PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI STŘEDNÍ ITÁLIE – region Marche

Komentáře

Transkript

PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI STŘEDNÍ ITÁLIE – region Marche
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI STŘEDNÍ ITÁLIE – region Marche
Za čistotu moře a kvalitu letovisek dostal region Marche již 11 modrých vlajek.
Výlety
Ancona
Ancona je hlavním městem italského regionu Marche. Město bylo ve 4. století před Kristem
založeno Řeky. V zátoce „ohnutého lokte“ se nachází jeden z nejdůležitějších přístavů střední
a jižní Itálie, který zajišťuje obchod a přepravu turistů.
Ancona má nádherné historické centrum, které na návštěvníky dýchne svou kouzelnou
atmosférou. Další původní části města se rozkládají na několika pahorcích nad mořem.
Dominantou Ancony je Cittadella. V 15. století ji nechal postavit papež na obranu města
proti Námořním republikám. Tou nejdůležitější z církevních památek je katedrála San
Ciriaco, patrona města. Tato katedrála byzantského typu stojí na místě původního
pohanského chrámu a pochází přibližně z první poloviny 12. století.
Přístav byl založen již za císaře Traiana, starobylou přístupovou cestu lemují korintské
sloupy.
Loreto
Loretánská bazilika se Svatou Chýší je nejnavštěvovanějším místem v Loretu. Je cílem mnoha
poutníků, kteří se sem chodí modlit k Loretánské Madonně. Její socha se nachází také na
střeše baziliky. K vidění je toho v Loretu však mnohem více. Celé město je obehnané
opevněním ze 16. století se čtyřmi obrannými věžemi. Velmi krásné je Loretské náměstí
Piazza Giovanni.
San Benedetto del Tronto
První zmínky o městu pocházejí z roku 998, kdy je popisováno přenesení ostatků svatého
Benedikta do místního kostela.
Město nejvíce charakterizuje věž Torre dei Gualtieri neboli Torrione. Dříve byla součástí
městského opevnění, dnes dotváří krásné panorama města. Nesmíme zapomenout ani na
katedrálu svatého Benedikta, patrona města. Tomu je zasvěcena nejdůležitější slavnost
Festa di San Benedetto martire. Ta se odehrává poslední květnovou neděli.
Assisi
Assisi bylo založeno již v době Etrusků, ale známe ho spíše proto, že se zde narodil svatý
František a svatá Klára, zakladatelé dvou církevních řádů.
Assisi je krásné středověké město, které po staletí zůstalo téměř nedotčené. Jeho dominantou
je samozřejmě klášter svatého Františka. Pochází ze 13. století a byl postaven na místě
zvaném „pahorek pekla“, protože na něm byli popravováni zločinci. Po dostavbě kláštera bylo
místo přejmenováno na „pahorek ráje“, protože zde byly uloženy ostatky světce. Centrem
města je náměstí Piazza del Comune, nachází se zde Foro Romano, kde naleznete
nejrůznější archeologické vykopávky a pozůstatky z doby římské, věž Torre del Popolo
ze 13. století, dále pak románský chrám bohyně Minervy.
Ascoli Piceno
Ascoli Piceno, jak je již patrné z názvu, bylo založeno kmenem Picenů. Později bylo
podrobeno Římany, protože stálo přímo v tzv. solné cestě, která spojovala Tyrhénské a
Jaderské moře. Během staletí se z Ascoli Picena stalo nádherné historické město, které stojí za
to navštívit. Krása Ascoli Picena spočívá v systému jeho ulic a uliček proplétajících se mezi
historickými památkami i běžnými obytnými domy. Dominantou města je katedrála na
největším náměstí Piazza dell'Arringo. Byla postavena v 15. století na místě původní
románské baziliky. Nachází se v ní hrobka svatého Emidia, patrona města. Na náměstí stojí za
pozornost také biskupský palác.Další zajímavostí je pevnost Forte Malatesta ze 14. století.
Řím
Konstantinův vítězný oblouk najdeme na východní straně Palatinu, poblíž se nachází
Koloseum, které je považováno za symbol věčného Říma. Bylo postaveno císaři Flaviovské
dynastie.
Vstupné: 12 EUR, zlevněné 7,5 EUR (včetně vstupu do Fora Romana a Palatinu) – společná
prohlídka s výkladem
Forum Romanum je obklopeno pahorky Palatinem, Kapitolem a Esquilinem Všechny
sloupy, klenuté oblouky a arkády pamatují císařské město starověkého Říma.
Nejvýznamnějšími památkami Fora jsou vítězné oblouky Tita, Augusta a Severa. Sloupy,
které se tyčí na Foru, patří tehdejšímu chrámu Julia Caesara, Saturnovu chrámu (nejstaršímu
chrámu v Římě), Romulovu chrámu, Titovu chrámu a mnoha dalším.
Fontána di Trevi patří mezi nejvýznamnější symboly Říma. Extravagantní barokní fontána
byla vystavěna v 18. století. Průčelí fontány doplňují mytologické postavy, z kamenů prýštící
voda a bazénky. Uprostřed je socha Neptuna stojícího na mušli, která je tažena dvěma
okřídlenými mořskými koni vedenými tritony.
Na náměstí Piazza della Rotunda se nachází nejlépe zachovalá památka antického Říma –
Pantheon „chrám všech bohů“. Původní Pantheon nechal vystavět v roce 27 př. n. l. Marcus
Agrippa, později, za vlády císaře Hadriana, byl přestavěn.
Andělský hrad nechal po vzoru etruských náhrobků postavit římský císař Hadrián jako své
mausoleum. Dokončení stavby se však nedožil a je pochován v Pozzuoli blízko Neapole.
Stavbu dokončil rok po jeho smrti Antonius Pius.
Andělský hrad byl po staletí využíván jako římská vojenská bašta, byl také útočištěm papežů
v dobách nepokojů a církev jej také využívala jako vězení a mučírnu (vězněn tu byl např.
Giordano Bruno). Byla zde vybudována i tajná úniková chodba, která spojovala Andělský
hrad s chrámem sv. Petra.
Chrám svatého Petra je dílem mnoha významných architektů. Na stavbě se podíleli např.
Bramante, Peruzzi, Baldassare, Giuliano de Sangallo, Giacomo della Porta, Rafaelo,
Michelangelo a Domenico Fontana.
Původně se zde nacházel Neronův cirkus, kde byl podle legendy v roce 67 umučen sv. Petr.
Na původním pohanském pohřebišti proto vznikl krytý hřbitov, kde se v těsné blízkosti
Petrova hrobu, dávali pohřbít první křesťané.
Základní kámen Baziliky svatého Petra byl položen 18. dubna 1506 za Julia II. a celá
výstavba trvala celých 120 let.
Centrální stavbu s kopulí projektoval Donato Bramante, Rafael Santi rozšířil chrám o sedm
lodí a Michalangelo Buonarroti dokončil podle svých plánů západní část a významnou část
kopule.
Vstup do kopule 5 EUR, prohlídka chrámu zdarma – prohlídka pro zájemce
Itálie – 1. turnus PLÁN VÝLETŮ
SOBOTA – příjezd, ubytování, prohlídka okolí, koupání
NEDĚLE – dopolední vycházka za historií San Benedetta, odpoledne koupání
PONDĚLÍ- celodenní výlet do Říma
ÚTERÝ – polodenní výlet do Ascoli Picena, odpoledne koupání
STŘEDA - výlet do Loreta a Ancony, pozdní odpoledne koupání
ČTVRTEK – celodenní výlet do Assisi
PÁTEK – odpočinek, koupání, navečer příprava na odjezd, úklid
SOBOTA – po snídani odjezd, den si užijeme v zábavním parku Mirabilandia, navečer
pokračujeme zpět do ČR
NEDĚLE – v dopoledních hodinách návrat do Krupky
EXPERIENTIA EST OPTIMA RERUM MAGISTRA