Euroklíč V Olomouckém kraji

Komentáře

Transkript

Euroklíč V Olomouckém kraji
I!Ie
"'~kraj
_~
OPERAČNf PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST
pj
evropský
sociélnf
fond v ČR EVROPSKÁUNIE
I
PODPORUJEME
VAŠi BUDOUCNOST
www.esfcr.cz
MINISTERSTVO
PRO MlsTNI
ROZVOJ C:R
••
<-
:ffF
lit
IUoTŮIICYCM COIT'IR"
Vážení přátelé,
držitelé průkazu TP,ZTP,ZTPIP, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti,
lidé trpící roztroušenou sklerózou, Crohnovou chorobou a rodiče dětí do tří let,
můžete získat zdarma EUROKLíč a zapojit se aktivně do projektu
Euroklíč V Olomouckém kraji,
který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím OP LZZ,
Olomouckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Jde o mezinárodní projekt, který už více než čtvrt století pomáhá lidem se sníženou
schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích. Projekt byl oceněn titulem:
"Nejvýznamnější počin roku 2007" v kategorii vybavení čerpacích stanic
a dalších veřejně přístupných objektů.
Osobám se zdravotním postižením a rodičům dětí do třílet jsou zdarma distribuovány Euroklíče
a ve veřejně přístupných budovách jsou zdarma osazovány Eurozámky. Každé místo
osazené Eurozámkem je označeno pamětní deskou a databázi všech osazených míst naleznete na
www.e.uroklic.cz
K čemu je dobrý Euroklíč?
Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních
zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným
Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno přes 550 míst
(např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.).
Proč je nutné prostory uzavírat a osazovat Eurozámkem?
Uvedené cřlové skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, což uzavřený
prostor Eurozámkem lépe zajistí. Systém zpřístupňuje zařízení těm, pro něž jsou určena
a brání jejich zneužívání nežádoucími skupinami (např. vandaly, narkomany,
pouličními prostitutkami apod.).
Kdo může získat zdarma Eurouklíč?
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP IP, diabetik, stomik,
onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou a Crohnovou chorobou,
který má bydliště v Olomouckém kraji. Je nutné předložit občanský průkaz
a průkaz TP, ZTP či ZTP IP. Utěch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude
do "Evidenční karty Euroklíče" napsáno,
že patří do některé z cílových skupin.
Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Olomoucký kraj je
Regionální pracoviště a poradna NRZP ČRpro 01 kraj,
Slovenská 5 (bývalý kulturní dům Žerotín) - zastávka
Usv. Mořice, 77900 Olomouc, přízemí - vstup je bezbariérový
T:585 242865, M: 736 751 212, E:[email protected]
Výdejní hodiny Euroklíčů: Pondělí: 8:00-12:00,
12:30-16:00/
Úterý: 12:30-16:30
Středa: 8:30 - 12:00, 12:30 - 16:00 / Čtvrtek, Pátek: po telefonické domluvě.
Po telefonické domluvě lze Euroklíče vydat i mimo uvedené hodiny.
Distribuce Euroklíčů probíhá prostřednictvím
Z OP LZZv rámci projektu
distributorů
financovaných
"S Euroklíčemdo zaměstnání vOlomouckém kraji"
Registrační číslo projektu: CZ.l.04/3.3.0S/96.00291
Adresa pracoviště
Dlstrlbu10r EuroldičO
Úřední hodiny
Organizace, která po~je
pracoviště
tréninkové
HRANICE
Město Hranice (hranický zámek)
PernStejnské nám. 1
753 01 Hranice
Bc. Vendula Prášilová
M: 730 663 455
E: [email protected]
Po: 8-12
St 12:30-16:30
Pil: 8-12
Město Hranice a Hranická rozv. agentura
Kont. os. za město:
Bc. Marcela Vlasáková
T: 581 828 428
JESENíK
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
Tovární 1332/1 a
790 01 Jesení](
Petra Lednická
M: 730 663 457
E: [email protected]
Po, St
9-12,14-16
Svaz tělesně posU1ených v ČR, o.s.
stal zástupce:
František Mencner, předseda
T: 588 517 288, E: [email protected]
OLOMOUC
lingua Centrum - Jazyková škola
U stadiónu 1205/10
779 00 Olomouc
Lucie Bajerová, Blanka Binarová,
Marie MacOOvá
M: 730 663 491
Jaroslava Němcová, Eva Kaluží](ová,
Mgr. Ludmila Šedivá
M: 730 663 484
RNDr. JIN Koďousek, DanuSe Kuclánová,
Marta Nádvomíková., Ing. Jana Dostálová,
Dana Pefinová, Bc. Gabriela Sigmundová.
Veronika Stašková
M: 730 663 452, 730 663 453
E: [email protected]
Po -Pil:
8-12
12:30 -16:30
Lingua Centrum - Jazyková Skola
Řed~elka: Ing. Veronika Clchová
T: 585 224 359
PŘEROV
Alfa handícap sdruženl občan O
se zdravotním postižením
Přerovského regíonu
Náměstí Svobody 1963/4
750 02 Přerov 2
Marcel Vftek
Josef Macik
M: 730 663 498
E: [email protected]
Po:8-12
St: 12:30 - 16:30
Pá:8-12
Alfa handicap sdružení občanů
se zdravotnlm postižením
Přerovského regionu
StaMámi zástupce:
lva Sibrová, T: 581 206 925
E: [email protected]
šTERNBERK
Nérodnl rada osob se zdravotnlm
postižením ČR
Opavská 2566/1 B - zvýšené pňzemi
785 01 šternber1<
Věra Novotná
Eva ZaUoukaJová
M: 730 663 496
E: [email protected]
Po, St:
8 -12
12:30 - 16:30
Úl, čt, Pá: 8 -12
Město štember1<
Kont. os. za město:
Bc. Dana Hoppová
T: 585 086 450
ŠUMPERK
Svaz neslyšíclch
a nedoslýchavých v ČR
Generála Svobody 2800/68
787 01 Šumper1<
Tomáš Vymazal
Hana Lexmanová
M: 730 663 458
E: [email protected]
Po, St
8-12
12:30 -16:30
Út, čt, Pil:
8-12
Svaz neslySicich a nedosfýchavých v ČR
Stal zástupce:
MOjmir Janků, předseda
T: 583 212 019, M: 603 715172
E: szdp.sumper1<@centrum.cz
Distribuce Euroklíčů osobám se zdravotním
Kontaktních
postižením probíhá také prostřednictvím
pracovišť Úřadu práce ČR v Olomouckém
kraji
Úřad práce ČR • kontak1ni pracoviště
Odbor/oddAllnl
Adres.
Hanuhvice,
Hynčickill,
Euroktite dislribuuje
788 33
Ůfednl hodily
Kur1<ováSiIr1<a,tel: 950164466
e-mail: Sar1<a.Kur1<[email protected]
St 8:00 - 17:00
Hranice, Purgešova 1399, 753 01
Odbor zaměstnanosti
Ing. Pavel Reme~, tel: 950 155 600
e-mail: [email protected]
Po 8:00 - 17:00; Úl 8:00 - 13:00
St 8:00 - 17:00; Ct 8:00 - 13:00
Pil 8:00 - 13:00 -len pro evidenci
nOvých uchazečO
Javorník, Nilm. Svobody 417, 790 70
Oddělení NSD
Lucie Lapčíkovil, tel: 950 121 597
e-maš: [email protected]
Po 8:00 - 17:00; Úl 8:00 - 13:00
St 8:00 - 17:00; CT 8:00 - 13:00
Pil 8:00 - 13:00
Jesenik,
Oddělení NSD
Jana Castulíkovil, tel. 950 121 545
e-mai: [email protected]
Po 8:00 - 17:00; Úl 8:00 -13:00
St 8:00 - 17:00; CT 8:00 - 13:00
Pil 8:00 - 13:00
Mgr. Hoškovil Jana. tel: 950 155 851
e-mail: [email protected]
PO 8:00 - 17:00; ůT 8:00 - 13:00
ST 8:00 -17:00; CT 8:00 -13:00
Ka~a Capka 1147, 790 01
Kojetin, Nám. Míru 21, 752 01
Konice, Na Prihonech 405, 798 52
Lípnil nad Betvou, Bratrskil35813,
751 31
KoP Konice
Tomáš CrhoneI<, tel: 950 154 202
e-rnaš: [email protected]
Úsek NSD
Mgr. Lenka Slgutova. tel: 950 155 761
e-maJl: lenka.sí[email protected]
Po a SI 8:00-17:00
Úl a čt 8:00-13:00
Mgr. Hana Nevimovil. lel: 950 141 231
e-maš: [email protected]
Po 8:00 - 17:00; Úl 8:00 - 13:00
SI 8:00 - 17:00: CT 8:00 - 13:00
Pil 8:00 - 13:00 Oen nové tádosb)
Pa>AlnaKrmeIova. DíS" tel: 950 164 420
e-mail: [email protected]
Po a St: 8:00 - 17:00
Odbor: NSD
lnovel, Choretíce 1082, 784 01
Mohelnlce, Olomouckil353183,
Odděleni: pffspěvek
péči, mobíiita
789 85
na
PnP. DOZP
Odděleni nepojistných
sociillních dávek
Po a St 8:00· 17:00
Úl. čt, Pil 8:00 -13:00
Mgr. Kubátová Nadě/da
tel: 950 141610
e-maš: [email protected]
Po a St: 8:00-12:00; 13:00-17:00
Úl a čt: 8:00-12:00
Odděleni NSD
Mgr. Matyášová Renala
lel: 950 154 552
e·mail: [email protected]
Po a St 8:00-17:00
Úl, čt a Pá 8:00 -13:00
Plerov, ierotlnovo nám. 168121, 750 02
Odděleni NSD
Ing. SchindIerová luZlVla. tel. 950 155 300
e-mail: [email protected]
Po 8:00 - 17:00: Úl 8:00 - 13:00
SI8:00 - 17:00: ČT 8:00 - 13:00
Pil 8:00 - 13:00
Šlernberk,
Referál NSD
Monika Flšarová DtS, tet. 950 141 268
e-maa: [email protected]
Po 8-12,13-17; Úl 8-12,13-15
St 8-12,13-17; čt 8·12,13-14
Pil 7 - 12 (pouze nové tádosti)
Sumperk, Lídickil49. 787 01
Odbor
OdděleniNSD
Sedláčková Blanka, DiS.
tel: 950 164 543
e-mail: [email protected]
Unlčov, Stemberskil499,
OdborNSD
Odděleni PnP + DOZP
Bc. Veroni<a Lactriová. tet. 950 141 276
e-mai: [email protected]
Mgr. Václav RýznaJ; tel. 950 141 282
e-mail.: [email protected]
Po 8:00 -17:00: Úl 8:00 - 13.00
St 8:00 - 17:00: čt 8:00 -13.00
Pa 7.30 -12.30
Referát NSD
Bc. Ivana Langerová, tet 950 164 250
e-mail: [email protected]
Po 8:00 -17:00; Úl 8:00 -13:00
St 8:00 -17:00;
8:00 -13:00
Pil 8:00 - 13:00
Bc. Pavla Seltlerová, tel: 950 121 585
e-rnaš: [email protected]
Po 8:00 -17:00; Úl 8:00 -13:00
St 8:00 - 17:00:
8:00 - 13:00
Pil 8:00 -13:00
Olomouc, Hálkova 20
Referát hmotné nouze
a dávek pro osoby se
zdravotnlm postilenlm
ProsléJov, Lutinovova 4211, 796 01
Unlčovskil182136,
785 01
783 91
Zilbřeh, Spojovacl 2, 78901
Zlalé Hory, Nádra/nI280,
793 76
Po 8.00 - 16.30
er
čr
Euroklíče jsou osobám se zdravotním postižením rovněž
distribuovány prostřednictvím odborů sociálních věcí
na městských úřadech:
Odbor/_ni
Eurotdfte dialribuuje
Hlubo~
Odbor sociálních v!cl
Olchterova Marta, tel.: 585 310 466
e-mail: [email protected]
MÚ Hranice
Pem~telnské naměstll, 753 01 Hranice
Pracovilt! OSYl
Purge!ova 1399, 753 01 Hranice
Odbor sociálních v!cl a zdravotnicM
Po, ST:
Bc, Marcela Vlasakova, tet: 581 828428
8:00-11:30,12:30-17:00
e-mail: marceta,Y1asal<[email protected],Cl Úl, CI, pA:
po telelonlcké domluvě
MÚ Jesenlk
Karla Capka 1147, Jeseník
Odbor sociálních v!cl a zdravotnicM
Věra 'lymětalova, tet: 584 498 421
e-mail: [email protected])6s.cz
PO,ST: 8:00 - 17:00
MÚ KoJetln
Masarykovo nám, 20, 752 01 Koje!in
Odbor vnitlnlch věci, ~koIsM a kultury
Úsek SOCiálníchvěcí
Bc. AIlce Plehnalova, tel: 581 m 431
e-mail: [email protected])6bn.cz
PO,ST:
8:00 -11:30,12:30 -17:00
MÚ Konlce
Na Pfihonech 405, Koníce
Odbor SOCiálníchvěci
Bc. Hana Koudelkova, tet: 582 401 471
e-mail: [email protected]
PO, ST: 7:30-16:30
Úl, CT, pA: po tel. domluvě
MÚ Upnik nad Betvou
Odbor socíálnlch v!ci
015. Jana Ma,"u~a, tet: 581 722 337
e-mail: [email protected]
MÚ Litovel
Odbor SOCIálníchv!cl
Mgr, Pavet ProcMzka, tel: 585153231
e-mai: [email protected]
MÚ Mohelnlce
Odbor soc~
Bc. Eva Ffitarova. tet: 583 452 163
e-mai: [email protected]
Adresa
věci
Úledlf hodiny
Odbor SOCiálníchvěci
1tdoInna, 11!1.
554 m 121,mob.606721614
e-mail: [email protected]
NemClee nad Hanou
Odbor socíálnlch věci
Bc. Hana Mikultlkova, 0l5., tet.: 724 32B 599
e-mail. [email protected]
MÚ Olomouc
Odbor SOCiálníchv!cl
Miroslava Mankod, tel: 5B5 562 423
e-mail: [email protected]
MÚ Prost6jov
Odbor SOCiálníchv!cl
Mgr. Oavi<lNavara, lel: 582 329 307
e-mail: [email protected]
MÚ Plerov
Odbor soclálnlch v!ci
Jana KtJpkova,Oi5., tet: 581 268 747
e-ma": [email protected]
MÚ Slernberk
Opavska 1, Šternberl<
Odbor sociálnlch věci
Tomaš PospilU, lel: 585 086 528
e-m3l1:[email protected]
PO, ST:
8:00 - tI :30 t 2:30 - 17:00
v ostatnl dny po tel. domluvě
Bc. Monika KunCarová,tet: 583 388 803
e-mail: moní[email protected]
PO,5T:8-12, 12:45- 17
ÚT,CT:8-12
pA: dle dohody
MÚ Mormký
Beroun
.'
Odbor SOCiálníchv!cl
MÚ Sumperk
Lautnerova 1, Sumperl<
Odd. pomoci v hmotné nouzi a soc, siuteb
MÚ Unlčov
Odbor sociálních v!cl
MÚ libleh
nam. Osvobozeni 15, Zábreh
Odbor sociálních v!cl
Zlot6 Hory
Odbor sociálních věci
Odděleni soClálnl péče a prevence
Bc. Anton/n MlkSIk, tel: 585 088 308
e-mail: [email protected]
Bc. \'<Ironíl<aKytarOVá,tel: 583 468 166
e-mail: veron [email protected]
PO,ST: 8.00-17:00
Úl, CI, PA: 8:00-14:00
Bc. Alena Zondlákova, 015.• tel.: 584 453 059
e-maol:alena.zondlal<[email protected]
Distribuce Euroklíčů pro rodiče dětí do třítet
Veřejná sociální zařízeníjsou zpravidla vybavena přebalovacím pultem a díky své
velikosti umožňují zaparkování dětského kočárku. Proto si mohou Euroklíč
dlouhodobě za půjčit i rodiče dětí do třílet prostřednictvím
Sítě mateřských center.
Kontakt: Bohdana Sonet, krajská koordinátorka pro 01 kraj,
tel: 773819013, e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

zde ke stažení - Obec Rejchartice

zde ke stažení - Obec Rejchartice Otrecnf llfad R.EJCI{Af{Tf,Cf,'-

Více

Koncept města dobré dostupnosti a jeho význam pro kvalitu života

Koncept města dobré dostupnosti a jeho význam pro kvalitu života MURRAY, L.: Making the journey to school: The gendered and generational aspects of risk in constructing everyday mobility. Health, Risk & Society 11/2009, Vol. 11, No. 5, Taylor & Francis 2009, s. ...

Více

Zpravodaj 8/2013

Zpravodaj 8/2013 něko|ik skupinářů, kteří přijmuli naše pozvání' V 19:30 hodin zača|a VHK, která by|a tentokrát voiební. Schůze se zúčastni|o64 č|enr] a mezi nimi by| i předseda ČnSr a náš č|en |ng. Zbyněk Špače|qk...

Více

podzim - Lions Clubs International / Distrikt 122

podzim - Lions Clubs International / Distrikt 122 Fotografie: Titulní strua . Juru1 schu e. ostatní:Junj Schwaz, Jiří Zatloukď nebo přispěvatelé z LC Grafckou podobu b.laričky bu|letinu zpracor.al student Václav Zatloukď Sazba a tisk: UNIPRI){T s....

Více

Listopad 2012 - Vítejte na webu KIC Ivančice

Listopad 2012 - Vítejte na webu KIC Ivančice Jak správně chápat výši nového úvěru našeho města Především tak, že úvěr není sprosté slovo. Musí být ale investiční, prorozvojový a musí být přesně určeno, k čemu má sloužit. A navíc se jedná o úv...

Více