PROČ KOUPIT

Komentáře

Transkript

PROČ KOUPIT
WHY
BUY
WHY
BUY
PROČ
KOUPIT
Salento
Salento
WhiteStone
WhiteStone
Buying
Guide
Buying
Guide
Rady
při nákupu
best
bestbest
ERGONOMICKY
TVAROVANÁ
RUKOJEŤ,
ERGONOMIC
HEAT-INSULATING
ERGONOMIC
HEAT-INSULATING
TEPELNĚ IZOLOVANÁ, VYROBENÁ
SILICONE/BAKELITEHANDLE
HANDLE
SILICONE/BAKELITE
ZE SILIKONU
STAINLESS
STEEL
STAINLESS
STEEL
SPODNÍ
TEPELNÁ
NEREZOVÁ
fLAMEGUARD
ANDSCREw
SCREw
fLAMEGUARD
OCHRANA A ŠROUBAND
for a perfect grip.
for a perfect
grip.V troubě
perfektní
na uchopení.
Oven
proof
to160°C
160°C
Oven
proof
upuptodo
odolná
vůči
teplotám
160°C
guarantee
safety
andprevent
prevent
rusting
totoguarantee
safety
and
zaručuje
bezpečnost
a zabraňuje
korozirusting
EXTREMELYRESISTANT
RESISTANT
EXTREMELY
VYSOCE ODOLNÝ
NON-STICK
COATING
NON-STICK
COATING
NEPŘILNAVÝ POVRCH
Vnější
povrch
odolný vůči
vysoké
Hightemperature
temperature
resistant
High
resistant
teplotě,
snadno
se easy
čistí
external
finish,
easytotoclean
clean
external
finish,
composed
of3 3layers
layers
reinforced
with
composed
reinforced
with
složený
ze tříofvrstev,
posílený
keramickými
ceramic
particles,
for
ultra
intensive
ceramic
particles,
for
ultra
intensive
částicemi, pro zvlášť intenzivní použití.
use.High
High
heatresistant,
resistant,
maximum
use.
maximum
Odolné
vůčiheat
vysokým
teplotám,
maximální
recommended
temperature
forretaining
retaining
recommended
temperature
doporučená
teplota
pro vaření for
food
properties
whencooking
without
food
properties
when
bez
tekutin,
např. grilování
-cooking
250°C. without
liquids- e.g.
- e.g.when
whengrilling
grilling- 250°C.
- 250°C.
liquids
MYČKA
TRIMMEDALUMINIUM
ALUMINIUM
TRIMMED
VYBROUŠENÉ
HLINÍKOVÉ
DNO
BOTTOM
BOTTOM
zaručuje
bezpečnost a zabraňuje korozi
fora aquicker
quicker
heat
distribution
for
heat
distribution
umožňuje
rychlejší
zahřátí
Odolnost
vůči
Resistant
Resistant
toto
kovovému
náčiní
metalutensils
utensils
metal
Utensils
withgood
good
Utensils
Nádobí
se with
dobře
stacking
functions
stacking
functions
skládá
na sebe
fORGED
BODY
fORGED
BODY
ININ
JÁDRO
PÁNVIČKY
VYROBENÉ
ZfOOD-SAfE
NEZÁVADNÉHOEXTRA
MIMOŘÁDNĚ
fOOD-SAfE
EXTRA
SILNÉHO
HLINÍKU
THICKALUMINIUM
ALUMINIUM
THICK
zaručuje
nezničitelnost.
Při technologickém
thatguarantees
guarantees
indeformability.
that
indeformability.
postupu jsou hotové výrobky upraveny
vysokým
a používá
se vysoce
Forgingtlakem
technology
shapes
complex
Forging
technology
shapes
complex
kvalitní
hliník
(98%),
jako
articles
with
highne
pressure
using
articles
with
high
pressure
bybyusing
ve
výrobě
odlitků.
highly
pure
aluminium(98%)
(98%)unlikely
unlikely
highly
pure
aluminium
TESTEDQUALITY
QUALITY
TESTED
TESTOVANÁ
KVALITA
PATENTED
THERMOPOINT
PATENTED
THERMOPOINT
PATENTOVANÝ TERMOBOD
Heat
indicator
forenergy
energy
saving
cooking
Heat
indicator
saving
Ukazatel
tepla,for
který
šetří energii
přicooking
vaření
whatisisbeing
beingused
usedininthe
thecast
castprocess.
process.
what
PLYN
SKLOKERAMIKA ELEKTŘINA
pánev
dosáhla
RED
: theutensil
utensil
hasreached
reached
RED
: ČERVENÁ:
the
has
správné
teploty
a lze začít
theoptimum
optimum
frying
temperature,
the
frying
temperature,
smažit,
je možné to
snížit
thisallows
allowsthe
thetemperature
temperature
tobebe
this
teplotu
aenergy
uspořit
tak
reducedand
and
theenergy
saved
reduced
the
toto
bebeenergii
saved
TMAVĚ
pánve
seutensil
DARKZELENÁ:
GREEN
: theutensil
DARK
GREEN
: the
lze
dotknout
a bezpečně
jiwashed
umýt safely
can
touched
andwashed
safely
can
bebetouched
and
Ballarini
neustálé
kontroly
Ballarinivyužívá
alsohas
hasongoing
ongoing
Ballarini
also
poskytované
uznávanými
controlsperformed
performed
respected
controls
bybymezirespected
národními
společnostmi
Neotron
international
agencies
suchasas
international
agencies
such
(Itálie), LGA (Německo) a the Danish
Neotron(Italy),
(Italy),LGA
LGA(Germany),
(Germany),
Neotron
Institute (Dánsko),
aby zajistila,
že
andthe
theDanish
Danish
Institute
and
Institute
společností
vyráběné
nepřilnavé
(Denmark)
toensure
ensure
that
the
(Denmark)
that
the
povrchy
jsoutopro
potraviny
zcela
company’s
non-stickcoatings
coatings
vhodné
a bezpečné.
company’s
non-stick
arecompletely
completelysuitable
suitableand
andsafe
safe
are
foruse
usewith
withfoodstuffs.
foodstuffs.
for
GOOD
REASONS
TOBUY
BUY
BALLARINI
ARTICLES
GOOD
BALLARINI
ARTICLES
DOBRÉREASONS
DŮVODY, TO
PROČ
KOUPIT
VÝROBKY
BALLARINI
quality
andproduction
production
madeininItaly
Italy
- Design,
Design, quality
kvalita
aand
výroba
v Itálii
11-1-Design,
made
2
Výrobky
z
certifikovaných
materiálů
pro
co
nejlepší
spolehlivost
Goodsmade
madefrom
fromcertified
certifiedmaterials
materialsfor
forthe
thebest
bestreliability
reliability
22- -Goods
3 - Nepřilnavé povrchy prvotřídní kvality s extrémně dlouhou životností
Non-stickcoatings
coatingsofofsuperior
superiorquality
qualityand
andextremely
extremelylong
longlasting
lasting
33- -Non-stick
4 - Ideální pro zdravé vaření bez použití oleje nebo másla
Ideal
for
healthy
cooking
without
use
of
oil
or
butter
44-5-Ideal
for
healthy
cooking
without
use
of
oil
or
butter
- Nepřilnavé povrchy neobsahují PFOA
non-stick
coatings
arePFOA-free
PFOA-free
55-6-The
non-stick
coatings
- The
Výrobky
neobsahují
nikl aare
těžké
kovy a jsou ideální pro alergiky
7
Možnost
mytí
v
myčce
Goodsare
arenickel
nickeland
andheavy
heavymetals
metalsfree
freeand
andideal
idealinincase
caseofofallergies
allergies
66- -Goods
8 - Široký výběr všech tvarů a rozměrů, které jen můžete v kuchyni potřebovat
7
Dish-washer
safe
7 - Dish-washer safe
9 - Vynikající funkčnost, maximální odolnost, úspora energie
Wideranges
rangesofofshapes
shapesand
anddimensions,
dimensions,perfect
perfectfor
forallallcooking
cookingneeds
needs
8810
- -Wide
- Součástí všech výrobků je záruční list
performances,
maximum
durability,
energy
saving
9911
- -Excellent
performances,
maximum
energy
saving
- Excellent
Společnost
má osvědčení dle
normy UNIdurability,
EN
ISO 14001
Systémy
environmentálního managementu
10- -AllAllitems
itemsare
areaccompanied
accompaniedbybya acertificate
certificateofofguarantee
guarantee
10
11- -Company
Companycertified
certifiedononthe
thebasis
basisofofthe
theenvironmental
environmentalmanagement
managementsystem
systemUNI
UNIENENISO
ISO14001
14001
11
www.ballarini.it
www.ballarini.it
www.ballarini.it

Podobné dokumenty

ceník 2016

ceník 2016 Jako rodinná společnost je pro nás důležité jaký dopad mají naše výrobky na lidstvo a naší planetu. Proto používáme udržitelné procesy při výrobě a vyvíjíme výrobky s ohledem na co nejvyšší míru re...

Více

ceník 2015

ceník 2015 planetu. Proto používáme udržitelné procesy při výrobě a vyvíjíme výrobky s ohledem na co nejvyšší míru recyklovatelnosti. Směřujeme tak ke 100% recyklovatelnosti v průběhu příštího desetiletí. Zás...

Více

MultiCONT

MultiCONT Struktura systému ............................................................................................. 6 1.1.2.1 Propojení bod-bod (point-to-point) ...........................................

Více

Reference ()

Reference () Cambridge, MA Cambridge, MA

Více

125 TVNP Teorie vnitřního prostředí budov KVALITA VZDUCHU

125 TVNP Teorie vnitřního prostředí budov KVALITA VZDUCHU KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU INDOOR AIR QUALITY (IAQ) IAQ = „…ukazatel druhů a množství znečišťujících látek v ovzduší, které by mohly způsobit discomfort nebo riziko nepříznivých účinků na zdraví li...

Více

MultiCONT

MultiCONT všech funkcí a parametrů snímačů a navíc umožňuje napájení pro 2 vodičové snímače. Využití přístroje na maximum, nabízí komunikaci až pro 15 snímačů v provedení bez nebezpečné atmosféry a pro 4 sní...

Více