Zoznam titulov KKM Žilina

Komentáře

Transkript

Zoznam titulov KKM Žilina
zoznam kníh KKM Žilina
Označenie
kníh
IRR/S/993
IRR/S/933
IRR/S/59
IRR/S/683
IRR/S/505
IRR/S/336
IRR/S/304
IRR/S/354
IRR/S/923
IRR/S/438
IRR/S/564
IRR/S/415
IRR/S/674
IRR/S/589
Autor
Bruce L. Katcher,
Adam Snyder
Eva Sollárová
Tomáš Novák
Schulze
V.Karas, A. Králik
Louise Baret
Koloman Ivanička
IRR/S/494
IRR/S/774
IRR/S/235
Marie Němcová
Jan Praško
Ivan Kupka
Sternberg
Milan Klapetek
Ľubica Kobová,Zuzana
Maďarová
Serge Ciccoti
John Gray
IRR/S/912
Badinter, Elisabeth
IRR/S/974
IRR/S/574
IRR/S/224
IRR/S/625
IRR/S/255
IRR/S/152
IRR/S/385
Juraj Jankuv
Austin Harington
Märta Tikkanen
Steve Biddulph
Tony Merly
Imrich Ruisel
Cviková, Juráňová
Doris Brenner,
Frank Brenner
Tomáš Novák
IRR/S/466
IRR/S/404
IRR/S/245
IRR/S/1004
IRR/S/31
IRR/S/594
IRR/S/275
IRR/S/162
IRR/S/294
IRR/S/1033
IRR/S/734
IRR/S/895
IRR/S/982
IRR/S/105
IRR/S/823
IRR/S/324
IRR/S/753
IRR/S/343
IRR/S/604
IRR/S/168
IRR/S/614
IRR/S/480
IRR/S/444
IRR/S/844
IRR/S/665
Názov knihy
30 důvodů, proč zaměstnanci nenávidí své vedoucí
Aplikácie prístupu zameraného na človeka (PCA) vo
vzťahoch
Asertívni žena
Emoční inteligence
Európska sociálna charta
Európske právo
Evoluční psychologie člověka
Globalistika. Poznávanie problémov súčasného sveta
Hlasy žien
Jak se stát úspěšnou ženou
Jak vybudovat a posílit sebedúvěru
K sebedůvěře krok za krokem
Kognitivní psychologie
Komunikace, argumentace, rétorika
Kradmá ruka feministky rozvažuje za plentou
Lépe porozumět sobě i ostatním
Mars a Venuša na pracovisku
Materská láska od 17.storočia
po súčasnosť
Medzinárodné a európ. mechanizmi
ochrany ľud.práv
Moderní sociální teorie
Mužov nemožno znásilniť
Mužství
Naučte sa byť poradcom
Osobnost a poznávanie
Piata žena
Poznejte své silné a slabé stránky
Pravda a lež v partnerství
Prečo muži robia všetko na poslednú chvíľu a ženy
Alan Pease,Barbara Pease dotiahnu veci do úspešného konca
Antoní Mezera
Pro jaké povolání se hodím
David Gruber
Proč ženy muže už více chápou
Jan Vymětal
Prúvodce úspěšnou komunikaci
Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva Právo na spravedlivé řízení a další procesní práva
Eva Hubálková
Lilly M.Berryová
Psychológia v práci
Pavel Hartl
Psychologický slovník
Zbyněk Vybíral
Psychologie komunikace
Rodina a práce - jak se sladit a
nezbláznit se
Marksová - Tominová
Jana Cviková,
Rodový pohľad na školstvo
Rosemary Thomson
Řízení lidí
Michael Armstrong
Řízení lidských zdrojú
Bechyňová,Konvičková
Sanace rodiny
Kees van der Heijden
Scénáře: Umění strategické konverzace
David Kuneš
Sebepoznání
Carole Pateman
Sexuálna zmluva
Lutz Muller
Slovník analytické psychologie
J.Výrost
Sociálni psychologie
Jan Jandourek
Sociologický slovník
Angelika Callwass
Syndrom vyhoření
Christine Scharlau
Techniky vedení rozhovoru
Ústava Slovenskej republiky
Braun,Gisela-Wolters Dorothe Veľké a malé NIE
vydavateľstvo
Computer Press
Ikar
Grada
Portál
EPOS
IURA EDITION
Portál
IURA EDITION
Aspekt
Grada
Grada
Grada
Portál
Grada
Aspekt
Portál
Ikar
Aspekt
IURA EDITION
Portál
Aspekt
Portál
Ikar
Ikar
Aspekt
Grada
Grada
Ikar
Computer Press
Grada
Grada
IURA EDITION
Ikar
Portál
Portál
Portál
Aspekt
IURA EDITION
Grada
Portál
IURA EDITION
Portál
Aspekt
Portál
Grada
Portál
Portál
Grada
Poradca,2007
Aspekt
IRR/S/182
IRR/S/963
IRR/S/744
Joseph A.DeVito
Edmunt Horváth
Hartmut Karsten
IRR/BSK/392
IRR/BSK/177
I.Bureš, V.Lopuchovská
Stephen R.Covey
IRR/BSK/157
IRR/BSK/109
Grada
IURA EDITION
Portál
Stephen R.Covey
A.Křížková,K.Pavlica
Základy mezilidské komunikace
Zákon o rodine
Ženy - Muži
10 zlatých pravidel překonávání nejčastějších
komunikačních bariér
7 návyků skutečně efektivních lidí
Dúvěra: jediná vec která dokáže změnit
vše
Management genderových vztahú
IRR/BSK/401
IRR/BSK/35
IRR/BSK/455
IRR/BSK/274
IRR/BSK/263
IRR/BSK/445
Silke Fothová
Havke Brost
Gary W.Wood
Helen Exley
Kolektív
Dale Carnegie
Proč muži neberou manažerky vážně a co se s tím dá dělat
Ako pochopiť muža
Sex, lži a stereotypy
Práca ženy nemá konca
Zásadní rozhovory
Jak získávat přátele a působit na lidi
Management Press
Ottovo nakladatelství
Ottovo nakladatelství
Slovart
Alfa Publishing
Beta
IRR/BSK/471
IRR/BSK/481
IRR/BSK/303
IRR/BSK/255
IRR/BSK/7
IRR/BSK/312
IRR/BSK/116
IRR/BSK/146
IRR/BSK/339
IRR/BSK/353
IRR/BSK/323
Barbara de Angelis
David Lewis
Daniele Starenkyj
Peter Škultéty
Jana Cviková
Jana Cviková
Zuzana Štromerová
J.Cviková,J.Juráňová
Badinter, Elisabeth
Barbara de Angelis
Glória Beck
Columbus
Evropský vzdel.program
Občanské sdružení Maranatha
VEDA
Aspekt
Aspekt
Argo
Aspekt
Aspekt
Columbus
Grada
Management Press
Managemet Press
Managemet Press
Management Press
IRR/S/543
IRR/S/784
IRR/S/477
IRR/S/379
IRR/S/874
IRR/S/430
IRR/BSK/67
IRR/BSK/384
IRR/BSK/189
Kvetoslava Repková,
Pavel Hartl
Jean-Yves Arrivé
Margaret Dale
Iva Stuchlíková
Tomáš Novák
Wiliam Ury
Shaun Belding
Eva Bedrnová
IRR/BSK/363
IRR/BSK/284
Wiliam Ury
Michal Čakrt
Tajomstvá o mužoch, ktoré by mala poznať každá žena
Tajná řeč těla
Touha ženy
Verejná správa a správne právo
Spravodlivosť v rodových vzťahoch
Feminizmy pre začiatočníčky
Možnosť voľby
Lesby-by-by (Aspekty politiky identít)
XY. Identita muža
Tajemství žen,která by každej muž měl znát
Zakázaná rétorika
Aplikácie prístupu zameraného na človeka (PCA) vo
vzťahoch
Člověk a vzdelání v informační
spoločnosti
Dotyky nie sú na rozkaz - vymaľovánka
Emoční inteligence dítěte a její rozvoj
Grafologie
Grafologie pro personalisty a manažery
Hry pro rozvoj emoci a komunikace
Jak budovat kariéru
Konflikty mezi lidmi
Krízová komunikace
Moderní rétorika
Poradenství pro osoby se zdrav. a soc. znevýhodněním
Psychologická encyklopédia
Psychologické testy pro kluky a děvčata
Psychologie - základ úspěchu v práci
Pusinky nie sú na rozkaz - vymaľovánka
Sociálne programovanie a projektovanie
(nielen) v sociálnej oblasti
Stručný psychologický slovník
Umění prožívat emoce
Vybíráme zaměstnance
Základy psychologie,emocie
Žárlivost - jak ji zvládat
Jak překonat nesouhlas
Jak ve zdraví přežít nesnesitelného šéfa
Manažment osobního rozvoje
Síla a moc poztívneho nesouhlasu - Jak říct ne , a přesto
se dohodnout
Typologie osobnosti
IRR/BSK/336
IRR/BSK/298
R.Fischer,W.Ury
Samo Šaling
Jak dosahnou souhlasu - Zásady úspěšného vyjednávaní
Veľký slovník cudzích slov
Management Press
SAMO
IRR/S/1188
Suzannah Olivier
10 jednoduchých kroků, jak zbavit stresu jednou provždy
Anag CZ
IRR/S/936
Eva Sollárová
IRR/S/656
IRR/S/862
IRR/S/797
IRR/S/72
IRR/S/96
IRR/S/717
IRR/S/115
IRR/S/727
IRR/S/214
IRR/S/206
IRR/S/557
IRR/S/317
IRR/S/536
IRR/S/127
IRR/S/855
Sak,Mares,Nová,Richter,
Mebes,Marion
Shapiro
V.Fischerová-Katzerová
V.Fischerová-Katzerová
Milota Zelinová
Ulrike Ley, Regina Michalik
Jaro Křivohlavý
Štepán Vymětal
A.Špačková
Libor Novosad
Bohumila Baštecká
Kincherová
Hans M.Klein
Mebes,Marion
Ikar
Portál
Aspekt
Portál
Grada
Grada,2007
Portál
COMPUTER PRESS
Portál
Grada
Grada
Portál
Portál
Portál
Grada
Aspekt
EPOS
Portál
Portál
Computer Press
Portál
Grada
Management Press
Management Press
Management Press
Management Press
Management Press
IRR/S/1238
IRR/S/1170
IRR/S/1284
IRR/S/1365
IRR/S/1304
IRR/S/1088
IRR/S/1344
IRR/S/1353
IRR/S/1115
IRR/S/1198
IRR/S/1207
IRR/S/1079
IRR/S/1072
IRR/S/1161
IRR/S/1151
IRR/S/1228
IRR/S/1314
IRR/S/1324
IRR/S/1334
IRR/S/1299
IRR/S/1277
IRR/S/1375
IRR/S/1257
IRR/S/1095
IRR/S/1425
IRR/S/1435
IRR/S/1780
IRR/S/1931
IRR/S/1927
IRR/S/1955
IRR/S/1796
IRR/S/1790
IRR/S/1575
IRR/S/1485
IRR/S/1645
IRR/S/1465
IRR/S/1983
IRR/S/1384
IRR/S/1750
IRR/S/1951
IRR/S/1655
IRR/S/1846
IRR/S/1760
IRR/S/1635
IRR/S/1605
IRR/S/1615
IRR/S/1595
IRR/S/1886
IRR/S/1836
IRR/S/1914
IRR/S/1695
IRR/S/1495
IRR/S/1585
IRR/S/1972
IRR/S/1856
Ján Urban
March Petrie Sue
Ivana Marková
John Adair
František Hroník
Jan Bartak
Jan.Hučík,Alena Hučíková
Byznis je o lidech
Černé ovce
Dialogičnost a sociáni reprezentace
Efektivní motivace
Jak se nespálit podruhé
Jak vzdělávat dospělé
Kazuistika v soc.práci
Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše a děti
jsou z nebe
John Gray
Osobnost člověka
Larry Crabb
Vladimír Smékal
Pozvání do psychologie osobnosti
Sherry Argovová
Prečo muži milujú potvory
Proč si muži berou potvory a hodné holky zůstanou na
ocet
Sherry Argovová
Psychologie osobnosti
Milan Nakonečný
M.Schavel,M.Oláh,Š.Derevonikova
Sociálna práca vo verejnej správe
M.Schavel,M.Oláh
Sociálne poradenstvo a komunikácia
Milan Nakonečný
Sociálni psychologie
J.Šubrt a kolektív
Soudobá sociologie I.
J.Šubrt a kolektív
Soudobá sociologie II.
J.Šubrt a kolektív
Soudobá sociologie III.
Robert K.Merton
Studie zo sociologické teorie
Taktika a strategie v lásce. Ano, i láska má svou strategii
Úvod do sociologie
Zlatá kniha komunikace
Žena a muž
111 her pro motivaci a rozvoj týmů
15 typů lidí – jak s nimi jednat,
jak je vést a motivovat
František Bélohlávek
Dale Carnegie
Ako sa tešiť zo života a práce
Dale Carnegie
Ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí
J.Langshaw Austin
Ako urobiť niečo slovami
Siegbert Engel
Bez stresu za 15 minut
St.Levine,M.Crom
Buďte vedúcou osobnosťou
Sara Bullardova
Cesta k tolerancii
kolektív autorov
D®ámy
Pavlína Janošová
Dívčí a chlapecká identita (Vývoj a úskalí)
Marie Furková
Dospělost a její variabilita
Karel Riegel
Ekonomická psychologie
T.Brandberry,Jean GreavesováEmoční inteligence v praxi
Barbara de Angelis
Chvíle, ktoré stoja za to
Jak být neodolatelná pro každého muže
Milan Mikuláštík
Jak být úspěšnou manažerkou
Jak na "špinavé" triky a útoky
v komunikaci
Albert Thiele
Eleri Sampsonová
Jak si vytvořit púsobivý image
Ingo Vogel
Jak využít emocí pro profesní růst
Graham Jones,Adrian Moonhouse
Jak získat psychickou odolnost
Konať proti násiliu na deťoch
- príručka pre matky, otcov,....
kolektív autorov
Konať proti násiliu na ženách
- príručka pre matky, otcov,...
kolektív autorov
Konať proti sexuálnemu násiliu
na dievčatách a chlapcoch
kolektív autorov
Karl Jaspers
Malá škola fylozofického myslenia
J.Jirásek,J.Preclík,J Přikryl
Manažeri se lvíčkem
Arthur Schopenhauer
Metafyzika pohlavnej lásky
Moc, subjekt, sexualita
Michel Foucault
Ann Jones
Nabudúce bude mŕtva
Násilie páchané na ženách
L.Heise,Pitanguy,A Germain - skrytá ujma na zdraví
L.Dow,S.Dowrick,J.Harding Násilie v rodine - super tajné
Terry Kelley
Nenavlékejte hrochovi ponožky...
Miroslav Plzák
Jan Keller
David Gruber
Miroslav Plzák
J.E.Evangelu,Oldrich Fridrich
Aspi
C Press
Academia CZ
Alfa Publishing
Motiv Press
Alfa CZ
VŠZ aSP sv.Alžbety Ba
Práh
Nakl.Návrat domu
Barristera Principal
Slovenský spisovateľ
Motto
Academia CZ
VŠZ aSP sv.Alžbety Ba
VŠZ aSP sv.Alžbety Ba
Academia CZ
Karolinum
Karolinum
Karolinum
Slon CZ
Motto
Slon CZ
Gruber TDP
Motto
Grada
Grada
Príroda
Príroda
Kalligram
Grada
Príroda
Kalligram
Aspekt
Grada
Grada
Grada
Columbus
Columbus
Grada
Grada
Managment Press
Grada
Grada
Pro familia
Pro familia
Pro familia
Kalligram
Grada
Kalligram
Kalligram
Aspekt
Pro familia
Aspekt
Pro familia
Managment Press
IRR/S/1891
IRR/S/1535
IRR/S/1505
IRR/S/1555
IRR/S/1675
IRR/S/1625
IRR/S/1685
IRR/S/1705
IRR/S/1545
IRR/S/1525
IRR/S/1964
IRR/S/1806
IRR/S/1395
IRR/S/1740
IRR/S/1770
IRR/S/1405
IRR/S/1475
IRR/S/1722
IRR/S/1896
IRR/S/1712
IRR/S/1565
IRR/S/1876
IRR/S/1415
IRR/S/1665
IRR/S/1730
IRR/S/1826
IRR/S/1455
IRR/S/1445
IRR/S/1816
IRR/S/1944
IRR/S/1866
IRR/S/1904
IRR/S/1515
Arthur Schopenhauer
Kolektív autorov
Babette Rothschild
Kolektív autorov
John Stuart Mill
Zuzana Havrdová,Martin
Hajný
O kráse a umení
Osobne je politické
Pamäť tela
Patriarchát
Poddanstvo žien
Praktická supervize
Právo ženy
Nicole Muller
Pretože to je na láske to strašné
Kolektív autorov
Príbehy žien
Kolektív autorov
Priestory žien
David Gruber
Proč ženy muže nechápou
Psychodiagnostika
Ivana Šnýdrová
Birgit Preuss,Scheuerová
Rozhodni se! (Konec vašich)
Řeč těla pro ženy Cornela Topf
Jak púsobit jiste a sebevědome
Řeč těla-Jak neverbálně púsobit
T.Bruno,G Adamczyk
na druhé a rozemět řeči těla
Marta Hargašová a kolektív Skupinové poradenství
Slovní sebeobrana pro ženy
Carolin Ludemann
Jan Hacking
Sociálna konštrukcia - Ale čoho?
Karl Jaspers
Šifry transcendencie
Napoleon Hill
Tajomstvo prosperity
Kolektív autorov
Telo sa stalo slovom
Simone Weilova
Tiaž a milosť
Transakční analýza Gudrun Hennig,Oldrich FridrichTerapie a poradenství
Judith Lewis Herman
Trauma a uzdravenie
Jaroslav Štepaník
Umění jednat s lidmi 3
Stanislav Termann
Umění přesvědčit a vyjednat
Matthia Nolke
Umění slovní sebeobrany
Umění slovní sebeobrany
– 100 nejlepších tipů
Matthia Nolke
Dal Carnegi
Úspech si ty
Thomas Daigeler
Vedení lidí v kostce
Sigmund Freud
Za princípom slasti
Základy metafyziky mravov
mravov
- Kant Immanuel
Imanuel Kant
Barbara de Angelis
Zlaté pravidlá - Ako nájsť toho pravého
Kalligram
Aspekt
Pro familia
Aspekt
Kalligram
Galen
Kalligram
Aspekt
Aspekt
Aspekt
Grada
Grada
Grada
Grada
Grada
Grada
Grada
Kalligram
Kalligram
Príroda
Aspekt
Kalligram
Grada
Aspekt
Grada
Grada
Grada
Grada
Príroda
Grada
Kalligram
Kalligram
Columbus
užení Maranatha

Podobné dokumenty

Zoznam titulov KKM Trnava

Zoznam titulov KKM Trnava Řeč těla pro ženy Cornela Topf Jak púsobit jiste a sebevědome Řeč těla-Jak neverbálně púsobit T.Bruno,G Adamczyk na druhé a rozemět řeči těla Slovní sebeobrana pro ženy Carolin Ludemann Napoleon Hi...

Více

Zoznam titulov KKM Košice

Zoznam titulov KKM Košice Milan Nakonečný M.Schavel,M.Oláh,Š.Derevonikova Sociálna práca vo verejnej správe M.Schavel,M.Oláh Sociálne poradenstvo a komunikácia Milan Nakonečný Sociálni psychologie Robert K.Merton Studie zo ...

Více

Zoznam titulov KKM Bratislava

Zoznam titulov KKM Bratislava Konať proti násiliu na ženáchpríručka pre matky, otcov,... Konať proti sexuálnemu násiliu na dievčatách a chlapcoch Konať proti sexuálnemu násiliu na dievčatách a chlapcoch Lexikon společenského ch...

Více

zoznam titulov_gender kniznica

zoznam titulov_gender kniznica Bechyňová,Konvičková

Více

Aleš Prokůpek - Dog Friendly Kennel

Aleš Prokůpek - Dog Friendly Kennel Aleš Prokůpek, Czech Republic

Více