14. června - Farnost Vizovice

Komentáře

Transkript

14. června - Farnost Vizovice
14. června 2015
11. neděle v mezidobí
Svátky v týdnu
Zítra je nezávazná památka sv. Víta.
V pátek je nezávazná památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa.
Příští neděli oslavíme hody slavnost výročí posvěcení kostela (213. výročí).
Týdenní program
Dnes bude od 18 do 19 hodin adorace.
V pondělí bude mše svatá v 17:30.
V úterý bude v 15:30 pohřeb paní Ludmily Bobalové.
Ve čtvrtek a v pátek bude mše svatá v 17:30.
V pátek bude v 13:30 hodin mše svatá v Doteku.
V sobotu v 11 hodin si udělí při mši svaté svátost manželství slečna Jana Schönbaumová a pan
Michal Krajča.
V sobotu v 13 hodin bude pokřtěna Vendula Marie Vašíková.
Sobotní večerní mše svatá z důvodu děkanátní pouti ve Štípě nebude.
Oznámení
Minulou neděli se ve sbírce na Národní eucharistický kongres vybralo 8.731,- Kč. Všem dárcům
Pán Bůh zaplať.
Dnes jsou děti po prvním svatém přijímání se svými rodinami na děkovné pouti na Svatém
Hostýně.
Socha sv. Antonína Paduánského, která byla vytvořena na základě darů ve veřejné sbírce, bude
opět stát vedle kaple Panny Marie Ustavičné pomoci na Příluku. Sochu slavnostně požehná dnes
v 15 hodin P. Pavel Glogar, správce farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních svazích.
Děkujeme všem dárcům a srdečně vás všechny na tuto slavnost zveme.
Žáci 9. tříd náboženství vás srdečně zvou ke společné modlitbě večerních chval, kterou se budou
modlit v úterý od 21:05 přímým přenosem v rádiu Proglas.
Ve čtvrtek bude v 18:15 na faře setkání pastorační rady farnosti.
V sobotu se uskuteční ve Štípě pouť za obnovu rodin a duchovní povolání. Na tuto pouť nás zve
otec arcibiskup. Na pouť je zajištěn autobus, který bude odjíždět ve 14 hodin z náměstí. Cena je 50,- Kč.
Děti a studenti mají pouť zdarma. Zapisujte se na papír pod věží. Z tohoto důvodu nebude v tento den
ve Vizovicích večerní mše svatá. Pouť začne v 15 hodin u kaple sv. Marie Magdalény v Kostelci
u lázní, kde otec arcibiskup tuto kapli požehná. Potom se procesím vydáme do Štípy, po cestě se
pomodlíme růženec. V 16 hodin bude v kostele adorace a v 17 hodin mše svatá. Kdo nemůže jít
v průvodu, bude se moci modlit růženec od 15 hodin v kostele.
Pro děti budou v průběhu pouti od 15:45 do 16:45 připraveny za kostelem stanoviště s úkoly
na téma: řeholní řády a kongregace. Od 15:45 do 16:50 je také zajištěno hlídání mladších dětí (předání
a vyzvednutí u sakristie).
V úterý 23. června je v naší farnosti Adorační den. Adorace bude probíhat od 11:30 do 20:00
hodin. Zahájena bude mší svatou v 11 hodin. Zapisujte se prosím pod věží na rozpis adorační služby.
Vzadu pod věží kostela jsou k dispozici přihlášky do náboženství a také přihlášky na letní
prázdninové dny a na letní farní tábor. Vyplněné přihlášky ať zájemci odevzdají co nejdříve. Děkujeme.
Komunita Cenacolo v Kralove pri Senci na Slovensku pořádá 27. června den otevřených dveří,
jsme srdečně zváni. Autobus odjíždí ze Zlína v 7:30. Předpokládaný návrat do 23hod. Cena: dospělí
200Kč, děti a mládež 100Kč. Plakátek je pověšen pod věží. Zájemci se mohou psát na papír u vchodu
do kostela. Případné potraviny a hygienické potřeby můžete nosit na faru. Děkujeme.