září 2012 - Puro

Komentáře

Transkript

září 2012 - Puro
F
I
R
E
M
N
Í
Č
T
REALIZACE
V
R
T
L
E
T
N
Í
K
Z
Á
Ř
Í
/
2
0
1
2
Nemocnice v Havířově získala nové sterilizátory
Nemocnice s poliklinikou Havířov má
za sebou největší investici letošního
roku. V rámci obnovy přístrojové techniky z prostředků evropských fondů ROP
Moravskoslezského kraje zakoupilo vedení nemocnice sterilizátory pro oddělení
centrální sterilizace. Přístroje byly slavnostně uvedeny do provozu 23. května
za účasti zástupců Moravskoslezského
kraje, města Havířova, generálního dodavatele firmy PURO-KLIMA, a. s. a dodavatele technologie firmy BMT Medical Technology s. r. o.
Všechny tři přístroje – dva velkokapacitní
parní sterilizátory o objemu 600 l a jeden
formaldehydový s kapacitou 110 l – dodala
právě společnost PURO-KLIMA.
pokračování na str. 3
PODPORUJEME
Z operačního sálu rovnou do manéže
Je pondělní ráno a pětiletý Ondra s celou rodinou přijeli do brněnské fakultní nemocnice
na předoperační vyšetření. Kloučka zde čeká
zákrok na onkologii a rodina se rozhodla, že ho
doprovodí. Termín operace je stanoven na čtvrtek a do té doby má rodina v plánu cestovat
po okolí a kluka zabavit, aby se nebál. V areálu
nemocnice stojí ale cirkusový stan, který musí
rodina po cestě na oddělení minout. Zvědavost je velká a již všichni nakukují, co se kolem
stanu děje. Zdravotní klauni, tentokrát v civilu, s dalšími dětmi, které docházejí ambulantně na onkologické oddělení, začínají nacvičovat různé cirkusové dovednosti. To Ondru
zajímá. Domluví se proto se zdravotními klauny, že se staví co nejdřív. Je jasné, že rodina
musí změnit program. Z Ondry a jeho brášky
se na celý týden stávají cirkusoví siláci a akrobati. Spolu s dalšími 26 dětmi nacvičují na slavnostní páteční vystoupení. Co se dá ale dělat,
POZVÁNKA
to
Ilustrační foto
ve čtvrtek Ondra musí na operaci. V pátek chce
už vystupovat v šapitó s ostatními. Na slavnostní vystoupení za doprovodu lékařů kluk opravdu
dorazí a všichni mu drží palce. Jeho fyzický výkon a nadšení je srovnatelné s ostatními dětmi.
Změna rodinných plánů stála za to.
Zdravotní klauni připravili pro nemocné děti
prázdninový projekt přímo na zahradě Fakultní nemocnice Brno. V opravdickém cirkusovém stanu děti nacvičovaly celý týden například
akrobacii, kouzla nebo tvarování balonků, aby
XIX. KONGRES
České společnosti
anesteziologie,
resuscitace
a intenzívní medicíny
13. – 15. září 2012
Kongresové centrum
Aldis, Hradec Králové
V í c e i n fo r m a c í n a w w w. c s a r i m 2 012.cz
je mohly svým rodičům, lékařům a sestřičkám
v pátek předvést. Cílem projektu bylo věnovat
dětem pozornost, něco nového je naučit a tím
pomáhat k uzdravení.
(vam)
I vy můžete podpořit pravidelné návštěvy zdravotních klaunů v nemocnicích prostřednictvím jednorázového nebo trvalého příkazu
na bankovní účet 159172293/0600. Programy zdravotních klaunů jsou pro nemocnice zdarma. Náklady, které jsou spojeny s činností zdravotních klanů, jsou hrazeny z příspěvků firemních nebo individuálních dárců. Díky tomu mohou zdravotní klauni v nemocnicích
navštívit ročně více jak 35 tisíc dětí ve věku od 1 roku do 17 let. Zájem o návštěvy ze strany nemocnic je však více než trojnásobný.
01
PODPORUJEME
V Jeseníkách soutěžili společně záchranáři i děti
Kouty nad Desnou patřily od 30. května do 3. června záchranářům. V přírodě
uprostřed Jeseníků totiž probíhalo mezinárodní odborné metodické zaměstnání
pro posádky zdravotnických záchranných
služeb Rallye Rejvíz. Hlavním sponzorem
letošního ročníku byla i PURO-KLIMA, a. s.
Šestnáctého ročníku se letos zúčastnilo
nejvíce posádek v celé historii soutěže,
celkem 93. Kromě českých záchranářů
přijely na Rallye Rejvíz i posádky z Estonska,
Chor vatska, Japonska, Kanady, Kypru,
Litvy, Maďarska, Německa, Nizozemska,
Pols k a , R a ko u s k a , R u m u n s k a , Ř e c k a ,
Slovenska, Slovinska, Turecka, USA a Velké
Británie. Při Rallye Rejvíz, která získala
své pojmenování podle nejvýše položené
horské osady ve Slezsku, nacvičují jednotlivé
posádky praktickou soutěžní formou jak
koordinaci činnosti při simulovaných zásazích
(odborné úkoly jsou koncipovány jako běžný
výjezd posádky), tak odborné schopnosti
jednotlivých členů posádky.
Velkým přínosem je také výměna zkušeností
mezi pracovníky záchranných služeb z Česka a zahraničí.
První ročník rallye se konal v roce 1997, u příležitosti 20. výročí založení Záchranné služby
Jeseník v osadě Rejvíz. Pozitivní ohlas, který
u účastníků akce vyvolala, přiměl „duchovní
otce“ Rallye Rejvíz MUDr. Jiřího Staňu a Jana
Maršálka, aby zorganizovali i další ročníky.
02
V posledních letech Rallye Rejvíz doplňuje
i dětská záchranářská soutěž o Helpíkův pohár. Je určena žákům pátých tříd základních
škol ve věku 10 a 11 let. Úspěšnost a přitažlivost Helpíkova poháru spočívá především
v tom, že dětem odbornou tématiku přednášejí profesionálové – lékaři, sestry a záchranáři zdravotnických záchranných služeb,
kteří jim předávají dovednosti získané při
své každodenní práci.
Smyslem soutěže o Helpíkův pohár, kterou
letos podpořila i společnost PURO-KLIMA,
je především v preventivním působení na děti
s cílem předcházet vzniku akutních stavů.
Dále jde i o to naučit děti základní, jednodu-
ché a věku úměrné úkony, které mohou zachránit život. Organizátoři se současně v nadstavbových kolech soutěže snaží vytvořit modelové situace s reálně namaskovanými figuranty,
kde si soutěžící žáci ověří získané teoretické poznatky a naučí se teorii přenášet do praxe. Soutěží se celkem ve třech kolech. První kolo tvoří dvouhodinovka skládající se
z hodinové přednášky o problematice laické první pomoci a ve druhé hodině z praktických ukázek komunikace, kardiopulmonální
resuscitac���������������������������������
e a základní traumatologické problematiky. Kolo je zakončeno písemným testem, po jehož vyhodnocení je z každé třídy vybrána nejúspěšnější dvojice.
Druhé kolo probíhá paralelně s Rallye Rejvíz
a skládá se z praktických zkoušek z kardiopulmonální resuscitace a laické první pomoci. Hodnotí se teoretická znalost a praktické
provedení úkolu. Třetí kolo pak bývá připraveno jako branný závod s několika fyzicky
i psychicky náročnými disciplinami (například spouštění se na laně, jízda na lanovce
či průlez umělou jeskyní). Při něm se hodnotí překonání jednotlivých překážek a výsledný čas.
(vam)
Z
Á
Ř
Í
/
2
0
1
2
Nemocnice v Havířově získala nové sterilizátory
REALIZACE
Dokončení ze str. 1
Vzhledem k tomu, že centrální sterilizace je
jedno z nejdůležitějších míst v zázemí nemocnice, na kterém je závislý provoz prakticky všech
oddělení, musela PURO-KLIMA zvládnout výměnu sterilizátorů v rekordně krátkém čase.
Během čtrnácti dnů byly přístroje nejen vymě-
F
I
R
E
M
N
Í
Č
T
něny, ale proběhl zkušební provoz a byl zaškolen personál. Po dobu instalace nových
moderních přístrojů musela být sterilizace
prováděna v nemocnici Třinec.
Nové přístroje nahradily sterilizátory, které sice
vyhovovaly veškerým zákonným normám, nicméně souhrnná částka za jejich servis pře-
V
R
T
L
E
T
N
Í
K
sahovala ročně 300 tisíc Kč. Jeden ze dvou
nových parních sterilizátorů je navíc vybaven
vlastním vyvíječem páry. Součástí zakázky
byly i nové rozvody elektrické energie, protože ty stávající nesplňovaly nezbytné podmínky
pro provoz nových přístrojů.
(vam)
03
KONGRESY
Kardioanesteziologické vědecké dny
přilákaly do Pardubic i zahraniční lékaře
Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Všeobecná nemocnice v Praze a společnost COLLEGIUM uspořádaly
v polovině června v Pardubicích XIV. Kardioanesteziologické vědecké dny s mezinárodní účastí.
Součástí dvoudenního bohatého programu
byl mimo jiné i kurz ultrazvukové diagnostiky
pro anesteziology a intenzivisty s praktickou
výukou ultrazvukem naváděné kanylace centrálních žil, transthorakální a transezofageální
echokardiografie. Nechyběly ani nejrůznější
přednášky o moderních technologiích v kardiochirurgii a jejich vliv na anesteziologické
postupy nebo o postupu anestezie u vybraných operací. Zájemci se také mohli zúčastnit Kanylačního workshopu Hands on, který
v praxi představil zavedení intravenózní kanyly
pod kontrolou ultrazvukového přístroje.
Vědeckých dnů se vedle lékařů a dalšího
zdravotního personálu zúčastnili i zástupci
firem z oboru. PURO-KLIMA, a. s. na akci
prezentovala například ultrazvukové systémy
SonoSite.
(vam)
KONGRESY
VI. kongres České společnosti
intenzivní medicíny s podporou PURO-KLIMA
PURO-KLIMA, a. s. se na přelomu května
a června zúčastnila VI. kongresu České
společnosti intenzivní medicíny. Po oba
dny patřil plzeňský Parkhotel multioborovému kongresu, který navštívila řada
lékařů z České republiky i zahraničí.
stroji firem, které na českém trhu zastupuje
společnost PURO-KLIMA. K vidění byl například nový monitor XPREZZON společnosti Spacelabs, ultrazvukové systémy
SonoSite, defibrilátory Physio-Control nebo
plicní ventilátor y Intermed.
(mna)
Program pokr ýval základní témata intenzivní medicíny, jež se týkala podpory či náhrady selhávajících životních funkcí, ale
i aktuálních informací o strategii antimikrobiální léčby, realimentace kritických nemocných a nových diagnostických i terapeutických možností. Účastníci kongresu
se během obou dnů mohli seznámit i s pří-
04
Z
Á
Ř
Í
/
2
0
1
2
VELETRHY
PURO-KLIMA se představila na veletrhu v Dubaji
Na začátku června se do Dubai International Convention and Exhibition Centre
sjelo na 120 vystavovatelů z celkem 21
zemí, aby představili své produkty na veletrhu HOSPITAL BUILD 2012. Veletrh
je zacílen na odborníky a obchodníky nejen z arabských zemí kolem Perského zálivu, ale i ze vzdálenějších trhů.
Odborná veřejnost mohla na výstavě HOSPITAL BUILD nalézt v podstatě vše, co
souvisí s plánováním, projektováním a vybavováním nemocnic. PURO-KLIMA, a. s.
představila své produkty a služby v rámci
společného stánku agentury Czech Trade,
kter ý byl umístěn téměř uprostřed výstavní plochy v hale Rasheed Hall. Činnost
společnosti prezentovaly nejen nástěnné panely umístěné přímo na stánku, ale především zástupce společnosti PURO-KLIMA
Faris Ali.
Podle údajů vystavovatelů letošní ročník
veletrhu HOSPITAL BUILD navštívilo přes
5 000 odborníků z oblasti zdravotnictví.
(mna)
Výprodej běžného spotřebního materiálu
PURO-KLIMA, a. s.
nabízí
skladové zásoby běžného spotřebního materiálu za AKČNÍ ceny.
Výhodně můžete zakoupit například
infusní sety, kyslíkové brýle, kanyly,
odsávací cévky, žaludeční sondy, kyslíkové
masky a další materiál.
Přehled nabízeného zboží aktualizujeme na našich webových stránkách
www.puro-klima.cz.
V případě zájmu kontaktujte Lauru Marečkovou, tel.: 725 739 132, email: [email protected]
F
I
R
E
M
N
Í
Č
T
V
R
T
L
E
T
N
Í
K
05
PODPORUJEME
Záchranáři se předvedli na libereckém letišti
Resort dopravy Libereckého kraje uspořádal ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje akci
Vítání prázdnin s dopravou a Den s integrovaným záchranným systémem. Záštitu nad akcí převzal náměstek hejtmana
Libereckého kraje Martin Sepp.
V sobotu 23. června připravili organizátoři pro
veřejnost na libereckém letišti v Ostašově bohatý program. Pravděpodobně největším lákadlem bylo cvičení složek integrovaného
záchranného systému pod názvem „Tíseň“,
během kterého záchranáři s pomocí tří vrtulníků předvedli nácvik záchrany osob z nepřístupných oblastí či letecké hašení požáru.
Nechyběla ani letecká show Aeroklubu Liberec, program Týmu silniční bezpečnosti Libereckého kraje či prezentace složek integrovaného záchranného systému Liberecké-
ho kraje. Návštěvníci si mohli během celého dne prohlédnout i produkty, které na českém trhu prodává společnost PURO-KLIMA,
jež se stala jedním z vystavovatelů. Součástí programu bylo mimo jiné i vystoupení hudební skupiny Eddie Stoilow a trampolínová
show.
Akce se konala u příležitosti 20. výročí vzniku
Letecké záchranné služby Liberec a 15. výročí vzniku Skupiny speciálních činností Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.
(mna)
AKTUALITY
Kardio v Liberci zvládá novou metodu,
díky tomu pacienti nemuse jí do Prahy
V kardiocentru liberecké nemocnice
v srpnu úspěšně vyzkoušeli novou metodu u pacientů s nepravidelným srdečním rytmem. Na její zvládnutí se lékaři,
technici i sestry připravovali dva roky
ve spolupráci se specialisty z pražského
Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Informovala o tom mluvčí nemocnice Radka Hrstková. Ročně
chtějí v Liberci provádět na 150 takových operací, které by pacientům měly
zlepšit kvalitu života a prodloužit život.
Nová metoda je určena pro pacienty s paroxysmální fibrilací síní, což je nepravidelná,
velmi rychlá aktivita srdečních síní. Způsobuje to nižší výkon srdce a oběhové komplikace. „Pacienty s tímto onemocněním jsme
06
dosud museli posílat do Prahy,“ řekl přednosta kardiologického centra MUDr. Rostislav Polášek.
Pracovišť, která tuto metodu zvládají, v Česku mnoho není. Spočívá v takzvané izolaci plicních žil. Zjednodušeně řečeno se
do levé srdeční síně zavede katetr a poté elektricky odizolují místa, kde vzniká arytmie. „Nepravidelné vzruchy se tak nemohou dostávat
do srdce,“ uvedl MUDr. Polášek. V Liberci ji
zatím úspěšně vyzkoušeli na třech pacientech. „Poruchy srdečního rytmu léčíme metodou katetrizační ablace již od roku 2004.
Izolace plicních žil však patří ke komplexním
výkonům, jejichž provedení vyžaduje zvládnutí
moderních technologií jako elektroanatomické mapování srdečních dutin a intrakardiální
ECHO,“ dodal přednosta.
Fibrilace síní je podle něj nejrozšířenější
arytmií v populaci a u lidí se vyskytuje stále
častěji. Katetrizační ablace je zatím nejúčinnější metodou léčby.
Liberecké kardiocentrum je jediným pracovištěm svého druhu v kraji. Oddělení vzniklo
v roce 2003 a slouží pro 500 tisíc až 600 tisíc
obyvatel z Libereckého kraje i z přilehlých oblastí sousedních krajů Ústeckého, Královéhradeckého a Středočeského. Jeho lékaři ročně
provedou na čtyři tisíce operací a další tisíce
pacientů projdou ambulancemi. Před rokem
a půl bylo oddělení modernizováno za zhruba 100 milionů korun, 51 milionů získala nemocnice z Integrovaného operačního programu na přístroje, zbývající finanční prostředky
dala ze svého rozpočtu. Oddělení získalo třetí operační sál a také 16 moderních přístrojů.
Z
Á
Ř
Í
/
2
0
1
2
ZAJÍMAVOSTI
Vědci z IKEM potvrdili další příčinu infarktu či mrtvice
Vědci z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) prokázali, že nevhodné tuky v jídelníčku zvyšují
vedle cholesterolu také prozánětlivý stav
organismu, což riziko infarktu nebo mrtvice ještě zvyšuje. Příčinou jsou nasycené mastné kyseliny v živočišných tucích,
z rostlinných tuků pak jsou v tuku kokosovém či palmojádrovém. Výsledky projektu zveřejnili vědci na začátku srpna.
„My jsme ukázali poprvé na složitém pokusu na lidech, že nasycené mastné kyseliny,
které zvyšují cholesterol, současně zvyšují
prozánětlivý stav,“ řekl předseda Fóra zdravé výživy profesor Rudolf Poledne z IKEM.
Prozánětlivý stav člověk na sobě podle profesora nepozná, zánět ale tím, že je dlouhodobý, prokazatelně poškozuje cévy. Měří se
za pomoci hodnot CRP (C reaktivního proteinu). Pokud normální hodnoty kolem jednoho až dvou miligramů na litr krve stoupnou
nad tři, riziko infarktu několikanásobně roste. Vyšší CRP mají také kuřáci, ženy po menopauze a lidé s nadváhou.
Úmrtnost na infarkt klesá v ČR od roku
1991, dosud se to dávalo do souvislosti právě s poklesem cholesterolu. Nyní se potvrdilo, že když Češi už nejedí tolik másla, tučných
sýrů a tučného masa, snížil se i prozánětlivý
stav. „Na dobrovolnicích, obézních dámách
středního věku, to fungovalo výtečně. Když
jedly nezdravě, prozánětlivý stav se jim zhoršil,“ shrnul profesor Poledne.
Rizikové faktory onemocnění srdce a cév
v ČR
vysoká hladina cholesterolu
téměř 70 % dospělých
vysoký krevní tlak
léčí se přes 1,7 milionu lidí
kuřáctví
kouří zhruba 2,2 milionu lidí
cukrovka
léčí se přes 800 000 lidí
Zdroj: Fórum zdravé výživy
ZAJÍMAVOSTI
Pití alkoholu v těhotenství škodí
dětem asi více, než se myslelo
Zdravotní poškození dětí matek, které
v těhotenství pravidelně konzumovaly
alkohol, jsou patrně různorodější, než
se dosud předpokládalo. Většina potomků těchto matek sice nevykazuje typické vnější příznaky fetálního alkoholového syndromu (FAS), počet poruch
centrálního nervového systému (CNS)
je však u těchto dětí znepokojivě vysoký. Vyplývá to podle DPA z výzkumu
amerických vědců zveřejněného v odborném časopise Alcoholism: Clinical &
Experimental Research.
Vědci z týmu kolem Devona Kuehna a Edwarda Rileye z Národního institutu zdraví
(NIH) v americké Bethesdě vybrali pro účely
svého projektu v Chile z 10 tisíc těhotných žen 101 osob. Tyto nastávající matky
pily nejméně čtyři alkoholické nápoje denně
(množství 48 gramů alkoholu). Toto množství
odpovídá asi osmi skleničkám kořalky. Pro
porovnání sledovaných hodnot byla sestavena i kontrolní skupina 101 žen, které během
těhotenství abstinovaly.
FAS je soubor tělesných a mentálních vývojových vad lidského plodu, které vznikají
následkem příliš velké konzumace alkoholických nápojů v těhotenství.
Vystavení nenarozených dětí alkoholu je
podle názoru odborníků nejčastější příčinou
poruch intelektu v západním světě. V USA
a v Evropě vzniká fetální alkoholový syndrom
u asi 0,2 až 1,5 narozených dětí z 1 000.
ZAJÍMAVOSTI
Nejstarší rodina světa žije na italské
Sardinii a věk jejích členů přesahuje dohromady 818 let
Nejstarší rodina světa žije podle agentury AFP odvolávající se na italská média na Sardinii. Věk rodiny Melisů, kterou tvoří celkem devět bratrů a sester,
dohromady čítá více než 818 roků. Nejstarší sestra nedávno oslavila už 105
let.
Guinnessova kniha rekordů a její inspektoři
sedm let pátrali na pěti kontinentech, až dospěli k závěru, že nejstarší je právě rodina
Melisových z městečka Perdasdefogu ležícího na východě ostrova.
Nejstarší ze sourozenců, Consolata, která
22. srpna oslavila 105 let, má 24 vnoučat,
25 pravnoučat a tři prapravnoučata. Druhá
nejstarší z rodu je 99letá Claudie, která stále
aktivně chodí do kostela. Sardinie a region
Ogliastra, kde leží Perdasdefogu, patří k vyhlášeným baštám dlouhověkosti. Na sto tisíc
lidí připadá v průměru kolem 22 osob starších sta let, zatímco v celé Itálii je to osm.
Zveme vás na
8. Pelhřimovský podvečer
konference záchranářů z České republiky a Slovenska
16. – 17. listopadu 2012, Pelhřimov
Více informací na www.pelhrimovsky-podvecer.cz
F
I
R
E
M
N
Í
Č
T
V
R
T
L
E
T
N
Í
K
07
PURO-KLIMA JE PŘÍMÝM ZÁSTUPCEM
FIREM:
SPACELABS HEALTHCARE: monitorovací systémy, anesteziologické systémy, EKG přístroje, tlakové a EKG holtery
PHYSIO-CONTROL: defibrilátory
a systémy pro komprese hrudníku
SONOSITE: ultrazvukové systémy
PURO-KLIMA, a. s.
PURO-KLIMA, a. s. byla založena 31. května 1989 a je 100 % českou společností se sídlem Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10. Na Slovensku působí již několik let dceřiná
společnost PURO-KLIMA Slovakia, s. r. o., která navazuje na bohaté zkušenosti mateřské
firmy z projekční a realizační činnosti v oblasti tuzemského i zahraničního zdravotnictví,
a rovněž se úspěšně rozvíjí. V Kazachstánu zajišťuje obdobné aktivity jako mateřská společnost dceřiná společnost TOO PURO-KLIMA. Ve Vietnamu je společnost PURO-KLIMA, a. s.
zastoupena formou reprezentační kanceláře VPDD PURO-KLIMA, a. s.
PURO-KLIMA, a. s.:
realizuje jak kompletní dodávky zdravotnických technologických souborů pro jakákoliv oddělení, kliniky a provozy nemocnic v celé ČR, event. SR, tak i samostatné dodávky
standardní i špičkové techniky např. pro intenzivní péči (monitorovací systémy, informační
systémy, speciální lůžka), operační trakty, centrální sterilizace, dále pak rozvody medicinálních plynů, kompletní vzduchotechnické systémy, chlazení, měření a regulace, zařízení
pro úpravny vody, chladírny, stravovací provozovny, prádelny, zařízení pro dekontaminaci
infekčního odpadu a mnohé další
poskytuje komplexní služby v oblasti dodávek investičních celků
pro zdravotnictví, včetně projektové a předprojektové přípravy
má zaveden integrovaný systém řízení
člen Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
KONTAK T Y
Výkonný ředitel
[email protected]
Jakost a EMS
[email protected]
Obchodní ředitel - komodity
Marketing a PR
Obchodní ředitel - investiční celky
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Projekce a technický rozvoj
[email protected]
Regionální kancelář v Brně
PURO-KLIMA Slovakia, s. r. o.
EDWARDS LIFESCIENCES: produkty pro
intenzivní medicínu a hemofiltraci
HEXACATH: produkty pro invazivní kardiologii
(bioaktivní stenty, balónové
katetry), periferní stenty
MEDTRONIC: produkty pro invazivní kardiologii
METEKA: dekontaminační přístroje a zařízení
EPARE: vozové terminály pro vozidla Zdravotnické
záchranné služby
BENECHILL: produkty pro terapeutickou
hypotermii
[email protected]
Realizace zakázek
Servis
IMDSOFT: klinické informační systémy a elektronické záznamy pro intenzivní, perioperační
a akutní péči
[email protected]
INTERMED: plicní ventilátory
TEDISEL IBERICA: koncové prvky
pro medicinální plyny
[email protected]
[email protected]
ČESKÁ REPUBLIKA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
PRAHA, PURO-KLIMA, a. s.
Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10
tel.: +420 261 144 111
fax: +420 261 144 160
PIEŠŤANY, PURO-KLIMA Slovakia, s. r. o.
Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
tel.: +421 37 642 5785
fax: +421 37 642 5805
BRNO, PURO-KLIMA, a. s.
Riegrova 42, 612 00 Brno
tel.: +420 261 144 600
fax: +420 261 144 610
PIEŠŤANY, PURO-KLIMA a. s. – organ. zložka
Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
tel.: +421 37 642 5785
fax: +421 37 642 5805
www.puro-klima.cz
www.puro-klima.sk
ZAVOLEJTE NAŠI BEZPLATNOU LINKU
800 500 888
PURO-KLIMA Info – čtvrtletník, PURO-KLIMA, a. s., Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10. Vydává: PURO-KLIMA, a. s., Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10, IČ 00149331
Redaktor: Ing. Martina Vampulová / MK ČR E 14211 • Pokud není uvedeno jinak, je zdrojem servis ČTK a foto z archivu
08
Z
Á
Ř
Í
/
2
0
1
2