Seřizování nulového bodu obrobku na CNC strojích

Komentáře

Transkript

Seřizování nulového bodu obrobku na CNC strojích
EduCom
Tento materiál vznikl jako sou ást projektu
EduCom, který je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpo tem R.
Se izování nulového bodu
obrobku na CNC strojích
Technická univerzita v Liberci
Systémy CAD/CAM
TU v Liberci
Technická univerzita v Liberci a partne i
Preciosa, a.s. a TOS Varnsdorf a.s.
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
Systémy CAD/CAM
EduCom
INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ
Obsah cvi ení
•
•
•
•
•
Seznámení s ovládacím panelem stroje
Postup zapnutí CNC stroje
Vztažné body na CNC strojích
Nulové body
Zadávání posunutí nulových bod v
ídícím systému EMCOTRONIC TM 02
• Se ízení nulových bod obrobk na stroji
NEXT
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Ovládací panel
NEXT
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Display
Tla ítka volby režim
Numerická klávesnice
Adresová klávesnice
Hlavní vypína
Zadávací klávesy
Zapnutí pohon
% ovládání posuv
Softwarové klávesy
TOTAL STOP
NEXT
Sm rové Ovládání
klávesy posuv
v etene
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Zapnutí stroje
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
5
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Spušt ní stroje a najetí do referen ního bodu
• Oto ením klí ku
zapnout p ívod energie do stroje
• v režimu
Execute
stisknout klávesu
• v režimu
MANUAL
Stisknout tla ítko
Aux
ON
(p ipojení pohon )
odpovídající volb
„REFERENCE“ na
obrazovce a následn tla ítko
Cycle
START
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
6
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Vztažné body stroje
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
7
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Vztažné body na soustruhu
EMCO – TURN 120
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
8
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
9
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Rozmíst ní vztažných bod na stroji
REFEREN NÍ BOD
NULOVÝ BOD STROJE
NULOVÝ BOD NÁSTROJE
NULOVÝ BOD OBROBKU
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
10
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Vztažné body na frézce
EMCO - VMC100
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
11
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Rozmíst ní vztažných bod na stroji
REFEREN NÍ BOD
NULOVÝ BOD NÁSTROJE
NULOVÝ BOD OBROBKU
NULOVÝ BOD STROJE
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
12
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Nulové body
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
13
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Nulové body stroje na
soustruhu
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
14
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
Systémy CAD/CAM
EduCom
INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ
Skupiny posunutí nulových bod
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
15
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
Systémy CAD/CAM
EduCom
INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ
Zobrazení posunutí nulových bod na monitoru
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
16
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
Systémy CAD/CAM
EduCom
INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ
Posunutí nulového bodu funkcemi „G54“ a G55“
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
17
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
Systémy CAD/CAM
EduCom
INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ
Posunutí nulového bodu funkcemi „G57“ a G58“
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
18
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
Systémy CAD/CAM
EduCom
INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ
Posunutí nulového bodu funkcemi „G54“ a G57“
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
19
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
Systémy CAD/CAM
EduCom
INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ
Výsledek posunutí pomocí kombinace funkcí „G54“ a „G57“
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
20
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
Systémy CAD/CAM
EduCom
INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ
Stanovení nulového bodu obrobku metodou „Naškrábnutí
(zarovnání) elní plochy“
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
21
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
D ležité: Povely pro
posunutí musí být
programovány ve spojení
s funkcí „G00“ a to bu
ve stejném nebo
následujícím bloku.
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
22
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Nulové body stroje na
frézce
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
23
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
Systémy CAD/CAM
EduCom
INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ
Skupiny posunutí nulových bod
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
24
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
Systémy CAD/CAM
EduCom
INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ
Zobrazení posunutí nulových bod na monitoru
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
25
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
Systémy CAD/CAM
EduCom
INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ
Posunutí nulového bodu funkcemi „G54“ a G55“
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
26
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
Systémy CAD/CAM
EduCom
INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ
Posunutí nulového bodu funkcemi „G57“ a G58“
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
27
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
Systémy CAD/CAM
EduCom
INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ
Posunutí nulového bodu funkcemi „G54“ a G57“
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
28
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
Systémy CAD/CAM
EduCom
INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ
Výsledek posunutí pomocí kombinace funkcí „G54“ a „G57“
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
29
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
Systémy CAD/CAM
EduCom
INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ
1a - Stanovení nulového bodu obrobku nástrojem
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
30
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
Systémy CAD/CAM
EduCom
INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ
1b - Stanovení nulového bodu obrobku nástrojem
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
31
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
Systémy CAD/CAM
EduCom
INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ
1c - Stanovení nulového bodu obrobku nástrojem
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
32
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
Systémy CAD/CAM
EduCom
INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ
2 - Stanovení nulového bodu obrobku pomocí excentrického
m idla
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
33
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Poznámka: P i zapisování
hodnot X a Y musíme
zohlednit polom r R
nástroje nebo m idla.
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
34
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
D ležité: Povely pro
posunutí musí být
programovány ve spojení
s funkcí „G00“ a to bu
ve stejném nebo
následujícím bloku.
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
35
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Zadávání posunutí
nulových bod v ídícím
systému EMCOTRONIC
TM 02
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
36
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Postup zadávání posunutí nulových bod
• v režimu
Execute
zvolit nástroj s p íslušnou korekcí nap . T0202 + ENTER
• v režimu
Execute
provézt nato ení zvoleného nástroje do pracovní polohy stiskem
Cycle
START
tla ítka
• v režimu
MANUAL
zadat rozto ení v etene:
• v režimu
MANUAL
• v režimu
MANUAL
napsat nap . S1000 + ENTER
rozto it v eteno
ON , resp.
SHIFT +
1
ON
1
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
37
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Postup zadávání posunutí nulových bod
• v režimu
MANUAL
najet nástrojem na dotyk v jednotlivých osách a zapsat si hodnoty
sou adnic z monitoru na papír.
• v režimu
MANUAL
odjet s nástrojem od obrobku
• v režimu
MANUAL
vypnout v eteno tla ítkem
• v režimu
EDIT
OFF
0
stisknout klávesy SHIFT +
PSO
(objeví se tabulka nulových bod )
EDIT
• v režimu
zvolit požadovaný ádek s odpovídající korekcí a zapsat sou adnice.
Jednotlivé sou adnice potvrdit klávesou ENTER
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
38
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Následuje se ízení
nulových bod na stroji
NEXT
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
39
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
Systémy CAD/CAM
EduCom
INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ
D kuji za pozornost
Toto cvi ení bylo inovováno v rámci projektu EduCom
CZ.1.07/2.2.00/15.0089
EduCom - Inovace studijních program s ohledem na
požadavky a pot eby pr myslové praxe zavedením inovativního
vzd lávacího systému "Výukový podnik"
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R
40
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/

Podobné dokumenty

Seřízení nástrojů na CNC Mazak Integrex 100 - IV

Seřízení nástrojů na CNC Mazak Integrex 100 - IV EduCom - Inovace studijních programů s ohledem na požadavky a potřeby průmyslové praxe zavedením inovativního

Více

Programování CNC systému Emcotronic TM02 – soustružení

Programování CNC systému Emcotronic TM02 – soustružení čísel. Aby stroj porozuměl tomuto druhu zadání jsou tyto číslice (informace) ve zvoleném kódu přeneseny na nositeli informací, což může být děrná páska, děrný štítek, magnetická páska, disketa apod...

Více

Přednášky 2 - Katedra výrobních systémů

Přednášky 2 - Katedra výrobních systémů ⇒ osy X, Y, Z (U, V, W) – označují posuvy, kladný smysl pohybu v určité ose je ve směru narůstání obrobku ⇒ osy A, B, C – označují rotační pohyby kolem os X, Y a Z • osa Z je hlavní osou stroje ⇔ j...

Více

Příručka GE Fanuc Series 21 T- soustružení

Příručka GE Fanuc Series 21 T- soustružení 2.1.1. Stroj řízený PC s ovládacím panelem EMCO ............................................................... 2 2.1.2. Stroj řízený PC................................................................

Více

Ćíslicové indikace polohy

Ćíslicové indikace polohy hlášení, který Vás podpoří při určování polohy a používání speciálních funkcí přístroje. Údaje o poloze, dialog, zadávané údaje, grafické funkce a grafická nápověda se zobrazují na monochromatické ...

Více

CAD/CAM systémy - základní postupy

CAD/CAM systémy - základní postupy Postup přípravy CNC stroje pro zahájení výroby 1. Zapnutí stroje 2. Aktivace (připojení) pohonů k řídícímu systému

Více

Malý objem. Skvělé provedení. ConCept MILL 105

Malý objem. Skvělé provedení. ConCept MILL 105 a NC polohovacím zařízením jako volitelnou 4tou osou, je tento stroj stolního formátu, přesně vhodný pro výuku sofistikovaných technologií a procesů výroby. Řízení stroje Concept Mill 105 lze ovlád...

Více

Nejenom výcvik, skutečná akce! CONCEPT MILL 250

Nejenom výcvik, skutečná akce! CONCEPT MILL 250 Přechod na jiný řídicí systém lze provést jednoduše během několika minut pomocí přepnutí požadovaného softwaru a výměny ovládacích klávesnic konzole.

Více