Xella CZ vydala Environmentální prohlášení o produktu Ytong

Komentáře

Transkript

Xella CZ vydala Environmentální prohlášení o produktu Ytong
4
Aktuality | průmysl a obchod
Osm z deseti projektantů při
nástupu do zaměstnání nedostane
ani průměrnou mzdu
V
nejnovější Kvartální analýze
českého stavebnictví Q1/2015
analytické společnosti CEEC Research se mj. dočteme, jaké jsou
platy zaměstnanců projekčních
kanceláří. Časově náročná práce
s velkou mírou odpovědnosti je
špatně placená. 85 procent mladých projektantů či architektů nedosáhne ani průměrné hrubé mzdy
(25 179 Kč).
„Čtyřicet procent vysokoškoláků
najde po nástupu do zaměstnání
na výplatní pásce dokonce částku
nižší než 20 tisíc korun hrubého,
včetně bonusů a benefitů. Výplata
dalších 45 procent zaměstnanců se
pohybuje mezi 20 až 25 tisíci koru-
nami,“ popisuje výsledky výzkumu
Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC
Research.
O něco málo lepší je situace v oblasti projektování inženýrských staveb. V tomto oboru dostane pětina
nastupujících 25–30 tisíc korun.
„Samozřejmě, že s ohledem na růst
tržeb dochází k tlaku na růst mezd,
nicméně s ohledem na cenovou
úroveň na trhu projektových prací
a nejistotu ohledně dalšího vývoje
trhu nejsme schopni mzdy výrazně
navyšovat,“ upozorňuje Petr Matyáš
ze společnosti di5 architekti inženýři, s. r. o.
„Tlak na růst mezd není. Jako šéf
ateliéru ani jako praktikující archi-
tekt z toho radost nemám. Odráží
to dlouhodobě tristní situaci oboru,
který je systematicky podfinancovaný. Jeho ekonomickým motorem je
švarcsystém, laciná práce stážistů
a protekcionismus při získávání
zakázek. Přitom je to obor, který
ve skutečnosti nese rozhodující díl
odpovědnosti za kulturu společnosti i za udržitelný rozvoj. Jeho stav
je však neudržitelný. Entusiasmus
kreativních architektů, kteří výkonem svého povolání ekonomicky
poškozují své rodiny, není možné
zneužívat donekonečna,“ říká Michal Šourek, jednatel MS architekti,
s. r. o.
„Smutné je, že nejen nadaní
mladí, ale i zkušení technici odcházejí z finančních důvodů mimo
obor. Společenská prestiž projektanta není velká, finančně je málo
zajímavá, perspektiva zlepšení není
Xella CZ vydala Environmentální
prohlášení o produktu Ytong
F
irma Xella CZ, s. r. o., vydala environmentální prohlášení o produktu Ytong. Nabídla tak cenný
dokument pro firmy usilující o získání certifikátů LEED a BREEAM.
Environmentální prohlášení je
dobrovolným vyjádřením postoje
k ekologii a otázkám udržitelného
stavebnictví. Zveřejňuje objektivně
měřitelné informace o vlivu produktů značky Ytong na životní prostředí a jeho platnost je ověřena
akreditovaným certifikačním orgá-
nem VÚPS Praha. Společnost Xella
CZ v tomto dokumentu zveřejnila
důležité údaje o environmentálních dopadech výroby i životního
cyklu stavebních komponentů
Ytong. Z nich jednoznačně vyplývá, že tento materiál odpovídá nejen současným nárokům na zdraví,
energetickou úsporu a ekologii,
ale odpovídá i trendu vývoje stavebnictví.
„Environmentální prohlášení
o produktu pomůže také firmám,
nijak zářná. Tudíž zde jde o absolutně zmařenou investici státu do
technické inteligence, kterou nepodporuje, ačkoliv jde o významnou součást motoru ekonomiky,
kultury národa a základu konkurenceschopnosti,“ shrnuje Pavel
Havlíček, generální ředitel SUDOP
GROUP, a. s.
Teprve až pětiletá praxe zaručí
nadpoloviční většině (57 procentům) absolventů příjem přesahující právě průměrnou hrubou mzdu
(25–35 tisíc Kč hrubého). Pokud
majitelé projekční kanceláře nebo
architektonického ateliéru přijímají
zkušeného člověka, nemohou mu
nabídnout o moc víc. Jen každý
desátý (12 procent) dostane plat
mezi 35–40 tisíci korunami. Tři
lidé ze sta se dostanou nad tuto
hranici.
tisková zpráva, wd
které chtějí získat mezinárodní
certifikáty kvality LEED a BREEAM.
Ty vlastníkům a provozovatelům
poskytují nezávislé ověření, že
stavba splňuje kritéria úsporného,
energeticky efektivního stavění
z vhodných materiálů a je budována s ohledem na kvalitu vnějšího i vnitřního prostředí,“ uvedl
k praktickému přínosu pro odbornou veřejnost Ing. Václav Vetengl,
produktový manažer společnosti
Xella CZ.
Dokument je ke stažení na stránkách www.ytong.cz.
tisková zpráva
Mzdové tarify ve stavebnictví od dubna vzrostou o 1,5 procenta
S
tavební odboráři se dohodli se zástupci zaměstnavatelů na růstu minimálních mzdových tarifů o 1,5 procenta. Vyšší mzdy budou stavaři pobírat od 1. dubna. ČTK to potvrdil předseda Odborového sdružení Stavba
ČR Stanislav Antoniv. Loni tarifní mzdy i přes výraznou krizi sektoru vzrostly
o 1,7 procenta.
„Shodli jsme se na úpravě minimálního mzdového tarifu pozitivním
směrem,“ uvedl prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václav
Matyáš. Dohodu odbory se zaměstnavateli podepíšou 12. února, uvedl
Antoniv.
Stavební odbory původně navrhovaly růst mzdových tarifů o 3,5 procenta. Zdůvodňovaly to tím, že se situace českého stavebnictví pomalu zlepšuje. „Od Nového roku navíc vláda zvýšila minimální mzdu na
2/2015
9200 korun, poprvé v historii by tak minimální mzdový tarif v naší první
platové třídě byl nižší než celostátní minimální mzda,“ řekl před časem
Antoniv. Minimální tarif ve stavebnictví v první, tedy nejnižší platové třídě
aktuál­ně činí 9000 korun.
Průměrná měsíční mzda ve stavebnictví v podnicích s 50 a více zaměstnanci loni stoupla meziročně o 2,9 procenta na 29 827 korun.
Stávající kolektivní smlouva vyššího typu platí od loňského jara do
31. března 2016. Kromě mzdových tarifů řeší například práci přesčas
či v noci, pravidla pro podávání výpovědí a stanoví nárok na minimálně
čtyři týdny dovolené. Z této smlouvy vycházejí jednotlivé podnikové kolektivní smlouvy.
zpráva ČTK