Informace pro účastníky Programu Start – 1.L

Komentáře

Transkript

Informace pro účastníky Programu Start – 1.L
Var. 1L
Vážená slečno studentko,
Vážený pane studente!
Jsme rádi, že ses přihlásil/a na adaptační výcvik pro studenty středních škol PROGRAM
START 2015. Budeme se snažit Tvou důvěru nezklamat.
Výcvik bude probíhat na základně Vávrovka – Újezdec čp. 28 za následujících
podmínek:
Doprava, zahájení a ukončení programu
• Odjezd vlakem z Tábora v úterý 1. září v 09:01 hod. Sraz před nádražím ČD Tábor v 08:50
hod.
• Návrat v pátek 4. září v 16:00 hod opět k nádraží ČD Tábor.
• Program začíná v úterý v 09:30 na nádraží ve Veselí nad Lužnicí a končí v pátek v 15:30
hodin tamtéž.
Ubytování
• Ve zděné budově na vytápěných ložnicích.
• Postele s matracemi; nutný vlastní spacák a prostěradlo.
Stravování
• Je zajištěno 5x denně v místě konání akce.
• Začínáme společnou dopolední svačinou v úterý a končíme odpolední svačinou v pátek.
• Zvláštní stravovací požadavky (diety apod.) budeme samozřejmě respektovat. Uvítáme,
pokud nás o nich budete informovat ještě před začátkem akce.
Zdravotní dokumentace
• Průkaz pojištěnce.
• List účastníka – viz příloha (Budeme jej vybírat při odjezdu. Bez řádně vyplněného
a podepsaného Listu účastníka je účast na kurzu nemožná.)
Seznam doporučeného vybavení - viz příloha; případně na http://www.outdoor-echo.cz
Úhradu poukazu proveďte prosím do 31. července 2015 na účet OA Tábor číslo 212480413/0300.
Variabilní symbol = registrační číslo uchazeče – viz příloha. Cena poukazu: 2 710,- Kč.
Informace Vám rádi poskytneme na tel. 606 363 656, nebo pište na naši e-mailovou adresu
[email protected]
Tábor 2015-07-07
Pavel Čulík
garant projektu
echo – občanské sdružení pro vzdělání, volný čas a pobyt v přírodě
svatošova 308, 390 01 tábor
IČ: 265 30 228; registrace MV ČR: VS/1-1/46774/01-R
bankovní spojení: Oberbank AG, Pražská 211, Tábor; číslo účtu: 7200004980/ 8040
tel.: + 420 606 363 656, +420 728 740 075 e-mail: [email protected]; www.outdoor-echo.cz
List účastníka
Vyplní rodiče v den odjezdu.
1/Prohlášení rodičů dítěte: Prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti
………………………………………………………...……rodné číslo: ... ... ... ... ... ... / ... ... ... ...
bytem: ………………………………………………...…………………………PSČ: ... ... ... ... ...
které je v mé péči, karanténní opatření (karanténu, zvýšený zdravotnický dozor nebo lékařský
dohled) a že mi není známo, že v posledním týdnu přišlo toto dítě do styku s osobami, které
onemocněly přenosnou nemocí.
Jsem si vědom/a právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení
nebylo pravdivé, zejména jsem si vědom/a toho, že bych se v takovém případě dopustil/a
přestupku podle § 6 zákona č. 660 / 1961 Sb. pokud by nešlo dokonce o trestný čin.,
2/ Kontakty na rodiče v době konání výcviku:
Otec (jméno)………………………..…………………………………………………………………
adresa ..…………………………………………………………………………………………………
telefon .…………………………………………………………………………………………………
Matka (jméno)….…………………..…………………………………………………………………
adresa ..…………………………………………………………………………………………………
telefon .…………………………………………………………………………………………………
3/ Upozorňujeme u svého dítěte na:
Alergie…….……………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Léky: …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
V…………………………………dne………….2015
……….………………………………………………….
podpis rodiče
Seznam doporučeného vybavení :
•
•
•
•
•
•
spacák + prostěradlo
boty: pevná turistická obuv, sportovní obuv, sandály
oblečení: trička, mikina, dlouhé kalhoty „do lesa“, kraťasy, ponožky,
spodní prádlo, pláštěnka, pyžamo
hygienické potřeby, kapesníky, ručník
repelent, baterka (čelovka)
hudební nástroj (max. do velikosti piana)
Kufr ani tašku si určitě neber !
Všechny věci si dej do
batohu,
který se Ti dobře ponese!
Seznam nedoporučeného vybavení :
•
•
•
•
psy, kočky, želvy a hadi
sečné, střelné a bodné zbraně
šperky a jiné cenné předměty
mobil