jablonecky kalendar - Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou

Komentáře

Transkript

jablonecky kalendar - Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou
SO
1
FLORBALOVÝ TURNAJ
O POHÁR VIKÝŘE
Městská sportovní hala, 9 hodin
www.vikyr.cz
PO
3
ROK ČESKÉ HUDBY
LEOŠ JANÁČEK
Městská knihovna, 10 hodin
beseda o hudbě s Věrou Štrynclovou
www.knihovna.mestojablonec.cz
MČR ŽÁKŮ V ATLETICE
Atletická hala Střelnice,
14–18 hodin, www.atletikajbc.cz
MAŠKARNÍ BÁL
MC Jablíčko, 15.30–17.30 hodin
www.mcjablicko.cz
KNÍŽE IGOR – MET
Kino Radnice, 17.45 hodin
přímý přenos, www.kinajablonec.cz
ČANKIŠOU
Klub Na Rampě, 20 hodin
koncert, www.klubnarampe.cz
RYBÁŘSKÝ PLES
Eurocentrum, 20 hodin
www.eurocentrumjablonec.cz
KINA
Junior, 13.00 Království – seriál
Radnice, 15.00 Velká oříšková loupež
www.kinajablonec.cz
NE
2
MČR ŽÁKŮ V ATLETICE
Atletická hala Střelnice,
9.30–14 hodin, www.atletikajbc.cz
DĚTSKÝ KARNEVÁLEK
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ, 18 hodin
www.zusjbc.cz
KINA
Radnice, 17.30 Babovřesky 2
Junior, 17.30 Jasmíniny slzy
Radnice, 20.00 Památkáři
Junior, 20.00 Kapitán Phillips
www.kinajablonec.cz
ÚT
4
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Městská knihovna, 14 hodin
promítání
www.knihovna.mestojablonec.cz
MASOPUSTNÍ VESELICE
sraz před Spolkovým domem,
15.45–18.30 hodin
průvod v maskách, zakončení
na Mírovém nám., www.mcjablicko.cz
ČTENÁŘ ROKU 2013
Městská knihovna, 16.45 hodin
www.knihovna.mestojablonec.cz
ZVÍŘECÍ V.I.P.
V ZOO LIBEREC
Klub Na Rampě, 16 hodin
pro děti od 2 let, nutná rezervace
www.klubnarampe.cz
Městská knihovna, 17 hodin
přednáška I. Langra (ZOO Liberec)
www.knihovna.mestojablonec.cz
FK BAUMIT JABLONEC
FC BANÍK OSTRAVA
BRATŘÍČKU,
ZAVÍREJ VRÁTKA
Chance arena, 17 hodin
utkání Gambrinus ligy
www.fkjablonec.cz
Koncertní sál ZUŠ, 18 hodin
pořad publicisty Jiřího Černého
věnovaný Karlu Krylovi
s tematickým koncertem kytaristy
Jana Krajníka a skupiny Nautica
www.jablonec.com, www.zusjbc.cz,
www.25rocku.cz
KINA
Radnice, 15.00 Velká oříšková loupež
Junior, 16.00 O hloupém peciválovi
Radnice, 17.30 Babovřesky 2
Junior, 17.30 Klauni
Radnice, 20.00 Angelika
Junior, 20.00 Líbánky
www.kinajablonec.cz
VINNETOU
Městské divadlo, 19 hodin
činohra – Městské divadlo Kladno
www.divadlojablonec.cz
ROCKOVÁNÍ J. ČERNÉHO
JABLONECKÝ KORÁLEK
Klub Na Rampě, 20 hodin
hudebně-publicistický pořad
www.klubnarampe.cz
Městská sportovní hala, 10 hodin
závod jednotlivkyň, veteránek
v moderní gymnastice
www.sokoljablonec.cz
KINA
Radnice, 17.30 Angelika
Junior, 17.30 Hon
Radnice, 20.00 Památkáři
Junior, 20.00 Špinavý trik
www.kinajablonec.cz
ST
5
FIVE STAR
CLARINET QUARTET
Městské divadlo, 19 hodin
koncert – Jiří Hlaváč, Vlastimil
Mareš, Irvin Venyš, Jan Mach
www.divadlojablonec.cz
OLYMPIC
Eurocentrum, 20 hodin
koncert rockové legendy
www.eurocentrumjablonec.cz
KINA
Radnice, 17.30 Expediční kamera 2014
Junior, 17.30 Omar
Junior, 20.00 Klub poslední naděje
www.kinajablonec.cz
âT
6
FARMY V NAŠEM OKOLÍ
MC Jablíčko, 10–11 hodin
„bedýnkování“, www.mcjablicko.cz
ALJAŠKA, YUKON TER.,
BRITISH COLUMBIA
Klub Na Rampě, 19.30 hodin
promítání Martina Bauera
www.klubnarampe.cz
KINA
Radnice, 17.30 Babovřesky 2
Junior, 17.30 Philomena
Radnice, 20.00 Gravitace
Junior, 20.00 Blízko od sebe
www.kinajablonec.cz
ČESKY HALOVÝ POHÁR
DRUŽSTEV V ATLETICE
Atletická hala Střelnice, 10 hodin
otevřený závod smíšených
družstev, www.atletikajbc.cz
BIŽUTERNÍ KURZ
PRO DOSPĚLÉ
Muzeum skla a bižuterie, ateliér
10–14 hodin
výroba originální bižuterie
z korálků s pomocí lektora
www.msb-jablonec.cz
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Zimní stadion, 14.30–16 hodin
sportovní odpoledne pro děti
i dospělé, www.vikyr.cz
NOC SMETÁNKY
Eurocentrum, 19 hodin
maturitní ples SOŠ řemesel a služeb,
www.eurocentrumjablonec.cz
KVĚTY
Klub Na Rampě, 20 hodin
folk-rockový koncert
www.klubnarampe.cz
KINA
Radnice, 15.00 Dobrodružství pana
Peabodyho a Shermana
Junior, 15.00 Mrňouskové:
Údolí ztracených mravenců
Junior, 17.15 Blízko od sebe
Radnice, 17.30 Babovřesky 2
Radnice, 20.00 300: Vzestup říše
Junior, 20.00 12 let v řetězech
www.kinajablonec.cz
NE
9
MISTROVSTVÍ ČR ŽÁKŮ
Lyžařský areál Břízky, 9 hodin
závod v běhu na lyžích
www.skijablonec.cz
PÁ
7
MATURITNÍ PLES S4A
GYMNÁZIA DR. RANDY
Eurocentrum, 19 hodin
e-mail: [email protected]
PLES DIVADLA
S KARLEM GOTTEM
Městské divadlo, 20 hodin
Big’O’Band Marka Ottla, Karel
Gott, Jan Smigmator, Davide
Mattioli, Veronika Žilková, DJ
Mirek Rais, www.divadlojablonec.cz
STÁRPLEJ 2014
Klub Na Rampě, 20 hodin
druhé kolo soutěže regionálních
kapel, www.klubnarampe.cz
TANČÍRNA
Topdance studio u přehrady
v areálu mincovny, 20.30–22.30
taneční akce pro každého
www.topdance.cz
KINA
Radnice, 17.30 Lego příběh
Junior, 17.30 Philomena
Radnice, 20.00 300: Vzestup říše
Junior, 20.00 Vlk z Wall street
www.kinajablonec.cz
SO
8
MISTROVSTVÍ ČR ŽÁKŮ
Lyžařský areál Břízky, 9 hodin
závod v běhu na lyžích
www.skijablonec.cz
KINA
Radnice, 15.00 Dobrodružství pana
Peabodyho a Shermana
Junior, 15.30 Přírodopis v cylindru
Junior, 17.15 Blízko od sebe
Radnice, 17.30 Angelika
Radnice, 20.00 300: Vzestup říše
Junior, 20.00 Velká nádhera
www.kinajablonec.cz
PO
10
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR S JABLÍČKEM
MC Jablíčko, 7–16 hodin
zahajovací den pětidenního tábora
pro děti 5–10 let, www.mcjablicko.cz
PRÁZDNINOVÉ DNY
PRO HANDICAPOVANÉ
DDM Vikýř, 8–15 hodin
www.vikyr.cz
JARNÍ PRÁZDNINY
S VIKÝŘEM
DDM Vikýř, 8–16 hodin
příměstský tábor pro děti od 1. třídy
(dílničky, výlety, hry), www.vikyr.cz
KINA
Radnice 10.00 Velká oříšková loupež
Radnice 17.30 Vampírská akademie
Junior 17.30 Poselství Tibeťanů
(1.+2. díl) Festival pro Tibet 2014
Radnice 20.00 Non-stop
Junior 20.00 Hledání – Festival
pro Tibet 2014
www.kinajablonec.cz
ÚT
11
FOTODÍLNA OPRAVDU
PRO KAŽDÉHO
PRÁZDNINOVÉ DNY
PRO HANDICAPOVANÉ
Klub Na Rampě, 19 hodin
úpravy PC v programu zoner
www.klubnarampe.cz
DDM Vikýř, 8–15 hodin
www.vikyr.cz
KINA
JARNÍ PRÁZDNINY
S VIKÝŘEM
DDM Vikýř, 8–16 hodin
příměstský tábor pro děti od 1. třídy
(dílničky, výlety, hry), www.vikyr.cz
DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ
V ATLETICKÉ HALE
Atletická hala Střelnice,
9.30–15 hodin
www.sportjablonec.cz
Radnice, 10.00 Dobrodružství pana
Peabodyho a Shermana
Radnice, 17.30 Vampírská akademie
Junior, 17.30 Dědictví aneb Kurva
se neříká
Radnice, 20.00 300: Vzestup říše
Junior, 20.00 překvapení!
www.kinajablonec.cz
âT
13
JARNÍ PRÁZDNINY
S VIKÝŘEM
NEJNOVĚJŠÍ
ARCHEOLOGICKÉ
NÁLEZY NA JABLONECKU
DDM Vikýř, 8–16 hodin
příměstský tábor pro děti od 1. třídy
(dílničky, výlety, hry), www.vikyr.cz
Dům manželů Scheybalových,
17 hodin
promítání a beseda s archeologem
Severočeského muzea v Liberci
P. Brestovanským, www.jablonec.com
DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ
V ATLETICKÉ HALE
FOTOKLUB BALVAN
Eurocentrum, 17 hodin
vernisáž výstavy (viz přehled
výstav na zadní str. Kalendáře)
www.eurocentrumjablonec.cz
MESSIÉROVSKÝ MARATÓN
Městská knihovna, 17 hodin
astronomické okénko M. Gembece
www.knihovna.mestojablonec.cz
KINA
Radnice, 10.00 Lego příběh
Radnice, 17.30 Vampírská akademie
Junior, 17.30 Tiché kameny
– Festival pro Tibet 2014
Radnice, 20.00 Non-stop
Junior, 20.00 Letní pastviny
– Festival pro Tibet 2014
www.kinajablonec.cz
ST
12
Atletická hala Střelnice,
9.30–15 hodin
www.sportjablonec.cz
VLADIMÍR KOMŇACKÝ 55
ZLOMKY PŘÍBĚHŮ
Muzeum skla a bižuterie,
17 hodin
vernisáž výstavy (viz přehled
výstav na zadní str. Kalendáře)
www.msb-jablonec.cz
NOVÝ ZÉLAND
La Kavárna, 19 hodin
cestopis R. Podzimkové
www.lakavarna.com
KINA
Radnice, 10.00 Dobrodružství pana
Peabodyho a Shermana
Radnice, 17.30 Babovřesky 2
Junior, 17.30 Vejška
Radnice, 20.00 Need for speed
Junior, 20.00 Cizí oběd
www.kinajablonec.cz
PÁ
JARNÍ PRÁZDNINY
S VIKÝŘEM
14
DDM Vikýř, 8–16 hodin
příměstský tábor pro děti od 1. třídy
(dílničky, výlety, hry), www.vikyr.cz
JARNÍ PRÁZDNINY
S VIKÝŘEM
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V ATLETICKÉ HALE
Atletická hala Střelnice,
9.30–15 hodin
www.sportjablonec.cz
DDM Vikýř, 8–16 hodin
příměstský tábor pro děti od 1. třídy
(dílničky, výlety, hry), www.vikyr.cz
MATURITNÍ PLES UMĚLCŮ
Eurocentrum, 19 hodin
ples SUPŠ, hraje The Vintage Band
www.eurocentrumjablonec.cz
MIROSLAV TÁBORSKÝ
Městská knihovna, 16.30 hodin
beseda nad audioknížkami
www.knihovna.mestojablonec.cz
JABLONEC BEZ HAZARDU
Klub Na Rampě, 20 hodin
hudbou, slovem a divadlem proti
hazardu, www.klubnarampe.cz
PLES DIVADLA S KARLEM GOTTEM
pátek 7. 3., 20 hodin, Městské divadlo Jablonec nad Nisou
K tanci a poslechu hraje Big’o’Band Marka Ottla z Liberce.
Hosté: Karel Gott, swingový a jazzový zpěvák Jan Smigmator,
showman Davide Mattioli, DJ Mirek Rais. Večerem provází herečka
Veronika Žilková. www.divadlojablonec.cz
KINA
RŮŽE PRO ALGERNON
Radnice, 10.00 Lego příběh
Radnice, 17.30 Kráska a zvíře
Junior, 17.30 Památkáři
Radnice, 20.00 Need for speed
Junior, 20.00 Fair play
www.kinajablonec.cz
Městské divadlo, 19 hodin
tragikomický příběh v podání
Divadelního spolku Kašpar Praha
www.divadlojablonec.cz
KINA
VELKÁ CENA JABLONCE
Radnice, 17.30 Angelika
Junior, 17.30 Něžné vlny
Radnice, 20.00 Grandhotel Budapest
Junior, 20.00 Poslední vrchol
www.kinajablonec.cz
Městská hala, 9 hodin
Český pohár žáků a dorostenců
v judu, www.judojablonec.cz,
www.sportjablonec.cz
18
SO
15
MČR DOROSTU, JUNIORŮ
A VETERÁNŮ V BIATLONU
Biatlonový areál Břízky, 10 hodin
závod s hromadným startem
www.skpjablonec.cz
ÚT
POKLADY
MODRÉ PLANETY
Městská knihovna, 14 hodin
promítání – zázraky lidské dovednosti
www.knihovna.mestojablonec.cz
WERTHER
CESTOU NECESTOU
SEVERNÍM SOMÁLSKEM
Kino Radnice, 17.45 hodin
přímý přenos z Metropolitní opery
v New Yorku, www.kinajablonec.cz
Klub Na Rampě, 19.30 hodin
promítání Davida Hegnera
www.klubnarampe.cz
SLAVNOSTI
SVATÉHO PATRIKA
KINA
Eurocentrum, 20 hodin
večer s kapelami Alastair a Bran,
tančí Irské sestry, Divokej Ir
a Keltský tygr, výuka tanců
www.eurocentrumjablonec.cz
Radnice, 17.00 300: Vzestup říše
Junior, 17.30 Krásno
Radnice, 20.00 Grandhotel Budapest
Junior, 20.00 Kandidát
www.kinajablonec.cz
ST
KYTARY A RAP
19
Klub Na Rampě, 20 hodin
www.klubnarampe.cz
BIŽUTERNÍ WORKSHOP
KINA
Radnice, 15.00 Lego příběh
Junior, 15.00 Mrňouskové:
Údolí ztracených mravenců
Junior, 17.15 Blízko od sebe
Junior, 20.00 Fair play
www.kinajablonec.cz
NE
16
VELKÁ CENA JABLONCE
Městská hala, 9 hodin
Český pohár žáků a dorostenců
v judu, www.judojablonec.cz,
www.sportjablonec.cz
MČR DOROSTU, JUNIORŮ
A VETERÁNŮ V BIATLONU
Biatlonový areál Břízky, 10 hodin
rychlostní závod
www.skpjablonec.cz
DECHOVÁ HUDBA
ČESKÝ RÁJ
Eurocentrum, 14 hodin
taneční odpoledne pro seniory
www.eurocentrumjablonec.cz
FK BAUMIT JABLONEC
SK SIGMA OLOMOUC
Chance arena, 15 hodin
utkání Gambrinus ligy
www.fkjablonec.cz
Palace Plus (bývalý Jablonex),
16 hodin
práce s unikátními asymetrickými
perličkami RIZO pod vedením
designerky Ivy Mastníkové
[email protected]
KOUZLO ČTENÉ KNIHY
Městská knihovna, 16.30 hodin
povídání s Petrem Olivou, hercem
a mistrem dabingu, o audioknihách
vydavatelství Tympanum
www.knihovna.mestojablonec.cz
ŽÍT ZMĚNU
Vladimírovo knihkupectví Serius,
18 hodin
promítání dokumentu s besedou
www.serius.cz
BOHEMIA BALET
Městské divadlo, 19 hodin
vystoupení souboru Taneční
konzervatoře hl. města Prahy
v rámci cyklu Rodáci Jablonecka
www.divadlojablonec.cz
KINA
Radnice, 14.30 Zlodějka knih
– projekce (nejen) pro seniory
Radnice, 17.30 Babovřesky 2
Junior, 17.30 Kandidát
Radnice, 20.00 Elton John v Las Vegas
Junior, 20.00 iShorts – Zkrátka
sranda
www.kinajablonec.cz
KINA
âT
Radnice, 15.00 Dobrodružství pana
Peabodyho a Shermana
Junior, 15.30 U vody
Junior, 17.15 Zlodějka knih
Radnice, 17.30 Kráska a zvíře
Radnice, 20.00 300: Vzestup říše
Junior, 20.00 Fair play
(v průběhu odpoledne rozdávání
plakátů v kině Radnice)
www.kinajablonec.cz
20
PO
17
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Klub Na Rampě, 18 hodin
www.klubnarampe.cz
PÍSNĚ JIŘÍHO ŠLITRA
A JAROSLAVA JEŽKA
Městské divadlo, 10 hodin
hudba se špetkou vyprávění,
účinkují Oldřich Kříž, Jan Kříž
a Richard Pohl v rámci cyklu
Rodáci Jablonecka
www.divadlojablonec.cz
EUROREGION TOUR 2014
Eurocentrum, 10–18 hodin
mezinárodní veletrh cestovního
ruchu s doprovodným programem
www.eurocentrumjablonec.cz
DEN VODY
SO
Ekocentrum, pavilon S1,
areál Eurocentra, 10–18 hodin
kvízy, měření, ochutnávky vody
a další zajímavosti o vodě
www.jablonec.com
www.sevceskyraj.cz
22
4 HODINY PRO ŽIVOT
Spolkový dům, 15–18.30 hodin
základní kurz první pomoci
pro veřejnost, www.cck-jablonec.cz
FORENZNÍ GENETIKA
Městská knihovna, 17 hodin
aneb Dobrý sluha při objasňování
zločinů, zlý pán při odsouzení
nevinných (přednáška D. Vaňka)
www.knihovna.mestojablonec.cz
CENA TJ BIŽUTERIE
A MĚSTA JABLONEC N. N.
Plavecký bazén, 9 hodin
plavecké závody oddílů z celé ČR
swimming4ever.webnode.cz
EUROREGION TOUR 2014
Eurocentrum, 9–12 hodin
mezinárodní veletrh cestovního
ruchu s doprovodným programem
www.eurocentrumjablonec.cz
VELIKONOČNÍ HALA
ŽACTVA
Atletická hala Střelnice, 10 hodin
mezinárodní atletické halové
závody žactva, www.atletikajbc.cz
KINA
Radnice, 17.30 Zvonilka a piráti
Radnice, 20.00 10 pravidel jak
sbalit holku
Junior, 20.00 S Molierem na kole
www.kinajablonec.cz
PÁ
21
EUROREGION TOUR 2014
Eurocentrum, 10–18 hodin
mezinárodní veletrh cestovního
ruchu s doprovodným programem
www.eurocentrumjablonec.cz
DEN VODY
Ekocentrum, pavilon S1,
areál Eurocentra, 10–18 hodin
kvízy, měření, ochutnávky vody
a další zajímavosti o vodě
www.jablonec.com
www.sevceskyraj.cz
VLADIMÍR 518
Vladimírovo knihkupectví Serius,
18.30 hodin
tištěná architektura 15. díl
www.serius.cz
ROMAN WÁGNER
– KLAVÍR
Městské divadlo, 19 hodin
klavírní koncert v rámci cyklu
Rodáci Jablonecka
www.divadlojablonec.cz
LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P
Klub Na Rampě, 20 hodin
koncert, www.klubnarampe.cz
KINA
Radnice, 17.30 Zvonilka a piráti
Junior, 17.30 Fair play
Radnice, 20.00 10 pravidel jak
sbalit holku
Junior, 20.00 Koleje osudu
www.kinajablonec.cz
BUĎ KREATIVNÍ
DDM Vikýř, 10–14 hodin
dílnička pro děti a mládež od 10
let (trendové výtvarné a tvořivé
techniky), www.vikyr.cz
DEN VODY
Ekocentrum, pavilon S1,
areál Eurocentra, 10–18 hodin
kvízy, měření, ochutnávky vody
a další zajímavosti, www.jablonec.com
www.sevceskyraj.cz
HÝBEJ SE A SPORTUJ,
BUĎ IN
DDM Vikýř, 15–17 hodin
pohyb a zábava pro děti a mládež
od 10 let, www.vikyr.cz
DIVOKEJ BILL
Eurocentrum, 20 hodin
koncert, www.eurocentrumjablonec.cz
NANO ILLUSIONS
DRAIN
Klub Na Rampě, 20 hodin
koncert – jazz, pop, fusion, ambient
www.klubnarampe.cz
KINA
Junior, 14.00 Oggy a Škodíci
Junior, 16.15 Zachraňte pana Bankse
Radnice, 17.30 Zvonilka a piráti
Junior, 19.00 S trabantem na konec
světa (s besedou s tvůrci)
Radnice, 20.00 10 pravidel jak
sbalit holku
www.kinajablonec.cz
NE
23
BAREVNÝ MINIVOLEJBAL
Městská sportovní hala, 9 hodin
volejbalový turnaj pro děti 2.–5. tř.
www.sportjablonec.cz
www.texoplus.cz
EUROREGION TOUR 2014
čtvrtek 20. 3., pátek 21. 3., 10–18 hodin
sobota 22. 3., 9–12 hodin, Eurocentrum Jablonec nad Nisou
14. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu – nabídka desítek
cestovních a dopravních kanceláří, krajů, regionů, měst a obcí ČR
a sousedních států, kulturní program, odborné přednášky, ochutnávky
www.eurocentrumjablonec.cz
ZAHRADA
Městské divadlo, 15 hodin
pohádka souboru Divadla Krapet
Praha, www.divadlojablonec.cz
MČR V BIATLONU
MUŽŮ A ŽEN
Biatlonový areál Břízky,
16.15 hodin (start)
supersprint, www.skpjablonec.cz
DĚTSKÁ DISKOTÉKA
Klub Woko, 15–17 hodin
www.vikyr.cz
KINA
Radnice, 15.00 Zvonilka a piráti
Junior, 15.30 Za kamarády
z Večerníčků 8
Junior, 17.15 Zachraňte pana Bankse
Radnice, 17.30 10 pravidel jak
sbalit holku
Radnice, 20.00 Grandhotel Budapest
Junior, 20.00 Koleje osudu
www.kinajablonec.cz
PO
24
FESTIVAL JEDEN SVĚT
Klub Na Rampě
17.30 Olga (87 min) ČR
20.00 Mý věci (52 min) Finsko
www.klubnarampe.cz
JULIUS STREIT
(1884–1966)
Městská knihovna, 17 hodin
vzpomínka na prvního ředitele
jablonecké městské knihovny
a další osobnosti regionu spjaté
s knihovnou (beseda s J. Noskovou)
www.knihovna.mestojablonec.cz
FESTIVAL JEDEN SVĚT
Klub Na Rampě
17.30 Dál nic (75 min) ČR
20.00 Raduga – slavnost duhy
(50 min) ČR
www.klubnarampe.cz
KAREL PLÍHAL
VZDUCHOPRÁZDNINY
Městské divadlo, 19 hodin
www.divadlojablonec.cz
ROBERT BALZAR TRIO
VIVAT TANGO
Koncertní sál ZUŠ, 18 hodin
koncert k Roku české hudby
www.zusjbc.cz
Eurocentrum, 20 hodin
jazzový koncert
www.eurocentrumjablonec.cz
KINA
MINIPÁRTY
Městské divadlo, 19 hodin
show s Karlem Šípem a Josefem A.
Náhlovským, www.divadlojablonec.cz
KINA
Junior, 17.15 Blízko od sebe
Radnice, 17.30 Babovřesky 2
Radnice, 20.00 Pompeje
Junior, 20.00 Všechny moje děti
www.kinajablonec.cz
ÚT
25
HŇÁCÁCI
DDM Vikýř, 9–10.30 hodin
výtvarné tvoření pro rodiče
s dětmi od 1 roku, www.vikyr.cz
POHÁDKOVÉ ČTENÍ
V NĚMČINĚ
Městská knihovna, 10.30 hodin
zábavné čtení Bettiny Jungnickel
pro rodiče s dětmi (4–7 let)
www.knihovna.mestojablonec.cz
NÁVRATY
MILAN VALÁŠEK
Městské divadlo, 17 hodin
vernisáž výstavy – akryl a fotografie
(viz souhrn výstav na zadní straně
Kalendáře), www.divadlojablonec.cz
FESTIVAL JEDEN SVĚT
Klub Na Rampě
17.30 Pirátské sítě (85 min) ČR
20.00 Aleppo – zápisky z temnoty
(89 min) Polsko, www.klubnarampe.cz
MANDARINKOVÝ POKOJ
Městské divadlo, 19 hodin
komedie v podání Teatro Wüstenrot
- Gedur s.r.o. Bratislava
www.divadlojablonec.cz
KINA
Radnice, 17.30 Grandhotel Budapest
Junior, 17.30 V nitru Llewyna Davise
Radnice, 20.00 Pompeje
Junior, 20.00 Fair play
www.kinajablonec.cz
ST
26
OCHRANA OBYVATELSTVA
Nemocniční kaple, 15 hodin
beseda o ochraně při mimořádných
a krizových událostech ve městě
Radnice, 10.00 Něžné vlny
projekce (nejen) pro seniory
Junior, 17.00 Fair play
Radnice, 17.30 Kráska a zvíře
Radnice, 20.00 Pompeje
Junior, 20.00 Velká nádhera
www.kinajablonec.cz
âT
27
MČR V BIATLONU
MUŽŮ A ŽEN
Biatlonový areál Břízky,
9.15 hodin (start)
rychlostní závod
www.skpjablonec.cz
ÍRÁN
Městská knihovna, 17 hodin
cestopisný pořad Jiřího Kovalčíka
www.knihovna.mestojablonec.cz
HEINRICH LAUTERBACH
Městská galerie MY, 18 hodin
vernisáž výstavy (viz souhrn výstav
na zadní straně Kalendáře)
www.jablonec.com
FESTIVAL JEDEN SVĚT
Klub Na Rampě
16.00 Show 67 (67 min) ČR
17.30 Podezřelá čokoláda (45 min )
Dánsko
20.00 Všechno je možné (54 min)
Polsko
www.klubnarampe.cz
KINA
Junior, 17.15 Přežijí jen milenci
Radnice, 20.00 Noe
Junior, 20.00 Attila Marcel
www.kinajablonec.cz
PÁ
28
MALÝ KUTIL
DDM Vikýř, 14–17 hodin
výroba jednoduchých předmětů
ze dřeva, www.vikyr.cz
TANEC SRDCEM
I. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER
Městské divadlo, 17 hodin
regionální přehlídka dětských
tanečních skupin scénického tance
a pohybového divadla
www.divadlojablonec.cz
NA DŘEŇ
ANEB HEZKÉ ČTENÍ
Vladimírovo knihkupectví Serius,
19 hodin
autorská čtení začínajících autorů
www.serius.cz
PLES ZŠ ARBESOVKA
Eurocentrum, 19.30 hodin
www.eurocentrumjablonec.cz
MŇÁGA A ŽĎORP
Klub Na Rampě, 20 hodin
koncert, www.klubnarampe.cz
TANČÍRNA
Topdance studio u přehrady
v areálu mincovny, 20.30–22.30
pro každého, www.topdance.cz
KINA
Junior, 17.15 Přežijí jen milenci
Radnice, 17.30 10 pravidel jak
sbalit holku
Radnice, 20.00 Noe
Junior, 20.00 Yves Saint Laurent
www.kinajablonec.cz
SO
29
POŽÁRNÍ SPORT
Atletická hala Střelnice, 10 hodin
závody, www.sportjablonec.cz
TANEC SRDCEM
II. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER
Městské divadlo, 17 hodin
regionální přehlídka dospělých
tanečních skupin scénického tance
a pohybového divadla
www.divadlojablonec.cz
HOREČKA
SOBOTNÍ NOCI
Klub Na Rampě, 21 hodin
největší rockové hity na plátně
uvádí Petr Vobořil
www.klubnarampe.cz
KINA
Radnice, 15.00 Dobrodružství pana
Peabodyho a Shermana
Junior, 15.30 Bella a Sebastián
Radnice, 17.30 10 pravidel jak
sbalit holku
Junior, 17.30 Yves Saint Laurent
Radnice, 20.00 Noe
Junior, 20.00 Přežijí jen milenci
www.kinajablonec.cz
NE
30
ŘEMESLNÝ DEN
DDM Vikýř, 10–14 hodin
tvořivá neděle pro děti i dospěláky
www.vikyr.cz
FK BAUMIT JABLONEC
FK TEPLICE
Chance arena, 15 hodin
utkání Gambrinus ligy
www.fkjablonec.cz
MARCO SPADA
Kino Radnice, 16.45 hodin
přímý přenos Bolšovo baletu
www.kinajablonec.cz
KINA
Radnice, 14.30 Zvonilka a piráti
Junior, 15.30 Příběhy cvrčka
a štěňátka
Junior, 17.30 Bella a Sebastián
Radnice, 20.00 Noe
Junior, 20.00 Přežijí jen milenci
www.kinajablonec.cz
P0
31
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ, 18 hodin
www.zusjbc.cz
KINA
Junior, 17.15 Zlodějka knih
Radnice, 17.30 10 pravidel jak
sbalit holku
Radnice, 20.00 Grandhotel Budapest
Junior, 20.00 Blízko od sebe
www.kinajablonec.cz
SPORTOVNÍ TIPY
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Zimní stadion
úterý 16.30–17.30 hodin
středa 14–15 hodin
sobota 14.30–16 hodin
neděle 14.30–16 hodin
www.sportjablonec.cz
PLAVECKÝ BAZÉN
pondělí 13–21.30 hodin
úterý–pátek 8–21.30 hodin
(ranní: úterý a čtvrtek 6–8 hodin)
sobota 10–21.30 hodin
neděle a svátky 10–20 hodin
www.bazenjbc.cz
SUPERGROUP CZ
středa 2. 4., 20 hodin, Eurocentrum Jablonec nad Nisou
Koncert hudební skupiny ve výjimečném složení: KAMIL STŘIHAVKA
(zpěv), MICHAL PAVLÍČEK (kytara), VLADIMÍR „GUMA“ KULHÁNEK
(basová kytara), ROMAN DRAGOUN (klávesy), MILOŠ MEIER (bicí),
JAN HRUBÝ (housle). Časopis Rock&Pop společně s rádiem Beat
uspořádal v roce 2012 anketu, jejímž cílem bylo sestavit první českou
kapelu snů. Skupina následně secvičila společný repertoár a Jablonec
navštíví v rámci krátkého jarního turné.
www.25rocku.cz, www.klubnarampe.cz, www.eurocentrumjablonec.cz
VLADIMÍR KOMŇACKÝ 55 / ZLOMKY PŘÍBĚHŮ
Muzeum skla a bižuterie, 14. 3.–4. 5., úterý–neděle, 9–17 hodin
Výstava představí akademického sochaře Vladimíra Komňackého
ve všech polohách jeho rozmanité umělecké tvorby – šperkařství,
umělecko-řemeslná práce, obrazy, kresby a grafiky, prezentace jeho
restaurátorské činnosti a tvorby pro film. Poprvé bude vystaven soubor
téměř 40 obrazů s tématikou města Jablonec nad Nisou.
(foto ze soukromé sbírky) www.msb-jablonec.cz
KAMARÁDI BEZ HRANIC
V¯STAVY
PERLIČKOVÉ KABELKY
Muzeum skla a bižuterie, do 2. 3.
úterý–neděle, 9–17 hodin
mimořádné prodloužení výstavy
rozsáhlé kolekce téměř osmi set
perličkových kabelek z muzejní sbírky
www.msb-jablonec.cz
MILOŠ VOTRUBEC
Dům manželů Scheybalových
Městská galerie MY, do 5. 3.
úterý–pátek, 10–12 a 13–17 hodin
sobota 10–13 hodin
výstava českého malíře (1881–1930),
který námětově čerpal hlavně
z Českého ráje, www.jablonec.com
JABLONEC NAD NISOU
OČIMA MOTÝLŮ
Eurocentrum, do 9. 3.
pondělí–pátek, 8–18 hodin
výstava fotografa W. Weisnera
– jablonecké budovy v unikátním
zabarvení (jedna z posledních
možností vidět kolekci snímků
pohromadě, velká část snímků
je již rozprodána)
www.eurocentrumjablonec.cz
REVOLT
Univerzitní galerie N, do 21. 3.
úterý–pátek, 13–17 hodin
výsledky Mezinárodní šperkařské
soutěže – Legnica, Polsko
JEHLOU A NITÍ
Městské divadlo, do 22. 3.
otevřeno v době představení
výstava prací Dany Richterové
a Evy Brabcové – patchwork
www.divadlojablonec.cz
FOTOKLUB BALVAN
Eurocentrum, 11. 3.–6. 5.
pondělí–pátek, 8–18 hodin
výstava jabloneckého fotoklubu
– kolekce fotografií obsadily
přední místa v různých kategoriích
Mapového okruhu Český ráj
www.eurocentrumjablonec.cz
Rýnovice, Dům česko-německého
porozumění, 19. 3.–22. 3.
středa–sobota 14–17 hodin
výstava – ohlédnutí za partnerstvím
MŠ Pampeliška a Kita Knirpsenland
Oderwitz, www.dumrynovice.org
NÁVRATY
MILAN VALÁŠEK
Městské divadlo, 25. 3.–15. 4.
otevřeno v době představení
výstava – akryl a fotografie
www.divadlojablonec.cz
HEINRICH LAUTERBACH
Dům manželů Scheybalových
Městská galerie MY, 28. 3.– 24. 5.
úterý–pátek, 10–12 a 13–17 hodin
sobota 10–13 hodin,
výstava architekta vratislavského
modernismu, tvůrce slavných
jabloneckých vil (1893–1973)
www.jablonec.com
SKLENĚNÁ ZOO
EXKLUZIVNÍ VÁNOČNÍ
OZDOBY
Galerie Belveder, do 18. 5.
čtvrtek–neděle, 13–17 hodin
výstava vánočních ozdob (zvířata
a rostliny všech koutů světa),
samoobslužná dílna a soutěž
www.msb-jablonec.cz
MĚSTO
Městská knihovna
pondělí–pátek, 8–18 hodin
fotografická výstava L. Mrňy
www.knihovna.mestojablonec.cz
UČITEL A KNIHOVNÍK
JULIUS STREIT
Městská knihovna
pondělí–pátek, 8–18 hodin
výstava ke 130. výročí narození
ředitele jablonecké veřejné městské knihovny (1884–1966)
www.knihovna.mestojablonec.cz
SKLÁDÁNÍ HLAVOLAMŮ
VLADIMÍR KOMŇACKÝ 55
ZLOMKY PŘÍBĚHŮ
Muzeum skla a bižuterie,
14. 3.–4. 5.
úterý–neděle, 9–17 hodin
výstava jabloneckého výtvarníka
– šperkařství, umělecko-řemeslná
práce, obrazy, kresby, grafiky,
restaurátorská činnost a tvorba
pro film, www.msb-jablonec.cz
Muzeum hraček,
U Zeleného stromu
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin
sobota 11–16.30 hodin,
neděle 10–16.30 hodin
soutěž ve skládání hlavolamů
pro děti od 3 let, expozice hraček
převážně z období 1940–1989
www.muzeum-hracek-jablonec.cz
Jablonecký kalendář vydává Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s., Dům
manželů Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.:
+420 774 667 677, www.jablonec.com, [email protected] Vydavatel neručí za průběh
uveřejněných akcí ani případné změny programu. Prosím, věnujte proto pozornost
internetovým stránkám u jednotlivých akcí, kde je možné si ověřit, zda se akce koná,
zda je nutné zakoupit vstupenku či si místa rezervovat. Jste-li organizátory zajímavé
akce, pošlete svůj přispěvek na [email protected] (uzávěrka 12. den v měsíci).

Podobné dokumenty

Rozpis závodu v PDF - Atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec nad Nisou

Rozpis závodu v PDF - Atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec nad Nisou pracovníkům předají původní a případně doplňkové soupisky svých družstev a kartičky na štafety. Závodní kancelář Bude pracovat v průběhu závodů v přístavbě nad cílovou rovinkou. Šatny Jsou k dispoz...

Více

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí Vážení návštěvníci, rádi bychom vás informovali o zpestřeném programu v LUNAPARKU. Každou druhou sobotu, 9. 4. 2016 a 23. 4. 2016 se můžete nechat tetovat. Vždy odpoledne od 13 hodin dětské tetován...

Více

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí Severočeské muzeum Liberec, Masarykova 11, Liberec, 460 01, http://www.muzeumlb.cz Půvab květů historie, +420485246111, http://www.muzeumlb.cz Výstava představí využití rostlinného dekoru na sbírko...

Více

jablonecky kalendar - Informační centrum Jablonec n. N.

jablonecky kalendar - Informační centrum Jablonec n. N. okolí přehrady, start „u prutu“ 15 hodin celorepubliková akce pro sportovní rodiče, www.mcjablicko.cz

Více

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí Přijďte se podívat na večer s českými a německými filmy, které různě akcentují téma hranice. Filmy představí a večerem bude provázet Antikomplex, z.s.

Více

jablonecky kalendar - Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou

jablonecky kalendar - Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou ples jablonecké Základní umělecké školy, hraje Orchestr L. Bareše, vystoupí soubory ZUŠ,www.zusjbc.cz

Více

jablonecky kalendar - Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou

jablonecky kalendar - Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou www.divadlojablonec.cz Foto: archiv Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem

Více