SKUPINA ATLAS dvojitým „Liderem Informatyki” /Lídr IT/

Komentáře

Transkript

SKUPINA ATLAS dvojitým „Liderem Informatyki” /Lídr IT/
ATLAS / Aktualności / SKUPINA ATLAS dvojitým „Liderem Informatyki” /Lídr IT/
SKUPINA ATLAS dvojitým „Liderem Informatyki” /Lídr IT/
V XIX. edici konkurzu „Lider Informatyki” /Lídr IT/ byly vybrányfirmy, které v letošním roce
nejzajímavějším způsobem a nejefektivněji implementovaly teleinformatické systémy. SKUPINA ATLAS
zvítězila ve dvou kategoriích – „Przemysł” (Průmysl) a „SMAC Master”. Tímto jsme si potvrdili a upevnili
naší pozici lídra nejenom v oboru stavební chemie, ale také v oblasti projektů, které využívají
nejmodernější média.
24. září během galavečera si jménem SKUPINY ATLAS převzali cenu: předseda představenstva dr. Henryk Siodmok,
místopředseda představenstva pro finanční záležitosti dr. Konrad Marchlewski a IT ředitel Bogusław Święcicki. Firmu
zde také reprezentoval ředitel kvality Tomasz Sroczyński, který se přímo podílel na implementaci, testování a kontrole
funkčnosti digitalizace.
Porota hodnotila implementaci IT provedené v rámci konsolidace 20 společností, které patří do SKUPINY ATLAS: IFS
Applications, virtuální platforma komunikace na bázi IBM Connections
a analytický a reportní nástroj SAS Visual
Analitics.
Díky nim jsme v rámci vzniklého Integrovaného systému řízení zrychlili konsolidaci a cíle, včetně výhledových
výsledků, které byly původně plánovány na 3 roky jsme splnili během jednoho roku. Virtuální integrační platforma nám
pomohla dosáhnout reálné synergické efekty v oblasti potenciálních možností jednotlivých společností v rámci
SKUPINY ATLAS. Proto se porota soustřeďovala na obchodní hodnotu projektu a jeho inovativnost. Ohodnotila také
organizační vyspělost SKUPINY ATLAS, obzvlášť zapojení jak IT oddělení, tak ostatních zaměstnanců z jiných oddělení a
společností s odlišnou specializaci, které se přesto dokázaly do projektu úspěšně začlenit.
Konkurzní porota „Lider Informatyki” /Lídr IT/ také vyzvedlaspolečenskou integraci SKUPINY ATLAS, analytický přístup k
mobilnímu řešení a celkovou organizaci virtuálního projektu a vyznamenala nás ve speciální kategorii „SMAC Master”.
Zkratka je z anglických pojmů „social”, „mobile”, „analytics” a „cloud”, které znamenají klíčové oblasti problémů pro
technologická řešení vnitropodnikových procesů v současném podnikání.
Cílem konkurzu „Lider Informatyki” /Lídr IT/, jenž je organizován redakcí odborného měsíčníku „Computerworld” je najít
http://www.atlas.com.pl
1/2
ATLAS / Aktualności / SKUPINA ATLAS dvojitým „Liderem Informatyki” /Lídr IT/
a propagovat polské firmy, organizace a instituce, které nejefektivněji využívají současné teleinformační nástroje,
zařízení a služby. Nominovány byly firmy v sedmi kategoriích: bankovnictví a finanční instituce, obchod a služby,
průmysl, veřejně prospěšné organizace, územní samospráva a zdravotnictví.
O titul „Lidera Informatyki” /Lídr IT/ v kategorii„Průmysl” soupeřil ATLAS s firmami Quad/Graphics Europe a TRW
Steering Systems. Největší polský výrobce stavební chemie se ocitl mezi laureáty ve společnosti takových firem, jako
např.: ING Bank Śląski („bankovnictví a finanční instituce”), Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum
/Podnik vědecko-technických služeb Pro Novum/ („obchod a služby”), Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego /Interdisciplinární centrum pro matematické a
počítačové modelování Varšavské univerzity/ („veřejně prospěšné organizace”), Miasto Stołeczne Warszawa
/Metropolitní město Varšava/ („územní samospráva”) a Wojskowy Instytut Medyczny /obdoba Ústřední vojenské
nemocnice/ („zdravotnictví”).
http://www.atlas.com.pl
2/2

Podobné dokumenty