Proletářská poesie

Komentáře

Transkript

Proletářská poesie
ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE
Název školy
SOŠ InterDact s.r.o. Most
Autor
Mgr. Ivana Vodičková
Název šablony
I/2_Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Číslo projektu
VY_12_INOVACE_21
Předmět
Český jazyk a literatura
Tematický celek
Česká literatura 1. poloviny 20. století
Téma
Česká meziválečná poesie
Druh učebního
materiálu
Prezentace, výklad
Metodický pokyn
Pracovní list slouží jako podklad k výkladu české meziválečné poesie
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora
CHARAKTER DOBY
 1914 – 1918 – 1. světová válka
 20. léta – stabilizace společnosti
 30. léta – hospodářská krize, hrozba fašismu, občanská válka ve Španělsku
 1938 – Mnichovská dohoda
 1939 – Protektorát Čechy a Morava
 1939 – 1945 – 2. světová válka
UMĚLECKÉ SMĚRY
 Proletářská poesie
 Sociální balady
 Poetismus
 Básně všedního dne, popisují se zážitky, optimistický pohled na svět, cílem bylo oprostit se od politiky,
soustředění se na současnost, odstraněna interpunkce
 Surrealismus
 Zachycuje osvobození od mysli, zachycení snů, představ, pocitů a myšlenek, vznikají tzv. automatické
texty, je nabourána struktura sloky, odstraněna interpunkce
 Sdružení Devětsil
 Seskupení mladých avantgardních umělců
PROLETÁŘSKÁ POESIE
Jiří Wolker
Předčasně umírá na tuberkulózu
Dílo:
Host do domu – poesie všedního dne, např. báseň Poštovní schránka
Těžká hodina – sociální balady, např. Balada o očích topičových
PROLETÁŘSKÁ POESIE
Josef Hora
Jako novinář pracoval v redakci Práva lidu, později v Rudém právu. Roku 1929 se rozešel s KSČ
Dílo:
1. Proletářská poesie
 Pracující den
 Srdce a vřava světa
 Bouřlivé jaro
2. Reakce na mnichovské události
 Zpěv rodné zemi
 Domov
 Máchovské variace
MEZIVÁLEČNÁ AVANTGARDA
Vítězslav Nezval
Přední představitel poetismu a surrealismu
Dílo:
1. Prvotina – Most
2. Poetismus – Pantomima, Abeceda, Edison, Podivuhodný kouzelník, Básně noci
3. Surrealismus – Skleněný havelok, Zpáteční lístek, Sbohem a šáteček, Absolutní hrobař, Praha s prsty deště
4. Reakce na mnichovské události – Matka naděje, Historický obraz
5. Reakce na osvobození – Veliký orloj, Zpěv míru
6. Téma rodné země – Z domoviny, Chrpy a města
7. Divadelní tvorba – Manon Lescaut, Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou
MEZIVÁLEČNÁ AVANTGARDA
Jaroslav Seifert
Představitel poetismu, surrealismu, intimní a reflexivní poesie
Nositel Nobelovy ceny za literaturu
Dílo:
1.
Proletářská poesie – Město v slzách (sociální balady)
2.
Poetismus a surrealismus – Poštovní holub, Na vlnách TSF, Slavík zpívá špatně
3.
Intimní lyrika – Jablko z klína, Ruce Venušiny
4.
Ohrožení republiky, okupace – Zhasněte světla, Kamenný most, Světlem oděná
5.
Reakce na osvobození – Přilba hlíny
6.
Téma domova, vlastenectví – Šel malíř chudě do světa (o Mikuláši Alšovi), Píseň o Viktorce
(věnováno Boženě Němcové), Chlapec a hvězdy (věnováno Josefu Ladovi), Maminka
Jaroslav Seifert (pokračování):
1. Reflexivní poesie (hodnotí svůj život, vzpomínky) – Morový sloup (reakce na
okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy z léta 1968), Halleyova kometa
2. Próza – Všecky krásy světa (kniha vzpomínek na dětství, dospívání, dospělost)
MEZIVÁLEČNÁ AVANTGARDA
František Halas
Dílo:
1.Vliv proletářského umění a poetismu – Sépie
2. Filozofické otázky – Kohout plaší smrt, Tvář
3. Reakce na mnichovské události – Naše paní Božena Němcová, Torzo naděje
4. Reakce na osvobození – V řadě
5. Vzpomínková kniha – Já se tam vrátím
MEZIVÁLEČNÁ AVANTGARDA
František Hrubín
Autor přírodní a milostné lyriky
Tvorba pro dospělé
•
Přírodní a milostná lyrika – Zpíváno z dálky, Krásná po chudobě
•
Reakce na mnichovské události
•
Poválečná tvorba, pocit ohrožení – Hirošima
– Země sudička, Jobova noc
• Vrchol tvorby – Romance pro křídlovku
• Vzpomínková kniha – Zlatá reneta
Tvorba pro děti
•
Špalíček pohádek
•
Říkejte si se mnou

Podobné dokumenty