zde - Polární výzkum na MU

Komentáře

Transkript

zde - Polární výzkum na MU
14.1. 2012
Zprávy z Antarktidy - Tisková zpráva č. 2
Antarktická expedice 2012–13: Extrémní počasí poznamenalo
průběh expedice.
Česká vědecká expedice mířící na stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově
Jamese Rosse v Antarktidě opustila posledního dne roku 2012 Českou republiku a
zamířila do Jižní Ameriky.
Členy expedice jsou letos mimo vědců z Masarykovy univerzity (MU) a techniků
společnosti Czechoslovak Ocean Shipping také paleontolog Radek Vodrážka z
České geologické služby (ČGS) a geologové Daniel Nývlt (MU/ČGS) a Lukáš
Krmíček z Vysokého učení technického v Brně. Posledním geologem je Slavomír
Nehyba (MU), který se bude věnovat vulkanoklastickým a jezerním sedimentům.
Dlouhodobý výzkum zaměřený na fyziologii nižších rostlin povede letos Peter
Váczi. Posluchači doktorského studia Přírodovědecké fakulty MU (Tomáš Jagoš,
Tomáš Franta a Jan Russnák) navážou na probíhající dlouhodobé výzkumy
klimatologické a glaciologické, zatímco čtvrtý z nich, Pavel Coufalík, se zaměří na
analytickou chemii. Na loňský úspěch předběžného průzkumu v sezóně 2012–13
naváže tým parazitologů MU (Iva Přikrylová, Andrei Diakin a Šárka Mašová)
doplněný ichtyologem Pavlem Jurajdou (MU/AV ČR). Výzkum vlivu extrémního
prostředí a zátěže na lidský organismus povede lékař výpravy, Kristián Brat z
Lékařské fakulty MU. Novinkami rozšiřujícími portfolio oborů využívajících
infrastrukturu stanice J.G. Mendela jsou mikrobiologie (Ivo Sedláček) a zoologie
bezobratlých (Martin Vácha). Přestože jsou všichni pracovníky českých institucí, je
tato výprava s mezinárodní účastí – mimo patnácti Čechů a dvou Češek jsou
přítomni i dva Slováci a jeden Rus.
Sedm členů expedice bylo pozváno na návštěvu Velvyslanectví České republiky v
Santiagu de Chile, kterou vykonali při čekání na navazující let. Během schůzky,
která proběhla dne 2.1. 2013, měli členové expedice možnost seznámit pana
velvyslance Ing. Zdeňka Kubánka a jeho spolupracovníky s českým vědeckým
programem v Antarktidě, představili jim unikátní infrastrukturu české vědecké
stanice J.G. Mendela, kterou vlastní a provozuje Masarykova univerzita v Brně,
popsali i tamní přírodní podmínky a své výzkumy. Zásadní součástí schůzky byla
pak diskuse o budoucnosti postavení České republiky mezi státy Antarktické
smlouvy (Antarctic Treaty) se zvláštním zřetelem na Chile a Argentinu, neboť
právě dobré vztahy na této úrovni mohou významně ovlivnit české vědecké aktivity
v Antarktidě. Přesně o půlnoci téhož dne pak expedice dosáhla patagonského města
Punta Arenas.
Následujícího dne proběhla krátká avšak srdečná setkání s kolegy z vědeckých
týmů Chile, Bulharska a Ekvádoru, což všem mimo jiné připomnělo, že sezóna
1
polárních výzkumů na jižní polokouli právě začíná. Česká výprava byla varována,
že uplynulá jižní zima byla extrémně chladná. Zanechala po sobě nezvykle velké
množství sněhu, který ani začátkem ledna, tedy téměř na vrcholu jižního léta,
neroztál. V očekávání možných logistických nesnází se členové expedice téhož dne
nalodili na ledoborec chilského vojenského námořnictva Almirante Oscar Viel,
který se již po několikáté stal na přechodnou dobu jejich domovem. Cestu přes
bouřlivý Drakeův průliv zkřížila ledoborci nejsilnější bouře za poslední rok, jak
členům české výpravy potvrdili kolegové z ruské stanice Bellingshausen na ostrově
Krále Jiřího (souostroví Jižní Shetlandy), na které se měli možnost po překonání
zrádného průlivu zotavit.
Po zastávce na Jižních Shetlandách již chilský ledoborec zamířil přímo k ostrovu
Jamese Rosse. Bohužel obavy ze ztížených plavebních podmínek způsobených
množstvím mořského ledu se potvrdily již v průlivu Antarctic Sound. Uplynulá
zima byla skutečně extrémní – celoplošný mořský zámrz, který v lednu nebyl v této
části Antarktidy pozorován minimálně 25 let, pokrýval nejenom průliv Prince
Gustav Channel, který odděluje ostrov Jamese Rosse od Antarktického
poloostrova, ale také všechny okolní průlivy a zálivy Weddellova moře. Vylodění
na pontonu proto nebylo možné a pro transport expedice bylo třeba využít dvou
vrtulníků, které plně naložené létaly více než šest hodin na vzdálenost přes
sedmdesát kilometrů. První dvojice letů vrtulníků s vedoucím expedice, lékařem a
dvěma techniky přistály v blízkosti stanice J.G. Mendela 13. ledna v 15 hodin
chilského času (SEČ-4 hod.) a stanice tak po téměř deseti měsících znovu ožila.
Na palubě ledoborce Almirante Viel však musel zůstat kontejner určený pro vodní
hospodářství a v něm mimo části vědeckého vybavení a potravin i pět nových
postelí a 108 výkonných fotovoltaických panelů, které měly být hlavním rozšířením
a vylepšením stanice v této sezóně. S nasazením všech sil členů expedice a
chilského námořnictva se podařilo přepravit alespoň základní vědecký materiál a
životně důležitou zásobu potravin – především pytle s moukou a těstovinami, které
byly expedici darovány společností Pro-Bio, s.r.o.
Extrémní zima zanechala stanici pod rekordním množstvím sněhu sahajícím ze tří
stran až po úroveň střechy. Všech dvacet členů výpravy se ihned zapojilo do
zpřístupnění stanice (odházení sněhu a provedení pravidelné údržby všech
externích zařízení) a zprovoznění podpůrných systémů (vody, elektřiny,
vzduchotechniky a topení), což zabralo téměř tři plné dny. I přes nepříznivé
sněhové podmínky na ostrově a mořský zámrz zcela znemožňující využití člunů
pro příbřežní plavbu nezbytnou k dosažení vzdálených lokalit budou vědci usilovat
o získání maximálního množství naměřených dat a odebraných vzorků. Intenzivní
prací v terénu i ve staničních laboratořích stráví více než čtyřicet dní.
2
Všichni členové výpravy se těší dobrému zdraví a psychické pohodě a s napětím
sledují domácí dění, zejména volbu hlavy státu, které se bohužel nemohou
zúčastnit. Přenos zpráv probíhá i letos prostřednictvím vylepšeného komunikačního
systému Bender III sestaveného na míru antarktické misi odborníky z Českého
vysokého učení technického v Praze ve spolupráci se společností INTV, spol. s r.o.
Za všechny členy expedičního týmu čtenáře srdečně zdraví
Pavel Kapler
vedoucí expedice a správce stanice J.G. Mendela
Foto_1: nahoře zleva: Daniel Nývlt, Slavomír Nehyba, Pavel Jurajda, Iva Přikrylová,
Martin Vácha, Lukáš Krmíček, Jan Russnák, Ivo Sedláček, Tomáš Franta, Pavel
Kapler. Dole zleva: Radek Vodrážka, Karel Holčák, Petr Šrámek, Tomáš Jagoš,
Jaroslav Zicha, Peter Váczi, Pavel Coufalík, Šárka Mašová, Kristián Brat, Andrei
Diakin. Foto: R. Vodrážka.
3
Foto_2: Členové expedice a zcela zamrzlý průliv Prince Gustav Channel. Zleva:
Radek Vodrážka, Petr Šrámek, Pavel Coufalík, Karel Holčák, Tomáš Jagoš, Slavomír
Nehyba, Peter Váczi, Šárka Mašová, Kristián Brat, Lukáš Krmíček, Martin Vácha, Jan
Russnák, Daniel Nývlt, Iva Přikrylová, Pavel Jurajda, Ivo Sedláček, Jaroslav Zicha,
Andrei Diakin, Tomáš Franta, Pavel Kapler. Foto: R. Vodrážka.
4
Foto_3: Ani o půlnoci druhého dne není práce zdaleka hotova – pohled na část stanice
J.G. Mendela se sklopeným telekomunikačním stožárem, která je jen zvolna
vysvobozována ze sevření sněhové návěje. Foto: K. Brat.
5

Podobné dokumenty

zpráva z akce

zpráva z akce Univerzita J. E. Purkyně Fakulta životního prostředí Katedra geografie Nikdy jsem nestrávila ve škole tolik času jako tento týden, který se pro mě stal týdnem s velkým „T.“ Byl to Týden Geografie, ...

Více

Nejjižnější poštovní schránka světa (1)

Nejjižnější poštovní schránka světa (1) což je výška obvyklá pro nemalou část zdejší pevniny. Jde o světadíl dosud málo probádaný, za což jistě může jeho odlehlost a drsné přírodní podmínky, současně se však o něm ví, že oplývá obrovským...

Více

Biologie – Významné horniny 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro

Biologie – Významné horniny 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro barva zelená až šedozelená, jemně zrnitá až celistvá hornina

Více

Jak zacházet s touto knihou - Aquapress

Jak zacházet s touto knihou - Aquapress samozřejmě rozumím, ale mohu vás zcela ujistit, že většina z toho, co se v této knize dočtete, bude pro vás úplně nová. Následující kapitoly jsou totiž výsledkem dlouholetého výzkumu (ve skutečnost...

Více

Číslo 1 - Česká parazitologická společnost

Číslo 1 - Česká parazitologická společnost 250,- Kč, může se rozhodnout, zdali bude platbu považovat za předplacení členských příspěvků do roku 2015, nebo zda písemně požádá o vrácení přeplatku. 3. Revize Hospodářka ČPS osloví revizory a do...

Více

Seznam přednášejících a účinkujících na 21

Seznam přednášejících a účinkujících na 21 doktorát (Th.D.) na TF JU. V současnosti je děkanem Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Publikuje práce o díle Tomáše Akvinského. Teátr Víti Marčíka Založený ve vesničce Drahotěšice. Potulné d...

Více

Euroster 11K NÁVOD K POUŽITÍ

Euroster 11K NÁVOD K POUŽITÍ S1, S2 = teplotní snímače VAROVÁNÍ! Teplota vzduchu v blízkosti přístroje by neměla překročit 40 ° C. VAROVÁNÍ! Přístroj má pojistný vypínač, který nezaručuje bezpečné odpojení připojenýchch zaříze...

Více

Jak řešit chybu BOOTMGR chybí, Missing BOOTMGR (Win 7)

Jak řešit chybu BOOTMGR chybí, Missing BOOTMGR (Win 7) nedochází k této chybě samovolně, ale jejímu vzniku předchází nějaký problém, například přepětí v síti a s tím spojený zámrz počítače či něco podobného. Záměrně uvádím tento příklad a to proto aby ...

Více

prezentace

prezentace TEMAP Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví Cíl: nabídnout volně dostupný soubor softwar...

Více