ODDÍL 6 PT-36 PLAZMOVý HOŘÁK

Komentáře

Transkript

ODDÍL 6 PT-36 PLAZMOVý HOŘÁK
Zapojení systému
m3 G2 Plazmová soustava
Příručka systému (CS)
0558010097
01/2012
SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ.
DALŠÍ KOPIE SI VYŽÁDEJTE U DISTRIBUTORA.
UPOZORNĚNÍ
Tato PŘÍRUČKA je určena pro zkušenou obsluhu. Jestliže nejste zcela seznámeni se zása­
dami bezpečné práce se zařízeními pro obloukové svařování a řezání, doporučujeme Vám
prostudovat si naši brožuru „Opatření a bezpečné postupy pro obloukové svařování,
řezání a drážkování,“ formulář 52-529. NEDOVOLTE nezaškoleným osobám zařízení ob­
sluhovat, instalovat nebo udržovat. NEPOKOUŠEJTE SE zařízení instalovat ani obsluhovat
bez důkladného pročtení této příručky a jejího plného porozumění. Jestliže jste příručce
neporozuměli dokonale, kontaktujte svého dodavatele pro více informací. Před instalací a
jakoukoli obsluhou zařízení si přečtěte Bezpečnostní pokyny.
ODPOVĚDNOST UŽIVATELE
Toto zařízení bude pracovat v souladu s touto příručkou, štítky nebo s přílohami, jestliže je instalováno, ob­
sluhováno, udržováno a opravováno ve shodě s přiloženými pokyny. Zařízení musí být pravidelně kontrolováno.
Nefunkční nebo nedostatečně udržované zařízení by nemělo být používáno. Nefunkční, chybějící, opotřebo­
vané, poškozené nebo znečištěné součásti by měly být ihned vyměněny. Stane-li se oprava nebo výměna ne­
zbytnou, výrobce doporučuje podat písemnou nebo telefonickou žádost o servisní pokyny u autorizovaného
distributora, u kterého bylo zařízení zakoupeno.
Zařízení ani žádná jeho část by neměla být zaměňována bez předchozího písemného souhlasu výrobce.
Uživatel zařízení nese plnou odpovědnost za poruchy vzniklé v důsledku nesprávného používání, špatné údrž­
by, poškození či záměny provedené kýmkoliv jiným než výrobcem či servisem výrobcem stanoveným.
PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SI PROSTUDUJTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU TAK,
ABYSTE JÍ ROZUMĚLI.
CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!
Obsah
Oddíl / Název
Strana
1.0 Bezpečnostní opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Třída krytí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.0 m3 Schéma zapojení systému, úvod a instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1 Skříň ochranného plynu (0558010155) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2 Funkce a vlastnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3 Instalační schéma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.4 Elektrické schéma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.5 Přípojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.6 Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.7 Náhradní díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.0 Skříň plazmového plynu (0558010156) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.1 Funkce a vlastnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.2 Instalační schéma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.3 Elektrické schéma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.4 Přípojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.5 Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.0 Skříňka vzdáleného startéru oblouku (0558008150) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.1 Přípojky napájecího zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.1 Přípojky napájecího zdroje (pokr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.2 Přípojky hořáku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.3 Montáž skříňky vzdáleného startéru oblouku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.4 Typické / doporučené zapojení nouzového vypínače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.0 Hadice a kabely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.0 Hadice a kabely (pokr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.0 Hadice a kabely (pokr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.0 Hadice a kabely (pokr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
obsah
Oddíl / Název
Strana
6.1 Obecné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
6.2 Účel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
6.3 Dostupné konfigurace souprav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
6.4 Volitelné příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
6.4.1 Sady spotřebních součástek hořáku PT-36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6.5 Technické údaje hořáku PT-36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6.5.1 Doporučené redukční ventily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6.5.2 Technické údaje hořáku PT-36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
6.6 Připojení hořáku k plazmové soustavě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.6.1 Připojení k vzdálenému startéru oblouku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.7 Připevnění hořáku ke stroji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6.8 Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.8.1 Zrcadlové řezání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.9 Kvalita řezu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
6.9.1 Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.9.2 Úhel řezu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
6.9.3 Rovinnost řezu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6.9.4 Kvalita povrchu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6.9.5 Struska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6.9.6. Rozměrová přesnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6.10 Průtokové kanálky hořáku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6.11 Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6.12 Demontáž špičky hořáku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6.13 Sestavení špičky hořáku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
6.13.1 Montáž špičky hořáku pomocí Speedloaderu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
6.14 Demontáž špičky hořáku (pro zpracování tlustých plechů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6.15 Montáž špičky hořáku (pro zpracování tlustých plechů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6.16 údržba těla hořáku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.17 Demontáž a výměna těla hořáku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
6.18 Snížená životnost spotřebních součástek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
6.19 Náhradní díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
6.19.1 Obecně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
6.19.2Objednání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4
ODDÍL 1
1.0
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Bezpečnostní opatření
Uživatel svařovacího a plazmového řezacího zařízení ESAB nese plnou zodpovědnost za zajištění toho, aby každý,
kdo pracuje se zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná bezpečnostní opatření. Bezpečnostní
opatření musí vyhovovat požadavkům, které se týkají tohoto druhu svařovacího nebo plazmového řezacího
zařízení. Následující doporučení by měla být dodržována jako doplněk ke standardním předpisům, které se
týkají pracoviště.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci dobře obeznámení s obsluhou svařovacího nebo plazmo­
vého řezacího zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které mohou mít za
následek poranění obsluhy nebo poškození zařízení.
1. Každý, kdo používá svařovací nebo plazmové řezací zařízení, musí být plně seznámen s:
- jeho obsluhou
- umístěním nouzových vypínačů
- jeho funkcí
- příslušnými bezpečnostními opatřeními
- svařováním, plazmovým řezáním nebo s obojím
2. Obsluha musí zajistit, aby:
- se nikdo neoprávněný nenacházel při spuštění zařízení v jeho pracovním prostoru.
- nikdo nebyl během hoření oblouku bez náležité ochrany.
3. Pracoviště musí:
- být vhodné pro daný účel
- být chráněno před průvanem
4. Pomůcky osobní ochrany:
- Vždy noste doporučené ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle, nehořlavý
oděv a ochranné rukavice.
- Nenoste volné doplňky, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., kterými byste mohli
zachytit nebo si způsobit popáleniny.
5. Obecná opatření:
- Ujistěte se, že je zemnicí kabel bezpečně připojen.
- Pracovat na vysokonapěťovém zařízení smí pouze kvalifikovaný elektrotechnik.
- Patřičné hasicí zařízení můsí být jasně označeno a po ruce.
- Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
Třída krytí
Kód IP označuje třídu krytí, tj. odolnost proti proniknutí cizích předmětů nebo vody. Je zajištěna odolnost proti
dotyku ruky, proniknutí objektů větších než 12mm a proti stříkající vodě do úhlu 60 stupňů od vertikály. Vy­
bavení třídy IP23S může být skladováno ve vnějším prostředí, ale není určené pro použití při srážkách, pokud
není náležitě zakryto.
Nejvyšší
přípustný náklon
výstraha
Stojí-li přístroj na rovině nakloněné více než
15°, hrozí jeho převrácení, čímž může dojít
ke zranění osob a nebo ke značným škodám
na vybavení.
15°
5
ODDÍL 1
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
VÝSTRAHA
SVAŘOVÁNÍ A PLAZMOVÉ ŘEZÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ VÁM
I OSTATNÍM. PŘI SVAŘOVÁNÍ NEBO ŘEZÁNÍ DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ
OPATŘENÍ. VYŽÁDEJTE SI BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY SVÉHO ZAMĚST­
NAVATELE, KTERÉ BY MĚLY VYCHÁZET Z MOŽNÝCH RIZIK UVÁDĚNÝCH
VÝROBCEM.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - Může být smrtelný.
- Nainstalujte a uzemněte svařovací nebo plazmovou řezací jednotku v souladu s příslušnými předpisy.
- Nedotýkejte se živých elektrických součástek ani elektrod holou kůží, vlhkými rukavicemi nebo vlhkým oděvem.
- Izolujte se od uzemnění a od svařovaného předmětu.
- Ujistěte se, že je Váš pracovní postoj bezpečný.
KOUŘ A PLYNY - Mohou být zdraví nebezpečné.
- Držte hlavu stranou od plynných zplodin.
- Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny nedostaly do oblasti dýchacích
cest a okolního prostoru.
ZÁŘENÍ OBLOUKU - Může způsobit poranění očí a popálení pokožky.
- Chraňte svůj zrak a tělo. Používejte správné svářečské štíty a ochranné brýle a noste ochranný oděv.
- Chraňte osoby v okolí vhodnými štíty nebo clonami.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
- Jiskry (odstřikující žhavý kov) mohou způsobit požár. Zajistěte, aby se v blízkosti nenacházely žádné hořlavé
materiály.
HLUK - Nadměrný hluk může poškodit sluch.
- Chraňte svoje uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu.
- Varujte osoby v okolí před tímto nebezpečím.
PORUCHA - V případě poruchy přivolejte odbornou pomoc.
PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SI PROSTUDUJTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU TAK,
ABYSTE JÍ ROZUMĚLI. CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!
výstraha
Tento výrobek je určen výlučně pro plazmové řezání. Jakékoliv jiné
použití může přivodit zranění a nebo škodu na přístroji.
výstraha
Zařízení zvedejte pouze způsobem zde pop­
saným. Jinak můžete přivodit zranění osob a
nebo škodu na majetku.
6
7
al # 0558007865 - Rev.0
1/2008
anual provides service / troubleshooting
tions for CC11 consoles beginning with
35024 models.
ice Manual
PN 0558007515
Čerpadlo chl. k. CC-1
11
COOLANT
CIRCULATOR
Kabel ovládání ČCK
Napájecí zdroj (NZ)

Vnější 120/230V
(Při použití AHC musí
být 230V)
Digitální vstupy
a výstupy k
vnějšímu CNC
Vněj. Nouzový
vypínač
Vision 50P
CAN (1)
Ovládací rozhraní
Kabel ovládání ČCK a NZ
CAN (4)
H35
Argon
N2
O2
CH4
Vzduch
Hadice vzd. clony
Napájecí kabel ovládání plynu
CAN (3)
CAN (5)
Napájecí kabel zdvihu/AHC
CAN (2)
Ovládání ochranného
plynu
Nouzový vypínač
CAN
Odvodní hadice chl. kapaliny
Přívodní hadice chl. kapaliny
Kabel start. oblouku
Napájecí kabel
2.0 m3 Schéma zapojení systému, úvod a instalace
PP2 (Vzduch/N2/02)
PP1 (Vzduch/N2/02)
Napájení
H35
Argon
CAN
PP1
PP2
Hadice ochranného plynu
Hadice vzduchové clony
Sestava startéru oblouku
AHC / Zdvih
(Volitelný)
Ovládání plazmového
plynu
Napájení
CAN
Kabel VRD
Vzduchová clona
(Volitelná)
Hadice plazmového plynu
Hadice ochranného plynu
Hadice vzduchové clony
Napájení, Start. oblouk, Chl. kapalina
oddíl 2
SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU
oddíl 2
Skříň ochranného plynu (0558010155)
Indikace rozložení součástek
(Vizte následující obrázky součástek)
Vision 50P
Ovládací
rozhraní
Napájecí kabel ovl. plynu
CAN
A
K
B
Vzd. clona
Vzduch
N2
O2
CH4
H35
ARG
L
C
D
E
F
Ovládání
ochranného
plynu
2.1
SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU
J
I
H
G
PT-36
m3 CAN
Plaz. hořák/
Vzd. clona
Hadice vzd. clony
Hadice ochr. plynu
Napájení
PP1 (Vzd/N2/02)
PP2 (Vzd/N2/02)
H35
ARG
M
N
Ovládání
plazmového
plynu
Indikace rozložení součástek skříně ochranného plynu
Poznámka:
Pro všechny dostupné hadice a kabely nahlédněte do přiložených tabulek
8
oddíl 2
SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU
B
A
I
L
N
E
C
D
F
M
K
J
9
G
H
oddíl 2
VAROVÁNÍ
SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU
Dříve než připojíte napájení, MUSÍTE nastavit volicí přepínač na
správné vstupní napětí (115 nebo 230 V - tovární nastavení je 230
V). Nedbalost může mít za následek zranění osob nebo škody na
vybavení.
Volicí přepínač napětí
(pro přístup
odejměte kryt)
10
oddíl 2
2.2
SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU
Funkce a vlastnosti
Skříň ochranného plynu tvoří pomocí různých plynů (Vzduch, N2, O2, CH4) směsi pro ochranný plyn (OP), plaz­
mový plyn 1 (PP1) a plazmový plyn 2 (PP2). Výběr probíhá pomocí skupiny solenoidů zaintegrovaných v rozvodu.
CNC vysílá skrze CAN-sběrnici příkazy, kterými tyto solenoidy řídí. Složení výstupního plynu ze skříně ochranné­
ho plynu je snímáno a informace o něm jsou přes CAN-sběrnici podávány zpět do CNC. Skříň ochranného plynu
ovládá taktéž chod vzduchové clony.
Továrně nastavené vstupní napětí do skříně ochranného plynu je 230 V AC. Vstupní napětí však můžete volit v
rozmezí hodnot 115 V AC a 230 V AC. Nastavení provedete přepnutím spínače vstupního napětí uvnitř skříně
ochranného plynu. Skříň ochranného plynu dodává 24 V DC a 24 V AC do skříně plazmového plynu.
Poznámka:
Redukční ventil je továrně nastaven
na uhlíkovou ocel při 2,8 bar (40
PSI). Pro řezání nerezové oceli nebo
hliníku nastavte 1,4 bar (20 PSI).
(8,00")
203,2 mm
(8,00")
203,2 mm
Hmotnost:
(30,0 lbs.) 13,6 kg
Poznámka:
Požadované parametry plynu na­
leznete v příručce 0558008682,
pododdíl 7.1
(8,25")
209,6 mm
ke spodku
nohy.
(9,50")
241,3 mm
11
(9,25")
235,0 mm
oddíl 2
SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU
Umístění montážních otvorů skříně ochranného plynu
(Pohled zespodu)
(5,00")
127,0mm
(2,25")
57,2mm
(1,75")
44,5mm
(4,25")
108,0mm
M6-1
Umístění montážních otvorů na
desce skříně ochranného plynu
(0558008794)
(5,75")
146,0mm
 0,281
7,1mm
(0,313")
8,0mm
(0,50")
12,7mm
(9,50")
241,3mm
12
oddíl 2
2.3
SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU
Instalační schéma
∆P
PV1
Vzduch
N2
S2,2
Vzduch
S2,1
N2
P1 P2
OP1
TČ
OP
∆P
PV2
O2
CH4
S3,2
O2
S3,1
CH4
P1 P2
OP2
TČ = Tlakové čidlo
PV = proporcionální ventil
S0,1
O2
S0,2
N2
S0,3
Vzd
S1,1
O2
S1,2
N2
S1,3
Vzd
PP1
PP2
Vzduchová clona
S4,1
Vzduch
13
Vzduch
115 / 230 V AC
14
8
5
6
7
1
2
3
4
Kon 1
1
2
3
4
Kon 3
NC
CAN L Out
NC
NC
CAN H In
CAN L In
CAN Zem
CAN H Out
NC
Spínač
8
10
12
14
16
7
9
11
13
15
LED 1
4
6
3
5
LED 2
2
Vent
1
230 V AC
115 V AC
CO 11
24 V AC
Transformátor
AC 1
AC 2
DC Ochr.
+24 V DC
Red. ventil
-
24 V DC
Solenoid
vzd. clony
4
2
3
1
Kon 6
2.4
Pojistka
oddíl 2
SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU
Elektrické schéma
oddíl 2
2.5
SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU
Přípojky
Ke skříni ochranného plynu jsou připojeny tři kabely. Jsou to: vstupní 115/230 V AC, výstupní 24 V a CAN. Nalez­
neme zde pět plynových vstupů (Vzduch, N2, O2, CH4 a vzduchová clona), čtyři výstupy (OP, PP1, PP2 a vzducho­
vá clona) a dvě vnější přípojky (H35 a Argon) Pět vstupů a dvě vnější přípojky jsou vybaveny porézními bronzo­
vými filtry a vnitřním závitem "G-1/4" (BSPP) , LH nebo RH. Pro standardní metrické nebo CGA přípojky jsou do­
stupné sady adaptérů. Přípojky a adaptéry jsou vypsány níže.
Poznámka:
Šasi musí být připojeno k uzemnění stroje.
Plynová
Adaptéry
pro me­
trické
vstupy
Adaptéry
pro CGA
vstupy
Výstupy
Vzduch
N2
O2
CH4
Vzduchová
clona
H-35
(vnější)
Argon
(vnější)
Vzduch
N2
O2
CH4
Vzduchová
clona
H-35
(vnější)
Argon
(vnější)
OP
PP1
PP2
Vzduchová
clona
H-35
(vnější)
Argon
(vnější)
G-1/4” RH Vnější x G-1/4” RH Vnější
G-1/4” RH Vnější x G-1/4” RH Vnější
G-1/4” RH Vnější x G-1/4” RH Vnější
G-1/4” LH Vnější x G-1/4” LH Vnější
ESAB
kat.č.
0558010163
0558010163
0558010163
0558010164
G-1/4” RH Vnější x G-1/4” RH Vnější
0558010163
G-1/4” LH Vnější x G-1/4” LH Vnější
0558010164
G-1/4” RH Vnější x G-1/4” RH Vnější
0558010163
G-1/4” RH Vnější x "B” Vzd/voda RH Vnější
G-1/4” RH Vnější x "B” Inert plyn RH Vnitř
G-1/4” RH Vnější x "B” Kyslík RH Vnější
G-1/4” LH Vnější x "B” Palivo RH Vnější
G-1/4” RH Vnější x "B” Vzduch/voda RH
Vnější
0558010165
0558010166
0558010167
0558010168
G-1/4” LH Vnější x "B” Palivo RH Vnější
0558010168
přípojka
0558010165
G-1/4” RH Vnější x "B” Inertní plyn RH
Vnitřní
1/4” NPT x 5/8"-18 LH Vnější
1/4” NPT x "B” Inertní plyn RH Vnitřní
1/4” NPT x "B” Kyslík RH Vnější
0558010223
74S76
3389
1/4” NPT x "B” Inertní plyn LH Vnitřní
11N16
1/8” NPT x "B” Palivo LH Vnější
11Z93
1/8” NPT x "A” Inertní plyn RH Vnitřní
631475
15
0558010166
oddíl 2
2.6
SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU
Řešení problémů
Na skříni ochranného plynu naleznete dvě LED kontrolky modulu CAN-sběrnice. Výpis možných stavů nalezne­
te v tabulce níže.
LED
Stav
VYP
10% ZAP, 90% VYP
50% ZAP, 50% VYP
90% ZAP, 10% VYP
ZAP
Zelená
Žlutá
Význam
Napájení odpojeno
Stroj se načítá
Běží aplikace
Běží aplikace, CAN dostupné
Stanice je zvolena
Za běžného provozu musí být zelená napájecí kontrolka zapnuta. Je-li zvolena stanice zvolena, po celou dobu
bude svítit žlutá kontrolka a zelená bude 90% svítit a 10% ne. Jinak nastal problém.
1. Nesvítí-li zelená kontrolka, zkontrolujte vstupní napájení (přípojka kabelu) a pojistky.
2. Nesvítí-li žlutá kontrolka a svítí-li zelená, zkontrolujte připojení CAN-sběrnice. Ujistěte se, že je stani­
ce je zvolena.
2.7
Náhradní díly
Skříň ochranného plynu je vysoce integrovaná a pouze velmi málo dílů může být vyměněno kvalifikovaným ser­
visním inženýrem nebo zákazníkem. Tyto díly jsou vypsány níže. Jinak se musí celá skříň ochranného plynu vrá­
tit k opravě. Doporučujeme zákazníkům, aby se před případnou opravou spojili s Technickou podporou.
Položka
1
2
3
4
5
6
Popis
transformátor
Větrák
Pojistka - T630mA 250V, 5 x 20mm
Solenoid 6240 pro vzduchovou clonu
Manometr
Redukční ventil
16
kat. č. ESAB
0558008612
0558008614
0558008613
0558008615
0558008616
0558008617
oddíl 2
SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU
6
5
1
4
3
2
17
oddíl 2
SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU
18
oddíl 3
3.0
SKŘÍŇ PLAZMOVÉHO PLYNU
Skříň plazmového plynu (0558010156)
POZNÁMKA:
Hořáky PT-36 jsou dodávány s kabely takové délky, která neumožní namontovat skříň plazmového plynu dále
než 2 metry (6,6 ft) od hořáku. Dříve než trvale namontujete skříň plazmového plynu, zajistěte prosím, že stan­
dardní hadice jsou vedeny tak, aby se mohly volně ohýbat a dobře se připojovaly.
Potřebujete-li obsloužit hořákem větší rádius, než jaký vám standardní hadice povolí, budete potřebovat hadice
prodlužovací. Prodlužovací hadice si můžete objednat a nastavit jimi délku hadic stávajících.
MUSÍ BÝT OBJEDNÁNY OBĚ HADICE
Prodlužovací hadice, plazmový plyn, 1m (3,3 ft) ESAB kat.č. 0558008996
Prodlužovací hadice, ochranný plyn, 1m (3,3 ft) ESAB kat.č. 0558008997
Delší hadice si vyžádají delší dobu propalu, jakož i zaváděcí čas. To je způsobeno delším časem, který potřebuje
spouštěcí plyn N2 k profouknutí hadice a tudíž i řezací plyn O2 k dosažení ústí. Tato podmínka vyvstane při ře­
zání uhlíkové oceli kyslíkem.
Hadice vzd clony
Ovládání
ochranného
plynu
K
Hadice ochr plynu J
Napájení
B
PP1 (Vzd/N2/02) C
PP2 (Vzd/N2/02)
D
H35
ARG
CAN
E
F
G
Ovládání
plazmového
plynu
Vision 50P
Ovládání
rozhraní
Indikace rozložení součástek
(Vizte následující obrázky součástek)
Indikace rozložení součástek skříně plazmového plynu
Poznámka:
Pro všechny dostupné hadice a kabely nahlédněte do přiložených tabulek
19
H
Hadice plazmového
plynu
PT-36
m3 CAN
Plaz. hořák/
Vzd. clona
oddíl 3
SKŘÍŇ PLAZMOVÉHO PLYNU
B
G
J
K
C
H
E
20
F
D
oddíl 3
3.1
SKŘÍŇ PLAZMOVÉHO PLYNU
Funkce a vlastnosti
Skříň plazmového plynu řídí výstup vybraného plazmového plynu (PP) pomocí čtyř přívodů (Argon, H35, PP1 a
PP2). Je napájena napětím 24 V (AC a DC) ze skříně ochranného plynu a přijímá příkazy přes CAN-sběrnici přímo
z CNC.
Stejně jako v případě skříně ochranného plynu je snímáno složení výstupního plynu ze skříně plazmového ply­
nu a informace o něm jsou přes CAN-sběrnici podávány zpět do CNC.
Poznámka: Požadované parametry plynu naleznete v příručce 0558008682, pododdíl 7.1
* (6,25")
158,8 mm
POZNÁMKA:
CAN kabel musí být veden odděleně
od přívodu hořáku.
(4,50")
114,3 mm
* (8,00") 203,2 mm včetně přípojek na obou koncích
Hmotnost:
(9,15 lbs.) 4,2 kg
(4,50")
114,3 mm
(6,50")
165,1 mm
Sestava konzoly ochranného plynu
(0558010161)
21
oddíl 3
SKŘÍŇ PLAZMOVÉHO PLYNU
Umístění montážních otvorů na skříní plazmového plynu
(Pohled zespodu)
M 6x1
(2,52")
64,0mm
(0,90")
22,9mm
(0,37")
9,5mm
(4,72")
120,0mm
Umístění montážních otvorů
na desce skříně plazmového
plynu (0558008793)
(4,00")
101,6mm
 0,281
7,1mm
(0,313")
8,0mm
(0,37")
9,5mm
(7,50")
190,5mm
22
oddíl 3
3.2
SKŘÍŇ PLAZMOVÉHO PLYNU
Instalační schéma
V4
V1
Ar
TČ1
Výdech
V2
PV1
H35
TČ3
Plazmový
plyn:
V3
N2/O2/Vzd
TČ2
N2/O2/Vzd
∆P
P1 P2
PV2
TČ = Tlakové čidlo
PV = proporcionální ventil
0,5mm
Profukovací hrdlo
23
oddíl 3
Elektrické schéma
Kon 1
1
2
CAN
3
4
5
6
7
8
CAN H Out
CAN L Out
CAN zem
CAN H In
CAN L In
NC
NC
NC
CO 1
Kon 2
NAPÁJENÍ
3.3
SKŘÍŇ PLAZMOVÉHO PLYNU
1
2
3
4
24 V AC In
24 V AC In
-24 V DC In
+24 V DC In
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
12
13
14
15
16
LED 1
LED 2
24
oddíl 3
3.4
SKŘÍŇ PLAZMOVÉHO PLYNU
Přípojky
Ke skříni plazmového plynu se připojují dva kabely: jeden je 24 V napájení, druhý je CAN. Přívody plynu jsou čty­
ři (Argon, H35, PP1 a PP2). a výstup jeden (PP) Přípojky jsou vypsány níže.
Poznámka:
Šasi musí být připojeno k uzemnění stroje.
Plyn
3.5
přípojka
Vstupy
Argon
H-35
PP1
PP2
Výstup
PP
1/8” NPT x "A” Inertní plyn RH Vnitřní
1/4” NPT x "B” Palivo LH Vnější
1/4” NPT x "B” Inertní plyn RH Vnitřní
1/4” NPT x "B” Kyslík RH Vnější
Přípojka, samec
0,125NPT k velikosti "A"
ESAB
kat.č.
631475
83390
74S76
83389
2064113
Řešení problémů
Skříň plazmového plynu má dvě viditelné stavové LED kontrolky. Je-li zapnuta ZELENÁ kontrolka, znamená to,
že skříň je napájena a podle toho, jak bliká poznáme provozní stav jednotky (vizte tabulku níže). Není-li ZELE­
NÁ kontrolka zapnuta, zkontrolujte napájecí kabel, který by měl přivádět 24 V DC a 24 V AC ze skříně ochranné­
ho plynu.
Nesvítí-li žlutá kontrolka, znamená to, že buď není jednotka napájena, nebo že stanice není zvolena.
Skříň plazmového plynu je vysoce integrovaná a je pojata jako "černá skříňka". Přestane-li fungovat jedna či více
funkcí, musí být jednotka vrácena k opravě. Spojte se s technickou podporou pro řešení problémů a asistenci.
LED
Zelená
Žlutá
Stav
VYP
10% ZAP, 90% VYP
50% ZAP, 50% VYP
90% ZAP, 10% VYP
ZAP
Význam
Napájení odpojeno
Stroj se načítá
Běží aplikace
Běží aplikace, CAN dostupné
Stanice je zvolena
25
oddíl 3
SKŘÍŇ PLAZMOVÉHO PLYNU
26
oddíl 4
Skříňka vzdáleného startéru oblouku
4.0 Skříňka vzdáleného startéru oblouku (0558008150)
Indikace rozložení součástek
(Vizte následující obrázky součástek)
Kabel ovládání ČCK a NZ
Napájecího kabel
B
Kabel startovního oblouku
Přívodní hadice chl kapaliny
Odvodní hadice chl kapaliny
Nouzový vypínač
CAN
C
D
E
F
Sestava
startéru
oblouku
Napájecí
zdroj
A
I
G
H
CC-11
Čerpadlo
chl. kapaliny
Vision 50P
Ovládací rozhraní
Napájení, startovní oblouk,
chladící. kapalina
Kabel VRD
AHC / Zdvih
(Volitelný)
nebo
Reléová skříňka
řezacího přístroje
PT-36
m3 CAN
Plazmový
hořák
Reléová skříňka
řezacího přístroje
Indikace rozložení součástek vzdáleného startéru oblouku
POZNÁMKA: Pro všechny dostupné hadice a kabely nahlédněte do přiložených tabulek
27
oddíl 4
Skříňka vzdáleného startéru oblouku
Skříň vzdáleného startéru oblouku se častěji nazývá jako VSO skříň. VSO skříň slouží jako rozhraní mezi Vision
50P CNC a plazmovými napájecími zdroji typu EPP a pomáhá s dodání plazmového oblouku. Skříň VSO taktéž
poskytuje napětí zpětné vazby pro zdvih hořáku. Toto napětí je využito k řízení správné řezací výšky hořáku nad
obrobkem.
Uvnitř VSO skříňky se nalézá ACON modul pro komunikaci s CNC a vysokofrekvenční deska s děličem napětí, kte­
rá zajišťuje ionizaci startovním obloukem a pomocí děliče napětí řídí výšku hořáku.
Přípojky chladící kapaliny a napájení hořáku jsou provedeny uvnitř skříně VSO a zajišťují tak rozhraní mezi napá­
jecím zdrojem, čerpadlem chladící kapaliny a hořákem.
ZEM
H
G
I
A
B, C
F
D
E
Značka
A
B
C
D
E
F
G
H
I
ZEM
Poznámka:
Šasi musí být připojeno k
uzemnění stroje.
Popis
24-pinový amphenol napájecí konektor
Upínací blok (objímka)
Přívod chladící kapaliny - teče k hořáku
Odvod chladící kapaliny - teče od hořáku zpět k
čerpadlu chladící kapaliny
Nouzový vypínač
8-pin konektor CAN-sběrnice k CNC či rozhraní
3-pinový konektor děliče napětí ke zdvihu
Chránička přípojky hořáku
Připojení uzemnění přístroje
28
oddíl 4
4.1
Skříňka vzdáleného startéru oblouku
Přípojky napájecího zdroje
1. Abyste mohli připojit napájecí zdroj ke skříni VSO, musíte nejdříve odmontovat její kryt, abyste se dostali k
vnitřním součástem.
VAROVÁNÍ
Kryt je uzemněn ke skříní VSO vnitřně pomocí krátkého ochranného
vodiče. Kryt demontujte opatrně, abyste nepovolili nebo nepoškodili
ochranný vodič.
2. Před připojením napájecího kabelu a kabelu startovního oblouku je nejprve provlečte upínacím blokem (ob­
jímkou).
Kabel startovního oblouku
Kabely napájecího zdroje:
Upínací bloky (objímky)
29
oddíl 4
4.1
Skříňka vzdáleného startéru oblouku
Přípojky napájecího zdroje (pokr.)
Izolace Nomex
Přípojka pro kabel startovního
oblouku
Přípojnice
Pojistný šroubek
1. Stáhněte bužírku 4/0 (95 mm2) kabelu na přibližně 38mm.
2. Vložte 4/0 (95 mm2) kabel do přípojnice tak hluboko, až měděný konec dosáhne na její konec.
3. Utáhněte pojistné šroubky na kabel.
V následující tabulce naleznete počet 4/0 (95 mm2) vodičů potřebných pro vaše použití.
Intenzita elektrického proudu Počet potřebných 1/0 kabelů
Až do 200 A
1
Intenzita elektrického proudu Počet potřebných 4/0 kabelů
Až do 400 A
Až do 800 A
Až do 1000 A
poznámka
1
2
3
Pozorné stažení bužírky z 4/0 (95 mm2) kabelů usnadní jejich vklá­
dání do přípojnic. Neroztahujte ani nerozmotávejte měděné vodiče.
Poznámka:
Šasi musí být připojeno k uzemnění stroje.
30
oddíl 4
4.2
Skříňka vzdáleného startéru oblouku
Přípojky hořáku
Zapojení hořáku vyžaduje připojení napájecího kabelu, hadic chladící kapaliny, kabelu startovního oblouku a
ukostření. U hořáků PT-36 nesou hadice chladící kapaliny od VSO též napájení elektrody.
Přípojka napájecího kabelu /
chlazení
Přípojka startovního
oblouku
Zemnící
kolík
Kostřící
vodič
Kabel startov­
ního oblouku
Napájecí kabel /
Chlazení
31
oddíl 4
Skříňka vzdáleného startéru oblouku
* (8,75")
222,3 mm
* (9,75”) 247,7 mm včetně horního madla
(7,50")
190,5 mm
(17,00")
431,8 mm
32
Hmotnost:
(28,5 lbs.) 12,9 kg
oddíl 4
4.3
Skříňka vzdáleného startéru oblouku
Montáž skříňky vzdáleného startéru oblouku
Skříňka má čtyři montážní otvory opatřené závitem M6x1 podle následujícího vzoru.
VAROVÁNÍ
Při šroubování šroubů do skříňky zespoda nesmí tyto přesáhnout vnitřní závit o
více než 6 mm. Příliš dlouhé šrouby by mohly zasahovat do funkce vnitřních sou­
částek skříňky.
5,00
(127,00)
1.00
(2.54)
2,75
(69,85)
13,75
(349,25)
Umístění montážních otvorů skříňky vzdáleného startéru oblouku
(18,50")
469,9 mm
(17,50")
444,5 mm
(8,75")
222,3 mm
(3,25")
82,6 mm
(7,50")
190,5 mm
(6,50")
165,1 mm
Pozice otvorů volitelné montážní desky vzdáleného startéru oblouku (0558008461)
33
oddíl 4
4.4
Skříňka vzdáleného startéru oblouku
Typické / doporučené zapojení nouzového vypínače
Vždy uveďte sériové číslo jednotky, na které bude díl použit. Sériové číslo je vyraženo na výrobním štítku stroje.
Pro nejlepší možný provoz Vám doporučujeme používat s tímto přístrojem pouze originální díly a výrobky ESAB.
Použitím neoriginálních dílů může zaniknout záruka.
Náhradní díly si můžete objednat u Vašeho dodavatele ESAB.
Ujistěte se, že jste uvedli všechny případné zvláštní nároky na dodání.
Seznam telefonních čísel na naše zákaznické služby naleznete na konci této příručky, v části Kontakty.
Poznámka:
Položky vypsané ve výkresech sestav a v kusovnících (včetně té na kon­
ci této publikace), které nemají katalogové číslo nemohou být objednané
přes ESAB a nejsou náhradními díly. Popisy jsou uvedeny jen coby referen­
ce. Uvedené položky naleznete snadno ve vašem místním železářství.
34
oddíl 5
5.0
Hadice a kabely
HADICE A KABELY
Kabel / Hadice
Popis
CAN-sběrnice
POZNÁMKA:
Tento kabel se použije
jen ve spojení s jednot­
kou Vision 50P k připoje­
ní druhé skříňky rozhraní.
Pro vícečetné CAN-hu­
by na řezacích stro­
jích ESAB využijte kabel
0558008824.
redukční kabel CAN-sběrnice
115 / 230 V AC Napájecí kabel
Napájecí kabel ovládání plazmové­
ho plynu
Základní flexi-kabel
35
Dostupné
délky
m (ft)
ESAB
Katalogové číslo
1m (3,3')
0558008464
2m (6,5')
0558008465
3m (10')
0558008466
4m (13')
0558008467
5m (16')
0558008468
6m (19')
0558008469
7m (23')
0558008470
8m (26')
0558008471
9m (30')
0558008472
10m (33')
0558008473
11m (36')
0558008474
12m (39')
0558008475
13m (43')
0558008476
14m (46')
0558008477
15m (49')
0558008478
20m (66')
0558008479
25m (82')
0558008809
36m (118')
0558008480
0,5m (1,7')
0558008524
5m (16')
0558008261
10m (33')
0558008262
15m (49')
0558008810
20m (66')
0558008811
25m (82')
0558008812
1,5m (5')
0560947079
3m (10')
0560947080
4m (13')
0560947061
5m (16')
0560947081
6m (19')
0560947062
7m (23')
0560947063
8m (26')
0560947064
9m (30')
0560947065
10m (33')
0560947082
12,8m (42')
0560946780
15m (49')
0560947066
20m (66')
0560947083
4,6m (15')
0560936665
7,6m (25')
0560936666
15m (50')
0560936667
22,8m (75')
0560936668
25m (82')
0560948159
oddíl 5
5.0
HADICE A KABELY
Hadice a kabely (pokr.)
Dostupné
délky
m (ft)
ESAB
Katalogové čís­
lo
5m (16')
10m (33')
15m (49')
20m (66')
25m (82')
1m (3,3')
2m (6,4')
3m (10')
4m (13')
5m (16')
6m (19')
7m (23')
0558008329
0558008330
0558008331
0558008807
0558008808
0560947962
0560946776
0560947964
0560947087
0560947088
0560947089
0560947090
Kabel / Hadice
Popis
Dostupné
délky
m (ft)
ESAB
Katalogové čís­
lo
Kabel VRD
0,5m (1,7')
1,5m (5')
3m (10')
4m (13')
5m (16')
6m (19')
6,1m (20')
7m (23')
8m (26')
9m (30')
10m (33')
15m (49')
20m (66')
25m (82')
0560947067
0560947075
0560947076
0560947068
0560947077
0560947069
0560946782
0560947070
0560947071
0560947072
0560947078
0560947073
0560947074
0560946758
Kabel / Hadice
Popis
Kabel nouzového vypínače
Napájecí kabel ovládání plynu
36
oddíl 5
HADICE A KABELY
Kabel / Hadice
Popis
Dostupné
délky
m (ft)
ESAB
Katalogové čís­
lo
Kabel startovního oblouku
1,4m (4,5')
1,8m (6')
3,6m (12')
4,6m (15')
5,2m (17')
6,1m (20')
7,6m (25')
4,5m (14,5')
0558008310
0558008311
0558008312
0558008313
0558008314
0558008315
0558008316
0558008317
Hořák
Popis
Dostupné
délky
m (ft)
ESAB
Katalogové čís­
lo
PT-36 m3 CAN
Plazmový hořák/
1,4m (4,5')
1,8m (6')
3,6m (12')
4,3m (14')
4,6m (15')
5,2m (17')
6,1m (20')
7,6m (25')
0558008301
0558008302
0558008303
0558008308
0558008304
0558008305
0558008306
0558008307
Hořák
Popis
Dostupné
délky
m (ft)
ESAB
Katalogové čís­
lo
Ovládací kabel P2
7,6m (25')
10m (33')
15m (50')
22,8m (75')
30,5m (100')
40m (131')
45,7m (150')
50m (164')
60m (200')
0558004651
0558008360
0558004652
0558004653
0558004654
0558003978
0558004655
0558008355
0558008356
37
oddíl 5
5.0
HADICE A KABELY
Hadice a kabely (pokr.)
Kabely/hadice od ovládání ochranného plynu k ovládání plazmového plynu
Kabel / Hadice
Popis
Dostupné
délky
m (ft)
ESAB
Katalogové čís­
lo
Hadice N2 / PP-1
3m (10')
4m (13')
5m (16')
6m (20')
7m (23')
8m (26')
9m (30')
10m (33')
15m (50')
0558008443
0558008357
0558006090
0558006091
0558006092
0558006093
0558006094
0558006095
0558006100
Kabel / Hadice
Popis
Dostupné
délky
m (ft)
ESAB
Katalogové čís­
lo
Hadice 02 / PP-2
3m (10')
4m (13')
5m (16')
6m (20')
7m (23')
8m (26')
9m (30')
10m (33')
15m (50')
0558008446
0558008358
0558006107
0558006108
0558006109
0558006110
0558006111
0558006112
0558006117
38
oddíl 5
HADICE A KABELY
Kabely/hadice od ovládání ochranného plynu k ovládání plazmového plynu
Kabel / Hadice
Popis
Dostupné
délky
m (ft)
ESAB
Katalogové čís­
lo
Hadice H35 / CH4
3m (10')
4m (13')
5m (16')
6m (20')
7m (23')
8m (26')
9m (30')
10m (33')
15m (50')
0558010193
0558010194
0558010195
0558010196
0558010197
0558010198
0558010199
0558010200
0558010201
Dostupné
délky
m (ft)
5m (16')
10m (33')
15m (49')
20m (66')
30m (98')
40m (131')
50m (164')
60m (196')
Hadice
Popis
Hadice chladící kapaliny
39
ESAB
Katalogové číslo
0558005246
0558005563
0558005564
0558005565
0558005247
0558005248
0558005567
0558005249
oddíl 5
5.0
HADICE A KABELY
Hadice a kabely (pokr.)
Kabely/hadice od ovládání ochranného plynu k ovládání plazmového plynu
Kabel / Hadice
Popis
Dostupné
délky
m (ft)
ESAB
Katalogové čís­
lo
Hadice argonu
3m (10')
4m (13')
5m (16')
6m (20')
7m (23')
8m (26')
9m (30')
10m (33')
15m (50')
0558010182
0558010183
0558010184
0558010185
0558010186
0558010187
0558010188
0558010189
0558010190
Kabel / Hadice
Popis
Dostupné
délky
m (ft)
ESAB
Katalogové čís­
lo
Hadice ochranného plynu / vzduchu
3m (10')
4m (13')
5m (16')
6m (20')
7m (23')
8m (26')
9m (30')
10m (33')
15m (50')
0558010171
0558010172
0558010173
0558010174
0558010175
0558010176
0558010177
0558010178
0558010179
40
oddíl 5
HADICE A KABELY
Kabely/hadice od ovládání ochranného plynu k ovládání plazmového plynu
Kabel / Hadice
Popis
Dostupné
délky
m (ft)
ESAB
Katalogové čís­
lo
Hadice vzduchové clony
3m (10')
4m (13')
5m (16')
6m (20')
7m (23')
8m (26')
9m (30')
10m (33')
15m (50')
0558010205
0558010207
0558010208
0558010209
0558010210
0558010211
0558010212
0558010213
0558010214
Hadice od ovládání plazmového plynu ke vzduchové cloně
Kabel / Hadice
Popis
Dostupné
délky
m (ft)
ESAB
Katalogové čís­
lo
Hadice vzduchové clony
2,3m (7,5')
3,4m (11')
0558010204
0558010206
41
oddíl 5
HADICE A KABELY
42
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
6.1 Obecné
Strojní plazmový řezací hořák PT-36 je továrně sestavený tak, aby všechny součástky byly dokonale souosé a ho­
řák tak dosahoval trvale vysoké přesnosti řezu. Z toho důvodu nemůže být tělo hořáku sestaveno na pracovišti.
Pouze přední část obsahuje vyměnitelné díly.
6.2 Účel
Úlohou této příručky je podat uživateli kompletní informace o instalaci a provozu strojního plazmového hořáku
PT-36. Technická dokumentace vám rovněž pomůže při řešení problémů.
6.3
Dostupné konfigurace souprav
konfigurace soupravy PT-36 dostupné přes síť ESAB. Katalogová čísla součástí naleznete v oddíle Náhradní díly.
POPISY SESTAV HOŘÁKU PT-36
KATALOGOVÉ ČÍSLO
Sestava hořáku PT-36 1,4m (4,5 ft)
0558008301
Sestava hořáku PT-36 1,8m (6 ft)
0558008302
Sestava hořáku PT-36 3,6m (12 ft)
0558008303
Sestava hořáku PT-36 4,3m Mini-úkos(14 ft)
0558008308
Sestava hořáku PT-36 4,6m (15 ft)
0558008304
Sestava hořáku PT-36 5,2m (17 ft)
0558008305
Sestava hořáku PT-36 6,1m (20 ft)
0558008306
Sestava hořáku PT-36 7,6m (25 ft)
0558008307
43
oddíl 6
6.4
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
Volitelné příslušenství
Generátor bublin - Při použití s vodní pumpou, která odčerpává vodu ze stolu a za
použití stlačeného vzduchu vytvoří toto zařízení vzduchovou bublinu, která umožní
hořáku PT-36 řezat pod vodou za menší oběti na kvalitě řezu. Tento systém ale umož­
ňuje i řezání nad vodou s tím, jak voda proudící přes generátor omezuje dým, hluk a
vyzařování UV paprsků.
(pro pokyny k instalaci/provozu nahlédněte do příručky 0558006722)................... 37439
Vzduchová clona - V kombinaci s dodávkou stlačeného vzduchu zlepšuje toto zaříze­
ní výkon plazmového hořáku PT-36 při řezání pod vodou. Montuje se na hořák a vy­
tváří clonu ze vzduchu. Takto pracuje oblouk v relativně suchém prostředí přesto, že
byl hořák ponořen, aby se omezilo množství dýmu, hluku a záření. Používejte pou­
ze při řezání pod vodou.
(pro pokyny k instalaci/provozu nahlédněte do příručky 0558006404)...................37440
Souprava Speedloader, ruční.........................................................................0558006164
POZNÁMKA:
Nelze použít s větranými tryskami.
44
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
6.4.1 Sady spotřebních součástek hořáku PT-36
PT-36 200 A sada s příslušenstvím a opravářským vybavením.................................0558005221
PT-36 200 A Startovní sada...........................................................................................0558010622
PT-36 360A Startovní sada...........................................................................................0558010623
PT-36 450A Startovní sada...........................................................................................0558010624
PT-36 600A Startovní sada...........................................................................................0558010625
PT-36 H35 Startovní sada pro silné plechy..................................................................0558005225
45
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
46
oddíl 6
6.5 PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
Technické údaje hořáku PT-36
(7,54")
191,5mm
POZNÁMKA:
Připněte pouze na na izolované pouzdro hořáku,
alespoň 31,7mm (1,25") od konce u hořáku.
(2,00")
50,8mm
(9,13")
231,9mm
(6,17")
156,7mm
266,7mm (10,50")
Délka pouzdra
6.5.1 Doporučené redukční ventily
Provoz s lahví s kapalnou náplní
O2 : R-76-150-540LC ..............................................................................................................kat.č. 19777
N2 : R-76-150-580LC ..............................................................................................................kat.č. 19977
Provoz s lahví pod vysokým tlakem
O2 : R-77-150-540 . .............................................................................................................. kat.č. 998337
Ar a N2 : R-77-150-580........................................................................................................ kat.č. 998344
H2 a CH4 : R-77-150-350 ................................................................................................... kat.č. 998342
Průmyslový vzduch : R-77-150-590 ............................................................................ kat.č. 998348
Přívod staniční / z potrubí
O2 : R-76-150-024 . .................................................................................................................kat.č. 19151
Ar a N2 : R-76-150-034...........................................................................................................kat.č. 19155
Vzduch, H2 a CH4 : R-6703 ...................................................................................................kat.č. 22236
47
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
6.5.2 Technické údaje hořáku PT-36
Typ: Vodou chlazený, dvou-plynový, strojní, plazmový řezací hořák
Jmenovitý proud: 1000 A při 100% zatížení.
Montážní průměr: 50,8 mm (2 in)
Délka hořáku bez přívodů: 42 cm (16,7 in)
Jmenovité napětí IEC 60974-7: 500 V špička
Zapalovací napětí (maximální hodnota vysokofrekvenčního napětí): 8000 V AC
Minimální průtok chladící kapaliny: 5,9 l/min (1,3 GPM)
Minimální vstupní tlak chladící kapaliny: 12,1 bar (175 psig)
Maximální vstupní tlak chladící kapaliny: 13,8 bar (200 psig)
Nejnižší přípustný výkon čerpadla chladící kapaliny:
4,9 W (16 830 BTU/HR) při vysoké teplotě chladící kapaliny - Prostředí = 25SDgrC (45SDgrF) a 6 L/min (1.6 USGPM)
Maximální bezpečný vstupní tlak plynu do hořáku: 8,6 bar (125 psig)
Bezpečnostní pojistky: Tento hořák je určený pro plazmové systémy a ovládací prvky ESAB a obsahuje průtokový spínač
na odvodu chladicí kapaliny z hořáku. Odejmutí kuželové objímky trysky k údržbě hořáku přeruší vratný okruh chladící
kapaliny.
48
oddíl 6
6.6 PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
Připojení hořáku k plazmové soustavě
Nahlédněte do příruček skříní plazmového a ochranného plynu.
POZOR
Úraz elektrickým proudem může být smrtelný!
• Odpojte primární napájecí zdroj dříve, než zahájíte jakékoliv úpravy.
• Odpojte primární zdroj dříve, než zahájíte jakoukoliv údržbu systé­
mových součástí.
• Nedotýkejte se součástí předku hořáku (tryska, pojistný miskový štít
atp.), není-li odpojeno primární napájení.
Napájecí kabely
6.6.1 Připojení k vzdálenému startéru oblouku
PT-36 má dva vodou chlazené napájecí kabely, které se musí zapojit na záporné svorky napájecího zdroje. Pra­
vé šroubení 7/16-20 na kabelu, který přivádí chladící kapalinu do hořáku. Levé šroubení 7/16-20 na kabelu, který
odvádí chladící kapalinu z hořáku. Oba tyto kabely mají žlutozelený zemnící vodič, který připojte na zemnící ko­
lík - vizte níže.
Kabel startovního oblouku je připojen na startér oblouku (vizte příručky skříní ochranného/plazmového plynu) I
kabel startovního oblouku má žlutozelený vodič, který se připojuje na zemnící kolík.
49
oddíl 6
6.7 PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
Připevnění hořáku ke stroji
Nahlédněte do příručky stroje
VÝSTRAHA
Připnutí těla hořáku může přivést nebezpečně vysoký
proud na šasi stroje.
Připevněte hořák na izolované pouzdro
hořáku zde.
•
•
•
NEPŘIPEVŇUJTE
na ocelové tělo
hořáku zde.
•
•
•
•
Nepřipevňujte na tělo hořáku z nerezové oceli.
Tělo hořáku je elektricky izolováno, nicméně VF spouštěcí
proud může probít, aby našel zem.
Upevnění blízko těla hořáku může způsobit probíjení mezi
tělem a strojem.
Taková nehoda si může vyžádat mimozáruční výměnu.
Může též poškodit součásti stroje.
Připněte pouze na na izolované pouzdro hořáku (přímo na
značku), alespoň 31,75 mm (1,25") od konce u hořáku.
Hořák PT-36 má vnější průměr 50 mm pro standardní mon­
táž.
50
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
POZOR
Nebezpečí výbuchu vodíku! Před řezáním na vodním stole si pročtěte následující řádky.
Použití vodního stolu při řezání plazmou vždy představuje riziko. Kvůli akumulaci vodíku pod řezaným plechem již do­
šlo k vážným explozím. Tyto byly příčinou škod v řádu stovek tisíc korun. Takový výbuch může způsobit vážná až smrtel­
ná zranění. Nejnovější zdroje uvádějí, že vodík vzniká ve vodním stole ze tří možných zdrojů:
1. Reakce roztaveného kovu
Nejvíce vodíku je uvolněno během rychlé reakce roztaveného kovu z prořezu s vodou za vzniku kovových oxidů. To
vysvětluje, proč se při řezání kovů s větší afinitou ke kyslíku (hliník, hořčík) uvolňuje vodíku více než při řezání žele­
za či oceli. Většina tohoto vodíku okamžitě stoupne na povrch, nějaký však ulpí na malých kovových částicích. Tyto
částice se usadí na dně vodního stolu a vodík z nich postupně odbublá k povrchu.
2. Pomalá chemická reakce
Vodík se může rovněž uvolnit pomalejší reakcí vychladlých kovových částeček s vodou, nestejnorodými kovy či s
chemikáliemi ve vodě. Vodík postupně odbublá k povrchu.
3. Plazmový a ochranný plyn
Z plazmového nebo ochranného plynu se může uvolňovat vodík, metan (CH4) nebo jiné topné plyny. H-35 patří
mezi běžně používané plazmové plyny. Obsahuje 35% podíl vodíku. Při řezání plynem H-35 za vysokých proudů se
může uvolňovat až 0,125 cfh vodíku.
Bez ohledu na jeho zdroj se vodík může hromadit v ložiskách pod řezaným plechem, lamelami stolu nebo pod
zprohýbaným plechem na stole. Vodík se též může hromadit pod zachytávačem strusky neboi dokonce v zásobníku
vzduchu, jsou-li tyto součástmi stolu. Vodík za přítomnosti kyslíku nebo vzduchu může být zapálen plazmovým
obloukem nebo jiskrou libovolného původu.
4.
Postupujte podle následujících doporučení a snižte tak tvorbu a akumulaci vodíku:
A. Pravidelně čistěte dno vodního stolu od strusky (hlavně malých částic). Naplňte stůl znovu čistou vodou.
B. Nenechávejte plech přes noc či víkend na stole.
C. Nebyl-li vodní stůl více hodin používán, potřeste s ním dříve než na něj položíte první plech. Tím umožníte na­
hromaděnému vodíku uniknout předtím, než mu cestu zahradíte položeným plechem. Snadno toho docílíte,
položíte-li první plech na stůl poněkud razantněji, následně ho opět zvednete, aby mohl vodík uniknout a až
pak znovu položíte pro řezání.
D. Při řezání nad vodou použijte ventilátor pro rozptýlení vzduchu mezi plechem a hladinou vody.
E. Při řezání pod vodou vodu viřte, aby se vodík nemohl hromadit. Snadno toho docílíte například pomocí pro­
vzdušňování vody stlačeným vzduchem.
F. Je-li to možné, změňte hladinu vody ve stole mezi řezáním, aby se případný vodík mohl rozptýlit.
G. Udržujte pH vody blízko hodnoty 7 (neutrální). Snižujete tím reaktivitu kovů s vodou.
51
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
VÝSTRAHA
Možné nebezpečí výbuchu při plazmovém řezání slitin hliníku a lithia!
Slitiny hliníku a lithia (Al-Li) se používají v leteckém průmyslu díky 10% úspoře hmotnosti oproti běžným slitinám hliníku.
Bylo zjištěno, že roztavené slitiny Al-Li vybuchují při styku s vodou. Proto se vyhněte řezání těchto slitin za přítomnosti
vody. Al-Li slitiny řežte jenom v suchu a na suchém stolu. Alcoa zjistila, že "suché" řezání na suchém stole je bezpečné a
dává dobré výsledky. Suchý řez NEPROVÁDĚJTE nad vodou. NEPROVÁDĚJTE řezání s vodním vstřikováním.
Následují některé dnes běžně dostupné Al-Li slitiny:
Alithlite (Alcoa)
X8192 (Alcoa)
Alithally (Alcoa)
Navalite (U. S. Navy)
2090 Alloy (Alcoa)
Lockalite (Lockhead)
X8090A (Alcoa)
Kalite (Kaiser)
X8092 (Alcoa)
8091 (Alcan)
Další podrobnosti a informace o rizicích spojených s těmito materiály se spojte se svým dodavatelem hliníku.
VÝSTRAHA
Olej a mastnota může divoce vzplanout!
• Na tento hořák nikdy nepoužívejte olej ani mazací tuk.
• Manipulaci provádějte zásadně čistýma rukama a uložte ho na čistý povrch.
• Používejte silikonové mazivo pouze na vyznačených místech.
• Olej a mastnota za přítomnosti tlakového kyslíku se snadno vznítí a hoří divoce.
VÝSTRAHA
Nebezpečí výbuchu vodíku.
S H-35 neřežte pod vodou! Hrozí nebezpečné hromadění vodíku ve vodním stole. Vodík je extrémně
výbušný. Snižte hladinu alespoň na 10 cm pod úroveň výrobku. Třeste s plechem a viřte vodu i vzduch,
aby se vodík nehromadil.
VÝSTRAHA
Nebezpečí jisker.
Žár, odstřikující kov nebo jiskry způsobují požár nebo popáleniny.
• Neřežte v blízkosti hořlavých materiálů.
• Neřežte nádoby, které obsahovaly hořlavé látky.
• Nenoste při sobě žádné hořlaviny (např. plynový zapalovač)
• Oblouk plazmy může způsobit popáleniny. Při aktivování plazmového procesu držte hořák stranou
od sebe i od jiných.
• Noste patřičnou ochranu zraku a těla.
• Noste rukavice s manžetou, bezpečnostní boty a přilbu.
• Noste nehořlavý oblek, který zakrývá všechny části vystavené nebezpečí.
• Noste kalhoty bez manžet proti vniku jisker a strusky.
52
oddíl 6
6.8
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
Nastavení
•
•
•
•
•
Nastavte vhodný stav z procesních údajů (soubor SDP) a instalujte doporučené součásti špičky hořá­
ku (tryska, elektroda, atd.). Nastavení a díly určíte s pomocí procesních údajů.
Umisťte hořák nad materiál do žádané startovní pozice.
Pro správné nastavení napájecího zdroje nahlédněte do jeho příručky.
Pro postupy ovládání plynu nahlédněte do příručky Řízení průtoku.
Postupy nabíhání hledejte v příručce stroje a ovládání.
6.8.1 Zrcadlové řezání
Při zrcadlovém řezání budete potřebovat obrácený vířič plynu a obrácený difuzor. Tyto obrácené díly "roztočí" plyn
v opačném směru a změní tak "dobrou" stranu řezu.
6.9
Vířič, 4 x 0,032 obrácený
kat.č. 0558002534
Vířič, 8 x 0,032 obrácený
kat.č. 0558002530
Difuzor, obrácený
kat.č. 0004470115
Kvalita řezu
6.9.1 Úvod
Příčiny, které ovlivňují kvalitu řezu jsou vzájemně závislé. Změna jedné proměnné ovlivní i všechny ostatní. Určit
řešení může být potom obtížné. Následující průvodce nabízí možná řešení nežádoucích výsledků řezání. Na za­
čátek vyberte nejvýznačnější stav:
6.9.2 6.9.3 6.9.4 6.9.5 6.9.6
Pozitivní či negativní úhel řezu
Rovinnost řezu
Kvalita povrchu.
Struska
Rozměrová přesnost
Doporučené řezné parametry vedou obvykle k optimální kvalitě řezu. Zřídka je situace natolik výjimečná, aby si
vyžádá jejich mírnou úpravu. V tom případě:
•
•
•
Při korekcích měňte nastavení v malých krocích.
Upravte napětí v oblouku postupně po pěti voltech, dolu nebo nahoru, dle potřeby.
Upravujte řeznou rychlost o 5% i víc, dokud se stav nezlepší.
53
oddíl 6
VAROVÁNÍ
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
Než začnete s JAKÝMIKOLIV korekcemi, podle procesních údajů
zkontrolujte, zda jsou nastaveny správné hodnoty proměnných pro
dané spotřební součástky.
6.9.2 Úhel řezu
Záporný úhel řezu
Horní rozměr obrobku je větší než spodní.
•
•
•
•
•
Nezarovnaný hořák
Ohnutý nebo zkroucený materiál
Opotřebení/poškození spotřebních součástek
Malá mezera (napětí oblouku)
Řezná rychlost (rychlost posuvu přístroje)
Díl
Odřezek
Díl
Kladný úhel řezu
Horní rozměr obrobku je menší než spodní rozměr.
•
•
•
•
•
•
Nezarovnaný hořák
Ohnutý nebo zkroucený materiál
Opotřebení/poškození spotřebních součástek
Velká mezera (napětí oblouku)
Řezná rychlost je příliš vysoká.
Proud příliš vysoký či nízký (Doporučené prou­
dy pro každou trysku naleznete v procesních
údajích).
Odřezek
54
Díl
Díl
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
6.9.3 Rovinnost řezu
Zaoblení horní a spodní hrany. Obvykle se vyskytuje u plechů
tl. 6,4 mm (0,25") a tenčích.
•
Vysoký proud pro danou tloušťku materiálu (pro
správná nastavení nahlédněte do procesních úda­
jů).
Odřezek
Díl
Podříznutí na horní hraně
•
Malá mezera (napětí oblouku)
Odřezek
55
Díl
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
6.9.4 Kvalita povrchu.
Zdrsnění povrchu způsobené procesem
Povrch řezu je jednotně drsný. Může a nemusí být omezený na
jednu osu.
Shora
• Nesprávná směs ochranného plynu (vizte procesní údaje)
• Opotřebení/poškození spotřebních součástek.
Plocha řezu
Zdrsnění povrchu způsobené strojem
Někdy se těžko odlišuje od drsnosti způsobené procesem. Čas­
to omezeno na jednu osu. Drsnost je nejednotná.
• Špinavá dráha, kola a/nebo ozubený hřeben/pastorek.
(Nahlédněte do oddílu Údržba v provozní příručce stroje.)
• Nastavení kol vozu
nebo
Strojem
způsobená
drsnost
Procesem
způsobená
drsnost
Plocha řezu
Stopy na
povrchu
6.9.5 Struska
Struska je vedlejší produkt řezacího procesu. Jedná se o nežá­
doucí materiál, který ulpívá na dílu. Ve většině případů lze omezit
nebo jí zcela předejít správným nastavením hořáku a řezných pa­
rametrů. Nahlédněte do procesních údajů.
Obtočení
Struska vzniklá za vysoké rychlosti
Materiál se navaří nebo se obtočí kolem spodní hrany řezu. Od­
straňuje se těžko. Může vyžadovat sekání či broušení. Stopy na
povrchu řezu ve tvaru "S".
Pohled z boku.
• Malá mezera (napětí oblouku)
• Řezná rychlost je příliš vysoká.
Stopy na
povrchu
Struska vzniklá za nízké rychlosti
Tvoří shluky při spodní hraně řezu. Odstraňuje se snadno.
• Řezná rychlost je příliš nízká.
Plocha řezu
Shluky
Pohled z boku.
56
oddíl 6
VAROVÁNÍ
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
Doporučená řezná rychlost a napětí oblouku vrací ve většině přípa­
dů optimální řezací výkon. Pouze drobné změny mohou být nezbyt­
né vlivem kvality materiálu, jeho teploty nebo zvláštní slitiny. Obslu­
ha by měla chovat v paměti, že všechny proměnné řezacího procesu
jsou vzájemně závislé. Změna jedné ovlivní i všechny ostatní a kvali­
ta řezu se může zhoršit. Vždy vycházejte z doporučeného nastavení.
Vrchní struska
Objevuje se v podobě rozstřiků na vrchní straně materiálu. Odstraňuje
se obvykle snadno.
• Řezná rychlost je příliš vysoká.
• Malá mezera (napětí oblouku)
Pohled
z boku
Rozstřik
Nepravidelná struska
Objevuje se při spodní nebo vrchní hraně řezu. Nesouvislá. Může nabývat
různých podob.
• Možné opotřebení spotřebních součástek
Další faktory ovlivňující strusku;
• Teplota materiálu
• Silné okuje nebo rez
• Vysokouhlíkové slitiny
VAROVÁNÍ
Plocha
řezu
Než začnete s JAKÝMIKOLIV korekcemi, podle procesních údajů zkon­
trolujte, zda jsou nastaveny správné hodnoty proměnných pro dané
spotřební součástky.
6.9.6. Rozměrová přesnost
Nejvyšší přesnosti řezání se obecně dosáhne při nejnižší možné řezné rychlosti (v rámci doporučeného pásma). Zvolte takové
spotřební součástky a napětí oblouku, které vám řezání nízkou rychlostí umožní.
POZNÁMKA
Doporučená řezná rychlost a napětí oblouku vrací optimální řezací výkon.
Pouze drobné změny mohou být nezbytné vlivem kvality materiálu, jeho teploty nebo zvláštní slitiny. Obsluha by měla
chovat v paměti, že všechny proměnné řezacího procesu jsou vzájemně závislé. Změna jedné ovlivní i všechny ostat­
ní a kvalita řezu se může zhoršit. Vždy vycházejte z doporučeného nastavení. Než začnete s JAKÝMIKOLIV korekcemi,
podle procesních údajů zkontrolujte, zda jsou nastaveny správné hodnoty proměnných pro dané spotřební součástky.
57
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
6.10 Průtokové kanálky hořáku
Startovní oblouk
Přívod plazmového plynu
Přívod ochranného plynu
Startovní oblouk
Odvod vody
58
Přívod vody
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
6.11 Úvod
Opotřebení dílů hořáku je při plazmovém řezání jev normální. Zapalování plazmového oblouku je erozivní pro­
ces pro elektrodu i trysku. Pro zachování kvality a přesnosti řezu je nezbytné naplánovat pravidelné kontroly a
výměny a dílů hořáku PT-36.
6.12
Demontáž špičky hořáku
POZOR
Horký hořák působí spáleniny!
Před údržbou hořáku ho nechte vychladnout.
1. Odmontujte držák miskového štítu.
POZNÁMKA:
Nedaří-li se Vám odšroubovat držák miskového štítu, zkuste poněkud více utáhnout kuželovou
objímku trysky, aby se uvolnil tlak na držáku štítu.
2. Prohlédněte dosedací kovové povrchy, zda neobjevíte nečistoty nebo vroubky, které by zabránily kontaktu
„kov na kov“. Hledejte důlky nebo jiné známky jiskření uvnitř miskového štítu. Zaměřte se též na tavení na
špičce štítu. Dle potřeby vyměňte.
3. Zkontrolujte, difuzor není zanesen a podle potřeby vyčistěte. Opotřebení drážek ovlivňuje objem plynu. Při
každé druhé výměně štítu vyměňte i tuto součástku. Teplo z řezání více malých dílů na jednom místě nebo
řezání materiálů tlustších než 19,1mm (0,75") si může vyžádat častější výměnu.
VAROVÁNÍ
Chybná montáž difuzoru ve štítu zabrání hořáku ve správném fungo­
vání. Drážky difuzoru musí být orientovány od štítu, vizte obrázek.
Difuzor
Miskový štít
Tělo hořáku
Tryska
Kuželová objímka trysky
Držák miskového štítu
59
Elektroda
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
4. Odšroubujte objímku trysky a vytáhněte trysku rovně z těla hořáku. Zkontrolujte, zda izolační část objímky ne­
jeví známky prasklin či odštěpování. Dle potřeby vyměňte.
Zkontrolujte trysku, zda:
•
•
•
•
•
se netaví nebo nepřenáší přílišný proud.
neobjevíte rýhy od vnitřního jiskření.
neobjevíte vroubky nebo hlubší vrypy na dosedacích površích O-kroužku.
nenajdete na O-kroužku zářezy, vroubky nebo jiné opotřebení.
Odstraňte částice hafnia (z trysky) ocelovou vlnou.
V případě poškození vyměňte.
POZNÁMKA:
Změna barvy vnitřních povrchů a drobné černé spouštěcí značky jsou normální a neovlivní ře­
zací výkon.
I přes dostatečné utažení držáku se může elektroda uvolnit, nebyla-li do něj usazena správně. Při instalaci elek­
trody vynaložte jen přiměřenou sílu k jejímu zajištění.
5. Elektrodu demontujte pomocí nástroje na elektrodu.
6. Vymontujte elektrodu z držáku elektrody. Rovné plochy držáku vložte do 5/16" klíče. Nástrojem na elektrodu
otáčejte proti směru hodinových ručiček a elektrodu vyjměte. Vyměňte ji, pokud je zerodována do hloubky
větší než 2,25mm.
Tělo hořáku
Nástroj na elektrodu
Elektroda
Vyměňte elektrodu, po­
kud je zerodována do
hloubky větší než 2,25mm
60
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
7. Vyjměte držák elektrody z těla hořáku. Šestihran na konci nástroje na držák elektrody zapadne do šestihra­
nu v držáku.
Nástroj na
držák
Vířič plynu
Sestava držáku elektrody
Elektroda
POZNÁMKA:
Držák elektrody je složen ze dvou dílů. Nerozdělujte je. Je-li držák poškozený, vyměňte celou se­
stavu držáku elektrody.
8. Demontujte držák elektrody a vířič plynu. Opatrně vyjměte O-kroužek držáku elektrody a vysuňte vířič z dr­
žáku. Zkontrolujte, zda dosedací plocha (přední hrana) není oštípána. Hledejte praskliny a ucpané díry. Ne­
čistěte díry. Dle potřeby vířič vyměňte.
POZNÁMKA:
Zkontrolujte všechny O-kroužky, zda nenajdete vroubky či jiná poškození, kvůli kterým by již
kroužek neplnil funkci vodo-(vzducho-)těsného spojení.
Vířič plynu
Sestava držáku elektrody
POZNÁMKA:
O-kroužek
Změna barvy těchto povrchů s používáním
je normální. Způsobuje ho galvanická koroze.
61
oddíl 6
6.13
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
Sestavení špičky hořáku
varování
•
•
•
Příliš utažené díly bude těžké opět odmontovat a mohou poškodit
hořák. Při opětovné montáži tedy díly neutahujte příliš. Díly opat­
řené závitem jsou navrženy, aby podávaly nejlepší výkon při ručním
utažení (přibližně 40-60 in/lbs).
Obrácený postup demontáže.
Před sesazením odpovídajících ploch k sobě aplikujte velmi tenkou vrstvičku silikonového maziva na
O-kroužek. Tím usnadníte budoucí montáž a demontáž při další údržbě.
Elektrodu stačí utáhnout jen mírnou silou. Je-li držák elektrody těsnější než elektroda, je možné vy­
měňovat pouze opotřebené elektrody bez výměny držáku elektrody.
POZNÁMKA:
Při montáži vložte trysku do objímky trysky a celek poté zašroubujte do těla hořáku. Tím zlepší­
te zarovnání trysky se sestavou. Miskový štít a držák miskového štítu instalujte až po předchozí
montáži kuželové objímky trysky a trysky.
Jinak nebudou díly správně dosedat a hrozí netěsnosti a úniky.
Difuzor
Tryska
Kuželová objímka
trysky
Miskový
štít
Držák miskového
štítu
62
Elektroda
Tělo
hořáku
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
6.13.1 Montáž špičky hořáku pomocí Speedloaderu
Použití Speedloaderu, kat.č. 0558006164 usnadní montáž
dílů čela hořáku.
krok 1 Při použití Speedloaderu nejprve vložte trysku do ku­
želové objímka trysky.
Tryska
Kuželová objímka trysky
krok 2 Zašroubujte Speedloader do kuželové objímky trysky
a zajistěte tak trysku.
Předmontážní
nástroj
krok 3 Dotáhněte pojistnou matici na trysce předmontážním
nástrojem, kat.č. 0558005917, obsaženém v balení s
Speedloaderem.
krok 4 Vyjměte Speedloader. Vyjmout Speedloader je klíčo­
vé ke správnému dosednutí zbývajících dílů.
Pojistná matice
kat.č. 0558005916
krok 5 Vložte difuzor do miskového štítu.
Miskový štít
Difuzor
Držák miskového štítu
krok 6 Vložte sestavu kuželovou objímku trysky do držáku
miskového štítu.
Sestava kuželové objímky trysky
Sestava držáku miskového štítu
krok 7 Zašroubujte držák miskového štítu na sestavu kuželo­
vé objímky trysky.
63
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
6.14 Demontáž špičky hořáku (pro zpracování tlustých plechů)
POZOR
Horký hořák působí spáleniny!
Před údržbou hořáku ho nechte vychladnout.
VAROVÁNÍ
Chybná montáž difuzoru ve štítu zabrání hořáku ve správném fungo­
vání. Drážky difuzoru musí být orientovány od štítu, vizte obrázek.
1. Odejměte sestavu kuželové objímky trysky pro vysoký proud. Pokud některá z jejích součástí nepotřebuje
vyměnit, mohou zůstat smontované spolu. Zkontrolujte, zda miskový štít není poznamenán tavením, jakož i
jestli izolační část kuželové objímky trysky nejeví známky opotřebení či poškození.
Štít pro vysoký proud
Tělo hořáku
Tryska
Sestava kuželové objímky trysky pro vysoký proud.
64
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
2. Vytáhněte trysku rovně z těla hořáku.
Zkontrolujte trysku, zda:
• se netaví nebo nepřenáší přílišný
proud.
• neobjevíte rýhy od vnitřního
jiskření.
• neobjevíte vroubky nebo hlub­
ší vrypy na dosedacích površích
O-kroužku.
• nenajdete na O-kroužku zářezy,
vroubky nebo jiné opotřebení.
• Odstraňte částice wolframu (z trys­
ky) ocelovou vlnou.
Kuželová objímka trysky
Tělo hořáku
Tryska
V případě poškození vyměňte.
POZNÁMKA:
Změna barvy vnitřních povrchů a drobné černé spouštěcí značky jsou normální a neovlivní ře­
zací výkon.
3. Elektrodu demontujte pomocí nástroje na elektrodu.
4. Vymontujte elektrodu z držáku elektrody. Rovné plochy držáku vložte do 5/16" klíče. Nástrojem na elektro­
du otáčejte tělem upínacího pouzdra proti směru hodinových ručiček a vyjměte ho. Vyměňte elektrodu, po­
kud je zerodována do hloubky větší než 1,5mm nebo pokud je rovná plocha nepravidelná či opotřebovaná
do většího průměru. Při instalaci vynaložte jen přiměřenou sílu k zajištění elektrody.
Tělo hořáku
Poznámka:
Elektroda má dva použitelné konce. Jeli jeden konec již opotřebovaný, otočte
elektrodu a pokračujte v práci.
Elektroda
Upínací pouzdro
Nástroj na elektrodu
Tělo upínacího
pouzdra
65
Elektroda, wolfram
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
5. Nešel-li držák elektrody vyjmout v kroku 3, použijte nástroj na držák elektrody a vyjměte ho tak z těla hořá­
ku. Šestihran na konci nástroje na držák elektrody zapadne do šestihranu v držáku.
Tělo hořáku
Držák elektrody
Nástroj na držák elektrody
8. Demontujte držák elektrody a vířič plynu. Opatrně vyjměte O-kroužek držáku elektrody a vysuňte vířič z dr­
žáku. Zkontrolujte, zda dosedací plocha (přední hrana) není oštípána. Hledejte praskliny a ucpané díry. Ne­
čistěte díry. Dle potřeby vířič vyměňte.
POZNÁMKA:
Zkontrolujte všechny O-kroužky, zda nenajdete vroubky či jiná poškození, kvůli kterým by již
kroužek neplnil funkci vodo-(vzducho-)těsného spojení.
Držák elektrody
O-kroužek (umístěný za vířičem)
Vířič plynu
66
oddíl 6
6.15
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
Montáž špičky hořáku (pro zpracování tlustých plechů)
VAROVÁNÍ
•
•
•
Příliš utažené díly bude těžké opět odmontovat a mohou poškodit
hořák. Při opětovné montáži tedy díly neutahujte příliš. Díly opat­
řené závitem jsou navrženy, aby podávaly nejlepší výkon při ručním
utažení (přibližně 40-60 in/lbs).
Obrácený postup demontáže.
Před sesazením odpovídajících ploch k sobě aplikujte velmi tenkou vrstvičku silikonového maziva na
O-kroužek. Tím usnadníte budoucí montáž a demontáž při další údržbě.
Elektrodu stačí utáhnout jen mírnou silou.
Tělo hořáku
1. Vraťte držák elektrody do těla hořáku. Šestihran na
konci nástroje na držák elektrody zapadne do šestihra­
nu v držáku.
Upínací pouzdro
Tělo upínacího
pouzdra
Elektroda, wolfram
2. Pro zpětnou montáž elektrody nejprve sestavte upína­
cí pouzdro, tělo upínacího pouzdra a elektrodu. Vlož­
te sestavu elektrody do nástroje na elektrodu a zajistě­
te, aby elektroda byla na kontakt se dnem otvoru v ná­
stroji (elektroda zapadne na místo).
67
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
3. Zašroubujte sestavu elektrody do těla hořáku po směru hodinových ručiček.
Elektroda bude utažena ve správné poloze, až se sevře upínací pouzdro. Při po­
užití kuželové objímky trysky pro vysoký proud, vyměňte označený O-kroužek
za O-kroužek kat.č. 488158 podle obrázku.
Vyjměte tento O-kroužek
Vložte O-kroužek kat.č. 488158 zde
Kuželová objímka trysky
Tělo hořáku
Tryska
POZNÁMKA:
Při montáži vložte trysku do objímky trysky pro vysoký proud a celek poté zašroubujte do těla
hořáku. Tím zlepšíte zarovnání trysky se sestavou. Miskový štít pro vysoký proud může být na­
montován na kuželovou objímku trysky kdykoliv.
68
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
6.16 údržba těla hořáku
•
•
•
Denně kontrolujte O-kroužky a podle potřeby vyměňte.
Před sesazením hořáku aplikujte velmi tenkou vrstvičku silikonového maziva na O-kroužek. Tím
usnadníte budoucí montáž a demontáž při další údržbě.
O-kroužek (41mm (1,61") I.D. x 1,8mm (0,07") BUNA-70A) kat.č. 996528
VÝSTRAHA
Úraz elektrickým proudem může být smrtelný!
Před zahájením údržby hořáku:
•
•
Otočte hlavní vypínač na napájecím zdroji do polohy OFF (VYP)
Odpojte primární napájení.
Umístění O-kroužků
•
•
•
Udržujte elektrické dotyky kontaktního kroužku čisté a mastnoty prosté.
Zkontrolujte očko při výměně trysky.
Očistěte vatovým smotkem namočeným v isopropylalkoholu.
Dotyky kontaktního kroužku
Kontaktní kroužek
Šroub kontaktního kroužku
Dotyky kontaktního kroužku
69
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
6.17 Demontáž a výměna těla hořáku
VÝSTRAHA
Úraz elektrickým proudem může být smrtelný!
Před zahájením údržby hořáku:
•
•
Otočte hlavní vypínač na napájecím zdroji do polohy OFF (VYP)
Odpojte primární napájení.
1. Povolte hadicovou sponu se šnekovým závitem tak, aby se uvolnil plášť hořáku a dal se vysunout po svazku
kabelů. Přibližně 18 cm postačí. Odšroubujte pouzdro hořáku a odsuňte ho zpět, dokud se neodhalí přípojky
startovního oblouku.
Rukojeť
Tělo hořáku
2. Odpojte napájecí kabely, které jsou našroubovány na kratší přípojky zezadu na hořáku. Povšimněte si, že jed­
na z těchto přípojek má levý závit. Pomocí klíčů 7/16" (11,1mm) a 1/2" (12,7mm) vyšroubujte z hlavice hořáku
plynové hadice. Demontáž plynových hadic je snazší, pokud si předem vymontujete napájecí kabely.
1/2" přípojky
napájecího kabelu
1/2" přípojka
ochranného plynu
7/16" přípojka
plazmového plynu
70
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
3. Odmotejte izolační pásku ze zadní části šedého plastového izolátoru přípojky startovního oblouku. Odsuňte
izolátor vzad a rozpojte nožové spojky.
Spojka vodičů
Izolační páska
(zobrazena jako
odstraněná)
Kabel startovního oblouku
Nožové spojka
4. Pro instalaci nové sestavy hlavice hořáku - Obraťte demontážní kroky a připojte kabel startovního oblouku
a hlavní napájecí kabel. Ujistěte se, že plynové i vodní přípojky jsou dostatečně těsně utažené, aby nedochá­
zelo k průsakům. Nepoužívejte však žádný druh tmelu. Zdají-li se nožové spojky volné, zmáčkněte sestavený
spoj elektrikářskými kleštěmi. Zajistěte šedý izolátor startovního oblouku deseti závity izolační pásky.
Nová sestava hlavice hořáku
5. Posuňte rukojeť vpřed a pevně ji utáhněte na tělo hořáku.
71
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
6.18 Snížená životnost spotřebních součástek
1.
Rozřezávání skeletů
Řezání skeletů (odpadní materiál nechaný na stole poté, co z něj byly vyjmuty všechny vyřezané díly). Jejich ře­
zání může negativně ovlivnit životnost elektrody tím, že:
•
•
Hořák bude vyjíždět mimo materiál.
Frekvence startů se značně zvýší. Toto je hlavně problém pro řezání s kyslíkem, kterému lze ulehčit
pečlivou volbou trasy s minimem startů.
Zvýší se pravděpodobnost, že plech vypruží proti trysce a způsobí dvojitý oblouk. Rovněž pečlivost
obsluhy, zvýšení mezery a snížení řezné rychlosti zredukuje riziko.
•
Dovolují-li to podmínky, použijte na rozřezávání skeletů hořáky OXWELD, nebo řezejte s PT-36 nastaveným na
velkou mezeru.
2.
Problém s ovládáním výšky
•
•
•
Při automatickém ovládání výšky je obvyklou příčinou klesání hořáku změna napětí oblouku. K ta­
kové změně obvykle dochází při vypadnutí plechu z oblouku. Tyto problémy mohou být efektivně
odstraněny, pokud vypnete ovládání výšky a zhasnete oblouk těsně před dokončením řezu (vypad­
nutím plechu).
Klesání hořáku se též může objevit při zahajování řezu, pokud je nastavené přílišné zpoždění posu­
vu. Častěji se vyskytuje při řezání tenkých plechů. Snižte zpoždění nebo vypněte ovládání výšky.
Klesání může být rovněž způsobeno vadným ovládáním výšky.
3. Příliš malá mezera
Zvyšte propalovací mezeru.
4. Spouštění při hraně
se souvislým startovním obloukem
Umisťte hořák pečlivěji nebo startujte na přilehlém odřezu.
5. Odskakování obrobku
Střet hořáku s odskočeným dílem může poškodit trysku.
6. Ulpívání kovu odstřikujícího při propalu
Zvyšte mezeru nebo startujte s delším zaváděcím časem.
7. Propal není kompletní
před zahájením
Zvyšte počáteční prodlevu.
8. Příliš nízký průtok chladící kapaliny,
Vysoký průtok plazmového plynu
Vysoký proud
Opravte nastavení
9. Chladící kapalina prosakuje do hořáku
Opravte průsaky
72
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
Kontrola průsaků chladící kapaliny:
Průsaky chladící kapaliny mohou mít původ v těsněních na elektrodě, držáku elektrody, trysce či tělu hořáku.
Mohou však být způsobeny i prasklinou těsnícího materiálu hořáku, kuželové objímky trysky či napájecího ka­
belu.
Pro kontrolu průsaků jakéhokoliv původu nejprve demontujte miskový štít, vyčistěte hořák, profoukněte ho a
položte ho na čistou a suchou podložku. Při vypnutých plynech spusťte na pár minut vodní chlazení a pozorujte
průsaky. Spusťte plazmový plyn a hledejte případné zamžení z výstupu trysky. Nezpozorujete-li žádné, vypně­
te plazmový plyn a zapněte ochranný plyn. Opět pozorujte případné zamžení z kanálků ochranného plynu v ku­
želové objímce trysky.
Pokud se zdál že k úniku dochází z ústí trysky, vyjměte a zkontrolujte O-kroužky na trysce, elektrodě a držáku
elektrody. Zkontrolujte těsnící povrchy na držáku elektrody a nerezovém pouzdru hořáku.
Pokud máte podezření, že k úniku dochází z elektrody samotné, můžete nainstalovat dvoudílnou základnu trys­
ky PT-19XL (100 až 200 A) bez špičky trysky. Po profouknutí spusťte chladič vody s vypnutým plynem a zkon­
trolujte konec elektrody. Hromadí-li se voda zde, ujistěte se, že voda nestéká po straně elektrody přes vadný
O-kroužek.
VÝSTRAHA
Je-li nutné zapnout napájení napájecího zdroje, aby se rozběhl chla­
dič vody, je možné, že bude na hořáku vysoké napětí i bez oblouku.
Nikdy se nedotýkejte hořáku, je-li napájecí zdroj pod proudem.
73
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
74
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
6.19 Náhradní díly
6.19.1 Obecně
Vždy uveďte sériové číslo jednotky, na které bude díl použit. Sériové číslo je vyraženo na výrobním štítku stroje.
6.19.2 Objednání
Pro nejlepší možný provoz Vám doporučujeme používat s tímto přístrojem pouze originální díly a výrobky ESAB.
Použitím neoriginálních dílů může zaniknout záruka.
Náhradní díly si můžete objednat u Vašeho dodavatele ESAB.
Ujistěte se, že jste uvedli všechny případné zvláštní nároky na dodání.
Seznam telefonních čísel na naše zákaznické služby naleznete na konci této příručky, v části Kontakty.
Poznámka:
Položky z kusovníku s nevyplněnými katalogovými čísly slouží pouze pro informaci zákazníko­
vi. Spojovací materiál by měl být dostupný z místních zdrojů.
75
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
PT-36
Strojní plazmový řezací hořák
pro zpracování tlustých plechů
Použijte:
PT-36 H35 Startovní sada pro silné plechy............................0558005225
Položka
Katalogové číslo Počet Popis
1
0558003963
1
Elektroda, Wolfram 4,8mm (0,19") D
2
0558003965
1
Lavalova tryska H35 5,0mm (0,198")
3
0558003964
1
Upínací pouzdro na elektrodu 4,8mm (0,19")
4
0558005689
1
Držák elektrody/upínacího pouzdra PT-36
5
0558003967
1
Tělo upínacího pouzdra
6
0558002532
1
Vířič, 32 otvorů x 0,6mm (0,023")
7
0558006688
1
Štít, vysoký proud
8
0558003918
1
Nástroj na držák elektrody PT-36
9
0558003962
1
Nástroj na wolframovou elektrodu
10
0558006690
1
Sestava kuželové objímky trysky,
vysoký proud
11
488158
1
12
181W89
1
6
4
9
3
5
1
8
181W89
2
10
POZNÁMKA:
Toto jsou jediné položky, kte­
ré jsou odlišné pro zpracová­
ní tlustých plechů. Pro všech­
na nastavení a parametry na­
hlédněte do příručky s řezný­
mi údaji (0558008434 nebo
0558008435)
488158
POZNÁMKA:
7
Kat.č. 0558003965 je přiložen ke dvěma na­
instalovaným kat.č. 181W89 a jedním vol­
ným kat.č.488158. Při použití kuželové ob­
jímky trysky pro vysoký proud a štítu pro
vysoký proud vyjměte O-kroužek nejblíže
k ústí a nahraďte ho kat.č. 488158, který byl
původně určený pro difuzor.
76
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
* kusovník vypsán na rozkládacích listech A3 (0558008300)
10
O-kroužek dodaný s
tělem hořáku,
kat.č. 996528
17
O-kroužek dodaný se
sestavou držáku
elektrody, kat.č. 86W99
33
11
O-kroužek dodaný
s elektrodou
16
O-kroužek dodaný
s tryskou, kat.č.
181W89
18
8
19
3
6
21
15
9
POZNÁMKA:
Položky 8, 15, 18 a 33 jsou dodané v
obalu s hořákem.
77
oddíl 6
PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK
78
poznámky
79
poznámky
80
revision history
1. Original release - 07/2011.
2. Revision 01/2012 - removed Torch Lead sets per N. Dortman.
81
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227

Podobné dokumenty

TURN-ECO-RJ14ECO - POHON SERVIS sro

TURN-ECO-RJ14ECO - POHON SERVIS sro Malé nastavení síly může způsobit to, že v zimních obdobích, při vyšší tuhosti materiálu, pohon nebude schopen bránu otevřít. Dále nastavte jednotlivé další nastavení dle popisů funkcí tak, aby jst...

Více

Pronájem výrobníku Hot Drinků

Pronájem výrobníku Hot Drinků Největší a neocenitelnou výhodou pronájmu je, že můžete profitovat a provozovat zařízení bez toho, že by jste snášeli riziko spojené s koupí zařízení a případně neúspěchem svého podnikatelského zám...

Více

Zde - hospodářská komora Přerov

Zde - hospodářská komora Přerov a druhou je dodat mu sebejistotu.

Více

Prezentace _Drůbež

Prezentace _Drůbež přístupu k potravě a vodě – úhynem Akutní forma – nádorové změny na orgánech nebo kůži, deprese paralýza a úhyn. Kuřata hynou někdy i bez příznaků „ kožní forma“ - zjišťuje se obvykle až při poráže...

Více

EPP-200

EPP-200 - Chraňte svůj zrak a tělo. Používejte správné svářečské štíty a ochranné brýle a noste ochranný oděv. - Chraňte osoby v okolí vhodnými štíty nebo clonami.

Více

katrina v new orleans

katrina v new orleans o chování řidičů na českých silnicích. Změnil se přístup lidí za volantem? Podle doc. Ing. Aleše Vémoly, Ph.D., z Ústavu soudního inženýrství se projevovala agresivita řidičů i dříve. „Ale nebyl na...

Více