Stáhněte si prospekt

Komentáře

Transkript

Stáhněte si prospekt
Nízkoteplotní plazmová sterilizace
Peroxidem vodíku
PlazMax Line
Nízkoteplotní sterilizace
Vhodná pro materiály citlivé na teplo a vlhkost
PlazMax Line
Plazmové sterilizátory řady PlazMax poskytují
efektivní řešení pro sterilizaci materiálu a zařízení
citlivých na teplo a vlhkost.
Plazmové sterilizátory řady PlazMax umožňuji
zvýšení produktivity práce a efektivní dodávky
sterilizovaného
materiálu
nebo
přístrojů
dle
požadavků jednotlivých oddělení.
Plazmové sterilizátory řady PlazMax lze umístit
přímo na operační sály, což umožňuje téměř
okamžitý přístup ke sterilizovanému materiálu.
Instalace sterilizátoru je velice jednoduchá a pro
zprovoznění je potřebný pouze 1 - fázový přívod
el.
energie
a
výrobcem
předepsané
balení
peroxidu vodíku (H2O2). Materiál nebo zařízení
určené ke sterilizaci není nutné posílat na
centrální sterilizaci, což eliminuje riziko jeho
poškození nebo znečištění při přepravě.
2
PlazMax Line
Rozšířený a flexibilní systém pro kontrolu
sterilizace
Plazmové sterilizátory řady PlazMax využívají
špičkový řídicí systém fy Tuttnauer, ovládaný přes
velký barevný dotykový displej. Systém umožňuje
sledování sterilizace jednotlivých přístrojů dle
zavedeného kódu a informuje o tom, kdy je nutné
tento přístroj předat servisní organizaci k provedení
výrobcem předepsané údržby.
Rychlý a produktivní sterilizační cyklus
Sterilizátorty řady PlazMax umožňují velice rychlou
sterilizaci v rozmezí 28 – 50 min. dle zvoleného cyklu.
Možnost výběru velikosti sterilizační komory
Proč kupovat dva malé sterilizátory, když si můžete
pořídit jeden velký. Vyberte si ze 3 modelů s velikostí
sterilizační komory 47, 83 nebo 109 l.
Nízké provozní náklady
Udržujte nízké provozní náklady
Plazmové sterilizátory řady PlazMax umožňují použití
spotřebního materiálu běžně dostupného na trhu, např.
biologické a chemické testy nebo obalový materiál pro
sterilizaci peroxidem vodíku. Fy Tuttnauer má tento materiál
samozřejmě i ve své nabídce.
Čistá technologie
• Ke sterilizaci se používá netoxický sterilizační prostředek;
• minimální požadavky na energie – pouze nízká spotřeba
elektrické energie;
• zbytky po procesu sterilizace tvoří vedlejší produkty, a to
pouze voda a kyslík.
Vertikálně posuvné dveře
Plazmové sterilizátory řady PlazMax lze dle přání
vybavit automatickými vertikálně posuvnými
dveřmi s vestavěnou nožní ovládací lištou.
Splnění náročných požadavků na sterilizaci
– PCD sada
Pokud zvolíte plazmový sterilizátor řady PlazMax s
volitelnou testovací PCD sadou fy Tuttnauer, budete
mít jistotu, že sterilizace proběhne na nejvyšší úrovni
kvality I u dutých nástrojů a lumenů.
3
PlazMax P50
180 mm
•
velikost sterilizační komory 47 litrů
jedno nebo dvou dveřové provedení
• rozměry st. komory (š x v x h) 420 x 180 x 624 mm
•
PlazMax P80
320 mm
•
velikost sterilizační komory 83 litrů
jedno nebo dvou dveřové provedení
• rozměry st. komory (š x v x h) 420 x 320 x 624 mm
•
4
PlazMax Line
PlazMax P110
420 mm
• velikost sterilizační komory 109 litrů
• jedno nebo dvou dveřové provedení
• rozměry st. komory (š x v x h) 420 x 420 x 624 m
Technické parametry:
Model
Objem v
litrech
Velikost
sterilizační
komory
(š x v x h) mm
Vnější rozměry
(š x v x h/h 2 dveřového
provedení) mm
Počet košů
(ks)
40x60
(š x h) cm
Příkon (W)
Proud (A)
Napětí (V)
Kmitočet (Hz)
P50
47
420 x 180 x 624
702 x 1528 x 729/736
1
3 100 W
13.5 A
230 V
50 – 60 Hz
P80
83
420 x 320 x 624
702 x 1668 x 729/736
2
3 400 W
14.7 A
230 V
50 – 60 Hz
P110
109
420 x 420 x 624
702 x 1768 x 729/736
3
4 300 W
18.7 A
230 V
50 – 60 Hz
Sterilizační cykly a testovací programy:
Normální cyklus
(mimo duté nástroje)
Rozšířený cyklus
(duté nástroje)
Endoscopický
cyklus *
Testovací
Délka cyklu (min.)
Délka cyklu (min.)
Délka cyklu (min.)
programy
P50
35
40
28
Test I
Průnikový test
P80
35
40
28
Test II
Test těsnosti
P110
45
50
30
Model
Popis
cyklus: krátká doba zahřívání a zkrácení doby expozice H2O2.
Poznámka: Doba cyklu je závislá na teplotě cyklu a může se lišit vzhledem k objemu vsazky.
* Endoskopický
5
Kontrolní systém pro centrální sterilizace
Využijte sofistikovaný snadno ovladatelný řídicí systém
plazmových sterilizátoru řady PlazMax.
Standardní funkce
• velký 7" barevný dotykový displej (na obou
stranách přístroje v případě prokládacího
provedení);
• možnost uložení posledních 200
sterilizačních cyklů do paměti sterilizátoru;
• více úrovňový přístup a uživatelská hesla
pro kontrolu přístupu / provozu sterilizátoru;
• diagnostický „IN / OUT“ test (umožňuje
servisnímu technikovi kontrolu systému);
• teplotní rozsah sterilizace 50 ° C až 55 ° C;
• termo tiskárna;
• USB a Ethernet port.
Sofistikovaná dotyková obrazovka HMI
Obrazovka HMI (Human Machine Interface) byla
navržena s důrazem na:
• velikost barevného displeje pro snadné čtení i z dálky;
• vícejazyčnost (26 jazyků);
• dynamický graf zobrazující tlak ve sterilizační komoře
a proces cyklu;
• zobrazení informací o sterilizačním procesu - tlak,
teplota, teplota odpařovače.
Možnost sledování historie cyklu a požadavků na údržbu sterilizovaných přístrojů
Sterilizátory řady PlazMax jsou vybaveny softwarem, který umožňuje podrobné sledování historie sterilizace jednotlivých
přístrojů (např. endoskopů, apod.) dle zavedených kódu. Software rovněž informuje obsluhu o tom, kdy je nutné tyto
přístroje předat servisní organizaci k provedení výrobcem předepsané údržby.
Handle Endoscopes
ID
Name
Max
Current
Total
Last Init
1
BF 1 T 160
70
10
100
2/SEP/2013
2
BF 160
70
15
150
2/SEP/2013
3
CF Q 160 AL
100
12
224
2/SEP/2013
4
CF 2 T 160 L
70
18
321
2/SEP/2013
5
PCF 160 AL
100
10
154
2/SEP/2013
6
GIF Q 160
70
15
117
2/SEP/2013
7
GIF XP 160
100
10
258
2/SEP/2013
8
GIF PQ 20
70
13
132
2/SEP/2013
ot Rea d y
6
SELECT
INIT
REMOVE
NEW...
09 :31:32 | 6th O c t o be r, 201
PlazMax Line
R.PC.R Software
R.PC.R software umožňuje automatické nahrávání informací
o průběhu cyklu do PC (volitelné příslušenství).
Hlášení obsahuje:
• automatické zaznamenávání informací o průběhu cyklů do
libovolného počítače v síti;
• jednoduchý přístup ke grafům a tabulkám, které jsou
snadno srozumitelné;
• snadné vytváření zpráv ve formátu PDF;
• není nutné uchovávat výtisky z tiskárny, což ušetří čas.
Sledování průběhu sterilizace prostřednictvím
externího PC:
• možnost kontroly sterilizace v reálném čase přes zvolený
PC;
• monitorování všech činnosti až pro 8 sterilizátorů.
S R.PC.R můžete vidět:
Grafické nebo číselné údaje cyklů, výtisky jednotlivých
cyklů, tabulky naměřených hodnot, tabulky parametrů.
Software a Hardware
Standardní
Přímý přístup k síti pro technickou
podporu (vyžaduje R.PC.R)
Dotykový displej
Termo tiskárna
Volitelný
Vzdálený přístup k síti
pro technickou podporu
(vyžaduje R.PC.R a
místní SIM kartu pro
připojení k internetu);
R.PC.R s o f t w a r e
pro přístup z PC
nebo sítě
Ukládání dat USB
Po připojení paměťového zařízení USB k plazmovému
sterilizátoru PlazMax lze stáhnout kopie výtisků cyklů
i celou historii všech dat jednotlivých cyklů, uložených
v paměti přístroje.
7
Sterilizační cyklus
Start cyklu
Příprava
difuze
Odsávání vzduchu
z komory
Příprava
difuze
Po odstranění vzduchu
z komory plazma
rozbije molekuly H₂O₂
Po odstranění vzduchu
z komory plazma
rozbije molekuly H₂O₂
H₂O₂
difuze
H₂O₂
difuze
Provzdušňování a
odstranění zbytků
Konec cyklu
* Plazma rozloží molekuly H2O2 na vodu a kyslík, které zůstávají jako zbytky po skončení
sterilizačního cyklu.
8
PlazMax Line
Jak se dá zjistit, že plazma 100 % pronikla do dutých nástrojů?
Použijte testovací PCD sadu, vyrobenou fy Tuttnauer
PCD sada obsahuje lumeny, které jsou na průnik plazmy mnohem
náročnější, než vlastní sterilizovaná zařízení. S PCD sadou získáte
jistotu, že lumeny sterilizovaných zařízení, např. endoskopů apod.,
jsou plně vystaveni účinkům sterilizačního prostředku (H2O2).
PCD sada obsahuje dlouhé lumeny, které nelze úspěšně
vysterilizovat v některých konkurenčních sterilizátorech.
PCD sada obsahuje lumeny o průměru 1 mm s délkou:
• 1,4 m otevřené na jednom konci;
• 4 m otevřené na obou koncích;
1.4 m jednostranně
otevřený
4 m oboustranně
otevřený
Chemické testy se vkládají do
každého cyklu nebo ke každé
zabalené položce, a to k ověření
kontaktů sterilizačního prostředku
se sterilizovaným materiálem.
Biologické testy jsou používány
podle schválených hygienických
norem pro dané zdravotnické
zařízení. K vyhodnocení testů je
potřebný inkubátor (volitelné
příslušenství) k detekci
mikroorganismů. Biologické testy
ověřují efektivní likvidaci
mikroorganismu při sterilizaci.
Bezpečnostní prvky
Fy Tuttnauer vyrábí sterilizátory, které zajišťují bezpečnost pacientů, personálu i životní prostředí.
Mezi bezpečnostní prvky patří:
• při sterilizaci nevznikají nebezpečné nebo zapáchající emise;
• sterilizace probíhá při nízké teplotě a tlaku;
• dveře sterilizační komory jsou během cyklu zajištěny proti otevření.
9
Nástroje bez dutin
Nástroje bez dutin jsou sterilizovány ve zvoleném programu: „Normální cyklus".
Elektrokauterizační nástroje
Dopplery
Teploměr
Oční čočky
Laserová sonda
Pádla defibrilátoru
Harmonizované kabely
Duté nástroje
Duté nástroje jsou sterilizovány ve zvoleném programu "Rozšířený cyklus".
Laryngoskopické nože
Chirurgické vrtačky
Propojovací nástavce
Optické kabely
Laryngoskopy a nože
Poznámka:
• uvedené přístroje a zařízení tvoří pouze částečný seznam širokého sortimentu, který může být bezpečně sterilizován v
plazmovém sterilizátoru PlazMax.
• v plazmových sterilizátorech řady PlazMax sterilizujte pouze zařízení na základě doporučení jejich výrobce.
1
0
PlazMax Line
Endoskopy
Endoskopy a podobná zařízení jsou sterilizovány ve zvoleném programu "Endoskopický cyklus".
Držák optiky
Držák
Flexiblní endoskop
Flexibilní endoskop
1
1
Normy a směrnice:
Plazmové sterilizátory řady PlazMax se vyrábí dle následujících mezinárodních norem a směrnic (částečný
seznam):
• ISO 9001:2008, • ISO 13485:2003, • ISO 14937, • EN 61010-2-040:2005, • EN 60601-1:2006 / AC: 2010;
• směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS;
• CE Medical Device Mark 0344.
Vaši partneři pro oblast sterilizace a desinfekce
Profil společnosti
Již více než 88 let, vyrábí firma Tuttnauer produkty určené pro sterilizaci a desinfekci, které mají plnou
důvěru nemocnic, univerzit, výzkumných ústavů, klinik a laboratoří po celém světě. Firma dodává celou
řadu vysoce kvalitních produktů do více než 100 zemí světa a získala celosvětové uznání jako lídr v oblasti
sterilizace a desinfekce.
Globální partnerství
Pro firmu Tuttnauer vždy znamená obchodní spolupráce to, že lidé jednají s lidmi. Firma je hrdá na svou
pověst a upřednostňujeme dlouhodobé vztahy se svými zákazníky, založené na vzájemné spolupráci a
důvěře.
Naše flexibilita je Vaše výhoda
Kromě široké nabídky produktů a schopnosti přizpůsobit výrobky požadavkům zákazníků, je firma
Tuttnauer schopna zpracovat kompletní řešení sterilizačních provozů na klíč, včetně plánování, navrhování
a instalace zařízení, stejně jako poskytování konzultací a zpracování studií proveditelnosti pro projekty
všech velikostí.
PlazMax Line
Mezinárodní prodej a marketing
E-mail: [email protected]
www.tuttnauer.com
Tuttnauer USA Co.
25 Power Drive,
Hauppauge, NY 11788
Tel: +800 624 5836, +631 737 4850 Fax: +631 737 0720
E-mail: [email protected]
Distributor pro ČR
Chironax Frýdek – Místek s.r.o.
Revoluční 1280
738 01 Frýdek – Místek
Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Kocich
Tel. / mob.: 558638727 / 777638727
Fax: 558624970
E-mail: [email protected]
LTR330-0061/PLASMAX/V-5/1.14
Tuttnauer Europe b.v.
Hoeksteen 11, 4815 PR
P.O.B. 7191, 4800 GD Breda
The Netherlands
Tel: +31 (0) 765 423 510, Fax: +31 (0) 765 423 540
E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Sterilizátory

Sterilizátory N A B Í Z Í KO N T R O L U Ú Č I N N O S T I PA R N Í C H A H O R KO V Z D U Š N Ý C H S T E R I L I Z ÁT O R Ů

Více

Nabídka aut

Nabídka aut * Ochranná roleta proti slunci, elektrická pro zadní okno a okna v zadních dveřích * Paket kožené výbavy středový panel včetně čalounění v oblasti kolen, čalounění loketních opěrek ve dveřích a kry...

Více

Příručka k implantaci

Příručka k implantaci nebo RF46D) jsou kompatibilní s prostředím MR pouze za přesně definovaných podmínek. Pokud nejsou tyto podmínky splněny, vyšetření v systému MR je kontraindikováno. Elektrody Beflex lze identifikov...

Více

Ultrazvukový inhalátor BM 4200

Ultrazvukový inhalátor BM 4200 Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Nelze ji uplatnit na vady způsobené nesprávným a neopatrným používáním. Používejte pouze to příslušenství, které je určené pro tento přístroj. Na přísluše...

Více

Sterilizace

Sterilizace - počet volně uložených indikátorů v komoře s vazbou na velikost komory HS určuje Vyhláška 306/2012 Sb (do 60 litrů - 1 indikátor, nad 60 litrů – 2 indikátory , nad 120 litrů - 3 indikátory). Při s...

Více

Stáhnout DN 02/2015

Stáhnout DN 02/2015 komisi a vyslat vůči ní jasný signál o snaze problematiku řešit, jakožto polehčující okolnost.

Více