tiskovou zprávu

Komentáře

Transkript

tiskovou zprávu
Stockholm, Praha 19. listopadu 2015
(strana 1/4)
TISKOVÁ ZPRÁVA
Intrum Justitia AB: 556607-7581
Intrum Justitia Evropský report o platbách spotřebitelů 2015:
Evropské země mohou čelit exodu mladých
- Téměř každý pátý Čech ve věku mezi 18 a 24 lety uvažuje o tom, že se
přestěhuje do jiné země, aby si finančně polepšil

Dobrou zprávou je, že skoro polovina dotázaných Čechů v téže věkové skupině shodně
poukazuje na průběžné zlepšení v oblasti osobních financí. 59 procent mladých mezi 18
– 24 lety si dokonce pravidelně spoří každý měsíc.

Plných 50 procent mladých Čechů od 18 do 24 let však přiznává, že během uplynulých
12 měsíců pozdě zaplatili alespoň jednu fakturu, 4 procenta pak pět a více faktur.

12 procent mladých si na úhradu svých účtů během uplynulých 6 měsíců vypůjčilo
peníze. Vůbec nejčastěji si na zaplacení běžných účtů (kromě hypotéky) půjčují Češi ve
věku od 35 do 49 let. Stane se to až 17 procentům z nich.

Nejčastěji si Češi na úhradu výdajů půjčili u rodiny (38 %), u přátel (25 %) a až potom
u své banky (23 %).

Mladí lidé v Maďarsku, v Polsku, na Slovensku, v Itálii a v Portugalsku patří k těm,
kteří jsou nejvíce odhodláni opustit svou zemi a hledat štěstí jinde.

V Maďarsku dosahuje počet mladých lidí připravených se z finančních důvodů
přestěhovat jinam 60 procent; za ním následuje Polsko s 41 procenty, Slovensko s 40
procenty a Itálie s 37 procenty. To jsou některé ze závěrů Evropského reportu o platbách
spotřebitelů společnosti Intrum Justitia, každoročního průzkumu finanční situace více
než 22 400 Evropanů z 21 zemí.
 Ochota stěhovat se do zahraničí v mnoha zemích souvisí s nezaměstnaností mladých.
Například v Itálii, kde patří k nejvyšším, je nezaměstnanost v této kategorii 41 procent,
zatímco na Slovensku je to 24 procent. Podobná situace se ale objevuje i v zemích, kde
je nezaměstnanost mladých relativně nízká, jako je například Maďarsko se zhruba 7
procenty nebo Polsko s 19 procenty.
 V průměru skoro každý čtvrtý (23 procent) mladý Evropan uvažuje o přestěhování se
do jiné země v důsledku finanční situace doma.
„To, že mladí Evropané mají malou důvěru v budoucnost svých zemí, je problematické pro
všechny. Pro mladého člověka ve věku 25 let nebo méně je zcela přirozené si představovat svět,
ve kterém by mohl prostřednictvím tvrdé práce svůj život zlepšit. Pozitivní interpretací našeho
výzkumu je, že mnoho mladých Evropanů je připravených zasadit se o zlepšení vlastní situace.
Negativním rysem je ale to, že nemají dostatek důvěry v možnost toho dosáhnout ve vlastní
zemi,“ uvádí Erik Forsberg, generální ředitel a prezident společnosti Intrum Justitia.
Touha po lepší ekonomické budoucnosti je vlastní mladým lidem napříč celou Evropou.
Dokonce i v zemích s relativně dobrou finanční situací, jako je Německo a skandinávské státy,
zvažuje 6–13 procent mladých lidí ve věku 18–24 let, že by mohli zkusit hledat lepší vyhlídky
jinde. 24 procent mladých respondentů ve Francii a 13 procent v Británii uvedlo, že zvažují
možnost odstěhovat se do jiné země, aby svou životní situaci zlepšili.
Mladí Evropané jsou připraveni opustit svou zemi
při hledání lepší ekonomické budoucnosti
„Vzhledem k tomu, že průměrný počet mladých Evropanů, kteří nejsou zaměstnaní ani
nestudují, přesahuje 18 procent, je nutné, aby přední představitelé Evropy našli kreativní řešení,
prokázali své odhodlání situaci změnit a dali mladým lidem naději. Existuje mnoho možných
řešení, ať už v podobě učňovských pozic nebo speciálních mezd pro mladé, které by nabídly
cestu k lepší finanční situaci a udržitelným osobním financím,“ uvádí Erik Forsberg, generální
ředitel a prezident společnosti Intrum Justitia.
Zdá se ale, že mnoho lidí důvěru v lepší časy ztratilo. Evropský report o platbách spotřebitelů
ukazuje, že pouze 67 procent mladých Evropanů ve věku 18–24 let je přesvědčeno, že mají
realistickou šanci výrazně zlepšit svou životní ekonomickou situaci.
Pětina respondentů (21 procent) uvádí, že jejich děti na tom budou finančně hůře než oni, a
každý čtvrtý mladý Evropan si nemyslí, že jeho finanční situace bude lepší než jeho rodičů.
Téměř pětina (17 procent) mladých Evropanů se domnívá, že není realistické očekávat, že by
svou finanční situaci mohli zlepšit. To znamená, že miliony mladých Evropanů mají jen malou
důvěru ve svou ekonomickou budoucnost.
„Je to pravděpodobně poprvé v novodobých dějinách, kdy mladá generace nemá stejné
ekonomické příležitosti jako její rodiče. Výsledky zprávy ukazují, že Evropa se rozděluje na ty,
kdo mají velké možnosti a naději, a na ty, jejichž možnosti jsou jenom omezené a díky tomu
přicházejí i o vyhlídky do budoucna. Vzhledem k tomu, že nezaměstnanost mladých v Evropě je
nad hladinou 20 procent, což odpovídá 4,5 milionům mladých lidí ve věku do 25 let, je nutné
začít jednat, než se propast dále prohloubí. Z našich vlastních údajů vyplývá, že pokud nejste
schopni splácet své dluhy v mládí, pak se výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že se ve stejné
situaci ocitnete znovu i později,“ vysvětluje Erik Forsberg.
Naděje v lepší budoucnost a možnost zlepšit vlastní finanční situaci je nejsilnější mezi mladými
Estonci, kde ji vyjádřilo 87 procent respondentů. Ve Švédsku je stejně optimistických
respondentů 83 procent a v Norsku 80 procent. V Řecku si podle průzkumu pouze 41 procent
mladých lidí myslí, že mají realistickou šanci výrazně zlepšit svou životní situaci, což je
nejnižší hodnota v celé Evropě. Za Řeckem následuje Maďarsko s 52 procenty a Belgie s 57
procenty.
Více informací a obsah ke stažení naleznete zde :
http://www.intrum.com/ecpr2015/
O Intrum Justitia
Společnost Intrum Justitia je přední evropskou společností, která poskytuje služby v oblasti
správy pohledávek a nabízí komplexní služby včetně odkupu pohledávek určené k měřitelnému
zlepšení cashflow klientů a jejich dlouhodobé ziskovosti. Založena byla roku 1923 a dnes má
zhruba 3 800 zaměstnanců na 20 trzích. Její konsolidované příjmy činily v roce 2014 5,2
miliardy švédských korun. Intrum Justitia AB je od roku 2002 kótovaná na burze Nasdaq OMX
ve Stockholmu. Další informace naleznete na stránkách www.intrum.com
O Evropském reportu o platbách spotřebitelů Intrum Justitia
Evropský report o platbách spotřebitelů vznikl v roce 2013. Jako „katalyzátor zdravé
ekonomiky“ společnost Intrum Justitia vnímá nutnost pravidelně sledovat situaci více než
22 400 evropských spotřebitelů. Cílem průzkumu je lépe pochopit životní realitu, která
ovlivňuje chování spotřebitelů při platbách za produkty a služby. Údaje v Evropském reportu o
platbách spotřebitelů vycházejí z externího průzkumu vyplňovaného samotnými respondenty
online, který realizuje společnost United Minds.
Máte-li zájem o další informace, kontaktujte prosím:
Vítězslav Horák, Managing Director, Weber Shandwick
Mobil: +420 728 049 205
E-mail: [email protected]
Annika Billbergová, IR & Communications Director
Tel: + 46 8 546 102 03
Mobil: + 46 702 67 97 91
E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

STŘEDOČESKÁ UNIE - ovocnářské a školkařské družstvo

STŘEDOČESKÁ UNIE - ovocnářské a školkařské družstvo ST EDO ESKÁ UNIE - o v o c n á s ké a š k o l ka s k é dr u ž s t v o ( S U- O Š D ) Na Svobodném 160, 280 00 Kolín 6

Více

Vítězové skupin – BIG – Sobota / Samstag 28.4.2007 Skupina

Vítězové skupin – BIG – Sobota / Samstag 28.4.2007 Skupina 1804 CIGO TERMANEC, ČLP/CF/57788, 7.6.2005 O: Urik od Katovky, M: Cira z křepických vrchů Chov.: Hlaváč Petr, Maj: Maša Jaroslav 3. Italský spinone bílo-oranžový / Spinone Italiano 1859 RAFAELLA RO...

Více

Malování ve Windows XP a Windows 7

Malování ve Windows XP a Windows 7 Výběr – umožní odstranění větší části obrázku (označí část obrázku a klávesou Delete ji pak odstraníme) Poznámka: Barevná guma – při gumování levým tlačítkem myši gumujete vše, při použití pravého ...

Více

ročenka 200 5 - Asociace Public Relations Agentur

ročenka 200 5 - Asociace Public Relations Agentur CZ63830477 ČLENSTVÍ V JINÝCH ORGANIZACÍCH APRA je od roku 1998 členem mezinárodního sdružení národních asociací ICCO (International Communications Consultancy Organisation, www.iccopr.com). APRA se...

Více

Tvorba sestav

Tvorba sestav volíme zkompletování do kruhu Complete Crown, počet prvků pole Instance(s) – 4 a v záložce Reference direction nadefinujeme referenční element kruhového pole Reference Element – můžeme vybrat válco...

Více

PDF ke stažení - Mapování a ochrana motýlů České republiky

PDF ke stažení - Mapování a ochrana motýlů České republiky dlouhodobě přítomné, migranty, druhy s nestálým nebo nepravidelným výskytem i druhy synantropní. Ze seznamu jsou naopak vyloučeny druhy uváděné na základě chybného určení, druhy, jejichž výskyt nen...

Více