pístnicová těsnění

Komentáře

Transkript

pístnicová těsnění
PÍSTNICOVÁ
TĚSNĚNÍ
SOUSTRUŽENÁ TĚSNĚNÍ
PÍSTNICOVÁ TĚSNĚNÍ
• VYSOKÁ TĚSNOST A ODOLNOST
• OPTIMALIZOVANÁ GEOMETRIE PROFILŮ
číslo 1.1
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNICOVÁ TĚSNĚNÍ
ZÁSTAVBOVÉ PROSTORY
Uzavřená drážka
Objednávka profilů DS101 - 108, 109, 116 - 118, 120, 121, 124, 125, 129 - 139,
141, 142, 216 a 238
Příklad objednávky
DS117-70x80x6/5 H-PU
materiál
šířka manžety
šířka drážky
průměr drážky
průměr pístnice
profil
Dělená, axiálně otevřená drážka
Objednávka profilů DS110 - 112, DS 119 a DS126 - 128.
Příklad objednávky
DS110-70x85x22,5 NBR/POM
materiál
šířka drážky
průměr drážky
průměr pístnice
profil
číslo 1.2
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNICOVÁ TĚSNĚNÍ
PROFILY
Profil
Značení
DS 101
DS 102
DS 102 R
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
DS 103
Popis
Standardní asymetrický profil se zkráceným
vnitřním břitem, pro
standardní aplikace do
uzavřených drážek.
Jako DS 101, pouze s vnitřním opěrným
kroužkem pro tlakové
rázy a velké spáry.
Pístnicové těsnění s
masivním aktivním
opěrným kroužkem.
Vhodné pro robustní
konstrukce válců
Vhodný pro vibrace, je
opatřen O-kroužkem
jako předpínacím prvkem pro nižší tlaky a
kratší zdvihy.
Teplota
(°C)
Tlak
(bar)
Rychlost
(m/s)
H-PU
- 30 +110
400
0,5
NBR
- 30 +100
160
0,5
FPM
- 20 +200
160
0,5
EPDM
- 40 +150
160
0,5
H-PU/POM
- 30 +100
700
0,5
NBR/POM
- 30 +100
250
0,5
FPM/PTFE II
- 20 +200
250
0,5
EPDM/POM
- 40 +100
250
0,5
EPDM/PTFE II
- 40 +150
250
0,5
H-NBR/POM
- 20 +100
250
0,5
H-NBR/PTFE II
- 20 +130
250
0,5
H-PU/POM
- 30 +100
700
0,5
NBR/POM
- 30 +100
250
0,5
FPM/PTFE II
EPDM/POM
EPDM/PTFE II
H-NBR/POM
H-NBR/PTFE II
- 20 +200
- 40 +100
- 40 +150
- 20 +100
- 20 +130
250
250
250
250
250
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
PTFE/FPM
- 20 +200
100
1,0
PTFE II/FPM
- 20 +200
160
1,0
PTFE/H-NBR
- 25 +130
100
1,0
PTFE II/H-NBR
- 20 +130
160
1,0
PTFE/MVQ
- 60 +200
100
1,0
PTFE II/MVQ
- 60 +200
160
1,0
H-PU/NBR
- 30 +100
400
0,5
Materiál
DS 104
Kombinace profilů DS
102 a DS 103.
H-PU/NBR/
POM
- 30 +100
700
0,5
DS 104 R
Kombinace profilů DS
102 R a DS 103
H-PU/NBR/
POM
- 30 +100
700
0,5
H-PU
- 30 +110
25
1,0
NBR
- 30 +100
25
1,0
FPM
- 20 +200
25
1,0
EPDM
- 40 +150
25
1,0
H-NBR
- 20 +130
25
1,0
DS 105
Pneumatický profil se
speciálním tvarem těsnicího břitu na vnitřním
průměru pro zachování
olejového filmu.
číslo 1.3
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNICOVÁ TĚSNĚNÍ
PROFILY
Profil
Značení
DS 205
DS 106
DS 107
DS 108
DS 109
DS 110
DS 111
DS 112
DS 116
DS 117
DS 117 R
Popis
Teplota (°C)
Tlak (bar)
Rychlost (m/s)
H-PU
- 30 +110
25
1,0
NBR
- 30 +100
25
1,0
FPM
- 20 +200
25
1,0
EPDM
H-NBR
- 40 +150
- 20 +130
25
25
1,0
1,0
H-PU
- 30 +110
400
0,5
NBR
Universální profil viz DK FPM
106. Nedoporučuje se
EPDM
pro nové aplikace.
- 30 +100
160
0,5
- 20 +200
160
0,5
- 40 +150
160
0,5
H-NBR
- 20 +130
160
0,5
MVQ
- 60 +200
160
0,5
H-PU/NBR
- 30 +100
400
0,5
Pneumatické pístnicové těsnění s odlehčením hlavního těsnicího
břitu a drážkou pro zachování vrstvy mazacího filmu
Univerzální symetrický
profil s O-kroužkem, pro
nízké tlaky. Nevhodný
pro nové aplikace.
Asymetrický kompaktní profil pro extrémně
malé drážky. Nevhodný
pro vysoké rychlosti.
Kombinace PTFE a
elastomeru, jednočinný
profil pro vysoké rychlosti a aplikace s požadavkem na minimální tření. Doporučuje se
kombinace DS 109 a
U-manžety (např. DS
101).
Materiál
H-PU
- 30 +110
400
0,3
NBR
- 30 +100
160
0,3
FPM
- 20 +200
160
0,3
EPDM
- 40 +150
160
0,3
H-NBR
- 20 +130
160
0,3
MVQ
- 60 +200
160
0,3
PTFE II/NBR
- 30 +100
400
4,0
PTFE II/FPM
- 20 +200
400
4,0
PTFE II/EPDM
- 40 +150
400
4,0
PTFE II/MVQ
- 60 +200
400
4,0
- 30 +100
500
0,5
- 30 +100
250
0,5
- 20 +200
250
0,5
- 40 +150
250
0,5
H-PU/POM
Pístnicová stříšková
NBR/PTFE II
sada, tlakovou odolnost
FPM/PTFE II
a výšku sady lze zvýšit počtem středových
EPDM/PTFE II
manžet.
H-NBR/PTFE II
Pístnicový profil pro
nízkotlakou hydrauliku
a pneumatiku.
- 20 +130
250
0,5
H-PU
- 30 +110
160
0,5
NBR
- 30 +100
160
0,5
H-NBR
- 20 +130
160
0,5
FPM
- 20 +200
160
0,5
EPDM
- 40 +150
160
0,5
Manžeta se 2 těsnicími
břity (lepší těsnost
při nižších tlacích
a pevné usazení
v drážce). Vhodné pro
široké drážky. Provedení jako S 605.
H-PU
- 30 +110
400
0,5
NBR
- 30 +100
160
0,5
FPM
- 20 +200
160
0,5
EPDM
- 40 +150
160
0,5
Pístnicové těsnění
se stabilizačními břity
a aktivním opěrným
kroužkem. Těsnění
je vhodné pro těžké
provozní podmínky.
H-PU/POM
-30 + 100
700
0,5
NBR/POM
-30 +100
250
0,5
FPM/PTFE II
-20 + 200
250
0,5
číslo 1.4
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNICOVÁ TĚSNĚNÍ
PROFILY
Profil
Značení
Teplota (°C)
Tlak (bar)
Rychlost (m/s)
PTFE/1.4310
-200 +260
100
15,0
PTFE II/1.4310
-200 +260
160
15,0
-200 +260
160
15,0
H-PU/POM
- 30 +100
700
0,5
NBR/POM
- 30 +100
500
0,5
- 20 +200
500
0,5
- 30 +100
400
0,5
PTFE II/NBR
- 30 +100
400
4,0
PTFE II/FPM
- 20 +200
400
4,0
PTFE II/EPDM
- 40 +150
400
4,0
PTFE II/MVQ
- 60 +200
400
4,0
DS 125
Jako profil DS 117
s O-kroužkem, vhodné
H-PU/NBR
pro teleskopické válce s
dlouhými zdvihy.
- 30 +100
400
0,5
DS 126
DS 127
DS 128
Stříšková sada
z PTFE s vysokou chemickou odolností.
Výšku sady a tlakovou
odolnost lze regulovat
počtem manžet.
PTFE I
-200 +260
PTFE II /NBR
- 30 +100
400
4,0
PTFE II/FPM
- 20 +200
400
4,0
- 40 +150
400
4,0
- 60 +200
400
4,0
DS 119
DS 120
DS 121
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
DS 124
DS 129
Popis
Materiál
Kombinace PTFE a nerezové meandrové pružiny, pro vysoké
teploty a agresivní méPTFE III/1.4310
dia, krátké zdvihy
a nemazané aplikace.
Dvojčinná manžeta s
opěrnými kroužky, pro
vyšší tlaky a úzké drážFPM/PTFE II
ky.
Symetrický profil
s ostrými těsnicími břity a O-kroužkem. NeH-PU/NBR
doporučuje se pro nové
aplikace.
Provedení jako DS 109
s dvojčinnou funkcí.
Kombinace PTFE
a elastomeru pro
vysoké rychlosti.
Pístnicové jednočinPTFE II/EPDM
né kompaktní těsnění (omegat) pro vyšší rychlosti. Velmi nízké
tření, nedochází ke sticPTFE II/MVQ
k-slipu.
1,5
číslo 1.5
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
PÍSTNICOVÁ TĚSNĚNÍ
PROFILY
Profil
Značení
DS 130
DS 131
DS 138
DS 139
DS 141
DS 142
DS 216
DS 238
Popis
X-kroužek, volbou
vhodného rozměru jej
lze použít jako pístní,
pístnicové, rotační
těsnění.
Materiál
Tlak (bar)
Rychlost (m/s)
- 30 +110
400
0,4
PTFE II/NBR
- 30 +100
400
4,0
PTFE II/FPM
- 20 +200
400
4,0
H-PU
- 30 +110
400
0,5
NBR
- 30 +100
160
0,5
FPM
- 20 +200
160
0,5
EPDM
- 40 +150
160
0,5
H-NBR
- 20 +130
160
0,5
MVQ
- 60 +200
160
0,5
- 30 +100
FPM
- 20 +200
EPDM
- 40 +150
H-NBR
- 20 +130
Dvojčinný pístnicový
profil pro úzké
drážky, používá se jako H-PU
náhrada
O-kroužku.
Kombinace PTFE a
elastomeru pro
nestandardní rozměry
drážek. Dvojčinné
provedení.
Univerzální pístnicový
profil.
Asymetrický pístnicový
profil s velice dobrou
stabilitou v drážce. Výrazně zkrácený, ale
masivní břit zajišťuje
větší přítlak při nižších
tlacích.
H-PU
- 30 +110
400
0,5
NBR
- 30 +100
160
0,5
FPM
- 20 +200
160
0,5
EPDM
- 40 +150
160
0,5
- 30 +100
350
4,0
- 20 +200
350
4,0
PTFE I/NBR
Pístnicový omegat
používaný jako
náhrada O-kroužku. Při
dynamických aplikacích
s vysokou odolností proti PTFE I/FPM
extruzi. Minimální stickslip efekt při nízkých
rychlostech.
Provedení jako DS 116
s jinou geometrií břitu.
Teplota (°C)
NBR
H-PU
- 30 +110
160
0,5
NBR
- 30 +100
160
0,5
H-NBR
- 20 +130
160
0,5
FPM
- 20 +200
160
0,5
EPDM
- 40 +150
160
0,5
PTFE II/NBR
-30 +100
400
4,0
-20 +200
400
4,0
Kombinace PTFE a
elastomeru, vhodné pro
nestandardní rozměry
PTFE II/FPM
drážek.
Jednočinné provedení.
číslo 1.6
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz

Podobné dokumenty

TYP ICP 930

TYP ICP 930 Pletená ucpávková šňůra vyrobená z PTFE expandovaných vláken, 100 % SEQUEL®, („Gore-Tex®). Atest FDA.

Více

Katalogový list ICP 936

Katalogový list ICP 936 Tlak [bar] Rychlost [m/s] pH Teplota [°C]

Více

TYP ICP 916

TYP ICP 916 právě prováděn výrobcem pouze u tohoto typu ucpávkové šňůry.

Více

TYP ICP 924

TYP ICP 924 Vlákna jsou navíc ovinuta nekonečným aramidovým vláknem s PTFE (Twaron®) impregnací.

Více

Mobil Vacuoline 1400 řada

Mobil Vacuoline 1400 řada Koroze na mědi, 3 hod při 100°C, ASTM D

Více

Ceník palubek 44% zima 2015.xlsx

Ceník palubek 44% zima 2015.xlsx TEAK MĚĎ BÍLÁ ŽÍHANÁ, HNĚDÁ OLŠE TEAK MĚĎ BÍLÁ ŽÍHANÁ, HNĚDÁ BÍLÁ ŽÍHANÁ, HNĚDÁ OLŠE TEAK MĚĎ BÍLÁ ŽÍHANÁ, HNĚDÁ OLŠE TEAK MĚĎ

Více

Katalogový list ICP 910

Katalogový list ICP 910 Tlak [bar] Rychlost [m/s]

Více

Katalogový list ICP 922

Katalogový list ICP 922 Pletená ucpávková šňůra s expandovanými PTFE vlákny, impregnovanými grafitem, bez dalších maziv, 100 % G4® (Gore-Tex®).

Více

rotační těsnění

rotační těsnění číslo 7.2 HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s. r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz

Více