Centrum jednodenní chirurgie HVĚZDA

Komentáře

Transkript

Centrum jednodenní chirurgie HVĚZDA
Centrum jednodenní chirurgie
w w w. 1 c h i r u r g i e. c z
tel.: +420 495 269 768
HVĚZDA
Nabízíme tak řešení urgentních ob*ží u mladých
sportovců, podnikatelů, ale i všech ostatních
pacientů s možnos* nadstandartní péče v rámci
rychlého objednání a komplexní ortopedické péče
dle provedené diagnos#ky v naší ambulanci. Péče
je hrazena zdravotními pojišťovnami. Nutnost
telefonického objednání pacientů.
Na operační zákrok (artroskopie atd.) v Centru
jednodenní chirurgie se můžete objednávat také
přímo v ambulancích našich ortopedů:
Centrum jednodenní chirurgie HVĚZDA je
moderní zdravotnické zařízení v Hradci Králové. Poskytujeme zdravotní péči v nadstandardních podmínkách v několika operačních
oborech. Provozně je zařízení členěno na
operační oddělení a tyto lékařské ordinace:
• ortopedie – artroskopické centrum
• proktologie - bezbolestná léčba hemoroidů
• plas!cká a este!cká chirurgie
• všeobecná, cévní chirurgie a traumatologie
• anesteziologie a resuscitace
MUDr. Radovan Lipenský, CSc.
n Hradec Králové, Medica s.r.o. (bývalá Bavlna),
Veverkova ulice, ambulace ÚT a ST 8–14 hod.,
tel.: 498 500 485, 728 118 807
operací ročně a stali jsme se tak jedním z největších
artroskopických pracovišť v ČR. V zařízení vybaveném
nejmodernější artroskopickou technikou pracují
erudovaní lékaři s mnohaletou praxí. Operace jsou
prováděny v šetrné celkové anestezii v rámci „one
day surgery“ s krátkým pooperačním odpočinkem
na lůžku. Péče je hrazena ZP.
Artroskopická ambulance,
poradna pro sportovce
Chirurgické zařízení HVĚZDA je koncipováno pro
léčbu pacientů s nemocemi vyžadujícími chirurgický
zákrok v oborech ortopedie a všeobecné, cévní,
plas#cké a este#cké chirurgie. Specializuje se na
provádění moderních miniinvazivních zákroků a
operací. Pacient je absolvuje ambulantně bez
hospitalizace – do domácího prostředí odchází
okamžitě nebo po krátkém odpočinku po celkové
anestezii. Tato forma opera#vy (one day surgery) je
preferována ve vyspělých zemích a pro pacienta je
velmi šetrná – umožňuje výrazně zkrá#t dobu
pobytu ve zdravotnickém zařízení a eliminuje riziko
nemocničních nákaz.
Ortopedie – artroskopické
centrum – artroskopie velkých
kloubů (koleno, rameno, hlezno, loket)
V Centru jednodenní chirurgie provádíme cca 1200
e-mail: [email protected]
Ordinační hodiny:
PO 17 – 19 MUDr. Petr Skovajsa
ÚT 16 - 18 MUDr. Aleš Chaloupka
ČT 15 - 18 MUDr. Rudolf Prix, MUDr. Aleš Švarc
Nutné objednání pacientů na tel: 495 269 768
Informace, akutní případy na tel: 495 269 768, 495
268 887
Nová ortopedická ambulance v prostorách našeho
artroskopického centra je zaměřená na úrazové a
poúrazové stavy a operabilní onemocnění velkých
kloubů (koleno, rameno, hlezno, loket). Cílem
ambulance je urychlení diagnos#ky a opera#vy u
pacientů s indikací artroskopie těchto kloubů. V
možnostech CJCH je i následná komplexní terapie
onemocnění velkých kloubů - plas#ky vazů a
stabilizační operace kolen, ramen, kotníků a loktů,
kompletní ortopedická péče u ostatních
onemocnění v následných indikacích. Ošetření u
degenera#vních onemocnění oddálí složitější a
náročnější výkony, především náhrady kloubní.
MUDr. Rudolf Prix
n Pardubice, Na Okrouhlíku 1781, tel. 466 650 894
n Pardubice, Krajská nemocnice, Kyjevská 44,
ortoped. ambulance PÁ 9–14 hod., tel.: 466 012
406, 777 123 667
MUDr. Aleš Chaloupka
n Nový Bydžov, nemocnice, chirurgická ambul.
tel: 495 490 321
n Nová Paka, Poliklinika, Legií 765,
tel.: 493 721 082, 777 144 812
n Hradec Králové, Medica s.r.o., Riegrovo nám.,
tel.: 495 022 307
MUDr. Petr Svoboda
n Hořice, Nám. Jiřího z Poděbrad 156,
tel.: 493 621 462, 728 477 926
n Dvůr Králové, Preslova 499, tel.: 499 422 031
MUDr. Petr Skovajsa
n Městec Králové, nemocnice, Prezidenta Beneše
343, tel. 325 643 271
MUDr. Jan Čeněk
n Jaroměř, Husova 931, tel.: 491 811 195
MUDr. Jaroslav Holík
n Úpice, Poliklinika, Bratří Čapků 773
tel.: 776 601 077, ambulance ÚT 14-19hod., PÁ
8-13hod
MUDr. Milan Slavíček
n Hradec Králové, Poliklinika 3, Beneše 1549,
tel.: 495 404 921, 495 260 312
n Jičín, Nová Paka, Hos%nné
HEMORON: LÉČBA HEMOROIDŮ, KTERÁ NEBOLÍ
Bezbolestná ambulantní operativní metoda léčby lokálním ošetřením hemoroidů přístrojem Hemoron.
Nedochází ke stimulaci citlivých nervových zakončení – odpadá místní bolestivost při i po výkonu. Moderní rychlá
metoda nezpůsobující komplikace v místě zákroku, bez nutnosti pracovní neschopnosti, bez dalších omezení.
)
Centrum jednodenní chirurgie
Hradec Králové, tel.: 495 269 768, 495
268 571, 737 565 224
ORDINAČNÍ HODINY:
ÚT 16–18 hod. MUDr. Ivo Pospíšil
ČT 16–18 hod. MUDr. Zdeněk Rufer
Chcete mít
krásné
nohy
?
Nová léčba křečových
žil - Olympus Celon!
Uzávěr radiofrekvenční sondou do 2 minut, ambulantní,
miniinvazivní, účinná a bezpečná metoda, nízká pracovní teplota - šetrnější než
laser, chůze krátce po výkonu, rychlá rekonvalescence,
nízká cena nové metody,
vstupní konzultace hrazena zdravotní pojišťovnou
www.cechi.cz
MUDr. Karel Beneš - ambulance cévní chirurgie
Pondělí 8–15 hod. a středa 9-15 hod. , Poliklinika II,
Bří Štefanů 895, Hr. Králové 3, tel. 495 865 389,
776 761 961
Cévní chirurgie
MUDr. Karel Beneš
Ordinační hodiny: pondělí 8–15 hod. a středa 9-15
hod. na Poliklinice II, Slezské předměs*., tel.
495 865 389 v ordinačních hodinách. Informace a
objednání tel. 776 761 961
Léčebné spektrum: miniinvazivní kosme#cké
operace křečových žil pomocí nové metody
radiofrekvenční ablace přístojem Olympus Celon,
ambulantní, šetrná, účinná a bezpečná metoda
Plastická a estetická chirurgie
MUDr. Mar!n Šorma
Ordinační hodiny: informace a objednání kdykoliv
na tel: 466 687 151, 736 603 124, 604 242 761,
e-mail: mar#[email protected]#cka-chirurgie.cz , www.
plas#cka-chirurgie.cz, úhrada výkonů možná ve
splátkách.
Léčebné spektrum: plas#cké operace nosu, zvětšování/zmenšování prsů, modelace pokleslých
prsů, liposukce - odsávání tuku, omlazovací plas#ky
víček, operace vrásek obličeje, transplantace vlasů,
modelace odstálých boltců, zvětšování a modelace
rtů, kosme#cké operace mužských prsů, plas#ky
převislého či uvolněného břicha, kosme#cká léčba
jizev, odstraňování znamének z kosme#ckých důvodů
(obličej, krk).
Všeobecná a cévní chirurgie
Proktologie - bezbolestná léčba
hemoroidů: přístroj HEMORON,
ligatura dle Barrona
MUDr. Ivo Pospíšil, MUDr. Zdeněk Rufer
Ordinační hodiny: ÚT a ČT 16 –18 hod.
Poradna s nutnos* objednání, info na tel.: 495 269
768, 495 268 571, 737 565 224
Léčebné spektrum: vyšetření a návrh léčby elas#cká ligace dle Barrona, klasická operace nebo
elektrokoagulace Hemoron
HEMORON – moderní bezbolestný ambulantní
způsob léčby pomocí aplikace nízkovoltážního
impulsního proudu do vyživovacích cév hemoroidu,
okamžitá úleva od po*ží s dlouhodobým efektem,
bez pracovního omezení. Léčba přístrojem Hemoron
není v ČR hrazena zdravotními pojišťovnami.
Ligatura dle BARRONA – ambulantní elegantní
neboles#vý zákrok spočívající v zaškrcení vnitřních
hemoroid. uzlů speciálním elas#ckým kroužkem.
Výhody: okamžitá úleva od po*ží s dlouhodobým
efektem, bez pracovního omezení, příznivá cena
Doc. MUDr. Theodoz Suchý, Dr.Sc.
Ordinační hodiny: pátek 13 – 17 hod. na Poliklinice
III, informace a objednání na tel: 495 404 969
Léčebné spektrum: ambulantní operace křečových
žil moderní metodou plně hrazenou zdravotními
pojišťovnami
Anesteziologie a resuscitace
MUDr. Pavel Žďárský, MUDr. Pavel Rous,
MUDr. Roman Borovec
Ordinační hodiny: dle potřeb chirurgů, tel.: 602
833 161, e-mail: [email protected]
Léčebné spektrum: sedace při vědomí, celková a
svodná anestezie dle charakteru výkonu, potřeb
chirurga a přání pacienta, hrazeno zdravotními
pojišťovnami.
Centrum jednodenní chirurgie HVĚZDA
Hradec Králové – Moravské předměstí
Všeobecná, cévní chirurgie
a traumatologie
MUDr. Oldřich Fiala, CSc.
Ordinační hodiny: ST 14–19 hod., info a objednání
kdykoli na tel: 602 405 090, 777 802 903
Léčebné spektrum: ambulantní operace křečových
žil moderní metodou (hrazeno zdravot.pojišťovnou),
operace kýl, hemoroidů, vbočených palců, tenisových
loktů, lipomů, atheromů, kladívkových prstů, lupavých
prstů, gangliomů, onemocnění páteře, kloubů, svalů,
šlach a svalových úponů, zažívacího traktu, š*tné
žlázy, prsu, cévního systému atd.
700m od Fakultní nemocnice,
nedaleko čerpací stanice
v areálu „Hvězda“, první
podlaží nad lékárnou,
zastávka MHD č. 18,23,24,25.
GPS: 50°11‘11.331“N,
15°50‘12.841“E

Podobné dokumenty

A3 - Centrum jednodenní chirurgie

A3 - Centrum jednodenní chirurgie Doporučení: UZ vyšetření břicha se provádí na lačno a UZ vyšetření ledvin a pánve je vhodné s naplněným močovým

Více

Diferenciální diagnostika bércových vředů

Diferenciální diagnostika bércových vředů část etiologického spektra, existuje i řada možností jiné etiologie (tab. 1). [3] V sou‑ časné době existuje řada klasifikačních schémat ulcerací, žádné z nich však není tak dokonalé, aby mohlo vys...

Více

IS-KT, lupák, Dupuytren - 2013

IS-KT, lupák, Dupuytren - 2013 kuřáků a pacientek užívajících hormonální antikoncepci může nastat uzavření žil krevní sraženinou a její následné zavlečení do plic s ohrožením na životě. Prevence trombo-embolie v podobě léků ovli...

Více

IS s odstraněním lipomu

IS s odstraněním lipomu event. založení drénu, který se zakládá za účelem derivace zbytkové tekutiny z operační rány. Následuje sešití okrajů podkožní tkáně a kůže a přiložení sterilního krytí operační rány. Lipom se odes...

Více

Digitální obrazová komunikace mezi MG pracovišti

Digitální obrazová komunikace mezi MG pracovišti • Zákon o ochraně osobních údajů • Zákon – každá samostatná část zdravotnické dokumentace musí obsahovat osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytně nutném pro jeho identifikaci a označení zdravotnick...

Více

Hemoron (IQ) - NHN ELECTRONICS v.o.s.

Hemoron (IQ) - NHN ELECTRONICS v.o.s. Léčba je prováděna impulsním monofázickým proudem z nízkonapěťového zdroje tzv.“Metoda Hemoron“. Léčba je ambulantní ,bez narkozy a bez hospitalizace. Léčba je prováděna pod prahem snesitelnosti....

Více

1-2/2015 - Braunoviny.cz

1-2/2015 - Braunoviny.cz která odráží nejnovější poznatky moderní medicíny.

Více

www.1chirurgie.cz

www.1chirurgie.cz Autologní kondiciovaná plasma ACP Přirozená léčba artrózy a artritidy

Více