GYMNÁZIUM TEPLICE – vydává 3

Komentáře

Transkript

GYMNÁZIUM TEPLICE – vydává 3
GYMNÁZIUM TEPLICE – vydává 3.A
číslo 6 – školní rok 2003/4
Další mistrovství je za námi!
U
Užž ttoo vvííttee?? JJssm
mee vv EEvvrrooppsskkéé uunniiii!!!!!!
33..A
A bbuuddee m
míítt ssvvoouu SSUUPPEERRSSTTAARR
M
Maattuurraannttii nnááss ooppěětt ppooccáákkaallii
PPrrvvnníí rroozzhhoovvoorr IIm
mppéérriiaa ss pprrooffeessoorreem
m!!
M
MÁÁJJ,, LLÁÁSSKKYY ČČAASS
V
VĚĚTTAA ČČÍÍSSLLAA:: V
měějj ssee rroozzeessm
mááččůů!!
Vyyssm
mááttěě ssm
míícchhuu nnaaddssm
měěvvnnýýcchh ssm
[[VVeelleem
miirr C
Chhlleebbnniikkoovv]]
O
OB
BS
SA
AH
H
3
4
Úvodník
Třídní drbárna
aneb
Čerstvé zprávy
z okolí gymplu
MÁJ, LÁSKY ČAS
Funny
5
Nebojte si zavtipkovat a trochu si zapřemýšlet
6
7
8
9
10
TERCIE HLEDÁ SUPERSTAR
Událost tohoto roku je tady!
BRATRSTVO TERCIÁNŮ
Komiks 8.
Jaké volovinky zase vyvedla 3.A?
Rozhovor!
První rozhovor Impéria s profesorem
Pod lupou světového impéria
Co se zase stalo ve světě popularity?
BRATRSTVO TERCIÁNŮ
Komiks 9.
Bratrstvo terciánů má další problém
a do cesty jim leze Sesterstvo teriánek
Modellbau
Tentokrát v simulátoru Easy Fly
R
Reeddaakkččnníí R
Raaddaa IIm
mppéérriiaa
šéfredáč: Franta; Modellbau: Franta; sport: Mr. Danny;
FUNNY: Viky; různé reportáže z filmového světa a
rozhovory: Sigi a Želva; další samozřejmě skvělé články:
Hubená Lodyžka; počítače: Sniper; svět počítačových her:
Síťák
m
@
m
w
N
m...ccczzz
@ssseeezzznnnaaam
[email protected]
wIIIm
kontakt:N
Neeew
[email protected]
[email protected]
m..cczz
@cceennttrruum
Gymnázium Teplice,
vydává 3.A, číslo 6 – školní rok 2003/4
P
Přřiicchháázzíí ddrruuhháá řřaaddaa sseerriiáálluu!!
N
Naa sslloovvííččkkoo úúvvooddeem
m…
…
Tschusík! Na začátek bych opět vyřešil pár problémů. Neustále někdo
zaměňuje název tohoto plátku za nějakého Imperátora, Impérium Star Wars,
Imperátora Dartha Weidera atd… Tento časopis nemá prosím nic společného
s Hvězdnými válkami! Toto je časák, který se věcmi zabývá všeobecně (možná
také proto, že jsme všeobecné gymnázium) v okolí naší školy a v celosvětovém
impériu (jsme přeci velká planeta). Dále je tu dotaz, proč nezřídíme listárnu.
Hlavním důvod je ten, že jsme pouze třídní plátek, a proto cokoliv se vám
nelíbí, můžete nám říct z očí do očí sami. Některé časopisy uvádějí listárnu také
proto, že čtenáři se chtějí o své problémy podělit. Ale je Império nějaký
vědátorský časopis?
Je tu květen. Pro tento měsíc snad už žádné
pořekadlo neexistuje jako „březen, za kamna vlezem“
nebo „duben, ještě tam budem“. A tak do třetice všeho
dobrého „květen, jdeme s Majálesem“. Ano, máme za
sebou další Majáles = Studentské oslavy jara Gymnázia
Teplice. Musím říct, že letošní průvod byl votřes, nuda a
opravdová trapárna. Hrstka lidí se sešla (ani ne hrstka)
v sobotu v 15:00 před budovou gymplu. Průvod byl po
celou dobu pronásledován městskou policií. Jo, jo, co
kdybychom byli nějací anarchisté nebo komunisté? Ani
bych se nedivil, když jsme před bývalou budovou VZP
(a tedy i starého sálu KSČ) začali zpívat starou dětskou
písničku. Celý průvod od gymplu přes Obchodní
akademii (kde se k nám pochopitelně nikdo nepřidal),
šanovskou mušli a hvězdárnu proběhl a skončil totálním
fiaskem.
Na písečném vrchu se stal králem Majálesu Ondřej Moravec a pak už jsme jen
pokračovali na Panorámu. Tam měl být z Pálení čarodějnic uvolněn čas pro
tyto studentské oslavy, jenže po našem příchodu v půl šesté vše bylo přesunuto
na osmou večerní. Dobrý vtip, ne? V následujícím týdnu se na školní nástěnce
objevil papír od pořadatelů této „bezva akce“ (bývalých redaktorů časopisu
FamfrNoch), že jestli by měl někdo zájem vylepšit různé tyto akce Gymnázia
Teplice, ať se sejde tam a tam, v tolik a tolik hodin. Myslím, že by to měli
vzdát, protože letošního Majálesu se účastnilo asi dvacet lidí (prý zatím
rekordní účast).
Další událostí, na kterou určitě nesmíme
zapomenout, je vstup naší republiky do
Evropské unie. Praha je teď jedním
z pětadvaceti hlavních metropolí tohoto
společenství. A proto jako na všech úředních
budovách i na té naší titulní stránce vlaje
vlajka Unie.
Jaké je dnešní hlavní téma Impéria? Odpověď zní:
anketa TERCIE HLEDÁ SUPERSTAR. Dnes vás seznámíme
s porotou a některými soutěžícími. Celá anketa vyvrcholí
na třídním výletě naší třídy, i když ještě ani pořádně
nevíme, kam přesně pojedem. Zatím to vyhrály chatičky
v kempu v Tisé, ale většina kluků jede stanovat do
Lahoště k Matoušovi na zahradu. Jak to nakonec
dopadne, se na sto pro dozvíte v příštím čísle.
Dále se těšte na nové vydání Třídní drbárny, na stále povedený komiks
BRATRSTVO TERCIÁNŮ a na vypečené články z Redakční Rady. Ta se totiž sešla
6.května poprvé za svou existenci. Jinak to bylo zatím takové dálkové
domlouvání. Zasedání Rady dopadlo katastrofálně! Celé jsem to vodvykládal
sám a ostatní jen přikyvovali. Je vidět, že na časáku Império už asi není co
vylepšovat. Je to ale vidět i na vašem vzrůstajícím zájmu o tento časopis.
Letošní květen nejen že vyniká dvanácti hvězdami na modrém pozadí, ale
také tím, že veškeré státní svátky tu vyšly ke vší smůle na sobotu.
Květen, Máj, Lásky čas. Tento jakýsi jarní prvek symbolizuje článek
Hubené Lodyžky. Myslím, že to vystihla dobře, akorát s jednou věcičkou bych
tam nesouhlasil. Ale to už je věc názoru. (Mimochodem, ta soukromá reklama
se na konci článku smí, Káťo.)
No, čas běží a mé dlouhé vykecávání vás už asi také začíná nudit. Tak se
tedy podívejme na Čerstvé zprávy Třídní drbárny s Mr. Dannym, který si za
chvíli odfrčí do Anglie, a s Terkou Viky.
šéfredáč Franta
Império 6 – školní rok 2003/4 str. 3
TŘÍDNÍ DRBÁRNA
aneb
čerstvé zprávy z okolí gymplu
Čau, lidi!
Vítejte u zpráv!
Začněme něčím, nad čím
může jen rozum stát
Eržika se dala na folkloristiku
Ano, Erika začala psát spolu se svou povedenou kámoškou Hankou pohádku – zatím jsme se nedozvěděli název. Otázkou je, jestli to bude opět nějaký
ten Hery Bobr, anebo úplně jiný trik jak ovládnout všechna knihkupectví světa. No, nechme se překvapit.
Důležité info od naší předsedkyně Julči
¾
¾
¾
Do školy se od 9:00 chodit nebude!
Na školní výlety je vyhrazeno více dní.
Po šesti měsících školní výuky (2003/4) je dán do provozu automat na teplé nápoje (kávovar na kapučíno aj.) a po měsíci funkčnosti je rozbitý. Má už to vůbec cenu?
Na co máme Studentský parlament? Vše co vymyslí za jeden školní rok, to si vedení školy přes letní prázdniny zase zruší! Je Studentský parlament vůbec k něčemu?
Na to nám odpoví předseda Studentského parlamentu Gymnázia Teplice Vít Liechtenstein – ve čtvrtek v Kotli na NOVĚ!
Mr.Danny: „Právě jsme dostali přímo čerstvou zprávu, že automat je opraven. Tak se rychle vrhněte na to kapučíno!“
Erika žárlí na Hančiny Martina!
[No, comment]
A teď nějaký ten drb…
Výrok a slogan (dva v jednom) jedné geometrické hodiny:
„Pravý úhel zabezpečí Thaletova kružnice a chceš-li být chytrý velice, navštěvuj Gymnázium Teplice!“
[autor: pan profesor Trejtnar]
Záhada nad záhady…
Honzu Hlouška baví němčina! Je to vůbec možné (vielleicht)?
Víte, co měla Alena na té písemce z chemie hlavně dobře?
No přece podpis! A to už je co říct!
Easy English – oddíl Dictionary
Pokud používáte anglické slovníky typu kapesní slovník od Fragmentu nalistujte si v anglicko – české části stranu 81 a
hledejte výraz headache. Místo bolení hlavy totiž najdete balení hlavy. Takže, pokud vás z toho stresujícího učení už
hlava přímo třeští, hlavně si ji zabalte!
A teď něco z politiky…
Víte, co bude dělat exministryně zdravotnictví Marie Součková, až odejde z vysoké politiky?
Podle tajných detektivních služeb jí prý režisér Nemocnice na kraji města nabídl, že může v dalším pokračování hrát doktora
Cvacha.
Víte, proč si policajti olizují hodinky?
Závěrem si trochu zavtipkujem…
Protože ťick ťack osvěží dech.
Také si nenechte ujít rozhovor s paní
profesorkou Zahranovou.
Čerstvé zprávy jsou u konce. Z dnešního programu
doporučujeme si přečíst událost tohoto roku: anketu
TERCIE HLEDÁ SUPERSTAR a také nezapomeňte na
Funny, protože jsem ho napsala opět já.
Takže, See you next time, Good luck and Good bye!
Império 6 – školní rok 2003/4 str. 4
A
JJ,, LLÁ
S
M
S
AS
Č
YČ
KY
SK
Á
ČAS
MÁÁÁJ
ÁSKY
Ano, tak je to tu! Téměř nejkrásnější období v roce… Dětičkám,
maminkám, tatínkům a hlavně babičkám a dědečkům se začínají
zapalovat lýtka, sluníčko sluní a je tááák krásně na tom světě!
Vždyť který kluk by netoužil pozvat svého přítele do kina a
která dívka by odolala pozvání své přítelkyně na romantickou večeři!!?
Milujme se a množme se! Tak zní heslo (v tomto případě to půjde asi
velice těžko, myslím to množení, ale to neva:) snad nám za devět
měsíců nepřijede Lukáš do školy s kočárkem! Takže se všeho všudy
snažme nepřekážet nové množící se generaci v parcích a alejích, ale i
na zastávkách, v čekárně u doktora (na předpis správné antikoncepce:)
nebo jen tak uprostřed chodníku, bránící obyčejným lidem v normální
zrychlené spěchající chůzi.
Rada: Užívejte toto období plnými doušky, protože zanedlouho tu
máme buď tropická vedra nebo (nedejbože) povodně. A to už taková
romantika nebude, že? Taková upocená sexy Iva, to pro vás není,
pánové.
Trocha poezie:
(no tak, přečtěte se aspoň kousek)
Vtipy
-
-
-
-
Jarní večer
(autor neznámý)
-
Pod starou vrbou dva milenci sedí,
něžně se líbají, do očí si hledí.
Tohle je konec, ne, to ne!
Tohle není moc rozumné!
-
Poraď mi, vrbo, stará a moudrá,
kde sídlí naše vroucná touha?
-
P.S.: Tímto bych chtěla vyznat lásku jednomu neznámému opálenému
brunetovi, který se na mě ráno na zastávce vždy tak krásně usmívá.
-
Hubená Lodyžka
Kde najdete zdraví, štěstí a bohatství
pohromadě? Ve slovníku.
Dcera má ve své žákovské knížce poznámku:
Je drzá a hubatá! Druhý den čte paní
učitelka odpověď: A to ještě neznáte její
matku!
Alenka se vrátí ze školy a povídá: „Dneska nás
očkovali.“ Maminka se ptá: „A proti čemu?“
„Proti naší vůli.“
Pan učitel se ptá dětí: „Kdo letěl jako první
do kosmu?“ Přihlásí se Pepíček: „Prosím, Jan
Hus, ale shořel při startu.“
Petřík přiběhne ze školy domů a povídá: „Tati,
dneska jsme se učili, že všechna zvířata
dostávají na zimu nový kožich, je to pravda?“
„Hochu, je.... ale před maminkou ani muk!“
Dva letící holuby míjí tryskáč. „Ten je ale
rychlý!“ žasne jeden. „Nediv se,“ odpovídá
druhý. „Kdyby ti hořel ocas, taky bys
spěchal!“
Pacient se ptá doktora: „Je to vážné? A kolik
času mi asi tak ještě zbývá?“ Doktor: „Tak asi
deset.“ „Deset? A čeho? Měsíců?Let?“
„...devět, osm, sedm, šest, pět...“
Přijde šerif do saloonu a na zemi vidí mrtvého
muže. „Hráč?“ ptá se barmana. „Jo.“
„Falešnej?“ „Jo.“ „Poker?“ „Housle.“
„Jak řídí tvoje žena?“ ? „Jako blesk.“ „Tak to
máš štěstí!“ „Ani bych neřekl, přitahuje ji
každej strom....“
Užitečné otázky
-
ZZ ttoohhoottoo ččlláánnkkuu vvyyppllýývváá::
-
Když ji miluješ,
není co řešit!
-
-
Víte, který živočich má jazyk přirostlý
předním koncem? Žába.
O kolik cm je člověk večer kratší než ráno? 13 cm-podle toho, jak moc jste pracovali, či
chodili.
Znáte živočicha, který má doslova uši na
nohou? Kobylka- má sluchové ústrojí v holeni
předního páru nohou.
Tři národy mají ve své řeči hlásku „ř“ . Víte,
které to jsou? Češi, Poláci a Lužičtí Srbové
Viky
Império 6 – školní rok 2003/4 str. 5
Co hledá tercie?
No přece SUPERSTAR!
Hlavní je, že
naše SuperStar,
tady někde sedí!!!!
Dámy a pánové, přichází událost
tohoto roku, událost, na kterou jsme všichni tak
dlouho čekali, událost, která je zároveň
anketou
časopisu
Império,
anketa
TERCIE HLEDÁ SUPERSTAR!!!
Bude rozdělena celkem do tří kol a už
v tomto čísle vás seznámíme s našimi
soutěžícími. Ti se celý měsíc budou pilně
připravovat, až přijde 28.červen (třídní výlet),
kdy se dovíme, kdo je naší pravou superstar.
Bude to Hanka, Petra, Dan, Láďa, Pavlína,
Alena nebo Jirka? O tom rozhodne porota
v 1.kole a ve 2.kole diváci. Zatím je
soutěžících přesných deset a když nám nikdo
neodpadne,
v 1.kole
pět
lidí
námi
profesionálně zvolená odborná porota vyloučí
a ve 2.kole si diváci vyberou dva finalisty,
kteří se spolu utkají ve 3.kole o titul.
V předběžném průzkumu by to prý vyhrála
Petra. Ale byl to pouze průzkum…!!!
A jelikož se do prázdnin už možná
neuvidíme, výsledky se dozvíte v září – tedy až
po návratu do „té otravné školy“.
Představujeme vám tedy soutěžící ankety
TERCIE HLEDÁ SUPERSTAR (upozorňujeme, že
Juliána Záhorovského, Petru Páchovou, Šárku
Vaňkovou, Samira nebo Tomáše Savku tu
nenajdete) a námi profesionálně zvolenou
profesionální porotu: je to současná Miss naší
třídy Monča, zástupce Redakční Rady Impéria
Terka, hlava Bratrstva terciánů Malý Johnny
Honza David a předseda poroty, držitel
jednoho ze tří titulů NEJ,NEJprofesor tercie A,
náš oblíbený třídní profesor, pan profesor
Trejtnar!
To je od nás zatím vše a na vás se zase
těšíme v září, kdy se všem z naší třídy
podíváme na zoubek. Vidíte, taky musíme tu
soutěž nějak protáhnout do 3.kol a na výsledky
si musíte přes prázdniny počkat. Ale buďte
hlavně rádi, že soutěžící nevyhazujeme
postupně jen po jednom. Tak nudné jsme to
neudělali jako stvořitelé ČESKO HLEDÁ
SUPERSTAR. Hezké prožití letních prázdnin
vám přejí moderátoři šéfredáč Franta
(Ondřřřej) a Julča (Laťka).
Myslíš, že tu uplatníš své znalosti z chemie?
Já myslím, že při ovlivňování poroty určitě.
Děláš si nějaké velké naděje na úspěch?
Ne, mám silnou konkurenci.
Budeš roztleskávat diváky?
Asi ne, s kytarou to pude těžko.
A
A jjaakk ssee nnaa ttoo ddíívvaajjíí ppoorroottccii??
My jsme budoucí Duo
SUPERSTAR!
Zdravim Straky! Čau!
Já jsem pravá SUPERSTAR tercie A!
Jak se tak na to dívám,
bude to asi těžké
rozhodování.
Já myslím, že
budu mírná.
Myslíš, že budeš mít trému?
Asi ne, já všechno beru s úsměvem.
Už se na to těším!
Nebude to lehké, všichni
jsou tu dobří zpěváci.
Omlouváme se, ale fotografii
předsedy poroty, pana profesora
Trejtnara, jsme nesehnali.
Império 6 – školní rok 2003/4 str. 6
Dnešní rozhovor je obzvláště výjimečný a to hlavně proto, že je
to první rozhovor časopisu Império s profesorem. Jako první oběť si Sigi a
Želva (také Zrzka, Koště) vybrali někoho z oboru chemie, a to pani
profesorku Zahranovou. A co jim na sebe prozradila?
P
PAANNÍÍ PPRROOFFEESSOORRKKAA ZZAAHHRRAANNOOVVÁÁ::
„Raději míchám chemikálie.“
• Učíte radši starší nebo mladší žáky?
Nevím, tak to doopravdy nevím, to spíše podle třídy.
• Co si myslíte, že je pro nás jednoduší, biologie nebo chemie?
Tak to byste měli vědět spíše vy, ale asi biologie.
• Jaké známky jste dostávala z chemie? Která byla nejhorší?
No samozřejmě jedničky (smích). Ne, jednou jsem dostala pětku a jinak jsem měla samé jedničky a pan profesor mi dal dvojku. Ta
pětka tam prostě…
• Co nejhoršího vám udělali děti při laborkách?
No, při laborkách ani nic, ale nejhorší byla ta modrá skalice ve 3.B!
• Už se vám někdy nějaký pokus nepovedl?
No, občas ty pokusy nevyjdou;většinou v kabinetě, když připravuji roztoky, tak si v té rychlosti spletu ingredience, ale ve třídě si na to
dávám pozor a mám je všechny řádně označené.
• Bouchlo vám někdy něco?
Né, nikdy.
• Kde jste dříve učila? Můžete to porovnat?
Učila jsem na všech typech škol. Ale nikdy bych se už nevrátila na základku. Na gymnáziu jsem docela spokojená.
• Jaké jazyky ovládáte?
No, jazyky. Učila jsem se ruštinu, němčinu, v poslední době angličtinu, která mi vůbec nejde. Aktivně žádný jazyk, to spíše pasivně
ještě s mezerami. S jazyky jsem vždy bojovala a také s dějepisem. Ten mi nikdy nešel (smích).
• Radši vaříte, nebo mícháte kyseliny?
No samozřejmě že raději míchám chemikálie.
• A když už, jaké jídlo máte nejradši?
Jogurt. (smích)
Děkujeme za rozhovor.
Malá poznámka: Za drobné přebrebty neručíme.
Vězeň z Azkabanu je na cestě!
Ano, další film Harry Potter přichází v červnu i do našich kin! Režisér
prvních dvou dílů se vzdal svého křesla a nahradil ho Alfonso Cuarón. Celé
natáčení probíhalo pod dozorem Rowlingové (mimochodem autorky knihy Harry
Potter). Opět se tu setkáme s hvězdami Kamene mudrců a Tajemné komnaty:
Daniel Radcliffe , Rupert Grint a Ema Watsonová. Herec Albuse Brumbála se
bohužel třetího natáčení Harryho Pottera nedožil a v roli ho musel nahradit Michael
Gambon. Na scénu samozřejmě přicházejí i další noví herci jako Gary Oldman
(vězeň z Azkabanu Sirius Black) a David Thembis (profesor Lupin). V Praze má
film premiéru (a doufejme že ne současně i derniéru) 10. června. Tak se dobře
držte, Vězeň z Azkabanu je na cestě!
Pražské jaro je v plném proudu
Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 2004 je „v provozu“ od 12. května. Je velice zajímavé, že právě 12. jsme dostávali
známky z posledního kontrolního diktátu z češtiny s názvem Pražské jaro. Že by byly hvězdy příznivé? Nebo snad konjunkce několika
planet? Celá hudební slavnost potrvá do 3. června a pokud se chcete dozvědět víc, surfujte na www.festival.cz .
Navštivme Odvrácenou stranu světa!
24. května přichází do kina Květen Master and Commander: Odvrácená strana světa. Po pěti letech se na
filmovou scénu vrací australský režisér Peter Weir s výpravnou dobrodružnou podívanou. Příběh se odehrává na britské
lodi za napoleonských válek. Nejde tu vůbec o nějaké akční dobrodrúžo, ale hlavně o propracované vztahy mezi aktéry
příběhu. Herecké výkony jsou ve filmu opravdu výborné. V hlavní roli kapitána Jacka Aubreye se objeví Russel Crowe.
A jak se vlastně jeho posádka dostane na Odvrácenou stranu světa?
Império 6 – školní rok 2003/4 str. 8
O
Occhhrraannaa vvaaššeehhoo ppooččííttaaččee 22
Firewally
Mnoho lidí si myslí, že úplně stačí zabezpečit počítač antivirem, ale ten poskytuje jen ochranu před viry. V dnešní době závratně přibývá i hackerských útoků. Není
výjimkou ani 10 útoků za 1 připojení k internetu, a proto jsou tu firewally. Pro doplnění přikládám obrázek základní funkce ohnivých zdí.
S firewallem…
Bez firewallu…
Kerio Personal Firewall
Tento firewall je špičkou v této kategorii a překvapivě je to český software. Nabízí spoustu nadstandardních funkcí: filtrování www stránek, ochranu heslem… Doma
ho používám od vydání 4. verze a ještě nikdy mě nezklamal.
Norton Personal Firewall 2004
Nová veze 2004 od Symantecu je jako celek velmi jednoduchá pro ovládání a začátečníkům nabízí nerušené a hlavně bezpečné brouzdání po internetu. Pro zkušenější
je ale málo podrobný.
Zone Alarm
Pokud hledáte firewall zadarmo, určitě narazíte právě na tento. Osobní zkušenosti s ním nemám, ale podle recenzí v jiných časopisech si myslím, že se jedná
kvalitní a propracovaný firewall.
Příště se podíváme na ostatní nástroje pro zabezpečení.
Sniper
Nový systém ovládání
Pěstní souboje
Dynasty
Předně si připomeňme přepracovaný systém ovládání,
které jsem já jsem využil k přechodu od klávesnice na
joypad, což - jak se za chvíli dozvíte - přineslo
několik výhod. Sportovní hry od EA už od loňska
staví na koncepci vhodného herního ovladače ve
formě joypadu. Klávesnice je samozřejmě
podporována, ale ne všechny funkce na ní budou tak
komfortní a některé ani nevyvoláte. V případě NHL
2004 je to kličkování, kdy jedním mini-joystickem na
gamepadu ovládáte směr jízdy a druhým kvedláte
holí. Tato technika se při hře skvěle osvědčila jak při
samostatných nájezdech, tak při blafácích, střelbě i ve
snaze bránit puk před dotěrnou čepelí soupeře. Možná
tato změna zvedne vlnu nevole ryzích "klávesnicářů",
ale je potřeba si uvědomit, že klávesnice nebyla
konstruována s úmyslem ovládat hry.
Neopomeňme ani pěstní souboje, které jsou
tradiční náplní NHL a letos dostala tato
diskutabilní složka nový rozměr. Jednak je
přepracován systém soubojů a při bitce máte
konečně dojem, že se hráč chová podle toho, jak
mačkáte ovladač. Bitky jsou navíc (a to je asi ještě
podstatnější) volitelné. K tomu, aby se dva
hokejisté porvali, musejí oba chtít. Dříve šlo bitky
buď zcela vypnout, anebo hrávat s nimi a mlátit se,
i když jste třeba neměli náladu. V NHL 2004
můžete výzvu k bitce přijmout či ignorovat a tudíž
je čistě na vás, zda se do rvačky pustíte nebo ne.
Tento systém se tak stává i šikovným taktickým
manévrem, kterým můžete ve vhodné chvíli
zasáhnout do vývoje zápasu.
Na konec jsem si nechal velkou
novinku letošního ročníku - dynastii.
Je to jakási kariéra týmového
manažera, jenž má na starosti kromě
mančaftu i personál a hospodaření s
financemi, od udávání cen vstupenek
po milionové kontrakty s hráči,
jejich trejdování, uzavírání smluv (i
víceletých) apod. K finančním
úkonům je k dispozici speciální
kalkulačka, díky níž si snadno
spočtete třeba výnosy ze vstupenek.
Aby nebyla vaše práce jen tak
samoúčelná, odrazí se hospodaření
ve výkonu týmu. Kromě kalkulačky
disponujete i mailboxem, kam vám
přichází zprávy o uzavřených
kontraktech,
nadcházejících
zápasech, nabídkách atd....
Herní módy
Herní módy v NHL 2004 nabízejí mírně upravenou
klasiku. Mezi stálice patří všudypřítomný přátelák a
sezóna odpovídající kanadsko-americkému Stanley
Cupu. Položka International dovoluje vytvořit vlastní
turnaj mezi osmi či šestnácti nároďáky, anebo odehrát
některou ze tří lig, které jsou nově do NHL
zakomponovány
(celkem
devětatřicet
týmů).
Konkrétně jde o evropské soutěže DEL,
ELITSERIEN a SM-LIIGA - tedy ligy zemí, kde se
NHL prodává nejvíce. V nabídce nechybí ani
možnost odehrát vyřazovací část Stanleyova poháru,
známou pod označením „playoff“.
Brankáři
Další podstatnou složkou série NHL (na níž hra
stojí a často i padá) jsou brankáři. Ti v loňských
ročnících
obvykle
oplývali
nadlidskými
schopnostmi, jimiž drželi svůj tým nad vodou i
přes děravou obranu. První dobrá zpráva letos je,
že počítač už v poli brání podstatně lépe než dřív a
dostat se ve vyšších obtížnostech k nebezpečné
akci není jen tak. Chování brankářů působí na
pohled podstatně přirozenějším dojmem bez
matrixové akrobacie.
Síťák
Império 6 – školní rok 2003/4 str.1
o
Game Bird a Easy Fly = správná letecká simulátorská dvojka
Tak jsem tu zase já, šéfredákč Franta. No zase, před chvílí jste mě viděli v SUPERSTAR a ještě dříve v úvodníku. Vždy jsem se v této
rubrice věnoval úplné realitě a skutečnosti, ale teď vám představím letecký simulátor Easy Fly. Neumíte létat s malými modýlky letadel na
vysílačku? Chcete se modelařině naučit co nejdříve? Je zima a nudíte se, protože letiště je zavřené? Nebo se snad bojíte, že při provedení
akrobacie model rozbijete a budete muset začít od znovu? Tak právě od toho jsou tu letecké simulátory. Prostě a jednoduše si zapnete počítač,
vložíte do mechaniky CD simulátoru a na obrazovce si budete létat s modýlkem svých snů. A je úplně jedno, jestli venku mrzne nebo špatně
fouká. Jako první z řady počítačových leteckých simulátorů vám představím Easy Fly. Je to jednoduchý simulátor se slušnou grafikou (i když
známým 3D střílečkám to má ještě daleko) a za dobrou cenu. Funkční je u všech operačních systémů Windows. Většina ostatních simulátorů
ještě ale není na té úrovni, aby je zvládly systémy Windows XP (např. Reflex). V tom je tak trochu Easy Fly vyjímečný. A to byl také důvod,
proč jsem se pro něj rozhodl.
Program nespustíte bez instalačního cédéčka. Vždy po poklikání na vašeho zástupce programu
se vám otevře hlavní meny, kde si můžete nastavit i lepší rozlišení hry. Jediná však nevýhoda tu je, že
celý program je v angličtině. Ale přes to se snad překousáme. Hlavní je, že rozumíme uprostřed
obrazovky příkazu Fly a že letadlo vůbec odpíchnem od země. Než ale na tento příkaz klikneme,
provedeme kalibraci (jinak by vám ten letoun dělal samé skopičiny). Letadlo totiž můžete řídit buď
klávesnicí, nebo joystickem, což je v tomto případě náhražka RC vysílače. Kalibraci pochopitelně
zapneme na joystick, kde se musí všechny kniply sladit. Poté si vybereme letadlo. V původní nabídce hry
jsou celkem čtyři: akrobat, vrtulník, dvouplošník a větroň. Další letouny si můžete stáhnout z internetu na:
www.easyfly.de . Po vybrání letadla ťuknete na tlačítko Fly a pokud jste si na začátek vybrali jako já
akrobatického dolnoplošníka, ocitnete se na hlavní startovací dráze. Pro létání budete přece jenom
alespoň potřebovat trochu toho základu do modelářství, abyste například věděli, čím máte řídit na vysílači
(vlastně v tomto případě na joysticku) směrovku nebo výškovku.
Po vzletu zjistíte, že se vlastně nacházíte na opuštěném ostrově doslova obklopeném mořem. No
doslova, pár metrů od ostrova je další startovací plocha obklopená větrnými vrtulemi. Ve hře jsou celkem tři
startovací dráhy. Větroň totiž startuje z velké hory s křížem na hlavním ostrově. Létat můžete i nad mraky a
musím říct, že s historickým bombardérem, kde motory řvou o sto šest, je to fakt dobrý. S internetem si ale
můžete také stáhnout družici nebo dokonce kosmickou loď Enterprise. A to je teprve věc! No, vlastně je to
pěkná blbost. Jak jsem podotknul už na začátku, model se vám nerozbije! A to je výhoda! Jenže grafika tu
přece jen zapracovala. Model se při pádu opravdu nerozbije, ale doslova se zapíchne do trávy.
Na závěr bych řekl, že tento simulátor je skutečně určen pro začátečníky. Můžete si tu hlavně
cvičit ladné otočky a akrobatické kousky a další kejkle. Ale asi po dvou měsících vás to omrzí a budete
chtít něco náročnějšího. Je pravda, že létat kolem dokola kolem jednoho a toho samého ostrova vás prostě
bavit za chvíli nebude. Já se přiznám, že si se svými modely tak trochu hraji na různé havárie, při kterých
musí zasahovat vrtulník a dopravní letadlo dodávat zásoby jídla. Tento simulátor možná také může
někoho modelařině skvěle naučit (no možná, určitě). Potom, třeba tento zatím amatér, zajde do
modelářské prodejny, kde je skutečně z čeho vybírat.
TTaakk,, ttoo bbyy bbyylloo pprroo ttoottoo ččíísslloo vvššee.. K
Kee kkoonnccii ččeerrvvnnaa ssee ttěěššttee
nnaa bboonnuussoovvéé ssppeeššll vvyyddáánníí ččaassáákkuu,, vvee kktteerréém
m ssee zzaam
měěřříím
mee nnaa
hhvvěězzddnnoouu oobblloohhuu aa nnaa ttřřííddnníí ttrraabbllee 33..A
A ((tteeddyy nnaaššee ttřřííddnníí ttrraabbllee))..
M
Měějjttee ssee jjaarrnněě,, uužžiijjttee ssii ZZaahháájjeenníí lláázzeeňňsskkéé sseezzóónnyy aa hhllaavvnněě 88..ččeerrvvnnaa
nneezzaappoom
meeňňttee nnaa ttuu V
Veennuuššii!!

Podobné dokumenty