Telefonní seznam - areál nemocnice Jičín

Komentáře

Transkript

Telefonní seznam - areál nemocnice Jičín
Telefonní seznam - areál nemocnice Jičín :
FAX: 493 523 514,
111 - spojovatelka
311 - vrátnice
312 - vrátnice
ředitelství
211 - ředitel
213 - sekretariát ředitele
220 - právník
220 - náměstek LPP
221 - hlavní sestra
563 - sociální pracovnice
203 - zasedací místnost
Ekonomický odbor
214 - ekonomický náměstek
241 - úhrada zdrav.pojišťoven
230 - pokladna
700 - recepce POO-B
Finan. a materiál.účt.
631 - fin.účtárna - vedoucí
231 - finanční účtárna
239 - finanční účtárna
233 - materiálová účtárna
Personální a mzdové oddělení
222 - PaM vedoucí
212 - mzdová účtárna - vedoucí
329 - mzdová účtárna
567 - mzdová účtárna
568 - mzdová účtárna
227 - personální
Oddělení IT
777 - vedoucí
445 - informatici
377 - lékařská knihovna
432 - Internet
ARO
378 219 605 379 223 607 297 608 123 360 -
primář
vrchní sestra
sekretariát
lékařský pokoj - lůžka
lékařky - anestezie
lékařky - anestezie
lékaři - anestezie
sestry - anestezie
lůžka
sanitáři
Dětské oddělení
351 - primář
468 - zástupce primáře
358 - vrchní sestra
466 - sekret.,st.sestra
552 - lékařský pokoj
Ambulance
388 - sestra
488 - lékař
Lůžkové oddělení
353 - větší děti - sesterna
207 - doroz.zařízení
375 - kojenci - sesterna
430 - novorozenci - sesterna
469 - novorozenci - denní místn.
467 - vyšetřovna
LSPP
387 - ambulance
587 - noční místnost
tel.: 493 582 xxx :
Prov.technický úsek
376 - prov.tech.náměstek
400 - provozní referent
383 - technické odd.-vedoucí
384 - technické oddělení
300 - investice
237 - sklad všeobecný
240 - prádelna
314 - čistička odp.vod
545 - archiv
Kotelna
243 - vedoucí
202 - dispečink
244 - velín
544 - šatna
Prádelna
234 - vedoucí
240 - prádelna
Údržba
630 - vedoucí
246 - elektro dílna
245 - zámečnická dílna
545 - archiv
255 - šatna
Sterilizace
622 - vedoucí sestra
619 - příjem
620 - setování
621 - sterilní část
Chirurgické oddělení
304 - primář
292 - vrchní sestra
377 - sekretariát
439 - dokument.pracovnice
293 - lékařky
302 - lékaři I
437 - lékaři II
525 - sanitáři
Ambulance
303 - I
415 - II
602 - poradna č.2
503 - lékaři
120 - pohotovost
Lůžkové oddělení
504 - A-sesterna
508 - A-vyšetřovna
209 - A-doroz.zařízení
298 - B-sesterna
598 - B-vyšetřovna
301 - B-denní místnost
210 - B-doroz.zařízení
Interní oddělení
256 - primář
262 - vrchní sestra
403 - sekretariát
259 - lékaři I
404 - lékaři II
386 - lékaři III
659 - lékařky
287 - zřízenci
247 - šatna-úklid
562 - sklad
Ambulance
257 - interní I - EKG
258 - interní II
117 - pohotovost
661 - sestra
Dopravní zdravotní služba
236 - vedoucí DZS
238 - referent
441 - dispečink
444 - dispečink
249 - autodílna
566 - denní místnost-řidiči
549 - noční místnost-řidiči
Lékárna
318 - lékárna
Dialýza
425 - vedoucí lékař
413 - vrchní sestra
436 - sálové sestry
354 - denní místnost
355 - vyšetřovna
396 - technik
653 - lékaři-služba
Stravování
532 - vedoucí
232 - referent
251 - dietní sestra
634 - sklad
218 - výdej jídel
234 - varna
Neurologické oddělení
402 - primář
242 - vrchní sestra
381 - sekretariát
268 - lékaři
Ambulance
217 - sestra
517 - I
541 - II
350 - EEG
Lůžkové oddělení
391 - sestry
420 - vyšetřovna I
299 - vyšetřovna II
418 - doroz.zařízení
ORL oddělení
321 - primář
356 - zástupce primáře
323 - vrchní sestra
538 - sekretariát
624 - lékařky
324 - lékaři
Ambulance
325 - sestra
611 - I
612 - II
281 - audio
Lůžkové oddělení
322 - sesterna
613 - denní místnost
340 - vyšetřovna
204 - doroz.zařízení
Nukleární medicína
349 - primář
434 - evidence
435 - vedoucí laborantka
228 - vyšetřovna I
348 - vyšetřovna II
385 - aplikační místnost
422 - radiofarmaka
313 - denní místnost
Gyn.-Por. oddělení
361 - primář
363 - zástupce primáře
362 - vrchní sestra
481 - sekretariát
483 - lékaři hlášení
364 - lékaři 3.patro
484 - lékaři porodnice
482 - externí lékaři
368 - ambulance
Porodní sál
365 - sesterna
359 - vyšetřovna
487 - operační sál
470 - denní místnost
Lůžkové oddělení
370 - gynekologie sesterna
480 - gynekologie vyšetřovna
208 - gynekologie doroz.zař.
366 - porodnice sesterna
206 - porodnice doroz.zař.
Psychiatrické oddělení
688 - primář
684 - vrchní sestra
686 - lékaři I
687 - lékaři II
681 - sesterna
682 - ambulance
477 - dětská psych.poradna
683 - pracoviště terapie
685 - pracovna
Radioterapeutické odd.
276 - primář
333 - vrchní sestra
309 - sekretariát, POKO
277 - lékaři I
278 - lékaři II
Ambulance
412 - rad.- lékař
411 - rad.- sestra
339 - chem.- lékař
417 - chem.- sestra
Ozařovna
373 - laborantky
380 - plánování
Lůžkové oddělení
279 - sesterna
280 - příjem
579 - denní místnost
419 - kuchyňka
308 - doroz.zařízení I
330 - doroz.zařízení II
Centrální oper.sály
497 - lékaři
609 - anesteziologové
294 - sálové sestry
371 - sál I
295 - sál II
408 - sál III
494 - propust.pacientů
495 - předsálí op.sálů
501 - zákrokový sál I
502 - zákrokový sál II
499 - dospávací pokoj
506 - kardiovask.-lékař
406 - kardiovask.-sestra
273 - echokardio
398 - gastroenter.-lékař
667 - gastroenter.-sestra
407 - endoskopie
423 - endokrinologie-lékař
623 - endokrinologie-sestra
289 - diabetologie-sestra
689 - diabetologie-lékař
253 - nefrolog.por.-lékař
553 - nefrolog.por.-sestra
Lůžkové oddělení
660 - A-sesterna
662 - A-vyšetřovna
760 - A-doroz.zařízení
260 - B(ženy)-sesterna
658 - B(ženy)-vyšetřovna
261 - C(muži)-sesterna
657 - C(muži)-vyšetřovna
265 - JIP
266 - JIP-intermediál
561 - kuchyňka 1.patro
Klinická biochemie
390 - primář
479 - lékař
392 - vedoucí laborant
428 - příjem
275 - příjem-počítač
274 - amalyzátory
393 - minerály
394 - glykemie, Astrup
405 - moče
426 - spec.metody
427 - elektroforéza
431 - laboratoř RIA
271 - denní+noční místnost
272 - šatna
267 - metabolická ambulance
137 - služba 14.30 - 6.00 h.
Klinická mikrobiologie
516 - primář
510 - vysokoškolák
511 - vedoucí laborant
512 - příjem materiálu
316 - bakteriologie
514 - serologie
513 - střevní laboratoř
Transf. a hematol.odd.
285 - primář
443 - vrchní sestra
288 - sekretariát
461 - lékařský pokoj
586 - služba laborantů
447 - denní místnost
286 - příjem, výsledky
588 - evidence dárců
459 - koagulace
547 - expedice
Ambulance
442 - hematologická I
460 - hematologická II
421 - odběrová
Laboratoř
446 - imunohematologická
448 - hematologická
542 - močová
132 - služba 15.30 - 7.00 h.
Plicní oddělení
284 - primář
282 - ambulance
583 - ambulance
582 - kalmetizace
283 - denní místnost
Rehabilitační oddělení
289 - primář
555 - ved.fyzioterapeut
357 - ambulance
290 - fyzikální terapie
557 - cvičebna-děti
556 - LTV-tělocvična
558 - denní místnost
Radiologické odd.
331 - primář
334 - vedoucí laborant
335 - lékaři I
336 - lékaři II
337 - lékaři III
216 - dispečink
344 - evidence, obj.vyšetření
414 - CT
343 - diagnost.ultrazvuk
342 - snímkovna
641 - mamograf
341 - skiaskopie
338 - popisovna vizity
433 - sekretářka
345 - služebna laborantů
134 - služba 14.00 - 6.00 h.
Záchranná služba
270 - vedoucí lékař
787 - vedoucí sestra
310 - sekretariát
269 - dispečink
789 - dispečink
500 - lékaři
327 - sestry
401 - řidiči
328 - nocležna - řidiči
LSPP
395 - dospělí
595 - noční místnost dosp.
492721082 - LSPP N.Paka SO-NE
Zdrav.ústav pob. Jičín
515 - vedoucí pobočky
570 - zástupce pobočky
571 - sekretariát
315 - hyg.laboratoř
Privátní linky
565 - centrální úklid
225 - kadeřnictví
679 - MUDr. Kloud
675 - MUDr. Šolc
678 - občerstvení
451 - odborová organizace
346 - technik Chirana
248 - ubytovna
264 - ubytovna

Podobné dokumenty

Program ROYAL - Homolka premium care as

Program ROYAL - Homolka premium care as organizace pravidelné preventivní prohlídky 1x ročně zdarma v tomto rozsahu: Odebrání anamnézy osobní i rodinné Kompletní fyzikální vyšetření – včetně vyšetření zraku, barvocitu a sluchu Ekg, TK, h...

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního 12. Pacient v perioperačním procesu - bezprostřední příprava na operační výkon Příprava pacienta k operačnímu výkonu - příjem a transport pacienta v rámci operačního oddělení, zásady polohování pac...

Více

A) INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZDRAVOTNÍ SLUŽBOU

A) INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZDRAVOTNÍ SLUŽBOU Pardubická nemocnice Kyjevská 44, 532 03 Pardubice IČ: 275 20 536

Více

Roční výkaz o knihovně

Roční výkaz o knihovně Příspěvky, dotace a granty na provoz od ostat. subjektů

Více

antidepresiva - U psychiatra.cz

antidepresiva - U psychiatra.cz anticholinegní působení: hypertrofie prostaty, glaukom, astma, kont. čočky serotonergní působení: Parkinsonova choroba noradrenergní: kardiovask. choroby, IM jaterní a renální dysfunkce opatrnost u...

Více

Výroční zpráva 2009 - Nemocnice Na Františku

Výroční zpráva 2009 - Nemocnice Na Františku které má své pevné místo v rámci zdravotnických zařízení v Praze. Byla započata plánovaná rekonstrukce interního oddělení D a následovat budou jednotka intenzivní péče interního oddělení, interní o...

Více

Odborné články

Odborné články Jiří Vokurka Publikace

Více

Zdravotnické zařízení Medica Chirurgica s.r.o.

Zdravotnické zařízení Medica Chirurgica s.r.o. Pracoviště: Zašovská 778, 757 01 Valašské Meziříčí,

Více