Katalog

Komentáře

Transkript

Katalog
„Krásná jako kvítka
je ta země…“
Téma: Pohádka
21. ročník mezinárodní výtvarné soutěže
dětí MŠ, ZŠ a nižších tříd gymnázií
v oboru kresby a grafiky
Goda Urbonaitė, 12 let, Ukrinai Basic School, Litva - Lithuania
„Beautiful like flowers
is the land….“
Theme: Fairy Tales
The 21st Annual International Graphic Art
Competition for Pupils of Nursery
and Primary Schools
Záštitu 21. ročníku soutěže
na téma „Pohádka“
převzal režisér dětských
filmů a pohádek
pan Václav Vorlíček
Milí mladí malíři, kreslíři a vůbec výtvarníci,
kreslete a malujte všechno, co vám připadá krásné,
veselé a příjemné a nezapomínejte na FANTAZII!
Fantazie je přemýšlení o tom, co ještě není, ale co by
mohlo být. Bez fantazie jednotlivců by nešel svět dál,
neodehrával by se žádný pokrok, bez kterého se lidé
neobejdou. Bez pokroku bychom nejedli příborem, chodili
bychom pěšky bosí, bydleli bychom v jeskyních.
Vzpomeňte si na velké vynálezce, počínaje Leonardem da
Vinci, na Edisona a na velkého fantastu Julese Verna.
Vymýšlejte a kreslete to, co budeme v budoucnosti nutně
potřebovat: třeba jak dopravovat nerostné bohatství ze
vzdálených planet. To je úkol pro kreslíře s fantazií.
Astronaut s batohem na to určitě nebude stačit.
Tak vymýšlejte a kreslete! Třeba přijdete na něco, co
vám přinese světovou slávu a nám Evropanům spokojené
soužití na našem kontinentu. Tak do práce!
Václav Vorlíček
Vyhlašovatelé soutěže / the Organizers of the Competition:
Základní škola, Frýdecká ul., Havířov–Bludovice,
Sdružení TRANOSCIUS, Frýdecká ul., Havířov–Bludovice
Spolupořadatelé / the Co-organizers:
Magistrát města Havířova,
Městské kulturní středisko Havířov
a Městská knihovna na Šrámkově ul. v Havířově
Záštita soutěže /
The Exhibition is held under the Auspices of:
Václav Vorlíček
režisér dětských filmů a pohádek / movie director
Realizace výstavy / the Exhibition Places:
1. 9. – 30. 9. 2011 - výstavní síň Viléma Wünsche
v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově,
v Městské knihovně na ul. Šrámkově v Havířově,
ve výstavních prostorách ZŠ na ul. Frýdecké v Havířově
1.9. – 30.9. 2011 - the Exhibition Hall of the Cultural Centre of Leoš
Janáček in Havířov, Towns Library in Havířov and Primary School
on Frýdecká Street in Havířov
Kurátorka výstavy / the Curator of the Exhibition:
Mgr. Jiřina Sivá, ředitelka ZŠ
na Frýdecké ul. v Havířově-Bludovicích
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční
v pátek 2. 9. 2011 v 17 hodin v KD L. Janáčka,
Havířov–Podlesí.
The opening ceremony will take place on 2nd September 2011
in the Exhibition Hall of the Cultural Centre
of Leoš Janáček in Havířov.
Porota soutěže / the Jury of the Exhibition:
PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D., didaktička výtvarné výchovy,
Ostravská univerzita
Vladimír Znamenák, Hlohovec, grafik a pedagog, zakladatel soutěže
Mgr. Tamara Škutová, Havířov, vyučující Vv
Mgr. Zdeněk Heiser, Havířov, výtvarník a pedagog
Počet obrázků a zúčastněných škol / the Numer of Works of Art
and Participating Schools:
Letos do soutěže zaslaly práce děti z České republiky, Slovenska,
Polska, Litvy, Lotyšska, Běloruska, Ukrajiny, Estonska, Chorvatska,
Srbska, Slovinska, Bulharska, Finska, Rakouska a Taiwanu (Číny).
Works of art were sent by children from the Czech Republic,
Slovakia, Poland, Lithuania, Latvia, Belarus, Ukraine, Estonia,
Croatia, Serbia, Slovenia, Bulgaria, Finland, Austria and Taiwan
(China).
Celkový počet obrázků / the Total Number of Works of Art:
2 718
Počet obrázků z jednotlivých zemí / the Total Number of Works of Art from
Participating Countries:
ČR / Czech Republic
Slovensko / Slovakia
Polsko / Poland
Litva / Lithuania
Lotyšsko / Latvia
Taiwan (Čína) / Taiwan (China)
Estonsko / Estonia
Rakousko / Austria
1217
93
70
266
17
76
233
5
Ukrajina / Ukraine
Bělorusko / Belarus
Slovinsko / Slovenia
Srbsko / Serbia
Bulharsko / Bulgaria
Chorvatsko / Croatia
Finsko / Finland
75
1
501
16
81
12
55
Počet prací v jednotlivých kategoriích / the Number of Works of Art in
Individual Categories:
I. kategorie / 1st category - 588 prací/works
II. kategorie / 2nd category - 357 prací/works
III. kategorie / 3rd category - 452 prací/works
IV. kategorie/ 4th category - 651 prací/works
V. kategorie / 5th category - 670 prací/works
Deimantė Busmaitė,15 let, Ukrinai Basic School, Lithuania
Výstavní prostory / the Exhibition Places:
 KD L. Janáčka - 199 prací / the Exhibition Hall of Leoš Janáček
- 199 works of art
 Městská knihovna na Šrámkově ul. v Havířově - 67 prací / Library
in Havířov - 67 works of art
 ZŠ na Frýdecké ulici - 36 prací / Primary School on Frýdecká Street
- 36 works of art
Dubiniauska Marta, 10 let
„Brémští muzikanti“, tisk z vystřihovánky
Tukums School
Lotyšsko – Latvia
Porota přiznala tato ocenění/the Jury Awarded:
Cena primátora města Havířova / Havířov Town Mayor´s Award:
Adéla Hegedüsová, ZŠ Mládežnická, Havířov,
Česká republika - Czech Republic
Cena primátora města Havířova / Havířov Town Mayor´s Award:
Ludmila Garčicová, Výtvarný kroužek Hlohovec u Břeclavi
Česká republika - Czech Republic
Cena poroty / Jury´s Award:
Dominika Videcká, ZŠ a MŠ speciální, ul. Turkmenská, Vsetín,
Česká republika - Czech Republic
Wiktoria Gulbin, MDK, Kielce, Polsko - Poland
Jer Lin Woei, Chu-jen Junior High School, Taichung City,Taiwan (Čína)
Michaela Klečková, ZŠ a MŠ Lišov, Česká republika - Czech Republic
Cena Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě
„Za pedagogické vedení“ / Award for the Best Art Teacher:
Mgr. Jana Konstantinidu, Gymnázium Krnov,
Česká republika - Czech Republic
I. kategorie - MŠ
1st category - Pupils of Nursery Schools (up to 6 years):
1. místo/
Markéta Žižková, Výtv. kroužek Hankův dům,
1. prize:
Dvůr Králové n. L., ČR - Czech Republic
Cenu věnuje ALLIANZ pojišťovna, a. s.
2. místo/
2. prize:
Neli Jeromel, VVZ Slovenj Gradec, Podgorje při Slovenj
Gradcu, Slovinsko - Slovenia
Cenu věnuje ALLIANZ pojišťovna, a. s.
3. místo/
3. prize:
Matúš Ševček, MŠ Čereňany, Slovensko - Slovakia
Cenu věnuje Pojišťovna GENERALI, a. s.
II. kategorie – 1. - 2. ročník
2nd category - 1st – 2nd grades (7 – 8 years):
1. místo/
Daniel Mrázik, ZŠ Hliny VII, Žilina, Slovensko - Slovakia
1. prize:
Cenu věnuje Revírní bratrská pokladna, Havířov
2. místo/
2. prize:
Radek Prchal, VK Hlohovec u Břeclavi, ČR - Czech Republic
Cenu věnuje Česká spořitelna
3. místo/
3. prize:
Tereza Olbortová, ZŠ Frýdecká, Havířov, ČR - Czech Rep.
Cenu věnuje poslankyně Parlamentu ČR
PaedDr. Milada Halíková
III. kategorie – 3. - 4. ročník
3rd category - 3rd – 4th grades (9 – 10 years):
1. místo/
Lea Petrželková, ZŠ Hliny VII, Žilina, Slovensko - Slovakia
1. prize:
Cenu věnuje Pojišťovna GENERALI, a. s.
2. místo/
2. prize:
Kateřina Kubiczková, ZŠ Frýdecká, Havířov,
ČR - Czech Republic
Cenu věnuje poslankyně Parlamentu ČR
PaedDr. Milada Halíková
3. místo/
3. prize:
Aleksandra Pawelczyk,PSD, Marco Polo, Warszawa,
Polsko - Poland
Cenu věnuje Česká spořitelna
IV. kategorie – 5. - 6. ročník
4th category - 5th – 6th grades (11 – 12 years):
1. místo/
Markéta Syrová, Gymnázium Krnov,
1. prize:
ČR - Czech Republic
Cenu věnuje Městské kulturní středisko Havířov
2. místo/
2. prize:
Alžběta Zelenková, Výtvarný kroužek „Zdeňka", Kladno
ČR - Czech Republic
Cenu věnuje Všeobecná zdravotní pojišťovna
3. místo/
3. prize:
Samuel Flajšoker, Osnovna šola Sveti Jurij, Rogašovci,
Slovinsko – Slovenia
Cenu věnuje Československá obchodní banka
V. kategorie – 7. - 9. ročník
5th category 7th – 9th grades (13 – 15 years):
1. místo/
Gabriele Mikuckaite, Kulautuva´s Secondary
1. prize:
School, Kaunas,Litva - Lithuania
Cenu věnuje Všeobecná zdravotní pojišťovna
2. místo/
2. prize:
Kristýna Richterová, ZŠ, Mládežnická, Havířov,
ČR – Czech Republic
Cenu věnuje Pojišťovna KOOPERATIVA
3. místo/
3. prize:
Alexandra Sztefková, Gymnázium Krnov,
ČR – Czech Republic
Cenu věnuje Pojišťovna KOOPERATIVA
SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČR VĚNUJE CENU KAŽDÉMU
OCENĚNÉMU, KTERÝ ZÍSKAL 1. MÍSTO V SOUTĚŽI.
VŠEM, KDO DĚTEM PŘIPRAVILI DÁREK, SRDEČNĚ DĚKUJEME!
Eva Čuková,12 let
„Šípková růženka“, šestibarevný linoryt
Výtvarný kroužek Hlohovec u Břeclavi
Česká republika - Czech Republic
Seznam vystavujících / the List of
Exhibited Works of Art:
Kulturní dům Leoše Janáčka
v Havířově-Podlesí
the Exhibition Hall of the Cultural Centre
of Leoš Janáček in Havířov
Martina Csabová, 9 let
„Pošťácká pohádka“, linoryt
Výtvarný kroužek „Zdeňka“, Kladno
Česká republika - Czech Republic
Výstavní síň V. Wünscheho
od 31. 8. do 4. 9. 2011
9 – 20 hodin
v dalších dnech:
pondělí až pátek 9 – 18 hodin
sobota a neděle
14 – 18 hodin
1. KATEGORIE
Jméno / Name:
Škola / School :
Česká republika - Czech Republic
Bejlková Lucinka
VK "Zdeňka", Kladno
Dokulilová Tereza
MŠ a SPC, Demlova, Jihlava
Jansová Lucinka
VK Pastelka, MŠ, Větrná, Ústí nad Labem
Jarkulischová M.
MŠ, Vaníčkova, Opava
Kahovcová Klára
VK Hankův dům, Dvůr Králové n. L.
Koudela Honzík
VK Pastelka, MŠ, Větrná, Ústí nad Labem
Krejčíková Michaela MŠ, Javorová, Karlovy Vary
Křenková Amélie
ZŠ a MŠ Lišov
Máchová Pavla
ZŠ a MŠ Lišov
Marková Vendula
MŠ Kopretinka, Slavkov u Opavy
Nekolná Tereza
MŠ, Terezínská, Lovosice
Pavlánová Danielle ZŠ a MŠ Třanovice
Schleiferová Eliška VK Pastelka, MŠ, Větrná, Ústí nad Labem
Stieblerová Nikola MŠ Dolní Cerekev
Šebrlová Karolínka VK Pastelka, MŠ, Větrná, Ústí nad Labem
Šimková Barbora
ZŠ a MŠ Lišov
Šojslová Tereza
ZŠ a MŠ Lišov
Tampa Vítězslav
MŠ, Vaníčkova, Opava
Toman Miloš
MŠ, V Domcích, Louny
Zemanková Viktorka MŠ Boskovice
Žižková Pavlína
VK Hankův dům, Dvůr Králové n. L.
Učitel / Teacher :
Povondrová
Timm
Galvasová
Kotíková
Smutná
Ondoková
Ondoková
Králová
Chmelová
Holubcová
Ondoková
Ondoková
Galvasová
Formánková
Skaláková
Kotíková
Nowak Klaudia
Polsko - Poland
MDK Kielce
Podkowa
Bãliņa Šarlisa
Lotyšsko - Latvia
Tukums School
Čivle
Litva - Lithuania
Grinevič Eliot-Gerbert Kindergarten "Saulutė", Kupiškis
Žekonis Astijus
Kindergarten "Saulutė", Kupiškis
Tiirak Otto Markus
Estonsko - Estonia
ALA Primary School, Valgamaa
Kojima Nana
Finsko - Finland
Seilimäki, Espoo
Kalinkienė
Skaburskienė
Kädi Agu
Jméno / Name:
Kavnik Maj
Korent Tomaž
Černič Ana
Škola / School :
Slovinsko - Slivenia
VVZ Slovenj Gradec, Podgorje
Vrtec Jožice Flander, Maribor
Vrtec O. Župančiča, Lubljana
Učitel / Teacher :
Gutman
Valand
Butinar,Kopecky
Vaida Jablonskytė, 15 let,
Secondary School Židikai, tisk z vystřihovánky
Lithuania - Litva
2. KATEGORIE
Jméno / Name:
Baudisch Ondřej
Byrová Darina
Holubcová Anna
Hrabal Jakub
Kandrová Drahomíra
Kozlová Karolína
Kučerová Kateřina
Novák Jonáš
Prchalová Zorka (2)
Procházková Tereza
Slezáková Natálie
Vaculík Boris
Škola / School :
Učitel / Teacher :
Česká republika - Czech Republic
VK Hankův dům, Dvůr Králové n. L.
Kotíková
ZŠ a MŠ Třanovice
Holubcová
ZŠ, Žákovská, Havířov
Šindlerová
ZŠ Břest
Šimíková
ZŠ a MŠ Vsetín
Březovská
ZŠ, Frýdecká, Havířov
Sivá
VK Hankův dům, Dvůr Králové n. L.
Kotíková
ZŠ Břest
Otáhalová
VK Hlohovec
Coufalová
VK "Zdeňka", Kladno
Povondrová
VK Hankův dům, Dvůr Králové n. L.
Kotíková
ZŠ, Ohrada, Vsetín
Chmelařová
Bazalides Ondrej
Hrnková Kristínka
Kubala Patrik
Ševčeková Katarína
Slovensko - Slovakia
ZŠ Hliny VII, Žilina
ZŠ Hliny VII, Žilina
ZŠ Hliny VII, Žilina
MŠ Čereňany
Lajčiaková
Lajčiaková
Lajčiaková
Drobcová
Adach Ewa
Błachut Natalia
Spalińska Rebeka
Polsko - Poland
MDK Kielce
MDK, Kielce
PSD, Marco Polo, Warszawa
Biskup-Brykczyńska
Biskup-Brykczyńska
Derkacz-Gajewska
HSC Angel
Jhang Shu-Ping
Liou Huai-Jing
Wu Jia-Jia
Borak Lea
Dragoi Sofija
Petrović Andela
Taiwan (Čína) - Taiwan (R.O.C)
Jian Xing Elementary School,
Taichung City, Taiwan (R.O.C)
Yu-Jen Catholic Elementary School,
Taichung City, Taiwan (R.O.C)
Yu-Jen Catholic Elementary School,
Taichung City, Taiwan (R.O.C)
Yu-Jen Catholic Elementary School
Taichung City, Taiwan (R.O.C)
Srbsko - Serbia
Jablanička, Beograd
Jablanička, Beograd
Jablanička, Beograd
Chen Chu-Hui
Pei-Jyuan Wu
Yan-Na Syu
Siao-Jyun Lai
Alyusmanova Hyuliya
Iliyanova Ilina
Nedelcheva Kalina
Yordanova Kseniya
Bulharsko - Bulgaria
School "Arteya", Targovishte
School "Arteya", Targovishte
School "Arteya", Targovishte
School "Arteya", Targovishte
Cholakova
Cholakova
Cholakova
Cholakova
Kristýna Richterová, 13 let,
„Princ Bajaja“, čtyřbarevný linoryt
ZŠ, Mládežnická, Havířov, ČR – Czech Republic
3. KATEGORIE
Jméno / Name:
Škola / School :
Učitel / Teacher :
Česká republika - Czech Republic
Cásková Klára
ZŠ, Frýdecká, Havířov
Sivá
Csabová Martina
VK "Zdeňka", Kladno
Povondrová
Čečotková Natálie
ZŠ, Frýdecká, Havířov
Sivá
Čechmánková Vendula VK Hlohovec
Coufalová
Jurková Rozálie
ZŠ, Ohrada, Vsetín
Chmelařová
Vinšová Kristýnka
VK "Zdeňka", Kladno
Povondrová
Kufa Šimon
ZŠ, Frýdecká, Havířov
Sivá
Kunce Nela
ZŠ Hejnice
Kučinová
Lamačová Sandra
ZŠ Hejnice
Kučinová
Lukůvkov Petra
ZŠ, Ohrada, Vsetín
Chmelařová
Novotný Marek
VK "Zdeňka", Kladno
Povondrová
Poštulková Tereza
VK "Zdeňka", Kladno
Povondrová
Šebesta Václav (2)
VK Hlohovec
Coufalová
Chládek Erik
Kaduc Jakub
Mravcová Iveta
Poljaková Bianka
Sklenárová Tereza
Žiačik Adam
Slovensko - Slovakia
ZŠ Hliny VII, Žilina
ZŠ Hliny VII, Žilina
ZŠ, Gaštanová, Žilina
ŠKD - při ZŠ a MŠ Čereňany
ZŠ Hliny VII, Žilina
ZŠ Hliny VII, Žilina
Lajčiaková
Lajčiaková
Rendárová
Košianová
Lajčiaková
Lajčiaková
Gołąbek Alicja
Lesiak Agata
Ołtarzewska Dorota
Piekarska Kamila
Polsko - Poland
MDK Kielce
PSD, Marco Polo, Warszawa
MDK Kielce
MDK Kielce
Hildebrandt-Ryczek
Moraczewska
Biskup-Brykczyńska
Biskup-Brykczyńska
Dubiniauska Marta
Lotyšsko - Latvia
Tukums School
Čivle
Wei Shiuan Chen
Chen Yi-Chih
Chiang Yu-Tung
Liu Yu-Shuan
Taiwan (Čína) - Taiwan (R.O.C.)
DA REN Elementary School,
Taichung City
Yu-Jen Catholic Elementary School,
Taichung City
Jian Xing Elementary School,
Taichung City
Yu-Jen Catholic Elementary School,
Taichung City
Chen Chu-Hui
Ming-Jen Wang
Pan Shou-Cheng
Ming-Jen Wang
Aleksandrova Alina
Ukrajina - Ukraine
Children's School N2, Dnipropetrovsk
Kolyadina
Sepp Birgit
Valk Konrad
Estonsko - Estonia
Pelgulinna Gümnaasium, Tallinn
Emmaste Basic School Hiiumaa
Esnar Tiiu
Tõnisson
Mustafova Esin
Bulharsko - Bulgaria
School Arteya, Targovishte
Cholakova
Slovinsko - Slovenia
Kaučnik Nik
Strmšnik Simon
OŠ Brezovica, Notranje Gorice
Osnovna Šola Mislinja, Šentilj pod Turjakom
Marek Novotný, 10 let
„Princ Bajaja“, linoryt
Výtvarný kroužek „Zdeňka“, Kladno
Česká republika – Czech Republic
Oblak
Bajželj
4. KATEGORIE
Jméno / Name:
Cieslar Vojtěch
Čuková Eva (2)
Drtilová Eva
Dvořáková Simona
Glajcarová Tereza
Holoušková Natálie
Hradilíková Natálie
Chytilová Denisa
Janák Jan
Kašparová Anna
Klapsiová Simona
Koždoň Vojtěch
Krušová Šárka
Musil Tomáš
Ratiborský Petr
Růžičková Petra
Strolená Markéta
Šerstnev Patrik
Šoustal Michal
Špáňová Anna
Škola / School :
Česká republika - Czech Republic
ZŠ a MŠ Bystřice
VK Hlohovec
ZŠ Zábřeh
ZŠ K. Vokáče, Strašice
Masarykova ZŠ a MŠ, Český Těšín
ZŠ a MŠ Bystřice
ZŠ Masaryka, Opava
Gymnázium J. Škody, Přerov
Gymnázium Zábřeh
ZŠ speciální, Orlí, Liberec
Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec
Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec
ZŠ Zábřeh
ZŠ a MŠ, Jihomoravské nám., Brno
ZŠ Zábřeh
ZŠ Líbeznice
VK "Zdeňka", Kladno
ZŠ, Frýdecká, Havířov
ZŠ Zábřeh
VK "Zdeňka", Kladno
Učitel / Teacher :
Cieslarová
Coufalová
Zavřelová
Kahovcová
Znamenáková
Cieslarová
Steinová
Stejskal
Paclíková
Daňková
Zavřelová
Zavřelová
Mišurcová
Povondrová
Slezáková
Zavřelová
Povondrová
Birásová Kristína
Michalíková Monika
Miniariková Nina
Škundová Andrea
Slovensko - Slovenia
ZŠ a MŠ M. Rešetku, Horná Súča
ZŠ a MŠ M. Rešetku, Horná Súča
ZŠ Hliny VII, Žilina
ZŠ a MŠ M. Rešetku, Horná Súča
Ondrušková
Ondrušková
Lajčiaková
Ondrušková
Górski Jakub
Stańczyk Inga
Polsko - Poland
MDK Kielce
PSD, Marco Polo, Warszawa
Hildebrandt-Ryczek
Derkacz-Gajewska
Fomina Letícija
Karčevska Santa
Šaripa Uģis
Lotyšsko - Latvia
Tukums School
Tukums School
Tukums School
Čivle
Čivle
Čivle
Urbonaitė Goda
Vasiliauskaite Gabriele
Litva - Lithuania
Ukrinai Basic school
Ukrinai Basic school
Silinskaite
Silinskaite
Jméno / Name:
Škola / School :
Ukrajina - Ukraine
Učitel / Teacher :
Konoplyova Alina
Osadcha Anastasia
Vika Yurko
School N2, Dnipropetrovsk
School N2, Dnipropetrovsk
School N2, Dnipropetrovsk
Kolyadina
Masharova
Kolyadina
Obradović Jovana
Srbsko - Serbia
Jablanička, Beograd
Thiel Niko
Rakousko - Austria
Komensky Schule, Wien
Klecanda
Kalamats Kirke
Sõrmus Lüna
Estonsko - Estonia
Pelgulinna Gümnaasium, Tallinn
Pelgulinna Gümnaasium, Tallinn
Vali
Vali
Boneva Betina Miroslavova
Bulharsko - Bulgaria
School "Geya", Lovech
Popova
Andrejek Nina
Grdadolnik Maja
Grošelj Vita
Karničnik Bernarda
Kovač Zala
Mali Živa
Sedej Alex
Škorjanc Valentina
Slovinsko - Slovenia
Osnovna šola Sveti Jurij, Rogašovci
Osnovna šola Brezovica
Osnovna šola I. Kavčiča, Izlake
OŠ Lovrenc na Pohorju
Osnovna šola I. Kavčiča, Izlake
Osnovna šola Mislinja
Osnovna šola Brezovica
Osnovna šola Planina při Sevnici
Gider
Cvitič
Artnak
Kosanič
Artnak
Bajželj
Cvitič
Hvalc
Alina Alexandrova, 10 let,
Children's School N2, Dnipropetrovsk, Ukrajina – Ukraine
5. KATEGORIE
Jméno / Name:
Bekárek Štěpan
Čermaková Tereza
Dědečková Zuzana
Dohnalíková Marie
Dvořák Michal
Hřebačka Radek
Huťková Markéta
Konečná Nikol
Kratinová Zuzana
Papavasilevská Sandra
Podškubková Valentina
Surá Lucie
Štěpánková Eliška
Švarc Rudolf
Škola / School :
Česká republika - Czech Republic
Církevní ZŠ, Kroměříž
ZŠ Líbeznice
ZŠ, Antonínská, Brno
VK Hlohovec
ZŠ, L. Kuby, České Budějovice
ZŠ Líbeznice
Gymnázium, Mírová, Karviná
ZŠ K. Světlé, Havířov
ZŠ, Ohrada, Vsetín
Gymnázium, Mírová, Karviná
VK Hlohovec
speciální ZŠ a MŠ, Turkmenská, Vsetín
VK "Zdeňka", Kladno
ZŠ, L. Kuby, České Budějovice
Učitel / Teacher :
Macečková
Mišurcová
Coufalová
Kyzourová
Mišurcová
Řehůřková
Mundierová
Chmelařová
Řehůřková
Coufalová
Březovská
Povondrová
Kyzourová
Slovensko - Slovenia
Poláčková Michaela
Dvonč Samuel
ZŠ a MŠ M. Rešetku, Horná Súča
ZŠ Hliny VII, Žilina
Ondrušková
Lajčiaková
Polsko - Poland
Wędotowska Karolina
MDK Kielce
Biskup
Estonsko - Estonia
Seleznjova Jelizaveta
Kesklinna Gÿmnaasium, Narva
Sonina
Taiwan (Čína) - Taiwan (R.O.C)
Ting-Yi Lin
Wei-Jen, Wang
Wu Chuan Junior High School
Wu Chuan Junior High School
Chen-Chu Hui
Pan Shou-Cheng
Jméno / Name:
Škola / School :
Bulharsko - Bulgaria
Petkova M. Plamenova Children´s complex, Lovech
Učitel / Teacher :
Popova
Litva - Lithuania
Audickaitė Eglė
Jablonskytė Vaida (2)
Kesminaite Laura
Laužikaitė Augustė
Pukenytė Kornelija
Radžiutė Skaistė
Sereikaitė Milda
Musical school of Kupiškis
Secondary school Zidikai
Zidikai M. Peckauskaite second. school
L. Stuoka-Gucevičius gymnasium, Kupiškis
Musical school of Kupiškis
L. Stuoka-Gucevičius gymnasium, Kupiškis
Zidikai M. Peckauskaite second. school
Kalinkienė
Silinskaitė
Silinskaitė
Žalnieriūnienė
Kalinkienė
Žalnieriūnienė
Silinskaitė
Chorvatsko- Croatia
Šagovcová Ida
Česká ZŠ Komenského, Daruvar
Barošová
Slovinsko - Slovenia
Novak Nika
OŠ Brezovica
Cvitič
Finsko - Finland
Liiwand Maj-Britt
Kervinen Jasmine
Ikonen Juulia
Meilahden ylāaste, Helsinki
Meilahden ylāaste, Helsinki
Meilahden ylāaste, Helsinki
Brace
Brace
Brace
Michaela Poláčková, 13 let, ZŠ a MŠ M. Rešetku, Slovensko-Slovakia
Výstavní prostory ZŠ na ulici
Frýdecké v Havířově-Bludovicích
Primary School on Frýdecká Street in Havířov
Radek Hřebačka, 13 let
„Pohádka o drakovi“, linoryt
ZŠ Líbeznice
Česká republika – Czech Republic
pondělí až pátek
8 – 16 hodin
1. KATEGORIE
Jméno / Name:
Škola / School :
Česká republika-Czech Republic
Andrtová Veronika
MŠ, V Domcích, Louny
Kuncová Veronika
MŠ a SPC, Demlova, Jihlava
Sedláček Filip
ZŠ a MŠ Lišov
Síbrová Barbora
VK Hankův dům, Dvůr Králové n. L.
Petrylaitė Danielė
Litva - Lithuania
Kindergarten "Saulutė", Kupiškis
Kojima Nana
Finsko - Finland
Seilimäki, Espoo
Učitel / Teacher :
Formánková
Timm
Šibřínová
Kotíková
Kalinkienė
2. KATEGORIE
Jméno / Name:
Příjmení a jméno
Hanáčková Anna
Škola / School :
Učitel / Teacher :
Česká republika - Czech Republic
Škola
Vyučující
ZŠ Břest
Otáhalová
Příjmení a jméno
Lučivňák Jakub
Slovensko - Slovenia
Škola
ZŠ Hliny VII, Žilina
Vyučující
Lajčiaková
Příjmení a jméno
Wójcik Ola
Polsko - Poland
Škola
MDK, Kielce
Vyučující
Biskup-Brykczyńska
Litva - Lithuania
Příjmení a jméno
Škola
Zubauskas Armandas Antašavos Pagrindinė, Mokykla
Příjmení a jméno
Nejdetova Seda
Varcheva V. Debora
Vasilev Samuil
Bulharsko - Bulgaria
Škola
School "Arteya", Targovishte
School "Arteya", Targovishte
School "Arteya", Targovishte
Vyučující
Kairienė
Vyučující
Cholakova
Cholakova
Cholakova
3. KATEGORIE
Jméno / Name:
Ďurajka Jakub
Gřešek Marek
Škola / School :
Slovensko - Slovakia
ZŠ Hliny VII, Žilina
ZŠ Hliny VII, Žilina
Piątek Julia
Wrona Weronika
Polsko - Poland
MDK Kielce
MDK Kielce
Chang Yi
Lai Ping-Chen
Učitel / Teacher :
Lajčiaková
Lajčiaková
Walek
Biskup-Brykczyńska
Taiwan (Čína) - Taiwan (R.O.C)
Yu-Jen Catholic Elementary school, Ming-Jen Wang
Taichung City
Jian Xing Elementary School,
Pan Shou-Cheng
Taichung City
Ukraina - Ukraine
School N2, Dnipropetrovsk
Sidorets Bogdan
Kolyadina
Bulharsko - Bulgaria
Orlinova-Arzu
School "Arteya", Targovishte
Tonkova Mariel-Georgi School "Arteya", Targovishte
Cholakova
Cholakova
Litva - Lithuania
Daukantas Armandas Ukrinai Basic School
Kučinskaitė Vitaura
Antašavos Pagrindinė Mokykla
Šilinskaitė
Kairiené
Slovinsko - Slovenia
OŠ Miklavž na Dravskem polju
OŠ Miklavž na Dravskem polju
Miložič Tin
Ulaga Tomaž
Brumen
Brumen
4. KATEGORIE
Hajdinjak Thomas
Horvat Maria
Skledar Monika
Šuša Fabian
Slovinsko - Slovenia
Osnovna šola Sveti Jurij, Rogašovci
Osnovna šola Sveti Jurij, Rogašovci
Osnovna šola Sveti Jurij, Rogašovci
Osnovna šola Sveti Jurij, Rogašovci
Gider
Gider
Gider
Gider
5. KATEGORIE
Jméno / Name:
Škola / School :
Učitel / Teacher :
Česká republika - Czech Republic
Dvořáková Terezie
Gymnázium Krnov
Konstantinidu
Hajná Aneta
ZŠ Prokopa Holého, Louny
Hromádková
Vyžrálek Jan
ZŠ, L. Kuby, České Budějovice
Kyzourová
Jackevičiūtė Julija
Mergiūnaitė Gustė
Lotyšsko - Latvia
Musical school of Kupiškis
Musical school of Kupiškis
Kalinkienė
Kalinkienė
Anna Holubcová, 8 let
„O sovím skřítkovi“, kresba
ZŠ, Žákovská, Havířov, Česká republika – Czech Republic
Výstavní prostory
Městské knihovny Havířov,
ul. Šrámkova
Town Library on Šrámkova Street in Havířov
Vojtěch Cieslar, 11 let,
„Perníková chaloupka“, kresba
ZŠ a MŠ Bystřice
Czech Republic – Česká republika
pondělí a čtvrtek 8 – 12
úterý a pátek 8 – 12
13 - 18 hodin
13 - 16 hodin
1. KATEGORIE
Jméno / Name:
Kosová Vendulka
Přibylová Vanessa
Škola / School:
Česká republika - Czech Republic
MŠ Komenského, Bruntál
ZŠ a MŠ Lišov
Litva - Lithuania
Subačiaus Vaikų L/D, Subačius
Zavadskytė Samanta
Učitel / Teacher:
Ondoková
Petronienė
2. KATEGORIE
Jméno / Name:
Škola / School:
Česká republika - Czech Republic
Holubcová Anna
ZŠ, Žákovská, Havířov
Koulová Karolína (2) ZŠ Lednice
Krtilová Adéla
ZŠ Košíře, Praha 5
Strejčková Aneta
VK "Zdeňka", Kladno
Učitel / Teacher:
Březinová
Coufalová
Vondráčková
Povondrová
Kadová Tereza
Slovensko - Slovakia
ZŠ Hliny VII, Žilina
Lajčiaková
Jimmy Yaung
Taiwan (Čína) - Taiwan (R.O.C)
Jhong Hua Elementary School
Pan Shou-Cheng
Lin Shih-Ting
Maasing Marion
Jian Xing Elementary School,
Taichung City
Estonsko - Estonia
Kadrina´s School, Kadrina
Bulharsko - Bulgaria
Ayhanov Alis
School "Arteya", Targovishte
Georgieva I.Georgieva Municipality Children´s Complex, Lovech
Sharabova Kameliya Fine Studio - Dasha, Targovishte
Pan Shou-Cheng
Marika Soone
Cholakova
Popova
Batembergska
3. KATEGORIE
Jméno / Name:
Březinová Anežka
Garčicová Ludmila
Jablonická Emma (2)
Killichová Berenika
Porubská Eliška
Škola / School:
Učitel / Teacher:
Česká republika - Czech Republic
VK "Zdeňka", Kladno
Povondrová
VK Hlohovec
Coufalová
VK Hlohovec
Coufalová
ZŠ Hejnice
Kučinová
ZŠ Hejnice
Kučinová
Drevená Tatiana
Chrtová Marion Iveta
Slovensko - Slovakia
ZŠ Hliny VII, Žilina
ZŠ Hliny VII, Žilina
Lajčiaková
Lajčiaková
Jedynak Maja
Mikucka Małgorzata
Potępa Aleksandra
Polsko - Poland
MDK Kielce
PSD, Marco Polo, Warszawa
PSD, Marco Polo, Warszawa
Biskup-Brykczyńska
Derkacz-Gajewska
Derkacz-Gajewska
Huang Yu-Hsuan
Tsai Chen-Ying
Zhan Fei-He
Taiwan (Čína) - Taiwan (R.O.C.)
Yu-Jen Catholic Elementary School,
Ming-Jen Wang
Taichung City
Yu-Jen Catholic Elementary School,
Ming-Jen Wang
Taichung City
Taichung City North District Du-Xing
Chen Chu-Hui
Elementary School
Sandaite Aura
Litva - Lithuania
School-Kindergarten Zelmeneliai, Marijampole
Zaleckiene
Popović Sonja
Srbsko - Serbia
Jablanička, Beograd
Georgieva Maria
Bulharsko - Bulgaria
Bacho Kiro, Letnica
Stoianova
Vukelič Alen
Slovinsko - Slovenia
OŠ Miklavž na Dravskem polju
Brumen
Lāsma Lazdāne, 12 let, kresba
Tukums School
Lotyšsko – Latvia
4. KATEGORIE
Kolektiv dětí
Svoboda Pavel
Česká republika - Czech Republic
15. ZŠ, T. Brzkové, Plzeň
ZŠ Želiv
Špetlová
Káčerová Zuzana
Gugová Alexandra
Slovensko - Slovakia
ZŠ Hliny VII, Žilina
ZŠ a MŠ M. Rešetku, Horná Súča
Lajčiaková
Ondrušková
Bogna Dołba
Remer-Młynarska Julia
Polsko - Poland
PSD, M. Polo, Warszawa
PSD, M. Polo, Warszawa
Derkacz-Gajewska
Derkacz-Gajewska
Krasauskaitė Gintarė
Lazdāne Lāsma
Siliņa Kēta
Stabulniece Elza
Urbonavičiūtė Raminta
Lotyšsko - Latvia
Antašavos Pagrindinė mokykla
Tukums school
Tukums school
Tukums school
Kupiškio Povilo Matulionio pagrindinė
mokykla, Kupiškis
Miciūnienė
Čivle
Čivle
Čivle
Šakarnytė
Korsakaitė Irmina
Zulpaitė Justina
Litva - Lithuania
Vaizganto Basic school, Radviliskis
Ukrinai Basic school
Kareivienė
Šilinskaitė
Kerk Mari-Liis
Korving Katrina
Jūrgenson Kaire
Estonsko - Estonia
Emmaste Basic School, Hiimumaa
Pelgulinna Gümnaasium, Tallinn
Pelgulinna Gümnaasium, Tallinn
Tõnisson
Vali
Vali
Bulharsko - Bulgaria
Deleva Vasilena
Bacho Kiro, Letnica
Stoianova
Ateva Albena
Bacho Kiro, Letnica
Stoianova
Todorova K. Bozhidarova Municipality Children´s Complex, Lovech Popova
Dvoršak Maša
Oder Amadeja
Rogelj Još
Slovinsko - Slovenia
OŠ F. Rozmana-Staneta,Maribor
OŠ Mislinja
OŠ Brezovica při Lubljani
Tomažič
Bajželj
Cvitič
5. KATEGORIE
Jméno / Name:
Čermáková Eva
Kolektiv dětí
Konečná Klára
Škola / School:
Česká republika - Czech Republic
ZŠ Líbeznice
ZŠ a MŠ, Turkmenská, Vsetín
VK Hlohovec
Učitel / Teacher:
Mišurcová
Uličník, Čapák
Coufalová
Panasiuk Elzbieta
Polsko - Poland
MDK Kielce
Biskup
Mažeikaitė Monika
Lotyšsko - Latvia
Šepeta A. Adamkienė basic school
Bakanienė
Dorota Oltarzewska, 9 let
„Guliverovy cesty“, kresba
MDK Kielce, Polsko - Poland
Jméno / Name:
Busmaitė Deinmante
Karinauskaitė Simona
Pralgauskaitė Laura
Sakalauskaitė Monika
Steponaviciūtė Diana
Škola / School:
Litva - Lithuania
Ukrinai Basic School
Židikai M. Peckauskaitė Secondary school
Ukrinai Basic School
Židikai M. Peckauskaitė Secondary school
Secondary School, Zidikai
Učitel / Teacher:
Jordanova Maria
Bulharsko - Bulgaria
Bacho Kiro, Letnica
Stoianova
Zelko Sabina
Slovinsko - Slovenia
OŠ Sveti Juri, Rogašovci
Gider
Šilinskaitė
Šilinskaitė
Šilinskaitė
Šilinskaitė
Šilinskaitė
Michal Šoustal, 12 let
„Vodníkovo království“, tisk z vystřihovánky
ZŠ Zábřeh, Česká republika – Czech Republic
Radek Prchal, 7 let
„Myslivec z Červené Karkulky“, šestibarevný linoryt
VK Hlohovec, Česká republika – Czech Republic
Barbora Šimková, 4 roky
„Pohádka o princezně a hodném vodníkovi“, kolorovaná kresba
ZŠ a MŠ Lišov, Česká republika – Czech Republic
Autory obrázků na barevném přebalu jsou:
Anna Holubcová, 8 let, ZŠ, Žákovská, Havířov, „O Pavím králi“
Vendula Čechmánková, 10 let, VK Hlohovec, „Červená Karkulka“
Daniel Mrázik, 7 let, ZŠ Hliny VII, Žilina, SR, „O malém drakovi“
Darina Byrová, 8 let, ZŠ a MŠ Třanovice, „Princ Bajaja“
Natálie Čečotková, ZŠ, Frýdecká, Havířov, „Ruská pohádka“
Klára Cásková, 9 let, ZŠ, Frýdecká, Havířov, „Princ“
Grafická úprava a sazba Přemysl Vaněk a Jiřina Sivá.
Vydala ZŠ a Sdružení TRANOSCIUS na Frýdecké ul.
v Havířově-Bludovicích v roce 2011.
www.zsfrydecka.cz
[email protected]

Podobné dokumenty