PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1404 NOVATOP STATIC

Komentáře

Transkript

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1404 NOVATOP STATIC
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1404
NOVATOP STATIC
Identifikační kód typu výrobku:
SWP 60 (tuzemský smrk).
Typ:
Vícevrstvá deska z rostlého dřeva
SWP/1 NS, SWP/2 NS, SWP/1 S, SWP/2 S podle EN13353.
Zamýšlené použití:
Použití jako nenosné desky ve stavebnictví pro vnitřní nebo venkovní použití
s třídou reakce na oheň D.
Výrobce:
AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení,
DIČ: CZ26243237
Systém posuzování
a ověřování vlastností:
Oznámený subjekt:
Systém posouzení 2+
Výrobce provádí:
1. Určení typu výrobku na základě zkoušky typu (včetně odběru vzorků).
Výpočtu pro typ, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace výrobku.
2. Řízení výroby.
3. Zkoušky vzorků odebraných v závodě v souladu s předepsaným plánem
zkoušek.
Oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby vydává osvědčení o shodě
řízený výroby na základě:
1. Počáteční inspekce ve výrobním závodě a řízení výroby.
2. Průběžného dozoru, posouzení a hodnocení řízení výroby.
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. provedl počáteční inspekci
v místě výroby a systému řízení výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování
a schvalování systému řízení výroby (systém 2+ podle ZA normy) a dále vydal
Certifikát systému řízení výroby č. 1393-CPR-0018, 1393-CPR-0019 podle ZA
normy EN 13986:2004.
Základní charakteristiky
Vlastnost
Harmonizované
technické specifikace
Hustota
490 kg/m3
EN 13986:2004
Reakce na oheň
D-s2, D0 podle EN13 501-1
EN 13986:2004
Návrhová hodnota součinitele tepelné
vodivosti (λ)
0,13 W/mK podle EN ISO 10456
EN 13986:2004
Faktor difuzního odporu (μ)
200/70 (suchý/vlhký) podle EN ISO 10456
EN 13986:2004
Zvuková pohltivost
250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3
EN 13986:2004
Vzduchová neprůzvučnost (dB)
R = 13 x log (ma) + 14
ma = plošná hmotnost kg/m2
EN 13986:2004
Měrná tepelná kapacita (cp)
1600 J/kgK podle EN ISO 10456
EN 13986:2004
1
AGROP NOVA a.s.
Ptenský dvorek 99 • 798 43 Ptení • Česká republika • tel.: +420 582 319 235 • fax: +420 582 319 249 • [email protected]
www.agrop.cz • www.novatop-system.com
Charakteristické hodnoty desek v N/mm2
Tloušťka
Zkušební
metoda
Vlastnost
45
(9-9-9-9-9)
60
(9-9-24-9-9)
fm,k
Charakteristická pevnost v ohybu kolmo na rovinu desky (N/mm2)
fm,0,k
Rovnoběžně se směrem vláken vnějších vrstev
EN 789
48
35
fm,90,k
Kolmo na směr vláken vnějších vrstev
EN 789
3,3
6
Em,mean
Charakteristická hodnota modulu pružnosti v ohybu kolmo na rovinu desky (N/mm2)
Em,0
Rovnoběžně se směrem vláken, vnějších vrstev
EN 789
10300
10400
Em,90
Kolmo na směr vláken vnějších vrstev
EN 789
320
1000
Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Ing. Pavel Stuchlík
Ředitel společnosti AGROP NOVA a.s.
Ptení, 16. 10. 2014
2
AGROP NOVA a.s.
Ptenský dvorek 99 • 798 43 Ptení • Česká republika • tel.: +420 582 319 235 • fax: +420 582 319 249 • [email protected]
www.agrop.cz • www.novatop-system.com

Podobné dokumenty

Datový list NOVATOP STATIC

Datový list NOVATOP STATIC AW100 podle DIN 68705, SWP/3 podle EN 13354

Více

Vzdělávací materiály - Dřevěné konstrukce a dřevostavby

Vzdělávací materiály - Dřevěné konstrukce a dřevostavby U BSH hranolů rozeznáváme kombinované lepené lamelové dřevo (např. označení GL24c), což znamená, že vnější, mezilehlé a vnitřní vrstvy mohou být z jiné třídy pevnosti lamel. Dále pak BSH z homogenn...

Více

MATERIÁLY PRO DŘEVOSTAVBY Autoři: Ing. Josef Mynář Ing. Jiří

MATERIÁLY PRO DŘEVOSTAVBY Autoři: Ing. Josef Mynář Ing. Jiří Nejčastěji se setkáme s požadavky např. C16, C24 pro KVH, DUO, TRIO. GL24h nebo GL28h se uvádí pro BSH hranoly apod. Lamely jsou vizuelně třízeny dle výskytu povolených vad dřeva a na základě toho ...

Více

všestranný stavební systém

všestranný stavební systém Statické charakteristiky

Více

Plusový dům "CHIMNEY"

Plusový dům Brno, Branka Řadový rodinný dům, Ve výstavbě

Více

Oficiální výsledková listina Kanec 65 km absolutní

Oficiální výsledková listina Kanec 65 km absolutní Slezská harta Cross Boar 2013 8. června 2013 - Horní Benešov

Více

Trespa Meteon DoP CZ.xlsx

Trespa Meteon DoP CZ.xlsx určila typ produktu zkouškou typu

Více

PoV_Rigiton_Air_pro_Akustikputz_vlies_na_lici_CZ

PoV_Rigiton_Air_pro_Akustikputz_vlies_na_lici_CZ Výrobky podléhají systému výrobní kontroly splňujícímu kritéria podle požadavků normy EN ISO 9001:2008 s ohledem na normu EN 14190. Systém zajišťuje shodu stavebních výrobků s deklarovanými charakt...

Více