Leden 2000 - BONIFANTES

Komentáře

Transkript

Leden 2000 - BONIFANTES
Číslo 2
Duben 2000
RECENZE: Pardubické noviny, 28.2.2000
Dům dětí a mládeže ve Štolbově ulici
BULLETIN
__________________________________________________________
© Chlapecký sbor Bonifantes
Tisk: Pojišťovací makléřství, s.r.o.
Dům dětí a mládeže
Náklad: 600 výtisků
Oddělení:
Zkoušky:
Klub Chlapeckého sboru Bonifantes
Bonifantes I.
(32 chlapců, 6-7 let)
Bonifantes II.
(37 chlapců, 7-8 let)
Bonifantes III.
(40 chlapců, 8-9 let)
Bonifantes IV.
(33 chlapců, 9-10 let)
Bonifantes V.
(46 chlapců, 10-11 let)
středa
16,00 – 16,45
středa
17,00 – 17,45
Zřizovatelem Chlapeckého sboru Bonifantes je Dům dětí a
mládeže v Gorkého ulici. Organizaci všech projektů (koncerty, zájezdy,
soustředění apod.) bude zajišťovat právě zakládané občanské sdružení
(podle zákona č. 83/1990 Sb.) Klub Chlapeckého sboru Bonifantes.
IČO 70 15 55 00
Bankovní spojení : 24 84 62 001 / 2400
Přihláška do Klubu Bonifantes je k dispozici u sbormistra, paní Křížkové a
na internetových stránkách sboru.
pondělí 16,45 – 17,45
pondělí 15,30 – 16,30
středa
14,30 – 15,45
I vy můžete Chlapeckému sboru Bonifantes pomoci!
Máte ve svém okolí nějakého šikovného, hudebně nadaného chlapce?
Pozvěte ho k nám do chlapeckého sboru Bonifantes!
Pokud Vám náš chlapecký sbor není lhostejný a máte zájem nám pomoci,
obraťte se prosím se svými nápady na sbormistra Jana Míška.
PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Vedle finančních příspěvků sbor přivítá pomoc i v jiné formě
Hledáme pomoc zejména v těchto oblastech:
8. dubna 2000
Hradec Králové, Adalbertinum
Aprílový koncert – Bonifantes hostem
Královéhradeckého mužského sboru
3. května 2000
Pardubice, Dům hudby
Společný koncert s Pardubickým
dětským sborem Iuventus cantans (dir.
Vlastislav Novák)
7. – 11. června 2000
Festival svátky písní Olomouc a soutěž
Iuventus Mundi Cantat
konec června
Pardubice, Dům hudby
Závěrečný koncert 1. koncertní sezóny
20. – 30. srpna
Moravský Beroun, LT Campanella
1. letní pěvecké soustředění
10. – 12. listopadu 2000
Pardubice, Dům hudby
18. Mezinárodní festival dětských a
mládežnických sborů
- uspořádání koncertu
- tisk propagačních a informačních materiálů, hlavičkových papírů a
obálek
- počítače a další vybavení
- kroje, koncertní oblečení
- zvýhodněná doprava
- vaše reklamní dárky jako výhry v táborových hrách
- kancelářské potřeby, spotřební materiál
- publikování článků o sboru v médiích
- zvýhodněný pronájem Vašich reprezentativních prostor pro naše
koncerty
Nabízíme Vám
Na oplátku Vám nabízíme prezentaci Vaší společnosti jako našeho
sponzora, poděkování při našich koncertech, na internetových stránkách
sboru, v programech koncertu, umístění loga v koncertních sálech, otištění
loga v informačním sborovém bulletinu a v propagačních materiálech
sboru.
Bonifantes na internetu!
Vážení rodiče, milí příznivci chlapeckého sborového zpěvu!
Opět Vám přinášíme informace o nových službách na webu
Bonifantes. První novinkou je nová adresa stránek – Bonifantes má vlastní
doménu. Nyní nás tedy najdete na jednoduché adrese www.bonifantes.cz.
Další tři měsíce naší společné sborové práce jsou za námi!
Bonifanti za sebou mají první koncert. Ve druhém čísle našeho
Bulletinu Vám přinášíme poohlédnutí za Premiérovým koncertem,
informace o dalších připravovaných koncertech a zprávu z Klubu
Chlapeckého sboru Bonifantes.
Novinky na webu Bonifantes.cz
Prostřednictvím internetu se můžete informovat o nejbližších
akcích sboru, naleznete zde podrobné informace o činnosti Klubu
Bonifantes. Novou službou je rezervace vstupenek na koncerty Bonifantů.
K dispozici je také velké množství fotografií z Premiérového koncertu
v Domě hudby 26. 2. 2000.
Důležité kontakty
DDM
Hana Štěpánková, ředitelka
Hana Křížková
040 661 49 93
040 661 56 39
Jan Míšek, sbormistr
049 32 940
0604 23 65 95
www.misek.sbor.cz
Email: [email protected]
Adresa sboru:
Chlapecký sbor Bonifantes
Dům dětí a mládeže
Štolbova 2665
530 02 Pardubice
www.bonifantes.cz
Email: [email protected]
VÝZVA
Hledáme asistentku sbormistra pro práci s chlapci. Požadavky: Aktivní
sborová praxe, zkušenosti s vedením dětí, hra na klavír a zobcovou flétnu,
dobré komunikativní a organizační schopnosti. Zájemkyně mohou
kontaktovat sbormistra na výše uvedených adresách.
První koncert
V sobotu 26.února 2000 se ve Velkém sále Domu hudby se
uskutečnil Premiérový koncert Chlapeckého sboru Bonifantes. Od prvního
koncertu hradeckého sboru Boni pueri v roce 1983 čekaly Pardubice na
první koncert svého chlapeckého sboru celých 17 let. A jak se koncert
vydařil?
Během koncertu se představilo všech 5 oddělení Bonifantů. Od
nejmenších prvňáčků až po „velké“ kluky páťáky. Bylo zajímavé sledovat,
nejen jaký je rozdíl mezi jednotlivými odděleními po stránce pěvecké, ale
také jak „vážně“ chlapci celý koncert berou. Jako poslední z Bonifantů
zpívali páťáci, kteří se rozloučili Písní Milana Uherka Veselé vrabčí
cestování. Potom ale čekalo posluchače překvapení – za Bonifanty se
postavila dvacítka mužů z Královéhradeckého mužského sboru a rázem tu
byl sedmdesátičlenný smíšený chlapecký sbor. Společnou skladbou byl
tříhlasý kánon Viva la musica.
Královéhradecký mužský sbor
Nejmladší z třinácti českých mužských sborů provedl v Domě
hudby velice náročný repertoár. Zasvěcení ví, že Královéhradecký mužský
sbor na konci minulého roku vydal své první profilové CD „Sine musica
nulla vita“, které je zároveň první samostatnou profilovou nahrávkou
českého mužského sboru za posledních 25 let Zájemci si mohou toto CD
objednat na adrese Královéhradecký mužský sbor, V Lipkách 869, 500 02
Hradec Králové, nebo také na internetových stránkách Královéhradeckého
mužského sboru www.khms.sbor.cz.
RECENZE: MF Dnes, 3.2.2000
Naše poděkování patří těmto
našim partnerům:
Magistrát města
Pardubice
*
*
„Naši klienti nám věří!“
Pojišťovací makléřství, s.r.o., Krunertova
425, Hradec Králové
Tel. / fax.: 049 55 33 720,
e-mail: [email protected]
Komplexní služby v oblasti výpočetní
techniky
Instalace sítí, systémy DTP, CAD
http://www.hespro.cz