zpracování půdy - Great Plains Danmark

Komentáře

Transkript

zpracování půdy - Great Plains Danmark
CZECH
ZPRACOVÁNÍ PŮDY
TAŽENÉ MODELY
KATALOG STROJŮ
Tažené stroje pro
zpracování půdy
Great Plains nabízí širokou škálu inovativních tažených strojů
pro zpracování půdy zahrnujících talířové a radličkové kypřiče,
kombinované stroje, pěchy a válce. Návrh konstrukcí a výroba
strojů je v souladu s osvědčenými agronomickými principy. Naše
produkty poskytují efektivní řešení, která pokryjí Vaše potřeby
v předseťové přípravě, ozdravení půdního profilu a konsolidaci.
Stroje jsou dodávány v různých pracovních verzích šířka/hloubka
tak, aby vyhovovaly práci v různých podmínkách na všech
půdních druzích.
ZPRACOVÁNÍ PŮDY
UNIVERZÁLNÍ SETÍ
PŘESNÉ SETÍ
Klíčem k úspěšné sklizni je kvalitní
Rovnoměrná rozteč a hloubka uložení
Precizní práce přesného secího stroje
zpracování půdy. Odstranění
osiva, stejně jako zajištění dobrého
je rozhodující pro úspěch Vašeho
zhutnělých vrstev z půdního profilu
kontaktu osiva s půdou jsou nezbytné
provozu. Přesný secí stroj musí být
kořenům zvyšuje příjem vlhkosti a
předpoklady pro maximalizaci výnosů.
schopen přesného rozmístění osiva
04/05 Informace o výrobci
20/21 Great Plains Turbo-Chisel
živin, což je velmi důležité. Stejně
Secí stroje Great Plains jsou navrženy
v různých posklizňových zbytcích a
06/07 Simba SLD
22
Potřeby konsolidace
jako příprava seťového lůžka, protože
a vyráběny v souladu s těmito
bez ohledu na půdní druh. Dosažení
zpracování půdy je v pořádku, je-li
zásadami. Náš sortiment předseťového
optimální rozteče a hloubky uložení
08/09 Simba SL
23
Válec Simba Aqueel II
povrch půdy odolný povětrnostním
zpracování a setí kombinuje inovativní
osiva a dobrého kontaktu s půdou
10/11 Simba X-Press
23
Válec Simba HD
vlivům. Ať už využíváte konvenční
prvky, praxí osvědčené technologie a
je nezbytné. Každý přesný secí stroj
12/13 Simba Talířové brány DH
23
Válec Simba VR
nebo redukované systémy zpracování
vynikající kvalitu výroby, která nabízí
Great Plains Yield-Pro® zahrnuje
14/15 Simba UniPress
23
Válec Simba MaxLift
půdy, Great Plains nabízí širokou škálu
nejvyšší třídu kvality setí v systémech
všechny klíčové funkce, které Vám
inovativních produktů pro ozdravení
redukovaného zpracování půdy, setí v
umožní produkovat vynikající výnosy
15
24/25 Simba DD pěch
půdního profilu, kypření a konsolidaci
konvečních technologiích s pluhem i
každou sezónu.
vhodných do různých druhů půd a
přímého setí.
pracovních postupů.
OBSAH
Simba Single Press
16/17 Simba CultiPress
25
17
26/27 Technické údaje
Simba Double Press
Simba DDL pěch
18/19 Great Plains Disc-o-Vator
Modelová řada
Simba SL
Simba SLD
Simba X-Press
Simba CultiPress
Simba UniPress
Disc-O-Vator
Turbo-Chisel
Simba Single Press
Simba Double Press
Simba Disc Harrows
INFORMACE O SPOLEČNOSTI
4|5
Naše
Poslání
Setting the pace through innovation
Chceme být společností, kde kombinace inovací, týmové
práce a touhy po zlepšování povede k:
Dokonalému uspokojování potřeb zákazníků
Poskytování hodnotného pracovního prostředí pro naše zaměstnance
• Generování zisku pro stabilitu a růst
•
•
Setting the pace through innovation
SALINA CAMPUS, SALINA, KS
"Jako zemědělští výrobci, i my jsme si všichni
vědomi rostoucího tlaku vyrobit více za méně.
Poptávka po vyšší výkonnosti a zvyšování
produktivity na farmách nebyla nikdy vyšší.
V Great Plains pozorně nasloucháme našim
zákazníkům. Pracujeme jako tým, neustále
vykonáváme pionýrskou práci a inovujeme
nové produkty, které vedou váš podnik k zisku
v neustále měnícím se zemědělském prostředí."
VÝROBNÍ ZÁVOD
ELLSWORTH, KS
VÝROBNÍ ZÁVOD
TIPTON, KS
VÝROBNÍ ZÁVOD
SLEAFORD, UK
Roy Applequist. Majitel, Great Plains Mfg., Inc.
VEDENÍ SPOLEČNOSTI
SALINA, KS
VÝVOJOVÉ CENTRUM
ASSARIA, KS
Setting the pace through innovation
VÝROBNÍ ZÁVOD
ABILENE, KS
VÝROBNÍ ZÁVOD
LUCAS, KS
OD ÚSPĚCHU K ÚSPĚCHU
Společnost v roce 1976 založil prezident a majitel Roy Applequist,
Plains International, Great Plains Trucking, Great Plains Acceptance
Great Plains má dnes více než 1600 zaměstnanců v osmi výrobních
Corporation a divizi Land Pride, která vyrábí stroje pro údržbu
závodech centrálního Kansasu a v anglickém Sleafordu. Kromě
krajiny, hřišť a komunální techniku. Great Plains patří mezi největší
zemědělské AG divize, která produkuje stroje pro zpracování
a nejrychleji rostoucí rodinné společnosti ve Spojených Státech i v
půdy, aplikaci živin a setí Great Plains také zahrnuje divize Great
rámci celého světa.
VÝROBNÍ ZÁVOD
KIPP, KS
VÝVOJOVÉ CENTRUM
ASSARIA, KS
VÝROBNÍ ZÁVOD
ENTERPRISE, KS
DIVIZE TRUCKING
SALINA, KS
Vlastnosti &
Výhody
MODELY
Díky výbavě s hydraulicky jištěnými
slupicemi PRO-LIFT a DD pěchem
ponechává SIMBA SLD excelentní
povrch půdy přičemž ve stejném
přejezdu ozdravuje půdní profil až do
hloubky 300 mm.
SLD
300, 350, 420,
460, 540, 600
(Pracovní záběry od 2.8 do 6.0 m)
Tento model byl navržen pomocí
nejmodernějších designérských
technologií, páteřový rám je
konstruovaný pro užívání s traktory až
650 HP sezónu po sezóně.
DVĚ ŘADY TALÍŘŮ PRO-ACTIVE - Dvě řady talířů
Pro-Active o Ø 600 mm, jedna vpředu a druhá
za slupicemi, řežou a promíchávají posklizňové
zbytky s vrchní vrstvou půdy. Dostatečná
vzdálenost mezi talíři 250 mm a umístění
domečků uvnitř talířů podporuje skvělou
průchodnost a ochranu proti kamenům.
6 |7
SIMBA SLD
SIMBA SLD je hlouběji pracující verze
kombinovaného stroje SIMBA SL.
Zahrnuje osvědčené principy velmi
populárního modelu SIMBA SOLO a
vyplňuje tak produktový prostor mezi
oběma původními modely.
Pracuje hlouběji - dosahuje
špičkové kvality práce
Konsolidace
JEDNODUCHÁ ZMĚNA ÚHLU TALÍŘŮ - Plynule
nastavitelný pracovní úhel talířů v obou
řadách, nezávisle na sobě. Uživatel se tak může
přizpůsobit aktuální situaci na poli dle druhu
půdy, množství a charakteru rostlinných zbytků a
aktuální vlhkosti.
Talíře
DD PĚCH - Zadní DD pěch
svými prstenci pozitivně
konsoliduje půdní profil do
hloubky a ponechává zdrsněný
manžestrový povrch půdy,
který je odolný povětrnostním
vlivům a je připravený pro
setí nebo může být v tomto
stavu ponechán před zimním
obdobím. Modely SIMBA SLD
300 - 350 mohou být osazeny
DD pěchem Ø 600 nebo 700 mm,
ostatní modely mají v základní
výbavě DD pěch ø 700 mm
Ke standardní výbavě patří
• Volba brzd hydraulické/vzduchové
• Osvětlení
• Flotační pneumatiky
• 3 m přepravní šíře
TALÍŘE PRO-ACTIVE - Všechny modely SIMBA SLD
jsou v základní výbavě osazeny unikátními talíři PROACTIVE. Talíře jsou jednotlivě uchyceny na zesílených
domečcích, které se pro dokonalou průchodnost a
ochranu v kamenitých podmínkách otáčí s talíři.
Výbava na přání
• Zadní závěs s hydraulickými okruhy
• Závěs CAT 3, 4 nebo 5
• Plně automatické centrální mazání SpeedLube
Výběr slupic
Další možnosti
HYDRAULICKY
JIŠTĚNÉ SLUPICE
PRO-LIFT - Pracují
o 150 mm hlouběji
než talíře a jejich
maximální pracovní
hloubka je 300 mm.
Volba vhodného typu křídel s ohledem na
druh půdy, aktuální podmínky a posklizňové zbytky.
Model Simba SLD
nabízí také variantu
slupic LD pro práci v
menších hloubkách.
OJ & ZÁVĚS - SIMBA
SLD může být
osazena předními
závěsy CAT 3, 4
nebo 5. Zadní závěs,
je-li zvolen, zahrnuje
kompletní dva
hydraulické okruhy
s osvětlením a je
možné jej využít pro
agregaci se stroji
SIMBA SinglePress
nebo DoublePress.
Simba OSR - Na přání
je možné dodat tuto
výsevní jednotku s velmi
přesným dávkováním,
což podpoří zvýšení
produktivity využití
celého stroje. Lze
dodat i s prutovým
zavlačovačem. Ideální
volba pro zakládání
porostů řepky olejky a
meziplodin.
Simba SLD lze také osadit
slupicemi typu LD s roztečí slupic
500 mm
Výhody
DVĚ ŘADY TALÍŘŮ PRO-ACTIVE - Dvě řady talířů
Pro-Active, první vpředu a druhá za slupicemi,
řežou a promíchávají posklizňové zbytky s vrchní
vrstvou půdy. Dostatečná vzdálenost mezi
talíři 250 mm a umístění domečků uvnitř talířů
podporuje skvělou průchodnost a ochranu proti
kamenům.
Ideálním modelem pro lehké a
středně těžké půdy je SIMBA SL,
která je schopna připravit půdu
pro setí v nejvyšší kvalitě. Pod
páteřovým ráměm je umístěna
první řada nastavitelných talířů,
následují dvě řady slupic typu
ST nebo LD, za kterými je ještě
druhá řada talířů. Pro SL 400, 500
a 600 je možné volit mezi pěti
různými typy válců nebo pěchů
(model SL 700 je osazen pěchem
DD700).
SIMBA SL zpracovává půdu
vertikálně, mělce pomocí talířů
a hlubší vrstvy radličkami. Je-li
SL-ko spojeno s dalším válcem,
může provádět až šet pracovních
Snadné nastavení jednotlivých
pracovních těles pomáhá
k rychlému přizpůsobení
práce stroje s ohledem na
aktuální situaci na poli, druh
půdy i posklizňové zbytky.
Unikátní konstrukce slupic
zajišťuje kompletní zpracování
do hloubky bez vynášení
kamenů, hrud, neúrodné
půdy a posklizňových zbytků k
povrchu. Výsledkem je perfektně
zpracovaná půda jejíž povrch
je odolný povětrnostním
podmínkám.
8|9
SIMBA SL
operací v jednom přejezdu.
MODELY
Vlastnosti &
SL
400, 500, 600, 700
(Pracovní záběry od 4.0 do 6.7 m)
Vysoká kvalita přípravy seťového lůžka
v jednom přejezdu
Talíře
Výbava na přání
VÝSEVNÍ JEDNOTKA
SIMBA OSR - Na přání
lze tyto modely osadit
výsevní jednotkou, která
nabízí zvýšení efektivity a
produktivity celého SIMBA
SL. Prutové zavlačovače
jsou také možné. Ideální
využití SIMBY OSR je pro
zakládání porostů řepky
olejky nebo meziplodin.
JEDNODUCHÁ ZMĚNA PRACOVNÍHO ÚHLU TALÍŘŮ
- Podle druhu zpracovávané půdy, aktuální vlhkosti,
množství a charakteru rostlinných zbytků může
obsluha plynule měnit pracovní úhel talířů.
OSVĚTLENÍ - Stroj je homologován pro provoz na
pozemních komunikacích.
PŘIZPŮSOBIVOST DÍKY PLNĚ NASTAVITELNÉMU
ÚHLU TALÍŘŮ - Individuálně uchycené talíře a
možnost plynulé změny jejich pracovního úhlu
přináší uživateli řadu výhod. Větší úhel talířů pomáhá
důkladnému mísení posklizňových zbytků s půdou,
menší úhel naopak rostlinné zbytky lépe řeže a
redukuje případné hroudy. Kombinace správného
pracovního úhlu talířů a jejich speciální konkávita
snižuje rizika "umáznutí" půdy a nároky pro vnikání
stroje do půdy.
Další součást základní výbavy
• Zadní závěs s dvěma hydraulickými okruhy a osvětlením
• Volba čelního závěsu pro modely 400, 500 a 600
• Volba brzd
Výběr slupic a radliček
Konsolidace
INOVATIVNÍ ST SLUPICE S
PRUŽINOVÝM JIŠTĚNÍM
- Podle pracovního
záběru je 10 - 16 slupic
na stroji rozmístěno ve
dvou řadách. Unikátní
geometrie ST slupic
eliminuje možnost
vynášení kamenů,
hrud, neúrodné půdy
a rostlinných zbytků k
povrchu.
Hrot PRO-EDGE
HROT PRO-EDGE - Hrot
Radlička uchycená
šrouby - na přání
PRO-EDGE byl vyvinut
speciálně pro stroje SIMBA
SL a jejich slupice ST. Tento
nový a inovativní koncept
hrotu má schopnost delší
životnosti oproti jiným
hrotům nebo radličkám.
PRO-EDGE využívá rychlý
a jednoduchý systém
výměny pracovních
orgánů.
Na přání je možné dodat slupice
jištěné střižným šroubem
LD SLUPICE - Tato
vysoce efektivní
slupice zpracovává
půdu v hloubce
pro podporu
dobrého růstu
kořenů rostlin,
zatímco povrch
půdy narušuje
minimálně.
VÝBĚR VÁLCŮ NEBO
PĚCHŮ - Pro modely SIMBA
SL 400, 500 a 600 lze volit
DDL 600 pěch se stoupáním
200 nebo 150 mm, dále
válec MaxLift, VR válec nebo
válec typu HD. Pro model
SIMBA SL 700 je pěch DD700
ve standardní výbavě. Na
straně 22 - 25 můžete získat
více zajímavých informací o
správné konsolidaci.
Vlastnosti &
Kompaktní talířový podmítač
X-Press s integrovaným
pěchem nebo válcem díky
kombinaci vysoké rychlosti
mělkého zpracování s
efektivní konsolidací nabízí
všestranné využití.
Vysoká rychlost mělkého zpracování
K dispozici je v pracovních
záběrech 4.6; 5.5; 6.6; 8 a 10m.
Tažený X-Press je vhodný k
využití ve všech technologiích
zpracování půdy, od systému
redukovaného zpracování až
po konvenční technologie s
orbou. Všestranně spolehlivé
a osvědčené X-Pressy díky
schopnosti měnit pracovní
úhel talířů nevyžadují žádné
další úpravy ani pro zajištění
dobrého vnikání stroje do
tvrdé půdy.
MODELY
Výhody
DVĚ ŘADY TALÍŘŮ - Dvě řady individuálně
zavěšených talířů Pro-Active s průměrem 500 mm.
Vzdálenost mezi talíři 250 mm, prostor mezi přední
a zadní řadou 125 mm a umístění domečků uvnitř
talířů podporuje skvělou průchodnost a ochranu
proti kamenům. Obvodová rychlost je vyšší než u
větších talířů. Dosažení dokonalého řezání a míchání
ve výsledku podtrhuje perfektně zpracovaná půda.
10 | 11
SIMBA X-PRESS
X-PRESS
4.6, 5.5, 6.6,
8.0, 10.0
(Pracovní záběry od 4.6 do 10.0 m)
– a ještě mnohem více
Konsolidace
PLNĚ STAVITELNÝ PRACOVNÍ ÚHEL - Plynulé
nastavení od 0 do 25° podporuje přizpůsobení stroje
aktuální situaci na poli a zlepšuje jeho vnikání do půdy.
Zavěšení talířů
STUPŇOVITĚ STAVITELNÝ ÚHEL TALÍŘŮ - Některé
modely SIMBY X-Press mohou být na přání osazeny
slupicemi schopnými práce ve třech mechanicky
stavitelných pracovních úhlech.
NASTAVENÍ HLOUBKY TALÍŘŮ - Některé modely
nabízí možnost změny pracovní hloubky talířů s
nastavením poměru mezi přední a zadní řadou, vše
nezávisle na nastavení ostatních částí stroje.
EXCELETNÍ PRÁCE - Konstrukce nesené nebo
tažené SIMBY X-Press je masivní a disponuje
dostatečným prostorem pro práci ve větším
množství posklizňových zbytků.
Další části standardní výbavy
• Osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích
VÝBĚR ZADNÍHO PĚCHU / VÁLCE - Výše
zobrazený DD pěch je jednou z variant, ze
kterých lze vybrat. SIMBA X-Press od 4.6
do 6.6 m může být osazena pěchy DD700,
DDL600 se stoupáním 200 nebo 150 mm;
válcem MaxLift nebo VR válcem. X-Pressy
8 a 10 m jsou standardně osazeny pěchem
DD700. DD pěch od SIMBY je dobře známý
svou schopností pozitivně konsolidovat
do hloubky s ponecháním povrchu půdy,
který je odolný povětrnostním vlivům v
suchém i vlhkém období. Na stránkách 22
- 25 získáte více informací o celé nabídce
válců a pěchů.
TALÍŘE PRO-ACTIVE - Unikátní zavěšení talířů ProActive poskytuje lepší ochranu proti kamenům.
Chrom-vanadová ocel jistící pružiny s výškou
zdvihu 120 mm také podporuje ochranu a
lepší kopírování terénu se zajištěním nastavené
pracovní hloubky i při vysoké pojezdové
rychlosti. Jednotlivé talíře jsou uchyceny na
domečcích, které se pro lepší průchodnost
otáčejí s talíři.
Výbava na přání
PŘIZPŮSOBIVOST DÍKY PLNĚ
NASTAVITELNÉMU ÚHLU TALÍŘŮIndividuálně uchycené talíře a
možnost plynulé změny jejich
pracovního úhlu přináší uživateli
řadu výhod. Větší úhel talířů pomáhá
důkladnému mísení posklizňových
zbytků s půdou, menší úhel naopak
rostlinné zbytky lépe řeže a redukuje
případné hroudy. Kombinace
správného pracovního úhlu talířů a
jejich speciální konkávita snižuje rizika
"umáznutí" půdy a nároky k vnikání
do půdy.
Další výbava na přání
Párem kypřičů
stop traktoru
mohou být
osazeny modely
4.6, 5.5 nebo 6.6m.
Vhodné při práci
po pluhu.
•
•
•
Hydraulicky stavitelný smyk (pouze pro modely 8 a 10 m)
Zadní závěs s okruhy hydrauliky a osvě
tlením (pouze pro modely 4.6; 5.5 a 6.6 m)
Volba brzd
Vlastnosti &
Talířové brány SIMBA Disc Harrows jsou synonymem
robustnosti, spolehlivosti, nízkých provozních nákladů a
minimální ztráty hodnoty. Zkušenosti ukazují, že přesazené
talíře v komplikovaných podmínkách trvale překonávají
konvenční talířové brány a jsou méně ovlivnitelné změnou
pojezdové rychlosti.
MODELY
Výhody
SIMBA DISC HARROWS
Přesazené talíře Simba jsou taženy za ložiska hřídele talířů, což
dovoluje optimální stabilitu při práci, zlepšenou vyváženost a
správnou trakci oproti tažení přes horní rám.
VYSPĚLÁ GEOMETRIE - Oj je uchycena v ose talířů,
což dovoluje změny pracovního úhlu talířů bez
narušení stability stroje nebo jeho sledování za
tažným prostředkem.
Oj talířových bran Simba automaticky kompenzuje změnu
při změně úhlu talířů pro zachování tažení stroje v podélné
ose – zvláště důležité u hydraulicky stavitelného úhlu. Talířové
brány Simba jsou navrženy a uzpůsobeny pro tažení dalších
strojů, jako jsou válce nebo pěchy pro zlepšení výsledné práce
a zanechání povrchu odolného povětrnostním vlivům.
Osvědčená konstrukce
vám přináší výhody
HYDRAULICKÁ ZMĚNA ÚHLU - Hydraulická změna
pracovního úhlu je požadovaná pouze na přední sekci,
což je zapříčiněno inovativní konstrukcí rámu stroje.
B-SERIES
3.25R, 3.75R, 4.26FW, 5.11FW,
5.58FW, 6.10FW, 7.10FW
(Pracovní záběry od 3.25 do 7.10 m)
C-SERIES
IDEÁLNÍ PRO PRVNÍ I DRUHÉ ZPRACOVÁNÍ
Na výběr je ze dvou modelových řad. S pracovními záběry od
3.25 do 7.10 m a zatížením na talíř 128 kg disponují modely 2B
série, které jsou ideální pro první i druhé zpracování půdy po
sklizni předplodiny. Na výběr jsou pevné i hydraulicky sklopné
pracovní záběry.
4.4, 5.4, 6.15, 7.0
(Pracovní záběry od 4.4 do 7.0 m)
Náš model 23C série začíná na 4.4 a dosahuje až záběru 7 m. Se
zatížením na talíř 150 kg je tento model využíván převážně pro
primární zpracování. Model 23C je vybaven většími talíři a větší
vzdáleností mezi talíři v zadní sekci. Toto uspořádání umožňuje
pracovat tomuto modelu hlouběji a ve velkém množství
posklizňových zbytků.
KONTROLA PRACOVNÍ HLOUBKY - Jednoduchá
kontrola pracovní hloubky je standardní výbavou
modelů 23C série.
ZADNÍ ZÁVĚS - Základní výbavou modelů 2B a 23C
série je zadní závěs pro možnou agregaci taženého DD
pěchu, což zajistí zpětnou konsolidaci půdy.
12 | 13
Poloha tahového středu na nákresu
(obrázek výše) se významně mění, je-li
pozměněn pracovní úhel přední sekce (černá
šipka, plná čára se mění do čárkované)
14 | 15
15
SIMBA SINGLE PRESS
SIMBA UNIPRESS
UNIPRESS
4.6, 5.5, 6.6, Předseťové zpracování
7.2, 8.2
pro lehké a středně těžké půdy
(Pracovní záběry od
4.6 do 8.2 m)
Vlastnosti &
Výhody
PÁSY SMYKU VSTUPUJÍ MEZI PRSTENCE PĚCHU
- Jednotlivé pásky smyku vstupují mezi prstence DD
pěchu. Toto pantentem chráněné uspořádání obou
pracovních orgánů zajistí likvidací hrud smykem
případně ostrými hranami pěchu v současně v jednom
přejezdu.
STAVITELNÁ POLOHA SMYKU - Plynule stavitelná
poloha hydraulicky ovládaného smyku dovoluje
práci na různých půdách i v rozdílných vlhkostních
podmínkách.
OSVĚTLENÍ A BRZDY - Na přání je možné vybavit
stroj brzdami a osvětlením pro provoz na pozemních
komunikacích.
SIMBA UniPress byl navržen proto, aby
prováděl několik pracovních operací
najednou na lehkých a středně těžkých
půdách s významnou úsporou času, vláhy
a finančních nákladů.
a likviduje hroudy. Poslední sekcí je DD
pěch o průměru 700 mm, který rozruší
zbytek hrud, konsoliduje celý profil a
připraví povrch půdy pro setí bez nutnosti
dalšího zpracování.
Stroj je v přední části osazen dvěma
řadami radliček, následuje hydraulicky
stavitelný smyk, který povrch půdy srovná
Konsolidace
LOMENÁ
SLUPICE Lomená slupice s
šípovou radličkou
220 mm je
vhodná tam, kde
je požadováno
mělké zpracování
MODELY
MODELY
Další varianta slupic
SINGLE PRESS
4.2, 4.6, 5.5,
6.6, 7.6, 8.2
(Pracovní záběry od 4.2 do 8.2 m)
Další variace výbav na přání
• Zadní závěs s hydraulickými okruhy
• Automatické mazání
• Prodloužený závěs
Jednoduše a
efektivně
Doplňková výbava
ZADNÍ PĚCH DD 700
- Poslední pracovní
orgán SIMBA DD pěch
o průměru 700 mm
umí konsolidovat půdu
do hloubky a zanechá
povrch dokonale
připravený na setí odolný
povětrnostním vlivům.
Na souvratích se UniPress
otáčí po pěchu bez
vytváření kolejí.
Výběr slupic
SLUPICE PRO-ACTIVE Odpružené slupice SIMBA
Pro-Active s pružinou
150 x 14 mm zajišťují
pozitivní mikro-vibrace
a zpracování zatímco
je zajištěna ochrana
pracovních těles proti
kamenům. Po nárazu na
překážku je slupice rychle
navrácena zpět do pracovní
polohy.
•
•
•
Hydraulický smyk (nelze pro
Aqueel II válec)
Kypřiče stop traktoru
Teleskopická oj
Tento dvousekčně a vertikálně skládaný stroj může být vybaven
DD pěchem 700 mm nebo Auqeel II válcem. Byl konstruován pro
agregaci za jiný stroj pro zpracování půdy jako například SIMBA SL /
SLD. Lze jej využít i samostatně. Všechny modely jsou pro přepravu
sklopné do šíře 3 m. SinglePress je osazen pneumatikami
400 / 60 x1 5.5 a má tři hydraulické okruhy.
SIMBA CULTIPRESS
CULTIPRESS
3.3, 4.0, 4.6,
5.5, 6.6, 8.0, 10.0
(Pracovní záběry
3.3 - 10.0 m)
Vlastnosti &
Výhody
SMYK MEZI PRSTENCI PĚCHU - Klíčovým rysem
CultiPressu je vstupování pásků smyku mezi prstence
DD pěchu, což je patentem chráněné a pro likvidaci
hrud velmi účinné řešení. CultiPress díky tomuto
uspořádání precizně připraví i těžko zpracovatelnou
půdu v jednom přejezdu.
PRUŽINOVÝ SMYK - Hydraulicky a plynule
stavitelný smyk díky variacím nastavení zvyšuje
maximální efektivitu využití na různých půdách a
vlhkostních podmínkách. V této části stroje je účinně
likvidováno více než 70 % hrud, které vstupují do
stroje.
PEVNÝ SMYK CultiPress může
být také osazen
hydraulicky
ovládaným
smykem bez
pružných
elementů,
pokud to
podmínky
farmy vyžadují.
Další možnosti stroje
• Výběr slupic Pro-Active nebo slupic jištěných střihem
• Volba brzd
• Osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích
SIMBA DOUBLE PRESS
Snadná práce na
těžkých půdách
SIMBA CultiPress synergicky kombinuje
tři pracovní operace - kypření, urovnání a
konsolidaci - vše v jednom.
Rychlé kypření zajišťují dvě řady radliček
zavěšených na pružinových nebo
střihem jištěných slupicích. Hydraulicky
ovládaný smyk urovná pole a likviduje
hroudy. Finální práci obstarají dvě
vzájemně překryté řady DD pěchů, které
zajistí perfektně připravený povrch půdy
pro setí, který je odolný povětrnostním
vlivům.
CultiPress je schopný pracovat v
přeschlých hroudách i ve velmi vlhkém
a jílovitém prostředí, kde si zachová
dobrou průchodnost. Nemá ani problém
s posklizňovými zbytky. Předseťové
zpracování CutliPressem snižuje náklady,
ztrátu půdní vláhy i potřebný čas.
CultiPress není náchylný na případné
změny pojezdové rychlosti.
MODELY
MODELY
16 | 17
DOUBLE PRESS
4.6, 5.5, 6.6,
7.6, 8.2
(Pracovní záběry od 4.6 do 8.2 m)
Další výbava na přání
• Zadní závěs s hydraulickými okruhy a
osvětlením (nelze pro 8 a 10 m)
• Vzduchové nebo hydraulické brzdy
• Automatické mazání Speed-Lube
• Mechanické centrální mazání
Speed-Lube (nelze pro 8 a 10 m)
• Závěs CAT 3 nebo 4
Správná
volba
Konsolidace
ZADNÍ PĚCHY DD 600 - Dvě řady vzájemně
překrytých DD pěchů o průměru 600 mm
konsolidují půdu do hloubky a připravují
perfektní povrch pro následné setí, který
je odolný povětrnostním vlivům. Na
souvratích se CultiPress otáčí po pěchu bez
vytváření kolejí.
Výběr slupic
DoublePress byl navržen pro agregaci s těžkými talířovými
branami Simba nebo modely pro vertikální zpracování od
Great Plains. Celá modelová řada zahrnuje pracovní záběry
od 4.6 do 8.2 m. Všechny jsou osazeny dvěma řadami DD
pěchů o průměru 600 mm a flotačními pneumatikami.
Standardní výbavou je také centralizované mazání, osvětlení
a hydraulické sklopení do přepravní polohy pod 3 m.
Další varianta slupic
SLUPICE PRO-ACTIVE Odpružené slupice SIMBA
Pro-Active s pružinou
150 x 14 mm zajišťují
pozitivní mikro-vibrace
a zpracování zatímco
je zajištěna ochrana
pracovních těles proti
kamenům. Po nárazu na
překážku je slupice rychle
navrácena zpět do pracovní
polohy.
LOMENÁ
SLUPICE Lomená slupice
s šípovou
radličkou
220 mm
je vhodná
tam, kde je
požadováno
mělké
zpracování.
17
STŘIHEM JIŠTĚNÉ SLUPICE
- Možné pro všechny modely
s vyjímkou 8 a 10 m. Slupice
mohou být individuálně
nastavovány v 6-ti rozdílných
polohách s ohledem na
hloubku i kvalitu zpracování
tak, aby vyhovovaly
aktuálním potřebám.
Výbava na přání
• Střihem jištěné slupice s roztečí 300 mm
• Zadní závěs s hydraulickými okruhy
• Automatické mazání Speed-Lube
• Mechanické centralizované mazání Speed-Lube
• Volba brzd
Vlastnosti &
Výhody
Finální stroj před setím, který
skvěle pracuje v konvenčních
způsobech zpracování půdy
s pluhem, po talířových
branách, modelech pro
vertikální zpracování půdy i po
podrývání. Disc-o-vator připraví
povrch půdy pro setí. Lze jej
využít také pro mechanickou
likvidaci plevelů.
PŘEDNÍ ŘADA TALÍŘŮ NEBO KOLTRŮ - Robustní
přední řada konkávních talířů nebo patentem
chráněných Turbo-koltrů s roztečí 200 mm s
zdokonaleným typem škrabek.
Vyjímečná
SPECIÁLNÍ ZÁVĚS - Disc-o-vator je vybaven
samovyrovnávacím závěsem s možností nastavení
potřebných parametrů.
MAX-MIX
228mm
710mm
produktivita
Hydraulicky ovládané přední
sekce talířů nebo Tubo-koltrů
redukují rostlinné zbytky i
hroudy, uvolňují plevele a
pracují do hloubky od 0 do
75 mm.
Následují slupice rozmístěné
v pěti řadách, které vytahují
kořeny plevelů k povrchu.
Vibrace slupic pomáhá oddělit
půdu od kořenů a ty následně
na povrchu půdy zasychají.
MODELY
GREAT PLAINS DISC-O-VATOR
18 | 19
DISC-O-VATOR
8315DVN, 8318DVN,
8321DVN, 8324DVN
(Pracovní záběry od 4.9 do 7.3 m)
Mnoho zemědělců užívá Disco-vator k zapravení organických
nebo průmyslových hnojiv či
vápna.
Výběr talířů
355mm
178mm
Systém uspořádání radliček MAXMIX zlepšuje zapravování hnojiva
do půdy a optimálně urovná povrch
pozemků. Žádné dvě radličky v
jedné řadě nejsou blíže než
710 mm. Jednotlivé řady jsou
vzdáleny od sebe 620 mm. Efektivní
rozteč je 180 mm. Konečné překrytí
25 mm na každou stranu zajištuje
kompletní odstranění plevele a
dokonalé podříznutí půdního
profilu.
TURBO-KOLTRY - Patentem chráněné Turbokoltry řežou rostlinné zbytky a kypří půdu pro
následné radličky, které ji zpracují ve větší hloubce.
Turbo-koltry umožňují větší pracovní rychlost, což
přispívá ke zvýšení produktivity. Pracovní hloubka je
hydraulicky stavitelná přímo z kabiny traktoru.
Další varianty výbav
• Hřebové brány s válcem
• Prutové brány s válcem
• Prutové brány
Výběr slupic
HLADNÉ KONKÁVNÍ TALÍŘE - Přední talíře
o průměru 510 mm zlepšují míchání půdy s
nařezanými posklizňovými zbytky.
Výbava na přání
ZESÍLENÉ SLUPICE
MAGNUM - Slupice,
které vytváří tlak 93
kg a působí skvělým
vibračním účinkem,
čímž se půda snadno
odděluje. Jejich
konstrukce je ideální
do kamenitých a
těžkých půdních
podmínek.
SLUPICE K-FLEX Pružná slupice
16 x 76 mm vytváří
tlak 85 kg. Tím
má radlička sílu
proniknout a zůstat
v rovině při vyšších
rychlostech s
minimálním bočním
pohybem.
Prutové brány
Hřebové brány a válec
Vlastnosti &
Výběr slupic střední robustnosti nebo standardních
Zadní sekce
Zesílené slupice
Přední sekce
MOŽNOSTI USPOŘÁDÁNÍ SLUPIC - Parabolické
slupice 131,8 mm × 76 mm pracují o 35 mm hlouběji
než zadní slupice nebo mohou být nastaveny do
stejné hloubky. Zadní slupice s efektivní roztečí 380
mm odstraňují zhutnělé vrstvy a obnovují půdní
strukturu.
Turbo-Chisel je osvědčená kombinace
různých pracovních těles určených k
řezání, míchání a urovnání přičemž
jde vždy o vertikální zpracování půdy,
nikdy horizontální. Tento stroj vám
dává možnost efektivně a účinně
zpracovat půdu do hloubky až 300
mm a může být nasazen do všech typů
půd i na pozemky s větším množstvím
rostlinných zbytků.
Zesílené parabolické slupice s roztečí
760 mm pracují do hloubky 200–300
mm a jsou následovány další řadou
slupic střední robustnosti nebo
standardními slupicemi se stejnou
roztečí 760 mm jako v přední řadě.
Umístění předních a zadních slupic
tvoří efektivní rozteč 380 mm.
MODELY
Výhody
GREAT PLAINS TURBO-CHISEL
Pokud chcete na jaře jedním
přejezdem prokypřit půdu do hloubky
100 – 125 mm a zapravit rostlinné
zbytky, tak právě Turbo-Chisel je vaší
ideální volbou.
20 | 21
TURBO-CHISEL
TCN5107, TCN5309,
TCN5311, TCN5313
(Pracovní záběry od 2.7 do 4.9 m)
Koltry
Radličková
pracovní tělesa
Zpracování půdy do
hloubky až do 300 mm
NOŽOVÝ VÁLEC - Vysoce inovativní a oceňovaný
řezací nožový válec rozřeže rostlinné zbytky i případné
hroudy a současně vytváří optimálně vyrovnaný
povrch. Natočení jednotlivých sekcí vůči sobě
maximalizuje absorpční schopnost půdy a zvyšuje
zadržování vláhy v ní, stejně jako přispívá k urovnání
povrchu půdy.
PATENTOVANÉ TURBO - KOLTRY - Turbo-koltry
jsou montované na hydraulicky stavitelném rámu
s roztečí 190 mm. Tento exkluzivní tvar talíře se
speciálními a tangenciálně umístěnými prolisy
představuje inovační vlnitý tvar okraje talíře,
který vstupuje do půdy vertikálně a vystupuje
horizontálně. Z hlediska řezání rostlinných zbytků
a míchání půdy do hloubky až 150 mm přináší
tato konstrukce nejlepší výsledky.
JAK PRACUJE TURBO - CHISEL
760mm
Výbava na přání
380mm
190mm
PRUTOVÉ BRÁNY Prutové zavlačovací
brány, které mohou
být umístěny na stroji
místo nožového
válce, jsou robustní
konstrukce, agresivně
rozrušují povrch
půdy a urovnávají
rostlinné zbytky.
Jsou ideální pro
použití v kamenitých
podmínkách.
A = Přední sekce slupic
pracuje o 35 mm hlouběji
než zadní řada slupic
B = Zadní řada slupic vytváří
na povrchu půdy drážku a
hrubek po obou stranách
C = Nože válce jsou
vychýleny pod úhlem, který
umožňuje zahrnutí půdy
zpět do drážek přičemž řeže
hroudy a rostlinné zbytky
POVRCH PŮDY
+ 150 mm
PROMÍSENÁ
VRSTVA
TURBO-KOLTRY 65-250mm
ZADNÍ SLUPICE 65-250 mm
PŘEDNÍ SLUPICE
200-300 mm
DRÁŽKA
B
A
HRUBEK
B
NOŽOVÝ VÁLEC
A
Turbo - koltry řežou rostlinné zbytky
na části o délce 190 mm, kypří pás
půdy a rozrušují půdu před sebou.
Za Turbo - koltry následují dvě
sekce slupic s roztečí 380 mm, aby
se zabránilo jejich ucpávání. Slupice
kypří půdu skrz půdní profil do
hloubky 200 – 300 mm. Zadní nožový
válec řeže rostlinné zbytky i případné
hroudy a urovnává povrch. Jejich
natočení zabraňuje ucpávání
za slupicemi a omezuje ztrátu půdní
vláhy.
ZESÍLENÁ A NONSTOP JIŠTĚNÁ
SLUPICE - Tato robustní a odolná
slupice má horizontální přítlak 1111
kg. Po případném vyjištění při najetí
na překážku bude automaticky
vrácena do pracovní polohy. S
dostatečnou roztečí slupic 760 mm
zajišťující skvělou průchodnost
pracuje do hloubky 200 – 300 mm.
Radličky s křidélky o záběru 177,8
mm nadzdvihují a rozrušují půdní
spodní vrstvy půdy.
SYSTÉMY KONSOLIDACE
22 | 23
AQUEEL II
Konsolidace seťového lůžka
a protierozní ochrana
v jednom
Unikátní válec SIMBA Aqueel II umožňuje zemědělcům mělce konsolidovat
po setí a podpořit tak lepší start plodin. Toto válení snižuje ztráty vlhkosti,
umožňuje rozvádění dešťových srážek do půdního profilu a podporuje lepší
prohřívání půdy. Zajišťuje samozřejmě také vynikající kontakt osiva / kořenů
s půdou. Povrch půdy uválený válcem Aqueel II vykazuje také odolnost proti
erozi a chrání ji tak v době, kdy ji ještě nekryjí rostliny a je nejzranitelnější.
Aqueel II pracuje s vláhou dvěma odlišnými způsoby.
Potřeby
konsolidace
1. Kuželovité výstupky válce vytlačí síť jamek miskovitého tvaru na
povrchu půdy čímž vytvoří malé rezervoáry, které zadržují srážkovou
vodu a pomáhají ji dál rozvádět v profilu
2. Válec může být díky schopnosti práce za vyšší vlhkosti použit okamžitě po setí pro maximální úsporu půdní vláhy
Unikátní design vytváří "vodní rezervoáry"
Efektivní konsolidace hraje zásadní, avšak často nedoceněnou část
moderní rostlinné výroby. V rámci režimu zpracování půdy může ušetřit
cenný čas, náklady a ještě podpoří vyšší výnos. V zásadě hraje i klíčovou
roli při boji proti zhutnění, které je překážkou pro růst kořenů a infiltraci
srážkové vody. Je zásadním faktorem ke spuštění eroze na půdách se
špatnou půdní strukturou.
Tvrdé kuželovité výstupky válce jsou
našroubované po obvodu jednotlivých
Modely strojů, které moprstenců vyrobených z měkčí pryže.
hou být osazeny válcem
Aqueel II
Tento koncept pomáhá likvidovat
hroudy dokud jsou tvárné a vytlačuje
Simba Single Press - na straně 15
na povrchu půdy jamky miskovitého
tvaru, které vytváří zdrsnělý povrch.
Výsledkem je zadržování vody a její rozvádění do půdního profilu, účinný boj proti
věrné i vodní erozi, tedy proti splavu půdních částic i živin. Takový povrch odolává i
tvorbě krust, což přispívá k úspěšnému ujímání plodin.
Průkopníci konsolidace
Díky mnohaletým zkušenostem ve vývoji technologií pro správnou konsolidaci půdy
dnes Great Plains nabízí celou řadu možných řešení, které prokazatelně podporují
excelentní výsledky na široké škále půdních podmínek a zajišťují uživatelům dosažení
maximálních benefitů díky dobré konsolidaci. Patří mezi ně:
Válec HD
• Účinný kontakt půdy a osiva / kořene pro zajištění efektivní dodávky živin
• Zvýšení infiltrace srážkové vody v
období většího úhrnu srážek
• Minimální ztráty půdní vláhy, což je důležité zvláště v suchých letech, kdy plodiny nedostávají dostatek srážek a dobrý přístup rostlin k půdní vláze
• Podpora dodávky živin a vzduchu do půdy
• Snížení vlivu eroze
• Eliminace tvorby krust
Válec MaxLift
Nákladově efektivní
ocelový válec typu HD je
celý svařený a vyžaduje
minimální údržbu. Je
ideální pro použití v
těžších podmínkách s
vyšším obsahem kamenů.
Kombinace řezacích kol a
výstupků pro zintenzivnění
pohybu půdy vzhůru. Válec
MaxLift zajišťuje perfektní
povrch půdy zatímco těsně
pod povrchem probíhá
konsolidace. Tento válec
dosahuje perfektních
výsledků pro míchání i
finální urovnání povrchu
půdy i při vysokých
rychlostech.
VR válec
VR válec dokonale urovná
povrch půdy prstenci válce,
které díky profilu V zůstávají
čisté například oproti typům
válců s U profily. Tento válec
může dle půdních podmínek
pracovat se škrabkami či bez
nich. Díky nižší hmotnosti
nevyžaduje vysoké nároky na
energetický prostředek.
Modely strojů, které mohou využít výhod válců
typu HD, VR nebo MaxLift
Simba SL 400/500/600 - na straně 8 & 9
Simba X-Press (4.6 - 6.6m) - na straně 10 & 11
SYSTÉMY KONSOLIDACE
24 | 25
DD Effect
Prstence DD pěchu vyrobené z
nejkvalitnější bórové oceli, uchycené
na pevném rameni pod daným
úhlem, mají samoostřící účinek. To
jim umožňuje efektivně rozříznout
hroudy a dále působit hlouběji do
půdy zatímco více než 80 % plochy
pěchu je v kontaktu s povrchem
půdy, takže konsolidují a zanechávají
seťové lůžko rovné, pevné a odolné
povětrnostním vlivům.
DD PĚCH
Nastavuje standardy pro
efektivní konsolidaci
Odbornou veřejností je SIMBA
DD pěch přijímán jako jeden z
nejlepších systémů konsolidace
se schopností pracovat ve všech
půdních podmínkách. Prstence
pěchu od Great Plains nastavují
standardy pro účinnou a efektivní
konsolidaci díky patentem
chráněné konstrukci.
DD pěchy pro tažené modely strojů jsou dodávány v průměrech 600 nebo 700 mm
Hroudy jsou rozříznuty a v
důsledku činnosti DD pěchu se
trhliny dále šíří, rozmáčknuté
nebo narušené hroudy jsou
ponechány v ideálním stavu
pro další zvětrávání
DD Lite
Vzájemný vztah mezi prstenci DD pěchu
pro kvalitní konsolidaci optimalizuje
jejich rozteč, průměr a šířka. DD pěch na
povrchu půdy vytváří typický manžestr,
který je odolný proti povětrnostním
vlivům. Udržuje vlhkost půdy v suchých
podmínkách a ve vlhkých podmínkách
umožňuje dobrou infiltraci srážek s
eliminací vlivu eroze.
Lehčí pěchy pro konsolidaci s
vybranými modely strojů
Pěchy DD Lite jsou často využívány pro vytvoření jemnějšího výsledného
manžestru na povrchu půdy s tím, že si zachovávají většinu přínosů
standardního DD pěchu.
Stlačený povrch
Modely, které mohou
pěchy DD Lite využít
Simba SL 400/500/600 - na straně 8 & 9
Simba X-Press 4.6, 5.5 & 6.6
- na straně 10 & 11
Modely strojů, které mohou
být osazeny DD pěchem
Volba na přání
Simba X-Press 4.6, 5.5 & 6.6 - na straně 10 & 11
Simba Single Press - na straně 15
Standardní výbava
Trhliny se dále šíří
Simba SLD - na straně 6 & 7
Simba SL700 - na straně 8 & 9
Simba X-Press 8.0 & 10.0 - na straně 10 & 11
Simba UniPress - na straně14 & 15
Simba CultiPress - na straně 16 & 17
Simba Double Press - na straně 17
Tyto obrázky naznačují typický povrch půdy po práci pěchu DDL600, který je ideálně připraven pro následné setí a
povrchové válení.
26 | 27
TECHNICKÉ ÚDAJE
SIMBA UNIPRESS
TAŽENÉ STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ PŮDY
Specifikace produktů
SIMBA SLD
Model Model Pracovní
záběr (m)
Přepravní
šířka (m)
Počet slupic
Pro-Active
Hmotnost
(kg)
Požadovaný
příkon (hp)
UP 4.6
4.6
3.0
15
4246 120-170
UP 5.5
5.5
3.0
17
4775140-190
UP 6.6
6.6
3.0
21
5276150-220
UP 7.2
7.2
3.0
23
6135180-240
UP 8.2
8.2
3.0
27
6638200-260
SIMBA CULTIPRESS
Pracovní
záběr (m)
Přepravní
šířka (m)
Počet
slupic
Rozteč slupic
(mm)
Počet
talířů
Hmotnost (kg)
Požadovaný
příkon (hp)
SLD 300 2.8 3.0
5
560
22
5,265
180-320
SLD 350 3.3 3.52
5
660
26
5,625
200-350
SLD 420 4.2 3.0
7
600
34
9,700
300-650
SLD 460 4.6 3.0
7
665
36
9,900
300-650
SLD 540 5.4 3.0
9
600
44
11,100
300-650
SLD 600
6.0
3.0
9
665
48 11,600400-650
Model Pracovní
záběr (m)
Přepravní
šířka (m)
Počet slupic
Pro-Active
Počet slupic
Hmotnost
střihem jištěných
(kg)
Požadovaný
příkon (hp)
CP 3.3
CP 4.0
3.3
3.45
11
13
3,480
115 - 160
4.0
4.15
13
17
3,910
140 - 190
CP 4.6
4.6
2.95
15
19
5,660
160 - 220
CP 5.5
5.5
2.95
19
23
6,630
195 - 260
CP 6.6
6.6
2.95
21
27
7,220
230 - 310
CP 8.0
8.0
2.95
25
nelze
10,500
300 - 420
CP 10.0
10.0
2.95
35
nelze
13,000
380 - 480
SIMBA SL
Model Pracovní
záběr (m)
Přepravní
šířka (m)
Počet slupic
Hmotnost (kg)
SL 400 SL 500
4.0
3.0
5.0
3.0
12
7,400
250 - 420
SL 600
6.0
3.0
14 8,400
300 - 420
SL 700
6.7
3.0
16
11,500
400 - 600
10
5,850
Požadovaný
příkon (hp)
200 - 360
GREAT PLAINS DISC-O-VATOR
Model Pracovní
záběr (m)
Přepravní
šířka (m)
Počet
slupic
Počet talířů
HmotnostPožadovaný
(kg)
příkon (hp)
8315DVN 8318DVN
4.9 3.0
27
22
3016
115 – 135
5.6
3.0
31
28
3630
135 – 155
8321DVN
6.3
3.0
37
32
4180
155 – 180
8324DVN
7.3
3.0
41
36
4990
180 – 200
SIMBA X-PRESS TAŽENÝ
Model
Pracovní
Přepravní
záběr (m)
šířka (m)
Počet talířů
Hmotnost (kg)
Požadovaný
příkon (hp)
Přepravní
šířka (m)
Počet
Turbo-koltrů
Počet slupic
2.7 2.7
15
7
3311
140 – 210
52 7,570200-260
TCN5107 TCN5309
3.5
3.0
19
9
4762
180 – 270
4.2
3.0
23
11
5216
220 – 330
4.9
3.0
27
13
5488
260 – 390
4.6
2.95
36 5,540140-180
XP 5.5
5.5
2.95
44 6,350160-220
6.6
2.95
Model XP 8.0
8.0
2.95
62 11,500300-420
TCN5311
XP 10.0
10.0
2.95
80 14,000350-480
TCN5313
SIMBA SINGLE PRESS
SIMBA DISC HARROWS
B Series
HmotnostPožadovaný
(kg)
příkon (hp)
Pracovní
záběr (m)
XP 4.6
XP 6.6
GREAT PLAINS TURBO-CHISEL
PracovníPřepravní Požadovaný
záběr (m)
šířka (m)
Počet talířů
příkon (hp)
Model Pracovní záběr (m)
SP 4.2
Hmotnost s válcem Aqueel II (kg)
Hmotnost (kg)
4.2 1,6802,050
DH 3.25 (R)3.25
3.40
25 110-140
SP 4.6 4.6 1,8502,225
DH 3.75 (R)3.75
3.90
29 130-170
SP 5.5 5.5 2,2202,660
DH 4.26 (FW)4.26
3.00
35
150-200
SP 6.6 6.6 2,6503,000
DH 5.11 (FW)5.11
3.00
39
155-230
SP 7.6 7.6 3,0503,450
DH 5.58 (FW)5.58
3.00
43
180-260
SP 8.2 8.2 3,3003,725
DH 6.10 (FW)6.10
3.00
49
240-320
DH 7.10 (FW)7.10
3.00
57
280-380
C Series
Pracovní
záběr (m)
Přepravní
šířka (m)
Počet
talířů vpředu
Počet
talířů vzadu
Požadovaný
příkon (hp)
DH 4.4
4.4
2.95
17
15190-260
DH 5.4
5.4
2.95
21
19250-360
DH 6.15
6.15
2.95
24
21280-400
DH 7.0
7.0
2.95
28
24300-450
SIMBA DOUBLE PRESS
Model Pracovní záběr (m)
Přepravní šířka (m)
Hmotnost (kg)
DP 4.6
4.6
3.0
3,680
DP 5.5
5.5
3.0
4,400
DP 6.6
6.6
3.0
5,280
DP 7.6
7.5
3.0
6,000
DP 8.2
8.2
3.0
6,560
Všechny pracovní záběry a hmotnosti jsou orientační, reálně závisí na konkrétní konfiguraci daného stroje
Proměňte vlastnictví
Váš prodejce
v Realitu
Zeptejte se svého prodejce pro získání dalších
technických informací, nabídky a návrhu financování.
AGRI CS a. s., Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
Tel: +420 724 762 666, Email: [email protected]
Tel: +420 606 039 328, Email: [email protected]
Výhradní dovozce do ČR a SR autorizovaný výrobcem www.agrics.cz | www.twin-row.cz
www.greatplainsmfg.co.uk
www.greatplainsint.com
Great Plains UK Limited, reserves the right to vary specifications with or without notice at such times and in such a manner as deemed appropriate. Major as well as minor changes may be
involved. Every effort, however, is made to ensure the accuracy of the particulars contained in this brochure. Consult your Great Plains Dealer for details regarding the specifications of any
product. All sales are made by the Distributor or Dealer subject to and with the benefit of the Standard Conditions of Sale and Warranty provided by the Distributor or Dealer, copies of which
may be obtained on request.
1285C-GPI

Podobné dokumenty

zpracování půdy

zpracování půdy Chceme být společností, kde kombinace inovací, týmové práce a touhy po zlepšování povede k: Dokonalému uspokojování potřeb zákazníků Poskytování hodnotného pracovního prostředí pro naše zaměstnance...

Více

Proříznout, uložit, hlavně nemíchat

Proříznout, uložit, hlavně nemíchat Turbo koltr secího stroje Spartan má tangenciální prolisy, zajišťující vertikální vstup ostrých prvků Turbo koltru do půdy a jejich horizontální výstup. Tím je minimalizován odpor při vnikání do pů...

Více

praktický průvodce úspěšného zemědělce

praktický průvodce úspěšného zemědělce šest měsíců nepršelo. Podle aktuálních podmínek na poli je řepka olejka technologií SIMBA OSR vysévána v prvním nebo druhém přejezdu po sklizni předplodiny. I zde platí „méně je někdy více“. V mnoh...

Více

prospekt SIMBA OSR

prospekt SIMBA OSR SIMBA Oil Seed Rape je osvědčenou technologii v zakládání porostů řepky olejky zejména přihlédneme-li na zvládnutí vhodných agrotechnických podmínek, úspory půdní vláhy, citlivost této plodiny na v...

Více

produkty simba pro váš profit

produkty simba pro váš profit X-Press je velmi univerzální talířový kypřič s využitím pro kvalitní podmítku nebo předseťovou přípravu půdy. Optimální Ø talířů 510 mm precizně zapraví rostlinné zbytky a promíchá je s půdou. Dost...

Více

univerzální secí stroje great plains

univerzální secí stroje great plains Chceme být společností, kde kombinace inovací, týmové práce a touhy po zlepšování povede k: Dokonalému uspokojování potřeb zákazníků Poskytování hodnotného pracovního prostředí pro naše zaměstnance...

Více

Předejděte erozím s válcem Simba Aqueel 2

Předejděte erozím s válcem Simba Aqueel 2 Obvyklému kompromisu mezi jemným seťovým lůžkem a rizikem slévání a větrné nebo vodní eroze lze přispět právě samočisticím válcem Aqueel 2. Na rozdíl od běžně používaných typů válců může pracovat p...

Více

POMNˇENKA

POMNˇENKA pomoc nejen při psaní tohoto dokumentu, ale i při mnohých konzultacích. Děkuji panu Ing. Pavlu Střížovi, Ph.D. za technicko-uměleckou pomoc při zpracovávání tohoto materiálu, za trpělivost a ochotu...

Více