíslena na částku 30 tisíc korun.
Přerov
7. září
V
odpoledních hodinách
v žst. Přerov za jízdy nákladního vlaku Vn 48221 vykolejily dva nákladní vozy
řady Zas na výhybce číslo
208A. Nikdo nebyl zraněn.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 1 milion 100 tisíc korun.
Karlovy Vary
7. a 8. září
V
obvodu odbočky Karlovy Vary-Dvory najely ve
dvou dnech po sobě dva vlaky osobní dopravy na nastražený prázdný kočárek.
Poprvé se tak stalo po poledni 7. září rychlíku číslo
617 a podruhé dopoledne 8. září rychlíku číslo 613.
Nikdo nebyl zraněn, ke škodě na lokomotivách řady
363 ani na železničním
svršku nedošlo.
(MirKo)
RSM Olomouc: Železniční stanice Třinec
Pohraniční město
Třinec vděčí za svůj
průmyslový
rozvoj Košicko-bohumínské dráze.
M
ěsto Třinec leží ve východní části slezského
regionu, přímo u polských hranic. Počet obyvatel dosahuje 38 tisíc. Nádraží se nachází
severovýchodním směrem z centra a přímo sousedí s areálem Třineckých železáren. Železniční
stanice leží na trati 320 Bohumín
– Čadca, která je součástí budovaného 3. tranzitního koridoru
Norimberk – Praha – Olomouc –
Bohumín a dále na Slovensko.
NA KORIDORU. Stanice Třinec leží na trati Bohumín – Čadca. Výpravní budova pochází ze druhé poloviny 50. let.
Revitalizace je už nutná
Zdejší výpravní budova byla postavena v letech 1954–1957 převážně jako zděná s šesti nadzemními
a jedním podzemním podlažím.
Přestože byla na výpravní budově prováděna průběžná údržba,
v současnosti vypadá nevzhledně a špinavě. Nic na tomto stavu nezměnila instalace dvou dvojitých
posuvných plastových dveří v od-
HALA. Architekti plánují provzdušnění a prosvětlení vestibulu a
FOTO IVAN SKULINA (2x)
přilehlých prostor pro cestující. bavovací hale, a to v místě vstupu z Nádražní ulice do odbavovací
haly a z odbavovací haly na přechodovou lávku pro pěší. Lepšímu
vzhledu nepomohla ani částečná výměna stávajících dřevěných
oken za okna plastová a výměna
všech vstupních dveří ze strany
Nádražní ulice (rovněž za plastové). Na výpravní budovu bylo
vypracováno několik plánů s projektem modernizace či celkové
revitalizace. Plány však ani jedenkrát nebyly dotaženy do realizační
fáze. Co se nepovedlo v minulosti, má šanci na uskutečnění nyní.
Letos byla s poskytovatelem
dotačních prostředků z programu ROP Moravskoslezsko projednána možnost čerpání dotací
v oblasti výstavby a rozvoje přestupních terminálů veřejné dopravy. Mezi zájmová území,
na která se bude žádat poskytnutí dotací, je vybráno i třinecké
nádraží. Na základě této skutečnosti České dráhy předjednaly
výši dotace, která by měla dosáhnout částky až 70 milionů korun.
Pokud bude proces vyřizování žádosti úspěšný, výpravní budovu
zrekonstruují výhradně České
dráhy. V opačném případě požádá o dotaci město Třinec.
Tři alternativní přístupy
na přestavbu stanice
Regionální správa majetku Olomouc již zadala vypracování
prověřovací studie. Jsou rozpracovány tři alternativní přístupy
k revitalizaci výpravní budovy,
a to i ve vazbě na její bezprostřední okolí. V případě schválení varianty odbourání částí bočních
křídel výpravní budovy vznikne
plocha pro vybudování klidové
zóny a tolik potřebného parkoviště. Samozřejmostí budou autobusové zastávky včetně autobusové
točny. V úvahách je rovněž redukce obytné části budovy a s využitím soudobých architektonických
prvků je nabídnuto maximální
provzdušnění a prosvětlení odbavovací haly a vestibulu.
České dráhy za aktivní pomoci města připravují všechny
potřebné podklady pro včasné
podání žádosti o poskytnutí dotace. Za předpokladu, že realizace projektu bude umožněna, a je
třeba podotknout, že této možnosti všichni zúčastnění věří, se
může nejen cestující veřejnost,
ale i samotní obyvatelé moderního města Třince těšit na opravdu
pěkné nádraží. GABRIEL JURSA
Autor je ředitelem RSM Olomouc.
provoz a zahraničí
36/2011
průmysl
O česká kola
je ve světě zájem
B
ohumínská společnost
Bonatrans Group, jeden z největších evropských
výrobců železničních kol,
která dodává své výrobky
do 65 zemí světa, loni zvýšila svůj zisk o 566 milionů
korun. Zisk bezmála jeden
a půl miliardy korun za rok
2010 je nejlepším výsledkem v celé historii firmy.
Loňský rok byl podle výroční zprávy, kterou společnost uveřejnila v polovině
srpna, ve znamení pomalého oživování trhu. Přestože se oproti roku 2009
zvýšila produkce Bonatransu o 17 procent, tržby klesly
o 83 milionů. Důvodem byly
zejména zvýšené ceny oce-
5
Fenomén TGV slaví třicetiny
První pravidelná jízda
francouzského vlaku
TGV s cestujícími
se uskutečnila 22.
září 1981, a to mezi
Paříží a Lyonem. Tyto
vysokorychlostní vlaky
přepravily již přibližně
1,7 miliardy lidí.
T
ato zkratka má ve světě pořád dobrý zvuk. Když se
řekne TGV, představíme si
symbol průmyslového a dopravního rozvoje Francie a moderního cestování vlakem. Dnes už
v Evropě nejsou vysokorychlostní tratě takovou vzácností (ČR je
bohužel hořkou výjimkou), ale
Francie patřila na našem kontinentu mezi průkopníky, a proto
neškodí si aktuální třicáté výročí
první pravidelné jízdy vlaku TGV
připomenout.
479 příběhů
li i kurz eura. Oživení přišlo podle vedení společnosti
zejména z důvodu výrazného navýšení opravárenské
činnosti v evropských zemích, například v Německu
a Rakousku.
Nejtišší tramvajová
trať v Praze
T
ramvajová trať do pražské Podbaby, která byla
otevřena v roce 1928 a větší rekonstrukce se dočkala
v roce 1969, prošla letos výraznou změnou. Nejenže
byla prodloužena o zhruba
260 metrů, ale kvůli snížení hlučnosti byl na většině tratě použit železniční
kolejový svršek typu S49.
Hluk navíc tlumí speciální zákryt. Prostory zastávek
jsou totiž pro potřeby snadné údržby kryty asfaltem.
Rekonstruované kolejiště je
v Praze podruhé zatravněno
osevem. Poprvé se tak stalo
loni v úseku Blatiny – Řepy.
Tramvajová trať z Vítězného náměstí do Podbaby se
tak stala nejtišší tramvajovou tratí v Praze. Zdrojem
většího hluku je automobilový provoz v okolí tratě.
Zmenšil se také počet automobilových přejezdů, takže se zvýšila rychlost jízdy
tramvají i bezpečnost.
Tunel má zelenou
od ministerstva
T
unelová varianta řešení
posledního a nejspornějšího úseku 4. železničního koridoru ze Ševětína
do Nemanic získala souhlas Ministerstva životního prostředí. Trať povede
ve zcela nové stopě, její součástí mají být dva tunely
o celkové délce osm kilometrů. Chotýčanský tunel by
měl být s téměř pěti kilometry vůbec nejdelším tunelem v Česku. Tato takzvaná
varianta Goliáš vyplynula z jednání Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace, Ministerstva životního prostředí a orgánů
místní samosprávy a občanů. Negativem řešení jsou
vysoké náklady. Se stavbou
ševětínského úseku se počítá až na závěr budování 4. koridoru z Prahy do Českých Budějovic a nezačne
pravděpodobně dřív než
v roce 2016. Přispět by měly
i evropské fondy v rámci
Operačního programu Doprava 2. Zajímavostí je, že se
počítá se zachováním úseku
z Budějovic do stanice Hluboká nad Vltavou-Zámostí.
(rub, mn)
V současnosti mají francouzské státní dráhy SNCF v provozu
479 jednotek TGV (Train à Grande Vitesse). Tyto vysokorychlostní soupravy denně vykonají 800
jízd. První prototyp TGV 001 byl
poháněn plynovou turbínou, nicméně zvýšení cen ropy během
ropné krize v roce 1973 rozhodlo ve prospěch elektrické trakce. Jednotky TGV první generace
v typickém oranžovém nátěru
byly uvedeny do provozu mezi
léty 1978 až 1985.
Jednalo se o dvousystémové
jednotky čísel 01 až 102 pro střídavý (25 kV) a stejnosměrný (1,5
kV) proud. Třísystémové vlaky,
které mohly jezdit na napětí 15
kV/16,7 Hz, obdržely čísla 110 až
117. Současně byla jednotka číslo
38 přebudována na poštovní variantu TGV ve žlutém „poštovním“
nátěru. Dvousystémová jednotka
číslo 88 byla později přestavěna
na třísystémovou a obdržela číslo 118. TGV čísel 46 a 70 skončily
nakonec na šrotišti, a to z důvodů těžkých srážek na železničních přejezdech v letech 1989
a 2009. Navíc vlaky čísel 112 a 114
patří formálně švýcarské společnosti SBB.
V různých barvách
Jednotky TGV se skládají ze dvou
hnacích (čelních) a několika hnaných (vložených vozů). Hnací nápravy jsou vždy všechny nápravy
hnacího vozu a někdy též sousedního podvozku hnaného vozu.
Vložené vozy spočívají na spo-
PRESTIŽ A ELEGANCE. Značka TGV se nejen v Evropě stala synonymem dopravního rozvoje Francie. FOTO martin navrátil
lečných podvozcích se sousedními vozy (s výjimkou spřažení
s čelními vozy). Předností tohoto
netypického řešení je snížení počtu náprav, zvýšení prostornosti
uvnitř vozů, snazší průchodnost
a lepší aerodynamika vlaku.
Kvůli otevření druhé francouzské vysokorychlostní linky, takzvané „LGV Atlantique“, bylo
v letech 1988 až 1992 vyrobeno
sto pět jednotek TGV Atlantique.
Po dodání těchto vlaků v modro- -stříbřitém nátěru byla u SNCF
zavedena maximální rychlost
300 km/h. Přestože má TGV Atlantique o dva vozy více než původní vozidla TGV PSE, nacházejí
se pohonné jednotky jen v čelních vozech – každou jednotku
následně pohání osm synchronních motorů.
Při otevření vysokorychlostních linek v Belgii bylo v letech
1996 až 1997 dodáno sedmnáct jednotek TGV pro linku Paříž – Brusel
– Kolín nad Rýnem nebo Amsterdam. Jednotky spojů Thalys patří
celkem čtyřem železničním společnostem – sedm belgickým drahám SNCB, po dvou německým
DB AG a nizozemským železnicím NS a šest francouzské státní
společnosti SNCF. Tyto jednotky
jsou první, které již nemají typické hranaté čelo, ale kvůli lepšímu
obtékání vzduchu jsou oblé.
Lille
Brussel/
Bruxelles
Le Havre
Rouen
Paris
Strasbourg
Le Mans
Rennes
Mulhouse
Tours
Dijon
Nantes
Besancon
FRANCIE
Geneve
La Rochelle
Lyon
Torino
Valence
Bordeaux
Avignon
Toulouse
Montpellier
Nice
Marseille
Perpignan
tratě TGV
tratě TGV v plánu/ve výstavbě
další tratě, kde spoje TGV právě jezdí
První patrové jednotky
V roce 1995 začíná dodávka prvních patrových jednotek TGV Duplex. Jednotky měly stejný výkon
jako ty původní, vylepšena byla
ale aerodynamika. Do roku 2006
bylo dodáno celkem 89 jednotek.
V letech 2006 a 2007 bylo dodáno
devatenáct jednopatrových jednotek TGV POS, které slouží pro
dopravu z Paříže do jihoněmeckého Stuttgartu nebo švýcarského
Curychu. Dodávkou TGV POS současně započala rozsáhlá rekonstrukce vozidlového parku TGV.
Od roku 2010 Francouzi zkouší stroje TGV 2N2 (zkratka pro dvě
podlaží druhé generace). Nyní je
již objednáno 25 dvousystémových jednotek. Běžný provoz bude
zahájen v příštím roce. K 30. výročí provozu vlaků TGV dílny v Bischeimu přebudovaly jednotku
TGV PSE číslo 65 na prezentační
vozidlo Expérience. Jednotka byla
v létě použita k propagačním jízdám po francouzských městech.
STANISLAV HÁJEK
Podle Eisenbahn-Revue
International.
krátké zprávy ze světa
Stevardky u Slováků
Bezplatný internet
nezabraly. Mají skončit ve vozech InterCity
Sanace čtvrtvlaků
pro berlínský S-Bahn
Afghánistán zajistil
provoz na první trati
Transkontinentální
dráha Brazílie – Peru
Společnost ZSSK po tříměsíčním zkušebním
provozu ruší projekt
stevardek. Mluvčí státního dopravce uvedl, že
s některými detaily a plněním
úkolů nebyla jeho společnost spokojena. Rozhodnutí zrušit tuto
činnost ovlivnila i finanční náročnost a neobjasněné kompetence
mezi vlakovou četou a stevardkami. Postupně práci stevardek převezmou vlakvedoucí a průvodčí.
Proto bude nutné, aby personál
vlakových čet absolvoval školení včetně zlepšení znalosti cizího
jazyka.
Maďarský osobní dopravce MÁV-START začal provozovat vlaky
„WiFi InterCity“. Jedná se o poskytnutí bezplatného bezdrátového internetu
v IC vagonech 3. generace. Na vybraných spojích mezi Budapeští
a Miskolcem (jeden spoj jezdí také
na trase Budapest-Keleti – Nyíregyháza – Debrecen – Szolnok – Budapest-Nyugati) tak cestující mají
možnost se během jízdy rychle a zdarma připojit k internetu.
Bezplatnou WiFi síť lze využívat
pomocí WLAN na laptopech, PDA či mobilních telefonech.
Německé dráhy chtějí zajistit životnost
dvoudílných jednotek, tzv. čtvrtvlaků,
berlínského S-Bahnu
řady 485 do roku 2017. Z tohoto důvodu prodělá 80 dvoudílných jednotek kompletní sanaci vozových
skříní a obnovu interiéru v celkové hodnotě 20 milionů eur. Aktivováno bude také 20 odstavených
vozidel. Renovaci zajistí dílny DB
ve Wittenberge. Řada 485 vznikla v bývalé NDR. Vyráběna byla
v letech 1988 až 1992 v bývalém
závodě Lew Hennigsdorf, dnes
Bombardier. Uzbekistán a Afghánistán uzavřely dohodu, v níž je stanoveno,
že Uzbekistán bude tři
roky provozovat první
afghánskou železnici spojující pohraniční stanici Hairaton s letištěm v Mazar-i-Sharifu na severu
země. Trať je v prvé řadě budována pro nákladní dopravu, s osobní
dopravou se počítá teprve později.
Měří 75 kilometrů a její výstavba
stála 129 milionů dolarů, přičemž
byla dokončena letos v únoru.
Předpokládaná dopravní výkonnost na trati je 9 milionů tun zboží ročně. Vlády Brazílie a Peru
prověřují možnost realizace transkontinentální železnice. Při
řešení technické proveditelnosti se ukázalo, že výstavba
by stála asi 10 miliard amerických dolarů. Plánované spojení
mezi oběma státy by bylo dlouhé
4 544 km. Stavba by si měla vyžádat dobu 5 let. Spojení má smysl hlavně pro nákladní dopravu.
Fosfáty a rudy by se přepravovaly
do Brazílie, do Peru pak především
sója. Projekt by se stal nejdůležitější transkontinentální železnicí v Jižní Americe.
Vysokorychlostní
železnice expandují
Švýcarsko chce zakázat
DB Schenker
s kontrolou na mobilu německé kamiony
Čína uspěla v zakázce
pro Uzbekistán
Ruské ambice na
Slovensku a v Polsku
Světová síť pro vysokorychlostní železniční
dopravu se z dnešních
téměř 18 tisíc km
do roku 2015 více než
zdvojnásobí na více jak 40 tisíc
km. I nadále bude světovým tahounem vysokorychlostní železnice Čína. V závěsu za ní se mají
držet Německo, Francie a Japonsko. V roce 2010 bylo investováno
5,6 miliardy eur do nových vlaků
a 2,8 miliardy do údržby a obnovy
vysokorychlostních vlaků. V posledním období se nejvíce rozvíjela síť vysokorychlostních tratí
kromě Číny také ve Španělsku.
Společnost Deutsche
Bahn Schenker připravila aplikaci, jež je
ke stažení na Android
Marketu a která umožní svému uživateli sledovat pohyb
svých zásilek. Aplikace umožňuje
vyhledávání podle různých kritérií, jako je číslo zásilky, číslo faktury, nákladové číslo. Aplikace je
k dispozici v osmi jazycích včetně
češtiny. Na překladu do dalších
devíti jazyků (mimo jiné korejštiny, japonštiny, ale i francouzštiny) se zatím pracuje. Aplikace je
rovněž ke stažení na platformách
iPhone a BlackBerry.
Uzbecká státní dráha
GAZhK koupí do roku
2013 deset elektrických
lokomotiv od čínského
výrobce CSR Zhuzhou
Electric Locomotive. Celková hodnota dosáhne 35 milionů dolarů. Sedm lokomotiv má být určeno
pro dopravu zboží a tři pro dopravu osob. Podpis smlouvy se očekává
do konce letošního roku. K financování transakce poskytne úvěr
čínská Exportní a importní banka.
Získání nových lokomotiv je součástí velkého programu modernizace, který předpokládá investici
ve výši 1,73 miliardy dolarů.
Ruské státní železnice
RŽD zvažují převzetí
Železniční společnosti Cargo Slovakia. Potvrdil to viceprezident
společnosti Salman Babajev. Přejímka by mohla posílit i projekt
širokorozchodné tratě do Rakouska, který byl poprvé prezentován
v dubnu 2008. Babajev dále sdělil,
že trvá zájem RŽD na získání podílu polského nákladního dopravce PKP Cargo. Zde se jedná o podíl
50 procent a 1 akcie. Podle polského Ministerstva financí se má prodej uskutečnit ještě v tomto roce.
(gav, PeŠŤ, sh, kla, mez)
Nová drážní alpská
transversála NEAT
vedoucí Gotthardem
nebude mít na jihu
uspokojivá napojení.
Potom, kdy Německo odvolalo své
přísliby ohledně včasné výstavby
napojení, nechce nyní ani Itálie
vědět o svých dřívějších slibech.
Mělo jít o zdvojnásobení kapacity na trati mezi Chiasso a Como.
Švýcarští politici proto přitvrzují.
Bez německého napojení na NEAT
prý nebudou moci kamiony ze
SRN Švýcarskem vůbec projíždět. Základní gotthardský tunel
má být v provozu v roce 2017. 6
INZERCE A SERVIS
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Ředitel Správy dopravní cesty Jihlava vypisuje výběrové řízení na pozici IŽD (technik) Správy sdělovací a zabezpečovací
techniky.
Požadujeme:
• vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání
elektro- slaboproud,
• znalost problematiky sdělovací a zabezpečovací
techniky,
• samostatnost, komunikační dovednosti,
přesnost, rozhodnost,
konstruktivní a tvůrčí
myšlení.
Úloha pozice a místo
výkonu práce:
• organizace údržby, oprav,
rekonstrukcí a novostaveb
sdělovacího a zabezpečovacího zařízení žel. infrastruktury, koordinace
rozsáhlých a navazujících
činností – místem výkonu
práce je Jihlava.
Termíny:
• předpokládaný nástup 1. 11. 2011 nebo dle dohody,
• přihlášku + profesní životopis zašlete do 30. 9. 2011 v elektronické podobě na e-mail [email protected]
cz, nebo písemně na adresu: Správa dopravní cesty,
zaměstnanecký odbor, Pávovská 2a, 586 01 Jihlava.
20 LET FIRMY LOCO
Ve dnech 24.–30. 10. 2011 se
v Trutnově uskuteční již tradiční výstava železničních
modelů.
Vystavena budou kolejiště z ČR i ze zahraničí.
Ve vitrínách najdete modely
lokomotiv i vozů v různých
velikostech. Firma LOCO
při příležitosti svého 20letého výročí připravila rozšířenou expozici svých výrobků.
Uvidíte sbírku modelů LOCO
za 20 let činnosti, modul tratě českého pohraničí s modely LOCO, postup vzniku
modelu od plánů po hotový
vagonek.
V rámci 20 let firmy LOCO
se chystají i další překvapení
a novinkou bude i uvedení
úplně nové firmy se zajímavým sortimentem.
Výstavu najdete v prostorách Základní školy
J. Frimla v Trutnově.
regiony
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
A
Prodej jízdenek
PID v červenci
B
C
Organizace ROPID
vyhodnotila údaje
o počtu a struktuře
prodaných jízdenek
PID za červenec 2011.
D
E
F
G
S
tatistika potvrzuje
správnost odborných
odhadů, které organizace ROPID zpracovala před
změnou Tarifu PID, která
proběhla od 1. července. Výrazně vzrostl podíl krátkodobých jízdenek v základní
ceně 24 korun, se kterými je
možné nově cestovat 30 minut včetně přestupů bez jakéhokoli omezení (původní
H
I
J
K
L
M
N
O
A. Hubbard (1859–1915) – americký esejista: Lež je velmi smutná náhražka za pravdu, ... (dokončení v tajence).
VODOROVNĚ: A. Leník; drobný náboj; podzimní bylina; hudební styl;
kocouři (v nář.); jednotka elektrického
napětí. – B. Přístavní hráz; doporučení;
usilovná snaha; patřící Evě; trnovník;
ustálené slovní spojení. – C. Svinovací závěs; noční pták; čiva; bůžek lásky;
rýžová pálenka; horní část místnosti. –
D. Značka elektrospotřebičů; nálevna;
květenství šeříku; řídká hmota; svislá jeskyně; svobodný šlechtický statek;
kovonosná hornina. – E. Vesna; hovězí
dobytek; třpyt; údaje; útok; zuřivost;
vidina. – F. Turecký povoz; cizí plošná
míra (slov.); kornoutnice; německý přístav; biblický praotec; nesnáze (hovor.).
– G. Den v týdnu; chobotnatec; zásobník na obilí; vápencové území; výpravný básník; dráha. – H. TŘETÍ ČÁST
TAJENKY. – I. Otlačenina; primitivní
NEPŘEHLÉDNĚTE!
Letecké seniorské pobyty 55+,
podzimní a jarní pobyty – prodej zahájen
• Kypr 55+ – Limassol – Larnaca – Agia Napa, 7 nocí v hotelu
3–5*, polopenze, zpáteční letenka, celodenní výlet, odlety každý
čtvrtek z Prahy, volná místa od 3. 11. 2011, cena od 11 990 Kč/os.
55+ ve dvoulůžkovém pokoji.
• Španělsko – Andalusie 55+, 7 nocí v hotelu 4*, polopenze, zpáteční letenka, celodenní výlet, odlety každý čtvrtek z Prahy, první let 29. 9., cena 11 300 Kč/os. 55+ ve dvoulůžkovém pokoji.
Ceny nezahrnují: cestovní pojištění klientů, fakultativní výlety,
občerstvení v letadle. Při zvýšení ceny za palivo nutné počítat s případným doplatkem (viz minulá sezona). Podrobnosti na www.cdtravel.cz-Lasty.
Turecko 50+
• Turecká riviéra a Kappadokie, 29. 10.–5. 11., 5. 11.–12. 11.,
12. 11.–19. 11. Cena 7 990 Kč/os.
• Jihozápadní Turecko a říše Lýků, 15. 10.–22. 10., 22. 10.–29. 10.,
29. 10.–5. 11., 5. 11.–12. 11., 12. 11.–19. 11. Cena 7 990 Kč/os.
Oba zájezdy zahrnují: zpáteční letenku Praha – Antalye, letištní
bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfery z letiště na místo ubytování a zpět, ubytování ve 4* hotelech, polopenzi formou
švédských stolů, transfery moderním klimatizovaným autobusem, služby česky mluvícího průvodce, ceny všech vstupů zahrnutých programů, pojištění CK proti úpadku. Nezahrnují: pobytovou
taxu 29 E, dobrovolný bakšiš, cestovní pojištění.
Česká republika
36/2011
Pro velký úspěch opakujeme!
• Hotel Babylon Liberec – akce pouze pro naši CK. Cena 2 690
Kč/dospělá osoba zahrnuje: 2 noci ve 4* hotelu, polopenzi (bufety), neomezený vstup do aquaparku, lunaparku, iqparku, možnost ranního plavání již od 8 hodin. Ke každému dospělému dítě
do 14 let zdarma – dítě má stejné služby jako dospělá osoba. Akce
je platná do konce roku 2011.
papírovina; vniknutí; sbírky fotografií;
darovati; novinky. – J. Protivínské pivo;
osamoceno; šupina žhavého kovu; zavazadlo; vznešená žena; pes (zool.).
– K. Okraj; asijský stát; tihle; stromořadí; výzva k zastavení; sopečné magma; obloha. – L. Edém; mělký říční
přechod; ochlupení savců; ráj (kniž.);
slavnostní síň; pokrm Židů na poušti;
vzácný jehličnan. – M. Strnutí šíje; terénní kryt; zakončení modlitby; rovněž
(z lat.); žolíky; nástroj kopáče. – N. Jaké
množství; šat; staroegyptský bůh Slunce; mužské jméno; šedivá (kniž.); přikrývka. – O. Setniny; hudební značka;
neoblečená; povrchové doly; islámské
rodové tradice; ženský hlas.
SVISLE: 1. Víření; síť prodejen s nábytkem; ohrada. – 2. Hesla; pražský železář; uhelný prach. – 3. Šatní motýlek;
pohádková postava; hnací stroj. – 4.
Český malíř; zorati kolem dokola; úbytek hmotnosti kapalin. – 5. Zápisník;
a sice; hasnice; šicí vlákno. – 6. Gól;
zámezí; oprávněné požadavky. – 7. Pohodný; hutnické palivo; Němec; zámotek. – 8. Značka ústní vody; člověk
s telepatickými schopnostmi; vyhynulý pták. – 9. Pastýřská píšťala; pokolení; Amilův přítel; číslovka. – 10. Část
boty kolem paty; fáze Měsíce; intoxikace. – 11. Kovový prvek; dvakrát snížený
tón; spodek nádoby; Turek. – 12. Leknutí; nemocnice při lékařské fakultě; příbuzná. – 13. Neochotně; avšak; karetní
barva; gryf. – 14. PRVNÍ ČÁST TAJENKY; symetrála; DRUHÁ ČÁST TAJENKY. – 15. Druh pepře; mravouk; žvást;
pícnina. – 16. Chlad; letadlo pro místní dopravu; římský krutovládce. – 17.
KOUPÍM
staré motory ČZ 500
i jejich díly z drezín
1937–50, motory
TATRA a dále stará AUTA,
MOTOCYKLY A DÍLY
OD 1920–1970. BMW,
PRAGA, JAWA, CZ aj.
Tel.: 775 262 334
KUŘÁCI
ODVYKNETE. 90% úspěch!
Tel.: 224 214 617, 604 207 771
• Nové Hrady – wellness hotel Rezidence – Babí léto – nástupní
den pouze čtvrtek, cena 3 099 Kč/os. Cena zahrnuje: 3 noci, polopenzi, volné vstupy do bazénu a sauny, 1x reflexní masáž zad,
krku a šíje (cca 30 min.), 1x lekci cardio fitness, 1x průvodcovanou prohlídku místních pamětihodností, župan po celou dobu
pobytu. Příplatek za jednolůžkový pokoj 600 Kč/os./pobyt. Cena
platná do 20. 10. 2011.
• Poděbrady – hotel Tlapák****, relaxační pobyt, cena 3 165 Kč
zahrnuje: 2 noci, 2 polopenze, 1x odpolední kávu se zákuskem,
ruční masáž zad a šíje, podvodní masáž, muzikoterapii, vodní
masážní lůžko, bazén s protiproudem a přísadovou koupel. Příplatek za jednolůžkový pokoj 420 Kč/pobyt.
• NOVINKA – Ostrava – hotel Clarion**** – 2lůžkové pokoje
s možností přistýlky, vlastní soc. zař., internetové připojení
na pokoji. Rodinný víkendový balíček – Technické a jiné skvosty Ostravska – cena 1 490 Kč/os. zahrnuje: ubytování na 2 noci, bohatou snídani formou bufetu, volný vstup do relaxačního centra, internetové připojení 4 Mbs na pokoji, mapu Ostravy, místní poplatky, pozdější opuštění pokoje
(až v 18 hod.) a vstupné do Slezskoostravského hradu, MINIUNI (svět miniatur) a do Pohádkového sklepa strašidel. Dítě do 12
let na přistýlce v doprovodu 2 dospělých ZDARMA. Seniorský víkendový balíček – Technické a jiné skvosty Ostravska – cena 1
440 Kč/os. zahrnuje: ubytování na 2 noci, bohatou snídani formou bufetu, volný vstup do relaxačního centra, internetové
připojení 4 Mbs na pokoji, mapu Ostravy, místní poplatky, pozdější opuštění pokoje (až v 18 hod.), vstupné do národní kulturní památky Důl Michal a vstupné do Slezskoostravského
hradu.
• Hustopeče u Brna – hotel Centro – výhodné pobytové balíčky – 2- a 3lůžkové pokoje s vlastním soc. zař., TV, strava dle vybraného programu. 3 dny s vínem – cena 2 690 Kč/os. zahrnuje:
2x ubytování s polopenzí, 1x řízenou degustaci vín ve vinném
sklípku se sommeliérem, 1x částečnou masáž, 1x dárek na rozloučenou, poplatek městu, wi-fi, parkovné.
• Krkonoše, Dolní Malá Úpa – hotel Javor – 2- až 4lůžkové pokoje s vlastním soc. zař., možnost přistýlky, TV, balkon, wi-fi,
možnost pobytu se psem. Seniorský pobyt – libovolné termíny
do konce listopadu 2011. Cena 3 890 Kč zahrnuje: 7x ubytování
s polopenzí, děti 3–12 let sleva 50 %, parkování u hotelu zdarma, večerní přednášky horské služby, tištěného průvodce výletů
po okolí, slevu 15 % na konzumaci v hotelovém baru a restauraci,
slevu 20 % na masáže v hotelu.
Opět; harmonie; bolestivý vřídek (medic.); herec. – 18. Mořská želva; ovocná
zahrada; trubky. – 19. Smyčky; předložka; vyznamenání; horská jezera. – 20.
Hmotnost obalu; jmění; dusíkatá sloučenina. – 21. Latinský překlad Bible;
římsky 1049; muslimský vládce; plevel
zběhovec. – 22. Francouzský šlechtic;
čin (knižně); směnečný dlužník. – 23.
Naše politická strana; cukrářský výrobek; doba po setmění; kladná elektroda. – 24. Objemová jednotka; obytný
přívěs; výzva. – 25. Anuloid; vojenský
bodák; úkon. – 26. Vzor; zasévati; tlučena. – 27. Citoslovce údivu; mytologický krasavec; vysoké karty.
NÁPOVĚDA: F. araba, Kiel, N. Aton,
O. adat, 25. torus, 27. Atys.
Autor: Petr Hajniš
SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
V nedožitých 71 letech nás
dne 10. 9. 2011 navždy opustil železničář pan Alwin
Kahl, který na železnici pracoval celý život. Rozloučení proběhne v Libereckém
krematoriu.
Kondolence můžete zasílat
na adresu: Helena Kahlová,
Olbrachtova 619,
460 15 Liberec 15,
nebo na tel.: 737 319 055.
Slovensko
• Seniorské pobyty ve Vysokých Tatrách – hotely Hutník II
od 2 650 Kč, Titris od 3 850 Kč, Urán od 3 280 Kč. Ubytování je vždy
v pokojích s vlastním soc. zařízením a TV. Všechny ceny jsou
za osobu a 4 noci s polopenzí, pobyty lze prodloužit. Dítě do 8 let
v doprovodu 2 dospělých ubytované na přistýlce ZDARMA i se
stravou, dítě 8–15 let ubytované ZDARMA, platí pouze stravu.
• Velký Meder – penzion Rozália – slevy balíčků – BUĎ FIT – 3/5
nocí s polopenzí, 3/5 vstupenek s jedním přerušením denně, 1x
masáž, cena 2 490/4 080/Kč/os.
• SENIOR RELAX 60+ – 3/7 nocí se snídaní, 3/7 vstupenek s jedním přerušením denně, cena 1 850/3 910/Kč/os.
• Velký Meder – hotel Thermal – SUPER JESEŇ – v termínech:
6. 11.–10. 11., 13. 11.–17. 11., 20. 11.–24. 11., 27. 11.–1. 12., 4. 12.–
8. 12., 11. 12.–15. 12., cena 3 860/Kč/os. Zahrnuje: 4 noci ve dvoulůžkovém pokoji, přivítací přípitek, 4x polopenzi, 3x celodenní
vstupenku s jedním přerušením denně, 1x proceduru, župan
po celou dobu pobytu, příplatek za jednolůžkový pokoj 550 Kč.
• Piešťany – hotel Park *** 55+ – cena 6 214/Kč/os., den nástupu neděle, zahrnuje: 5 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, 5x polopenzi, orientační lék. vyšetření, 1x klasickou masáž částečnou,
1x měkké techniky, 1x paraffango zábal, 1x perličkovou koupel
s přísadou, 1x oxygenoterapii, VOLNÉ VSTUPY DO KRYTÉHO
BAZÉNU S VÍŘIVKOU, volný vstup do fitness a další bonusy.
• Dudince – hotel Park, rekreační pobyt s polopenzí do 1. 10., cena
5 490 Kč/os. zahrnuje: 6 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, 6x polopenzi, vstup do bazénů v čase 7–19 h, úterý, čtvrtek, sobota vstup
do sauny 16–18 h, autobus za příplatek 990 Kč/os., dítě do 3 let bez
nároku na služby zdarma, dítě 3–12 let cena 2 900 Kč/pobyt.
• Lázně Sliač – lázeňský benefit – zkrácený pobyt 2 850 Kč/os. –
pobyt čtvrtek–neděle (4 dny) zahrnuje: ubytování ve *** hotelu
Palace, polopenzi – snídaně bufet, večeře výběr ze 4 menu, salátový bufet, pitný režim, 8 léčebných procedur.
• Lázně Sliač – lázeňský benefit – klasik – 5 670 Kč, pobyty pondělí–neděle, cena 5 670 Kč zahrnuje: ubytování v *** hotelu Palace, polopenzi, 17 léčebných procedur.
Kontakty:
ČD travel, s.r.o., Na Příkopě 31
tel.: 972 243 051, 972 243 057, 972 243 055, pobočky: Na Příkopě 31,
tel.: 972 243 071, Praha hl. nádraží 972 241 861, Brno hl. nádraží
972 625 874, provozní doba pondělí–pátek 9.00–17.00 h
e-mail: [email protected], [email protected], www.cdtravel.cz
Vydávají České dráhy, a.s., nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, IČ 70994226 | Vychází každý čtvrtek. | e-mail: [email protected] | www.cd.cz/zeleznicar | Předseda redakční rady: Jiří Havlíček
šéfREDAKTOR: Petr Horálek | Adresa redakce (místo vydání): Železničář, České dráhy, a.s., generální ředitelství, nábř. L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. | Redaktoři – tel. 972 233 091
OBJEDNÁVKY INZERCE a předplatného: Eva Balíková, tel. 972 233 090, e-mail: [email protected] | Uzávěrka inzerce ve čtvrtek ve 12 h. | Honoráře dopisovatelům se zasílají měsíčně bankovním převodem.
Nemohou však být vyplaceny, pokud autor nesdělí redakci adresu, rodné číslo a číslo účtu. | Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.
Vydavatelský servis zajišťuje GRAND PRINC a.s. | Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod č. MK ČR E 6680 ze dne 4. 2. 2003 | ISSN 0322-8002
platnost těchto jízdenek při
ceně 18 korun byla 20 minut, ale při nemožnosti
přestupů a s dalším omezením). Poměrně významně
se také zvýšil prodej 24hodinových jízdenek.
I když prodej základní jízdenky za 32 korun (původní cena 26 korun) oproti
stejnému období loňského roku mírně klesl, celkové tržby z prodaných
jízdenek vzrostly meziročně o cca 50 milionů korun. Tak velký nárůst je
však do jisté míry způsobem velkou mírou předzásobení novými jízdenkami
a organizace ROPID očekává v dalších měsících jen
mírný růst. Předběžné výsledky dokazují, že cíl zvýšit tržby se naplnil a přitom
nedošlo k odlivu platících
cestujících.
Za červenec se prostřednictvím Českých drah prodalo celkem 300 nových
rodinných jízdenek SONE+
za 400 nebo 700 korun. Jednodenních jízdenek, které
si mohou cestující nově zakoupit na kterémkoli nádraží nebo u průvodčího vlaku,
se prodalo za stejné období
cca 1 350 kusů.
(fd)
LIDÉ A PŘÍBĚHY
36/2011
pošta
Vláda se přestala
řídit memorandem
7
Železniční mikrosvět ve sklepě
K
raje v návaznosti na Memorandum o zajištění
stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční
osobní dopravou uzavřené mezi Českou republikou, kraji a Asociací krajů
České republiky a v návaznosti na usnesení vlády ČR
z 31. srpna 2009 k finanční
účasti státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
železniční osobní dopravou
uzavřely s dopravcem České dráhy příslušné smlouvy o závazku veřejné služby
na 10 let. Právní jistotu krajům ohledně finanční participace státu na zajištění
veřejné regionální osobní
železniční dopravy přitom
mělo zajistit nejen memorandum, nýbrž i jemu odpovídající usnesení vlády.
Kraje včetně Jihomoravského tudíž memorandum považují za závazné a v plném
rozsahu je dodržují.
Vláda ČR ovšem přijala 20. července 2011 usnesení, kterým schválila
záměr snížit účelové dotace krajům na dofinancování dopravní obslužnosti
veřejnou železniční dopravou v letech 2012 až 2014
z částky 2 649 milionů korun na částku 2 049 milionů, tj. snížení v každém
roce o 600 milionů korun.
Tímto vláda ČR navenek deklarovala, že se nehodlá
memorandem řídit.
Proto žádám premiéra
a ministry financí a dopravy o splnění právních povinností, které vyplývají
pro Českou republiku z memoranda. V opačném případě bude Jihomoravský kraj
nucen splnění těchto právních povinností vymáhat
po státu bez dalších výzev
právní cestou.
Michal Hašek
Autor je hejtmanem
Jihomoravského kraje.
Uprostřed hry se
pravidla nemění
N
a železničním nebi se
stahují černá mračna. Kromě již dříve ohlášených úspor na regionální
dopravu ve výši 600 milionů korun hodlá nyní také
stát ušetřit 200 milionů
korun na dálkové dopravě. Na plánované úspory by
ale doplatily především tisíce cestujících. Dálkovou
drážní osobní dopravu letos Ministerstvo dopravy
financuje částkou ve výši
5,3 miliardy korun, přičemž úspory 200 milionů
na příští rok by znamenaly pokles financí o 3,76 procenta, ale důsledkem by
bylo zrušení nejméně 8 procent výkonů v dálkové železniční dopravě – to by se
projevilo zrušením více než
60 rychlíků denně. Měnit pravidla uprostřed hry
je nefér a může se značně
prodražit!
V případě dálkové dopravy se jedná o nedodržení desetiletých smluv mezi
Ministerstvem dopravy
a Českými drahami, v regionální dopravě pak jde
o nedodržení memoranda
o poskytování dotací krajům na osobní železniční
dopravu, které je právně závazné a kraje se o jeho dodržování budou soudit.
V případě, že by skutečně
došlo ke snížení finančních
prostředků a nedodržení
dlouhodobých smluv i memoranda státu s kraji, byl
by to do budoucna jednoznačný vzkaz soukromým
dopravcům, že stát není
schopen dostát svým závazkům a že by se plánovaných
výběrových řízení na dálkové spoje v osobní železniční dopravě raději neměli
Miroslav Vyka
účastnit.
Dopisy jsou redakčně upra­veny
a kráceny.
PRO MALÍČKY. Kolejiště Kamila Zelenky je většinou veřejnosti nepřístupné. Některé jeho prvky jsou však součástí výstav.
FOTO ARCHIV KAMILA ZELENKY
Skutečné vlaky řídí
Kamil Zelenka jako
výpravčí ve Velimi,
zmenšené pak
nechává projíždět
sklepem rodičů
v Kolíně. Vlastními
silami vybudoval
zřejmě největší
modelové kolejiště
uzlu Česká Třebová.
Z
a oknem dopravní kanceláře, kde jsme ho v srpnu navštívili, se mu prohánějí
koridorová „écéčka“. A aby toho
nebylo málo, soupravy oproti realitě sedmaosmdesátkrát zmenšené staví a provozuje doma
ve sklepě. Samozřejmě s tím podstatným rozdílem, že s „malými“
si může dělat, co se mu zlíbí.
Naočkoval ho tatínek
Karel Zelenka vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Kutné Hoře, chtěl
být strojvedoucím. Vlaky a vláčky má v krvi. Prý ho tím naočkoval jeho tatínek, který mu v pěti
letech pořídil klasický ovál ve velikosti H0. „Z toho samozřejmě
nezbylo vůbec nic,“ vzpomíná
mladý výpravčí s úsměvem. Dnes
mu ve sklepě domku rodičů v Kolíně, kde od letošního března bydlí s přítelkyní, model kolejiště se
dvěma skrytými nádražími zabírá 25 metrů čtverečních a jen délka kolejí je 220 metrů. Ale už staví
vlastní obydlí u Prahy, kde rovněž najde kolejiště své místo.
Díky elektrotechnickému
vzdělání má tvůrce blízko k reál-
VELIM. Jako výpravčí tráví půlku směny v kanceláři. FOTO AUTOR (2x)
DETAILY. Stožáry a troleje jsou vlastní výroby. FOTO ARCHIV K. ZELENKY
nému zabezpečovacímu zařízení
a – dnes samozřejmému – digitálnímu ovládání kolejiště. A také
k napodobenině trakčního vedení, jemuž se jinak modeláři spíše vyhýbají. Stožáry i trolej jsou
většinou vlastní výroby, stejně
tak některá vozidla. Je celkem
pochopitelné, že autor preferuje
výhradně české stroje současné
(V.–VI.) modelové epochy.
Mladý modelář připouští, že
současné možnosti nákupu dílů,
součástí i vozidel pro modelovou
železnici jsou oproti minulosti
velmi široké. Technologicky
jde všechno velmi rychle dopředu a sehnat se
dá skoro cokoliv. „Hodně
nakupuji přes internet a samozřejmě navštěvuji každý měsíc v Praze sobotní
modelářské burzy,“
vysvětluje své kanály
tvůrce.
Skříně českých vozidel vyrábí na tovární pojezdy. A to
i z papíru. Na papírové Pendolino je právem
hrdý. Pokud byste ho
chtěli spatřit, krouží
v současnosti na kolejišti Radislava Wimmera
ve Žďáru nad Sázavou,
kam bylo zapůjčeno. Pro
toto obří kolejiště (Modelové království Žďár, KD,
Dolní ulice 30, psali jsem
o něm v letošním Železničáři č. 26) ostatně Zelenka
Realistický cit pro detail
Co se týče staveb, ty Karel Zelenka
vytváří velmi realisticky. Když se
na jeho modelovou železnici podíváte zblízka, pochopíte, že autor
má cit pro detail. V ulici u nádra-
ží vás například zaujme rozestavěný rodinný domek či zařízení
na vykládku uhlí. Chloubou autora je určitě model kubistické výpravní budovy v České
Třebové včetně tří nástupišť a sousedního hotelu
Padevět. „Pro Třebovou
bylo docela těžké zajistit
odpovídající trakční stožáry. Nákup v cizině by byl
hodně drahý a sotva bych
je navíc sehnal v nezkrácené výšce 37 cm. A budovu jsem dělal jen podle
fotografií, výkresy nebyly k dispozici,“ vysvětluje Zelenka.
MODELOVÉ KOLEJIŠTĚ
• Nachází se na ploše o rozloze asi 25 m2 v Kolíně, časem
se možná přesune do Prahy.
• Délka kolejí dosahuje 220 m.
• Kolejiště obsahuje 82 výhybek jednoduchých a 7 výhybek
anglických.
• Pro zabezpečovací zařízení bylo použito asi 200 relé.
• Současně může jet až 8 modelových vlaků.
• Při nočním provozu svítí okolo 150 světel.
vytvářel ze dřeva, balzy a překližky i legendární viadukt z Dolních
Louček, který je v modelu dlouhý
230 (!) cm, a další tři mosty.
Rušný život ve Velimi
K věrohodnému modelu kolejiště
je samozřejmě kromě nekonečné
trpělivosti a tolerance blízkých
(tu jeho přítelkyně prý má a dokonce mu občas pořizuje některé
doplňky) potřeba i pozorování reálné železnice. Na to mnoho času
v práci není ani během denní (6–17 hodin), ani noční směny (17–6 hodin) ve stanici Velim. Vždy
polovinu směny tráví za panelem
moderního zařízení ETB a polovinu času venku jako „laufka“ čili
venkovní výpravčí. Asi rok výpravčím ve Velimi pomáhá i graficko-technologická nástavba.
„Hlavně na vlečku Zkušebního
centra VUZ jezdí co chvíli nějaká
exotická vozidla, třeba Taurusy
nebo Vectrony, takže ty průjezdy
rychlíků či nočních nákladních
flamendrů zas tak stereotypní
nejsou,“ říká s úsměvem výpravčí Zelenka.
Martin Navrátil
Díl 38.: Výuka podle Ladislava Kabelky
Někteří kantoři se
vám zaryjí do paměti.
Při výuce totiž sázeli
na komunikaci,
často netradiční.
P
án s čelní pleší, boubelatým nosem a progresivním
bříškem sedí za katedrou a usilovně zapisuje do třídní
knihy. Je to středoškolský třídní učitel Ladislav Kabelka. Špička nosu zadržuje brýle, usazené
na samém konci boubelaté ozdoby. Pán odloží plnicí pero a orlím
zrakem poměřuje vyjukané studentíky. „Tak tam za branou tisíc jiných čeká! Já řeknu vám, vy
uvidíte! K tabuli půjde…“ Kantor sestupuje do uličky, prochází volným krokem a hledá oběť.
Z kapsy stokorunového stříkaného saka vytahuje zápisník a listuje. Zásadně zkouší podle abecedy.
Bude zkoušet svůj oblíbený předpis KN1/1.
Pasáže o živých
zvířatech budily veselí
Jedna pětka, žádná pětka. Láďa,
jak se důvěrně třídnímu na železniční průmyslovce přezdívá,
zkouší rád a často. Dodržuje průměr. Mluví zvláštní češtinou.
Snad prý je to počeštěný Slovák.
„Tak tam velké mraky se táhnou,
my velkým tempem schovati se
půjdem,“ je jeden z jeho výroků. Nebo oblíbená hláška: „Mládež chodí do DCV. Tam povalují
se opilci a hulvátským smíchem
se smějí. To potom nedivím se já,
když slyším hochy volat – půjč mi
roďák, dám ti špinku!“ Netřeba
snad dodávat, že DVC je místní
putyka u nádraží.
Svůj milovaný předpis KN1/1
však Láďa ovládá zpaměti i s tiskovými chybami. Celé generace
slyší v hodině přepravy o stani-
Historky
ze života
kolem dráhy
L
adislav Kabelka byl třídním
áčka po celé čtyři roky. Měl
panickou hrůzu z komunistické moci. V jeho hodinách
se pořád někdo někam volil!
To předseda třídní samosprávy ohlásil: „Soudruhu profesore, třída třetí A je připravena
k volbě funkcionářů!“ „Je to
v rámci ČSM?“ tázal se kantor.
Vždy bylo! Nejlepší byl ale jeho
způsob vyjadřování, na který
se nedá zapomenout.
cích „blízo sebe ležících“. Má tam
být blízko, ale každý se těší na tuhle pasáž. Na železniční průmyslovce se dědily předpisy z generace
na generaci. Knihy byly uchovávány jako staré tisky. V předpise
byla třeba poznámka: „Tady přijde vtip.“
Třídní učitel málokdy zklamal. Každý se také těšil na pasáž
o živých zvířatech. Třídní namaloval na tabuli nákladní vagon
seshora. Přimaloval ovály koní,
přivázal každého hlavou ke stěně a poctivě od každého nakreslil směr výkalů. Pak namaloval
vagon z boku a pod něj přikreslil schrány na uhynulá zvířata.
Mluvil o certifikátu a specifikaci.
Monotónnost za trest
Pak zvedl prst a zvýšeným hlasem
pravil: „Zlý býk kopavý, též kousavý a jinak nebezpečný, nesmí se
při nakládání bíti býkovcem a rýpati drátem do nosu!“ Kabelka
přednáší a moduluje hlasem. Vyřešil i zapeklitý problém přepravy žirafy v otevřeném voze pod
dráty vysokého napětí. „Žirafu
naložíme do hlubinového vozu,“
zvolal bez údivu na poťouchlý dotaz na ohromené žactvo.
Když byl rozčilen, často zvolal: „Původně jsem chtěl přednášet živě a záživně. Protože jste ale
banda nedávající soustavně pozor, tedy budu přednášet striktně
a monotónně!“ A tak se taky stalo. Do konce hodiny brumlal látku
jako buddhistický mnich v rozjímání. Jako se poznají různé etnické skupiny podle dialektu,
poznají se absolventi valtické průmyslovky pomocí „esperanta Kabelka“. Stačí uslyšet: „Tak jak máš
ty se? My velkým tempem na pivo
půjdem!“ To pak můžete okamžitě prohlásit: „Ahoj, ve kterém roce
jsi válčil na průmce ve Valticích?“
A všechno je hned jasné. FRANTIŠEK MENDLÍK
8
za poznáním
kam jet
Tematické snímky
v Horním Slavkově
36/2011
Prázdniny na kanálu dvou moří
M
ěstské kulturní středisko Horní Slavkov
a Železniční spolek Klub M
131.1 Kraslice zvou na autorskou výstavu tematických fotografií Marcela
Šolce, která se u příležitosti
oslav 110. výročí Slavkovské
dráhy (tedy neprovozované tratě Krásný Jez – Horní
Slavkov – Loket) koná v budově Městského kulturního
střediska v Horním Slavkově. Výstava trvá do 21. října.
Otevřeno je vždy od pondělí do pátku mezi 9. a 17. hodinou. Současně s výstavou
jsou představeny soutěžní
práce dětí – výkresy a modely mašinek a vagonů.
Hektor na okružní
jízdě na jihu Čech
O
kružní jízda k jihočeskému Dni železnice je plánována na 24. září.
Zvláštní dieselový vlak vyjede po trase Tábor – Soběslav
– Veselí nad Lužnicí – Třeboň – České Velenice – Borovany – České Budějovice
– Křemže – České Budějovice – Tábor. V čelo soupravy se postaví Hektor T 435.0.
Akci organizuje KCOD České
Budějovice.
Železniční modely
a fotovýstava
K
ŽM Ostrov zve všechny
zájemce na výstavu železničních modelů. Uskuteční se 24. a 25. 9. od 10
do 17 hodin ve druhém patře MDDM Ostrov. Partnerem akce jsou i České dráhy.
Nebude chybět výstava fotografií a projekce filmů
a vystaveny budou i soutěžní modely. Děti si přijdou
na své nad kolejišti velikostí Z, N, TT, H0, 0 a G.
Parní víkendy
v muzeu Lužná
MOKROU NOHOU. Díky gigantickým vodním kanálům můžete proplout Francií od Středozemního moře do Atlantiku, aniž byste se dotkli suché země. Pro někoho líná voda
plynoucí pod korunami
platanů, pro jiného
více než 300 let staré
technické dílo. To
je plavební kanál
Midi na jihu Francie,
od roku 1996 zapsaný
na seznam UNESCO.
P
okud se vydáte navštívit
kanál Midi, můžete si najmout obytnou loď, projet se podél něj na kole nebo si
k němu prostě odskočit pěšky
z vlaku. Délka tohoto unikátního
dopravního komplexu je 240 km.
Kanál je součástí vodního spojujení mezi Atlantským oceánem a
Středozemním mořem. Do konce 19. století lodní doprava ještě
zčásti využívala řeku Garonnu.
S ohledem na obtíže související s proměnlivostí toku řeky byl
ale podél ní postaven další vodní kanál – laterární. Podobně je
kanál Midi východně nad řekou
Rhônou spojen se Středozemním
mořem prostřednictvím Canal
Rhône-Sete. VZDOUVACÍ
ŽLAB, zdymadla
N
TURISTICKÝ RUCH. Kanály slouží už jen pro výletní plavby. Nákladní lodě tu přestaly jezdit v polovině 80. let.
Když absolvujete školení, můžete si plout lodí, kam chcete.
Za krále Slunce
M
uzeum ČD v Lužné
u Rakovníka přichystalo 24. a 25. září výstavu železničních modelů různých
velikostí, která bude spojená se setkáním Brejlovců, lokomotiv řady T 478.3.
Parní vlak se Čtyřkolákem
434.1100 vyjede do Řevničova, Rakovníka, Krupé a zpět
do Lužné. Zároveň upozorňujeme, že poslední parní
víkend v Lužné letos proběhne 15. a 16. října.
Jaký je Máj letos
na podzim?
U
niverzita Pardubice
ve spolupráci s Ateliéry designu v Brně a Ústí nad
Labem a Pedagogickou fakultou královéhradecké
univerzity zve na výstavu
Máj. Práce studentů zabývajících se ilustrací a grafickým designem zhlédnete
v knihovně Univerzity Pardubice v Polabinách do 8. listopadu, otevřeno je
od pondělí do čtvrtka od 8 do 20 h, v pátek do 18, v sobotu do 12 hodin. (mn)
Myšlenka propojit obě moře a vyhnout se tak oklice přes Gibraltar
pochází už ze starověku. V 16. století s nárůstem dopravy se jí ujal
Pierre-Paul Riquet, jenž přesvědčil krále Ludvíka XIV. Technickou
„bolestí“, kterou musel vyřešit,
bylo překonání výškového rozdílu
rozvodí. Na základě zkušeností se
stavbou podobného kanálu Briare zjistil, že nedaleko rozvodí jsou
dostatečné zdroje vody, které lze
zadržet a jimi pak kanál zásobovat. Bylo vyhráno. Na svém statku pak postavil podrobný model,
na němž studoval vodní poměry.
Roku 1666 byla stavba povolena, její vedení svěřeno Riquetovi, který též pětinu rozpočtu
„táhl“ ze svého (další financování ze 40 procent zajišťoval stát
a 40 procent kraj). Pracovalo tu
až 12 tisíc lidí a náklady z původně uvažovaných 10 milionů liber stouply na 17 až 18 milionů.
Do čtyř let byla zahájen provoz
mezi Toulouse do rozvodí u Naurouze, roku 1683 byla zahájen provoz v celé délce.
a trase kanálu Midi je celkem 63 plavebních komor, z nichž 33 je manuálně
ovládaných, zbytek je ovládán automaticky. Celkem
se od Atlantiku až po Středozemní moře nachází 116
zdymadel. Průjezd jimi je zpoplatněn – v praxi to znamená,
že si musíte koupit tzv. komorovací známky o různé době
platnosti. Obsluha funguje
pouze od 9 do 19 hodin. Nejzajímavější je soustava sedmi
zdymadel Fonserannes (u Béziers), která jsou pro překo-
KONKURENT. Železniční doprava v souboji s kanálem zvítězila.
Vlaky sem aspoň vozí zážitků chtivé turisty.
KANÁL MIDI
V ČÍSLECH
•
•
•
•
•
•
126 mostů
63 zdymadel
55 akvaduktů
7 kanálových mostů
6 přehrad
1 tunel
Canal du Midi
Canal de Garonne
Bordeaux
Atlantský
oceán
FRANCIE
Béziers
Toulouse
Sete
Carcassonne
Středozemní
moře
nání převýšení 32 m řazena
těsně za sebou.
Vzdouvací žlab je unikátní technické zařízení, které
umožňuje překonat větším lodím výškový rozdíl. Přijíždějící lodě o délce 30–37 metrů
odbočí z hlavní plavební dráhy a použijí šikmý betonový
žlab, v němž se pohybuje stěna vzdouvající vodu. Tato stěna je zavěšena mezi dvojici
dieselových lokomotiv jedoucích každá po jednom břehu.
Ty zajišťují potřebný pohyb
a hrnou před sebou vodní klín,
na kterém loď pomalu stoupá vzhůru ke klasickým horním vratům.
Žlab Fonserannes se nachází v jižní části kanálu Midi
na předměstí města Béziers.
Byl dokončen v roce 1982
(těsně před ukončením nákladního provozu) a od devadesátých let je mimo
pravidelný provoz. Druhý
na světě, dodnes funkční, se
nachází u Montechu. Ten byl
zprovozněn v roce 1973.
Nákladní dopravu
odlákala železnice
Koncem 80. let 17. století pověřil král revizí kanálu slavného
pevnostního architekta Vaubana, který jej zdokonalil a rozšířil, včetně 49 akvaduktů a mostů
přes řeky, které zajistily pravidelné zásobování vodou po celý rok.
Kolem vody se vždy najde místo
k odpočinku.
DOVOLENÁ. Za nájem obytné lodě zaplatíte na osobu od 5 tisíc
korun. U zdymadel si ale dejte pozor na omezenou provozní dobu.
FOTO autor (7x)
Roku 1776 byl vybudován spojovací kanál do Narbonne, v letech
1836–1857 byl vybudován paralelní kanál k řece Garonně z Toulouse do Bordeaux, který zajistil
pravidelný provoz na celé trase.
Těžkou ránu ruchu na kanálu zasadilo dobudování železnice a tu
málem smrtící rozvoj kamionové dopravy v 60. letech minulého
století. Udává se, že roku 1985 byl
naposledy využíván pro nákladní přepravu.
Od 70. let našel postupně
nové poslání – ročně se tu plaví přes 10 tisíc turistických (výletních) lodí. Kromě toho kanál
slouží k zavodňování asi 40 tisíc hektarů půdy. Kanál včetně
jeho břehů je ve vlastnictví francouzského státu. Správu zajišťuje společnost Voies Navigables de
France (VNF). Na hladině se šířka kanálu pohybuje okolo 20–24
metrů, ale jelikož jsou jeho strany zešikmené, je šířka dna pouze
5–10 metrů. Jeho hloubka je od 1,8
do 2,5 metru.
Cestu tunelem
řídí semafor
Vyberete-li si ke splutí kanálu
loď, asi ten nejpatřičnější dopravní prostředek, máte o příjemnou dovolenou postaráno.
Využijte rad nebo přímo služeb
specializovaných cestovních
kanceláří. Za nájem obytné lodě
zvané penichette na osobu zaplatíte od 5 tisíc korun, absolvujete
krátké školení a pak už můžete
plout, jak chcete. Vychutnat si
můžete proslulý tunel Malpas,
který měří 161 metrů, přičemž
průjezd tunelem na semafory je
možný jen v jednom směru. Zážitkem je i most přes řeku i kaskády u Béziers. Ideální dopravní
prostředek, kolo, si buď lze vzít
s sebou na „penišetku“, anebo
kopírovat kanál po pohodlných
cyklostezkách.
Kratší úseky lze ve stínu platanů absolvovat i pěšky. Za zhlédnutí stojí starobylá města
s historickými centry (Carcassone – inspiroval řadu známých
stolních her, Narbonne) a mezi
koupáním je možné se třeba podívat na místa, kde kanál kříží
železnice. Řeku Garonnu a laterární kanál sleduje dráha Toulouse – Montauban – Bordeaux,
více či méně nedaleko kanálu
Midi je to od železnic Montpelier
– Béziers – Narbonne a Narbonne
– Toulouse.
Ať už si vyberete Canal du
Midi, řeku Saonu (levý přitok
Rhôny), kanály podél Loiry, Camarque (vhodný pro začátečníky), nebo třeba náš Baťův kanál
mezi Otrokovicemi a slovenskou
Skalicí, plavbě zdar a Ahoj.
Martin Navrátil

Podobné dokumenty

english synopsis - Časopis stavebnictví

english synopsis - Časopis stavebnictví Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vyhlásila a pořádá již devátý ročník soutěže Cena Inženýrské komory 2012. Přihlášku do soutěže a její přílohy je nutné zasílat na příslu...

Více

Říjen 2010 Stáhnout PDF

Říjen 2010 Stáhnout PDF Z autobusů zaujaly novinky společnosti Iveco Irisbus – třínápravový dálkový autokar Magelys HDH s prosklenými střešními panely a nový městský plně nízkopodlažní autobus Citelis s CNG pohonem.  SOR ...

Více

odůvodnění - Městys Stráž

odůvodnění - Městys Stráž Ochrana urbanistických a architektonických hodnot území je v územním plánu realizována vymezením urbanisticky cenných lokalit s určením základní plošné a prostorové regulace pro funkční využití a z...

Více