TŘÍDA: Silikáty PODTŘÍDA: Tektosilikáty SKUPINA: Živce SLOŽENÍ

Komentáře

Transkript

TŘÍDA: Silikáty PODTŘÍDA: Tektosilikáty SKUPINA: Živce SLOŽENÍ
ALBIT
TŘÍDA: Silikáty
PODTŘÍDA: Tektosilikáty
SKUPINA: Živce
SLOŽENÍ: Na[AlSi3O8]
SYMETRIE: Triklinická
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:
Barva: bílá, šedá namodralá; ve výbrusu bezbarvý
Štěpnost: dokonalá {001}, dobrá {010}
Tvrdost: 6-6,5
Lesk: skelný
Specifická hmotnost: 2,6-2,62
OPTICKÉ VLASTNOSTI:
Indexy lomu:
nα
nβ
nγ
D
2V
Chm
1,527-1,532
1,532-1,533
1,534-1,539
0,007
74-83°
(+)
TVAR: Tabulkovitý, lištovitý, zrna, časté polysyntetické dvojčatné srůsty, zonální.
PARAGENEZE: Křemen, K-živec, alkalické amfiboly, alkalické pyroxeny, muskovit, epidot, chlorit.
PODOBNÉ MINERÁLY: K-živce (nižší n, chybí polysyntetické srůsty), křemen (čirý, jednoosý, bez štěpnosti,
stabilní, bez produktů přeměn), cordierit (pinitizace, nemá polysyntetické dvojčatné srůsty).
PŘEMĚNY: Kaolinizace, sericitizace.
Foto 5 Tlakově namáhaný albit vedle sférolitů epidotu. Albitizovaný metabazalt, brněnský masiv,
Milonice. XPL. Foto M. Gregerová.
Foto 6 Albit v turmalínovém aplitu. Schlossberg, Heildelberg. XPL. Foto M. Gregerová.
VÝSKYT: Alkalicko-živcové plutonity a vulkanity, pegmatity, epizonálně metamorfované horniny.
POZNÁMKA: Do An05 patří mezi alkalické živce (výše uvedené vlastnosti odpovídají albitu = 0

Podobné dokumenty

GEHLENIT

GEHLENIT GEHLENIT TŘÍDA: Silikáty PODTŘÍDA: Sorosilikáty SKUPINA: Melilitu SLOŽENÍ: Ca2Al[4][(AlSi)2O7] SYMETRIE: Tetragonální FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI: Barva: čirá, namodralá, ve výbrusu bezbarvý Štěpnost: dob...

Více

WOLLASTONIT

WOLLASTONIT WOLLASTONIT TŘÍDA: Silikáty PODTŘÍDA: Inosilikáty SKUPINA: Pyroxenoid SLOŽENÍ: Ca3[Si3O9] SYMETRIE: Monoklinická (-2M) - α- wollastonit, triklinická (-1T) - β-wollastonit FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI: Barv...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Kratochvíl B.: Chemie a fyzika pevných látek I. skriptum. VŠCHT Praha 1994. (http://tresen.vscht.cz/min/eso) Kratochvíl B. a spol.: Základy fyziky a chemie pevných látek II. skriptum. VŠCHT Praha 1...

Více

KAOLINIT

KAOLINIT KAOLINIT TŘÍDA: Silikáty PODTŘÍDA: Fylosilikáty SKUPINA: Jílové minerály SLOŽENÍ: Al4[(OH)8/Si4O10] SYMETRIE: Triklinická nebo monoklinická FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI: Barva: bílá, zabarvován červeně, hn...

Více

Profil Fakulty technologické Fakulta v číslech

Profil Fakulty technologické Fakulta v číslech Manipulace s biomateriály: Parní sterilizátor Tuttnaner 3870 M (SRN) stolní autokláv pro sterilizaci nástrojů a laboratorního skla Inkubátor Memmert BE 500 (SRN) Laminární pracovní box BDK (SRN)

Více

Bez názvu - 1.ZŠ Lovosice

Bez názvu - 1.ZŠ Lovosice Mohsova stupnice tvrdosti, kterou v roce 1822 sestavil Friedrich Mohs. Určení tvrdosti podle Mohsovy stupnice tvrdosti se provádí vrypem do zkoušeného 

Více