VY_32_INOVACE_149_Čeští vynálezci

Komentáře

Transkript

VY_32_INOVACE_149_Čeští vynálezci
VY_32_INOVACE_149
Čeští vynálezci
určeno pro 5. ročník ZŠ
Člověk a jeho svět – Lidé a čas –
Novější dějiny ČR – Svět rozumu
duben 2011
Vypracovala: Mgr. Hana Patschová
Určeno k doplnění výkladu, obsahuje zajímavosti
o vynálezech.
František Josef Gerstner
•zkonstruoval první
parní stroj v Čechách
• stavba železniční dráhy
Koňská železniční dráha r.1832
Josef Božek
• sestrojil první parní
automobil a loď
v Čechách (r.1815)
parovůz
Josef Ressel
• vynalezl lodní šroub
• Lodní šroub je součást lodí,
která svým rotačním
pohybem vytváří sílu, která
loď pohání.
• Funguje na podobném
principu jako vrtule. První
ručně poháněné šrouby pro
pohon své ponorky „Želva“
použil již v roce 1775 David
Bushnell. Pohon lodě
pomocí parního stroje a
šroubu vlastní konstrukce si
nechal patentovat český
vynálezce Josef Ressel v
roce 1827. Během druhé
poloviny 19. století pak lodě
poháněné lodním šroubem
postupně vytlačily kolesové
parníky. A fungují dodnes.
Prokop Diviš
• sestrojil uzemněný
bleskosvod
• Divišův "meteorologický stroj"
(machina meteorologica) nebyl
hromosvod v dnešním slova
smyslu. Divišův stroj měl trvale
vyrovnávat napětí mezi nebem a
zemí, a tak odvracet samotný
vznik výboje. Základem stroje byl
vodorovný železný kříž umístěný
na patnáctimetrovém (a později
41,5 m vysokém) stožáru.
Ramena kříže byla na konci kolmo
doplněna kratšími vodorovnými
tyčemi, na kterých bylo umístěno
12 kovových krabic, v nichž bylo
do silné vrstvy železných pilin
vloženo celkem asi 400 k obloze
čnících ostrých kovových hrotů.
Celá konstrukce byla vodivě
spojena se zemí třemi řetězy.
bratranci Veverkové
• zdokonalili pluh  ruchadlo
František Křižík
• zasloužil se o využití
elektřiny
1839 – první parní železnice Břeclav – Brno
Rozvoj průmyslu
•
•
•
•
•
•
•
nová povolání
strojová výroba
rozvoj obchodu
potravinářský průmysl
výroba železa
strojírenský průmysl
těžba uhlí
Rozvoj vědy
• Josef Jungman – literatura
• Jan Evangelista Purkyně – přírodověda,
lékařství
• Karel Bořivoj Presl – rostlinopisec
• Johann Gregor Mendel – objevil zákony
dědičnosti
Josef Jungman
Jan Evangelista Purkyně
Karel Bořivoj Presl
Johann Gregor Mendel
Zdroj: všechny citace a obrázky převzaty z www.wikipedia.cz