duplex ec - HAREX INVEST sro

Komentáře

Transkript

duplex ec - HAREX INVEST sro
DUPLEX EC
REGULÁTOR CP 01
kompaktní větrací jednotky
s rekuperací tepla
a elektronicky řízenými ventilátory
displej
2x 16 znaků
informace
o provozu
(LED diody)
volba
provozních
režimů
víceúčelové
tlačítko
kabelové propojení
slaboproudé
ventilátor
přívodního
vzduchu
připojovací
svorkovnice
a regulační modul
ventilátor
odpadního
vzduchu
eliptické hrdlo
JEDNOTKA DUPLEX EC
Větrání a vytápění rodinných domů a bytů – vydání 07/2008
Větrací jednotky, rekuperace tepla – kapitola 3.
napájení 230 V
prostor by-passu
s vestavěnou
klapkou a se
servopohonem
eliptické hrdlo
eliptické hrdlo
protiproudý rekuperační
výměník s účinností 90 %
předfiltr odpadního
vzduchu z tahokovu
D
I V I Z E
V
Ě T R Á N Í
A
V Y T Á P Ě N Í
filtr přiváděného
vzduchu G4
R O D I N N Ý C H
A T R E A s . r. o . , V A l e j i 2 0
4 6 6 01 J a b l o n e c n . N .
Česká r epublika
D O M Ů
A
B Y T Ů
Tel.: +420 483 368 133
Fax: +420 483 368 112
E-mail: [email protected]
www.atrea.cz
POPIS, TECHNICKÁ DATA
POPIS
VÝHODY JEDNOTKY
Určení
Patentovaná řada jednotek DUPLEX EC je určena pro komfortní větrání všech typů
bytových staveb, zvlášť pak pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy
a vícepodlažní bytové domy.
Základní popis
Ve skříni jednotky, která je v provedení s polyuretanovou izolací
(U = 0,95 Wm-2K-1) bez tepelných mostů, je vestavěn protiproudý rekuperační
výměník z plastu (účinnost 90 %), dva radiální ventilátory s elektronickým EC
řízením, filtr G4 přívodního vzduchu, předfiltr odpadního vzduchu, automaticky
řízená klapka by-passu, regulační modul a připojovací svorkovnice. Vývod
kondenzátu je připraven pro všechny uvažované montážní polohy. Napojovací hrdla
elipsovitá pro připojení pružných přechodů kruhových potrubí bez tepelných mostů.
Přístup do jednotky otevíracími dveřmi na šrouby.
ROZMĚROVÉ SCHÉMA
pohled A
A
B
e2
pohled B
i2
H
RM
e1
i1
360
L
60
60
360
TECHNICKÁ DATA
DUPLEX
přiváděný vzduch – max. *
odváděný vzduch – max. *
max. účinnost rekuperace
výška
hloubka H
délka (bez hrdel) L
pr. připojovacích hrdel
hmotnost
by-pass
napětí
třída filtrace přívodní vzduch
odvod kondenzátu
230 EC
330 EC
500 EC
3
m /h
230
330
500
3
m /h
230
330
500
%
90
90
90
360
mm
360
360
mm
530
530
735
mm
750
750
830
mm 125 (elipsa) 160 (elipsa) 200 (kruh / elipsa)
kg
27
27
31
–
ANO (aut. regulace)
V
230 / 50 Hz
–
G4 (alter. F7)
mm
1x 14 (alter 26)
* hodnoty nutno korigovat podle křivek jednotlivých výkonových grafů
PROVEDENÍ
PODLAHOVÉ
PROVEDENÍ
PARAPETNÍ
PROVEDENÍ
pohled shora
e2
PODSTROPNÍ
PROVEDENÍ
pohled shora (půdorys)
pohled z čela
i2
e2
RM
i2
i2
e2
RM
RM
1) standardně vestavěné ventilátory typu EC
se vyznačují velmi nízkým příkonem
a plynulou regulací otáček s konstantním
průtokem pro rovnotlaké větrání prostoru
2) vyšší výkony jednotek umožňují nárazové
intenzivní odvětrání a letní větrání
3) vynikající tepelně-izolační parametry pláště
jednotky s důsledným vyloučením tepelných
mostů
4) vestavěný by-pass je standardní součástí
jednotky a nevyžaduje přídavný prostor
5) standardně osazený digitální regulační
systém umožňuje komfortní nastavení
týdenního režimu, připojení dalších vstupů
(například senzory kvality vzduchu nebo
vlhkosti), automatické řízení by-passové
klapky podle teploty
6) instalace ve třech montážních polohách
umožňuje využití libovolného prostoru pro
montáž jednotky (podstropní, nástěnná,
podlahová) v příslušenství bytu
7) energeticky optimalizovaný rekuperační
výměník dosahuje vysoce ekonomický
poměr nákladů mezi spotřebovanou
elektrickou energií a vzduchovým výkonem
3
(w = 0,38 W/m /h)
8) energetická účinnost dosahuje hodnoty
až 11,3
9) minimální rozměry umožňují vestavbu pod
strop WC
10) univerzální provedení umožňuje instalaci
v levé i pravé poloze
VÝHODY VĚTRACÍHO SYSTÉMU
1) záruka hygienicky nutných trvalých výměn
vzduchu s možností nárazového zvýšení
externím signálem z WC, koupelny, kuchyně
2) úspora až 90 % nákladů na větrání
3) vyloučení vzniku plísní
4) vyloučení tepelného diskomfortu v bytech
přívodem vzduchu s minimálním teplotním
gradientem
5) využití všech interních i externích tepelných
zisků z prostoru bytu pro předehřev větracího
vzduchu a krytí jeho zbytkových transmisních
ztrát
6) přívod dokonale filtrovaného vzduchu
(G4-F7) výrazně omezuje vznik alergických
a respiračních onemocnění obyvatele
7) při nastavení max. výkonu jednotky (přes
by-pass) lze prostory bytu v letním období
účinně chladit, případně využít noční
předchlazení
8) systém umožňuje automatické řízení
na požadované hodnoty CO2 a relativní vlhkosti
9) kompletizovaný stavebnicový systém
umožňuje jednoduchou instalaci i svépomocí
i1
i2
e1
i1
e2
i2
RM
e1
e1
e1
e2
e2
RM
i1
e1
i1
i2
LEGENDA
RM
i1
i1
e1
Jednotky se vyrábí univerzálně pro osazení ve všech výše uvedených montážních polohách.
e1
e2
i1
i2
sání čerstvého venkovního vzduchu
výstup čerstvého filtrovaného vzduchu
sání odpadního vzduchu
výstup odpadního vzduchu
TECHNICKÁ DATA
tlaková rezerva pst (Pa)
DUPLEX 230 EC
HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU
dB(A) 125 Hz 250 Hz 500 Hz
DUPLEX 230 EC
I.
25,4
36,2
28,3
17,1
sání
II.
61,3
71,9
66,9
55,9
I.
34,5
41,9
36,9
31,9
výtlak
II.
74,0
75,9
73,9
68,9
I.
35,9
37,6
37,9
31,6
do okolí
II.
52,5
58,8
55,1
50,3
DUPLEX 330 EC
I.
30,6
41,9
33,9
24,9
sání
II.
65,4
76,9
70,9
58,9
I.
38,2
46,9
39,9
34,9
výtlak
II.
76,0
80,9
76,9
73,9
I.
37,4
37,6
34,3
35,2
do okolí
II.
59,2
67,9
64,2
56,4
DUPLEX 500 EC
I.
29,6
39,9
31,9
23,9
sání
II.
63,8
74,9
68,9
55,9
I.
39,4
48,9
41,9
36,9
výtlak
II.
78,9
82,9
78,9
74,9
I.
38,6
37,6
34,3
35,2
do okolí
II.
63,3
71,9
65,2
61,5
400
70 W
350
tlaková rezerva (externí)
el. příkon každého ventilátoru
60 W
300
80 W
50 W
250
40 W
200
30 W
90 W
150
20 W
100
II
10 W
50
I
0
50
0
100
250
200
150
vzduchové množství (m3/h)
tlaková rezerva pst (Pa)
DUPLEX 330 EC
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
tlaková rezerva (externí)
el. příkon každého ventilátoru
90 W
80 W
70 W
60 W
50 W
100 W
20 W
II
I
50
0
100
150
200 250 300 350
3
vzduchové množství (m /h)
DUPLEX 500 EC
15,6
42,9
19,9
66,9
26,2
42,7
18,9
50,9
31,9
67,9
29,7
47,3
18,9
44,9
23,9
66,9
29,8
44,9
21,4
53,9
31,9
69,9
29,7
52,5
19,0
46,9
25,9
71,9
32,1
51,0
600
125 W
500
150 W
tlaková rezerva (externí)
el. příkon každého ventilátoru
ÚČINNOST REKUPERACE
100 W
175 W
400
účinnost rekuperace (%)
tlaková rezerva pst (Pa)
15,6
46,9
25,9
67,9
29,7
44,0
H L A D I N A A K U S T I C K É H O T L A K U L D1 ( d B )
dB(A) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz
2kHz
DUPLEX 230 EC
I.
25,3
27,0
27,3
21,1
19,2
15,7
do okolí
II.
42,0
48,3
44,5
39,7
33,5
32,2
DUPLEX 330 EC
I.
26,9
27,0
23,8
24,6
19,2
19,2
do okolí
II.
48,7
57,4
53,6
45,9
36,8
34,3
DUPLEX 500 EC
I.
27,8
26,7
23,5
24,3
18,9
21,3
do okolí
II.
52,5
61,1
54,4
50,7
41,7
40,2
Hladina akustického tlaku je uváděna ve vzdálenosti 1 m.
40 W
30 W
10 W
LW (dB)
1 kHz
2kHz
75 W
300
50 W
200
II
25 W
100
225 W
I
0
0
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
vzduchové množství (m3/h)
100
Mi = Me
90
80
70
DUPLEX 500 EC
DUPLEX 230 EC, 330 EC
oblast s případnou kondenzací
0
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
vzduchové množství (m3/h)
VZDUCHOTECHNICKÝ SYSTÉM ATREA PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY
Větrací systém zajišťuje řízené rovnotlaké větrání
s rekuperací tepla pro rodinné domy a vícepodlažní
bytové domy, zároveň s dohřevem přiváděného vzduchu,
předchlazením v létě a s účinným využitím všech
interních a externích energetických zisků.
e2
Systém zajišťuje přívod čerstvého filtrovaného vzduchu
do každé obytné místnosti a kuchyně, a současně odtah
odpadního vzduchu ze sociálních zařízení, WC, koupelny
a kuchyně.
Pro nízkoenergetické domy doplňuje větrací systém
základní otopnou soustavu (tělesa ÚT, podlahové
vytápění, atd.).
Pro pasivní domy bez základní otopné soustavy
se instaluje pouze dohřev přiváděného vzduchu
potrubním ohřívačem, případně v kombinaci s krbovou
vložkou nebo jiným bivalentním zdrojem, výhodně
s cirkulačním okruhem pro obytné místnosti pro
dodržení optimální relativní vlhkosti.
i2
e1
EC
e2
i1
e2
eZVT
ZVT
e1 čerstvý vzduch z fasády
eZR čerstvý vzduch přiváděný zemním
výměníkem tepla (alt.)
e2 čerstvý vzduch přiváděný do místností
i1
i2
EC
ZVT
odpadní vzduch z WC, koupelny, kuchyně
výfuk odpadního vzduchu po rekuperaci
větrací jednotka řady DUPLEX EC
zemní výměník tepla (alternativně)
SYSTÉM REGULACE
R E G U L AC E D U P L E X E C – D I G I T Á L N Í S Y S T É M
Digitální modul regulace
Jednotky řady DUPLEX EC standardně obsahují vestavěný
digitální modul regulace.
Součástí modulu jsou čidla teploty, výkonové spínací a ochranné
prvky, 2x kontaktní vstup a 1x vstup 0 až 10 V umožňující
připojení dalších čidel nebo řídících senzorů, případně napojení
na nadřazený řídící systém.
Funkce
Regulační modul jednotky s regulátorem CP 01 zajišťuje:
• plynulé řízení výkonu obou ventilátorů
• ovládání klapky by-passu (obtok přiváděného vzduchu); klapku
lze nastavit do tří základních režimů: letní provoz, zimní
provoz, automatický provoz podle teploty
• řízení elektrického ohřívače (volitelné příslušenství) podle
teploty přiváděného vzduchu v rozsahu 5 až 30 °C (max.
dosažitelná teplota závisí na výkonu instalovaného
elektrického ohřívače)
• spínání teplovodního ohřívače (vol. příslušenství), nastavení
teploty přiváděného vzduchu se provádí na termostatické
hlavici ohřívače
• protimrazovou ochranu namrzání rekuperačního výměníku
• protimrazovou ochranu teplovodního ohřívače, riziko
zamrznutí je snímáno kapilárou
• signalizaci provozních a poruchových stavů diodami
(protimrazová ochrana, pojistky)
• přepnutí na zvolený výkon při sepnutí externím signálem
(např. z WC, koupelny, kuchyně) s volitelným doběhem
• ovládání uzavírací klapky na přívodu a odtahu (není součást
jednotky)
• možnost automatického provozu podle koncentrace CO2
nebo VOC (není součást dodávky)
Digitální regulátor CP 01
Regulátor CP 01 umožňuje uživatelsky velmi jednoduché
dálkové ovládání s komfortním nastavením veškerých
parametrů vzduchotechnického systému.
CP 01 je vybaven dvouřádkovým displejem, LED diodami pro
signalizaci provozu a poruch, otočným tlačítkem a přepínačem
provozu:
•přepínač provozního režimu zajišťuje vypnutí systému, ruční
režim, automatický režim a režim nastavení
•víceúčelové tlačítko umožňuje nastavování parametrů
Schéma elektrického propojení systému
DUPLEX EC
CP 01
přívod
24 V
doporučené
230 V / 50 Hz
slaboproudý stíněný kabel
2
3 x 0,5 mm
3 x 1,5 mm
2
jištění 10 A
Volitelné příslušenství – kontaktní vstup
Volitelné příslušenství – vstup 0 – 10 V
Hygrostat (HYG 6001)
pro řízení podle požadované relativní vlhkosti
vzduchu v prostoru (například v bazénech)
Čidlo CO2 (AS CO2)
pro plynulé řízení podle požadované
koncentrace vzduchu v prostoru CO2
Regulátor kvality vzduchu (QPA 84)
pro řízení podle požadované kvality vzduchu
v prostoru (reaguje např. na cigaretový kouř)
Čidlo kvality vzduchu (RQ 3)
pro plynulé řízení podle požadované kvality
vzduchu v prostoru (reaguje například na
cigaretový kouř)
Senzor pohybu osob (PS 1000)
při nepřítomnosti osob vypne větrání
Nadřazený řídící systém
dálkové řízení centrálním řídícím systémem
budovy
Upozornění: Výše uvedené příklady jsou pouze schématické ukázky některých možností regulačního systému. Regulační modul
umožňuje připojení jednoho bezpotenciálního kontaktního vstupu a jednoho vstupu 0 – 10 V. Pro podrobnější informace kontaktujte
nejbližšího servisního technika nebo výrobce.
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE EPO
• skříň z galvanizovaného plechu,
• skříň obsahuje svorkovnici a vnitřní instalaci
• topné tyče jsou z nerezavějící oceli
• je vybaven dvěma ochrannými termostaty,
vratný (60 °C), a bezpečnostní nevratný
(vypíná při 120 °C)
• tlačítko resetu bezpečnostního termostatu je
umístěno na skříni, při montáži je nutno
umístit ohřívač s ohledem na přístup a nesmí
se osadit víkem dolů
• montují se ve směru průtoku vzduchu, mezi
jednotku a ohřívač je nutno vložit cca 1 m
potrubí
• provoz EPO je řízen regulátorem CP 01 podle
nastavené požadované teploty přiváděného
vzduchu
• minimální rychlost vzduchu v ohřívači je 1,5 m/s
• krytí IP 43
• ohřívač je vybaven digitálním čidlem teploty
ADS-TA a bezrušivým spínacím prvkem SSR
290
400
D
0,8
1,4
2,1
230
230
230
70
110
170
125 230 EC
160 330 EC
200 500 EC
16
0
O
12
5
00
O2
EP
EPO 125/0,8 EC
EPO 160/1,4 EC
EPO 200/2,1 EC
20
EP
O
min.
pro
D
příkon napětí
průtok
jednotku
(kW) (V)
(mm)
3
(m /h)
DUPLEX
typ
Δp (Pa)
105
TLAKOVÁ ZTRÁTA
30
EP
10
0
0
100 200 300 400 500
3
vzduchové množství (m /h)
TEPLOVODNÍ OHŘÍVAČE TPO
• plášť z galvanizovaného plechu
• lamely hliníkové na měděných trubičkách
• maximální pracovní tlak je 10 bar
• maximální provozní teplota je 100 °C
• ohřívač se standardně dodává včetně:
– protimrazového kapilárního termostatu
– elektricky ovládaného uzavíracího ventilu
– regulačního ventilu s termostatickou hlavicí
a kapilárním čidlem teploty do potrubí
D
L
* platí pro topnou vodu se spádem 60/40 °C;
vstupní vzduch (po rekuperaci) 12 °C
B
0
20
O
TP
16
0
TP
O
40
30
12
5
TPO 125 EC 125 285 360 420 2 200 230 EC
TPO 160 EC 160 285 360 420 2 800 330 EC
TPO 200 EC 200 285 360 420 3 600 500 EC
50
20
O
H
typ
topný
pro
D
B
H
L
výkon* jednotku
(mm) (mm) (mm) (mm)
(W) DUPLEX
60
TP
Δp (Pa)
TLAKOVÁ ZTRÁTA
70
10
0
0
100 200 300 400 500
3
vzduchové množství (m /h)
TLUMIČE HLUKU MAA
• plášť tlumiče z galvanizovaného plechu
• jednoduchá instalace
• možnost propojit více tlumičů dohromady
k dosažení extrémně dobrého snížení hluku
typ
d
D
A
MAA 100
MAA 125
MAA 125
MAA 160
MAA 160
A
(mm)
600
600
900
600
900
d
(mm)
100
125
125
160
160
D
(mm)
200
224
224
260
260
125
8
7
3
4
4
• tlaková ztráta tlumiče se uvažuje ve výši
2 násobku tlakové ztráty hladkého potrubí
útlum dB ve frekvenční pásmu (Hz)
250
500
1 000 2 000
13
25
40
50
12
23
39
47
16
29
53
47
8
21
37
40
12
27
46
51
4 000
40
32
39
22
29
STAVEBNICOVÝ VZDUCHOTECHNICKÝ SYSTÉM ATREA
JEDNOTKY DUPLEX EC (DIGITÁLNÍ REGULACE)
DUPLEX 230 EC
obj. č. A160200
DUPLEX 330 EC
obj. č. A160201
DUPLEX 500 EC
obj. č. A160207
CP 01 regulátor
obj. č. A160002
větrací jednotka s protiproudým rekuperačním výměníkem, automatickým
by-passem, včetně servopohonu, elektronicky řízenými motory EC, vestavěným
modulem digitální regulace, filtry s třídou G4, návodem k obsluze a údržbě
digitální regulátor s 2-řádkovým displejem, LED diodou, s přepínačem provozních
režimů a s nastavením všech parametrů, včetně regulace externích elektrických
a teplovodních ohřívačů
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ – KONTAKTNÍ VSTUP
HYG 6001
obj. č. A141303
prostorový hygrostat – snímač relativní vlhkosti pro spínání chodu jednotky podle
nastavené relativní vlhkosti
PS 1000
obj. č. A141306
prostorový snímač pohybu osob – pro sepnutí jednotky při přítomnosti osob
QPA 84
obj. č. A141301
prostorové čidlo kvality vzduchu – spíná navolené otáčky při překročení navolené
koncentrace (reaguje především na cigaretový kouř)
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ – DIGITÁLNÍ VSTUP 0–10 V
RQ 3
obj. č. A142301
prostorové čidlo pro plynulé řízení výkonu jednotky podle kvality vzduchu (reaguje
především na cigaretový kouř)
AS C02
obj. č. A142308
prostorové čidlo plynule řídící výkon větrání podle aktuální hodnoty CO2
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ – OHŘÍVAČE VZDUCHU
EPO 125/0,8 EC
obj. č. A160205
EPO 160/1,4 EC
obj. č. A160206
EPO 200/2,1 EC
obj. č. A160208
TPO 125 EC
obj. č. A160204
TPO 160 EC
obj. č. A160203
TPO 200 EC
obj. č. A160209
elektrický ohřívač pro osazení do potrubí obsahuje topné spirály o výkonu 0,8 kW
(resp. 1,4 nebo 2,1 kW), digitální čidlo teploty typu ADS, bezrušivé spínací prvky,
provozní a bezpečnostní termostaty, návod pro montáž, obsluhu a údržbu
teplovodní ohřívač pro osazení do potrubí obsahuje topný registr, kapilární protimrazový
termostat, elektricky ovládaný uzavírací ventil, regulační ventil s termostatickou hlavicí
a kapilárním čidlem do potrubí, návod pro montáž, obsluhu a údržbu
NÁHRADNÍ FILTRAČNÍ TEXTILIE
FT 330 EC G4
obj. č. A160904
náhradní filtrační textilie se základní třídou filtrace G4 (balení po 5 ks – 5 výměn)
– pro DUPLEX 230 EC a 330 EC
FT 330 EC F7
obj. č. A160905
náhradní filtrační textilie se zvýšenou třídou filtrace F7 (balení po 5 ks – 5 výměn)
– pro DUPLEX 230 EC a 330 EC
FT 500 EC G4
obj. č. A160910
náhradní filtrační textilie se základní třídou filtrace G4 (balení po 5 ks – 5 výměn)
– pro DUPLEX 500 EC
FT 500 EC F7
obj. č. A160911
náhradní filtrační textilie se zvýšenou třídou filtrace F7 (balení po 5 ks – 5 výměn)
– pro DUPLEX 500 EC
ROZVODY VZDUCHU, DISTRIBUČNÍ PRVKY
Firma ATREA s. r. o. dodává k jednotkám DUPLEX EC kompletní systém pro VZT rozvody včetně tvarovek a koncových distribučních prvků.
Podrobné podklady viz „Systém teplovzdušného vytápění a větrání rodinných domů s rekuperací tepla – Projektový podklad, Katalog prvků“.
Podlahové kanály
kanálové rozvody vzduchu pro podlahový systém 160 x 40 mm; 200 x 50 mm včetně rozvodných
šachet, přechodů a kompletního příslušenství
Kruhové potrubí
kompletní sortiment kruhových potrubí pružných, pevných, s akustickou a tepelnou izolací,
akustických kruhových tlumičů – viz „Katalog Atrea”
Rozvody vzduchu
kompletní sortiment tvarovek, fasádních žaluzií, přechodů, atd. – viz „Katalog Atrea“
Podlahové mřížky
mřížky s regulací pro podlahové vyústění přiváděného vzduchu do obytných místností
Stěnová výústka
speciální vyústka 100 mm pro tryskový přívod ze stěny pod strop
Talířové výústky
stěnové a stropní vyústky s aretací pro přívodní i odsáváný vzduch – viz „Katalog Atrea“

Podobné dokumenty

dokumentu - TV Stav Brno

dokumentu - TV Stav Brno intenzivní odvětrání a letní větrání – vynikající tepelně-izolační parametry pláště jednotky s důsledným vyloučením tepelných mostů – vestavěný by-pass je standardní součástí jednotky a nevyžaduje ...

Více

‌Co je Kogenerační jednotka

‌Co je Kogenerační jednotka * = ∑ max. hodnot odporů spalinovodů (spojení motorgenerátor tepelný modul + spalinovod za technol. modulem)

Více

Pájecí vlna ATF 20/33 - repase

Pájecí vlna ATF 20/33 - repase Sprejový dávkovač tavidla: Nový detekční systém je téměř necitlivý na znečištění tavidlem, a jeho systém Auto-Detect automaticky rozpoznává polohu, šířku a délku DPS. Tavidlo je rozprašováno pouze ...

Více

duplex 15000

duplex 15000 R = 1,05 m KW , resp. 2,1 m KW ). Čelní otevírací dveře zajišťují snadný přístup ke všem agregátům a filtrům. Jednotky se standardně dodávají s povrchovou úpravou lakováním. Vstupní a výstupní hrdl...

Více

typu ormaset.p

typu ormaset.p ze železobetonu s pevností C35/45 dle EN 206-1.

Více

SIROEndo Pocket - Janda

SIROEndo Pocket - Janda Je velmi důležité zajistit, aby návod zůstal uložen v blízkosti přístroje a mohl být kdykoli v budoucnu konzultován. V případě přeprodeje nebo převedení uživatelských práv na jiného uživatele je nu...

Více

fillmeter

fillmeter Fillmeter je elektronický vodoměr s kontrolou změkčovací kapacity . Používá se ve spojení se změkčovací armaturou pro topné soustavy ’fillsoft’ podle VDI 2035, Art.-Nr. 6811600 nebo 6811700 jako mě...

Více

PresenceLight compact ECO-IR

PresenceLight compact ECO-IR řady ECO-IR, v místnostech příslušenství byla použity cenově výhodná čidla přítomnosti „PresenceLight 360“ pro stropní montáž a „PresenceLight 180“ pro nástěnnou montáž. Obě čidla přítomnosti řady ...

Více

CVK8K 3656

CVK8K 3656 • Podpora hendikepovaných, vizuální a akustický signál z dveřního panelu informuje o průběhu volání (volání, vyzvánění, možnosti hovořit, otevření dveří). • Programovatelná doba otevření dveří a ko...

Více