PJ-A3000 - frontis.cz

Komentáře

Transkript

PJ-A3000 - frontis.cz
Optické měřicí přístroje
PJ-A3000
PRC 1162
Vertikální projektor obsahující jasnou projekční plochu, digitální pravítka X, Y a odečítání úhlu
PJ-A3000 Profil Projektor
• Řada středně velkých projektorů na kontrolu profilů
obsahuje jasnou, 315 mm (12,40 ") projekční plochou a
snadno ovladatelné XY měřicí stoly.
• Snadno čitelný digitální čítač* (XY) se nachází v blízkosti
projekční plochy, čímž se
minimalizuje namáhání spojené s
nadměrným pohybem. Digitální
zobrazení úhlu eliminuje potřebu
provádět složité výpočty.
*PJ-A3005D-50, PJ-A3005F-150, PJ-A3010F-100
a PJ-A3010F-200
• Pohyblivý stůl umožňuje rychlejší a
snadnější měření.
• PJ-A3000* umožňuje výstup
souřadnic XY. Vysoce efektivní
dvourozměrné zpracování dat je k
dispozici připojením k volitelnému
QM-Data 200.
*s výjimkou 302-700, 302-709 a 302-719
Možnosti zobrazení
Jednotky: mm
D1: Max. průměr obrobku,
jehož hrana může být zaměřena
na střed obrazovky
D2: Max. průměr obrobku,
jehož hrana může být zaměřena
na řádku obrazovky
W Pracovní vzdálenost
D1 D2
H Max. výška obrobku
Obj.č. & specifikace
Model
PJ-A3005F-150
Zvětšení
Zobrazení
W
H PJ-A3000
PJ-A3005R-50
PJ-A3005D-50
PJ-A3010F-100
PJ-13005F-150
PJ-13010F-200
D1 PJ-A3000
PJ-A3005R-50
PJ-A3005D-50
PJ-A3010F-100
PJ-13005F-150
PJ-13010F-200
D2 PJ-A3000
PJ-A3005R-50
PJ-A3005D-50
PJ-A3010F-100
PJ-13005F-150
PJ-13010F-200
PJ-A3005F-150E
Obj.č.
302-702
302-712
302-706
Rozsah XY
150 x 50 mm
6”x2”
150 x 50 mm
Efektivní plocha stolu
184 x 82 mm
7.24”x3.23”
184 x 82 mm
Měřicí jednotka
Vestavěná lineární pravítka
Vestavěná lineární pravítka
Rozlišení
0,001 mm 0.0001”/0,001 mm
0,001 mm
Zobrazovač XY
✔
✔
—
Zobrazovač úhlu
✔
✔
✔
Rozměry stolu
280 x 152 mm (11.02”x 5.98”) 280 x 152 mm (11.02”x 5.98”)
Max. hmotnost obrobku
103,5 mm (4.07”)
103,5 mm (4.07”)
Model
PJ-A3010F-200
PJ-A3010F-200E
Obj.č.
302-701
302-711
302-705
Rozsah XY
200 x 100 mm
8”x4”
200 x 100 mm
Efektivní plocha stolu
266 x 170 mm 10.47”x 6.69”
266 x 170 mm
Měřicí jednotka
Vestavěná lineární pravítka
Vestavěná lineární pravítka
Rozlišení
0,001 mm 0.0001”/0,001 mm
0,001 mm
Zobrazovač XY
✔
✔
—
Zobrazovač úhlu
✔
✔
✔
Rozměry stolu
380 x 250 mm (14.96”x 9.84”) 380 x 250 mm (14.96”x 9.84”)
92,5 mm (3.64”)
92,5 mm (3.64”)
Max. hmotnost obrobku
Zobrazení kontury
10X 20X 50X 100X
31,5 15,7 6,3 3,1
66 32,5 12,6
5
123,5 123,5 123,5 123,5
123,5 123,5 123,5 123,5
123,5 123,5 123,5 123,5
91
91
91
91
103,5 103,5 103,5 103,5
92,5 92,5 92,5 92,5
224 87
27
10
224 87
27
10
224 87
27
10
182 87
27
10
207 87
27
10
185 87
27
10
154 69
25
10
154 69
25
10
154 69
25
10
154 69
25
10
154 69
25
10
154 69
25
10
PJ-A3005D-50
Zobrazení povrchu
10X 20X 50X 100X
31,5 15,7 6,3 3,1
20
2
12,6
5
123,5 123,5 123,5 123,5
123,5 123,5 123,5 123,5
123,5 123,5 123,5 123,5
91
91
91
91
103,5 103,5 103,5 103,5
92,5 92,5 92,5 92,5
198 61
27
10
198 61
27
10
198 61
27
10
182 61
27
10
198 61
27
10
185 61
27
10
120 23
25
10
120 23
25
10
120 23
25
10
120 23
25
10
120 23
25
10
120 23
25
10
PJ-A3005D-50E
PJ-A3005R-50
302-704
302-714
302-708
302-718
302-709
302-719
50 x 50 mm
2”x2”
50 x 50 mm
2”x2”
50 x 50 mm
2”x2”
82 x 82 mm
3.23”x3.23”
82 x 82 mm
3.23”x3.23”
82 x 82 mm
3.23”x3.23”
Digimatic mikrometrické hlavice Digimatic mikrometrické hlavice
Mikrometrické hlavice
0,001 mm 0.00005”/0,001 mm 0,001 mm 0.00005”/0,001 mm 0,001 mm
0.0001”
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
152 x 152 mm (5.98” x 5.98”)
152x152 mm (5.98”x 5.98”)
152 x 152 mm (5.98”x5.98”)
123,5 mm (4.86”)
123,5 mm (4.86”)
123,5 mm (4.86”)
PJ-A3010F-100
PJ-A3010F-100E
PJ-A3000
302-703
302-713
100 x 100 mm
4”x4”
142 x 142 mm
5.6”x5.6”
Vestavěná lineární pravítka
0,001 mm 0.0001”/0,001 mm
✔
✔
✔
✔
250 x 250 mm (19.84”x 9.84”)
91 mm (3.58”)
302-707
100 x 100 mm
142 x 142 mm
Vestavěná lineární pravítka
0,001 mm
—
✔
250 x 250 mm (19.84”x 9.84”)
91 mm (3.58”)
302-700
—
ø 70
Vestavěná lineární pravítka
0,001 mm
—
✔
160 x 145 mm (6.30”x5.70”)
123,5 mm (4.86”)

Pro označení Vaší AC zásuvky doplňte následující přípony (např. 302-711A). A pro typ UL/CSA, C pro typ JAPAN, D pro typ CEE, E pro typ BS
3
Promítací objektivy
Zrcátko na dopadající světlo Sada měřicích šablon
10X: 172-202 (Standardní příslušenství)
20X: 172-203
50X: 172-204
100X: 172-207
• Všechny objektivy jsou k dispozici s
172-229
172-230
polopropustnými zrcátky (vestavná
932105
polopropustná zrcátka v 50X a
• Vhodný pro kontrolu povrchu plastů
100X objektivech).
a jiných nízko reflexních materiálů. • Umožňuje kontrolu promítaného
obrazu rychleji a snadněji než kdy
Zelený filtr
jindy.
172-160-3
Obj.č.
172-229 172-230 • Dvanáct různých vzorů k dispozici
• Zvýšení ostrosti kontur obrazu na Použití
10X obj. 20X obj.
v každé sadě.
projekční ploše.
Otočné stoly
• Držák se svorkou (176-107) lze
připevnit na tyto stoly.
Obj.č.
Efektivní průměr
Úhel čtení
Výška
Hmotnost
176-106
66 mm
6’
22 mm
1,7 kg
172-196
100 mm
2’
20,5 mm
2,5 kg
176-106
Mezičlen s T-drážkou
172-198
172-196
Výkyvný středicí suport
176-105
172-197
• Vhodné pro uchycení válců a kuličkových šroubů, atd.
176-317
• Používá se pro upevnění příslušenství jako je otočný stůl
a výkyvný středicí suport PJ-A3010F-200/E
• Hmotnost: 2 kg
Obj.č.
Maximální průměr
obrobku
Maximální délka obrobku
Otočení
Hmotnost
(
): při otočení 10°
176-105
70 mm
(45 mm)
140 mm
±10°
2,4 kg
172-197
80 mm
(65 mm)
140 mm
±10°
2,5 kg
Nastavitelná upínka Standardní pravítka V-blok se svorkou
Podstavce
• 172-269
• 172-267 (Pomocný podstavec)
176-107
172-116
• Maximální výška
obrobku: 35 mm
• Hmotnost 0,42 kg
• Používá se k ověření
správnosti zvětšení.
Obj.č.
172-116 172-117
Rozsah
50 mm 2”
Graduation 0,1 mm .01”
Line width 3,25 μm .00013”
Hmotnost
15 g
QM-Data 200
172-378
• Max. průměr obrobku: 25 mm
• Hmotnost: 0,8 kg
Snímací pravítka
• Speciálně navržena pro kontrolu zvětšených obrázků ze
standardních pravítek na projekční plochu.
Obj.č.
Rozsah
Dělení
Šířka čáry
Hmotnost
172-118 172-119
200 mm 8”
0,5 mm .02”
18 μm
.00071"
65 g
172-161 172-162
300 mm 12”
0,5 mm .02”
19,5 μm .00077”
100 g
172-161
264 -141■ S ramenem
■
Pro označení Vaší AC zásuvky doplňte
následující přípony (např. 302-711A). A pro
typ UL/CSA, C pro typ JAPAN, D pro typ CEE, E
pro typ BS
• QM-Data 200 je 2D zařízení pro zpracování dat
optických přístrojů*.
*Propojovací kabel (12AAA807D) je vyžadován pro PJ-A3000.
172-118
Optoeye
12AAE671
332-151
5
Možnosti systému
Zelen ý fi lt r
S a da m ě ř ic íc h š a b lo n
Mezičlen s T-d r ážko u
172-160 -3
932105
176-317
Z r c á t k o n a d o p a d a jíc í s v ě t lo
Op t o eye
332-151
172-229
QM-Data 200
264-141
PJ -A3000
12AAE672
172-116
172-117
Sn ím ací p r avít ka
172-230
P r o m ít a c í o b je k t iv y
172-118 172-119
172-161 172-162
St an d ar d n í p r avít ka
172-203
172-204 172-207
O t o č n é s t o ly
Výkyvný
středicí
suport
176-105
172-198
172-196
176-106
172-197
V-blok
se svorkou
Nastavitelná
upínka 176-107
172-378
176-106
172-196
176-105
172-197
176-107
176-378
PJ-A3005, PJ-A3005R-50, PJ-A3005D-50/E
✔
—
✔
—
✔
✔
PJ-A3005F-150/E, PJ-3010F-100/E,
PJ-A3010F-200/E
—
✔*
—
✔*
✔*
✔*
*Mezičlen s T-drážkou (999678D) je nutný pro PJ-A3010F-200/E.
Poznámka: Některé volitelné příslušenství nemusí být k dispozici v USA
Rozměry
Jednotky: mm (inch)
741 (29.17”)
854 (33.62”)
1093 (43.06”)
400 (15.75”)
A
706 (27.80”)
A: 593 (23.35”)
446 (17.57”)
427 (16.81”)
455 (17.91”)
Společné specifikace
Promítaný obraz
Chránič
matnice
Efektivní průměr
Materiál
Vztažná křivka
Zobrazení úhlu (LED)
Promítací objektiv
Přesnost
Zobrazení kontury
zvětšení
Zobrazení povrchu
Zobrazení
Zdroj světla
kontury
Optický systém
Funkce
Zobrazení
Zdroj světla
povrchu
Optický systém
Funkce
Napájení
Hmotnost
Standardní příslušenství
Převrácený obraz
315 mm (12.4”)
Jemně broušené sklo
Nitkový kříž
Rozlišení: 1’ nebo 0,01° (přepínatelné), Rozsah: ± 360°
Funkce: Absolute / postupné přepínání, Nastavení nuly
10X
± 0,1% nebo méně
± 0,15% nebo méně
Halogenová žárovka (24V, 150W)
Telecentrický systém
2 stupňový přepínač jasu, Filtr pohlcující teplo
Halogenová žárovka (24V, 150W)
Vertikální osvětlení s polopropustným zrcátkem
Nastavitelný kondenzátor objektivu, Zrcátko na dopadající světlo (volitelně k 10X a 20X objektivům)
100/110/120/220/230/240V AC (přepínatelný), 50/60Hz
PJ-A3010F-200: 140kg (308 lbs.) PJ-A 3005F-150, 150E/3010F-200E: 116kg (255 lbs.)
PJ-A3010F-100, 100E: 112kg (246 lbs.) PJ-A3005D-50, 50E: 107kg (235 lbs.)
PJ-A3005R-50: 106kg (233 lbs.) PJ-A3000: 109kg (240 lbs.)
Sada objektivů 10 X, krycí štít, baterie, halogenová žárovka, trubková pojistka, zemnící vodič, imbusový klíč, kryt
7
Vytištěno v ČR © MITUTOYO/CZ 0911 PRC1162
Mitutoyo Česko s.r.o.
Dubská 1626
41501 Teplice
Tel: +420 417 579 866
Fax: +420 417 579 867
[email protected]
www.mitutoyo.cz
Poznámka: Všechny informace o našich výrobcích v tomto tištěném materiálu, společně s vyobrazeními, nákresy, provedením a specifikací měřidel, jakož
i další technické informace, jsou předkládány jako průměrné hodnoty. V tomto ohledu si vyhrazujeme právo na změnu v konstrukci, technické specifikaci,
včetně hmotnosti a rozměrů. Naše specifické standardy, stejně jako technické regulace, popisy a ilustrace produktů jsou platné ke dni tisku tohoto
dokumentu. Dále jsme ještě vázáni našimi všeobecnými obchodními podmínkami, platnými a revidovanými v době prodeje. Pouze nabídka, kterou Vám
přímo vytvoříme, je platná. Právo na změny a možnosti výskytu chyb jsou vyhrazeny.

Podobné dokumenty

Neopreny AQUALUNG - tabulka velikostí

Neopreny AQUALUNG - tabulka velikostí In any case, be aware that a chart will never replace a good trying on at your Aqua-Lung dive shop together with professional advises. VAROVÁNÍ Velikosti v této tabulce jsou pouze orientační, nicmé...

Více

PODZIMNÍ AKCE MITUTOYO!

PODZIMNÍ AKCE MITUTOYO! ™ Čísla patentů viz strana 24 Standardní příslušenství Kuličkový dotek Ø 5 mm s upínkou Kalibrační blok Baterie 4 x LR6 Rukojeť Zvláštní příslušenství naleznete v hlavním katalog

Více

Zimní akce - WHP Technik

Zimní akce - WHP Technik Naše "velké" malé řešení pro Vaše velké nápady – Mitutoyo mikrometrické hlavice jsou neocenitelné při použití v obráběcím stroji, elektronickém zařízení, vlastním měřicím přípravku a ve všech aplik...

Více

NICCHAEUS DOAKS basketball profile

NICCHAEUS DOAKS basketball profile NICCHAEUS DOAKS basketball profile Team: Iwate Big Bulls (Japan) (2016-17) Uniform: Height: Position: Born: Weight: Nationality: Agency:

Více

Všechno pro endo od SybronEndo

Všechno pro endo od SybronEndo SlickGel ES je speciálně vyvinutá suspenze na bázi vody, která pomáhá endodontickým nástrojům v pronikání kořenovými kanálky. Každá kompule MicroDose obsahuje EDTA, který vyvolává v systému kořenov...

Více

MITUTOYO Spring Promo 2016

MITUTOYO Spring Promo 2016 Objednací č. 518-351D-21

Více

Sběr papíru - VYHODNOCENÍ 1. třída

Sběr papíru - VYHODNOCENÍ 1. třída Na 1. stupni vyhrála 2. třída s 1237,7kg nasbíraného papíru. Nejlepší sběrač na prvním stupni: Hoffmanová Leontýna z 1. třídy s 269kg.

Více

mánie

mánie 1. kulatá 0,7 l (A0351) 2. kulatá 1,7 l (A0353) 3. 0,35 l - 135 x 105 x 54 mm (A0361) 4. 0,5 l - 135 x 100 x 65 mm (A0363) 5. 0,6 l - 150 x 105 x 65 mm (A0371) 6. 0,9 l - 100 x 130...

Více

zapletená kola campagnolo

zapletená kola campagnolo Pravidelně nechte zkontrolovat stav všech komponentů, a pokud je to nezbytné, nechte je vyměnit. Kolo vyměňte v případě, že vzdálenost mezi ramínky ráfku je větší než 13,5 mm (obr. 2.). Deformovaný...

Více