dance life tour 2012

Komentáře

Transkript

dance life tour 2012
DANCE LIFE TOUR 2012
Název soutěže
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY a CELOREPUBLIKOVÉ KOLO formací:
LATINO SHOW
SPECIAL COUPLE
POMPOM DANCE
MINI KIDS SPECIAL COUPLE
MINI KIDS LATINO SHOW
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY SPECIÁLNÍCH PÁROVÝCH TANCŮ
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MASTER SHOW CASE
POHÁROVÁ SOUTĚŽ:
SALSA SHINES – solo muži, solo ženy – JVK
WEST COAST SWING – páry – JVK, HVK
8. - 10. 6. 2012
Pátek: 8. 6. 2012
Latino show – solo muži (JVK, HVK)
Latino show – solo ženy (JVK)
Latino show – duo (DVK)
Latino show – formace Mistrovská Extraliga (DVK)
Salsa – páry (JVK)
Bachata – páry (DVK, JVK, HVK)
Merengue – páry (JVK)
Special couple dance – teamy (DVK, HVK)
Pompom dance – duo, malá skupina (JVK)
Pompom dance – Mistrovská Extraliga - formace (DVK, HVK)
Datum konání
CDO DLT_propozice_MCR_Liberec
1
Sobota: 9. 6. 2012
Mini Kids Latino show – solo muži, solo ženy (MINI)
Mini Kids Special couple – formace Mistrovská Extraliga (MINI)
Mini Kids Special couple – teamy (MINI)
Latino show – solo muži (DVK)
Latino show – duo (JVK, HVK)
Latino show – malá skupina (HVK 2)
Latino show – formace Mistrovská Extraliga (JVK, HVK)
Latino show – formace Národní II. liga (DVK, JVK)
Latino show – formace (HVK 2)
Salsa shines – solo ženy, solo muži (JVK, HVK)
Salsa shines – duo (HVK)
Salsa – páry (DVK, HVK)
Merengue – páry (DVK, HVK)
Tango Argentino – páry (HVK)
Tango Rising Stars – páry (HVK)
Special couple dance – teamy (JVK)
Special couple dance – formace Mistrovská Extraliga (JVK)
Pompom dance – malá skupina (DVK, HVK)
Pompom dance – formace Mistrovská Extraliga (JVK)
Master Show Case – produkce
CDO DLT_propozice_MCR_Liberec
2
Neděle: 10. 6. 2012
Mini Kids Latino show – duo (MINI)
Mini Kids Latino show – malá skupina (MINI)
Mini Kids Latino show – Mistrovská Extraliga – formace (MINI)
Latino show – solo ženy (DVK, HVK)
Latino show – malá skupina (DVK, JVK, HVK)
Jitterbug – páry (JVK, HVK)
West coast swing – páry (JVK, HVK)
Disco Hustle/ Disco Swing, Disco Fox – páry (JVK, HVK)
Synchro dance – mala skupina (DVK, JVK, HVK)
Synchro dance - formace (DVK, JVK, HVK)
Special couple dance formace – Mistrovská Extraliga (DVK, HVK)
Salsa Rueda de Casino týmy a formace (HVK)
Místo konání
Pořadatel
Organizátor
CENTRUM BABYLON, Nitranská 1, 460 12 LIBEREC
CZECH DANCE ORGANIZATION, o. s.
ENLIVEN CENTRE o.s.
Odpovědný zástupce
organizátora
Jiráňová Lenka, tel: 602 493 660, email: [email protected]
po dobu účasti organizátora v porotě zastupuje organizátora Ing. Jiří Jiráň
VEDOUCÍ SOUTĚŽE
Dana Klasová
PŘEDSEDA POROTY
Jiří Paulů
Dytrt Martin, Fantová Daniela, Henzély Igor, Hes Jindřich ml., Hubený Jiří, Jiráňová
Lenka, Myslivečková Andrea, Przyhoda Agniezska, Sejkora Michal, Vonásková Eva,
Vysloužilová Eva, Zelenková Jana,
POROTA
SČITATEL
Martin Brejša
MODERÁTOR
Honza Havránek, Vítek Kovářík
CDO DLT_propozice_MCR_Liberec
3
DISCIPLÍNY:
Název disciplíny
Věkové kategorie
Postupová kola
Účast
v soutěži
Členové i nečlenové CDO
SALSA SHINES – sola ženy, sola muži
Adults
MČR - IDO
SALSA SHINES - dua
Adults
MČR - IDO
Adults
MČR - IDO
Členové i nečlenové CDO
TANGO RISING STARS - páry
Adults
MČR - IDO
Členové i nečlenové CDO
SALSA – páry
Children, Juniors, Adults
MČR - IDO
Členové i nečlenové CDO
MERENGUE – páry
Children, Juniors, Adults
BACHATA – páry
Children, Juniors, Adults
MČR - IDO
Členové i nečlenové CDO
JITTERBUG – páry
Juniors, Adults
MČR - IDO
Členové i nečlenové CDO
DISCO HUSTLE/ DISCO SWING/ DISCO FOX - páry
Juniors, Adults
MČR – IDO
Členové i nečlenové CDO
SPECIAL COUPLE DANCE – Mistrovská Extraliga –
formace
Children, Juniors, Adults
Kraj – země – MČR - IDO
Členové i nečlenové CDO
SPECIAL COUPLE DANCE – teamy
Children, Juniors, Adults
MČR – IDO
Členové i nečlenové CDO
SALSA RUEDA DE CASINO – teamy a formace
Children, Juniors, Adults
MČR – IDO
Členové i nečlenové CDO
LATINO SHOW – sola ženy, sola muži, dua, malé
skupiny
Children, Juniors, Adults
MČR – IDO
Členové i nečlenové CDO
LATINO SHOW – malé skupiny, formace
Adults 2
MČR
Členové i nečlenové CDO
LATINO SHOW – formace – Mistrovská Extraliga
Children, Juniors, Adults
Kraj – země – MČR - IDO
Členové CDO
LATINO SHOW – formace – Národní II. liga
Děti, Junioři, Dospělí
Kraj – země – Celorepubl.
kolo
Členové i nečlenové CDO
MINI KIDS SPECIAL COUPLE - formace
Mini
Kraj – země – MČR - IDO
Členové i nečlenové CDO
MINI KIDS SPECIAL COUPLE - teamy
Mini
MČR - IDO
Členové i nečlenové CDO
MINI KIDS LATINO SHOW – sola, dua, malé skupiny
Mini
MČR - IDO
Členové i nečlenové CDO
MINI KIDS LATINO SHOW - formace
Mini
Kraj – země – MČR - IDO
Členové i nečlenové CDO
SYNCHRO DANCE – malé skupiny , formace
Children, Juniors, Adults
MČR - IDO
Členové i nečlenové CDO
POMPOM DANCE – dua, malé skupiny
Children, Juniors, Adults
MČR - IDO
Členové i nečlenové CDO
POMPOM DANCE – formace – Mistrovská Extraliga
Children, Juniors, Adults
Kraj – země – MČR - IDO
Členové i nečlenové CDO
MASTER SHOWCASE - produkce
Nerozlišeno
MČR - IDO
Členové i nečlenové CDO
SALSA SHINES – sola ženy, sola muži
Juniors
Pohárová soutěž
Členové i nečlenové CDO
Juniors, Adults
Pohárová nominační soutěž
IDO
Členové i nečlenové CDO
TANGO ARGENTINO - páry
WEST COAST SWING - páry
CDO DLT_propozice_MCR_Liberec
MČR - IDO
Členové i nečlenové CDO
Členové i nečlenové CDO
4
PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM AKCE
07:30
Otevření místa konání soutěže
08:00 – 08:30 Prostorové zkoušky pouze pro disciplíny na hudbu pořadatele - společné
08:00-08:30
Odmazávání zaprezentovaných soutěžních jednotek, které nebudou startovat
08:45
Porada odborné poroty
08:30
Porada vedoucích kolektivů
09:00
Předpokládané zahájení tanečních soutěží
21:00
Předpokládané ukončení a vyhlášení výsledků soutěže
Výše uvedený časový harmonogram je pouze PŘEDBĚŽNÝ, nelze ho považovat za závazný!
Přesnější časový harmonogram bude sestaven po uzávěrce přihlášek na základě skutečného počtu
přihlášených tanečníků. Ten bude zveřejněn na www.czechdance.org a zaslán e-mailem kolektivům.
Pokud chce soutěžící přijet na soutěž až po jejím zahájení, je povinen být na soutěži připraven minimálně
2 hodiny před plánovaným začátkem jeho disciplíny (dle zveřejněného harmonogramu)!
FORMA PŘIHLÁŠENÍ
TERMÍN PRO PŘIHLÁŠENÍ
PREZENCE
TERMÍN UKONČENÍ PREZENCE
CDO DLT_propozice_MCR_Liberec
prostřednictvím www.czechdance.org
PÁTEK, 25. KVĚTNA 2012 do 24:00hod. – PŮLNOC
Prezence pouze přes DNS, tedy stejnou formou, jakou se provádějí
přihlášky. V případě, kdy nejsou žádné úpravy oproti přihláškám, není
třeba již prezenci nijak potvrzovat. Do termínu ukončení prezence je
v mimořádných případech (se souhlasem vedoucího soutěže) možná
dodatečná prezence SJ, které nebyly na soutěž v termínu pro přihlášení
řádně zaregistrovány! Dále je také možné odhlášení SJ, které byly na
soutěž v termínu pro přihlášení řádně zaregistrovány a soutěže se
nebudou účastnit! Pokud však taneční kolektiv v termínu pro
přihlášení nezaregistroval žádnou SJ, musí o toto požádat emailovou
formou soutěžní úsek (email: [email protected]), který
tuto prezenci SJ za kolektiv provede. Tato služba je však
ZPOPLATNĚNA dle platného Finančního řádu CDO (20,-Kč za každou
přihlášenou nebo odhlášenou SJ solo, duo, pár, malá skupina, team;
200,- Kč za každou přihlášenou nebo odhlášenou SJ formace,
produkce) a žádost o tuto prezenci musí být zaslána na formuláři
emailové prezence (společně s dokladem o zaplacení poplatku) na
soutěžní úsek nejpozději do 11.00 hod. v den ukončení prezence.
Při úpravách SJ formací může dojít pouze k odebrání tanečníků, doplnění
SJ o náhradníky, kteří již jsou součástí formace. Přidání tanečníka (není-li
součástí SJ) je stejné jako loni a to pouze na základě čestného prohlášení
daného před zahájením příslušné disciplíny předsedovi poroty!
Na soutěži pak již pouze platba dle přehledů startovného připravených na
základě DNS prezence, nebude tedy probíhat prezence na místě! Na
místě bude pouze povinnost nahlásit v čase pro odmazání soutěžních
jednotek u sčitatele ty SJ, které nebudou soutěžit, přestože byly
zaprezentovány. V případě, že v tomto čase nebudete na soutěži, je třeba
zaprezentované SJ odhlásit nejpozději 2 hodiny před plánovaným
začátkem příslušné disciplíny (dle zveřejněného harmonogramu)!!!
Jiné změny v SJ a žádné změny v platbách startovného na soutěži tedy
nebudou možné!
STŘEDA, 6. ČERVNA 2012 do 24:00hod. – PŮLNOC
5
OCENĚNÍ
Diplomy – finálová umístění (pro malou skupinu, team, formaci a produkci
pouze jeden)
Medaile – 1.-3. místo (pro každého člena SJ, u malé skupiny, teamu,
formace a produkce + 1 choreografa)
Pohár – 1. – 3. místo (pouze pro malou skupinu, team, formaci a produkci)
Soutěže MČR a Celorepublikového kola formací Latino show, Special
couple, Pompom dance, Mini Kids Latino show, Mini Kids Special couple,
se mohou účastnit pouze SJ, které získaly postup z daného zemského kola
Čechy a Morava dané věkové kategorie a jsou v termínu pro přihlášení
řádně přihlášeni a v termínu pro prezenci zaprezentováni na soutěž.
ÚČAST NA SOUTĚŽI:
Soutěže MČR Speciálních párových tanců a choreografií, formací Mini
věkové kategorie a pohárových soutěží, se mohou zúčastnit členové i
nečlenové CDO, kteří jsou v termínu pro přihlášení řádně přihlášeni a
v termínu pro prezenci zaprezentováni na soutěž. Nebudete-li se účastnit
soutěže jako řádní členové, ztrácíte možnost účasti na mezinárodních
soutěžích.
Reprezentovat na IDO soutěžích, mohou pouze řádní členové CDO, kteří
mají v den konání MČR vyřízené řádné členství v CDO.
Soutěž je určena pro taneční kolektivy z celé ČR.
Pohárové soutěže se mohou zúčastnit členové i nečlenové CDO, kteří jsou
v termínu pro přihlášení řádně přihlášeni a v termínu pro prezenci
zaprezentováni na soutěž.
STARTOVNÉ
VÝŠE STARTOVNÉHO
PLATBA STARTOVNÉHO
FORMULÁŘ STARTOVNÉHO
VSTUPNÉ
CDO DLT_propozice_MCR_Liberec
100,-Kč/ disciplína/řádný člen CDO
200,-Kč/ disciplína/ostatní
Startovné se hradí:
Hotově na místě v den konání soutěže
Po provedení přihlášek SJ do soutěže se pověřené osobě, která provádí
digitální registrace prostřednictvím www.czechdance.org, vygeneruje tzv.
„přehled startovného“ za daný taneční kolektiv. K tomuto přehledu na
webových stránkách bude mít přístup také organizátor, který si jej po
uzávěrce přihlášek z webových stránek stáhne.
Po ukončení prezence bude vždy vytisknut organizátorem aktuální
přehled startovného dle skutečně odprezentovaných SJ. Tuto konečnou
částku startovného je pak za kolektiv povinna pověřená osoba
organizátorovi na místě uhradit v hotovosti.
Základní vstupné: jednodenní 200 ,-- Kč, vícedenní 300 ,- Kč
Osoby mladší 12 let, ZTP a ZTTP: jednodenní vstupné 100,-- Kč,
vícedenní 150,- Kč
Osoby mladší 2 let zdarma
6
DRUH TANEČNÍ PLOCHY
ÚHRADA NÁKLADŮ
Světlé gumolino
Funkcionáři – organizátor hradí náklady dle platných dokumentů CDO
Soutěžící – organizátor ani pořadatel nehradí náklady spojené s účastí na
soutěži
Všichni tanečníci a choreografové všech soutěžních jednotek přihlášením
se na soutěž souhlasí s tím, aby Czech Dance Organization, o. s. (CDO,
o. s.), nebo jím pověřená osoba, pořizovala fotografické, zvukové či
zvukově obrazové záznamy ze soutěže a s jejich následným použitím
v dokumentačních a propagačních materiálech všemi známými způsoby
(TV, internet, tištěná média atd.). Právo na čest a lidskou důstojnost není
tímto dotčeno.
Souhlas je dán bez nároku tanečníků či choreografů na jakoukoli odměnu
či plnění na dobu neomezenou od pořízení záznamu v neomezeném
počtu vysílání nebo zveřejnění na území celého světa. CDO, o. s. může
tato práva převést na třetí osoby, které nesmějí porušit právo na čest a
lidskou důstojnost.
Organizátor ani pořadatel neručí za cenné věci (mobilní telefony, CD
popřípadě MP3 přehrávače, fotografické přístroje, videokamery, osobní
cennosti a věci atd.)
Návštěvníkům akce je umožněno pořizování zvukových a obrazových
záznamů VÝHRADNĚ ve VYHRAZENÝCH PROSTORÁCH konání
soutěže. Tato služba není zpoplatněna.
Organizátor stanovil PŘÍSNÝ ZÁKAZ pořizování obrazových a zvukových
záznamů v prostorách šaten a odkládacích ploch pro soutěžící.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ
Soutěž bude řízena příslušnými pravidly, těmito propozicemi a platnými dokumenty CDO.
Propozice byly schváleny dne 11. 5. 2012 pod evidenčním číslem SML/POS/12/22.
Propozice soutěže jsou přílohou smlouvy mezi organizátorem a CDO.
CDO DLT_propozice_MCR_Liberec
7

Podobné dokumenty

Domácí řád - Domov důchodců Dobrá Voda

Domácí řád - Domov důchodců Dobrá Voda technickým normám či skladovacím a ubytovacím možnostem nebo pokud by ohrožovaly zdraví a kvalitu života v Domově. Zaměstnanci šetrně a laskavě vysvětlí uživateli, že je nutné výše popsané věci z p...

Více

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM - MČR BELLY DANCE - TÁBOR - 16.06.2012 (HARMONOGRAM BUDE UPRAVEN NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNĚ PREZENTOVANÝCH!!!) OTEVŘENÍ MÍSTA KONÁNÍ SOUTĚŽE ODMAZÁVÁNÍ ZAPREZENTOVANÝCH SOUT...

Více

harmonogram - Czech Dance Organization

harmonogram - Czech Dance Organization PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM po uzávěrce prezence CDO DLT 2015: Regionální kolo pro ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ Datum konání: 28. 3. 2015 Místo konání: Sportovní hala, tř. Budovatelů 112/7, MOST OTEVŘ...

Více

Valná hromada APUA 1.12.2015

Valná hromada APUA 1.12.2015 - účastnický poplatek na každý seminář bude stanoven následně: pro účastníka individuálního člena s členstvím trvajícím 1 rok- sleva z ceny kurzu 25 % pro účastníka individuálního člena s členstvím...

Více