Profil skupiny MPOWER

Komentáře

Transkript

Profil skupiny MPOWER
SPOLEČNOSTI
SKUPINY MPOWER:
• MPOWER, a.s.
• MPOWER Engineering, a.s.
• MPOWER SLOVAKIA, a.s.
• OOO MPOWER
• Technology Center, s.r.o.
• Armaturka Vranová Lhota, a.s.
Profil skupiny
MPOWER
O NÁS
Skupina MPOWER integruje firmy v oblasti vývoje, technologie, engineeringu, výroby a servisu armatur pro klasickou a jadernou energetiku.
MPOWER navazuje na dlouholetou tradici vývoje a výroby průmyslových armatur koncernu SIGMA Modřany a disponuje unikátním technickým
a výrobním know-how. Vlastní vývojové, technologické, konstrukční a výrobní zázemí spolu s rozvinutou sítí výrobních kooperací umožňuje
pružně reagovat na individuální potřeby zákazníků. Výrobky značky MPOWER jsou doplňovány o nové typy a výrobkové řady s cílem umožnit
komplexní dodávky při výstavbě nových elektrárenských objektů. Dlouhodobým cílem je zajišťování komplexních řešení dodávek pro elektrárenské
a engineeringové společnosti, jehož součástí jsou projekční, konstrukční a výpočtářské práce, ucelený sortiment armatur, moderní výrobní
základna a zajišťování servisu a oprav přímo u uživatelů. Zárukou dynamického rozvoje společností skupiny MPOWER je jasná vize a odpovědnost
managementu podporovaná týmem odborníků.
together we are strong
www.mpowergroup.eu
ČINNOSTI A SLUŽBY
Engineering
Respektujeme komplexnost energetiky a svou roli chápeme jako
součást funkčního celku. Zákazníkům tedy, kromě klasických
dodávek jednotlivých armatur, nabízíme komplexní engineering,
tedy spolupráci při vývoji, instalaci a provozu.
Kompletační dodávky
V rámci projektů zajišťujeme kompletace dodávek armatur,
ovládání a potrubních dílů. Specifické požadavky řešíme po
konzultaci se zákazníkem.
Nabízíme






dodávky armatur vlastní výroby
dodávky armatur od jiných výrobců
dodávky ovládání armatur
dodávky potrubí a potrubních dílců
dodávky protipřírub
dodávky spojovacích materiálů
Vývoj a konstrukce
Spolehlivost začíná u vývoje. Naši konstruktéři jednak přizpůsobují
již navržené armatury pro konkrétní použití, především ale
neustále vyvíjejí nové aplikace. Vlastními kapacitami jsme schopni
vyvinout a připravit k výrobě i zcela nové armatury, přesně podle
specifických požadavků zákazníka.
Vlastní výroba
Základem úspěchu je neustálá kontrola nad celým procesem
dodávky. Naše vlastní výrobní kapacity jsou zárukou stálé kvality,
dané moderním technologickým zázemím a špičkovými
odborníky. Vlastní výroba je v rámci skupiny realizována ve
společnostech Technology Center, s.r.o. a Armaturka Vranová
Lhota, a.s.
Výroba v kooperaci
Výroba v kooperaci je zajišťována dle naší vlastní technické
dokumentace u vybraných kooperantů splňujících naše náročné
požadavky na kvalitu na všech stupních výroby. Spolupracujeme
pouze s prověřenými a renomovanými firmami a nad celým
procesem výroby zajišťujeme průběžný dohled.
Servis a revize
Extrémní důraz na kvalitu a spolehlivost energetických armatur
vyžaduje dokonalé servisní zajištění. Vlastními kapacitami jsme
schopni zajistit záruční i pozáruční služby s přihlédnutím
k individuálním potřebám zákazníků.
Certifikace
Certifikace a soulad s mezinárodními normami je základ, na
kterém stavíme svou práci. Disponujeme příslušnými dokumenty
a oprávněními jak pro oblast Evropské unie, tak pro Ruskou
federaci. Pro plnění stanovených záměrů a cílů je využívám
zavedený systém managementu kvality jako jeden ze základních
nástrojů úspěšného řízení společnosti. Jsme certifikováni
společností TÜV NORD Czech a disponujeme certifikátem kvality
dle EN ISO 9001:2008.
together we are strong
www.mpowergroup.eu
ARMATURY PRO KLASICKOU ENERGETIKU
Typové označení
Typ armatury
DN
PN
VENTILY
K01, K91
Uzavírací, regulační ventil
10-65/50
63-400
218, 218S, 218M, 228
Uzavírací, uzavírací vlnovcový, regulační ventil
32-300
40
430, 430R, 430S, 430SR
Uzavírací, regulační ventil
32-150
100
450, 450S, 450M, 450R, 450SR
Uzavírací, uzavírací vlnovcový, regulační ventil
15-25
40
530, 530S, 530R, 530SR
Uzavírací, regulační ventil
15-50
160
K09, K99
Zpětný ventil
10-65/50
63-400
292, 292S
Zpětný ventil
32-300
40
444, 444S
Zpětný ventil
15-25
40
464, 464S
Zpětný ventil
32-150
100
564, 564S
Zpětný ventil
15-50
160
K89
Pojistný ventil
15
63-630
ŠOUPÁTKA
K02
Kované šoupátko
65-400
63-400
S38
Šoupátko
40-500
16-100
KLAPKY
K06
Uzavírací klapka
50-2000
6-25
K16
Uzavírací klapka
150-1200
6-40
K05
Zpětná klapka
65-400
63-400
L10
Zpětná klapka
40-1000
16-100
FILTRY
822, 822S
Filtr kovaný
15-25
40
831, 831S
Filtr litý
32-300
40
Regulační ventil K91
Zpětná klapka K05
Uzavírací klapka K16
Uzavírací ventil K01 / Regulační ventil K91



DN 10-65/50, PN 63-400
Přivařovací, přírubové provedení
Uzavírací orgán (K01) nebo orgán pro hrubou regulaci (K91)s lineární charakteristikou je určen
pro vodu, vodní páru, plyn a jiné provozní tekutiny používané v energetických, chemických
a jaderných zařízeních v závislosti na volbě materiálu tělesa. Ventil je určen pro prostřední
normální, tropické, výbušné i seizmické.
 Těleso zápustkový výkovek se samostatným tělesem a litým třmenem. Sedlo v tělese navařeno
tvrdou návarovou slitinou. Kuželka s vřetenem z jednoho kusu s těsnicí plochou rovněž z tvrdé
návarové slitiny. Ucpávku možno doplnit o tzv. Live Loading System. U ventilů přirubových
příruby k tělesu přivařeny.
Zpětný ventil K09



DN 10- 65/50, PN 63-400
Přivařovací, přírubové provedení
Zpětný ventil je samočinný orgán, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určený pro
vodu, vodní páru, plyny i jiné provozní tekutiny používané v energetických a chemických
zařízeních v závislosti na volbě materiálu tělesa, pro prostředí normální, tropické, výbušné
i seizmické.
 Těleso zápustkový výkovek, uzavřené závitovým víkem. Sedlo v tělese a těsnicí plocha kuželky
vyrobeny z tvrdé návarové slitiny. Víko utěsněno grafitovým těsnicím kroužkem. U ventilů
přírubových příruby k tělesu přivařeny. Zpětný ventil samočinný.
Kované šoupátko K02



DN 65-400, PN 63-400
Přivařovací, přírubové provedení
Uzavírací orgán určený pro vodu, vodní páru i jiné provozní tekutiny používané v energetických
a chemických zařízeních v závislosti na volbě materiálu tělesa pro prostředí normální, tropické,
výbušné i seizmické.
 Těleso zápustkový nebo volný výkovek, třmen litý nebo svařovaný. Sedla v tělese nalisována
a zavařena těsnicím svarem. Těsnicí plochy sedel a klínu navařeny tvrdou návarovou slitinou.
Ucpávka vřetena a těsnicí kroužek tlakotěsnícího víka z expandovaného grafitu. Konstrukce
šoupátek zahrnuje dimenzování hlavních dílců podle tlakoteplotního systému.
Uzavírací klapka K06



DN 50-2000, PN 6-40
Mezipřírubové, přírubové, přivařovací provedení
Uzavírací klapky s dvojitou excentricitou jsou průmyslové armatury určené k úplnému otevření
nebo uzavření průtoku. Lze je použít i pro hrubou regulaci průtoku. Umožňují široké použití,
zejména pro: vodu (odpadní, užitkovou, pitnou), oleje, plyny, petrochemii, jadernou energetiku;
páru, cukrovarnický průmysl, průmysl papíru a celulózy, geotermální zdroje a tankery; neagresivní
kapaliny a plyny (zemní plyn, koksárenský plyn, ropné produkty a další).
 Klapka provedena s dvojitou excentricitou. Osa ovládacího hřídele mimo osu těsnění-sedla.
Uzavírací talíř excentricky uložen v tělese a uchycen na ovládacím hřídeli a čepu, které jsou
uloženy otočně v samomazných kluzných ložiskách. Hřídel utěsněna pomocí ucpávky. Čep
utěsněn plochým bezazbestovým těsněním.
ARMATURY PRO JADERNOU ENERGETIKU
Typové označení
Typ armatury
DN
PN
ŠOUPÁTKA
A00.KT
Šoupátko
65-350
40-250
A00.KT
Šoupátko
400-600
63-100
A00.KT
Šoupátko
400
120
A00.KT
Šoupátko
700-800
160
A01.KT
Rychločinné šoupátko
125-350
40-250
A01.KT
Rychločinné šoupátko
450
100
A05.KT
Regulační šoupátko
65-350
40-250
A05.KT
Regulační šoupátko
400-600
63-100
A05.KT
Regulační šoupátko
400
160
VENTILY
A10.0.KT
Uzavírací vlnovcový ventil KIP
6-15
40-250
A10.KT
Uzavírací vlnovcový ventil
10-150
40-250
A11.KT
Uzavírací vlnovcový ventil (hrubá regulace)
10-150
40-250
A13.KT
Uzavírací vlnovcový ventil rychločinný
10-150
40-250
A30.KT
Zpětný ventil
10-50
40-250
VS.2.KT
Ventilová souprava dvoucestná
10
40-250
VS.3.KT
Ventilová souprava trojcestná
10
40-250
KLAPKY
A43.KT
Zpětná klapka
50-350
40-250
A43.KT
Zpětná klapka
800
160
A45.KT
Regulační klapka
800
160
Šoupátko A00.KT
Uzavírací vlnovcový ventil A10.KT
Zpětný ventil A30.KT
VÝBĚR Z REFERENCÍ
Zákazník
Teritorium / projekt / rok
Zákazník
Teritorium / projekt / rok
ČESKÁ REPUBLIKA
EVROPSKÁ UNIE
ČEZ / SIGMA GROUP
Tušimice / 2010
AF CONSULT
Estonsko / Narva / 2011
ANDRITZ
Švédsko / Örebro / 2011
Ledvice / 2011
Španělsko / Huelva / 2011
Prunéřov / 2012
Velká Británie / Iggesund / 2012
ČEZ / ŠKODA POWER
Počerady / 2012
EKOKEM
Finsko / Riihimäki / 2011
ČEZ
JE Temelín / 2009-12
FORTUM
Finsko / Järvenpää / 2012
Lotyšsko / Jelgava / 2012
FOSTER WHEELER
JE Dukovany / 2009-12
SIEMENS ČR
Turecko / Cumra Seker / 2011
Estonsko / Narva / 2011
Litva / Klaipeda / 2011
Srbsko / Bor / 2012
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Bulharsko / KMC / 2012
MOL / SLOVNAFT / SES
TPP Revamp Slovnaft / 2011
KEPPEL SEGHERS
BELGIUM
Velká Británie / Great Manchester
/ 2011
TEKO KOŠICE
2009-11
U.S. STEEL KOŠICE
2009-11
KPA UNICON
Rusko / 2011
SE - ENEL / VÚJE
JE Bohunice / 2011
METSO POWER
Španělsko / SaiCymic / 2010
SE - ENEL / VÚEZ
JE Mochovce / 2009
RUSKÁ FEDERACE, SNS
Polsko / Sczeczin / 2011
Finsko / Lahti / 2011
OKG-3 / ENERGOPROEKT
RF / Kharanorskaya SDPP / 2010-11
Finsko / Järvenpää / 2012
NOVOLIPETSKY
METALLURGICAL PLANT /
SOYUZ POWER DEVELOPMENT
CORPORATION
RF / Combined HPP / 2010
MAGNITOGORSK
METALLURGICAL PLANT
RF / 2009
Francie / Carbonex / 2011
Finsko / Lohja / 2012
OGK-2 / TEK MOSENERGO
RF / Adlerskaya CHP / 2010-11
Francie / Saint Louis / 2012
TGK-1
RF / Pravoberezhnaya CHP (TEC-5) / 2009-12
Lotyšsko / Jelgava / 2012
MW POWER
Švédsko / Karlskrona / 2011
RENEWA
Litva / Alytus / 2011
SAVON VOIMA
Finsko / 2011
RF / Yuzhnaya CHP (TEC-22) / 2009, 2012
SES
Španělsko / Mallorca / 2009
RF / Pervomayskya CHP (TEC-14) / 2011
SIEMENS
Francie / Toul / 2011-12
RF / Vasileostrovskaya CHP (TEC-7) / 2009
STORA ENSO
Finsko / Anjalankoski / 2011
SES
RF / Petrohrad / 2011
UAB AXIS
Litva / Alytus / 2010
MMC NORILSK NICKEL
RF / 2009-11
Litva / Siaulai / 2011
TEC-27 / MOSENERGO
RF / 2009
TURECKO
Antalya Power Plant / 2010-11
SVETOGORSK PULP
& PAPER MILL
RF / 2011
AKSA ENERJI
ELEKTRIK ÜRETIM
Kangal Termik Santrali / 2009
TOMSKNEFTEKHIM
RF / 2011, 2012
Soma Termik Santrali / 2010
KVADRA / TGK-4
RF / Voronezhskaya TEC / 2009
Seyitömer Termik Santrali / 2010
DTEK
Ukrajina / Luhansk PP / 2010
Ukrajina / Kurakhovskaya PP / 2011
Afsin Elbistan Termik B / 2011
EREN ENERJI ELEKTRIK ÜRETIM
Zonguldak / Catalagzi PP / 2010
SES / ETI ALUMINIUM
Seydisehir / 2009
OSTATNÍ TERITORIA
COLBÚN S.A. / SES
Chile / Colbun / 2009
ENDESA S.A. / SES
Chile / Bocamina II / 2009
TECHNOCONTROL
Řecko / Keratea - Lavrio PP (DEI) / 2010
INVELT
Venezuela / Planta Centro / 2011-12
DRAGOON STEEL
Jižní Korea / 2011
together we are strong
www.mpowergroup.eu
KONTAKTY NA OBCHODNÍ ÚSEK
Česká republika
T: + 420 225 371 300
F: + 420 225 371 325
E: [email protected]
Slovenská republika
T: + 421 373 141 120
F: + 421 373 141 125
E: [email protected]
Ruská federace, SNS
T: +7 495 955 78 16
F: +7 495 955 78 16
E: [email protected]
Evropská unie, Turecko a ostatní trhy
T: + 420 225 371 300
F: + 420 225 371 325
E: [email protected]
©MPOWER Engineering, a.s., Pod Vinicí 2028/20, 143 01 Praha 4 – Modřany, CZ
T: +420 225 371 300, F: +420 225 371 325
E: [email protected], W: www.mpowergroup.eu

Podobné dokumenty

Profil skupiny

Profil skupiny • DN 10–100, PN 63–400 • Provedení: Přivařovací nebo přírubové dle ČSN, EN, DIN, ANSI, GOST • Použití: Uzavírací orgán (K01) nebo orgán pro hrubou regulaci (K91) s lineární charakteristikou je u...

Více

výběr z referencí

výběr z referencí Finsko / Järvenpää / 2012 Lotyšsko / Jelgava / 2012

Více

reference_cz

reference_cz Finsko / Lahti KYVO 2 / 2011 Polsko / Sczeczin / 2011 Finsko / Fortum Järvenpää / 2012 Lotyšsko / Fortum Jelgava / 2012 MOL / SES Slovensko / Revamp Slovnaft / 2011

Více

Cenově efektivní řešení, která urychlí Vaši výrobu

Cenově efektivní řešení, která urychlí Vaši výrobu vardı. Bu proje HEMPEL’in ultra hızlı kuruyan boyası 3YSTÏM¬¬¬¬L HEMPADUR FAST DRY 17410 ve son kat olarak

Více

Šoupátko S43 DN 65 – 400, PN 63 – 400

Šoupátko S43 DN 65 – 400, PN 63 – 400 Šoupátko S43 121, DN 65 – 400, PN 63 – 250 S43 111, DN 65 – 400, PN 63 – 250

Více

Stavební rozměry - bularmex-ik

Stavební rozměry - bularmex-ik (tj. rozdíl tlaků na vstupní a výstupní straně) větší než 5 MPa.

Více

zde - Helena Baker

zde - Helena Baker vede podél řeky Maule, přes 14 mostů, vinicemi a pitoreskními vesničkami s koloniální architekturou typických casas patrimoniales.

Více