Historická Kolem písníků na Kunětickou horu K

Komentáře

Transkript

Historická Kolem písníků na Kunětickou horu K
Hradec
Králové
Historická
Hrádek u Nechanic, Bojiště na Chlumu
Trasa:
Hradec Králové (0 km) - Stěžery (4,4 km) - Hrádek u Nechanic (11,4 km) - Dolní Přím (15,3 km) - Probluz
(16,4 km) - Chlum (24,1 km)
- Předměřice (30,3 km) - Hradec Králové (35,9 km)
Vrcholem cesty je jeden z nejkrásnějších zámků romantické gotiky z let 1839 - 1857
Hrádek u Nechanic. Velký
zážitek si odneseme z areálu jedné z nejslavnějších bitev - bitvy na Chlumu 1866.
Zde si příjemně odpočineme
a necháme na sebe působit
historii. Trasa začíná v Hradci Králové - Kuklenách, odtud pojedeme přes Stěžery
na Hrádek u Nechanic, dále přes Dolní Přím, Probluz a Dlouhé Dvory na Chlum.
Zpět do města Hradec Králové se vydáme přes Předměřice nad Labem.
Tipy:
Prohlídky Hrádku u Nechanic v dobových kostýmech, golf v zámeckých zahradách
Rekostrukce bitevních událostí roku 1866 (první víkend v červenci, bojiště Chlum)
Kolem písníků na Kunětickou horu
Trasa:
Hradec Králové - Obří akvárium (0 km) - Opatovice nad Labem (6,2 km) - Praskačka (10 km) - Sedlice (12,3 km) - Staré Ždánice (15,6 km) - Stéblová (18,9 km)
- Kunětická hora (23,3 km) - Dříteč (26,0 km) - Vysoká nad Labem (40,9 km) Hradec Králové - Fakultní nemocnice (46,7 km)
Trasa vede Východolabskou tabulí a Pardubickou kotlinou. Po cestě je několik možností ke koupání. Cílem cesty je nejen obhlídka několika krásných písníků na území
mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, ale
i možnost návštěvy hradu na Kunětické hoře. Od parkoviště je výjezd na kolech zakázán. Vyjíždíme od Obřího akvária v Baarově ulici přes Borovinku, Opatovice nad
Labem, Praskačku, Staré Ždánice a Stéblovou na Kunětickou horu. Cestou zpět projedeme Dříteč a Vysokou nad Labem.
Tipy:
Kunětická hora - pozdně gotický hrad
z přelomu 15. a 16. století, vyhlídka
koupání v písníku Borovinka, Oplatil,
Malá Čeperka
areál zábavy Pod Kunětickou horou - restaurace, stodola, jízdárna, sport
K rybníku Výskyt
Trasa:
Hradec Králové - Roudnička (0 km)
- Vysoká nad Labem (2,2 km) - hájovna U Křížku (4,5 km) - Koliba (7,9 km) Bělečko (13,0 km) - rozcestník (16,5 km)
- Výskyt (17,6 km) - Hradec Králové - Zděná bouda (22 km)
Nenáročná dvouhodinová projížďka nás zavede do okolí města. Kromě zajímavých
vyhlídek můžeme během jízdy obdivovat několik hájoven, k odpočinku
slouží oblíbené výletní místo restaurace Koliba. Cílem příjemného výletu je rybník Výskyt. Odtud pak pokračujeme zpět do Hradce Králové
kolem Vlčích jam a Lesního hřbitova ke Zděné boudě.
Tipy:
Vyhlídka Vysoká nad Labem
Koupání v rybníku Výskyt
Doporučená cyklomapa: KČT,
mapa č. 114 SHOCart
INFO
Informační centrum
Gočárova 1225,
500 02 Hradec Králové
Tel.: +420 495 534 482, +420 495 534 485
E-mail: [email protected]
www.ic-hk.cz
Informační centrum 2
Velké náměstí 165,
500 01 Hradec Králové
Tel: +420 495 580 492
E-mail: [email protected]
www.ic-hk.cz
Další trasy:
www.hradeckralove.org
Půjčovna kol:
www.m-tours.zde.cz
E-mail:
[email protected]
Tel. +420 604 164 390
Jindřichův
Hradec
Cyklotrasa Greenways Praha - Vídeň
Itinerář cyklistické trasy Praha - Vídeň vychází ze základního systému cyklistických tras ČR, je tedy jako dálková cyklotrasa součástí celorepublikového systému
cyklotras. Na našem území měří 350 km a prochází regiony: Praha - západ, Praha
- východ, Benešov, Příbram, Tábor, Jindřichův Hradec, Znojmo a Břeclav, kde ve
Valticích přechází na rakouskou stranu. Zde je možné využít již existující cyklostezky v délce 80 až 90 km vedoucí do Vídně.
Cyklotrasa je vedena po pozemních komunikacích III. třídy (asfaltový povrch) nebo polními a lesními cestami (vyštěrkovány nebo jinak upraveny), zcela vyjimečně
vede v minimálních úsecích po komunikacích II. třídy a v pár bodech křižuje komunikaci I.tř. Ve všech úsecích je sjízdná.
Informace o ubytování, stravování, půjčovnách
a opravnách kol, kultuře, sportu, atd. poskytne:
Informační středisko město Jindřichův Hradec
Panská 136/I
377 01 Jindřichův Hradec
Tel. +420 384 363 546
E-mail : [email protected]
www.jh.cz
Historie vzniku trasy
Cyklotrasa Praha - Vídeň vznikla díky snaze čechoamerického občanského sdružení Greenways - Zelené stezky (založeno r.
1990), které se zabývá rozvojovými programy v oblasti přírody a památek a územního
rozvoje v obcích mezi Prahou a Vídní. Toto sdružení získalo v březnu r. 1997 finance
na vyznačení této dálkové cyklotrasy na našem území.
Cyklotrasa ve většině případů netvoří samostatnou komunikaci, je však vedena tak,
aby se vyhnula silnicím se silným provozem, a přitom nevynechala nejdůležitější turistické atrakce.
Úsek dálkové cyklotrasy Praha -Vídeň
v regionu Jindřichův Hradec
Zámek Červená Lhota 1,2 km (vodní zámeček umístěný na skalnatém ostrůvku) Pluhův Žďár 4,1 km (kostel z r. 1542 a renesanční zámek se zbytky sgrafit) - Studnice 11,3 km (s nadmořskou výškou 722 m nad mořem patří mezi nejvýše položené
obce v regionu, jízdy na koních, odstřel zvěře) - Jindřichův Hradec 18,1 km (jihočeská historická perla, St. Hrad a zámek nabízí tři prohlídkové trasy, je třetím největším
zámeckým komplexem v ČR, v Muzeu Jindřichohradecka jsou umístěny Krýzovy jesličky - největší mechanický betlém na světě,
živoucí technická památka - jindřichohradecká úzkokolejka, možnosti sportovního, společenského a kulturního vyžití, nabídka aktivního trávení volného času) - Horní Žďár 22 km
(kostel Nejsvětější trojice z r. 1819) - Dolní
Žďár 23,5 km (kaple sv. Terezie z r. 1858) Malíkov nad Než. 25,3 km - Nový Vojířov 37,4 km (lidové stavby, památná lípa stará 400 let) - Nová Bystřice 40,8 km (hraniční silniční přechod do Rakouska, pův. gotický hrad přestavěn kolem r. 1610 renesančně, rozšířen barokně) - Albeř (zámeček
Terezín) - Klášter (Kostel Nejsv. Trojice - barokní stavba z konce 17. století) - Klášter II (muzeum čs. opevnění) - Pomezí - Hrad Ladštejn 53,2 km
(románský hrad vystavěný v letech 1200 a 1232, hluboké lesy) Staré město pod Landštejnem 56,5 km (židovské domky z 18.
století, pozdně goticky přestavěný kostel v letech 1495-1514,
starý židovský hřbitov) - Maříž (výroba ručně malované keramiky) - Slavonice 64,5 km (památková rezervace - pozdně gotické a renesanční domy na náměstí, hraniční
přechod do Rakouska) - Slavětín 68,5 km - Písečné 74,7 km - Rancířov 81,1 km - Plačovice (doporučený cíl).
Zdroj informací:
Cykloprůvodce ShoCart Praha
- Vídeň, archiv města J. Hradec
Vinařská
Kutná
Hora
Velký rybník - rozhledna Vysoká
Trasa:
Cestou můžete navštívit rozhlednu Vysoká, odkud
se nabízí krásný výhled do okolí a nedalekou kapli
nazvanou „Belveder“, kterou nechal postavit hrabě
Špork v letech 1695-1697. Trasa dále vede kolem
Velkého rybníku zpět do Kutné Hory.
Z Kutné Hory pojedete směrem na Miskovice, kde
odbočíte k rozhledně Vysoká (471,2 m n. m.). Odsud budete pokračovat přes Mezholezy směrem na
Bylany k Velkému rybníku. Do Kutné Hory se vrátíte po modře značené turistické trase.
Celková délka trasy cca 15 km.
Trasa:
Značená cyklotrasa vás zavede
z malebného náměstí až do vinic
Pod Sukovem na severním okraji Kutné Hory. Během vyjížďky
si můžete prohlédnout vinice, seznámit se s naučnou částí a pokochat se výjimečným výhledem na
Kutnou Horu.
Z Palackého náměstí (centrum
města) se vydáte podle dopravního značení ulicí Vladislavovou, Na Sioně, Jiřího z Poděbrad
a Zvonařskou. Dále stoupáte až
na kopec Sukov (285 m n. m.), jehož jméno nese i vinohrad. Celková délka trasy je 6 km.
Tipy:
Vinotéka u Kamenného domu
Tipy:
Možnost vyjížďky na koních - Nadace dítě a kůň
(Miskovice)
Kačina - Žehušice - Žleby
Trasa:
Nabízí nevšední prohlídku empírového zámku
Kačina a přilehlého anglického parku s exotickými dřevinami. Za bílými jeleny se vydáte do Žehušické obory, ve Žlebech kromě zámku můžete
navštívit ukázkovou obůrku s bílými jeleny, dravci a sovami.
Než vyjedete z města směrem na Nové Dvory
(5 km), můžete navštívit známou Kostnici. Po sedmi kilometrech odbočíte na Svatý Mikuláš (1,5 km),
kde se nachází zámek Kačina. Po jeho prohlídce
pojedete zpět směrem na Žehušice (5 km), Bojmany
(4 km), Vlačice (2 km), Dolní Bučice (2,5 km), Vrdy
(1,5 km) a Žleby (5 km). Ze Žlebů se můžete vrátit
stejnou trasou nebo přes Filipov, Čáslav, Třebešice do Kutné Hory.
Celková délka trasy cca 26,5 km.
Tipy:
INFO:
Informační centrum Kutná Hora
Palackého náměstí 377, 284 01 Kutná Hora
Tel./Fax: +420 327 512 378
E-mail: [email protected]
http://infocentrum.kh.cz
http://www.kh.cz
http://cigorka.hyperlink.cz
http://www.bikeclubkh.cz
Hrad Lichnice - 4 km směr Ronov n. Doubravou
Bílí jeleni (Žehušice, Žleby) - místa, kde se seznámíte s chovem bílých jelenů; jedinečná příležitost focení
i dravců, sov a další zvěře (Žleby)
Koupání:
Vrdy (koupaliště), Žehušice, Čáslav (koupaliště)
Vodní nádrž Seč, kemp - cca 10 km od Ronova n. Doubravou
Rybolov:
Rybolov je možný pouze s platným rybářským lístkem a povolenkou.
Litomyšl
Trojúhelníkem historických měst
Tento okruh vede třemi významnými městy regionu.
Je převážně značený a vede po silnicích II. a III. třídy,
místních komunikacích a lesních zpevněných cestách.
Trasa:
Počátečním i cílovým místem je město Litomyšl. Trasa je převážně značená a vede po silnicích II. a III. třídy a po lesních zpevněných cestách. Průjezd Nedošínským hájem je veden zčásti po nezpevněné lesní cestě. Trasa má značný kopcovitý charakter.
4028 Litomyšl - Benátky - Čistá - Brlenka - Na Stráni
- U Schindlerova háje - Svitavy (25,5 km), 4022 Svitavy - Hradec nad Svitavou - Radiměř - Pomezí - Polička (25,8 km ), 4019 Polička - Sebranice - Dolní
Újezd - Osík - Litomyšl (23,7 km)
Délka trasy: 75 km, vhodné pro cestovní a trekkingová kola, max. převýšení 300 m
Trasa:
Tipy:
Od zámků do podzámčí
4021 Litomyšl - Tržek - Morašice - Růžový palouček - Příluka - Nové Hrady - Jarošov - Budislav (25,0 km), 4024 Budislav - Lubenská myslivna - Lubná - Sebranice - Vysoký
Les - Trstěnice (23,5 km), 4023 Trstěnice - Čistá (5,0 km), 4028 Čistá - Benátky - Litomyšl (7,5 km)
Délka trasy: 61 km, vhodné pro cestovní a trekkingová kola, max. převýšení 300 m
Tipy:
Kulturní a historické památky města Litomyšl, Nedošínský háj, Růžový palouček,
zámek Nové Hrady, Toulovcovy Maštale s rozhlednou.
Pamětihodnosti měst Litomyšl, Polička, Svitavy, lidová architektura v obcích na trase.
Na Kozlovskou rozhlednu
Výletní okruh je z větší poloviny vyznačen. Neznačený úsek vede z Litomyšle přes osadu Rasovna, za kterou odbočuje doprava na polní cestu a přes rybník
Podrybník pokračuje do Němčic. Tady před rybníkem odbočuje doleva a severním směrem vede po polní cestě do Vlčkova. Další neznačený úsek odbočuje z cyklotrasy č. 4144 za rozcestím
u Zlaté studánky doprava a pozelené turistické značce pro pěší vede do Strakova. Kopcovitá trasa vede po polních a lesních nezpevněných i zpevněných cestách a po místních
asfaltových komunikacích a silnicích III. třídy.
Trasa:
4021, neznač. Litomyšl - Podrybník - Němčice - Vlčkov ( 7,7 km), Vlčkov - Svinná Kozlov - Kozlovský kopec (7,3 km ), Kozlovský kopec - Zlatá studánka (3,5 km), neznač. Zlatá studánka - Strakov ( 4,6 km), 182 Strakov - Litomyšl (4,9 km)
Délka trasy: 28 km, vhodné pro MTB, cross a trekkingová kola, max. převýš. 300 m
Tipy:
Památky města Litomyšl, Kozlov - chaloupka Maxe Švabinského, Kozlovská rozhledna, lidová architektura.
Cykloservis:
Cyklo Stratílek, Smetanovo nám 28, Litomyšl
Cyklo Vopálka, Smetanovo nám. 106, Litomyšl
INFO:
Informační centrum Litomyšl
Smetanovo nám. 72, 57001 Litomyšl
Tel.: +420 461 612 161
E-mail: [email protected]
www.litomysl.cz
Polička
Za Karafiátovými broučky a na hrad Svojanov
Výletní okruh je veden po značených cyklotrasách přes menší půvabné vesničky
s množstvím lidových staveb a roubených stavení. Trasa je kopcovitá s řadou krásných výhledů, vede uklidňující krajinou po malých silnicích a propojuje několik turistických atraktivit. Cestou se lze vykoupat v přírodním koupališti v Bystrém.
Trasa:
4025 Polička - Sádek - Borovnice - Jimramov (13,5 km); 104 Jimramov - Ubušín Sulkovec - Nyklovice - Bystré - Hamry - Hrad Svojanov (22,8 km); 4027 Hrad Svojanov - Rohozná - Radiměř (11,2 km); 4022 Radiměř - Pomezí - Polička (15,5 km)
Délka: 63 km, max. převýšení: 300 m, kola: cestovní a trekkingová
Tipy:
raně gotický hrad Svojanov, Minimuzeum Brtounova chaloupka a kostel sv. Jana
Křtitele v Bystrém, Síň rodáků v Jimramově
Malebnou Vysočinou
Výletní okruh je převážně veden po značených cyklistických stezkách mimo silniční komunikace. Trasa je kopcovitého rázu a prochází půvabnou přírodou CHKO
Žďárské vrchy, mezi loukami, poli a lesy.
Díky své délce však není příliš náročná
a zahrnuje řadu vyhlídkových a odpočinkových míst. Výlet je vhodný pro relaxaci duševních sil.
Trasa:
4106 červená Polička - Korouhev - Borovnice - Kutiny - Krásné (15,5 km); neznač.
Krásné - Kučerů mlýn (1,9 km); 4101 modrá Kučerů mlýn - Telecí - Sádek - Kamenec
- Polička (11,6 km) Délka: 29 km, max. převýšení 200 m, kola: MTB, cross
Tipy:
Lukásova zpívající lípa v Telecím; Šibeniční vrch u Poličky, lidová architektura
Pohodovka kolem Jedlovských rybníků
Nenáročný výletní okruh s několika menšími vyhlídkami vede v první části kolem soustavy více než desítky chovných rybníků mezi Poličkou a obcí Jedlová. V druhé své části
pokračuje obcemi Poličska s drobnými památkami a s řadou lidových staveb a roubených stavení. Výlet je určen těm, kteří pro relaxaci na kole mezi kopci, hledají ty nejnižší. V Jedlové lze odbočit na nedaleký, 9 km vzdálený, hrad Svojanov.
Trasa:
4019 Polička - Modřec - Jedlová (12,8
km); (5085) Jedlová - Korouhev - Maksičky (9,7 km); 4025 Maksičky - Sádek - Kamenec (4,3 km); neznač. Kamenec - Masokombinát - Široký Důl - Střítež, křiž. (7,0
km); 4019 Střítež, křiž. - Střítež - Polička
(6,2 km). Délka: 40 km, max. převýšení
140 m, kola: cestovní a trekkingová
Tipy:
Korouhev - kostnice s oltářem z kostí
u kostela, zvonice; Balda; Jedlovské rybníky; Široký Důl - zděná lidová architektura, kostel sv. Jana Křtitele
Cykloopravny na trase:
Polička, Jedlová, Sádek, Sedliště u Jimramova, Bystré
Doporučená mapová díla:
Žďárské vrchy č. 141, SHOCart 1:75 000; Svitavsko č. 143, SHOCart 1:75 000; brožura Na kole krajem Smetany a Martinů (výletní okruhy); Žďárské vrchy a Železné hory
č. 11, KTČ 1:100 000
Doporučené www:
www.policka-mesto.cz
www.regionsm.cz
www.e-vysocina.cz
www.mastale.cz
INFO:
Informační centrum Polička
Palackého nám. 160
572 01 Polička
Tel.: +420 461 723 800, Fax: +420 461 724 867
E-mail: [email protected]
Telč
Cestou mrákotínské žuly
Okolí Telče je ideální pro cykloturistiku. Nabídne vám rozmanitý terén, málo frekventové silnice a krásu okolní přírody.
Trasa:
Telč [525 m.n.m.] - Kostelní Myslová (5 km)
- Lipová alej (1,5 km) - Hulišťata - Mysletice
(1,5 km) - Olší (1,5 km) - Dobrá Voda (3 km) Praskolesy (2 km) - Mrákotín (2,5 km) - rybník Dolní a Horní Mrzatec (2,5 km) - Štamberk
a Kamenné moře (1 km) - Lhotka (1 km) - Řásná
(2 km) - Vanov (3 km) - Telč (4 km)
Celkový počet kilometrů: 30,5
Maximální převýšení: 221 m
Tipy:
Kostelní Myslová - před obcí Náglova vyhlídka, odpočinkové místo, výhled do
okolí. Z Kostelní Myslové vede značená Náglova naučná stezka pro pěší. V obci je
k dispozici venkovní kuželna.
Hulišťata - bývalá pískovna, výskyt vzácných rostlinných druhů a chráněných
obojživelníků. V okolních lesích možnost sběru borůvek a hub.
Praskolesy - dominantou obce je 800 let stará lípa srdčitá - státem chráněný
strom, obvod dutého kmenu více než 9 m, v koruně stromu je zvonice.
Roštejnská
Trasa vás zavede i do méně navštěvovaných míst a kromě známého hradu Roštejna poznáte i řadu malých vesniček v okolí Telče.
Trasa:
Telč [525 m.n.m.] - Vanůvek (5 km) - Řídelov (3 km) - Malý Pařezitý rybník (1 km) hrad Roštejn (3 km) - Růžená (2 km) - Hodice (4 km) - Panenská Rozsíčka (3,5 km)
- Pramen Dyje (2 km) - Stajiště (2 km) - Bezděkov
(1,5 km) - Sedlejov (4,5 km) - Urbanov (2 km) Ořechov (2 km) - Vývozní rybník (3 km) - Rozsíčky
(2,5 km) - Zvolenovice (1,5 km) - rozhledna Oslednice (3,5 km) - Telč (1 km)
Celkový počet kilometrů: 47
Maximální převýšení: 183 m
Tipy:
Hrad Roštejn - původně gotický hrad, v 16. stol. za
Zachariáše z Hradce přestavěn na renesanční lovecké sídlo. Ze sedmiboké 28 m vysoké věže je pěkný
výhled do okolí. V letních měsících je hrad místem
konání řady kulturních akcí (Hodokvas, Jazz na hradě, divadla, noční prohlídky se strašidly ..)
Ořechov - po pravé straně při výjezdu z obce pomník věnovaný památce parašutisty npor. Adolfa
Opálky, člena skupiny Out distance, která organizovala atentát na R. Heydricha.
Rozhledna Oslednice - na vyvýšenině na okraji
města, vyhlídkový ochoz ve výšce 31 m
Vyhlídková
Na trase vás čekají romantická přírodní zákoutí, vyhlídky i církevní památky. Z Nové
Bystřice je možné pokračovat úzkokolejkou do Jindřichova Hradce.
Trasa:
Telč [525 m.n.m.] po cyklotrase č. 16 přes Kostelní Myslovou (5 km) - Zadní Vydří
(2 km) - Židovský hřbitov (1 km) - Kostelní Vydří (3 km) - Dačice (3 km) - Staré Hobzí (9 km) - Slavonice (8 km) dále pak po cyklotrase č. 1003 - Maříž (2,5 km) - Trojmezí
(2,5 km) - Staré Město pod Landštejnem (3 km) a po cyklotrase č. 32 přes Landštejn (4 km) - Klášter (6 km) - do Nové Bystřice (6 km)
Celkový počet kilometrů: 55
Maximální převýšení: 235m
Tipy:
Mapa speciálka:
Telč a okolí, turistická mapa 1:50 000, kartografické vydavatelství Žaket
Telčsko, turistická mapa 1:50 000, edice Klubu českých turistů, č. 98
Půjčovna kol:
Miluše Spázalová, nám. Zachariáše z Hradce 8, tel.: +420 567 243 562
INFO:
Informační středisko
Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel.: +420 567 112 407, +420 567 112 408, Fax: +420 567 112 403
E-mail: [email protected]
www.telc-etc.cz, www.telcsko.cz
Shluky mravenišť - na okrajích lesa při cestě ze Zadního
do Kostelního Vydří
Kostelní Vydří - na kopci nad obcí karmelitánský klášter pozdně barokní poutní areál s kostelem P. Marie Karmelské
Maříž - obec známá autorskou originální keramikou, kterou si
zde můžete i sami vyrobit.
Landštejn - jedna z nejrozsáhlejších a nejzachovalejších
hradních zřícenin na našem území. Vyšší z hradních věží
upravena jako vyhlídková terasa.
Třeboň
Cyklistická naučná stezka „Okolo Třeboně“
Stezka vytváří okruh (39 km, 22 zastávek) v lesnaté a rybničnaté krajině východně od Třeboně. Stezka prochází krásnou přírodou, na jejíž zajímavosti upozorňuje, a představuje také ukázky činnosti člověka v krajině, ať již dávné nebo současné,
kladné nebo záporné. Trasa je vedena po málo frekventovaných asfaltových silnicích III. třídy, zčásti po lesních cestách a hrázích rybníků.
Trasa:
Třeboň - hráz rybníka Svět - Opatovický rybník - Zlatá stoka - rašeliniště Spálená borkovna - myslivna Barbora - hráz mezi rybníky Nový a Starý Kanclíř - obec
Lutová (zde protíná spojku s dálkovou cyklotrasou Praha - Vídeň) - Nová řeka
(Stříbřecký most) - obec Stříbřec - rybníky Vyšehrad, Starý a Nový Vdovec - Stará
Hlína - Nová Hlína - Kouty - Třeboň
Délka trasy: 39 km
Tipy:
Opatovický rybník, Zlatá stoka, rašeliniště Spálená borkovna, obec Lutová - vesnická památková zóna, kaple a pergola U sv. Víta.
Rybníky u Chlumu
Lokalita je tvořena rozsáhlou soustavou velkých
rybníků vzájemně oddělených pouze úzkými hrázemi. Chlumská rybniční soustava je velmi cennou botanickou a ornitologickou lokalitou - rozsáhlé ptačí kolonie lze sledovat z hrází. V blízkém
lesním komplexu hnízdí dokonce vzácný orel mořský.
Trasa:
Chlum u Třeboně - Staňkovský rybník - osada
Texas - Žíteč - Lutová - Podsedek - Vizír - Koštěnický potok - Purkrabský rybník.
Délka trasy: 25 km
Tipy:
Chlum u Třeboně - významné rekreační středisko
při česko-rakouské hranici, Staňkovský rybník,
Vizír - národní přírodní památka chránící rybniční ekosystém - naleziště mnoha ohrožených druhů, významná populace masožravé rosnatky prostřední.
Purkrabský rybník - lesní rybník napájený z rašelinišť v okolí, výskyt leknínu bělostného. Při severním okraji hráze dochována jedna z posledních
existujících pevnůstek tzv. vnitřní - vltavské linie
opevnění z roku 1938.
Nadějská rybniční soustava
Tato trasa vás zavede do romantické krajiny kolem rybníků tzv. Nadějské
rybniční soustavy - rybníků poetických jmen - Láska, Víra, Naděje, Potěšil apod., oddělených pouze úzkými hrázkami. Zajímavou zastávkou
na trase je zámek Jemčina, enkláva rodu Černínů na Třeboňsku.
Trasa:
Jemčina - Vydýmač - Niva Nežárky - Karštejn - Nadějská rybniční soustava - Kolence - Hájovna Lipičí
Délka trasy: 20 km
Tipy:
INFO:
Informační a kulturní středisko
Masarykovo náměstí 103
379 01 Třeboň
Tel.: +420 384 721 169
E-mail: [email protected]
www.trebon-mesto.cz
Zámek Jemčina s barokní kaplí sv. Jana Nepomuckého
Vydýmač - lesní rybník na Holenském potoce v tzv. Evženově údolí, v otevřené luční enklávě skupina samot sloužící
dnes jako penzion a kaplička.
Nadějská rybniční soustava - soustava rybníků poetických jmen (Láska, Víra, Naděje apod.) oddělených pouze úzkými hrázkami, napájených stokou Potěšilka z rybníka Rožmberk.
Kolence - zástavba soustředěná kolem hlavní vodní plochy a komunikace. Velký prostor lemují původní selské usedlosti.
Hájovna Lipičí - podle pověsti, dle které čert při letu do Prahy klesl do těchto míst a otiskl své kopyto do balvanu ležícího nedaleko
hájovny, je toto místo nazýváno Čertova šlápota.

Podobné dokumenty

Zpráva za rok 2008 - Nadace Kutná Hora Památka UNESCO

Zpráva za rok 2008 - Nadace Kutná Hora Památka UNESCO rovněž lemován bohatou vegetací a terén je zde rozbrázděn pozůstatky po středověké těžbě. Na jihozápadní straně přechází do dalších zajímavých partií, tvořících rovněž přirozené přírodní prostředí ...

Více

KSM_Na kole_CZ.qxp - Kraj Smetany a Martinů

KSM_Na kole_CZ.qxp - Kraj Smetany a Martinů Popis trasy a nástupní místa: Okruh je z poloviny vyznačen pásovým značením, krátké úseky přes Borovou dopravními cykloznačkami. Neznačený úsek vede od hospody U lesa v Borové cca 250 m po cyklotra...

Více

sebranické noviny

sebranické noviny Zveme občany na veřejné zasedání ZO, které se koná ve středu 17. 9. 2014 v 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sebranicích

Více

Kulturní akce na Novohradsku

Kulturní akce na Novohradsku Borovany - Půda plná pohádek (výstava, dílna, krámek) do 17.00 - penzion Borovanský mlýn (www.borovanskymlyn.cz)

Více

Roverníček - Speculator scriptor

Roverníček - Speculator scriptor psychedelika nejsou než nástroje - jichž lze využít či zneužít k různým cílům. Výsledek jejich užití může být velice různý, vždy záleží na způsobu a okolnostech. * Co říkáte na nebezpečí psychedeli...

Více

Sběratelské zprávy HK - ČNS v Hradci Králové

Sběratelské zprávy HK - ČNS v Hradci Králové otcem ujal vlády a po jeho smrti v roce 1677 vládl již sám jako markrabě Baden-Durlach. Panování Friedericha Magnuse bylo ovlivněno mnohými válkami, tzv. „Válkou reunií“(16831684) francouzského krá...

Více