Program 2016 - Olomoucké Hematologické dny

Komentáře

Transkript

Program 2016 - Olomoucké Hematologické dny
30
XXX. Olomoucké hematologické dny
XX. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
IX. Symposium on Advances in Molecular Hematology
29. – 31. 5. 2016
NH Collection Congress Hotel a OMEGA centrum Olomouc
Legionářská 21, Olomouc
/ PROGRAM
29. – 31. 5. 2016
NH Collection Congress Hotel a OMEGA centrum Olomouc
POŘÁDAJÍ
Legionářská
21, Olomouc
Česká hematologická společnost ČLS JEP
Sekce onkologie České asociace sester
Lékařská fakulta UP v Olomouci
Nadace HAIMAOM, nadace na podporu transplantace kostní dřeně
GENERÁLNÍ PARTNEŘI
Gilead Sciences s.r.o. / Novartis s.r.o. / Roche s.r.o.
/ PROGRAM
POD ZÁŠTITOU
děkana LF UP v Olomouci prof. MUDr. M. Koláře, Ph.D.
rektora UP v Olomouci prof. Mgr. J. Millera, M.A., Ph.D.
předsedy ČHS ČLS JEP doc. MUDr. J. Čermáka, CSc.
ředitele Fakultní nemocnice Olomouc doc. MUDr. R. Havlíka, Ph.D.
HLAVNÍ PARTNEŘI
AMGEN s.r.o. / Bristol-Myers Squibb s.r.o. / Celgene s.r.o. / Janssen s.r.o.
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
VÝZNAMNÍ PARTNEŘI
Angelini Pharma ČR s.r.o. / Sysmex CZ s.r.o. / Terumo BCT Europe N.V.
PARTNEŘI
Alexion Pharma Czech s.r.o. / AOP Orphan Pharmaceuticals AG - org.sl. / Astellas Pharma s.r.o.
Baxalta Czech spol.s.r.o. / Bayer s.r.o. / BIOHEM spol.s.r.o. / Biomedica ČS s.r.o. / Carl Zeiss spol. s.r.o.
CSL BEHRING s.r.o. / DS Soft Olomouc spol. s.r.o. / Exbio Praha a.s. / Farmakon Press spol.s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o. / GRIFOLS s.r.o. / I.T.A.-Intertact s.r.o. / Medesa s.r.o. / Medista spol.s.r.o.
Merck Sharp & Dohme s.r.o. / Octapharma CZ s.r.o. / Pfizer spol. s.r.o. / Sandoz s.r.o.
SARSTEDT spol.s.r.o. / SERVIER s.r.o. / Solen s.r.o. / The Binding Site s.r.o. / Werfen Czech s.r.o.
ZA PODPORY
HARMONOGRAM XXX. OLOMOUCKÝCH HEMATOLOGICKÝCH DNŮ 2016
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
www.olhemdny.cz
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
Ne / 29. 5.
Prezidentské
symposium
E1
Postgraduální
sekce 1
Wiedermannova
přednáška
Postgraduální sekce 2
Slavnostní zahájení
O
Advances
in Molecular
Hematology 1
Advances
in Molecular
Hematology 2
Advances
in Molecular
Hematology 3
M
Janssen
Roche
Gilead
Sciences
E3
Bristol-Myers
Squibb
Amgen
Novartis
Konference
Ošetřovatelství 1
Konference
Ošetřovatelství 2
M
Morfologie
Laboratorní
diagnostika
E1
Dárcovské
a léčebné aferézy
Anémie/Cytopenie
E1
Prezentace posterů
Po / 30. 5.
Mnohočetný
myelom
Myelodysplastický sy./
Myeloproliferativní
onemocnění
Pfizer
Akutní leukemie/
CML
Transplantace
Servier
Společenský večer
Psychologie
Maligní lymfomy/CLL
Konference
zdravotních
laborantů 1
Konference
zdravotních
laborantů 2
Út / 31. 5.
VYSVĚTLIVKY:
NH Congress Hotel:
O - sál Olomouc
M - sál Madrid
E1 - sál Evropa 1
E3 - sál Evropa 3
PREZENTACE FIREM / SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ / SPOLEČENSKÝ VEČER
probíhá v hale Omega centra - naproti NH hotelu
POSTEROVÁ ČÁST PROGRAMU
probíhá /neděle - úterý/ v hale Omega centra - naproti NH hotelu
SATELITNÍ SYMPOSIA
PROGRAM KONFERENCE
21:00
6
ORGANIZAČNÍ POKYNY
POKYNY PRO PREZENTACI
Internetové připojení WI-FI
V rámci OHD nabízíme bezdrátové připojení
k internetu ve všech kongresových prostorách,
včetně atria a kavárny. Přístupové údaje
obdržíte na registraci.
Přednášky:
• dodržujte vyhrazenou dobu na prezentaci
sdělení (8-10 min.)
• edukační a vyzvaná sdělení mají na
prezentaci vyhrazeno obvykle 20-30 minut.
• předsednictvo jednotlivých odborných
sekcí má právo zkrátit/přerušit sdělení při
překročení časového limitu
• sdělení, resp. soubory (*.ppt, *.pptx, *.pdf)
předejte organizátorům min. 20 min. před
začátkem odborného bloku
• editace údajů v prezentaci po předání
organizátorům již není možná, stejně tak
zapojení vlastního notebooku
Registrace
Při registraci obdrží každý účastník sjezdové
materiály (Sborník abstrakt, Program OHD,
certifikát s bodovým ohodnocením ČLK /
KVVPZ / ČAS, propagační materiály).
Registrace otevřena:
29. 5. / 9:30 – 18:00
30. 5. / 7:30 – 17:00
31. 5. / 8:00 – 11:00
Šatna otevřena:
29. 5. / 9:30 – 18:00
30. 5. / 7:30 – 18:00
31. 5. / 7:30 – 13:00
Občerstvení v NH Hotelu:
29. 5. / 10:00 – 11:00
Přestávka s kávou
Oběd
29. 5. / 12:00 – 13:30
29. 5. / 16:00 – 17:00
Přestávka s kávou
Občerstvení v Omega centru:
29. 5. / 19:00 – 24:00
Slavnostní zahájení
30. 5. / 9:30 – 11:30
Přestávka s kávou
30. 5. / 12:00 – 14:00
Oběd
30. 5. / 15:00 – 16:00
Přestávka s kávou
Společenský večer
30. 5. / 19:30 – 01:00
31. 5. / 10:00 – 11:00
Přestávka s kávou
Oběd
31. 5. / 12:00 – 13:30
Podporovaná média:
• preferujeme USB Flash disk/externí HDD –
bez nutnosti instalace ovladače
Doplňující informace:
• pro posun vpřed/vzad ppt/pdf snímků
bude k dispozici prezenter vč. laserového
ukazovátka
• prezentace budou spouštěny z MS Office/
PowerPoint nebo poslední verze prohlížeče
Adobe Acrobat Reader
Postery:
• moderovaná prezentace posterů probíhá
v hale Omega centra (naproti NH hotelu)
v pondělí 30. 5. v 12:45 – 13:45 hod.
Prohlášení:
Autoři sdělení souhlasí s vytvořením kopie jejich
sdělení organizátory pro zajištění prezentace
na kongresu. Soubory budou archivovány
organizačním výborem a nebudou dostupné
k prohlížení či kopírování.
ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ
VÝBOR KONGRESU
Prezident sjezdu:
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
Předseda organizačního výboru:
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
Předseda vědeckého výboru:
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
Koordinátoři Konference
ošetřovatelství a zdravotních laborantů:
za sekci Ošetřovatelství:
MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.
Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.
Bc. Monika Labudíková
za sekci Zdravotních laborantů:
Mgr. Jarmila Juráňová
Jana Kadlecová
Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.
Koordinátoři 9th Symposium on Advances in
Molecular Hematology:
doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.
Vědecký výbor:
Divoký V., Faber E., Galuszková D., Hluší A.,
Indrák K., Jarošová M., Juráňová J.,
Kadlecová J., Kajaba V., Labudíková M.,
Minařík J., Papajík T., Procházka V., Rohoň P.,
Slavík L., Skoumalová I., Szotkowski T.,
Ščudla V., Škrobánková A., Raida L.,
Urbanová R.
Organizační výbor:
Bendová D., Divoký V., Faber E., Hluší A.,
Indrák K., Kajaba V., Lišková L., Slavík L.,
Szotkowski T., Šebíková J., Štursová L.
Organizační sekretariát, registrace:
Lenka Štursová a Dana Bendová
WIEDERMANNOVA PŘEDNÁŠKA
Ohlédnutí za 30 ročníky OHD,
pravidelné hematologické akce s nejdelší
tradicí v ČR v kontextu Olomoucké
hematologie
Indrák K. (Olomouc)
Témata:
Anémie
Akutní leukemie
Dárcovské a léčebné aferézy
Hodgkinův lymfom
Chronická lymfocytární leukemie
Chronická myeloproliferativní onemocnění
Laboratorní diagnostika
Mnohočetný myelom
Morfologie
Myelodysplastický syndrom
Ne-hodgkinské lymfomy
Transplantace krvetvorných buněk
Varia
Konference ošetřovatelství a zdravotních
laborantů
Ošetřovatelství
Laboratorní problematika
Topics of Symposium on Advances
in Molecular Hematology:
Lymphoma Pathogenesis
Stressed Hematopoiesis
J. Bartek: State of the Art Invited Lecture
Formy prezentace:
přednášky, postery
Jednací jazyk:
čeština, slovenština, angličtina
7
8
NEDĚLE 29. KVĚTNA 2016
PREZIDENTSKÉ SYMPOZIUM
Sál Evropa 1, 10:30 – 12:00
Předsednictvo: Čermák J., Doubek M., Indrák K.
1. Granulocytopenie - patofyziologie, diagnostika, léčba
Čermák J. (Praha)
PONDĚLÍ 30. KVĚTNA 2016
SATELITNÍ SYMPOSIUM Janssen Cilag, sál Madrid, 8:30 – 9:30
SATELITNÍ SYMPOSIUM Amgen, sál Evropa 3, 8:30 – 9:30
2. Diferenciální diagnostika eosinofilie
Doubek M., Brychtová Y., Adam Z. (Brno)
3. Nové pohledy na prevenci a léčbu žilních tromboembolických komplikací u onkologických
pacientů
Hluší A., Krčová V. (Olomouc)
POSTGRADUÁLNÍ SEKCE 1
Sál Evropa 1, 13:00 – 14:30
Předsednictvo: Adam Z., Faber E., Špička I.
4. Současné možnosti a nové perspektivy v léčbě mnohočetného myelomu
Špička I., Straub J., Pohlreich D., Klánová M. (Praha)
5. State of the art 2016: diagnosis and treatment of light chain amyloidosis
Schönland S. (Heidelberg - SRN)
SATELITNÍ SYMPOSIUM Roche, sál Madrid, 10:00 – 11:00
SATELITNÍ SYMPOSIUM Bristol-Myers Squibb, sál Evropa 3,
10:00 – 11:00
SATELITNÍ SYMPOSIUM Gilead Sciences, sál Madrid, 11:30 – 12:30
SATELITNÍ SYMPOSIUM Novartis, sál Evropa 3, 11:30 – 12:30
6. Changing landscape of allogeneic donor hematopoietic cell transplantation: impact of
donor choice, conditioning and disease status on transplant decisions
Bachanová V. (Minnesota - USA)
WIEDERMANNOVA PŘEDNÁŠKA
Sál Evropa 1, 15:00 – 16:00
Předsednictvo: Čermák J., Starý J., Ščudla V.
7. Ohlédnutí za 30 ročníky OHD, pravidelné hematologické akce s nejdelší tradicí v ČR
v kontextu Olomoucké hematologie
Indrák K. (Olomouc)
POSTGRADUÁLNÍ SEKCE 2
Sál Evropa 1, 16:30 – 18:30
Předsednictvo: Papajík T., Procházka V., Trněný M.
8. Mantle cell lymphoma: good time for a change
Le Gouill S., Chiron D., Callanan M. (Nantes - F, Grenoble - F)
9. Současné možnosti léčby chronické lymfocytární leukemie
Papajík T., Urbanová R., Turcsányi P., Procházka V. (Olomouc)
10. Současné možnosti a nové perspektivy v léčbě difuzního B-velkobuněčného lymfomu
Trněný M. (Praha)
11. Současné možnosti terapie Hodgkinova lymfomu
Procházka V., Lukášová M., Papajík T. (Olomouc)
SATELITNÍ SYMPOSIUM Pfizer, sál Olomouc, 18:00 – 19:00
SATELITNÍ SYMPOSIUM Servier, sál Madrid, 18:00 – 19:00
DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, 8:30 (9:00) – 9:30 (10:30)
Symposium on Advances in Molecular Hematology 1
Ošetřovatelství 1, sál Evropa 1
Symposium on Advances in Molecular Hematology 1: Lymphoma Pathogenesis
Sál Olomouc, 8:30 – 9:30
Předsednictvo: Jarošová M., Mráz M., Pospíšilová Š.
12. Ability to downregulate the level of cyclin-dependent kinase inhibitor p27Kip1 after DNA
damage is retained in chronic lymphocytic leukemia cells with functional ATM/p53 signaling
pathway
Rašková Kafková L., Jarošová M., Navrkalová V., Loja T., Chovancová J., Fialová Kučerová J.,
Šimková D., Procházka V., Pospíšilová Š., Divoký V. (Olomouc, Brno)
13. Ibrutinib inhibits CD20 up-regulation on CLL B cells mediated by the CXCR4/SDF-1 AXIS
Pavlasova G., Borsky M., Seda V., Cerna K., Doubek M., Mayer J., Pospisilova S., Davids S. M.,
Brown R. J., Mraz M. (Brno - CZ; Boston - USA)
9
10
14. Microenvironment-dependent drug resistance through BCL2 family unbalance in mantle
cell lymphoma
Chiron D., Bellanger C., Dousset C., Maiga S., Touzeau C., Le Gouill S., Amiot M.,
Pellat-Deceunynck C. (Nantes - F)
24. A novel mutation of ribosomal protein S7 in three family members with markedly different
severity of Diamond-Blackfan anemia in a single family
Pospíšilová D., Vojta P., Macečková Z., Kořalková P., Konečný P., Hajdůch M., Horváthová M.
(Olomouc)
15. CRISPR/Cas9-mediated mutagenesis of miR-155 represents potentially efficient tool in
searching for novel miR-155 protein targets in chronic lymphocytic leukemia
Vargová K., Simerský R., Lenobel R., Vargová J., Zikmund T., Savvulidi F., Šebela M., Stopka T.
(Praha, Olomouc)
25. Chromatin defects induced upon knockout of major chromatin remodeling factor ISWI
ATPase Smarca5 in mouse are sensed via p53 pathway and block cell cycle progression.
Zikmund T., Kokavec J., Savvulidi F., Turkova T., Paszekova H., Skoultchi A. I., Stopka T.
(Praha – CZ; Bronx, NY-USA)
Ošetřovatelství 1
Sál Evropa 1, 9:00 – 10:30
Předsednictvo: Bystřická E., Hrabánková-Navrátilová D., Kajaba V.
DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 3, 11:00 (11:30) – 12:30
Symposium on Advances in Molecular Hematology 3
Ošetřovatelství 2
16. Nepříbuzenské dobrovolné dárcovství kostní dřeně je altruismem v praxi. Aktuální stav ve
světě i v ČR se zaměřením na Český národní registr dárců dřeně.
Jindra P., Navrátilová J., Pagáč D. (Plzeň)
Symposium on Advances in Molecular Hematology 3: State of the Art Invited Lecture
Sál Olomouc 11:30 – 12:30
Předsednictvo: Divoký V., Indrák K.
17. Diagnostika a léčba akutních leukemií u dospělých nemocných – historie, současné
možnosti a perspektivy
Szotkowski T. (Olomouc)
26. DNA damage response, aging and cancer: Mechanisms and opportunities for treatment
Bartek J. (Copenhagen – DK; Olomouc – CZ)
18. Kontrolovaný podtlak v léčbě dehiscence rány po exstirpaci pilonidálního sinu u pacienta
s akutní leukemií
Vodičková M., Labudíková M., Bébarová L. (Olomouc)
19. Práce edukační sestry na hematologické klinice
Havrdová M., Pavlicová V., Komárková I., Doležalová M. (Hradec Králové)
20. Lymfom s výskytem maligní rány – naše první zkušenost (kazuistika)
Kalodová Hadačová J., Šebelová H., Jelenová I., Špačková J., Dvořáčková K., Kuběnová Z. (Brno)
21. Emoce - jak s nimi zacházet na onkologickém pracovišti
Neudertová H. (Brno)
DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 2, 10:00 – 11:00
Symposium on Advances in Molecular Hematology 2
Symposium on Advances in Molecular Hematology 2: Stressed Hematopoiesis
Sál Olomouc, 10:00 – 11:00
Předsednictvo: Bártek J., Divoký V., Stopka T.
22. JAK2 V617F progenitors exhibit intrinsic inflammatory signaling and protection against
inflammation induced DNA damage
Stetka J., Luzna P., Lanikova L., Koralkova P., Hodny Z., Bartek J., Divoky V. (Olomouc, Praha - CZ;
Copenhagen - DK)
23. Gene variants of the ATM-NFkB-IL6 signaling axis: Implications in prediction of allogeneic
hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) related complications
Kuba A., Raida L., Mrázek F., Schneiderová P., Kriegová E., Fürst T., Fürstová J., Faber E.,
Ambrůzová Z., Papajík T. (Olomouc)
Ošetřovatelství 2
sál Evropa 1, 11:00 – 12:30
Předsednictvo: Kouřilová P., Labudíková M., Pankrácová L.
27. Výběr optimálního žilního vstupu s ohledem na specifika hematologického
a hematoonkologického pacienta
Maňásek V., Ďuraš J., Jelínek T. (Nový Jičín, Ostrava)
28. PICC katétry – naše první zkušenost
Šebelová H., Špačková J., Kouřilová P. (Brno)
29. Autologní odběry na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice (TO FNOL) v letech 2011-2015
Hlávková E., Chmelová S., Koukalová A., Entrová A., Galuszková D. (Olomouc)
30. Proč dobrovolničit - příklad dobré praxe
Chudíková K. (Olomouc)
31. Klinické hodnocení v hematoonkologii z pohledu sestry
Kajaba V., Sedláčková R., Papajík T. (Olomouc)
32. Chlapec, který čekal na zelenou
Medková P., Hůlková E., Karásková E., Jurečková L., Hradilová M., Mihálová H. (Olomouc)
11
12
ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 1, 14:00 – 15:30
Mnohočetný myelom
Akutní leukemie/Chronická myeloidní leukemie
Psychologie
Konference zdravotních laborantů 1
Mnohočetný myelom
Sál Olomouc, 14:00 – 15:30
Předsednictvo: Krejčí M., Maisnar V, Minařík J.
33. Léčba mnohočetného myelomu u netransplantabilních nemocných
Minařík J., Pika T., Bačovský J., Krhovská P., Ščudla V. (Olomouc)
Psychologie
Sál Evropa 3, 14:00 – 15:30
Předsednictvo: Kalvodová L., Kynkorová H., Škrobánková A.
43. Umění komunikovat - úžasný léčebný nástroj
Kalvodová L., Škrobánková A. (Brno, Olomouc)
44. Rozhovory lékařů a ošetřujícího personálu s rodinou
Kynkorová H. (Liberec)
45. Psycholog v týmu
Lhotová P., Jirsová K., Garnolová P. (Nová Ves pod Pleší)
34. Současné postavení transplantace krvetvorných buněk v terapii mnohočetného myelomu
Krejčí M., Adam Z., Pour L. (Brno)
Konference zdravotních laborantů 1
Sál Evropa 1, 14:00 – 15:30
Předsednictvo: Galuszková D., Indrák K., Slavík L.
35. Podpůrná péče u pacientů s mnohočetným myelomem
Radocha J. (Hradec Králové)
46. Z historie hematologických laboratoří HOK Olomouc
Indrák K., Jarošová M. (Olomouc)
36. Možné využití stanovení Hevylite pro stanovení prognózy u nemocných se smoldering
mnohočetným myelomem – výsledky společného výzkumného projektu CMG
Maisnar V., Pika T., Pour L., Straub J., Machálková K., Walterová L., Kessler P., Jarkovský J., Hájek R.
(Hradec Králové, Olomouc, Brno, Praha, Liberec, Pelhřimov, Ostrava)
47. Historie vývoje laboratorních metod v hematologii v posledních 30 letech
Slavík L., Juráňová J., Pikalová Z., Sýkorová M., Zadražilová V., Lapčíková A. (Olomouc)
37. Léčba 14 případů Castlemanovy nemoci
Adam Z., Pour L., Krejčí M., Sandecká V. (Brno)
Akutní leukemie/Chronická myeloidní leukemie
Sál Madrid, 14:00 – 15:30
Předsednictvo: Faber E., Jindra P., Trka J.
38. Towards eradicating stem cells and achieving cure in CML
Burchert A. (Marburg – SRN)
39. Alternativní dárci u transplantací akutních leukemií
Jindra P. (Plzeň)
40. Moderní diagnostika a riziková stratifikace ALL pomocí genomických metod
Trka J., Kubričanová Žaliová M., Froňková E. (Praha)
41. Infekční komplikace indukční léčby akutní myeloidní leukemie bez použití antibiotické
profylaxe: 10 let zkušeností jednoho centra
Čerňan M., Szotkowski T., Kolář M., Hubáček J., Faber E., Indrák K., Papajík T., Fürst T., Fürstová J.
(Olomouc)
42. Jednotný léčebný protokol a včasná indikace k transplantaci krvetvorných buněk
významně zlepšily výsledky léčby dětí a dospívajících s relapsem akutní lymfoblastické
leukemie v České republice
Šrámková L., Sedláček P., Froňková E., Janotová I., Štěrba J., Bernatíková H., Mihál V., Novák Z.,
Blažek B., Kuhn T., Hak J., Procházková D., Votava T., Timr P., Suková M., Smíšek P., Keslová P.,
Houdková A., Mejstříková E., Hrušák O., Zuna J., Trka J., Starý J. (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava,
Hradec Králové, Ústí nad Labem, Plzeň, České Budějovice)
48. Laboratoře transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc - historické ohlédnutí
Galuszková D. (Olomouc)
ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 2, 16:00 – 17:30
Myelodysplastický syndrom/Myeloproliferativní onemocnění
Transplantace
Maligní lymfomy/Chronická lymfocytární leukemie
Konference zdravotních laborantů 2
Myelodysplastický syndrom/Myeloproliferativní onemocnění
Sál Olomouc, 16:00 – 17:30
Předsednictvo: Hluší A., Jonášová A., Rohoň P.
49. Léčba Ph negativních myeloproliferativních neoplázií v roce 2016
Weinbergerová B., Bělohlávková P., Ráčil Z., Mayer J. (Brno, Hradec Králové)
50. Žilní trombotické komplikace Ph negativních myeloproliferativních chorob
Palová M., Hluší A., Indrák K., Szotkowski T., Papajík T. (Olomouc)
51. Systémová mastocytóza, zkušenosti jednoho pracoviště
Kozák T., Černá O., Gahérová L., Ticháková P., Vrbková K., Vernerová Z. (Praha)
52. MDS 2016
Jonášová A. (Praha)
53. Somatic mutations in high-risk MDS patients treated with azacitidine and lenalidomide
determined by illumina myeloid trusight panel
Polgárová K., Kulvait V., Vargová K., Minařík Ľ., Jonášová A., Stopka T. (Praha)
13
14
Transplantace
Sál Madrid, 16:00 – 17:30
Předsednictvo: Krejčí M., Mistrík M., Raida L.
Konference zdravotních laborantů 2
Sál Evropa 1, 16:00 – 17:30
Předsednictvo: Juráňová J., Kadlecová J., Veselková J.
54. Histopatologická diagnostika akutní nemoci štěpu proti hostiteli
Voska L., Marková M. (Praha)
64. Swingujeme v lepším čase?
Dvořáková K., Hojková P., Smičková J., Holusková I., Galuszková D. (Olomouc)
55. Infúze dárcovských T lymfocytů jako časná intervence po alogenní transplantaci
krvetvorných buněk u 20 pacientů s různými hematologickými malignitami: zkušenost
jednoho centra
Krejčí M., Ráčil Z., Semerád L., Weinbergerová B., Robešová B., Procházková J., Kšeňáková K.,
Mayer J. (Brno)
65. Nález eozinofilie v krevním obraze a v kostní dřeni z neznámé příčiny – prezentace
kazuistik dvou nemocných
Dynterová A., Fátorová I., Smolej L. (Hradec Králové)
56. Reduced-intensity transplantation (RIT) in patients with high-risk or advanced chronic
lymphocytic leukemia (CLL) in period 2011-2015: decrease transplant-related mortality (TRM)
improves treatment results – single centre experience
Karas M., Steinerová K., Vozobulová V., Hrabětová M., Lysák D., Jindra P. (Plzeň)
57. Trendy v transplantácii krvotvorných buniek na Slovensku
Mistrík M., Bojtárová E., Guman T., Horáková J., Hudeček J., Masáková L., Simančíková I., Sopko L.,
Vranovský A., Štecová N., Wild A., Bátorová A. (Bratislava, Košice, Martin, Banská Bystrica – SK)
58. Outcome of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in normal karyotype AML
with NPM1 mutation in complete remission is not affected by FLT3/ITD positivity – potentially
crucial importance of pre-transplant level of minimal residual disease
Karas M., Steinerová K., Hrabětová M., Pachner M., Jungová A., Lysák D., Jindra P. (Plzeň)
Maligní lymfomy/Chronická lymfocytární leukemie
Sál Evropa 3, 16:00 – 17:30
Předsednictvo: Lysák D., Smolej L., Trněný M.
59. Non-Hodgkinovy lymfomy v České republice - trendy v epidemiologii a léčbě
Trněný M., Campr V., Janíková A., Belada D., Procházka V., Móciková H., Pirnos J., Kubáčková K.,
Ďuraš J., Barsová L., Pukyová J., Brejcha M., Vokurka S., Adamová D., Bár R., Starostka D.,
Chodacká M., Kessler P., Pytlík R., Dušek L., Benešová K., Sýkorová A., Dlouhá J., Blahovcová P.,
Boudová L. (Praha, Brno, Hradec Králové, Olomouc, České Budějovice, Ostrava, Liberec,
Ústí nad labem, Nový Jičín, Plzeň, Opava, Tábor, Havířov, Chomutov, Pelhřimov)
60. Možnosti diagnostiky a diferenciální diagnostiky B-lymfomů s intermediárními rysy mezi
DLBCL a BL
Campr V., Mrhalová M., Kalinová M., Kodet R. (Praha)
61. Současné standardy v určování klinického stadia a hodnocení léčebné odpovědi
u nemocných s maligními lymfomy
Sýkorová A., Pytlík R., Móciková H., Belada D., Benešová K., Papajík T., Janíková A., Šálek D.,
Procházka V., Vokurka S., Campr V., Klener P., Kubáčková K., Trněný M. (Hradec Králové, Praha,
Olomouc, Brno, Plzeň)
62. Současné možnosti buněčné imunoterapie v léčbě lymfoidních neoplázií
Lysák D., Holubová M. (Plzeň)
63. Aktualizovaná doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukemie (CLL)
České CLL skupiny
Smolej L., Špaček M., Obrtlíková P., Pospíšilová Š., Jarošová M., Urbanová R., Lysák D., Brejcha M.,
Schwarz J., Doubek M. (Hradec Králové, Praha, Brno, Olomouc, Plzeň, Nový Jičín)
66. Cytogenetika akutních lymfoblastických leukemií - kazuistika
Hanzlíková J., Prekopová I., Kropáčková J., Holzerová M., Balcárková J., Urbánková H.,
Vatolíková M., Krůzová L., Mlynarčiková M., Szotkowski T., Jarošová M. (Olomouc)
67. Možná úskalí při analýze krevních destiček
Sečkařová M., Dohnal J., Juráňová J., Štěpánková A., Lapčíková A., Kadlecová J., Slavík L.
(Olomouc)
68. Diagnostika hemoglobinopatií - kazuistiky
Orviská M., Divoká M., Lapčíková A., Fraňková H., Pospíšilová D., Divoký V., Indrák K. Papajík T.
(Olomouc, Liberec)
69. Naše zkušenosti se setem Stic Expert® Hit Stago
Tučková G., Sadílek P., Dulíček P., Smolej L. (Hradec Králové)
15
16
ÚTERÝ 31. KVĚTNA 2016
DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 1, 09:00 – 10:30
Morfologie
Dárcovské a léčebné aferézy
Morfologie
Sál Madrid, 09:00 – 10:30
Předsednictvo: Buliková A., Faber E., Šimečková R.
70. Nálezy v kostní dřeni u vybraných autoimunitních stavů či vznikajících v důsledku jejich léčby
Buliková A., Kissová J., Trnavská I., Antošová L., Babáčková G. (Brno)
71. Morfologie akutních myeloidních leukemií - nálezy typické i méně typické
Šimečková R. (Praha)
72. Úloha morfologie při diagnostice a monitorování chronické myeloidní leukemie
Faber E., Juráňová J., Lapčíková A. (Olomouc)
73. Možnosti histologickej diagnostiky megaloblastovej anémie a myelodysplastického
syndrómu typu refraktérnej anémie v trepanobioptických vzorkách
Vašeková P., Plank L., Szépe P., Marcinek J., Balhárek T. (Martin – SK)
Dárcovské a léčebné aferézy
Sál Evropa 1, 09:00 – 10:30
Předsednictvo: Filip S., Gašová Z., Lysák P.
74. Extrakorporální fotochemoterapie
Gašová Z., Bhuiyan-Ludvíková Z., Bohmová M. (Praha)
75. Dárcovství a odběry alogenních hemopoetických kmenových buněk
Lysák D., Navrátilová J., Hrabětová M., Jindra P. (Plzeň)
76. Reoferéza – klinický význam reologických, technických a dalších hemaferetických
ukazatelů účinnosti
Lánská M., Bláha M., Žák P. (Hradec Králové)
77. Hand-foot syndrom – plazmaferéza, jako možnost řešení některých toxických projevů
protinádorové léčby využívající látky na bázi nanočástic
Filip S., Kubeček O., Martínková J., Špaček J., Maláková J., Lánská M., Hodek M., Bláha M.
(Hradec Králové)
DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 2, 11:00 – 12:30
Laboratorní diagnostika
Anémie/Cytopenie
Laboratorní diagnostika
Sál Madrid, 11:00 – 12:30
Předsednictvo: Jarošová M., Kriegová E., Staňo Kozubík K.
78. Využití celoexomového sekvenování v hematologii
Staňo Kozubík K., Pál K., Radová L., Šmída M., Réblová K., Plevová K., Pospíšilová Š., Doubek M. (Brno)
79. Detekce mutací v TP53 genu u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií pomocí
sekvenování nové generace
Kriegová E., Schneiderová P., Jarošová M., Procházka V., Fillerová R., Jiskrová E., Urbanová R.,
Papajík T. (Olomouc)
80. SNP alely v regulačních oblastech genů SLC22A4 a SLC22A5 jsou významně spjaty
s dosažením stabilní velké molekulární odpovědi u pacientů s chronickou myeloidní leukemií
léčených imatinibem v první linii
Jarušková M., Čuřík N., Hercog R., Polívková V., Motlová E., Beneš V., Klamová H.,
Machová Poláková K. (Praha – CZ; Heidelberg - SRN)
81. Vyšetření tkání při diagnostice amyloidu
Flodrová P., Pika T., Flodr P. (Olomouc)
Anémie /Cytopenie
Sál Evropa 1, 11:00 – 12:30
Předsednictvo: Indrák K., Kozák T., Pospíšilová D.
82. Nové poznatky v etiopatogenezi a léčbě imunitní anemie a trombocytopenie
Kozák T. (Praha)
83. Vrozené syndromy selhání kostní dřeně – současný pohled
Pospíšilová D. (Olomouc)
84. Etiológia, diagnostika a liečba sideropenickej anémie v mladšom veku
Rohoň P. (Olomouc)
85. Anémie chronických chorob
Indrák K. (Olomouc)
17
18
POSTEROVÁ SEKCE
PONDĚLÍ 30. KVĚTNA 2016, 12:45 – 13:45, moderovaná diskuze
Prezentace posterů - v prostorách Omega centrum (naproti NH hotelu) – formou
moderované diskuze u posterů
OŠETŘOVATELSTVÍ
P1. Kazuistika pacientky s difúzním velkobuněčným B- lymfomem
Bujnochová P., Huserová M. (Ostrava)
P2. Výroba deleukotizovaných resuspendovaných erytrocytů a jejich výhody
Rousková M., Smital J., Otyepková M., Koukalová A., Galuszková D. (Olomouc)
P3. Implementace manažerky i.v. vstupů na transfuzním oddělení s cílem trvalého snižování
komplikací u dárců
Koukalová A., Žochová R., Galuzsková D. (Olomouc)
P63. Kazuistika u HIV pozitivního pacienta s diagnózou non-Hodgkinova lymfomu
Konupčíková P., Uvízlová E., Labudíková M., Machová R. (Olomouc)
MNOHOČETNÝ MYELOM
P4. Zkušenosti s léčbou vzácné gamapatie Schnitzler syndromu a Erdheimovy-Chesterovy
choroby inhibitorem receptoru interleukinu-1, preparátem ANAKINRA
Adam Z., Krejčí M., Pour L., Sandecká V., Szturz P., Vetešníková E. (Brno )
P5. Diagnostika a prognostická stratifikace pacientů s Waldenströmovou makroglobulinémií –
zkušenosti jednoho centra
Křupková L., Pika T., Divoká M., Orviská M., Minařík J., Papajík T. (Olomouc)
P6. Studium sérových proteinových profilů u monoklonální gamapatie nejasného významu
a mnohočetného myelomu
Schneiderová P., Pika T., Gajdoš P., Fillerová R., Krömer P., Kudělka M., Minařík J., Papajík T., Ščudla V.,
Kriegová E. (Olomouc, Ostrava)
P7. Kontinuálna liečba lenalidomidom pri relabovanom mnohopočetnom myelóme
Masárová K., Bátorová A., Mistrík M., Štefániková Z. (Bratislava)
P8. Dlouhé nekódující RNA v patofyziologii mnohočetného myelomu
Sedlaříková L., Gromesová B., Kubaczková V., Radová L., Almáši M., Penka M., Adam Z., Pour L.,
Krejčí M., Hájek R., Ševčíková S. (Brno, Ostrava)
P9. Sample pre-processing for downstream application in AL amyloidosis
Filipová J., Growková K., Kufová Z., Ševčíková T., Hanusová H., Vrublová P., Kryukova E.,
Zahradová L., Kryukov F., Hájek R. (Ostrava)
P10. Analýza variantních nálezů počtu signálů při určení translokace t(4;14) metodou FICTION
u nemocných s mnohočetným myelomem
Balcárková J., Mlynárčiková M., Mičková P., Ščudla V., Pika T., Bačovský J., Minařík J., Jarošová M.
(Olomouc)
P11. Buněčná analýza plasmacytoidních dendritických buněk u mnohočetného myelomu
Králová R., Říhová L., Všianská P., Krchniaková M., Piskáček M., Pacasová R., Penka M.,
Adam Z., Pour L., Hájek R., Knight A. (Brno, Ostrava)
P12. Analýza expresie receptorov EphA1 a EphA2 u nádorových bunkových línií
Krchniaková M., Králová R., Piskáček M., Knight A. (Brno)
P13. Zmeny metabolizmu železa pri mnohopočetnom myelóme pred a po transplantácii kostnej
drene
Nosáľ M., Štefániková Z., Stecová A., Gáboríková M., Pospíšilová D., Holub D., Ladická M.
(Staré Mesto, Bratislava, Olomouc)
P14. Plasma cell dyscrasias and bone marrow microenvironment
Flodr P., Minařík J., Flodrová P., Pika T., Bačovský J., Krhovská P., Ščudla V. (Olomouc)
P15. Aplikace Hevylite reagents v histologickém vyšetření trepanobioptických tkáňových
vzorků
Flodrová P., Flodr P., Pika T. (Olomouc)
AKUTNÍ LEUKEMIE/CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE
P16. Molekulární odpověď jako prognostický faktor u pacientů s akutní myeloidní leukemií a se
zvýšenou expresí WT1
Polák J., Petrboková R., Šálek C., Hájková H., Kouba M., Mertová J., Soukup P., Válková V.,
Cetkovský P. (Praha)
P17. Srovnání simplex RT-PCR a kvantitativní RT-PCR při sledování hladiny transkriptu
nucleophosminu NPM1 u pacientů s akutní myeloidní leukemií v hematologické remisi
Navrátilová J., Szotkowski T., Raida L., Lipert J., Indrák K., Papajík T. (Olomouc)
P18. Aberácie chromozómu 11 u akútnej myeloidnej leukemie /kazuistika/
Blahová A., Lengyelová K., Verchovodková V., Žákovičová A., Juríková K. (Bratislava – SK)
P19. Mutační analýza pacientů s akutní myeloidní leukemií – optimalizace hodnocení
sekvenačních dat a předběžné výsledky národní studie
Janečková V., Ježíšková I., Tlamková T., Budinská E., Kosařová Z., Čulen M., Folta A., Cetkovský P.,
Žák P., Szotkowski T., Jindra P., Ráčil Z. (Brno, Praha, Hradec Králové, Olomouc, Plzeň)
P20. Cílená léčba rezistentní a relabující akutní leukemie u dětí – kde jsou hranice?
Šrámková L., Hrušák O.,Mejstříková E., Žaliová M., Trka J., Kolenová A., Sedláček P., Horáková J.,
Pospíšilová D., Štěrba J., Timr P., Blažek B., Votava T., Procházková D., Hak J., Starý J. (Praha,
Bratislava – SK; Olomouc, Brno, České Budějovice, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem)
P21. Srovnání sérových koncentrací cytokinů a adhezních molekul s prognostickými faktory
u pacientů s nově diagnostikovanou akutní lymfoblastickou leukemií
Horáček J. M., Kupsa T., Vaněk J., Jebavý L., Žák P. (Hradec Králové)
P22. Sérový profil cytokinů, cytokinových receptorů a adhezních molekul u pacientů s nově
diagnostikovanou akutní lymfoblastickou leukemií a u zdravých jedinců
Horáček J. M., Kupsa T., Vaněk J., Jebavý L., Žák P. (Hradec Králové)
P23. Aktivace buněk endotelu a sérové hladiny cytokinů a solubilních adhezních molekul
u aktivní akutní myeloidní leukemie a v kompletní remisi
Kupsa T., Vaněk J., Jebavý L., Žák P., Horáček J. M. (Hradec Králové)
19
20
P24. Projekt AML na severní a střední Moravě
Starostka D., Szotkowski T., Adamová D., Kadlčková E., Brejcha M., Janek D., Jochymek R.,
Vaculová J., Rytikova N., Vinklárková K. (Havířov, Olomouc, Opava, Zlín, Nový Jičín, Karviná, Třinec,
Frýdek Místek, Krnov, Hranice)
P25. Allogeneic haematopoietic cell transplantation in patients with FLT3-ITD mutated AML:
transplantation in 1st CR is the decisive factor for good outcome
Jindra P., Karas M., Szotkowski T., Lysák D., Raida L., Jungová A., Kuba A., Hrabětová M., Černan M.,
Steinerová K. (Plzeň, Olomouc)
P26. Nervově-svalové nežádoucí projevy tyrozinkinázových inbitorů v léčbě pacientů
s chronickou myeloidní leukemií - zkušenosti jednoho centra
Rudnay M., Žáčková D., Zmoraj V., Adamová B., Semerád L., Weinbergrová B., Ráčil Z., Mayer J.
(Brno)
P27. Analýza délkových polymorfismů amplifikovaných DNA fragmentů asociovaných
s chronickou myeloidní leukemií v kombinaci s NGS odhalila polymorfismy v repetitivních
oblastech a v lokusech spjatých se vznikem rakoviny
Koblihová J., Šrůtová K., Jarušková M., Klamová H., Machová Poláková K. (Praha)
P37. Nová kombinace antigenů vhodná pro sledování minimální reziduální nemoci
u vlasatobuněčné leukemie metodou průtokové cytometrie
Chovancová J., Hrabčáková V., Osičková J., Borský M., Dvořáková D., Doubek M. (Brno)
P38. Randomizovaná multicentrická studie fáze II hodnotící lenalidomid ve srovnání s lékem
nejlepší volby podle zkoušejícího u relabujícího/refrakterního lymfomu z plášťových buněk:
Výsledky studie MCL-002 (SPRINT)
Trněný M., Klener P., Lamy T., Walewski J., Jurczak W., Belada D., Mayer J., Radford J., Alexeeva
J., Osmanov D., Biyukov T., Patturajan M., Casadebaig Bravo M.-L., Arcaini L. (Praha – CZ;
Rennes – F; Varšava – PL; Hradec Králové – CZ; Brno – CZ; Manchester – GB; St. Petersburg – RUS;
Moskva – RUS; Sarl – CH; Summit, NJ – USA; Pavia – I)
P39. Denzita HRS buněk a vztah mezi HRS buňkami a LAM (lymphoma-associated
macrophages) ve vztahu k prognóze nemocných s Hodgkinovým lymfomem
Procházka V., Papajík T., Dihel M., Mikulková Z., Dýšková T., Prouzová Z., Kriegová E.,
(Olomouc, Praha)
P40. DA-R-EPOCH v léčbě mladších nemocných s DLBCL
Šimkovič M., Belada D., Motyčková M., Sýkorová A., Pospíšková J., Žák P. (Hradec Králové)
P29. Úspěšná dlouhodobá terapie ponatinibem u pacienta s chronickou myeloidní leukemií
v chronIcké fázi s vývojem mutací T315I a mutacemi Y253Hwt a L364Fwt po II. linii léčby
Černá O. (Praha)
P41. Profilování chemokinových receptorů u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií
Manukyan G., Papajík T., Gregorová P., Fillerová R., Urbanová R., Jarošová M., Jiskrová E.,
Turcsányi P., Procházka V., Kriegová E. (Yerevan - ARM; Olomouc – CZ)
TRANSPLANTACE
P42. Korelace vybraných prognostických znaků a exprese PD-1 na CD4+PD-1+ a CD8+PD-1+
T-lymfocytech u CLL
Novák M., Procházka V., Papajík T. (Olomouc)
P30. První autologní podání promytých hematopoetických kmenových buněk (HSC) pomocí
Sepax 2 pacientovi s těžkým poškozením ledvin
Adamusová L., Kořístek Z., Smejkalová J., Vrublová P., Grebeníček L., Michaliková M., Hájek R.
(Ostrava)
MALIGNÍ LYMFOMY/ CHRONICKÁ LYMFOCYTÁRNÍ LEUKEMIE
P31. Dlouhodobé výsledky aplikace sekvenčního protokolu (imuno)chemoterapie v první linii
léčby difuzního B velkobuněčného lymfomu
Kubová Z., Procházka V., Fürst T., Papajík T. (Olomouc)
P32. Imunochemoterapie podle sekvenčního protokolu jako vhodná alternativa intenzivní
léčby MCL
Obr A., Procházka V., Jirkuvová A., Papajík T. (Olomouc)
P33. Infekční komplikace při léčbě inhibitory přenosu signálu z B-buněčného receptoru
u nemocných s relabující chronickou lymfocytární leukemií
Urbanová R., Turcsányi P., Ryznerová P., Kubová Z., Procházka V., Papajík T. (Olomouc)
P34. Stanovení kvantitativních ukazatelů FDG-PET u nemocných s Hodgkinovým lymfomem
Šustková T., Procházka V., Henzlová L., Buriánková E., Ptáček J., Papajík T. (Olomouc)
P35. Léčba rizikové CLL a postavení alogenní transplantace v éře nových inhibitorů
Fečková Mihályová J., Zuchnická J. (Ostrava)
P36. Hodnocení imunitních defektů u nemocných s chronickou lymfocytární leukemií: pilotní
výsledky
Vodárek P., Andrýs C., Jurenková A., Motyčková M., Řezáčová V., Souček O., Šimkovič M.,
Vokurková D., Belada D., Žák P., Smolej L. (Hradec Králové)
P43. Detekcia mutácie MYD88 L265P u pacientov s Waldenströmovou makroglobulinémiou WM
Lukačková R. (Bratislava – SK)
P44. Komplexní přístup v diagnostice lymfomů v praktických příkladech
Kalinová M., Krsková L., Mrhalová M., Manďáková P., Čandová J., Prouzová Z., Soukup J., Campr V.,
Kodet R. (Praha)
P45. Rituximab v liečbe chronickej B-lymfocytovej leukemie – skúsenosti KHaT v Bratislave
Hrubiško M., Štefániková Z., Masárová K., Lukáš J., Mistrík M., Roziaková Ľ., Skraková M., Sninská Z.,
Sopko L., Bátorová A. (Bratislava - SK)
P46. Zkušenosti s léčbou perzistujícího chylothoraxu asociovaného s lymfoproliferativními
onemocněními
Pospíšková J., Belada D., Žák P., Smolej L., Šimkovič M., Motyčková M., Štěpánková P., Sýkorová A.
(Hradec Králové)
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
P47. Laboratoř testů slučitelnosti jako součást regionální referenční laboratoře
Bořutová N., Přidalová J., Holusková I., Galuszková D. (Olomouc)
P48. Monitorování hladiny BCR/ABL1 transkriptů u pacientů s chronickou myeloidní leukemií
Koláčková M., Křupková L., Divoká M., Slavík L., Papajík T. (Olomouc)
P49. Lze věřit výsledkům „analýzy živé kapky krve“?
Křupka M. (Olomouc)
21
22
P50. Optická agregometrie - porovnání výsledků vyšetření v plazmě neupravované a upravené
na standardizovaný počet trombocytů
Bultasová L., Korelusová I., Šlechtová J., Duspivová I. (Plzeň)
P51. Characterization of congenital erythrocytoses
Kráľová B., Fialová Kučerová J., Kapraľová K., Pospíšilová D., Horváthová M., Divoký V. (Olomouc)
P52. Závislost účinnosti nízkomolekulárního heparinu (stanovené testem anti Xa) na hladině
antitrombinu – kazuistika gravidní pacientky s deficitem antitrombinu
Procházková J., Slavík L., Úlehlová J., Palová M., Hluší A. (Olomouc)
P53. Diagnostika von Willebrandovy choroby na ÚKBH FN Plzeň
Korelusová I., Hajšmanová Z., Šlechtová J., Švajcrová J., Petrmichlová D. (Plzeň)
PODPŮRNÁ PÉČE
P54. Primární antimykotická profylaxe micafunginem, v dávce 50 mg na den, u dospělých
pacientů během indukční chemoterapie akutní lymfoblastické leukemie (ALL): hodnocení
z pohledu běžné klinické praxe
Kabut T., Folber F., Šálek C., Procházková J., Rolencová M., Kocmanová I., Kouba M.,
Weinbergerová B., Cetkovský P., Mayer J., Ráčil Z. (Brno, Praha)
P55. Infekční komplikace při léčbě rituximabem a jejich prevence
Polák P., Penka M., Smejkal P., Chlupová G., Kamelander J. (Brno)
P56. Usefulness of serum 1,3-b-D-glucan for diagnosis of invasive fungal disease in patients
with hematological malignancies: a retrospective analysis
Weinbergerová B., Kocmanová I., Rolencová M., Mayer J., Ráčil Z. (Brno)
TRANSFUZNÍ PROBLEMATIKA
P57. Je úroveň bezpečnosti hemoterapie v ČR dostatečná?
Bohoněk M., Tesařová E. (Praha, Brno)
P58. Spectra Optia - pilotní separace na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc
Entrová A., Stejskalová M., Stratilová I., Galuszková D. (Olomouc)
P59. Komplikace při zajištění hemoterapie pro pacienty po transplantaci kostní dřeně/
periferních kmenových buněk (TKD/TKB)
Holusková I., Vodičková M., Kalmanová P., Galuszková D. (Olomouc)
P60. Erytrocytární aloimunizace pacientky po podání tromocytárního transfuzního přípravku
Zemanová M., Holusková I., Pospíšilová D., Galuszková D. (Olomouc)
P61. Kineticky řízená eliminace pegylovaného doxorubicínu plasmafiltrací
Bláha M., Lánská M., Martinková J., Kubeček O., Filip S. (Hradec Králové)
23
Stanovení
diagnózy
MMR
3. měsíc
MR4,5
12 měsíců
Klinická studie1,2 u pacientů s Ph+ CML-CP prokázala:
ČASNĚJŠÍ ODPOVĚĎ*
HLUBŠÍ ODPOVĚĎ*
NIŽŠÍ VÝSKYT PROGRESÍ DO AP/BC*
TASIGNA prokázala dosažení časnějších a hlubších molekulárních odpovědí na léčbu*
a pomáhá tím přežít bez progrese onemocnění.
* oproti imatinibu
1. Larson RA, et al.; Leukemia 2012, Oct;26(10):2197-203. doi: 10.1038/leu.2012.134
2. Hughes TP, et al.; Blood 2013, Dec 11, 2013; DOI 10.1182/blood-2013-06-510396
ODPOVĚĎ JE DŮLEŽITÁ
Interakce: Pozornost je třeba u pacientů léčených antiarytmiky a jinými látkami, které mohou prodlužovat QT interval. Neměly by být současně podávány
silné inhibitory CYP3A4, včetně ketokonazolu. Středně silným inhibitorům
CYP3A4 je třeba věnovat pozornost. Současné podání nilotinibu a imatinibu
má mírný inhibiční účinek na CYP3A4 nebo P-gp. Rifampicin (silný induktor
CYP3A4) a nilotinib se nesmí užívat současně. Souběžné podávání jiných induktorů CYP3A4 (např. fenytoin, karbamazepin, fenobarbital a třezalka) může
také snižovat expozici nilotinibu. V případě potřeby může být Tasigna užívána
současně s esomeprazolem nebo jinými inhibitory protonové pumpy. Nilotinib je
relativně silným inhibitorem CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6 a UGT1A1.
Doporučuje se opatrnost, především při souběžném užívání nilotinibu s léčivými
přípravky, které mají úzký terapeutický index. Při souběžné léčbě warfarinem se
doporučuje kontrola farmakodynamických ukazatelů warfarinu (INR nebo PT)
minimálně během prvních 2 týdnů od zahájení. Absorpce Tasigny je zvýšena při
současném příjmu potravy s následným zvýšením koncentrace v séru. Grapefruitová šťáva a jiné potraviny, o kterých je známo, že inhibují CYP3A4, by neměly
být požívány. *Nežádoucí účinky: Velmi časté: bolesti hlavy, nauzea, bolest v
nadbřišku, vyrážka, svědění, alopecie, myalgie, únava, hypofosfatémie (včetně
snížení hladiny fosforu v krvi), hyperbilirubinémie (včetně zvýšení hladiny bilirubinu v krvi), zvýšená hladina alaninaminotransferázy, zvýšená hladina aspartátaminotransferázy, zvýšená hladina lipázy, zvýšená hladina lipoproteinů (včetně
lipoproteinů s nízkou denzitou a s vysokou denzitou), zvýšená hladina celkového
cholesterolu, zvýšená hladina triglyceridů. Časté: zácpa, průjem, bolest břicha,
zvracení, dyspepsie, suchá kůže, spasmy svalů, artralgie, bolest končetin, astenie, periferní otoky, folikulitida, infekce horních cest dýchacích (zahrnující faryngitidu, nazofaryngitidu, rhinitidu), kožní papilom, leukopenie, eozinofilie, lymfopenie,
diabetes mellitus, hypercholesterolémie, hyperlipidémie, hypertriacylglycerolémie, hyperglykémie, snížení chuti k jídlu, nespavost, deprese, stavy úzkosti, závratě, hypoestezie, periferní neuropatie, svědění očí, konjunktivitida, suchost očí
(včetně xeroftalmie), vertigo, angina pectoris, arytmie (zahrnující atrioventrikulární
blok, tachykardii, fibrilaci síní, ventrikulární extrasystoly, bradykardie), prodloužení
QT intervalu na EKG, palpitace, infarkt myokardu, hypertenze, návaly (zčervenání), dušnost, kašel, nadýmání, abdominální dyskomfort, poruchy chuti, plynatost, abnormální jaterní funkce, erytém, hyperhidróza, pohmožděniny, akné,
dermatitida (včetně alergické, exfoliativní a akneiformní), noční pocení, ekzém,
bolest kostí, bolest zad, svalová slabost, horečka, bolest na prsou (zahrnující bolesti na prsou jiného než srdečního původu), hrudní dyskomfort, snížení hladiny
hemoglobinu, zvýšená amyláza v krvi, zvýšená alkalická fosfatáza v krvi, zvýšená
hladina gamaglutamyltransferázy, zvýšená tělesná hmotnost, zvýšená hladina
inzulinu v krvi, snížená hladina globulinů.*
Další nežádoucí účinky – viz úplná informace o přípravku. Podmínky uchovávání: Neuchovávejte při teplotě nad 30°C. Uchovávejte v původním obalu,
aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Dostupné lékové formy/velikosti
balení: měsíční balení 112 tobolek. Poznámka: Před předepsáním léku si
pečlivě přečtěte úplnou informaci o přípravku. Reg.č.: EU/1/07/422/006,
EU/1/07/422/008. Datum registrace: 19.11.2007. Datum poslední revize textu SPC: 24.9.2015. Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis Europharm Limited, Frimley Business Park, Camberley GU16 7SR, Velká Británie.
Přípravek je pouze na lékařský předpis, hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
*Všimněte si prosím změny (změn) v informacích o léčivém přípravku.
Novartis s.r.o., Pharma
Gemini, budova B; Na Pankráci 1724/129; 140 00 Praha 4
tel.: 225 775 111; fax: 225 775 222; www.novartis.cz
CZ1602442366-02/2016
BCR-ABL ≤10%
Zkrácená informace Tasigna® 150 mg tvrdé tobolky, Tasigna® 200
mg tvrdé tobolky
Složení: Jedna tvrdá tobolka obsahuje 150 mg nebo 200 mg nilotinibum (jako
hydrochlorid monohydrát).
Indikace: Tasigna 150 mg a Tasigna 200 mg je indikována k léčbě dospělých
pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií s přítomností
filadelfského chromozomu (Ph chromozom) v chronické fázi. Tasigna 200 mg
je rovněž indikována k léčbě dospělých pacientů s chronickou a akcelerovanou
fází CML s přítomností philadelphského chromozomu, kteří jsou rezistentní nebo
nesnášeli předcházející léčbu zahrnující imatinib. Data o účinnosti u pacientů
s CML v blastické krizi nejsou k dispozici. Dávkování: 300 mg 2x denně u
nově diagnostikovaných pacientů s CML v chronické fázi. 400 mg 2x denně u
pacientů s chronickou nebo akcelerovanou fází CML, kteří jsou rezistentní nebo
nesnášeli předcházející léčbu zahrnující imatinib, Tasigna by měla být podávána
2x denně přibližně po 12 hodinách a nesmí být užívána spolu s jídlem. Dvě hodiny před užitím dávky a alespoň jednu hodinu po užití dávky by neměla být požita
žádná potrava. Užívání u pediatrických pacientů se nedoporučuje. U starších lidí
a pacientů se zhoršenou funkcí ledvin nejsou žádná omezení. Pacienti se zhoršenou funkcí jater by měli být léčeni s opatrností. Kontraindikace:
Hypersenzitivita na nilotinib nebo kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku. Zvláštní upozornění/opatření: Léčba Tasignou je doprovázena tr
ombocytopenií, neutropenií a anemií. Myelosuprese byla zpravidla reverzibilní a
obvykle zvládnutá dočasným vysazením přípravku nebo snížením dávky. Kompletní vyšetření krevního obrazu by mělo být prováděno v prvních 2 měsících
léčby každé dva týdny a dále pak jednou měsíčně, nebo podle klinické indikace.
*Před zahájením léčby se doporučuje stanovit hladinu glukózy a monitorovat ji
během léčby, pokud je to klinicky indikováno.* Pozornost je třeba věnovat pacientům s prodlouženým QTc intervalem (nebo s rizikem), jako jsou pacienti s
hypokalemií, hypomagnezemií, s kongenitálním syndromem dlouhého QT intervalu, pacienti užívající antiarytmika nebo jiné látky, které prodlužují QT interval.
U pacientů s imatinib-rezistentní nebo intolerantní CML v chronické fázi nebo
akcelerované fázi, u nichž se v minulosti vyskytlo onemocnění srdce nebo významné kardiální rizikové faktory, se vyskytly méně časté případy náhlých úmrtí.
*Ve studii fáze III u pacientů s nově diagnostikovanou CML byly s frekvencí méně
častou zjištěny závažné formy zadržování tekutin, jako je pleurální efuze, plicní
edém a perikardiální efuze, podobné případy byly zjištěny také v postmarketingových hlášeních. Kardiovaskulární příhody byly hlášeny v randomizované studii
fáze III u pacientů s nově diagnostikovanou CML a zjištěny v postmarketingových hlášeních. Pacienti by měli být poučeni o nutnosti okamžitě vyhledat lékaře,
pokud se u nich projeví akutní známky nebo příznaky kardiovaskulárních příhod.
Měl by být vyhodnocen kardiovaskulární stav pacientů a kardiovaskulární rizikové faktory by měly být během léčby přípravkem Tasigna sledovány a aktivně
zvládány podle standardních doporučení.* Významné prodloužení QT intervalu
se může objevit při současném nesprávném užívání se silnými inhibitory CYP3A4 a/nebo léčivými přípravky, o kterých je známo, že prodlužují QT interval, a/
nebo s potravou. Hypokalemie nebo hypomagnezemie musí být upraveny před
podáním Tasigny a měly by být pravidelně sledovány během léčby. Pozornost je
třeba věnovat pacientům s jaterním poškozením, s anamnézou pankreatitidy.
Tasigna se nedoporučuje během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.
Ženy ve fertilním věku musí během léčby a dva měsíce po ukončení léčby užívat
účinnou kontracepci. Při podávání pacientům s totální gastrektomií by mělo být
zváženo častější sledování. Před započetím léčby je doporučená úprava klinicky významné dehydratace a léčba vysokých hladin kyseliny močové z důvodu
možného výskytu syndromu nádorového rozpadu (TLS). Nedoporučuje se užívání přípravku Tasigna u pacientů s dědičnými problémy s intolerancí galaktózy,
těžkou nedostatečností laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy.
PRO VAŠE PACIENTY
s nedostatečnou kontrolou onemocnění PV
1– 3
Zvolte komplexnější kontrolu
onemocnění. Zvolte JAKAVI.
Přípravek JAKAVI je indikován k léčbě dospělých pacientů
s pravou polycytémií (polycythaemia vera = PV), kteří jsou
rezistentní nebo intolerantní k hydroxyurei (HU)
Objevte, kam
až může
léčba zajít.
IMBRUVICA je indikována k léčbě dospělých pacientů s:
● relabujícím nebo refrakterním lymfomem z plášťových buněk(MCL).
● chronickou lymfocytární leukemií (chronic lymphocytic leukaemia, CLL),
kteří již podstoupili alespoň jednu předchozí terapii, nebo v první linii
u pacientů s delecí 17p nebo mutací TP53, u nichž není vhodná
chemo-imunoterapie.
● Waldenströmovou makroglobulinemií (WM), kteří již podstoupili alespoň
jednu předchozí terapii, nebo v první linii u pacientů, u nichž není vhodná
chemo-imunoterapie.
Více informací o přípravku se dozvíte
na stránce www.JAKAVI.com
Léčba přípravkem JAKAVI prokázala u pacientů s nedostatečnou
kontrolou onemocnění PV výhody v řadě klíčových parametrů
ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU IMBRUVICA 140 mg
ÚČINNÁ LÁTKA: ibrutinib. LÉKOVÁ FORMA: tvrdá tobolka. TERAPEUTICKÉ INDIKACE*: léčba dospělých pacientů s relabujícím
nebo refrakterním lymfomem z plášťových buněk (MCL); léčba
dospělých pacientů s chronickou lymfocytární leukemií (CLL),
kteří již podstoupili alespoň jednu předchozí terapii, nebo
v první linii u pacientů s delecí 17p nebo mutací TP53, u nichž
není vhodná chemo-imunoterapie; léčba dospělých pacientů
s Waldenströmovou makroglobulinemií (WM), kteří již podstoupili
alespoň jednu předchozí terapii, nebo v první linii u pacientů,
u nichž není vhodná chemo-imunoterapie. DÁVKOVÁNÍ: Doporučená dávka pro léčbu MCL je 560 mg (4 tobolky) 1x denně.
Doporučená dávka pro léčbu CLL a WM je 420 mg (3 tobolky) 1x
denně. Blíže: viz úplná informace o přípravku (SmPC). ZVLÁŠTNÍ
UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ: Dávku je nutné snížit
na 140 mg 1x denně (1 tobolka) v případě, že je přípravek užíván
společně se středně silnými inhibitory CYP3A4 (např. vorikonazol,
erytromycin, amprenavir, aprepitant, atazanavir, ciprofloxacin,
krizotinib, darunavir/ritonavir, diltiazem, flukonazol, fosamprenavir, imatinib, verapamil, amiodaron, dronedaron). Dávku
přípravku je nutné omezit na 140 mg 1x denně (1 tobolka) nebo
vysadit až na 7 dní v případě, že je užíván společně se silnými
inhibitory CYP3A4 (např. ketokonazol, indinavir, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, klaritromycin, telitromycin, itrakonazol, nefazodon a kobicistat). Nesmí se užívat s grapefruitovou šťávou
nebo plody pomerančovníku hořkého (inhibice CYP3A4). Léčbu
přerušit při každém novém výskytu nebo zhoršení nehematologické toxicity na stupeň ≥ 3, neutropenie s infekcí nebo horečkou
na stupeň 3 nebo vyšší nebo hematologických toxicit stupně 4.
Jakmile projevy toxicity ustoupí na 1. stupeň nebo k výchozímu
stavu (uzdravení), může být léčba přípravkem obnovena
v počáteční dávce. Blíže: viz úplná informace o přípravku
(SmPC). ZVLÁŠTNÍ POPULACE: Porucha funkce ledvin: Pacientům se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu
nižší než 30 ml/min) lze podávat přípravek pouze tehdy, pokud
přínos léčby převýší její rizika, a pacient je pečlivě sledován na
známky toxicity. Porucha funkce jater: U pacientů s mírnou poruchou funkce jater (Child-Pugh A) je doporučená dávka 280 mg
denně (2 tobolky). U pacientů se středně závažnou poruchou
funkce jater (Child-Pugh B) je doporučená dávka 140 mg denně
(1 tobolka). Podávání přípravku pacientům se závažnou poruchou
funkce jater (Child-Pugh C) se nedoporučuje. KONTRAINDIKACE:
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou
• Přípravek JAKAVI prokázal schopnost komplexní hematologické kontroly, včetně zlepšení
kontroly hematokritu* a kompletní hematologické remise1–3 †
• Přípravek JAKAVI zmírnil zatěžující příznaky spojené s PV1,2
• Přípravek JAKAVI má dobře charakterizovaný bezpečnostní profil, stanovený na základě dlouhodobých údajů z klinických studií s pacienty s PV a reálné zkušenosti z praxe při léčbě myelofibrózy1,3
Zkrácená informace o léčivém ppřípravku
p
JAKAVI 5 mgg tablety,
y JAKAVI 15 mgg tablety,
y JAKAVI 20 mgg tabletyy
Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz Souhrn údajů o přípravku, bod 4.8.
Složení: Léčivá látka: Ruxolitinibum 5 mg, 15 mg nebo 20 mg. Indikace: Léčba dospělých pacientů se splenomegalií nebo s příznaky přidruženými k primární myelofibróze (chronické idiopatické myelofibróze), postpolycytemické myelofibróze nebo myelofibróze po
esenciální trombocytemii. Léčba dospělých pacientů s pravou polycytémií, kteří jsou rezistentní nebo intolerantní k hydroxyurei. Dávkování: Doporučená počáteční dávka u myelofibrózy je 15 mg dvakrát denně u pacientů s počtem trombocytů 100×109/l až 200×109/l
a 20 mg dvakrát denně u pacientů s počtem trombocytů >200×109/l. Doporučená počáteční dávka přípravku Jakavi u pravé polycytémie je 10 mg podávaných perorálně dvakrát denně. U pacientů s počtem trombocytů 50 až <100×109/l není dostatek údajů pro stanovení
přesné úvodní dávky. U těchto pacientů je maximální doporučená úvodní dávka 5 mg dvakrát denně a její další titrace má být prováděna velmi opatrně. U pacientů s mírnou nebo středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná specifická úprava dávky. U pacientů
s těžkou poruchou funkce ledvin má být doporučená počáteční dávka stanovená podle počtu trombocytů redukovaná o přibližně 50 %. U pacientů s poruchou funkce jater má být doporučená počáteční dávka, stanovená podle počtu trombocytů a podávaná dvakrát denně,
snížena o přibližně 50 %. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku, nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku. Těhotenství a laktace. Zvláštní upozornění/opatření: Léčba může způsobit hematologické nežádoucí účinky léku, včetně trombocytopenie,
anemie a neutropenie. Před zahájením léčby musí být vyšetřen kompletní krevní obraz včetně diferenciálního rozpočtu leukocytů. Léčba má být přerušena u pacientů, u kterých dojde k poklesu počtu trombocytů na méně než 50×109/l nebo absolutního počtu neutrofilů na
méně než 0,5×109/l. U všech pacientů má být zhodnoceno riziko vzniku závažné bakteriální, mykobakteriální, mykotické a virové infekce, léčba nemá být zahajována, dokud není závažná probíhající infekce zvládnuta. V případě výskytu časných příznaků infekce herpes zoster
se doporučuje co možná nejvčasnější vyhledání možnosti léčby v případě infekce. *Před zahájením léčby by mělo být u pacientů provedeno vyšetření na aktivní a neaktivní („latentní“) tuberkulózu podle místních doporučení. Pokud je podezření na progresivní multifokální
leukoencefalopatii, musí být ukončeno další podávání, dokud není PML vyloučena.* Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by neměli Jakavi užívat. Interakce: Při společném užití
se silnými inhibitory CYP3A4 (např. boceprevir, klarithromycin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, lopinavir/ritonavir, mibefradil, nefazodon, nelfinavir, posakonazol, sachinavir, telaprevir, telithromycin, vorikonazol) má být jednotlivá dávka přípravku Jakavi, podávaná dvakrát
denně, snížena přibližně o 50 %. Při společném užití s duálními inhibitory CYP2C9 a CYP3A4 (např. flukonazol) má být zváženo 50 % snížení dávky. Při společném užití s induktory CYP3A4 (např. avasimib, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifampin (rifampicin),
třezalka tečkovaná (Hypericum perforatumm) mají být pacienti pečlivě sledováni a dávka titrována s ohledem na bezpečnost a účinnost. Vliv na řízení vozidel a obsluhu strojů: Pokud pacient po užití přípravku Jakavi pozoruje závratě, má se vyhnout řízení a obsluze
strojů. Nežádoucí účinky:
y Velmi časté: infekce močových cest, anemie, trombocytopenie, neutropenie, krvácení (všechny případy krvácení zahrnující intrakraniální a gastrointestinální krvácení, podlitiny a jiné typy krvácení, nárůst tělesné hmotnosti, hypercholesterolémie,
závrať, bolest hlavy, zvýšená hladina ALT, zvýšená hladina AST, hypertenze. Časté: herpes zoster, flatulence, zácpa. Další nežádoucí účinky – viz úplná informace o přípravku. Podmínky uchovávání: Neuchovávejte při teplotě nad 30°C. *Dostupné lékové formy/
velikosti balení: 56 tablet. Poznámka: Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě úplnou informaci o přípravku.*Reg. číslo: Jakavi 5 mg – EU/1/12/773/005, Jakavi 15 mg – EU/1/12/773/008, Jakavi 20 mg – EU/1/12/773/011. Datum registrace:
23.08.2012. Datum poslední revize textu SPC: 23.02.2016. Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis Europharm Limited, Horsham RH12 5AB, Velká Británie.
Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis, úhrada přípravku dosud nebyla stanovena.
*Všimněte si prosím změny (změn) v informacích o léčivém přípravku.
Použitá literatura: 1. JAKAVI Souhrn údajů o přípravku. 2. http://www.ema.europa.eu, 02/2016. 3. http://www.sukl.cz, 02/2016.
CZ1603452333 – 03/2016
Novartis s.r.o., Gemini, budova B, Na Pankráci 1724/129, 140 00, Praha 4, tel.: 225 775 111, www.novartis.cz
PHCZ/IBR/0316/0002
* Kontrola hematokritu byla definována jako nevhodnost flebotomií od 8. až 32. týdne, s tím, že byla povolena nejvýše jedna post-randomizační flebotomie před 8. týdnem. Vhodnost flebotomie byla definována hodnotou hematokritu > 45 % a ≥ 3 % vyšší oproti výchozímu stavu
nebo hodnotou hematokritu > 48 %, podle toho, který z těchto parametrů byl nižší.1,2
† Kompletní hematologická remise byla stanovena u těch, kteří dosáhli všech následujících parametrů: kontrola hematokritu, počet krevních destiček ≤ 400 x 109 / l a počet leukocytů ≤10 x 109 / l.1
látku. Použití přípravků s obsahem třezalky tečkované (Hypericum perforatum). ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ: Příhody související
s krvácením: U pacientů léčených přípravkem IMBRUVICA byly
hlášeny hemoragické příhody s trombocytopenií i bez ní. Mezi
tyto příhody patří drobné krvácivé příhody (kontuze, epistaxe,
petechie); a velké krvácivé příhody (včetně gastrointestinálního
krvácení, intrakraniálního krvácení a hematurie). Warfarin a další
antagonisté vitaminu K se nemají podávat současně s přípravkem
IMBRUVICA. Je třeba vyhnout se některým doplňkům stravy, jako
jsou rybí olej a přípravky obsahující vitamin E. Podávání
přípravku je třeba přerušit na dobu alespoň 3-7 dnů před operací
a po operaci v závislosti na druhu chirurgického zákroku a riziku
krvácení. Leukostáza: U pacientů léčených přípravkem IMBRUVICA byly hlášeny případy leukostázy. Vysoký počet cirkulujících
lymfocytů (>400 000/μl) může vést ke zvýšení rizika. Zvažte
dočasné přerušení léčby přípravkem. Pacienty je třeba pečlivě
sledovat. Zajistěte podpůrnou péči, včetně hydratace a/nebo cytoredukce, pokud je indikována. Infekce: Pacienti by měli být
sledováni na výskyt horečky, neutropenie a infekcí, a dle indikace
by měla být zahájena odpovídající protiinfekční terapie. Cytopenie: U pacientů léčených přípravkem byly hlášeny cytopenie
stupně 3 nebo 4 vzniklé při léčbě (neutropenie, trombocytopenie
a anemie); 1x měsíčně kontrolujte krevní obraz. Fibrilace
síní/síňový flutter: U pacientů léčených přípravkem byly hlášeny
případy fibrilace a flutteru síní, a to zejména u pacientů s kardiovaskulárními rizikovými faktory, akutní infekcí a fibrilací síní
v anamnéze. U pacientů s fibrilací síní v anamnéze, kteří
vyžadují antikoagulační léčbu, je nutné zvážit možnost alternativní léčby k přípravku IMBRVICA. U pacientů, u nichž došlo
k rozvoji fibrilace síní na základě léčby přípravkem IMBRUVICA,
je třeba provést pečlivé zhodnocení rizika tromboembolického
onemocnění. U pacientů s vysokým rizikem, a u nichž není možné
použít alternativní léčbu, je nutné zvážit přísně kontrolovanou
léčbu antikoagulancii. Syndrom nádorového rozpadu: V souvislosti s léčbou přípravkem IMBRUVICA byl hlášen syndrom nádorového rozpadu. Riziko vzniku syndromu nádorového rozpadu
se vyskytuje u pacientů, kteří mají velkou masu nádoru před
léčbou. Pacienty je třeba pečlivě sledovat a přijmout náležitá
preventivní opatření. INTERAKCE: Lékové interakce: je třeba
vyhnout se současnému užívání přípravku IMBRUVICA se silnými
nebo středně silnými inhibitory CYP3A4 a současné podání lze
zvážit pouze v případě, že prospěch z léčby zcela převáží možná
rizika. Podání přípravku s induktory CYP3A4 může snížit plaz-
tvrdé tobolky
matické koncentrace ibrutinibu. Pro zamezení potenciálním interakcím v GI traktu je třeba užívat substráty P-gp s úzkým terapeutickým rozmezím, jako například digoxin, nejméně 6 hodin
před podáním nebo 6 hodin po podání přípravku IMBRUVICA. FERTILITA, TĚHOTENSTVÍ, KOJENÍ: Ženy ve fertilním věku proto
musí během léčby přípravkem a další 3 měsíce po ukončení léčby
používat vysoce účinnou antikoncepci. Přípravek se nesmí používat během těhotenství. Kojení má být během léčby přípravkem
přerušeno. Nebyly provedeny žádné studie fertility u mužů nebo
žen. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Nejčastěji se vyskytující nežádoucí
účinky (≥ 20 %) byly neutropenie, anemie, průjem, muskuloskeletální bolest, infekce horních cest dýchacích, tvorba modřin, vyrážka, nauzea a pyrexie. Nejčastější nežádoucí účinky
stupně 3/4 (≥ 5 %) byly anemie, neutropenie, pneumonie a trombocytopenie. Blíže: viz úplná informace o přípravku (SmPC).
PŘEDÁVKOVÁNÍ: Neexistuje žádné specifické antidotum. Pacienty, kteří užijí větší množství přípravku, než je doporučená
dávka, je třeba pečlivě sledovat a poskytovat jim vhodnou podpůrnou léčbu. BALENÍ: Každá krabička obsahuje jednu lahvičku
obsahující buď 90 nebo 120 tvrdých tobolek. SKLADOVÁNÍ: Tento
léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Janssen-Cilag International N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgicko.
REGISTRAČNÍ ČÍSLA: EU/1/14/945/001 (90 tvrdých tobolek),
EU/1/14/945/002 (120 tvrdých tobolek). DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU: 29.03.2016
*Prosím, všimněte si změny v zkrácené informaci o přípravku.
PŘÍPRAVEK NENÍ HRAZEN Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTENÍ. Podrobné informace nejdete v Souhrnu údajů o přípravku, v písemné informaci pro uživatele nebo na adrese:
JANSSEN-CILAG s.r.o., Karla Engliše 3201/6, CZ-15000 Praha 5Smíchov, Česká republika.
Hlásit nežádoucí účinky a závady v jakosti léčivého
přípravku je důležité. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby je hlásili prostřednictvím kontaktů společnosti uvedených v Souhrnu údajů o přípravku.
Reference:
1.Souhrn údajů o přípravku IMBRUVICA.
Revize textu 29.03.2016.
Datum přípravy: 04/2016
Přípravek IMBRUVICA byl vyvinut ve spolupráci se společností Pharmacyclics.
Společnost Janssen-Cilag s.r.o., zástupce držitele rozhodnutí o registraci (Janssen-Cilag International NV, Belgie) v České republice, je zodpovědná za obsah tohoto materiálu.
© Pharmacyclics 2015
© Janssen Pharmaceutica NV 2015
Zkrácená informace o léčivém přípravku Kyprolis®
 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby
hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Název léčivého přípravku: Kyprolis 60 mg prášek pro infuzní roztok. Účinná látka a léková forma: Prášek
pro infuzní roztok. Jedna injekční lahvička obsahuje carfilzomibum 60 mg. Po rekonstituci 1 ml roztoku obsahuje 2 mg karfilzomibu. Terapeutické
indikace: Kyprolis v kombinaci s lenalidomidem a dexamethasonem je indikován k léčbě dospělých pacientů s mnohočetným myelomem, kteří již
prodělali nejméně jednu předchozí léčbu. Dávkování a způsob podání: Léčba přípravkem Kyprolis má probíhat pod dohledem lékaře se zkušenostmi
s léčbou rakoviny. Kyprolis se podává intravenózně jako 10minutová infuze dva po sobě jdoucí dny, každý týden po dobu tří týdnů (1., 2., 8., 9., 15.
a 16. den), poté následuje období bez léčby trvající 12 dní (17. až 28. den). Každé 28denní období se považuje za jeden léčebný cyklus. Zahajovací
dávka je 20 mg/m2 (maximální dávka je 44 mg) v prvním cyklu 1. a 2. den. V případě snášenlivosti se má dávka zvýšit na 27 mg/m2 (maximální
dávka je 60 mg) 8. den prvního cyklu. Kyprolis se nesmí míchat nebo podávat jako infuze s jinými léčivými přípravky. Kyprolis se nesmí podat jako
bolus. Před podáním dávky přípravku Kyprolis v 1. cyklu je nutná přiměřená hydratace. Dávkování se má upravovat podle toxicity přípravku Kyprolis
(viz úplné znění Souhrnu údajů o přípravku). Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Kojící ženy.
Protože se přípravek Kyprolis podává v kombinaci s jinými léčivými přípravky, odkazujeme na jejich Souhrn údajů o přípravku pro další kontraindikace.
Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Když se lenalidomid používá v kombinaci s přípravkem Kyprolis, je nutné při léčbě lenalidomidem
věnovat mimořádnou pozornost provádění těhotenského testu a provádění preventivních opatření. Srdeční poruchy: Po podání přípravku Kyprolis se
objevily nové případy nebo zhoršení stávajícího srdečního selhání (např. městnavé srdeční selhání, plicní edém, snížená ejekční frakce), ischemie
myokardu a infarktu myokardu. Vyskytlo se úmrtí na srdeční zástavu v průběhu jednoho dne po podání přípravku Kyprolis a byly hlášeny smrtelné
následky srdečního selhání a infarktu myokardu. Všichni pacienti mají být sledováni z hlediska známek objemového přetížení organismu, zejména
pacienti s rizikem srdečního selhání. Změny EKG: V klinických studiích byly hlášeny případy prodloužení QT intervalu. Plicní toxicita: U pacientů léčených
přípravkem Kyprolis se vyskytly případy syndromu akutní dechové tísně, akutního respiračního selhání a akutní difuzní infiltrativní plicní nemoci, jako
je pneumonitida a intersticiální plicní nemoc. Plicní hypertenze: Po podání přípravku Kyprolis byly zaznamenány případy plicní hypertenze. Dušnost:
U pacientů léčených přípravkem Kyprolis byla často hlášena dušnost. Vyhodnoťte dušnost z důvodu vyloučení kardiopulmonální nemoci včetně srdečního
selhání a plicních syndromů. Hypertenze: Při léčbě přípravkem Kyprolis byly pozorovány případy hypertenze, včetně hypertenzní krize a urgentních
hypertenzních stavů. Všichni pacienti mají být standardně vyšetřeni na přítomnost hypertenze a podle potřeby léčeni. Akutní selhání ledvin: U pacientů
léčených přípravkem Kyprolis byly hlášeny případy akutního selhání ledvin. Funkce ledvin se má monitorovat alespoň měsíčně anebo v souladu se
schválenými doporučeními pro klinickou praxi, zejména u pacientů s nižšími výchozími hodnotami clearance kreatininu. Syndrom nádorového rozpadu: Byly popsány případy syndromu nádorového rozpadu (TLS). Pacienti s velkou zátěží nádorovým onemocněním mají být považováni za pacienty
s vyšším rizikem TLS. Infuzní reakce: Byly hlášeny případy infuzních reakcí, včetně život ohrožujících. Ke snížení výskytu a závažnosti reakcí se má
před podáním přípravku Kyprolis aplikovat dexamethason. Jaterní toxicita: Byly hlášeny případy jaterního selhání, a to i smrtelné. Kyprolis může
způsobit zvýšení hladin sérových transamináz. Jaterní enzymy a bilirubin se během léčby karfilzomibem mají monitorovat při zahájení léčby, a poté
v měsíčních intervalech bez ohledu na hodnoty na začátku léčby. Trombotická mikroangiopatie: Byly hlášeny případy trombotické mikroangiopatie,
včetně trombotické trombocytopenické purpury (TTP) a hemolyticko-uremického syndromu (HUS). Při podezření na tuto diagnózu ukončete léčbu
přípravkem Kyprolis a vyšetřete pacienty z hlediska možného TTP/HUS. Syndrom posteriorní reverzibilní encefalopatie: Byly zaznamenány případy
syndromu posteriorní reverzibilní encefalopatie (PRES) projevující se jako křeče, bolest hlavy, letargie, zmatenost, slepota, porucha vědomí a další
zrakové a neurologické poruchy spolu s hypertenzí. Při podezření na PRES se má Kyprolis vysadit. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné
formy interakce: Opatrnosti je třeba při podávání karfilzomibu v kombinaci s perorálními antikoncepčními přípravky. Jestliže pacientka užívá perorální
antikoncepci, měla by používat alternativní účinnou antikoncepční metodu. Při podávání karfilzomibu v kombinaci se substráty P-gp (např. digoxinem
a kolchicinem) je nutná opatrnost. Fertilita, těhotenství a kojení: Je zapotřebí provést účinná opatření k zabránění těhotenství. Ženy, které mohou
otěhotnět (a/nebo jejich partneři) musí používat účinné antikoncepční metody během léčby a jeden měsíc po léčbě. Pacienti (muži) musí používat
účinné antikoncepční metody během léčby a 3 měsíce po ukončení léčby, je-li jejich partnerka těhotná, nebo může otěhotnět a nepoužívá účinnou
antikoncepci. Údaje o podávání karfilzomibu těhotným ženám nejsou k dispozici. Není známo, zda se karfilzomib nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Proto jako preventivní opatření je kojení kontraindikováno během léčby a nejméně 2 dny po léčbě přípravkem Kyprolis.
Nežádoucí účinky: K nejzávažnějším nežádoucím účinkům patří: kardiální toxicita, plicní toxicity, plicní hypertenze, dušnost, hypertenze včetně
hypertenzní krize, akutní selhání ledvin, syndrom rozpadu nádoru, infuzní reakce, trombocytopenie, jaterní toxicita, PRES a TTP/HUS. Nejčastější
nežádoucí účinky (vyskytující se u > 20 % subjektů) byly: anémie, únava, průjem, trombocytopenie, nauzea, pyrexie, dušnost, infekce dýchacích cest,
kašel a periferní otoky. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním
obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chemická a fyzikální stabilita rekonstituovaných roztoků v injekční lahvičce, stříkačce nebo intravenózním vaku byla prokázána po dobu 24 hodin při teplotě 2 °C – 8 °C nebo po dobu 4 hodin při teplotě 25 °C. Doba mezi rekonstitucí a podáním
nemá překročit 24 hodin. Držitel rozhodnutí o registraci: Amgen Europe B.V., Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda, Nizozemsko. Registrační
číslo EU/1/15/1016/001. Datum revize textu: listopad 2015. Před
předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplným zněním Souhrnu
údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.
Amgen s.r.o., Klimentská 46, 110 02 Praha 1
Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
tel.: +420 221 773 500, www.amgen.cz
CZ-NP-CARF-1215-120595
CZ-P-CARF-0116-122242
MABTHERA
podstata léčby NHL & CLL1,2,3,4
roche 2
MAB/02.16/063/2119
ROCHE MAB-02.16-063-2119_Mabthera_210x297_TISK.pdf
1. Belada D., Trněný M. et al: Diagnostické a léčebné postupy u nemocným s maligními lymfomy V. Dostupné on-line: http://www.lymphoma.cz/docs/KLS_
guidelines_8_2014-08-14.pdf. 2. Tilly H. et al: Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL): ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up.
Annals of Oncology 26 (Supplement 5): v116–v125, 2015. 3. Eichhorst B. et al: Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis,
treatment and follow-up. Annals of Oncology 26 (Supplement 5): v78–v84, 2015. 4. Dreyling M. et al: Newly diagnosed and relapsed follicular lymphoma: ESMO
Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 25 (Supplement 3): iii76–iii82, 2014.
MABTHERA® – Základní informace o přípravku v hematoonkologických indikacích
Držitel rozhodnutí o registraci: Roche Registration Ltd., Welwyn, Velká Británie. Registrační čísla: EU/1/98/067/001, EU/1/98/067/002. Účinná látka:
Rituximabum. Farmakoterapeutická skupina: monoklonální protilátky. ATC kód: L01XC02. Indikace: Nehodgkinské lymfomy: Přípravek MabThera je indikován
k léčbě dosud neléčených nemocných s folikulárním lymfomem III. a IV. klinického stádia v kombinaci s chemoterapií. Udržovací léčba přípravkem MabThera
je indikována k léčbě pacientů s folikulárním lymfomem, kteří odpovídají na indukční léčbu. Přípravek MabThera je indikován k léčbě pacientů s folikulárním
lymfomem III.-IV. klinického stádia, kteří se nacházejí ve druhém či dalším relapsu po chemoterapii nebo jejichž nádor je chemorezistentní. Přípravek MabThera je
v kombinaci s chemoterapií CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednizolon) indikován k léčbě nemocných s CD20 pozitivním difúzním velkobuněčným
nehodgkinským maligním lymfomem z B buněk. Chronická lymfatická leukémie: v kombinaci s chemoterapií první linie léčby pacientů s chronickou lymfatickou
leukémií. Kontraindikace: Známá hypersenzitivita vůči jakékoliv složce přípravku nebo vůči myším bílkovinám. Aktivní závažné infekce. Pacienti se závažným
útlumem imunitního systému. Upozornění a hlavní klinicky významné nežádoucí účinky: Podání přípravku MabThera je spojeno s reakcemi souvisejícími
s infuzí, které mohou souviset s uvolněním cytokinů a/nebo dalších chemických mediátorů. Syndrom z uvolnění cytokinů může být klinicky nerozeznatelný od
akutních hypersenzitivních reakcí. Po intravenózním podání bílkovin pacientům byly hlášeny anafylaktické nebo jiné hypersenzitivní reakce. V průběhu podání
infuze se může objevit hypotenze. Pacienti s velkou nádorovou zátěží nebo s vysokým počtem (>25x 109/l) cirkulujících maligních buněk, mají být léčeni jen
s nejvyšší opatrností. Tito pacienti mají být velmi pečlivě monitorováni v průběhu první infuze. V průběhu léčby se mohou objevit kardiální komplikace. Velmi
vzácně byly popsány případy reaktivace hepatitidy B, včetně hlášení fulminantní hepatitidy, ačkoliv většina těchto pacientů byla rovněž léčena cytotoxickou
chemoterapií. Ve velmi vzácných případech byla po užití přípravku MabThera hlášena PML končící úmrtím. Další nežádoucí účinky, které se objevily u nemocných
léčených přípravkem v monoterapii nebo v kombinaci s chemoterapií a zkušenosti získané po uvedení přípravku na trh viz platný Souhrn údajů o přípravku.
Připravený roztok přípravku není možné aplikovat jako intravenózní injekci. Použití v pediatrii: Bezpečnost a účinnost přípravku u dětí nebyla zatím stanovena.
Těhotenství a laktace: Přípravek by neměl být podáván kojícím ženám a těhotným ženám, pokud potenciální výhody léčby nepřeváží potenciální rizika. Klinicky
významné interakce: Nejsou k dispozici žádná data o možných lékových interakcích přípravku. Dávkování a způsob podání: Viz platný Souhrn údajů o přípravku.
Předávkování: Ve studiích u lidí není zkušenost s předávkováním. Dostupná balení přípravku: MabThera® 100 mg koncentrát k přípravě roztoku pro infuzi,
MabThera® 500 mg koncentrát k přípravě roztoku pro infuzi. Podmínky uchovávání: Při teplotě 2–8 °C, chránit před světlem. Datum poslední revize textu:
19. 11. 2015. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Další informace
o přípravku získáte z platného Souhrnu údajů o přípravku MabThera nebo na adrese: Roche s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7; tel.: 220 382 111.
Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.
ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
NÁZEV PŘÍPRAVKU: SPRYCEL 20 mg potahované tablety, SPRYCEL 50 mg potahované tablety, SPRYCEL 70 mg potahované tablety,
SPRYCEL 80 mg potahované tablety, SPRYCEL 100 mg potahované tablety, SPRYCEL 140 mg potahované tablety. SLOŽENÍ: Jedna
potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg a 140 mg. FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA: Inhibitor proteinkinázy. ATC KÓD: L01XE06. INDIKACE: SPRYCEL je indikován k léčbě dospělých pacientů s nově diagnostikovanou Philadelphia chromozom pozitivní (Ph+) chronickou myelogenní leukémií (CML) v chronické fázi; s chronickou, akcelerovanou nebo blastickou fází CML s rezistencí či intolerancí
k předchozí léčbě včetně imatinibu mesylátu; s Ph+ akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) a s lymfoidní blastickou CML s rezistencí či intolerancí
k předchozí léčbě. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: Léčbu by měl zahájit lékař se zkušenostmi v diagnostice a léčbě pacientů s leukémií. Doporučená zahajovací dávka pro léčbu chronické fáze CML je 100 mg dasatinibu jednou denně. Doporučená zahajovací dávka pro léčbu akcelerované,
myeloidní nebo lymfoidní blastické fáze (pokročilé stadium) CML nebo Ph+ ALL je 140 mg jednou denně, podávaná perorálně. Tablety se nesmí drtit
nebo krájet, musí se polykat celé. Sprycel může být podáván s jídlem nebo bez jídla a má se užívat pravidelně buď ráno nebo večer. Pro podrobnější
informace viz Souhrn údajů o přípravku. KONTRAINDIKACE: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ*: Dasatinib je substrát a inhibitor enzymu CYP3A4. Proto existuje možnost interakce s jinými současně podávanými
léčivými přípravky, které se metabolizují primárně enzymem CYP3A4 nebo jeho účinek modulují. Souběžné užívání dasatinibu a antagonisty H2
(např. famotidin), inhibitoru protonové pumpy (např. omeprazol) nebo hydroxidu hlinitého/hydroxidu hořečnatého může snížit expozici dasatinibu.
Pacienti s mírnou, středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater mohou dostávat doporučenou zahajovací dávku. Opatrnost je nutná, pokud
pacienti musí užívat léčivé přípravky inhibující funkci krevních destiček nebo antikoagulancia. Podávání dasatinibu je spojeno s myelosupresí, krvácením, retencí tekutin, plicní arteriální hypertenzí a s výskytem srdečních nežádoucích účinků. Pro podrobnější informace viz Souhrn údajů o přípravku. INTERAKCE S JINÝMI LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY A JINÉ FORMY INTERAKCE: Souběžné užití dasatinibu a léčivých přípravků, které jsou silnými
inhibitory enzymu CYP3A4 (např. ketokonazol, itrakonazol, erytromycin, klaritromycin, ritonavir, telitromycin), může zvýšit koncentraci dasatinibu.
Proto se u pacientů léčených přípravkem SPRYCEL nedoporučuje systémové podávání silných inhibitorů CYP3A4. Léčivé přípravky, které indukují aktivitu enzymu CYP3A4 (např. rifampicin, dexametazon, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital nebo Hypericum perforatum neboli třezalka tečkovaná),
mohou zvyšovat metabolizmus a snižovat koncentraci dasatinibu v plazmě. U pacientů léčených přípravkem SPRYCEL je třeba zvážit použití antacid
místo blokátorů H2 nebo inhibitorů protonové pumpy. Antacida mohou být podávána do 2 hodin před nebo 2 hodiny po podání přípravku SPRYCEL. Viz Souhrn údajů o přípravku. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: SPRYCEL by neměl být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné.
V průběhu léčby přípravkem SPRYCEL by se mělo kojení ukončit. Viz Souhrn údajů o přípravku. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY*: U většiny pacientů léčených
přípravkem SPRYCEL se po určité době objevily nežádoucí účinky. Většina z nich byla mírného až středního stupně. Většina pacientů v chronické
fázi CML intolerantních na imatinib tolerovala léčbu dasatinibem. V klinických studiích bylo doporučeno, aby léčba imatinibem byla ukončena alespoň 7 dnů před zahájením léčby přípravkem SPRYCEL. Nejčastějšími hlášenými nežádoucími účinky byly retence tekutin (včetně pleurálního výpotku), průjem, kožní vyrážka, bolesti hlavy, krvácení, únava, nauzea, dušnost, bolest svalů a kostí, infekce, zvracení, kašel, bolesti břicha a pyrexie.
U 5% pacientů byla hlášena febrilní neutropénie související s podáváním léčiva. Různé nežádoucí účinky, jako je pleurální výpotek, ascites, plicní
edém a perikardiální výpotek se superficiálním edémem nebo bez něj, lze souhrnně popsat jako „retence tekutin“. Použití dasatinibu je spojeno
s případy myelosuprese, krvácení, retence tekutin stupně 3 nebo 4 u 10% pacientů a s výskytem srdečních nežádoucích účinků. Pro další informace
viz Souhrn údajů o přípravku. UCHOVÁVÁNÍ: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. DRŽITEL ROZHODNUTÍ
O REGISTRACI: BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, Uxbridge, Velká Británie. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: SPRYCEL 20 mg: EU/1/06/363/001, SPRYCEL
50 mg: EU/1/06/363/002, SPRYCEL 70 mg: EU/1/06/363/003, SPRYCEL 80 mg: EU/1/06/363/012, SPRYCEL 100 mg: EU/1/06/363/010, SPRYCEL
140 mg: EU/1/06/363/014. DATUM REGISTRACE: 20. listopad 2006. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU: 03/2016.
Výdej přípravku SPRYCEL je vázán na lékařský předpis. Lék je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro léčbu CML s rezistencí
či intolerancí k předchozí léčbě včetně imatinibu mesylátu.
Dříve než předepíšete tento lék, přečtěte si prosím úplné znění Souhrnu údajů o přípravku. Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny
na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMA) http://www. ema.europa.eu nebo jsou dostupné na adrese Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.,
Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, tel: +420 221 016 111.
POUZE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.
* Všimněte si prosím změn v Souhrnu údajů o přípravku
1
Sprycel v léčbě chronické myeloidní leukémie
1x denně
pro rychlou
a hlubokou odpověď
2, 3
u předléčených pacientů
65 % celkové přežití
po sedmi letech léčby
46 % pacientů dosáhne MMR*
nízký výskyt kardiovaskulárních
příhod (2 % stupeň 3/4)
729CZ16PR04136-01, datum schválení 11.4.2016
1. SPC přípravku Sprycel 3/2016
2. Seven-year follow-up of patients with imatinib-resistent or – intolerant chronic-phase chronic myeloid leukemia receiving
dasatinib in study CA 180-034: Final study results Adapted from Shah N.P. et all.,Abstract 520 and oral presentation, ASH 2014
3. Shah N.,Long-term outcome with dasatinib after imatinib failure in chronic-phase chronic myeloid leukemia:follow-up
phase 3 study, Blood, 2013.
*MMR - velká molekulární odpověď kumulativně
Iclusig® (ponatinib)
15 mg, 30 mg, 45 mg (potahované tablety)
Klíč k novým léčebným možnostem pro pacienty s CML a Ph+ALL
INDIKACE
Iclusig® (ponatinib) je inhibitor tyrosinkinázy (TKI) indikovaný
u dospělých pacientů s následujícími stavy:
• Chronická fáze, akcelerovaná fáze nebo blastická fáze chronické myeloidní leukemie (CML):
rezistenci k dasatinibu nebo nilotinibu;
° při
intoleranci dasatinibu nebo nilotinibu a u pacientů, u nichž není z klinického hlediska vhodná následná léčba imatinibem;
° přinebo
° u pacientů, kteří jsou nositeli mutace T315I;
• Akutní lymfoblastická leukemie s pozitivním Philadelphia chromozomem (Ph+ ALL):
rezistenci k dasatinibu;
° při
intoleranci dasatinibu a u pacientů, u nichž není z klinického hlediska vhodná následná léčba imatinibem; nebo
° při
u pacientů, kteří jsou nositeli mutace T315I.
°
Zkrácená informace o přípravku Iclusig 15 mg, 45 mg. Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na
nežádoucí účinky. S: Ponatinibum 15 mg, 45mg v 1 potahované tabletě. I: Iclusig je indikován u dospělých pacientů s následujícími stavy: chronická fáze, akcelerovaná fáze nebo blastická fáze chronické myeloidní leukemie (CML) při
rezistenci k dasatinibu nebo nilotinibu; intoleranci dasatinibu nebo nilotinibu a u pacientů, u nichž není z klinického hlediska vhodná následná léčba imatinibem; nebo kteří jsou nositeli mutace T315I ; akutní lymfoblastická leukemie s
pozitivním Philadelphia chromozomem (Ph+ ALL) při rezistenci k dasatinibu; intoleranci dasatinibu a u pacientů, u nichž není z klinického hlediska vhodná následná léčba imatinibem; nebo kteří jsou nositeli mutace T315I. D: Léčbu
má zahájit lékař, který má zkušenosti s diagnostikou a léčbou pacientů s leukemií. Během léčby lze použít hematologickou podporu, jako jsou například transfuze trombocytů a podávání hematopoetických růstových faktorů, pokud je
to z klinického hlediska indikováno. Doporučená zahajovací dávka ponatinibu je 45 mg jednou denně. Léčba má pokračovat, dokud se u pacienta neobjeví známky progrese onemocnění nebo nepřijatelné toxicity. Tablety mají být
polykány celé, nerozdrcené ani rozpouštěné, lze je užívat s jídlem nebo bez jídla. Úpravu dávkování je třeba zvážit při projevech toxicity, při neutropenii a trombocytopenii nesouvisející s leukemií, pankreatitidě a zvýšení hladiny lipázy/
amylázy. V případě těžkých nežádoucích účinků je nutno léčbu vysadit. U pacientů, jejichž nežádoucí účinky se vyřešily nebo již nejsou těžké, lze zvážit opětovné zahájení podávání přípravku Iclusig a zvyšování dávky zpět na denní
dávku užívanou před výskytem nežádoucího účinku, pokud je to z klinického hlediska vhodné. KI: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. ZU: Myelosuprese: Iclusig bývá spojován se závažnou trombocytopenií, neutropenií a anémií. Četnost těchto příhod je vyšší u pacientů s AP-CML nebo BP-CML/Ph+ ALL než u pacientů s CP-CML. Po dobu prvních 3 měsíců je třeba každé 2 týdny vyšetřovat krevní obraz; poté se vyšetřuje jednou
měsíčně nebo podle klinické indikace. Pankreatitida a sérová lipáza: Iclusig bývá rovněž spojován s pankreatitidou. Četnost výskytu pankreatitidy je vyšší v prvních 2 měsících používání. V prvních 2 měsících kontrolujte sérovou lipázu
každé 2 týdny, později v pravidelných intervalech. Může být potřebné přerušení užívání přípravku nebo snížení dávek. Jestliže je zvýšení hladiny lipázy provázeno břišními příznaky, podávání Iclusigu je třeba přerušit a pacienty vyšetřit,
zda nemají známky pankreatitidy. U pacientů s pankreatitidou nebo zvýšenou konzumací alkoholu v anamnéze se doporučuje zachovávat opatrnost. Pacienty se závažnou nebo velmi závažnou hypertriglyceridemií je nutno správně
léčit, aby se riziko pankreatitidy snížilo. Laktóza: Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat. Letargie: Při řízení nebo obsluhování strojů se doporučuje opatrnost. Prodloužení intervalu QT: Dosud nebyla provedena důkladná studie zaměřená na interval QT; proto nelze vyloučit klinicky
významný vliv na interval QT. Anomálie funkce jater: Iclusig může vést ke zvýšení hladin ALT, AST, bilirubinu a alkalické fosfatázy. Testy jaterních funkcí mají být prováděny před zahájením léčby a sledovány v pravidelných intervalech
podle100
klinické indikace. Porucha funkce jater: Je nutno postupovat opatrně zejména u pacientů s těžkým poškozením funkce jater. Porucha funkce ledvin: Při podávání přípravku Iclusig pacientům s odhadovanou clearance kreatininu
< 50 ml/min nebo pacientům s konečným stádiem onemocnění ledvin se doporučuje zachovávat opatrnost. Starší pacienti: U starších pacientů je vyšší pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků. Pediatrická populace: Bezpečnost
a účinnost přípravku u pacientů ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena. IT: Opatrnost je třeba při podávání přípravku spolu se silnými inhibitory a induktory CYP3A, substráty P-gp nebo BCRP. TL: Ženám ve fertilním věku léčeným
přípravkem
95 třeba doporučit, aby neotěhotněly, mužům je třeba doporučit, aby během léčby nepočali dítě. Je nutno používat účinnou metodu antikoncepce. Adekvátní údaje o podávání přípravku Iclusig těhotným ženám nejsou k
dispozici. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu. Pokud je přípravek užíván v těhotenství, pacientka musí být informována o potenciálním riziku pro plod. Kojení má být během léčby přerušeno. NÚ: Hlášení podezření na
nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím
národního
75 systému hlášení nežádoucích účinků. Časté závažné NÚ: (>1/100) pankreatitida, pyrexie, bolesti břicha, anémie, febrilní neutropenie, snížení počtu trombocytů, infarkt myokardu, průjem, zvýšení hladiny lipázy, snížení počtu
neutrolů, pancytopenie. Velmi časté NÚ: (≥1/10) anémie, trombocytopenie, neutropenie, snížení chuti k jídlu, bolest hlavy, závratě, hypertenze, dyspnoe, kašel, bolesti břicha, průjem, zvracení, zácpa, nauzea, zvýšení hladiny lipázy,
zvýšení hladiny alaninaminotransferázy a aspartátaminotransferázy, vyrážka, suchá kůže, bolesti kostí, artralgie, myalgie, bolesti v končetinách, bolesti zad, svalové spazmy, únava, astenie, periferní edémy, pyrexie, bolest. Časté NÚ: (≥
1/100 až < 1/10) pneumonie, sepse, folikulitida, pancytopenie, febrilní neutropenie, leukopenie, dehydratace, retence tekutin, hypokalcemie, hyperglykemie, hyperurikemie, hypofosfatemie, hypertriglyceridemie, hypokalemie, snížení
tělesné hmotnosti, cévní mozková příhoda, mozkový infarkt, periferní neuropatie, letargie, migréna, hyperestezie, hypestezie, parestezie, tranzitorní ischemická ataka, rozmazané vidění, suché oko, periorbitální otok, otok očních víček,
srdeční selhání, infarkt myokardu, městnavé srdeční selhání, ischemická choroba srdeční, angina pectoris, perikardiální výpotek, brilace síní, snížení ejekční frakce, ischemická choroba dolních končetin, periferní ischemie, stenóza
periferní
25 tepny, intermitentní klaudikace, hluboká žilní trombóza, návaly horka, zčervenání, plicní embolie, pleurální výpotek, epistaxe, dysfonie, plicní hypertenze, pankreatitida, zvýšení hladiny amylázy v krvi, gastroezofageální reuxní
choroba, stomatitida, dyspepsie, abdominální distenze, břišní diskomfort, sucho v ústech, zvýšení hladiny krevního bilirubinu, zvýšení hladiny alkalické fosfatázy v krvi, zvýšení hladiny gamaglutamyltransferázy, svědivá vyrážka, exfoliativní
vyrážka, erytém, alopecie, pruritus, kožní exfoliace, noční pocení, hyperhidróza, petechie, ekchymóza, bolesti kůže, exfoliativní dermatitida, muskuloskeletální bolesti, bolesti šíje, muskuloskeletální bolesti hrudníku, erektilní dysfunkce,
zimnice,
5 chřipkovité onemocnění, bolesti hrudníku jiného než kardiálního původu, hmatná rezistence v místě aplikace, otok obličeje. Méně časté NÚ: (≥ 1/1000 až < 1/100) syndrom nádorového rozpadu, stenóza mozkové tepny,
trombóza venae retinae, okluze venae retinae, okluze arteria retinae, zhoršení zraku, ischemie myokardu, akutní koronární syndrom, nepříjemný pocit u srdce, ischemická kardiomyopatie, spasmus koronární tepny, dysfunkce levé
srdeční komory, utter síní, špatný periferní oběh, infarkt sleziny, žilní embolie, žilní trombóza, krvácení do žaludku, hepatotoxicita, žloutenka. B: Tablety 30 x 45 mg, 60 x 15 mg. Držitel registračního rozhodnutí: ARIAD Pharma Ltd., Velká
Británie.
0 Datum poslední revize textu SPC: 24.11.2015. Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen zdravotními pojišťovnami. Seznamte se, prosím, se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).
Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, tel.: 546 123 111, www.angelini.cz
Farmakovigilanční linka 00420 737 227 993
Rádi Vás
v Olomouci uvidíme
i příští rok
XXXI. Olomoucké hematologické dny
s mezinárodní účastí
28. – 30. 5. 2017
www.olhemdny.cz

Podobné dokumenty

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2015 hematologickými diagnózami v nejširším možném spektru. Pacienti indikovaní k transplantaci kostní dřeně přicházejí na Transplantační jednotku. Do konce roku 2015 jsme zde těchto náročných zákroků p...

Více

program - Olomoucké Hematologické dny

program - Olomoucké Hematologické dny • dodržujte vyhrazenou dobu na prezentaci sdělení (10 min). Edukační a vyzvaná sdělení mají na prezentaci vyhrazeno 20 minut. • předsednictvo jednotlivých odborných sekcí má právo zkrátit/přeruši...

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek Přípravek IMBRUVICA je v monoterapii indikován k léčbě dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním lymfomem z plášťových buněk (mantle cell lymphoma, MCL). Přípravek IMBRUVICA je v monoterap...

Více

brožura se základními informacemi o tomto raritním onemocnění

brožura se základními informacemi o tomto raritním onemocnění a Vy máte právo z ní kdykoliv vystoupit. Pro léčbu v klinické studii existují požadavky, které se musí splnit, proto klinické studie nejsou vhodné pro každého. V případě, že máte zájem o léčbu v kl...

Více

Časopis - Beckman Coulter

Časopis  - Beckman Coulter oborů, především pod mikrobiologií (ještě dříve bakteriologií a patologií) a infektologií, ale dotýkaly se jí i jiné obory jako interna, pediatrie a další. Je třeba se zmínit, že již ve 30. letech ...

Více

50. DIAdny - Galén Symposion

50. DIAdny - Galén Symposion SCHŮZE OSDA SYMPOSIUM – Takeda SYMPOSIUM – Novo Nordisk

Více