deset otázek na tělo

Komentáře

Transkript

deset otázek na tělo
Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker Expert, a. s.
prosinec 2010 | ročník I
Ženy a kariéra
3
Děkujeme Vám za dosavadní
mimořádnou spolupráci a přejeme Vám
krásné Vánoce a hodně štěstí,
radosti a úspěchů v dalším roce.
Editorial
Chvíle rodinného štěstí nevyvážíte ani cihlou
zlata, užívejte si jich proto co nejvíce.
Ať je rok 2011 plný krásných
okamžiků pro Vás i Vaše blízké.
Budeme se těšit na další spolupráci.
Martin Pšaidl, obchodní ředitel
Naučíme vaše peníze myslet
844 111 121
www.cpinvest.cz
Práce
Lidé
Zábava
Váš nový life-style
web o životě v naší
společnosti.
Ukažte, jaké to u nás je!
www.beok.cz
Ženy, Brian a Podpora prodeje
– co mají společného?
Poslední měsíc v roce je tady, přátelé. A s ním přichází další číslo měsíčníku pro vás – OK Info. Zatímco většina běžných časopisů se bude předhánět, kdo vymyslí zajímavější
články na téma Vánoce, my jsme se rozhodli, že se v klišé
utápět nebudeme. My vám prostě jen servírujeme jeden
zcela mimořádný dárek – téma měsíce o našich úžasných
a krásných dámách, ženách, slečnách.
Podle mě potěší více než vánoční recepty regionálního
ředitele Luďka Vokouna. Ale když bude Luděk Vokoun
hodný, určitě nám nějaký recept do redakce pošle a my ho zveřejníme pro
registrované uživatele na BeOk.cz. Budete mít pak ženy i recepty.
Věnovat číslo „našim ženám“ jsme plánovali již od léta. Nyní si můžete
přečíst příběhy a názory dvanácti z nich. Dámy a pánové, věřte, že výběr
byl nadmíru složitý. Faktem je, že bychom snad každé číslo mohli věnovat
dvanácti kolegyním! A tak nám při výběru pomáhaly jak výsledkové tabulky,
tak prosté losování.
Koncem listopadu, konkrétně 24. ve středu, zažila Praha poprvé vystoupení Briana Tracyho. Řečník, kterého na těchto stránkách snad ani nemusíme
představovat, rozehrál celou škálu svých dovedností a znalostí a dovedl sál
k potlesku ve stoje. Velkolepá událost přilákala bezmála 500 našich spolupracovníků. Lístky byly rozebrány během pár dní. To jen dokládá, jak obrovský
zájem o vzdělání a seberozvoj lidé v Brokeru mají! Jak bažíme po schopnosti
být ještě lepší. Přesně podle principu úspěchu Inovace. Vždyť mozek je naše
aktivum, jež se zhodnocuje, zmínil v hotelu Clarion Brian. Více se dozvíte
v reportáži uvnitř čísla.
Na stránkách tohoto čísla se také poprvé setkáte s novou rubrikou „Podpora prodeje“. Celé oddělení má pod palcem Jirka Čejka a v této rubrice si
přečtete, co vše pro vás holky a kluci u Jirky upekli.
A když už jsme u toho pečení, které tradičně patří k předvánočnímu času,
přeji vám za celou redakci šťastné a veselé Vánoce s bohatým Ježíškem v kruhu lidí, se kterými jste nejraději.
Honza Lener
šéfredaktor
P. S. Ženy, Brian a Podpora prodeje mají společného to, že je všechny najdete
v prosincovém čísle časopisu OK Info . Příjemné čtení!
4
5
Svět Broker
Consulting
24. 11. 2010 Clarion Congress Hotel Prague
Brian Tracy
Autor několika desítek bestsellerů a jeden z nejlepších
světových lektorů v oblasti osobního rozvoje na pozvání
Broker Consulting poprvé přednášel v České republice.
Svět Broker
Consulting
6
7
Obsah
Anketa
Po semináři Briana Tracyho, který se konal 24. 11. v Clarion Congress Hotel Prague, jsme se zeptali účastníků:
Jaká myšlenka z přednášky Briana Tracyho vás zaujala?
Které jeho rady vyzkoušíte v praxi?
OK Info, měsíčník společností
Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s.,
a Broker Expert, a. s.
me žádné bludy, ale potvrzené věci. Slyšeli
jsme to od guru byznysu, což potvrzuje, že ta
cesta je nastavena dobře.
Evidenční číslo periodického tisku
přidělené MK ČR:
MK ČR E 19587
Vydavatel:
Broker Consulting, a. s.
Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň
IČ: 25221736
OBSAH
Šéfredaktor:
Jan Lener
Redakce:
Eva Sadílková
Autoři:
Jan Lener, Eva Sadílková, Jiří Čejka, Bára Hrubá,
Marta Žížková, Pavel Matoušek, Michal Zátko,
Tomáš Kafka, Iveta Vilišová, Marek Janšta,
Milan Tomášek
Fotografie:
Archiv Broker Consulting, Eva Sadílková, Jan Lener,
Nešo Matič, Petr Adámek, Marek janšta,
soukromé archivy Jany Zíbové, Jany Šmardové,
Jindřišky Dresslerové, Márie Tkáčové, Renaty
Soukalové, Dity Surjomartono, Kristýny Nožinové
a Evy Kunertové.
Grafická úprava:
Alice Neugebauerová
Sazba:
Design Communications, Týn 641/4, 110 00 Praha 1
Jazyková korektura:
Jiří Podzimek
Náklad:
2500 ks
Tisk:
KAVKA PRINT, a. s., Ke Zdibsku 620, 250 67 Klecany
Vychází 7. prosince 2010
© Broker Consulting, a. s.
Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno
jakékoliv užití části nebo celku díla, především
rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem,
mechanickým nebo elektronickým,
v českém nebo jiném jazyce
3 | Editorial Jan Lener: Ženy, Brian a podpora prodeje – co mají společného?
4–5 | Svět Broker Consulting 24. 11. 2010 Clarion Congress
Hotel Prague – Brian Tracy
6 | Obsah
7 | Anketa
8–9 | Podpora prodeje Sloupek Jirky Čejky | Firemní nástěnný kalendář 2011
| Školení HYS, leden 2011 | Novinky v e-shopu | Modelový příklad
OK bydlení
Josef Vašíček
oblastní ředitel
Myšlenek je určitě více než jedna či dvě.
Musím si to všechno doma ještě důkladně
zpracovat, přečíst si své poznámky, srovnat si
to v hlavě, zpracovat do materiálu pro svoje
lidi a dobře jim to odprezentovat. Určitě se mi
líbily možnosti oslovení a získání doporučení.
Mě nejvíc zaujala myšlenka, že pokud se
zlepším o půl procenta za týden, za deset
let to dělá tisíc procent. O tom budu určitě
důkladněji meditovat. Pak se mi také líbil
návod na telefonování. Když mě někdo
do telefonu odmítne, můžu jednoduše říct:
„Takto reagovala většina lidí, kteří jsou
dnes našimi spokojenými klienty.“ Hned to
zapracuji do telefonních manuálů.
Pavel Fara
regionální ředitel
Broker Expert
Od Briana jsem četl zatím jen jednu knížku.
Takže mám teď v plánu hned příští týden
aplikovat, co řekl o čtení. Knížku, kterou jsem
si tady dnes koupil, chci příští týden přečíst.
Ivan Dischinger
oblastní ředitel
Dnešní přednáška jen dokazuje, že to, co nás
tady učí od začátku Petr Hrubý, Vilém Podliska, Luboš Kadlec a Jirka Čejka, opravdu platí.
V tomto byznysu nelze nic nového vymyslet.
Je to o aktivitě, o schůzkách, o kontaktech,
o klientech. Nové dnes bylo, že jsme to slyšeli
od člověka, který na těchto myšlenkách
postavil byznys, a tudíž je to ověřené. Utvrdil
jsem se v tom, že lidem na školeních neříká-
úplně nabitá pozitivní energií do práce.
Mám spoustu poznámek. Líbilo se mi
třeba to, že si mám svůj čas rozplánovat
na dílčí cíle. A že se nemám vzdát hned, ale
každou dobrou radu nebo myšlenku zkusit
a zopakovat minimálně desetkrát. To mi
hodně uvízlo v paměti. To začnu používat
hned ode dneška.
David Švec
manažer senior
Hana Richtariková
konzultant
Jakub Malý
reprezentant
Slyšel jsem hodně nových věcí, které mi určitě pomůžou v práci. I když spoustu nám už
Vilém řekl. Od zítřka budu preciznější. Také
10 | Aktuality Módní přehlídka pro Dobrý skutek
11 | Reportáž Silvova metoda
12–14 | Reportáž Brian Tracy přednášel jen pro nás...
15 | Business a etika Soumrak dinosaurů
16–19 | Téma měsíce Ženy a kariéra | Jana Zíbová
20–21 | Výsledky říjen 2010
22–36 | Téma měsíce Ženy a kariéra | Jindřiška Dresslerová | Jana Šmardová
Pan Brian Tracy mě zaujal úplně celý.
Všechny jeho myšlenky měly něco
do sebe. Jeho rady dohromady tvoří skvěle
provázaný systém, který dává smysl. Jsem
Jakub Novotný
manažer
Mně se v Brianově přednášce líbilo několik
věcí, které byly zásadní pro mě a moji
práci. A doufám, že to bude už zítra
vidět. Nebo už dneska. Líbilo se mi, když
Brian říkal, že úspěšní konzultanti pracují
minimálně tři hodiny denně. A ty tři hodiny
znamenají jednání face to face s klientem.
Ostatní se nebere jako práce. Takže jsem
zjistil, že bych měl asi začít víc pracovat.
Další myšlenka, kterou moc hezky formuloval, byla ta, že málokdo dokáže přání
proměnit v cíl. Průměrní lidé fantazírují
a mají přání. Úspěšní lidé jdou a podniknou
kroky k tomu, aby svého cíle dosáhli. A nejvíc se mi líbilo, že až vyjde sluníčko, máme
n
vstát a běžet. Jsme teď
daleko větší!
MetLife, největší americká životní pojišťovna,
a Amcico se spojily v jednu značku.
Stali jsme se tak jedním z největších světových poskytovatelů životního pojištění.
90 milionů našich zákazníků ve více než 60 zemích světa se nyní může cítit ještě
bezpečněji – v náruči společnosti, která je již 200 let synonymem finanční stability
a integrity.
| Mária Tkáčová | Ivana Čmovšová | Patricia Balkó | Renata Soukalová
| Monika Fundová | Pavla Sovková | Dita Surjomartono
| Kristýna Nožinová | Eva Kunertová
37 | Investice Zlatý standard na obzoru?
38–39 | Relax Z tropických pralesů na půdu světa
lidem už nebudu říkat do telefonu, jestli by
měli 15 minut, ale jen 10. A zaměřím se více
na hledání nových klientů, nebudu se tolik
zabývat těmi stávajícími. Dříve jsem to dělal
tak půl na půl. Teď budu věnovat 80 % času
novým klientům.
metlifeamcico.cz
životní a úrazové pojištění
8
9
Podpora
prodeje
Podpora
prodeje
Sloupek Jirky Čejky Firemní nástěnný kalendář 2011:
Nezávislost na vodní hladině
Vážení kolegové, dovolte mi, abych
vám představil novou rubriku OK
Info, ve které vám chceme dát
příležitost poznat kolegy, kteří jsou
mimo záři reflektorů a obvykle je
neuvidíte na pódiích. Postupně vás
chceme seznámit s lidmi ze zázemí
a pozvat vás do zákulisí marketingu
a podpory prodeje.
S přibývajícím sněhem a ubývajícími
stupni na teploměru začínáme své myšlenky stále častěji obracet k Vánocům
a zimním radovánkám. Přemýšlíme, čím
obdarovat své blízké.
Abychom vám usnadnili každoroční
shon, připravili jsme pro vás skvělý tip
na vánoční dárek. Více se o něm dozvíte
v rozhovoru Michala Zátka a Evy Sadílkové. Michale, vážně se ti povedl.
Na loď nás také pozve článek Ivety Vilišové na straně 11. I když jen do pomyslných vln oceánu života. Iveta se v rámci
vzdělávacího programu zúčastnila semináře s Draganem Vujovičem – lektorem
Silvovy metody. Měl jsem možnost být
při tom
a je to
fajn pocit,
když okolo
sebe vidíte
padesát lidí,
kteří jsou
připraveni
a mají vůli
ve svém
životě něco
změnit.
Téma
změny
a rozvoje bylo i klíčovým tématem největší vzdělávací akce v dějinách Broker
Consulting.
Téměř 500 spolupracovníků a partnerů mělo možnost se setkat s ikonou
obchodního a manažerského rozvoje
– Brianem Tracym. O tomto skvělém
vystoupení si jistě se zájmem přečtete
na dalších stránkách OK Info. Na tomto
místě mi dovolte, abych nejen za sebe,
ale i za vás poděkoval Janě Zemanové,
která stála za organizací celé akce. Jani,
díky, skvělá práce.
Jiří Čejka,
ředitel marketingu
a podpory prodeje
Oddělení marketingu doplnilo
předvánoční nabídku firemních
reklamních a dárkových předmětů
o jeden extra kousek. Poprvé v historii
firmy vznikl autorský nástěnný
velkoformátový
kalendář, ve firemních
barvách, opatřený
firemním logem.
Třináct listů o rozměrech 48 x 48 cm tematicky čerpá výhradně z letošní regaty jachet
v Chorvatsku, kterou lze bezpochyby
zařadit mezi nejvydařenější sportovně-relaxační akce v dějinách Broker Consulting.
O představení kalendáře jsme požádali
marketingového manažera společnosti
a spoluautora kalendáře v jedné osobě:
Michala Zátka.
Michale, nejsem zrovna fanynka
firemních kalendářů, ale tenhle mi
bude doma viset na čestném místě.
Víš proč?
Tak to vím naprosto přesně. Protože i ty sis
v září regatu báječně užila a ten kalendář ti
to bude celý příští rok připomínat.
Přesně tak. Je tohle důvod, proč kalendář vznikl?
No jasně. A taky jde samozřejmě o marketing. Jedna ze zásad marketingové
komunikace totiž říká: Když chceš něco
udělat, řekni o tom předem, že to chceš
udělat, pak to udělej a pak řekni, žes to
udělal. A ten kalendář je součástí té post-komunikace. Myslím, že to tu akci krásně
zarámuje...
Jak je obtížné dát dohromady takto
výpravný kalendář?
Měl jsem štěstí, že jsem se té nádhery také
zúčastnil. A taky že jsem připravoval design
celé akce už od začátku. Od polepů lodí
přes vlajky, trička a čepice až po tento kalendář. To mi hodně pomohlo. O koncepci,
barevnosti a náladě, kterou bylo potřeba
na listy kalendáře přenést, jsem měl jasno.
To hlavní, co mě čekalo, byl výběr ze skvělých fotografií Pavla Nesvadby.
Krásných fotek z Regaty byly desítky.
Podle čeho jsi je vybíral?
Těch kritérií byla celá řada. Primárně jsem
vybíral podle technické, světelné, barevné
a kompoziční vydařenosti snímků. Ne každá
fotografie měla potenciál být ústředním
obrazem listu kalendáře, fotografií, které by
pak dokázala celý měsíc těšit oko diváka.
Naštěstí bylo z čeho vybírat, Pavel Nesvadba prokázal, že je zkušený fotograf. Šlo o to
najít nějakou emoci, něco charakteristického a zároveň technicky i barevně dokonalého. U menších doplňkových fotografií jsem
pak celky mohl doplnit polocelky a detaily.
Vždy tak, aby se střídaly motivy závodu
a motivy pohody a relaxace. A samozřejmě
výběr také ovlivňovala snaha, aby kalendář
zachytil co nejvíce posádek.
Kalendář jsi nazval Independence
– Nezávislost. Proč?
Počítal jsem od počátku spíš s titulem, který bude směřovat k jachtingu nebo přímo
k naší regatě. Pak jsem si ale uvědomil, že
ten kalendář vypovídá i o něčem jiném
než o jedné firemní akci. O svobodě volby,
svobodě pohybu, nezávislosti při rozhodování o vlastním životě, o pocitech, které
sugeruje moře a hlavně atmosféra v Broker
Consulting. Pojem nezávislost má navíc
v naší společnosti mnoho dalších konotací,
takže jsem dal nakonec přednost tomuto
vícevýznamovému pojmenování. Doufám,
že to naši konzultanti a manažeři přijmou.
Novinky v e-shopu
Školení HYS,
leden 2011
Hypoteční centrum naplánovalo
na leden 2011 další školení hypotečních
specialistů.
Díky za informace, Michale.
Pozvánku v průběhu prosince dostanou
hypoteční konzultanti, kteří v listopadu
2010 úspěšně zakončili podzimní kurz HYK.
Samozřejmě si budou moci vybrat, zda chtějí
ve svém odborném vzdělávání pokračovat,
a tudíž se kurzu hypotečních specialistů
zúčastní, či zda jim absolvované školení
na hypotečního konzultanta stačí. Lednového
kurzu pro specialisty se též mohou zúčastnit
hypoteční konzultanti z předchozích seminářů (tj. jaro 2010 či loňský rok), pokud si právě
chtějí doplnit informace a licence od zbývajících pěti bank (Unicredit Bank, WHB, LBBW,
mBank, Volksbank) plus získat srovnávací
kalkulátor, který je naším know how. Od února bude probíhat nový cyklus pro hypoteční
konzultanty, což v sobě zahrnuje získání
licencí od čtyř největších bank (RB, KB, HB,
ČS). Přesné termíny obou školení budou známy začátkem prosince. Všichni, kteří se chtějí
zúčastnit školení, se mohou přihlásit prostřednictvím svého nadřízeného manažera nejpozději do poloviny prosince 2010 na emailovou
adresu hypoteční[email protected]
Ptala se Eva Sadílková.
Marta Žížková, hypoteční centrum
Komu je kalendář určen?
Kromě účastníků regaty a ostatních kolegů
z Broker Consulting, Broker Expert a Fin
Consutling si dokážu představit i další
„cílové skupiny“. Budou to ti, jimž chceme
ukázat život v naší společnosti. Budou to
obchodní partneři. Lidé, kteří jsou na cestě
k nám. Nezávislí finanční poradci i ti závislí.
Budou to přátelé Broker Consulting nebo
také přátelé jachtingu. Zkrátka, je to dárek
pro všechny, kterým může kalendář udělat
radost anebo předat nějaké důležité
poselství.
V našem e-shopu se i za minulý měsíc
objevilo několik nových položek, pojďme si
představit alespoň dvě z nich:
Připravili jsme pro vás novinku
letošního roku z oblasti
reklamních předmětů, kterou je
protiskluzová nanopodložka.
Dá se umístit téměř na jakýkoliv
hladký povrch a udrží např. mobilní
telefon, navigaci, brýle apod. Ideální
pomocník, hodící se na palubní desku
auta či do kanceláře. Černá nanopodložka obsahuje
logo Broker Consulting a slogan Zkroťte své osobní
finance. Rozměr 9 x 14,5 cm.
K aktualizaci obsahu došlo
v brožuře Příležitost pro
Vaše finance, kde naleznete
nový obrazový motiv se
čtveřicí základních finančních
potřeb klienta. Veškerá data
byla občerstvena k 1. 11. 2010.
Na závěr statistika. Za měsíc říjen bylo ve firemním
e-shopu vyřízeno 225 objednávek a byly vyexpedovány
ve 218 zásilkách o celkové hmotnosti 2393 kg!
Poděkování patří Miluši Hrubé a Dagmar Zimmerové,
referentkám oddělení distribuce materiálů.
Tomáš Kafka,
asistent marketingu
Modelový příklad OK Bydlení podle aktuálních sazeb k 16. 11. 2010
Hypoteční centrum Broker Consulting pro vás připravilo přehled aktuálních sazeb, splátek a poplatků pro dva
modelové příklady k 16. 11. 2010.
Pan Kratinožka si chce koupit byt 2+1
za 3 000 000 Kč, vlastních prostředků
má 500 000 Kč, je svobodný a bezdětný
a jeho příjmy jsou průměrně 35 000 Kč
čistého měsíčně. Měsíční splátky by si
představoval v max. výši 15 000 Kč. Další
náklady s pořízením nemovitosti obnášejí cca 4000 Kč. Při splatnosti 30 let
a tříletém fixu se dostane na sazby
a splátky uvedené v tabulce 1.
Pan Ementál již hypoteční úvěr má,
ale uvažuje, zda nerefinancovat, jelikož
Tabulka 1: Výstup koupě k 16. 11. 2010. Úvěr ve výši 2 500 000 Kč
BANKY
Úrok
RB
KB
ČS
HB
UniCredit
WHB
Volksbank
ČSOB
Mbank
LBBW
4,79%
3,95%
4,64%
4,69%
4,20%
4,69%
4,29%
4,69%
5,92%
4,59%
Poplatky Jednorázově Efektivní
měs.
150 Kč
150 Kč
200 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
0 Kč
150 Kč
Přebytek
úrok
0 Kč
2900 Kč
1999 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
9375 Kč
20 000 Kč
0 Kč
10 000 Kč
stávající banka nabízí sazbu 6,99 %. Tím
by mu měsíční splátka výrazně vzrostla,
na 24 900 Kč po dobu 25 let. Kromě
úvěru nyní splácí ještě 10 000 Kč měsíčně za leasing. Aktuální jistina úvěru
činí 3 500 000 Kč, odhad nemovitosti
je 3 900 000 Kč. Pan Ementál má čisté
měsíční příjmy 61 000 Kč a rád by si
splátku úvěru snížil o cca 3000 Kč. Aby
docílil poklesu splátky, musí úvěr refinancovat a prodloužit dobu splatnosti.
Při splatnosti 30 let a pětiletém fixu
se dostane na sazby a splátky uvedené
v tabulce 2.
Tabulka 2: Výstup refinancování k 16. 11. 2010. Úvěr ve výši 3 500 000 Kč
Měsíční Daň. odpočty průměrně
BANKY
splátka
zpočátku
měs.
1497 Kč 924 Kč
1234 Kč 738 Kč
1450 Kč 904 Kč
1466 Kč 901 Kč
1313 Kč 792 Kč
1466 Kč 901 Kč
1359 Kč 825 Kč
1466 Kč 901 Kč
1850 Kč 1187 Kč
1434 Kč 893 Kč
RB
KB
ČS
HB
UniCredit
WHB
Volksbank
ČSOB
Mbank
LBBW
150 Kč
0 Kč 4,16% bonita ko 18 342 Kč
150 Kč
0 Kč 3,95%
ok 17 838 Kč
200 Kč 1999 Kč 4,14% zatížení ko 18 376 Kč
150 Kč
0 Kč 5,01%
ok 20 514 Kč
150 Kč 4000 Kč 4,73%
ok 19 763 Kč
150 Kč
0 Kč 5,33%
ok 21 346 Kč
150 Kč
999 Kč 4,33%
ok 18 916 Kč
150 Kč 25 000 Kč 5,07%
ok 20 514 Kč
0 Kč
0 Kč 5,10% zástava ko 20 939 Kč
150 Kč
0 Kč 4,06%
ok 18 055 Kč
4,19%
ok 13 102 Kč
3,48%
ok 11 863 Kč
4,10% zatížení ko 12 973 Kč
4,17%
ok 12 951 Kč
3,75%
ok 12 225 Kč
4,17%
ok 12 951 Kč
3,79%
ok 12 445 Kč
4,17%
ok 12 951 Kč
5,05% zástava ko 14 860 Kč
4,12%
ok 12 897 Kč
Úrok
4,79%
4,55%
4,74%
5,79%
5,45%
6,16%
4,99%
5,79%
5,98%
4,59%
Poplatky Jednorázově Efektivní
Přebytek
úrok
Měsíční Daň. odpočty průměrně
splátka
zpočátku
2096 Kč
1991 Kč
2074 Kč
2533 Kč
2384 Kč
2695 Kč
2213 Kč
2533 Kč
2616 Kč
2008 Kč
1293 Kč
1217 Kč
1298 Kč
1619 Kč
1506 Kč
1744 Kč
1379 Kč
1619 Kč
1683 Kč
1250 Kč
10
11
Aktuality
Reportáž
Módní přehlídka pro Dobrý skutek
V prostorách pražského Rudolfina se 20. října uskutečnila módní přehlídka
návrhářky Petry Pilařové. Přehlídku uváděla Mahulena Bočanová a modely
předvádělo deset Miss ČR. Tato zajímavá společenská akce byla především díky
Petře Pilařové a Lucii Křížkové spojena se jménem Dobrého skutku.
Transparenty s naším logem byly umístěny
jak přímo na pódiu, tak okolo celého sálu.
Součástí programu bylo promítání krátkého propagačního filmu o Dobrém skutku
a v polovině programu seznámil s Dobrým
skutkem přítomné Pavel Matoušek spolu
s Lucií Křížkovou.
Příjemným překvapením byl věcný dar –
prsten s diamantem, který poskytl na charitativní účely jeden z účastníků, zástupce
společnosti Diamonds International Corporation D.I.C., a. s. Tento prsten byl vydražen
přímo na přehlídce za částku 25 500 Kč.
Zároveň byl Dobrému skutku předán šek
na částku 30 000 Kč paní Petrou Pilařovou.
Všem modelkám patří poděkování za to, že
se zúčastnily přehlídky bez nároku na honorář, a zvláštní poděkování pak Petře Pilařové
a Lucii Křížkové, bez jejichž úsilí by takto
významná společenská akce ve prospěch
Dobrého skutku nikdy nevznikla. Neméně
potěšující bylo i to, že krátký spot z přehlídky formou rozhovoru s Luckou Křížkovou,
ve kterém jsme nechyběli, byl vysílán také
televizí Prima v pořadu Top Star Magazín,
uváděném Mahulenou
Bočanovou.
Příjemné s užitečným spojilo i několik
spolupracovníků Broker Consulting a spolu
s celými rodinami se přehlídky zúčastnili.
Udělali tak minimálně dva dobré skutky
v rámci jednoho večera. Svým rodinám
zajistili příjemný společenský večer a zakoupením vstupenek pomohli jednomu
z našich klientů.
Módní přehlídka byla krásná a navíc velmi
užitečná akce, o tom není pochyb. Ale blíží
se také tradiční čas Vánoc a na ten nesmíme
zapomenout. Naše děti už dopis
s přáními Ježíškovi odeslaly a já mám
s Dobrým skutkem přání jediné:
Až si budete dávat novoroční
předsevzetí, co zlepšíte, čeho dosáhnete, co
zažijete v roce 2011, nezapomeňte na dobré
skutky. A pokud nejste, staňte se našimi
pravidelnými dárci. „Adoptivní rodičovství“
nebo 1 % z provize je nejjednodušší variantou pravidelného dárcovství. Krásné Vánoce
a úspěšný rok 2011!
Za občanské sdružení Dobrý skutek
Bára Hrubá
Vystačí vaši klienti
s 5 000 Kč měsíčně?
I tak jednou může
vypadat penze od státu.
Jaká je čeká budoucnost, je i na vás. S penzijním připojištěním
získají kromě pravidelného příjmu i státní příspěvek, úlevu
na daních a finanční jistotu v době, kdy již nebudou moci vydělávat
tak jako dnes. Online výpočet výše důchodu na www.pfcp.cz
840 111 280
www.pfcp.cz
Silvova metoda
V překrásném hotelu Alfa v Deštném v Orlických horách se o víkendu
13. a 14. listopadu konalo další školení Silvovy metody. Tentokrát by se
dalo nazvat plavbou životním oceánem.
Kapitánem na této plavbě byl opět skvělý
Dragan Vujovič, který říká: ,,Je na každém
z nás, kdy nastoupíme na tuto loď a začneme se plavit naším životním oceánem.
Zda pochopíme, že každá vlna v tomto
oceánu je součástí naší plavby a žádnou
vlnu v podobě jakékoliv naší životní situace
nemůžeme vyloučit, ale pouze ji přijmout
jako součást našeho života!“
Jsem v Brokeru začátečníkem pod vedením týmu Alenky Pilařové z Koruny v Ostravě. Než jsem odjela na Silvovu metodu,
neměla jsem ani tušení, o co se jedná. To,
co mě motivovalo, bylo neskutečné nadšení Aničky Kubánkové, která absolvovala
seminář poprvé v říjnu. Hned od počátku
jsem byla nadšená Draganem Vujovičem,
který je úžasným školitelem této metody. Celé dva dny probíhaly s naprostou
lehkostí a dobrou náladou. Pro mě jako nováčka bylo velkým přínosem, že mezi námi
byli lidé, kteří tento seminář absolvovali
již po několikáté a doložili svými životními
přiběhy při využití této metody. Bylo úžasné slyšet z úst těchto lidí, jak se jim životy
mění ze dne na den. Zazněla spousta
příběhů, například vyřešení vztahu s dětmi
nebo skvělé pracovní úspěchy a spoustu
dalších. Také jak se díky metodě ,,mentální
ohledně pojištění domácnosti. Zpočátku
jsem na ni koukala jako na zjevení a hlavou
mi problesklo: „Ono to funguje!“ Bylo to
dílo náhody, nebo dílo metody? V každém případě teď koukám na svět jinak.
Postupně do svého života vkládám Silvovu
metodu, s očekáváním nového poznání.
Každá vlna v životním oceánu
je součástí naší plavby.
sprcha“ dokážete nabít energií. I já už jsem
měla možnost vyzkoušet, jak funguje tato
metoda v reálném životě. Hned na druhý
den ráno jsem přesně podle instrukcí,
které jsem se na semináři naučila, provedla
jedno cvičení zvané ,,zrcadlo mysli”. Potřebovala jsem se sejít s jednou kamarádkou,
a představte si, že ona na druhý den přišla
za mnou. Že se mnou potřebuje mluvit
Na závěr bych chtěla poslat všem
úžasným lidem z Brokeru palubní lístek: neváhejte a vydejte se s námi na další úžasnou
plavbu, která se bude konat v únoru 2011.
Iveta Vilišová,
asistent
Zážitky dalších účastníků semináře a spoustu
fotek najdete také na webu beok.cz.
12
13
Reportáž
Reportáž
Výběr z knih Briana Tracyho, které vyšly v češtině
Jak mnohem
lépe prodávat
328 stran,
vydalo
nakladatelství
Computer Press
Každého, kdo četl knihy Briana
Tracyho, asi napadlo, že by se
s ním jednou rád setkal osobně.
Ve středu 24. listopadu se toto
přání splnilo více než pětistům
posluchačů z řad spolupracovníků
a partnerů Broker Consulting.
Brian Tracy
přednášel jen pro nás...
Brian Tracy přijel na svou první přednášku
do České republiky na pozvání našeho
generálního ředitele Petra Hrubého. Této
jedinečné a skvěle zorganizované akci lze
vytknout snad jediné. K obědu by místo
bohatých švédských stolů byla stylovější
žabí stehýnka.
Charismatický Brian Tracy zahájil své
vystoupení v přeplněném kongresovém
sále pražského hotelu Clarion pozdravem
v češtině a slíbil všem účastníkům výjimečný den. Svůj slib splnil. Důkazem byla
v pozdním odpoledni spontánní standing
ovation. Za svůj špičkový řečnický výkon si
ji skutečně zasloužil.
Účastníkům semináře Brian vysvětlil,
jak mohou během 12 měsíců dosáhnout
zvýšení svého příjmu na dvojnásobek.
A jednalo se o garantované rady. Brian
Tracy má za sebou desítky let práce
v obchodě a svou kariéru začínal ve finančních službách. Z jeho doporučení
je jasně patrné, že velmi dobře ví, o čem
mluví. Dopodrobna zná práci obchodníků
i finančních konzultantů a jeho rady jsou
konkrétní, mnohokrát vyzkoušené a ověřené. A fungují.
Kdo je Brian Tracy
Brian Tracy je světoznámý lektor a autor
několika desítek bestsellerů z oblasti
obchodních dovedností a osobního rozvoje.
Za svou více než čtyřicetiletou kariéru
napsal 49 knih, které byly přeloženy do 36
jazyků a prodávají se ve více než 50 zemích
světa. Vydal také více než 500 výukových
audio a video programů. Prezentace Briana
Tracyho proběhly v hlavních městech všech
států USA a Kanady a v dalších 55 zemích.
Každým rokem mluví Brian k 250 tisícům
lidí po celém světě na téma obchodních
strategií a osobního úspěchu. V posledních
25 letech poskytl konzultace a spolupráci
více než 1000 firmám, včetně IBM, Ford,
Federal Express, Hewlett Packard a Milion
Dollar Roundtable.
Pravidlo 80 : 20
20 % nejúspěšnějších lidí v každé společnosti vydělá 80 % peněz. Zbývajících 80 %
lidí se musí podělit o to, co zbylo. Když Brian
Tracy kdysi poprvé slyšel o tomto pravidle,
rozhodl se, že musí patřit mezi těch 20 %.
Toto rozhodnutí změnilo jeho život.
Brian vytáhl několikrát během dne
také svou kouzelnickou hůlku. Zaříkávadla,
Podstatný rozdíl mezi touto knihou
a „návody“ na prodejní úspěch spočívá
v tom, že se vyhýbá klišé, pěkně znějícím
větám a argumentům, které se snadno
řeknou, ale hůř provedou. Zatímco
po přečtení jiných knih tohoto zaměření
budete možná chytřejší, po prostudování Tracyho budete úspěšnější. Této knihy
se prodalo více než milion kopií ve 34
zemích světa.
která vyslovil, jsou obestřena tajemstvím.
Každopádně sál se při těchto intermetzech
výtečně bavil. Postupem času s přibývajícími informacemi a s jiskrou, které Brian
účastníkům předával bylo snad pro každého přítomného jednodušší začít dělat věci,
které povedou ke zdvojnásobení stávajících
příjmů. To už nebyla žádná kouzla s hůlkou,
ale praxí ověřené krystalicky čisté knowhow.
Snězte tu žábu
130 stran,
vydalo
nakladatelství
Anag
Tato kniha je klíčem k velkému úspěchu,
k získání si respektu, dobrého postavení
a ke šťastnému životu. Přináší zcela nový
pohled na efektivní využití času pomocí
21 jednoduchých, ale zaručených metod,
které používají úspěšní lidé po celém
světě. Kniha ukazuje cestu, jak skončit
s otálením a udělat více důležitých
věcí právě dnes. Knihy Snězte tu žábu!
se po světě prodalo více než 500 000
výtisků, čímž se zařadila mezi světové
bestsellery.
Navíc podané v intenzivně reálných
souvislostech. Kolik z nás odcházelo domů
s jistotou, že do roka si příjem minimálně
zdvojnásobí? A podle mnohých reakcí, ne
všichni zůstanou jen u dvojnásobku. Brian
také navrhl posluchačům dárek. Jednalo
se o seznam 100 klientů, u kterých je 100%
garantováno, že uzavřou obchod. Jediným
háčkem tohoto seznamu bylo, že platil
14
15
Business
a etika
Reportáž
Názor odborníka
Jak coby odborník hodnotíte seminář
Briana Tracyho?
Luboš Kadlec, odborný lektor
Vzkaz od Briana Tracyho
Co byste vzkázal lidem z Broker Consulting, kteří se nedostali na vaši přednášku, ale chtějí
být také úspěšnější?
Brian Tracy: Všechno je v manuálu, který dostali vaši kolegové, kteří tady dnes byli. Bylo by dobré, aby se každý z účastníků podělil alespoň s jedním člověkem o myšlenky, které dnes byly řečeny.
Brian je výborný lektor, který těží ze svých
zkušeností. V jeho přednášce nejsou žádné
bláboly, ale jsou to myšlenky,
které se dají prakticky využít.
Naši lidé od Briana slyšeli,
že to v zahraničí funguje
úplně stejně jako u nás. Což jen
potvrzuje, že to tady děláme
dobře a že nám nezbývá nic jiného než myšlenky, které jsme už 100krát slyšeli, konečně
aplikovat v praxi.
Názor generálního ředitele
Kterou z Brianových myšlenek by si podle vás
měli zapamatovat všichni naši konzultanti?
pouhých 24 hodin. Díky tomuto dárku
každý pohlédl do zrcadla a viděl v něm své
aktivity a také své obavy z neúspěchu.
Ke zdvojnásobení příjmu stačí dodržování alespoň jednoho z pravidel, o kterých
Brian v prezentaci mluvil. Účastníci školení
už vědí, jak si správně zorganizovat čas, jak
efektivně prezentovat, jak se zbavit obavy
z neúspěchu a z odmítnutí, jak si stanovovat cíle, aby se naplnily, jak získat důvěru
klientů, co je důležité udělat pro uzavření
obchodu, jak získat doporučení nebo jak
reagovat na námitky klientů. A každý den si
budou opakovat tyto věty:
n Jsem nejlepší.
n Mám se rád.
n
Petr Hrubý, generální ředitel
nJsem
Jsem konzultant.
zodpovědný sám za sebe.
n Miluji svou práci.
nDokážu to.
Zkuste to také. A kdybyste měli pocit, že to,
co říkáte, není ještě 100% pravda, vzpomeňte si na Brianova slova: „Je to říkání pravdy
v předstihu.“
Fotografie z přednášky a autogramiády
knih Briana Tracyho najdete na stránkách
www.beok.cz v příspěvku „My a Brian Tracy
– fotografie“. Zajímavý rozhovor s Brianem
o tom, proč ve vyspělých státech k úspěšným lidem vzhlížejí, zatímco v Čechách
je úspěch terčem útoků, byl publikován
n
na serveru penize.cz.
Myšlenek, které by měli naši konzultanti znát,
dnes zazněla celá řada. Tady je jedna z nich:
„Jestliže chci zdvojnásobit svůj příjem, musím
zdvojnásobit čas tváří v tvář zákazníkům.
Novým zákazníkům
věnovat 80 % času
a starším zákazníkům
a servisu 20 % času.
U starých zákazníků
je snazší prodat,
proto i tak budu mít nakonec ještě větší podíl
produkce ze servisu u stávajících klientů. Tato
kombinace dává dobrý potenciál k tomu, abych
uspěl na trhu a měl dvakrát takový příjem.“
Brianovy rady
nNikdo
nemá lepší potenciál než vy. Startovní čára je pro všechny stejná. Vše další
závisí na vaší usilovné práci.
nBroker Consulting je jedna z nejlepších
společností na trhu. Pokud nedokážete
vybudovat úspěch tady, pak kde?
nKdyž dokážete zaběhnout jeden
maraton, budete vědět, že teď už jich
dokážete zaběhnout, kolik budete chtít.
Když překonáte jednu svou dovednost,
budete vědět, že to dokážete i v dalších.
nLidé, kteří hledají výmluvy, nic nedokážou.
nInvestujte do svého mozku tolik, kolik
investujete ročně do svého auta. Auto se
amortizuje, mozek se zhodnocuje.
nPrůměrní lidé mají přání, úspěšní lidé
mají cíle.
nŽijeme v konkurenční společnosti, kde nic
nezůstává v čase na stejné úrovni. Pokud se
každý den nezlepšujete, pak se zhoršujete.
nKdyž nepoběžíte dostatečně rychle,
ostatní vás předběhnou.
nKdyž uslyšíte dobrý nápad, okamžitě ho
použijte v praxi.
nNic, co v životě stojí za to, není jednoduché. Ale je to možné.
nK dosahování nejlepších výsledků je
třeba si dávat nejvyšší cíle.
nPokud chcete být na špici, zvýšit svůj
příjem, jde jen o to se rozhodnout.
nNezabývejte se věcmi, které se staly
v minulosti a které nemůžete změnit.
nMezi sebehodnocením a úspěchem je
velmi úzké propojení.
nOdmítnutí
si neberte osobně.
nPřečtěte alespoň jednu knihu týdně.
Padesát knih ročně z vás udělá jednoho
z nejvzdělanějších lidí v oboru.
nLidé s cílem dosáhnou 10x více než lidé
bez cílů.
n80 % úspěchu záleží na tom, jestli jste
klientovi sympatičtí. Čím více máte rádi
sami sebe, tím více jste sympatičtí.
nZdvojnásobením času, který trávíte
na schůzkách s klienty, zdvojnásobíte
svůj příjem.
nKe koupi dochází v momentu ticha.
Pokud prodavač stále mluví, klient nemá
možnost koupit.
nNež nějakou radu zavrhnete, vyzkoušejte
ji alespoň 10krát v praxi.
Soumrak dinosaurů
Business a etika jsou zdánlivě dvě oddělená témata. Někteří stále
ještě vnímají etiku jako jakýsi luxus, nadstavbu businessu. Zatímco
naši prarodiče říkávali „nejdřív práce, potom zábava“, někteří účastníci
finančního trhu modifikovali toto pořekadlo na „nejdřív business,
potom etika“.
Trh finančního poradenství se však
pozvolna mění, prochází evolucí. Ačkoli
si to některé „vývojové druhy“ poradců
neuvědomují, nastává postupně soumrak
dinosaurů.
Za dinosaury považuji ty poradce, kteří
již nejsou schopni dalšího vývoje. Prodavači
jednoho či dvou produktů komukoli, které
nezajímá primárně potřeba klienta, dlouhodobá spolupráce s klienty, kteří nejsou
schopni pochopit či aplikovat finanční plán.
Dobrá zpráva pro ty ostatní, pro trh a klienty. Špatná zpráva pro dinosaury.
Business od etiky oddělit dnes již nelze.
Kdo chce být úspěšný, myslím tím dlouhodobě, neobejde se bez etiky. Zatímco v nedávné minulosti bylo dodržování etiky a její
vymáhání pouze dobrovolnou disciplínou,
aplikovanou ze strany asociací a vedení
společností, v letošním roce došlo k zásadní
změně, která však zůstala kupodivu bez
povšimnutí odbornou veřejností.
Etika úzce souvisí s důvěryhodností.
Ethos znamená mrav, etika je tedy teorií
morálky. Jistě se mnou budete souhlasit,
podnikatelské integritě. Bezúhonnost je
součástí důvěryhodnosti. V řízeních, ve kterých ČNB posuzuje důvěryhodnost, vychází
z principu absence negativních zpráv.
Za důvěryhodnou osobu, činnou u poskytovatele finančních služeb, ČNB nepovažuje
zejména osobu, které, kromě jiného, byla
v posledních deseti letech pravomocně
uložena sankce za přestupek nebo jiný
správní delikt pro porušení právní povinnosti
v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či
podnikatelské činnosti převyšující 20 000 Kč,
nebo povinnost k náhradě škody pro zaviněné
(úmyslné či nedbalostní) závažné nebo opakované porušení právních povinností.
Česká národní banka v případech závažných pochybností o důvěryhodnosti osoby
činné u poskytovatele finančních služeb
zohledňuje zejména intenzitu zavinění posuzované soby (úmyslné, nedbalostní, bez
zavinění), zda k jednání došlo opakovaně
a závažnost a následky jednání.
Kdo chce být úspěšný,
neobejde se bez etiky.
že kdo je morální, ten je také důvěryhodný.
Tolik teorie. ČNB vydala v květnu letošního
roku ve svém věstníku sdělení k výkladu
pojmu důvěryhodnost. Spojením tohoto
sdělení s citací platné legislativy vzniká
zajímavá souvislost.
Pojem důvěryhodnost odpovídá pojmu
„dobrá pověst“. Důvěryhodnost je kritériem
zohledňujícím dodržování právních a etických pravidel, morální profil a integritu.
Důvěryhodnost osoby spočívá jednak
v její bezúhonnosti a jednak v její profesní,
Co to znamená pro finanční
poradce, pro trh?
Ačkoli tento výklad pouze zpřesňuje
zákonná ustanovení, platná od roku 2005,
je v zásadě skutečně evoluční. Spojením
důvěryhodnosti s pojmem dobrá pověst
a s morálním profilem a integritou poradce
vytváří podmínky pro postupné řízené
vyčištění trhu od těch poradců, na kterých
se evoluční vývoj neprojevil.
Zároveň platí, že i dnes ty, pro které je
klient jenom zdrojem peněz, mohou do-
hnat jejich skutky z minulosti. Stačí k tomu
málo. Jedna úspěšná stížnost klienta
u odboru ochrany spotřebitele u ČNB nebo
uložená povinnost k náhradě škody klientovi. Nebo jenom opakované porušování
právních povinností. Mezi právní povinnosti patří mimo jiné informovanost klienta
a písemné zaznamenání jeho potřeb a přijatých řešení. Tedy vyplnění „profilu klienta“
nebo investičního dotazníku v případě
vázaných zástupců.
Pokuta 1,3 milionu
O tom, že se nejedná o plané strašení,
svědčí pokuta, kterou uložila ČNB letos
vázanému zástupci Janu Wernerovi za porušení povinností stanovených zákonem
o podnikání na kapitálovém trhu. A to
ve výši 1,3 milionu korun! I přes to, že klientovi byla způsobená škoda zcela uhrazena.
Z toho vyplývá, že reálně nastala doba,
kdy se již nevyplatí brát povinnosti vůči
klientům na lehkou váhu. Za porušení
povinností v minulosti může být uložena
náhrada škody či sankce dnes, zítra či
v příštím roce a výsledkem je náhle ztráta
důvěryhodnosti. Ta pak znamená ztrátu registrace PPZ či VZ a to na dalších deset let.
Špatná zpráva pro cestovatele, kteří
putují po poradenských společnostech, zanechávajíce za sebou klienty s IŽP na dobu
25 let (ačkoli v době uzavření klientům bylo
80 let). Špatná zpráva pro ty, kteří se neživí
poradenstvím, ale přepojišťováním stávajících smluv u klientů v rámci péče o klienty
a pro mnohé další. Stačí pár náhrad škody
a ztrácejí důvěryhodnost a tím i možnost
podnikat v oboru pro mnoho příštích let.
Dobrá zpráva pro všechny, kteří se vyvíjejí
s trhem a vnímají tuto práci jako poslání.
Některé věci však naštěstí zůstávají
stále stejné. Jednou z nich je citát z knihy
Briana Tracyho: „Jediná jistá cesta k úspěchu je poskytovat více lepších služeb, než
se od vás očekává, bez ohledu na to, co je
vaším úkolem.“
Pavel Matoušek,
ekonomický
ředitel
16
17
Téma měsíce
Téma měsíce
Poměr mužů a žen na jednotlivých pozicích Eurokariéry v Broker Consulting ČR
Asistent
50 %
Ženy
a kariéra
Dozvíte se, jaké jsou jejich pracovní ambice,
jak se jim pracuje v oboru plném rivality
– finančním poradenství, jak vnímají své
mužské kolegy, jaké mají triky na skloubení
rodinného života a kariéry, co všechno
Téma měsíce tohoto čísla OK Info je vánočním dárkem
pro všechny naše čtenáře. Přinášíme vám profily dvanácti
úspěšných žen ze společností Broker Consulting,
Fin Consulting a Broker Expert. Jsou mezi nimi ředitelky,
manažerky i finanční specialistky.
stihnou vedle své náročné práce a mnoho
dalších inspirativních názorů.
Při přípravě tohoto tématu jsme z firemních statistik zjistili několik zajímavých
věcí. Například fakt, že ačkoli to tak na první
Poměr mužů a žen v jednotlivých společnostech
Broker Consulting ČR
Broker Consulting SR
pohled nevypadá, je počet mužů a žen
v našich společnostech téměř vyrovnaný
(viz grafy Poměr mužů a žen v jednotlivých
společnostech). Ve Fin Consulting dokonce
ženy početně převažují (podle grafu to vypadá, že Fin Consulting má pro ženy nějaké
zvláštní kouzlo, které zatím zůstává kolegům
ve slovenském Broker Consulting utajeno).
Důvody této dámské početní převahy
prozrazuje v krátkém rozhovoru regionální
ředitelka Fin Consulting Mária Tkáčová.
Eurokariéra
37 %
46 %
54 %
Broker Expert
63 %
Fin Consulting
41 %
44 %
56 %
59 %
muži
ženy
Poměr produkce mužů a žen v Broker Consulting ČR
Skupinové body (období 1–10/2010)
Vlastní body (období 1–10/2010)
16 %
46 %
84 %
54 %
muži
ženy
Práce v Broker Consulting je založena
na podnikatelském principu a pravidla
kariéry jsou jasně dána předem a stejná pro
všechny. Stejné šance postoupit na nejvyšší
příčku Eurokariéry mají muži i ženy, bez rozdílu věku nebo délky praxe. Tak jako to říkal
Brian Tracy – startovní čára je pro všechny
stejná. Přesto je ze statistik patrné, že manažerská a ředitelská kariéra je zatím doménou
mužů a ženy se výrazně profilují do pozic
finančních specialistek (i když i v tomto
ohledu nastává každý rok posun). Proč
tomu tak je, se dozvíte od nejlepší obchodnice Broker Consulting, Renaty Soukalové,
a jedné z nejlepších finančních specialistek,
Kristýny Nožinové.
Ale také se dozvíte něco o ženách, které
se rozhodly jít manažerskou cestou a na ní
svými výsledky válcují mnoho mužských
kolegů. V některých případech dokonce
všechny. Například Jana Zíbová, která se
stala nejlepší regionální ředitelkou loňského roku a nechala za sebou všechny své
ambiciózní kolegy. A své vítězství potvrzuje
i nadále – například v říjnových výsledcích
je opět na špici. A kdybyste, pánové, věděli,
co všechno k tomu Jana stíhá „po pracovní
50 %
Oblastní ředitel
17 %
Reprezentant
49 %
Manažer
Konzultant
51 %
Regionální ředitel
60 %
Zemský ředitel
68 %
Finanční specialista
27 %
55 %
83 %
73 %
27 %
32 %
40 %
Manažer senior
100 %
73 %
Finanční specialista senior
37 %
45 %
63 %
mužiženy
době“, možná by se vám protočily panenky.
I to se dozvíte v rozhovoru s Janou.
Z grafů na této straně je patrný poměr
žen a mužů na jednotlivých pozicích Eurokariéry ve společnosti Broker Consulting ČR.
Graf znázorňující 100% převahu mužů
na pozici Zemský ředitel okomentovala
regionální ředitelka Broker Expert Jana
Šmardová těmito slovy „No, jen ať si to ještě
chvíli užijí. Ono to tak nebude věčně.“ A potutelně se usmála...
Další zajímavé grafy, které jsou uvedeny na protější straně, vyjadřují poměr
bodových výsledků mužů a žen v Broker
Consulting. I z nich je zřejmé, že co se týká
skupinové produkce, nechávají holky klukům
možná zbytečně velký díl tohoto koláče. Ale
schopných manažerek přibývá, a potenciál,
který Broker Consulting má ve svých ženách,
je nedozírný. Na následujících stránkách máte
možnost poznat dvanáct silných osobností,
které jsou toho důkazem.
Tím končí strohá řeč čísel a grafů
a začíná příjemné a inspirativní čtení
o názorech žen, které už předvedly, že
úspěch ve finančním poradenství není
n
zdaleka jen záležitostí mužů. 18
19
Téma měsíce
Téma měsíce
Jana Zíbová
Jako ředitelka vedete tým složený
z mužů i žen. Jakým způsobem je
motivujete? Co platí na muže a co
na ženy?
Nemyslím si, že pohlaví rozlišuje způsob
motivace. Je to vnitřní věc každého z nás.
Manažer musí tu motivaci najít a umět s ní
pracovat a rozvíjet ve prospěch jednotlivce. Nevnímám svou ženskost jako zvláštní
kvalitu. Více přece záleží na profesních
a osobních kvalitách než na pohlaví.
Které vlastnosti nebo schopnosti
podle vás chybí mužům, a v čem jsou
naopak lepší?
Myslím, že muži trpí „nejistotou postavení“.
Musí toho neustále dosahovat více a více,
nezáleží, co se jim povedlo v minulosti.
Jsou neustále zaměřeni na cíl, důležitost
úspěchu, postavení a respekt jejich klíčových lidí. Ženy jsou pečlivější, dovedou
lépe vnímat motivaci, lépe kombinovat
a dodržují řády a pravidla. Také je pravdou,
že pokud to žena chce dotáhnout vysoko,
musí často vynaložit větší úsilí než její
mužští kolegové, aby dokázala, že jim stačí
a že její rodinný život nebude zasahovat
do plnění pracovních povinností. A hlavně
se musí více přizpůsobit mužskému myšlenkovému světu.
Vaším životním partnerem je oblastní ředitel Michal Budín. Jak se žije
s partnerem, který je zároveň vaším
kolegou?
Je to náročné, ale celkově skvěle. Povídáme
si o tom, čemu oba rozumíme, chápeme
pracovní vytížení i nepřítomnost doma toho
druhého. Máme společné volno bez limitu
dovolené za cenu toho, že máme perfektně
na minuty zorganizovanou domácnost.
Snažíme se respektovat to, že doma není
nikdo prorokem. Je to o vzájemné domluvě
a nalezení nějaké rovnováhy v rodině. Můj
partner má zdravé ego, věří si, a proto nešlape po mém. Vnímám to jako dar.
deset otázek na tělo
Jméno
Jana Zíbová
Kariérní stupeň
regionální ředitelka
Můj největší životní úspěchv osobní rovině rodina, v pracovní nejlepší regionální
ředitel BC za loňský rok
Jana Zíbová v roce 2002 jako
první žena v historii Broker
Consulting dosáhla pozice
regionální ředitelky. Byla také
první regionální ředitelkou, která
zažila v roce 2007 sestup na nižší
pozici a opětovný návrat (2008).
Na letošní Výroční konferenci byla
první ženou, která získala titul
nejlepší regionální ředitel roku.
Je to zkrátka průkopnice a bojovnice.
Rozdává kolem sebe energii, učí lidi kolem
sebe dívat se na věci pozitivně, nebojí se
říkat, co si myslí, a dát najevo své emoce.
S oblastním ředitelem Michalem Budínem jsou pracovními i životními partnery.
Veškerý volný čas Jana věnuje svým dvěma
dcerám, osmnáctileté Denise a osmileté
Nelly, které jsou pro ni za všech okolností
prioritou číslo jedna.
Co bych změnila v Broker Consulting
„Nevyhrávejme nad sebou, vyhrávejme společně,“
řekl Pavel Matoušek. A já se pod to podepisuji.
Tři parametry ideálního muže
charismatický, pohodový chlap s rozhledem
V čem jsem lepší než muži?
Nejsem lepší, jsem jiná.
Můj životní sen
Je nehmotný, ale nechám si ho pro sebe.
Oblíbená značka oblečeníMám ráda kvalitní, sportovně-elegantní styl, umí to
více značek.
Oblíbený parfémParfémy mi kupuje můj partner, protože mě zná a ví,
že si neumím vybrat.
Za co nejvíce utrácím
za svoje děti a dovolené
Co možná nevíte o Janě Zíbové:
V dobách studií hrávala na nejvyšší republikové úrovni softball.
Mnoho žen tvrdí, že nemohou dělat
kariéru, protože mají rodinu. Vy jste
jasným důkazem toho, že to jde. Jak to
zvládáte?
Ráno přemýšlím, co cestou domů z práce
koupím k večeři, v kolik mám dceru vyzvednout ze školy, a o tři hodiny později vedu
poradu. Tak vypadá, s určitou nadsázkou,
den manažerky. Starost o rodinu většinou
zůstává na mně. Přežila jsem i to, že mi někdo cizí žehlí a skládá prádlo, vyrovnala jsem
se s tím, že ne každý moje rozhodnutí ocení.
Domácnost mě naučila vnímat detaily
a uvažovat dlouhodobě. Mám věci naplánované dopředu, ale počítám s tím, že budu
muset program operativně přizpůsobovat
podle aktuální situace. A když to už opravdu
nejde, spoléhám na svou maminku.
Co by měly vědět ženy, které se rozhodnou „podnikat“ v oboru finančního
poradenství a budovat manažerskou,
respektive ředitelskou kariéru?
Podnikání je těžké v tom, že aby člověk byl
úspěšný, musí mít velkou míru sebekázně. Prostě se na práci nevykašlat, když se
zrovna nedaří, a donutit se pracovat, ať je
venku horko nebo prší. Na druhou stranu,
když se to pohne dopředu, můžete lépe
„dýchat“. Myslím, že za malý počet žen
v managementu firem si z části mohou
ženy samy. Řada z nich o významné
a časově náročné funkce moc nestojí,
spíše se toho bojí. Teď nevím, jestli jsem
tímto výrokem některé ženy od podnikání
neodradila. Ale věřte mi, chtěla jsem vás
n
spíš povzbudit. Ať se vám daří.
20
21
Výsledky
říjen 2010
Výsledky
říjen 2010
počet nováčků
Skupinové body
Jméno
BodyJméno
Jana Zíbová
Michal Koubek
Igor Szeles
Roman Hušek
Emil Malý
Rudolf I Gusti
Luděk Vokoun
2072
2040
1912
1780
1749
1552
1454
Matěj Kubrt
Rudolf Kolbaba
Drahomír Olšiak
Pavel Šimků
Jan Tuček
Julius Šafr
Pavel Hošek
Body Jméno
989
922
877
838
835
825
793
František Rejzek
Pavel Kadleček
Patrícia Balkó
Petr Nechutný
Josef Vašíček Jana Holátová
Václav Vích
BodyJméno
772
740
717
710
695
676
666
Libor Nekvasil
Michael Rund
Jindřiška Dresslerová
Roman Skala
Pavel Zym
Petr Nechutný
Jozef Szeles
JménoNováčciJménoNováčciJménoNováčciJménoNováčci
Body
654
645
612
599
597
563
519
Lukáš Buček
Tomáš Hlubuček
Václav Zeman
Petr Suk
Radoslav Mihok
Patrícia Balkó
Petr Hofman
David Hercig
Pavla Sovková
Jaromír Ocelka
Michal Koubek
Ivan Strachoň
2
2
2
2
2
2
Katarína Nguyenová
Roman Dungel
Zdeněk Langr
Šárka Malá
Josef Vašíček Miloslav Horáček
2
2
2
2
2
2
Ivana Pavlíčková
Martin Řehounek
Peter Ožvald
Marián Ďurík
Tomáš Fošum
2
2
2
2
2
Anketa – vlastní body
Anketa – skupinové body
Své výsledky komentují tři nejúspěšnější obchodníci měsíce října.
Své výsledky komentují tři nejúspěšnější ředitelé měsíce října.
Jana Zíbová,
regionální ředitelka
Myslím, že vítězství je báječná věc. Ne dobrá, ale báječná.
Protože když jednotlivé skupiny vítězí, všem lidem se daří
a rostou. Pojďme růst společně, pojďme vítězit všichni
„pro značku Broker Consulting“. Jak říkal Brian:
„Mám se rád.“„Jsem konzultant.“
„Jsem vždy připraven.“
„Jsem zodpovědný za sebe.“
„Miluji svoji práci.“
„Dokážu to.“
„Jsem nejlepší.“
Michal Koubek,
regionální ředitel
Sice jsme obhájili druhé místo,
ale s počtem bodů rozhodně
spokojený nejsem. Nevím,
co a kde bylo za erupce, ale
vím, že v týmu mám spoustu schopných, šikovných
a pracovitých lidí, kteří mají na mnohem více, než předvedli. Držím jim pěsti, ať v měsících listopadu i prosinci
ukážou, co dokážou .
Iveta Kohoutová,
konzultant
Igor Szeles,
regionálny riaditeľ
Výsledok za mesiac október je
úsilie všetkých, ktorí vnímajú
svoju prácu ako svoju profesiu.
Na Slovensku mnoho ľudí
z branže cíti, že prichádza zmena v podobe povinnej
certifikácie maklérov. Osobne si myslím, že je to šanca
hlavne pre ľudí, ktorí vnímajú svoju profesiu ako skutočné
povolanie. Práve na takýchto ľudí sa môže každý manažér
oprieť, to sú tí ľudia, ktorí tvoria hodnoty, ktorí robia výsledky. Aj mesiac október to potvrdil. Ďakujem všetkým,
ktorí svojim osobným a manažérskym príkladom prispeli
k tomuto výsledku, a teším sa na rast týchto skvelých ľudí.
Za výsledky stojí práce,
pečlivost, znalosti detailů o klientech i o produktech. Body mi
přinesly uskutečněné hypotéky,
investice i komplexní řešení pro rodiny. Radost mám také
ze spokojených klientů a z celkové stornokvóty 0,044.
210
206
200
198
196
188
188
186
Tomáš Bubeníček
Pavla Přidalová
Elena Kalousková
Martin Koiš
Milan Janda
Jiří Janda
Jiří Šádek
Josef Vozabule
Druhého místa si samozřejmě
cením a doufám, že příští měsíc
se opět objevím někde v popředí. Regata v Chorvatsku byla
výborná a já mám velkou motivaci podívat se příští rok
do Řecka! Mám ještě prostor pro zlepšení – první je první.
Petr Boháč,
finanční specialista
senior
Nepovažuji výsledek 266 bodů
za nijak převratný. Jsem druhý
až třetí patrně jen proto, že se
ostatním nedařilo úplně dobře. Což mě překvapuje,
uvážím-li, že je naše sezona.
z těchto bodů nebyla vyplacena žádná peněžní diference. Body
jsou spolupracovníkům počítány za všechny země, kde působí,
a jsou přepočítány na nové eurobody (tj. bodů ze Slovenska,
Maďarska a Rumunska se započítává jen polovina).
Jan Bláha, vedoucí oddělení IT
Výsledky soutěže Regata 2011 pro společnost Broker Expert za období říjen 2010
JménoBody
JménoBody
JménoBody
JménoBody
Markéta Reisová
Martin Karásek
Lucie Šrédlová
Zuzana Baffyová
Adéla Jírová
Martin Hušek
Ondřej Fousek
Antónia Janečková
Jiří Vosyka,
manažer
Jak se počítají výsledky pro OK Info
Bodové výsledky jsou rozděleny do dvou kategorií – vlastní body
(body pouze z vlastní produkce) a skupinové body (body pouze
z podřízených spolupracovníků). U skupinových bodů jsou navíc
odečteny skupinové body podřízených, které získali na stejném
kariérním stupni, tj. vyhodnocovanému spolupracovníkovi
vlastní body
Iveta Kohoutová
318
Jiří Vosyka
266
Petr Boháč
266
Jan Pojar245
Pavel Houška
241
Denisa Voltnerová
237
Peter Ožvald
213
Dušan Birka
212
4
3
3
3
2
2
178
177
176
174
172
171
171
170
Lucie Ederová
Jakub Novotný
Daniela Dlouhá
Petra Gomolová
Lubomír Pochobradský
Marcela Čadková
Zsolt Czuczor
Lenka Benešová
167
166
158
157
156
153
151
151
Kategorie: ředitel
Body Jana Šmardová
Jiří Nekvapil
Marek Rys
Jan Smutný
Petr Janíček
Dušan Tomčo
Jan Gruza
Olga Suková
Pavel Fara
Jana Sklenářová
15
12
10
8
6
5
4
3
2
1
Kategorie: manažer senior
Body Lukáš Kadeřábek
Lenka Andršová
Milada Petrů
Jitka Ernestová
Radek Zuščák
Alexandra Sedláčková
Roman Chlubna
Jiří Hodný
Petr Andrš
Václav Luska
15
12
10
8
6
5
4
3
2
1
Kategorie: obchodníkBody
Roman Herman
Petra Ostrovidová
Filip Andrš
Roman Chlubna
Zdeňka Franklová
Jana Luptáková
Petr Krajcigr
Renáta Němečková
Marie Olivová
Zdenka Padušáková
15
12
10
8
6
5
4
3
2
1
Výsledky soutěže Regata Broker Consulting 2011
Níže uvedené tabulky obsahují kumulované průběžné výsledky soutěže za období 6–10/2010 spolupracovníků, kteří získali 5 a více bodů. Podrobnější informace o výsledcích a pravidlech soutěže najdete na
KATEGORIE: Obchodník
těchto odkazech: CZ OK NET Broker Consulting, a. s. – Soutěže – Soutěže pro rok 2010; SK OK NET Broker Consulting – Súťaže; Podrobná pravidla soutěže najdete rovněž na OK Netu v sekci „Soutěže pro rok 2010“.
KATEGORIE: Manažer senior
Prémiové body
Jméno
Jiří Vosyka
Renat a Soukalová Iveta Kohoutová Jiří Mrázek
Jitka Přibylová
Petr Novota Jana Bartlová
Body 28
22
21
15
15
15
13
Jméno
Dušan Birka
Marta Žížková
Ondřej Fousek
Pavlína Půtová Kristýna Nožinová Petr Boháč Petr Hendrych Body 12
12
12
12
10
10
10
Jméno
Jan Pojar Marcel Hynek Monika Mičianová
Petr Janovský Vladimíra Pavlíčková Jan Pacholík Lukáš Křetínský Prémiové body
Body
8
8
8
8
8
6
6
Jméno
Ludvík Zíka Lukáš Šťastný
Pavel Dressler Pavel Houška Petr Štěpánek
Body
5
5
5
5
5
JménoBody JménoBody JménoBody
JménoBody
Emil Malý
Igor Szeles
Michal Koubek
40
37
35
Rudolf I Gusti
Jindřiška Dresslerová
Ondřej Schejbal Jméno
38
35
33
22
18
16
Ivan Dischinger Jan Skolil David Chalupka Martin Ondruš
Pavel Škába Petr Hošek Body 15
15
12
12
12
12
Jméno
Julius Šafr Pavla Sovková Václav Kupilík
Monika Fundová
Miloslav Fast
Jakub Krčmář Body
10
10
10
9
8
7
Jméno
Helena Mikešová
Iva Smolná Ivan Strachoň
Simona Gaalová Body
6
5
5
5
Prémiové body
Prémiové body
53
41
41
Petr Soler Čeněk Liška Petr Nechutný Eva Patová Petr Gramel
Šárka Malá
Body KATEGORIE: Oblastní ředitel
KATEGORIE: Regionální ředitel
Luděk Vokoun
Jana Zíbová
Roman Hušek
Jméno
25
21
15
Pavel Zym 9
JménoBody JménoBody JménoBody
JménoBody
Matěj Kubrt Jan Tuček Roman Skala
Rudolf Kolbaba 50
35
35
28
Ivan Dischinger
Pavel Hošek Michael Rund
Pavel Šimků
20
20
17
17
Julius Šafr Radek Jelínek
Roman Hušek
Jana Holátová
16
15
15
10
Patrícia Balkó
Libor Nekvasil
Pavel Kadleček Václav Vích 10
8
6
5
23
Téma měsíce
V dubnu 2011 to bude přesně deset let od chvíle, kdy Jindřiška Dresslerová přišla do Broker Consulting.
Historicky druhá regionální ředitelka naší společnosti se na tuto pozici vypracovala přes všechny stupně
kariéry, od konzultantky přes manažerku až po současný stav.
Dnes vede regionální ředitelství, zahrnující
25 lidí, kteří působí v regionu jižních Čech,
na Domažlicku, na Kladensku a v Plzni.
Ve volném čase Jindřiška jezdí na kole,
cestuje a před čtyřmi lety začala lyžovat.
Kromě toho se věnuje také svým třem
vnoučátkům. Baví ji také řízení auta, přes­
tože do svých 35 let vůbec nejezdila. Nyní
tráví za volantem svého Mercedesu velkou
část týdne a za poslední dva roky najela
více než sto tisíc kilometrů.
Jak se cítíte na ředitelských poradách,
kde je silná převaha mužů?
V tomto prostředí se cítím skvěle. Už
od dětství jsem vyrůstala spíše mezi kluky.
Cítím se jako jejich rovnocenný partner.
Naopak bych asi měla problémy, kdyby tam
byla většina žen.
Co si představíte pod pojmem „úspěšná žena“?
Úspěšná žena by měla být spokojená
v práci i v soukromém životě. Měla by být
šťastná a nezávislá.
Jste soutěživá? Užíváte si, když vyhráváte nad muži?
Jsem soutěživá a kariéristka. A každý úspěch
posiluje mé ego.
Jaký je poměr žen a mužů ve vašem
týmu? S kým se vám lépe pracuje?
Můj tým je hodně namíchaný jak věkově,
tak co se týká žen a mužů. Ženám jdou
možná lépe nábory. Ale je to také o tom,
jak je která ambiciózní. Celkově se mi asi
lépe spolupracuje s muži. Jsou racionálnější,
méně odmlouvají a více dělají. I co se týče
Jindřiška
Dresslerová
deset otázek na tělo
Jméno
Jindřiška Dresslerová
Kariérní stupeň
regionální ředitelka
Můj největší životní úspěchZe tří dětí jsem vychovala slušné lidi.
Pracovně je to Broker Consulting.
Co bych změnila v Broker ConsultingNeměnila bych nic. Jsme dynamická společnost,
kde ty změny dělá za mě někdo jiný. Já se jim ráda
podřizuji.
Tři parametry ideálního mužeIdeální muž je jako yetti. Všichni o něm mluví,
ale nikdo ho neviděl.
V čem jsem lepší než muži?
ve vytrvalosti a pečlivosti
Můj životní senMít spokojenou rodinu a být spokojená sama
se sebou.
Oblíbená značka oblečení
Marks and Spencer, Oliver
Oblíbený parfém
Chloé
Za co nejvíce utrácím
za oblečení a kosmetiku
kamarádského vztahu, vyhledávám spíše
muže. Ženy jsou tak trochu závistivější.
Je potřeba mít pro práci regionální
ředitelky nějaké mužské vlastnosti?
Petr Hrubý o nás někdy říká, že jsme muži
v sukních. Na téhle pozici určitě některé
mužské vlastnosti potřebujeme. Například
rozhodnost, někdy je třeba ukázat přísnost,
pevnou ruku.
Projevuje se to i doma?
Asi ano, zvládám většinu mužských prací.
Nedělá mi potíže vzít vrtačku, dokážu si
opravit vypínač... I když takové ty speciální
práce, například s elektřinou, to už nezvlá­
dám. Ale dokážu si to zajistit.
Pečete na Vánoce cukroví?
Přiznám se, že poslední roky jsem sama ne­
pekla, ale letos jsme se s dcerou a snachou
dohodly, že na tyto Vánoce se do pečení
pustíme. Uvidíme, jak to zvládneme. Jinak
ale peču ráda.
Jakou radu byste dala ženám, které
mají ambice budovat kariéru?
Všechno jde, stačí jen chtít. Z jednoho filmu
mi utkvěla v hlavě věta: „Když si člověk
vydělá peníze, měl by nechat vydělat
i ostatní.“ Takže jsem se naučila využívat
práce hospodyně, a když přijdu domů,
nestresuji se tím, že musím žehlit a uklízet.
To nechávám ostatním lidem, aby si taky
n
vydělali .
25
Téma měsíce
Regionální ředitelku Broker Expert Janu Šmardovou lze jedním slovem
popsat jako pohodářku. O svém životě mluví s nadhledem a humorem,
ale zároveň neskrývá své pracovní ambice a soutěživost.
Jana
Šmardová
V oblasti obchodu pracuje dvacet let,
během kterých zažila lepší i horší obdo­
bí. Před dvanácti lety se vypořádala i se
situací, kdy jí (coby matce tehdy roční­
ho dítěte) zůstaly dluhy z předchozího
manželství ve výši třičtvrtě milionu korun.
Tehdy začala pracovat v oboru financí.
V Broker Consulting. Jana Šmardová působí
od letošního července a v současné době
zde vede tým bezmála sedmdesáti lidí.
Má třináctiletou dceru a tříletého syna.
Ke svým pracovním a rodinným povinnos­
tem ve volném čase studuje vysokou školu
pedagogickou. Říká, že největším koníč­
kem je pro ni práce, ale ráda se věnuje také
cestování s rodinou a sportu, především
lyžování. Je bývalou juniorskou mistryní
republiky v obřím slalomu.
Je na ředitelské pozici výhodou nebo
nevýhodou být ženou?
Myslím, že to je spíše nevýhoda, protože
chlapi nás přirozeně neuznávají jako lídry.
Ženy musí pracovat dvakrát víc, aby chla­
pům dokázaly, že na to mají.
Spolupracuje se vám v týmu lépe
s muži – nebo se ženami?
S chlapy je to jednodušší. Mají přímo tah
na bránu a to mi vyhovuje. Nemám ráda ko­
lem toho nějaké tanečky. Ženy, které mám
kolem sebe, jsou však skvělé. Moje životní
heslo je: „Hledám si do týmu lidi, kteří jsou
lepší, než jsem já sama.“ A v tom to je.
Jak se vám daří zvládat zároveň rodinné a ředitelské povinnosti?
Dříve jsem měla hospodyni a teď je můj
partner na mateřské. Funguje to výborně,
i když v současné době to trochu zkompli­
koval, protože se rozhodl jít jako obchodník
do Brokeru. (smích) Myslím, že hlavní fígl je
mít doma dobré zázemí. Mně fandí celá ro­
dina a tu podporu doma mám. To je klíčové.
Co byste vzkázala ženám, které tvrdí, že
není možné skloubit kariéru a rodinu?
Ať si stanoví své cíle a ty komunikují se
svými partnery. Partner i děti musí vědět,
kam směřujete a proč to děláte. Je důležité,
aby děti rozuměly tomu, proč mamka není
večer doma. A také je důležité je za to
odměnit. Pro mě to znamená například,
že když jsem s nimi na dovolené, nemám
s sebou mobil a trávím čas opravdu naplno
jen s nimi.
Jaké vlastnosti musí mít žena, která
chce dělat ředitelskou kariéru?
Důležitá je pokora a umění naslouchat. Dále
je nezbytné mít drive. Bez nasazení a elánu
se tato práce nedá dělat. Další podstatnou
vlastností je schopnost najít rychlé řešení.
Problémy přicházejí a manažeři jsou placení
od toho, aby je řešili.
Co podle vás znamená pojem „úspěšná žena“?
Úspěšná žena by měla být spokojená
ve třech oblastech. První je rodina a přátelé.
Za druhé by měla být spokojená sama se
sebou. To znamená vzdělávat se a praco­
vat na sobě. A třetí je byznys. Pokud ty tři
oblasti jsou vyvážené, pak všechno funguje
a žena je úspěšná.
Jaký máte vztah k Vánocům?
Vánoce miluji. Dříve jsem jezdila před
Vánocemi s rodinou k moři. To letos
vzhledem k okolnostem nepůjde. Miluji
dárečky, strojení stromečku v noci, rodinu
pohromadě. Letos bych si nejvíce přála,
aby je s námi ještě strávila moje nemocná
n
maminka.
deset otázek na tělo
Jméno
Jana Šmardová
Kariérní stupeň
regionální ředitelka Broker Expert
Můj největší životní úspěch
dcera Veronika, syn Tomáš František
Co bych změnila v Broker Expert
Nic
Tři parametry ideálního mužeMůj chlap. Ale parametry neřeknu, protože by ho pak
chtěla každá.
V čem jsem lepší než muži?
Myslím, že nejsem lepší než muži.
Můj životní senMám jen cíle. Můj první cíl je finanční nezávislost,
druhý je procestovat všechny přírodní rezervace
v Americe. A třetí – pořádně se věnovat vnoučatům,
až je jednou budu mít.
Oblíbená značka oblečeníTo je záludná otázka. Nemám oblíbenou značku.
Koupím si to, v čem se cítím dobře. S oblečením mi
radí kamarádka.
Oblíbený parfém
Hugo Boss Woman. Celý život.
Za co nejvíce utrácímZa vzdělání, za knížky a za semináře. A za cestování
s rodinou.
26
27
Téma měsíce
Téma měsíce
Finanční kariéra Márie Tkáčové nastartovala v roce 2005. Tehdy se
ze zvědavosti sešla s Julem Rusňákem (ředitelem Fin Consulting)
a po deseti minutách pochopila, že v jeho společnosti chce pracovat.
V Košicích pak dokázala na zelené louce
vybudovat svou pobočku. Dnes má coby
regionální ředitelka v týmu 40 lidí a její
ambicí je rozšířit ho na 100 spolupracov­
níků. Provozuje kanceláře v Humenném,
v Rožňavě, v Košicích a dvě v Sabinově.
Máriiným koníčkem je umění, ale dokáže
si užít i řízení auta. Miluje také tanec, kte­
rému se dříve věnovala dokonce profesio­
nálně. Volný čas tráví především se svými
dvěma syny – dvanáctiletými dvojčaty
a jejich kamarády.
Jaké vlastnosti musí mít žena, která
chce dělat kariéru regionální ředitelky? Myslíte, že k této práci mají lepší
dispozici muži – nebo ženy?
plína je na prvom mieste. Potom je nutné,
aby človek vedel, prečo chce túto prácu
robiť. Musí mať cieľ. Keď som ja vstupovala
do firmy Fin Consulting, mala som jasnú
predstavu o tom, kam sa chcem kariérne
prepracovať, ako chcem zarábať, aby moja
rodina bola v pohode. Neustále sa snažím
pomáhať druhým, tak aby sa naučili zará­
bať a dokázali si v našej firme plniť svoje
túžby a ciele.
Máte v týmu více žen nebo mužů?
Najprv to bola samá žena, ale teraz sa to
vyrovnáva. 60 % žien a 40 % mužov. Aj
vďaka takému zoskupeniu panuje v regióne
vynikajúca atmosféra – tí chlapi predsa len
majú niečo do seba.
Ivana Čmovšová je jedinou
ženou v představenstvu Broker
Consulting. Zároveň vykonává
pozici provozní ředitelky, kde má
na starosti oddělení sekretariátu,
správy dat a IT.
Mária
Tkáčová
Sama neviem prečo. Ale aj ja som na za­
čiatku oslovovala svoje kamarátky. Myslím
si, a teraz nechcem uraziť chlapov, že žena
je viac vytrvalá na ceste za svojim cieľom.
Chlapi z mojho pohľadu sú málo dočkaví
a chcú hneď výsledok. K tomu obchod je
o emóciach a to ženám ide lepšie.
Co si představíte pod pojmem „úspěšná žena“?
V mojom ponímaní je to žena, ktorá je
v niečom výnimočná a robí to excelentne.
Je jedno, či sú to financie alebo iné odviet­
vie. Okrem toho, ak zvláda aj svoju rodinu
a neodsúva ju na druhú koľaj, vie si to sklbiť
– takúto ženu vnímam ako úspešnú.
Myslím, že kto chce byť riaditeľom alebo
riaditeľkou, riadiť tým ľudí, musí byť
disciplinovaný sám k sebe. Čiže autodisci­
Čím to je, že ve Fin Consulting je převaha žen? Podle statistiky pracuje ve Fin
Consulting 60 % žen.
deset otázek na tělo
Jméno
Mária Tkáčová
Kariérní stupeň
regionálna riaditeľka Fin Consulting
Můj největší životní úspěch
Naučila som ľudí zarábať peniaze.
Co bych změnila ve Fin ConsultingZvýšila by som počet spoločných akcií pre finančných
špecialistov v BC a FC.
Tři parametry ideálního muže
osobnosť, charizmatický, sexi
V čem jsem lepší než muži?Dokážem byť vytrvalešia a trpezlivejšia na ceste
za cieľom.
Můj životní sen
bývať v dome s veľkou záhradou
Oblíbená značka oblečení
MNG SUIT
Oblíbený parfém
CHANEL
Za co nejvíce utrácím
topánky – obuv
Vy máte nějaký fígl na to, jak skloubit
rodinu a kariéru?
Vobec nemám žiaden „fígl“. Len viem
presne, že v tomto biznise a v našej firme
chcem dosiahnuť maximum. Najprv som
si stanovila cieľ, potom som si poveda­
la, v čom všetkom nechcem obísť moju
rodinu. Mojim pravidelným pomocníkom
je diár a priorita dňa. Tu žiadne fígle, žiadne
skratky neexistujú. Každý žije iný život
v inom prostredí, s inými ľuďmi. Dá sa to
bez problémov zvládnuť, ak si každý z nás
presne stanoví, čo je preňho doležité: ako
a s akými ľuďmi chce prežiť deň, týždeň
a potom aj celý rok.
Jaký je váš vztah k Vánocům?
Ja milujem Vianoce a je to pre mňa najkrajší
sviatok roku. Už dnes máme na dverách
predvianočný veniec. Moji chlapci zdobia
byt už dva týždne pred sviatkami, lebo nám
je ľúto, že Vianoce utečú vždy tak rýchlo. n
Ivana
Čmovšová
Kariéru začínala jako „obchodní zástupce“
v pojišťovně, proto dobře ví, jak náročná je
práce obchodníků. Před třinácti lety pak,
jak sama říká, položila správnou otázku
ve správný čas na správném místě a od té
doby je její život neodmyslitelně spojen
se společností Broker Consulting. Ivana
posledních 15 let tráví volný čas převážně
na fotbalových trávnících se synem, který
vrcholově sportuje (v současnosti půso­
bí v zahraničním angažmá). Ráda si také
přečte pěknou knížku a relaxuje při pravi­
delných procházkách se psem. V nejbližší
době má v plánu „oprášit“ svou vášeň pro
lyžování a cestování.
Jste jedinou ženou v představenstvu
a top managementu Broker Consulting.
Jaké to je? Jak se vám pracuje mezi
samými muži?
Motivující, vyčerpávající, zábavné… Určitě
ne stereotypní. Myslím, že jsme vyvážený
tým, a taková práce mě baví. Na druhou
stranu v odděleních, která mám na starosti,
je téměř vyrovnaný počet mužů i žen a spo­
lupráce s nimi je též skvělá. Jsem na všech­
ny moc pyšná.
Podle mě je rozhodující odbornost a pova­
hové předpoklady. Znám mnoho schop­
ných žen a neschopných mužů. Bez urážky
– samozřejmě je to i naopak .
Myslíte, že je důležité, aby ve vedení
firem byly i ženy?
V čem vidíte důvod toho, že na ředitelských pozicích je výrazná převaha
deset otázek na tělo
Jméno
Ivana Čmovšová
Kariérní stupeň provozní ředitelka a členka představenstva
Broker Consulting
Můj největší životní úspěch
podařilo se mi vychovat úspěšného syna
Co bych změnila v Broker Consulting
aby standardů bylo více než výjimek
Tři parametry ideálního muže
tolerantnost, zodpovědnost, smysl pro rodinu
V čem jsem lepší než muži?­–
Můj životní senPřed 13 lety mi slíbil Petr Hrubý, že jednoho dne
budu uzávěrku spouštět zmáčknutím knoflíku
z pláže na Floridě, tak třeba to přijde…
Oblíbená značka oblečení
Pietro Filipi
Oblíbený parfém
Nina Ricci Love in Paris
Za co nejvíce utrácím
za dovolené
mužů? Myslíte si, že muži mají lepší
dispozici k výkonu manažerských
a reditelských postů?
Muži mají ve většině případů větší „tah
na branku“, jsou více zaměřeni na jeden cíl.
Většina žen naopak kromě profesní kariéry
chce dobře plnit i roli matky, a proto jejich
zaměření na jeden cíl není tak razantní.
Hlavně v jejich případě je nutná podpora
celé rodiny, vzájemná tolerance i kooperace.
Co považujete v životě za největší
výhodu žen?
Výhodu? Snad jen, že máme přednost při
nástupu do záchranného člunu.
Pečete na Vánoce cukroví? Baví vás to?
Před Vánocemi máme tradičně nejvíce
práce kvůli zkráceným termínům, takže zde
funguje mnou výše zmiňovaná kooperace
v rodině, a v dostatečném množství mě
zásobují rodiče. Od přírody jsem spíše „slu­
neční typ“, takže v posledních letech trávím
Vánoce s rodinou většinou u moře. Nutno
ale říci, že problém zorientovat se (a nejen
n
to) v kuchyni nemám.
28
29
Téma měsíce
Téma
Know-how
měsíce
Na první pohled nenápadná oblastní ředitelka
z Nitry v roce 2010 zazářila. Už v pololetí dosáhla
v Broker Consulting na Slovensku nejlepších výsledků
ve skupinových bodech. S každým dalším měsícem se
její náskok zvyšuje a do konce roku už nedává svým
ředitelským kolegům šanci, že by ji mohli předběhnout.
Patricia Balkó
Do oboru finančního poradenství přišla
Patrika Balkó, která je původním povolá­
ním zdravotní sestra, přesně 14. 2. 2003.
A jak už to na Valentýna bývá, byla to
láska na celý život. Začínala ve společnosti
OVB a v červnu 2008, po setkání s Petrem
Hrubým, se rozhodla změnit působiště
na Broker Consulting. Toto rozhodnutí
dnes hodnotí jako nejlepší ve svém životě.
V současné době působí se svým 40člen­
ným týmem v Nitře, v Nových Zámkoch,
v Levicích a ve Vranově nad Topľou. Pat­
riciiným koníčkem je práce, která ji 100%
naplňuje, a dvě skvělé děti, kterým věnuje
každou volnou minutu. Dalším, trochu
netradičním zpestřením volného času jsou
pro Patriku kouzelnické triky, které ovládá
na profesionální úrovni.
Je pro vás v životě důležitá kariéra?
Kariéra je v mojom živote veľmi dôležitá.
V podstate celý svet je o kariére. Ňou sa
odzrkadľuje schopnosť presadiť sa v zloži­
tom systéme. Stačí sa len pozrieť na hierar­
chické fungovaní zvieracích svoriek.
Myslíte, že je možné skloubit ředitelskou kariéru s rodinnými povinnostmi? Jaký na to máte fígl?
Častokrát sa ma na túto otázku pýtajú
ľudia. Priznám sa, že sa nad touto otáz­
kou často zamýšľam aj ja, najmä keď som
mala výčitky svedomia prihliadnuc na čas,
ktorý trávim so svojou rodinou. Jeden
úspešný človek a dlhú dobu môj „učiteľ“
povedal krásnu vec: „Nezáleží na čase,
ktorí s deťmi strávite, ale na kvalite času,
ktorý ste s nimi.“ Mnohé matky trávia čas
so svojimi deťmi 5-6 hodím denne popri
varení, upratovaní a domácich praciach.
My s deťmi máme na seba čas tak hodinu
denne a nedeľu. A tento čas patrím len im.
Vypínam telefón a som ich mama.
Mnoho žen tvrdí, že práce ve finančním poradenství je pro ženu s malými
dětmi příliš náročná. Jaký na to máte
názor vy?
Ja som v tomto obore začínala popri dvoch
maličkých deťoch, dcérka mala 6 mesiacov
a syn 2,5 roka. Veľa ľudí v tej dobe hovorilo,
že nemôžu túto prácu robiť, lebo majú
deti. Ja však do dnešného dňa tvrdím, že
túto prácu robím práve preto, lebo mám
malé deti. Začiatky vo financiách v tej dobe
neboli ľahké. Úplne absentovalo vzdelá­
vanie, systém alebo zaškolenie. A práca
s ľuďmi a peniazmi bola sama o sebe dosť
náročná. Čerpala som z mojich predošlých
skúseností. Práca zdravotnej sestry vás
dostatočne pripraví na prácu s rôznymi
typmi ľudí. Predaj mi tiež nebol cudzí, pre­
tože popri práci a deťoch som sa venovala
ambulantnému predaju hračiek. Takže som
vymenila produkt a namiesto tovaru som
sa naučila predávať klientom sľuby.
V prvním pololetí 2010 jste byla
nejlepší ředitelkou na Slovensku.
Muži-ředitelé zůstali za vámi. Jste
soutěživý tip? Je pro vás toto vítězství
důležité?
To, čo som povedala, a aj moje výsledky
jednoznačne naznačujú, že som súťaživý
tip (smích).
deset otázek na tělo
Jméno
Patrícia Balkó
Kariérní stupeň
oblastná riaditeľka
Můj největší životní úspěch
rozhodnutie pre Broker Consulting
Co bych změnila v Broker Consulting naklonovať Petra Hrubého 
Tři parametry ideálního muže
bohatý, inteligentný, zábavný
V čem jsem lepší než muži?
Som žena 
Můj životní sen
psychologická klinika pre deti
Oblíbená značka oblečeníNemám vyhranenú značku. Kupujem, čo mi padne
do oka.
Oblíbený parfém
Miss Dior Cherie
Za co nejvíce utrácím
životný štýl
Jaké vlastnosti musí mít žena, která se
rozhodne být ředitelkou?
Určite by som nerozdeľovala: muži a ženy.
Z môjho pohľadu je obchod postavený len
na plnení plánu. V čom sme ženy iné ako
muži? Možno v tom, že sme schopné aj
počúvať a nielen počuť.
V roce 2010 váš tým ve výkonech
obrovsky vyrostl a progresivně se rozvíjíte dále. Jak se vám to podařilo?
Co za tímto raketovým růstem stojí?
Rok 2010 súvisí u nás s pravidelným ná­
borom. Na začiatku roka som riešila nábor
len ja a dnes vyberáme do tímu ľudí spolu
s 8 spolupracovníkmi. Z matematického
hľadiska je zvýšenie náborujúcich o 800 %.
Často uvažujem, čo sa tak výrazne zme­
nilo v tomto roku, že sa zmenili naše čísla
smerom nahor. Prišla som len na toto: ak
chcete, aby sa vám darilo, potrebujete sa
dobre naštvať, potom prijať rozhodnutie
a nekompromisne, bez výhovoriek, začať
na rozhodnutí pracovať. Zámerne som
nepovedala, že je potrebné si vytýčiť cieľ,
lebo ciele máme každý častokrát aj niekoľ­
ko rokov napísané na papieri, alebo len za­
definované v hlave. Ale jedine rozhodnutie,
je to, čo mňa a náš tím pomohlo naštarto­
vať. Môj život je teraz presne taký, o akom
som vždy snívala, a presne odzrkadľuje to,
čo som pre to spravila.
Jaké plány máte na příští rok?
Naše ambície do nasledujúceho roka sú
veľké, do konca júla 2011 chceme do­
siahnuť regionálne riaditeľstvo.
n
30
31
Téma měsíce
Téma měsíce
Renata Soukalová patří už několik let k nejlepším obchodníkům,
které v Broker Consulting máme. V naší společnosti pracuje od roku
2002. Vyzkoušela i manažerskou kariéru, ale nakonec se v roce 2004
rozhodla jít cestou finanční specialistky.
Od té doby se pravidelně rok co rok obje­
vuje při Výročních konferencích na stup­
ních vítězů. Přestože za sebou nechává
řadu dravějších a ambicióznějších kolegů,
říká, že pro ni vítězství není důležité. Moti­
vací jsou ale pro Renatu soutěže o firemní
zájezdy. S Broker Consulting díky svým ob­
chodním úspěchům procestovala Ameriku,
Mexiko, Jihoafrickou republiku (kde ji prý
málem sežrali lvi), navštívila Dubaj, dvakrát
se podívala do Itálie a příští rok ji čeká
jachta v Řecku. Před kariérou ve finančním
poradenství Renata provozovala spolu
s manželem síť obchodů s potravinami.
Relaxem jsou pro ni koně, na kterých jezdí
odmala, jeden čas dělala dokonce instruk­
torku jezdectví. V současnosti je majitelkou
jednoho koně. Před rokem a půl se stala
babičkou dvou vnoučků, takže ve volném
čase si teď užívá také jich.
Jaké vlastnosti musí mít žena, která
chce být nejlepší obchodnicí Broker
Consulting?
Mně osobně při obchodech hodně po­
máhá intuice. A také trpělivost. Obvykle
jsem u klienta 2 až 5 hodin. Moje nejdelší
schůzka trvala devět hodin. Snažím se o co
největší výtěžnost u každého klienta.
Jaký je pocit stát každý rok na pódiu
při Výroční konferenci jako nejlepší
obchodnice? Jste soutěživá?
Ne. Vždycky, když jdu na pódium, jsem
napůl na omdlení. To jsou věci, které váž­
ně nemusím. Ani bez toho pódia pro mě
vítězství tolik neznamená. Je mi opravdu
jedno, jestli jsem nad někým vyhrála. Tu
práci dělám hlavně kvůli sobě, ne kvůli
prvenství.
Co si představíte pod pojmem „úspěšná žena“?
Nezávislost.
Změnilo se něco ve vaší práci od té
doby, co máte vnoučata?
Vnoučata si chci užít, ale určitě nejsem
babičkou na půl úvazku. Ráda je hlídám
o víkendech, ale přes týden jen mimořádně.
Práci se ve všední dny věnuji od rána do ve­
čera. I když mám ruce ve škopku, přemýšlím
o práci. Toho času je strašně málo, abych si
vnoučky pořádně užila, ale jsou úžasní.
Myslíte si, že je rozdíl v tom, jestli je
váš ředitel muž nebo žena?
Ne. To není podstatné. Důležité je to, jak
se ke svým podřízeným chová. S Janou
Zíbovou to fungovalo vždycky perfektně.
Mám klid na práci a to mi vyhovuje. Jana je
velké srdce. Ale bohužel jsou i lidé, kteří toho
dokážou zneužít.
Myslíte, že je těžké obstát jako ředitelka mezi muži?
Myslím, že ženská to bude mít na těchto
pozicích vždycky těžší. Chlapi jsou někdy
namyšlení.
Jaký je váš vztah k autům?
Auta můžu. Už jsem jezdila vším možným.
Když jsem nastoupila do Brokeru, jezdi­
la jsem například tranzitem. Při cestách
na schůzky ke klientům jsem ho vždycky
nechala za rohem. Teď jsem si užila toho
meďáka, kterého jsem vyhrála na víkend.
Jezdím ráda rychle. Motorek se bojím. Ale
zkusila jsem to. Pro mě přichází v úvahu
n
buď auto, nebo kůň.
deset otázek na tělo
Jméno
Renata Soukalová
Kariérní stupeň
finanční specialistka senior
Můj největší životní úspěchVýchova a vzdělání dětí. I když na tom má možná větší podíl můj muž. Já jsem se vždycky více věnovala
práci. Je to takový náš společný úspěch.
Co bych změnila v Broker Consulting
Renata
Soukalová
Nic. To je v pohodě. Jsem spokojená.
Tři parametry ideálního mužeV první řadě musí být spolehlivý. Potom pracovitý a samostatný. Nechtěla bych mít doma další dítě.
V čem jsem lepší než muži?
Chlapi jsou někdy trošku líní. Takže asi v pracovitosti.
Můj životní senBaví mě cestování. Chtěla bych navštívit například New York.
Oblíbená značka oblečeníTo, do kterého se vejdu . Na kostýmy mám jeden butik. Každý kostým nosím jen chvíli. Musím to
střídat. Když jdu ke klientovi třikrát nebo vícekrát, tak se pokaždé oblékám jinak.
Oblíbený parfémNemám oblíbenou značku. Většinou dostávám parfémy jako dárky. Buď mi voní, nebo nevoní.
Za co nejvíce utrácímV současné době za má dvě vnoučata, Honzíka a Kubíka. Je jim jeden a půl a jsou úplně stejní.
33
Téma měsíce
Monika Fundová začínala v Broker Consulting na konci roku 2005 jako
asistentka tehdejšího oblastního manažera a později regionálního ředitele
Michala Koubka. Práci asistentky dělala s malými přestávkami téměř tři
roky a k ní v polovině roku 2007 přidala ještě hypotečního specialistu.
Monika
Fundová
Od 1. 1. 2009, kdy postoupila na pozici
manažerky, se naplno věnuje manažerské
dráze. V současné době vede tým devíti lidí,
kteří působí v Praze, na Mělnicku, Litoměřic­
ku a Královéhradecku. Nedávno dobudovala
své klientské centrum v Praze-Kobylisích,
ve kterém má v plánu ve druhé polovině
roku 2011 postavit oblastní ředitelství. Moni­
ka také spolupracuje s PR oddělením a její
jméno se pravidelně objevuje v médiích
(například na serveru novinky.cz).
Monika patří také k velkým sportovním
fanouškům. Náruživě sleduje hokej, skoky
na lyžích, sjezdové lyžování i atletiku. „Jakmi­
le je nějaká mezinárodní akce sportovního
typu, musím jí přizpůsobovat schůzky,“ říká
s úsměvem. Aktivně ji baví zejména brusle
a kolo. Letošní zimu se chystá učit na snow­
boardu a příští rok se chce vrhnout na tenis.
Dříve dělala závodně atletiku (především
běh na krátké tratě) a basket. Běhu se ovšem
prý dnes už věnuje, jen když něco nestíhá.
Proč myslíte, že je na manažerských
pozicích početní převaha mužů?
Ač to říkám nerada, muži jsou na těchto po­
zicích úspěšnější. Důvod? Jsou to od pravěku
lovci. Mají-li cíl, jdou si jasně za ním. A že
po cestě narazí na překážky? No a co, překáž­
ku přeskočí, podlezou, obejdou, zkrátka
vyřeší a jdou dál. Za minutu už ani neví, že
nějaká na cestě byla. Mají zkrátka větší tah
na bránu a cíl zní jasně: dát gól. Ženy se
více zabývají okolnostmi, jsou citlivější, mají
ochranářské pudy. Některým nevadí, že ne­
daly gól, více řeší, jestli se snad spoluhráči při
tom čistém bodyčeku něco nestalo. To, že
nebyly lepší než soupeřův gólman, jim tolik
nevadí. Když ne teď, tak holt příště… Pro
muže žádné „příště“ není, žijí současností!
deset otázek na tělo
Jméno
Monika Fundová
Kariérní stupeň
manažerka senior
Můj největší životní úspěchPřijetí Silvovy metody za vlastní. Odstranění
starých programů a návyků, rozvoj mysli a převzetí
kompletní zodpovědnosti za svůj život.
Co bych změnila v Broker ConsultingZtotožňuji se a přijímám naši společností takovou
jaká je, nemám potřebu cokoliv měnit.
Tři parametry ideálního muže
charisma, smysl pro humor, galantnost
V čem jsem lepší než muži?výrazně vyvinutější empatie, schopnost identifikovat
emoce, lepší dekodování neverbální komunikace,
o organizačních schopnostech nemluvě 
Můj životní sen
léto – jachta na jihu Evropy, zima – srub v Alpách
Oblíbená značka oblečenívolnočasové – Mango, Tommy Hilfiger, Lacoste,
Guess Byznys – obvykle si nechávám tento typ
oblečení šít na míru
Oblíbený parfém
Sisley Soir de Lune
Za co nejvíce utrácímZa úsměv na mých rtech a lidí v mém okolí (mnohdy
na to mnoho peněz potřeba není). Dále za cestování,
za sport, oblečení a doplňky
Spolupracuje se vám lépe s muži, nebo
se ženami?
Spolupracuje se mi lépe s muži. Odma­
lička jsem vyrůstala především v pánské
společnosti, a když jsem si měla zvolit mezi
kočárkem s panenkou a autem, zvítězila
formule. Více mi vyhovuje komunikace
právě s muži. Líbí se mi jejich myšlení, smysl
pro humor, přímočarost… Nejsem typ, který
zajde do kavárny, aby „poklábosil“. Pro mě
to znamená ztrátu času. Nemám ráda, když
se o něčem stále jen mluví, řeší se věci, které
jsou neřešitelné, či je možná dotyčný ani vy­
řešit nechce. V současnosti mám v týmu jen
dvě ženy, které mají podobný styl myšlení
jako já, proto si rozumíme.
Podle statistik větší část žen v Brokeru volí dráhu specialistů. Proč jste se
rozhodla pro manažerskou cestu? Jaké
je třeba mít předpoklady, aby žena manažerskou kariéru ustála a obstála v ní?
Specialistu jsem zkoušela, ale nejsem na to
vhodný typ. Potřebuji mít kolem sebe lidi,
jsou mým hnacím motorem. Navíc, jakmile
mi něco zapadá do stereotypu, mám s tím
časem problém. Vím, že každý klient je jiný,
takže obchod se stereotypní zdát nemusí.
Jenže časem se člověk dostane do stavu, že
na 90 % ví, co klient odpoví, jak bude reago­
vat, jaké námitky přijdou, o jaký typ klienta
se jedná. Jde samozřejmě o úhel pohledu,
ale na manažerské práci toto nepociťuji.
Kromě schůzek s klienty pracuji na denní
bázi s konzultanty, mám zodpovědnost ne­
jen za své výsledky, ale i za výsledky celého
svého týmu.
Základními předpoklady pro manažer­
skou práci podle mě jsou: silná empatie, být
stále o krok napřed, pokora vůči nadříze­
ným. I když s nimi ve všem nesouhlasíme,
za mnohé jim vděčíme a na to je potřeba
nezapomínat. Zvládne to člověk, který umí
naučit a poradit formou duplikovatelnosti.
A hlavně ten, který klade důraz na férové
vztahy. Každý člověk je jedinečná a neza­
pomenutelná lidská bytost a podle toho je
potřeba s ním jednat. Jak mi nedávno řekl
jeden můj kamarád: manažerská pozice nám
nedává právo někomu rozkazovat. Pouze
ukládá povinnost chovat se tím způsobem,
aby ostatní mohli přijímat naše pokyny bez
n
pocitu ponížení.
Jak se z negativně naladěné klientky stala manažerka a provozovatelka
klientského centra. Tak by se dal nazvat příběh Pavly Sovkové. Její
kariéra opravdu začala schůzkou, na kterou přišla coby odmítavá
klientka pouze ze zdvořilosti.
nezbývá,“ komentuje své fanouškovství
s úsměvem Pavla. Velkým koníčkem Pavly
je také kynologie. Je dlouholetou členkou
Kynologického klubu v Plané, každoročně
organizuje soutěže (například o nejhezčího
voříška ). Se svým psem nasbírala několik
cenných trofejí, jako například šampion ČR,
titul Nejúspěšnější rotvajler v ČR, a další
v Německu a Rakousku.
Pavla
Sovková
V té době podnikala a spokojeně si vedla
svůj obchod s textilem. Nečekaný průběh
schůzky s manažerkou Broker Consulting,
která se komplexně zajímala o její finanč­
ní situaci, ji zaujal natolik, že se rozhodla
domluvit si termín přijímacího pohovoru.
V únoru 2004 se zúčastnila základního
semináře a od té doby je její kariéra spojena
s finančním poradenstvím a společností
Broker Consulting. Ze začátku brala tuto prá­
ci jen jako přivýdělek. Po čase se rozhodla
pustit se do finančního poradenství naplno.
Krátce nato vyhrála za výborné obchodní
výsledky zájezd do Ameriky. Amerika byla
dalším zlomem v její kariéře a po návratu
se vydala na dráhu manažerky. Dnes má
tým šesti konzultantů a v červnu otevřela
klientské centrum na náměstí v Plané u Ma­
riánských Lázní. „V Plané žiji a v podvědomí
zdejších lidí jsem již s naší společností plně
svázána. Troufám si říci, že v rámci ,kon­
kurence‘, která zde působí, patříme mezi
nejvyhledávanější společnost a hlavně mezi
společnost s nejlepší pověstí . A to díky
všem mým spolupracovníkům. Mým cílem
je prosadit se takto ještě v regionu Karlovy
Vary a Cheb,“ říká Pavla. Mimo práci jsou pro
ni naprosto vším dva synové. Díky nim patří
mezi skalní fotbalové fanynky. „Oba kluci
se věnují fotbalu od svých pěti let. Dnes
hrají za dorost v krajské soutěži. Manžel je
hlavní trenér, takže mi tak trochu nic jiného
Spolupracujete raději s muži, nebo se
ženami? A proč?
Takto jednoznačně se to nedá říci. I v tomto
směru je důležitá určitá vyváženost. Spíš
to řeknu: jako nadřízeného zvládnu spíše
muže, který ví, o čem mluví, vážím si ho
a dokážu ho respektovat (a k tomu ví, jak
na mě). Ženy-kolegyně potřebuji pro náš
ženský úhel pohledu a pány pro jejich
přímočarost a sílu.
Je pro vás důležitý úspěch v kariéře?
Jaké jsou vaše ambice?
Úspěch je pro mě důležitý nejen v karié­
ře. Ve všem, co dělám, je pro mě důležité
patřit k těm úspěšným. Nechci být průměr.
Ambice? Spokojenost ve všech směrech,
pro které se rozhodnu. Ve spojení s Broker
Consulting oblastní ředitelka.
V čem vidíte výhody a nevýhody žen
v oboru finančního poradenství?
Jasné výhody máme v obchodní činnosti.
Pokud chceme, umíme ťuknout na správ­
nou strunu emocí a díky tomu řešit ty pravé
cíle klientů. Nevýhodou může být „upjatost“
některých klientů ve smyslu „ženská mi
nebude radit, co s penězi“. Naštěstí dokážu
tyto předsudky velmi rychle zpochybnit
a zůstávám u řešení přes srdce… V mana­
žerské kariéře mohou být ženy znevýhodně­
ny u náborů zajímavých obchodníků. Chlapi
nemají zrovna rádi ženu jako nadřízenou.
Mám pocit, že ženy jsou lepší v obchodě
jako takovém, muži ve vedení lidí. Zastávám
názor, že pořádný vůdce a lídr má být po­
řádný chlap. A jak už jsem řekla, i já si připa­
dám pod vedením toho správného chlapa
jistější. I když výjimka potvrzuje pravidlo.
Máte nějaký fígl na skloubení rodiny
a pracovních povinností?
Přiznám se, že nemám – snad jen žehlení ře­
ším přes neteř, která si ráda vydělá nějakou
korunu. Vánoční cukroví zajistí dobří klienti,
úklid a nákupy zvládáme společnými silami
v rodině (i když víc je toho na mně ). Ale
hlavně to nehrotím a raději jedu na zápasy
kluků fandit nebo na kolo s manželem. n
deset otázek na tělo
Jméno
Pavla Sovková
Kariérní stupeň
manažerka senior
Můj největší životní úspěchUrčitě má rodina a především moji synové David
a Dominik.
Co bych změnila v Broker ConsultingSpíš to řeknu takto: Doufám, že se nic měnit nebude
a zůstaneme nadále lídrem trhu s vizí, kterou máme,
se stejnými kapitány v čele .
Tři parametry ideálního mužeŽe by 190 x 90, blonďák s modrýma očima ? Teď
vážněji. Určitě sebevědomý, úspěšný, se srdcem
na pravém místě.
V čem jsem lepší než muži?
No už jen tím, že jsem žena . A umím naslouchat.
Můj životní senSrub u lesa a naprostá svoboda – nemusím vůbec nic
a můžu vše, co chci –­ tak do deseti let.
Oblíbená značka oblečení
Guees
Oblíbený parfémParfémům jsem tak trochu nevěrná – nejvíce se však
vracím k Mánii od Armaniho.
Za co nejvíce utrácím
Jednoznačně za děti.
35
Téma měsíce
Manažerka Dita Surjomartono zdědila své exotické jméno po předcích
z Indonésie. Odmalička ale žije v Praze, kde také v současné době
buduje kariéru ve finančním poradenství.
Miluje také přírodu. Se svým přítelem často
cestuje a dovolené tráví tak, aby se vzdálila
městům. „I když vyhledávám práci s lidmi,
a samotářská práce by mi nevyhovovala,
v přírodě nacházím klid a jiný, nepopsa­
telný druh energie,“ říká Dita. Na foto­
grafie z Ditiných cest se můžete podívat
na webových stránkách www.todi.cz.
Dita
Surjomartono
Vystudovala psychologii na filozofic­
ké fakultě a obor matematika-biologie
na přírodovědecké fakultě UK, a vedle
pracovních úspěchů má také neuvěřitel­
ně široké spektrum koníčků. Odmalička
miluje hudbu, dlouhá léta hrávala na klavír,
a když je příležitost, ráda si zatancuje
latinskoamerické tance. Jako náctiletá
závodila v lehké atletice. V současnosti se
ve volném čase věnuje hlavně vzdělávání
v rámci psychoterapeutického výcviku.
Které ženské vlastnosti jsou podle vás
výhodou při manažerské práci? V čem
mají lepší předpoklady muži?
Ženy by teoreticky mohly být empatičtější
ke svým spolupracovníkům, a mohly by je
tak například lépe umět motivovat nebo
vést koučovacím způsobem. Pokud je
něco na tom, že ženy zvládají více činností
najednou lépe než muži, pak by mohly
snadněji zvládat skloubení několika ma­
nažerských činností, které v dané profesi
potřebují. Muži podle mne dokážou být
v komunikaci přímější než ženy, takže se
zbytečně nezaobírají věcmi, které k původ­
ní problematice nepatří. Jdou tak rychleji
k jádru věci. V naší branži mám pocit, že
muži jsou ambicióznější než ženy, a tak
i na manažerských postech vidíme zatím
stále více mužů než žen.
Vyhovují vám více nadřízení-muži,
nebo ženy?
Podle mne je to nepodstatné. Popravdě,
ve skutečnosti jsem ještě neměla příleži­
tost mít jako šéfovou ženu. Zatím to byli
čtyři šéfové a zda mi to vyhovovalo, záleže­
deset otázek na tělo
Jméno
Dita Surjomartono
Kariérní stupeň
manažerka senior
Můj největší životní úspěch
Zhodnotím na sklonku života.
Co bych změnila v Broker Consulting více žen ve vedoucích pozicích, ať to na poradách
managementu – pánové ať se neurazí – není jako
na srazu tučňáků 
Tři parametry ideálního muže3 J: Jedoucí na stejné vlně, Jiskru v oku mající,
Jako můj stávající 
V čem jsem lepší než muži?
v chození na podpatcích 
Můj životní sen
rovnováha
Oblíbená značka oblečení
styl Promod
Oblíbený parfém
s vůní květin
Za co nejvíce utrácím
v současnosti za pokojové květináče
lo na tom, jestli jsem daného nadřízeného
vnímala jako člověka na správném místě.
Pokud budu mít v budoucnu nadřízenou
ženu, která svou práci umí a kterou budu
moci jako svou nadřízenou respektovat,
není přece co řešit.
Co podle vás znamená pojem „úspěšný muž“?
Pokud zůstaneme v obecnější rovině, je
úspěšným mužem ten, který se věnuje
tomu, čemu se věnovat může a hlavně
chce. Ten, který se nebojí neúspěchů.
Svým přístupem k životu je spíše optimis­
tický a někam směřuje. A to mohu vztáh­
nout jak na oblast pracovní, tak i osobní.
A pokud některý muž zvládne skloubit
obojí, pak bude zřejmě nejen úspěšný, ale
i spokojený, nebo dokonce šťastný.
Co podle vás znamená pojem „úspěšná
žena“?
Pro mne je definice úspěšné ženy podobná
jako pro úspěšného muže. Když bych měla
být konkrétnější, sama bych chtěla být
„úspěšná“ tak, abych dokázala najít balanc
mezi pracovním a osobním životem, v obo­
jím být spokojená. Stejně tak lidé kolem
mne. A abych nikdy nelitovala toho, čemu
jsem se v životě věnovala. Na tom pracuji
n
stále a zřejmě budu i nadále.
Kariéra Kristýny Nožinové
začala původně v úplně jiném
oboru, než jsou finance.
Vystudovala Střední průmyslovou
školu oděvní a souběžně
s vysokoškolským studiem
Technické univerzity v Liberci
pracovala jako manažerka
prodejen firmy Vavi (předního
českého výrobce košil). Zásadní
obrat v kariéře Kristýny přišel
v roce 2007, kdy nastoupila
do společnosti Broker Consulting.
V současné době patří k našim nejlepším
finančním specialistům, působí přede­
vším v Praze, ale klienty má po celé České
republice. Broker Consulting vnímá jako
značku záruky a při práci je pro ni nejdů­
ležitější profesionalita a fér hra. Rok 2010
proběhl pro Kristýnu ve znamení několika
zlomových událostí – v červnu dodělala
státnice, stihla se přestěhovat do Nym­
burka a zároveň se také vdala. Ve volném
čase cestuje a sportuje, závodně hraje
badminton.
Proč myslíte, že mezi finančními specialisty je převaha žen, zatímco na manažerských a ředitelských pozicích
dominují muži?
Myslím, že to vyplývá z přirozeného vývoje
společnosti, muži mají tendence smečku
vést, zatímco ženy starat se a opečovávat.
Muži dokážou mít větší nadhled pro práci
s týmem, zatímco ženy mohou zužitkovat
přirozenou schopnost empatie při jednání
Když žena dokáže dobře rozložit čas mezi
práci, rodinu a samu sebe, dokáže využít
den, jako by měl 48 hodin, a ještě se při tom
usmívat.
Které vlastnosti žen jsou při práci
finančního specialisty výhodou oproti
mužům?
Důslednost, přirozená empatie a smysl pro
detail. Pakliže je ale neudržíme v patřičných
mezích a nebudeme mít také dostatečný
tah na branku, mohou nám při obchodu
zároveň pořádně zavařit.
Kristýna
Nožinová
s klientem. To však neznamená, že neexistují
empatičtí muži a ženy s nadhledem.
Co si představujete pod pojmem
„úspěšná žena“?
deset otázek na tělo
Jméno
Kristýna Nožinová
Kariérní pozice
finanční specialistka senior
Můj největší životní úspěch
je brzy hodnotit
Co bych změnila v Broker Consulting
Nic zásadního mne nenapadá.
Tři parametry ideálního muže
spolehlivost, opora, charisma
V čem jsem lepší než muži?
Závisí od toho, kteří.
Můj životní sen
spokojená a zdravá rodina
Oblíbená značka oblečení
Nejde o značku, ale o styl a sladěnost.
Oblíbený parfém
Lanvin Eclat
Za co nejvíce utrácím
momentálně za bytové doplňky
Pracujete v týmu Jany Zíbové. Je pro
vás podstatné, že vaší regionální ředitelkou je žena a proč?
Obecně pracuji raději s nadřízenými muži
právě kvůli nadhledu, který oproti ženám
dokáží mít. Spojení Jany a Michala ale beru
jako dobře se doplňující kombinaci. Jana je
pro mě příjemným ženským elementem.
Naučila mě, že není ostuda spadnout, důle­
žité je umět vstát, že i v drsném obchodě je
nutné zůstat ženou, a hlavně, že to jde. n
36
37
Téma měsíce
Investice
dvě ženy. Ale už se pracuje na rozšíření
týmu o muže.
Jak jste si užila Regatu Broker Consulting na palubě s jedinou ryze dámskou
posádkou?
To byla nejlepší dovolená mého života.
A byly jsme dokonce na docela dobrém
místě v celkovém pořadí. Na to, že jsme byly
samé ženské a bylo nás jen 6.
Příště pojedete zase jen s holkami?
Příště bych to asi mixla (smích).
Eva
Kunertová
V současné době buduje v pražské kanceláři
v Meteoru svůj tým a v příštím roce má
v plánu dobýt další příčku Eurokariéry.
Obchodní zkušenosti má už z dřívější práce,
kde prodávala služby jako telefonní operá­
torka. Odreagování ve volném čase nachází
u knížek a ráda chodí běhat se psem. Volný
čas v poslední době věnuje z velké části
stavbě svého domu.
Spolupracujete raději s muži, nebo se
ženami?
Jako klienty si vybírám spíše muže. Práce
s nimi je příjemnější a přirozenější. Co se
týče spolupracovníků, zatím mám v týmu
Jste soutěživá? Jaké jsou vaše ambice
v nejbližší době?
Soutěživá a ambiciózní určitě jsem. Myslím,
že pro každého je důležité být mezi nejlep­
šími, dělat to, co dobře umí, co ho baví a je
to vidět. Motivací pro mě je úspěch, výsle­
dek z dobře odvedené práce, spokojenost
na straně spolupracovníka i klienta a sa­
mozřejmě i finanční ohodnocení. Pracovní
ambice v roce 2011: postoupit na pozici 5
– manažer senior, mít tým pěti spolehlivých
lidí, kteří budou svou práci dělat dobře
a svědomitě. A pak? Pomáhat jim s budová­
ním jejich vlastních týmů a podporovat je.
Myslíte si, že to mají ženy na manažerských pozicích těžší než muži? Nebo ne?
Možná někdy ano, záleží na povaze. Muži
jsou od přírody vůdci, přirozeně mají větší
autoritu. Proto myslím, že pro spoustu žen
je to těžší a psychicky náročné. Ale to se
netýká žen v Broker Consulting! Pro mě je
to výzva.
Projevují se vaše manažerské schopnosti i doma?
Určitě. Jsem povahou tak trochu generál,
takže musí být všechno po mém. Přítel musí
poslouchat (smích).
Kdo manažuje stavbu vašeho domu?
Stavba domu je pro mě v současnosti nej­
větším koníčkem. A to myslím doslova, taky
přiložím ruku k dílu! Umím držet zednickou
lžíci. Všechno vybírám a vymýšlím sama,
n
ještě mě to stále baví.
Jaké vlastnosti podle vás musí mít
žena, která zvolí manažerskou kariéru?
Určitě by měla být ambiciózní, sebevě­
domá, empatická, měla by umět předat
spolupracovníkům své zkušenosti. Někdy
tvrdá, jindy štědrá na pochvaly. Jak říkám já,
tak trochu generál.
deset otázek na tělo
Jméno
Eva Kunertová
Kariérní stupeň
manažerka
Můj největší životní úspěch
Na svůj největší úspěch ještě čekám.
Co bych změnila v Broker Consulting
asi administrativu
Tři parametry ideálního muže
charisma, temperament, inteligence
V čem jsem lepší než muži?
ve všem 
Můj životní senNemám jeden, je jich několik, teď zrovna dodělat dům.
Oblíbená značka oblečení
Pietro Filipi
Oblíbený parfém
Versace Bright Crystal
Za co nejvíce utrácímStavím, takže teď momentálně jsou to obklady, dlažba, baterie… apod.
Na počátku měsíce listopadu z úst šéfa Světové banky zazněla
úvaha o tom, že světový měnový systém by měl v budoucnu počítat
s možností využití zlata jakožto formy peněz, s kterou nejsou spojeny
žádné závazky.
V tom případě by šlo o určitou formu
zlatého standardu, který okamžitě vyvolal
ostré debaty nad výslednými efekty jeho
znovuzavedení do ekonomického života.
Co je zlatý standard?
Encyklopedie definuje tento pojem jako zá­
vazek účastnických zemí pevně ukotvit své
měny k určitému množství zlata. Jednotlivé
formy domácích peněz jsou pak volně
směnitelné v určitém poměru ke zlatu.
Velká Británie přijala tento systém oficiálně
v roce 1817 a USA v roce 1834. Od roku 1880
do roku 1914 se hovoří jako o klasickém
období zlatého standardu, kdy světová
ekonomika byla na vzestupu s relativně
volným pohybem kapitálu, lidí a obchodu.
Bylo to období dynamického růstu a míra
inflace dosahovala v průměru pouhých
0,1 % (měřeno v USA).
Princip fungování
Zlatý standard je systémem, který sám
reguluje množství peněz v oběhu. V eko­
nomice nemohlo být v oběhu více peněz,
než bylo zásob zlata. Světové zásoby zlata
jsou poměrně velmi stabilní a každoroční
přírůstky jsou relativně malé, což zajišťovalo
cenovou stabilitu v ekonomice. Pocho­
pitelně se ale vyskytla období, kdy došlo
k cenové nerovnováze – důvodem byla
například zlatá horečka v Kalifornii v roce
1848 (měnový šok) či vojenské konflikty,
které vedly k většímu oběhu bankovek, než
bylo třeba.
Zlatý standard měl velký význam i v me­
zinárodním obchodu. Upevnil totiž směnné
kurzy. Jestliže byl například americký dolar
svázán ke zlatu v poměru 20 USD za unci
a v Británii jedna unce zlata vycházela
na 4 libry, je zřejmé, že poměr mezi ame­
rickým dolarem a librou byl 5:1. Cenová
úroveň byla de facto fixována v celém světě.
Tento efekt nastal, pokud fungoval princip
tzv. samovyrovnávání platebních bilancí.
Stručná ukázka, jak fungoval: Představme si,
že země A projde technologickou změnou,
která urychlí hospodářský růst a povede
k vyššímu výstupu zboží a služeb. Země
funguje v prostředí zlatého standardu, kde
je množství peněz limitováno, což vytvoří
tlak na pokles cen a zvýší exportní možnosti
země. Na to reaguje země B, pro kterou je
zboží ze země A cenově výhodné a začne
ho ve větším množství dovážet. V pozadí
této výměny dochází k odlivu peněz (zlata)
ze země B do země A. Příliv a odliv zlata
vedl k cenovému růstu v zemi A, naopak
k cenovému poklesu v zemi B. Ceny a pla­
tební bilance se tímto procesem ve svém
důsledku samy vyrovnaly.
V celém procesu hrály ještě významnou
roli centrální banky, které se musely podřídit
„pravidlům hry“ zlatého standardu a svůj
nástroj v podobě určování diskontní sazby
používat pro příliv či odliv zlata. Když země
zaznamenala deficit platební bilance, cent­
rální banky v duchu tohoto systému zvyšo­
valy úrokové sazby s cílem podpořit příliv
krytých peněz, které nemají žádnou vnitřní
hodnotu a primárně slouží jako prostředek
pro směnu.
Hlavní výhody zlatého standardu
nZajišťuje z dlouhodobého pohledu
nízkou míru inflace,
nzabraňuje vzniku bublin – objem peněz
je totiž limitován,
nstabilita měnových kurzů,
nkonec deficitů.
Nevýhody
nEkonomika v prostředí zlatého standardu
těžko odolává krátkodobým výkyvům
a vnějším šokům,
nvysoká volatilita (kolísavost) reálných eko­
nomických veličin – hospodářský růst,
míra nezaměstnanosti,
nvelmi omezená fiskální a měnová politika.
Ačkoliv je zlatému standardu vyčítána
spousta nevýhod a těžkopádnost, bude ne­
odmyslitelně spojován s obdobím, kdy došlo
k nebývalému rozkvětu světové ekonomiky,
růstu životního standardu a stabilní cenové
Kupní síla peněž versus HDP, M2/m3 a veřejný dluh: 1869–2008
Zlatý standard
Nekryté peníze
HDP
M2/M3
Veřejný dluh
200
16 000
100
14 000
12 000
50
10 000
20
10
5
2
17801800 18201840186018801900192019401960 19802000
8000
6000
Mld. USD
– konzultant, a v prosinci už byla manažerkou.
Zlatý standard na obzoru?
1971 – konec zlatého
standardu
A pak už to šlo jako po másle. V říjnu 2009 postoupila na pozici 3
1914 – vznik FEDu
Čeněk Liška. Dva měsíce váhala, než se rozhodla v květnu nastoupit.
Kupní síla peněz
Na jaře 2009 oslovil Evu Kunertovou s nabídkou spolupráce manažer
4000
2000
0
Zdroj: BLS, FRB, www.sharelynx.com
zlata a obráceně. Takto například fungovala
Britská centrální banka do roku 1914. Většina
ostatních centrálních bank však aplikovala
jinou metodu skrze tzv. sterilizaci – tj. když
proudilo na trh větší množství zlata, prodá­
valy cenné papíry, které stahovaly peníze
z oběhu a obráceně.
Zlatý standard definitivně zmizel ze ži­
vota 15. 8. 1971, kdy prezident Nixon ukončil
směnitelnost dolaru za zlato v poměru
35 ku 1. Od té doby svět žije v systému ne­
hladiny. Vzhledem k tomu, že fungování
bylo založeno na omezení národních zájmů,
zvyšoval se tlak na jeho postupné obcházení
a ukončení. Intervencionalistické vlády a zá­
jmové skupiny proti němu bojují, protože ho
považují za příliš rigidní (těžkopádný), při své
snaze ovlivňovat chod ekonomiky a množ­
ství peněz. Nejvíce proti němu ale bojují
zastánci úvěrové expanze, kteří považují růst
úvěrů za lék na problémy ekonomiky.
Milan Tomášek, ČP Invest
38
39
Relax
Relax
Z tropických pralesů na půdu světa
Ředitel oddělení e-commerce Broker Consulting Marek Janšta
strávil letos na podzim měsíc putováním po Nepálu. O své zážitky
z dobrodružné himálajské expedice se podělil v následující reportáži.
Více fotografií a podrobnější informace k trasám, které Marek a jeho
společníci absolvovali, najdete na našem webu beok.cz.
Míříme vysoko. Pojďte s námi. K tomu
silueta horolezce na kolmé stěně a známé
logo. Nikdy jsem netušil, že mě Michal
Zátko svým vyvedeným inzerátem inspiruje
k tomu, že si trvalý růst vyzkouším opravdu
natvrdo a skutečně.
Na horách jsem rád, i když jsem nikdy
netoužil být horolezcem. Přijde mi celkem
opruz někde týden bivakovat a čekat na lepší
počasí. A když jsem viděl na vlastní oči některé horolezecké „expedice“, napadlo mě jediné slovo – snobárna. Ale toulat se po svých
s batohem na zádech, poznávat na treku lidi
a země v různých částech světa, to je dobrodružství, které mě nepřestává lákat i dnes.
Hlavně proto jsem kývl na nabídku zúčastnit
se měsíčního putování po Nepálu, po zemi,
kterou ještě ani takoví borci jako McDonalds
či KFC nestačili dobýt. Po zemi, kde je téměř
polovina lidí bez práce a kde žije třetina lidí
pod hranicí bídy. Myslím opravdu bídy, neplést, prosím, s našimi evropskými statistikami o lidech žijících v chudobě.
Pro přehlednost: Nepál je už dva roky
republikou (předtím to bylo království),
sousedící na severu s Tibetem (tedy Čínou),
na východě s lidnatým Bangladéšem a jinak
všude kolem s Indií. Na území o něco větším
než bývalé Československo žije skoro třicet
milionů lidí. Základním náboženstvím je
hinduismus, měnou je nepálská rupie. Když
ji podělíte čtyřmi, dostanete ceny v českých
korunách. Hlavním městem je Kathmándú,
kde dle oficiálních údajů žije 750 tisíc lidí. Dle
mých poznatků je jich tam rozhodně víc než
milion. Kdo byl v Indii, dokáže si život v hlavním městě dobře představit. Těm ostatním
se to popsat nedá. Nutno vidět, případně
používat i další smysly. Pochopíte na místě.
Nepál není horským státem, i když na severu země najdete nejvyšší pohoří na světě.
Vrchol Mera Peaku (6461 m). Jsem
ten vpravo (i když se to nezdá).
kolem Annapuren vypadá na první pohled
lákavě, ale... Turistů najdete v těchto exponovaných místech v hlavní sezoně, která
je buďto na jaře, nebo v říjnu a listopadu,
opravdu hodně. Jejich nosičů je pak ještě víc.
Ty nejluxusnější výpravy jich „uživí“ na jednoho bělocha až patnáct. Obrázek dlouhé
lidské kolony, pachtící se údolími kolem
nejvyšších hor, je pak bohužel každodenním
důsledkem. Mluvili jsme se zklamanými
českými turisty, prý nikdy více...
Anebo můžete trochu rezignovat na své
pohodlí (nejedete přeci na Kokořín, kde
dostanete párek, ale do Nepálu) a najít
Nepál je zemí, kterou ještě nestačili
dobýt McDonalds ani KFC.
Většinu území tvoří překvapivě nížiny, kde
najdete tropické pralesy. Teplota zde i v říjnu
šplhá nad úmornou třicítku. Takže se nakonec do hor celkem těšíte.
Když chcete jet do Nepálu, máte na vybranou. Vybrat si komerčně značně vytížené
treky k základnímu táboru Mt. Everestu nebo
si trasu vedoucí zpočátku nekomerčními
oblastmi, a poznávat tak skutečný Nepál. Měli
jsme to štěstí, že jsme našli společnou řeč
s jednou menší brněnskou outdoorovou cestovkou a naplánovali si zájezd takřka na míru.
Trochu mě sice zarazilo, že náš český
„guide“ na prvním setkání někdy na jaře
už hned (asi po půlhodinovém rozhovoru)
konstatoval, že to, co jsme si navymýšleli, „ujdem v pohodě, jak nás tak vidí“.
Jednoduše proto, že jsem si následující
den vygoogloval, že se jedná o extrémně
náročný, 220 km dlouhý trek, který je určen
těm nejzkušenějším cestovatelům. Ale říkal
jsem si, že mně to nakonec neuškodí, když
půjde nějaké to kilo dolů (nakonec jich bylo
sedm).
Když jsem pak poslední zářijovou neděli
večer postával na letišti v Ruzyni a čekal
na odbavení, jako by mně to teprve došlo.
Čekal mě měsíc života tak odlišného
od pracovního zápřahu, osmnáct dní chůze
v kuse s minimálně patnácti kily na zádech,
odstartované ve 400 metrech nad mořem
v tropických pralesích a končící na kótě
6461 metrů, což je vrchol Mera Peaku,
pokrytý věčným sněhem a ledem. Už však
nebylo cesty zpět .
Přes Kyjev a Dillí jsme se zdárně dostali
do Kathmándú. Tady jsme se dozvěděli,
že náš pečlivě naplánovaný itinerář treku
Prvních osm dní našeho putování bylo
provázeno úmornými vedry, sem tam nějakou pijavicí na noze (prý je to zdravé), náletem blech, studiem jídelních lístků v něčem,
co by se při troše fantazie dalo nazvat bufety,
a učením se základním výrazům v nepálštině.
Postupovali jsme totiž naprosto neturistickou
částí Nepálu, kde byla znalost angličtiny
spíše výjimečná. K duhu nám tak přišel náš
nepálský guide, který nás doprovázel od prvního dne a který byl pro treky jako ten náš
s výstupem na placený vrchol povinný.
Po pár dnech už každý z nás tušil, že se
jídel jako dálbát nebo chowmein jen tak
nezbaví. Naopak naprosto chyběly guláše či
steaky. Nakonec jsme si na stálý přísun rýže,
čočky a čínských nudlí (samozřejmě řádně
pikantních) zvykli velice dobře bez následků
v trávicím ústrojí. Sváteční brambory ve slupce jsme pak přirozeně brali jako výraz velké
úcty vůči nám, cizincům.
Původní představa, že nejčastější
nocleh zažijeme ve stanu, se záhy ukázala
jako naprosto mylná. Za celý měsíc jsme
Mera Peak má 6461 m
a můžete z něj vidět
pět nejvyšších vrcholů světa.
z Tumlingtaru do Lukly dostane první
trhliny, protože letiště v Tumlingtaru bylo
zničené monzunovými dešti a nedá se
na něm přistát. Museli jsme proto odletět až
k indickým hranicím a pak na start pokračovat pronajatým džípem. I přes tyto težkosti
jsme nakonec zdárně vyrazili.
stany potřebovali jen třikrát. Většinou jsme
přespávali v tzv. lodžích, což byly kamenné
domy, v přízemí s malou kuchyňkou a jídelnou plnící funkci společenské místnosti.
V patře pak byly palandy s matracemi.
Každým dnem jsme přidávali postupně
nějaké ty výškové metry, a tak jsme 10. října
S Nepálčaty jsme byli
jedna velká rodina.
Zvlášť když ujížděly
na Snickers.
Takovýhle batoh v českých
outdoorových prodejnách
opravdu nehledejte. Váží 50 kilo,
jen jsem s ním zapózoval a raději
ho přenechal našim Šerpům.
dorazili až do sedla Mera La, 5480 m n. m.
Aklimatizaci jsem snad poprvé vzal naprosto
vážně, podle příruček a bez alkoholu (pivo
Everest jsme prohlásili za bezalkoholové),
a vyplatilo se to. Ani v této výšce jsem nepociťoval žádné bolesti hlavy či jiné příznaky
výškové nemoci. Cítili jsme se všichni dobře,
a tak jsme hned následující ráno ve tři hodiny zahájili atak na vrchol Mera Peaku. Jak
už jsem předeslal, nejsem žádný horolezec,
nutno tedy říci, že tento vrchol je typickým
himálajským „choďákem“, technicky nikterak
náročný, prostě ráno vstanete, obléknete
se (=navléknete se, bylo minus patnáct
stupňů), vylezete ze stanu a jdete po ledovci
v mačkách bez jakýchkoli dalších jištění
tisíc výškových metrů nahoru jak po nějaké
modré či občas červené sjezdovce.
Na Mera Peak jsme vylezli 11. října
v 11 hodin. Je zajímavý tím, že z něho
můžete vidět pět nejvyšších vrcholů světa
ze šesti (kdo tipoval, že nemůžete vidět
K2, tipoval správně). I nám se rozkryl masiv
Everestu a Lhotse Šar. Paráda! Sestup v ostrém horském slunci byl pak jen vydařenou
tečkou za splněným snem.
Stres a nervozita (respekt z velikánů)
posledních dní byly tytam. Zbylé dny
na treku uběhly naprosto v pohodě, radost
nám nezkazila ani čtyřdenní nucená pauza
na letišti v městečku Lukla, které jsme
museli nakonec z důvodu špatného počasí
opustit za příplatek v helikoptéře. Poslední
týden jsme věnovali kulturním zážitkům,
navšítili pár památek UNESCO a pak přes
Dillí a Kyjev zpátky domů.
S odstupem času se celá anabáze jeví
jako neskutečný zážitek, opravdová lahůdka
pro milovníky hor. Pokud vás něco takového
láká a zvládli jste přejít třeba Roháče, nemáte
se opravdu čeho bát. I Himálaje se mění.
Marek Janšta, ředitel e-commerce
Vyšší rychlostní stupeň
pro Vaši kariéru.
Motivace. Někdo potřebuje konkrétní metu, někdo to má prostě v krvi. Každodenní službu lidem.
Finanční poradenství na prvotřídní úrovni. Touhu být nejlepší.
Provizní a kariérní systém v Broker Consulting patří k tomu nejlepšímu, co lze na českém trhu finančního
poradenství nalézt. Dává prostor k raketovému kariérnímu růstu, poskytuje stejné podmínky pro všechny
a umožňuje spolupracovníkům dosažení i těch nejsmělejších životních cílů. Zeptejte se našich lidí.
Je nám jedno, co motivuje právě Vás. Důležité je, že si věříte, hrajete fér a máte vůli k úspěchu.
Rozmyslete dobře svoje další kroky.
Jde o hodně.
www.bcas.cz
www.penizenavic.cz

Podobné dokumenty