Věrnostní program Poštovní spořitelny

Komentáře

Transkript

Věrnostní program Poštovní spořitelny
Zimní katalog 2011
Věrnostní program Poštovní spořitelny
Platnost katalogu 1. 1. – 31. 3. 2011
www.postovnisporitelna.cz
1/2011, 1. vydání
Věrnostní program Poštovní spořitelny
S VĚRNOSTNÍM PROGRAMEM POŠTOVNÍ SPOŘITELNY ZÍSKÁVÁTE DÁRKY PŘI KAŽDÉM PLACENÍ PLATEBNÍ ČI KREDITNÍ NEBO SPLÁTKOVOU KARTOU.
Vaší loajality si vážíme a věříme, že Vás zaujal nejenom náš Věrnostní program, ale i ostatní produkty a služby, které nabízíme. Za což Vám děkujeme.
Připravili jsme pro Vás, Vaši rodinu a přátele nabídku bonusů, které můžete získat za svoje nasbírané body.
Platnost tohoto katalogu bonusů je od 1.1. do 31.3. 2011.
Kdo může využívat Věrnostní program? Všichni majitelé platebních karet vydaných k běžným účtům (Osobní účet, Postkonto) a majitelé kreditních a splátkových karet. Výjimkou jsou pouze klienti s účtem
Postkonto v programu Obec, kteří tuto službu využívat nemohou.
Co když jsem si žádný bonus (dárek) nevybral/a? Nabídka bonusů bude pravidelně (čtvrtletně) aktualizována. Naší snahou je vyhovět co největšímu spektru Vašich požadavků a potřeb.
Doporučujeme pravidelně sledovat stránky www.postovnisporitelna.cz.
Jak a za co body získáte? Za bezhotovostní platby u obchodníků nebo na internetu. Minimální výše takovéto platby musí být 250 Kč.
Kolik získáte bodů? Budete-li platit debetní platební kartou, za každých celých 50 Kč z celkové transakce získáte 1 bod, který je Vám přičten na bodový účet.
Informativní výňatek z pravidel věrnostního programu Poštovní spořitelny
Tento informativní výňatek nenahrazuje úplný text pravidel Věrnostního programu Poštovní spořitelny
Členství v programu a jeho princip
1. Věrnostní program (dále jen program) je určen pro všechny majitele běžných účtů typu Osobní účet nebo Postkonto (mimo programu Obec), ke kterým jsou pro majitele nebo držitele vydány platební karty
a pro všechny majitele účtů kreditní a splátkové karty.
2. Účastníkem Věrnostního programu je každý majitel účtu, k němuž byla vydána alespoň jedna platební karta podle odstavce 1 (dále jen účastník).
3. Program umožňuje všem účastníkům získat za jednotlivé uskutečněné transakce u obchodních partnerů bonusové body, za které může účastník v souladu s těmito pravidly dále získat jím vybrané bonusové
plnění. Bonusové body se sbírají na tzv. bodový účet, který je vždy společný pro všechny karty vydané k jednomu účtu; bonusové body za transakce provedené kreditní nebo splátkovou kartou se však sbírají
na jiný bodový účet než za transakce provedené debetní kartou. Účast v programu, včetně práv s ní spojených, je nepřevoditelná na jiného klienta.
Obsluha programu a informace o bodech
1. Informace o stavu na bodovém účtu si klient může zjistit na Informační lince (dále jen linka klientského centra) tel. č. 800 210 210 nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví - služby Max Homebanking a Max Internetbanking (dále jen elektronické bankovnictví). Tyto služby současně zajišťují obsluhu programu (objednávání odměn, informace o odměnách, informace o počtu bodů, převod bodů
mezi účty klientů, apod.).
2. Informace o stavu na bodovém účtu budou každému účastníkovi také průběžně sdělovány prostřednictvím tištěného (nikoli elektronického) výpisu z příslušného účtu, který je určený majiteli
účtu. Při periodě vystavování výpisů jiné než 1 měsíc jsou údaje uváděny jen na výpise ke konci
kalendářního měsíce.
Kde zjistíte zůstatek svého bodového účtu?
• Na tištěném výpisu k danému účtu
• Na stránkách elektronického bankovnictví
(Max Homebanking a Max Internetbanking)
• Na lince klientského centra 800 210 210.
Jak si objednat bonus (dárek)?
3. V případě ztráty karty a vydání karty nové, může účastník čerpat spolu s bonusovými body připsanými za transakce prováděné s kartou nově vydanou i bonusové body
za transakce prováděné s kartou ztracenou v rámci objednávky jednoho bonusového
plnění a v plné výši.
• Na lince klientského centra 800 210 210.
• Na stránkách elektronického bankovnictví (Max Homebanking a Max Internetbanking)
Výhodný tip pro Vás
• Plaťte kreditními nebo splátkovými kartami za každých celých 50 Kč z celkové transakce získáte
2 body, které Vám jsou přičteny na bodový účet.
2
Obsluha programu a informace
1. Transakcí, na základě které se sbírají bonusové body, se rozumí platba kartou u kteréhokoliv obchodníka (s výjimkou České pošty) přijímajícího platební karty účastníka, včetně obchodníka
internetového.
2. Bonusové body se připisují za každou jednotlivou transakci v hodnotě nejméně 250 Kč. U debetních platebních karet je za každých celých 50 Kč z celkové transakce připsán na bodový účet
1 bod. U kreditních a splátkových platebních karet jsou za každých celých 50 Kč z celkové transakce připsány na bodový účet 2 body. Poštovní spořitelna si vyhrazuje právo v rámci marketingové
akce toto pravidlo změnit, zejména v případě změny výše inflace, podmínek na trhu nebo jiných podstatných vnějších podmínek.
3. Stav bodového účtu není dotčen výměnou karty v rámci automatické výměny, předčasné obnovy nebo výměny za Image kartu.
4. Pro řádné čerpání bonusových bodů postačí, jestliže si účastník řádně a v souladu s pravidly objedná bonusové plnění.
5. Bonusové body ani bonusová plnění získaná účastí v programu není možné vyměnit za peněžní hotovost, a to ani v případě ukončení programu.
Bonusový katalog
1. Bonusový katalog vydává Poštovní spořitelna a každý účastník do něj může nahlédnout na adrese www.postovnisporitelna.cz.
2. Parametry a zobrazení bonusového plnění uvedené v bonusovém katalogu mají jen informativní charakter. Jiné barevné či materiální provedení není důvodem pro navrácení zboží.
3. Poštovní spořitelna si vyhrazuje právo některý typ bonusového zboží nebo služby stáhnout trvale nebo dočasně z nabídky bonusového katalogu.
Čerpání bonusových bodů
1. Bonusové plnění si účastník vybírá z bonusového katalogu.
2. Pro objednání bonusového plnění lze využít bonusové body pouze z jednoho bodového účtu. Nelze sčítat bonusové body z více bodových účtů. Je však možný převod bodů mezi jednotlivými účty klientů PS
prostřednictvím elektronického bankovnictví nebo prostřednictvím klientského centra. Převod bodů nelze uskutečnit v rámci Poštovní spořitelny a ČSOB, a.s. v rámci změny účtů na vlastní žádost klienta.
3. Účastník si může vybrat bonusové plnění v hodnotě do výše zůstatku bonusových bodů na svém bonusovém účtu.
4. Vybrané bonusové plnění účastník objednává na lince klientského centra Poštovní spořitelny č. 800 210 210. Pro identifikaci volajícího bude účastník vyzván ke sdělení svého čísla účtu, jména, příjmení
a adresy. Účastník si může vybrat bonusové plnění také prostřednictvím elektronického bankovnictví.
5. Již objednané bonusové plnění lze stornovat nebo změnit či připsat body zpět na bodový účet jen ve výjimečných případech, a to se souhlasem Poštovní spořitelny.
6. Poštovní spořitelna předá neprodleně po objednání objednávku účastníka dodavateli. Bonusové plnění zasílá dodavatel na adresu určenou klientem zpravidla do 45 dnů od jeho objednání.
7. V případě, že účastník nepřevezme nebo nevyzvedne uložené bonusové plnění v termínu, který byl uveden na oznámení o uložení zásilky na dané pobočce České pošty nebo zásilkové služby, nelze poskytnout náhradu bonusových bodů.
Zvláštní prohlášení, možnosti reklamace
1. Poštovní spořitelna není ve vztahu k účastníkovi dodavatelem bonusového zboží nebo služby, neposkytuje účastníkům žádné sliby a záruky za bonusové zboží nebo služby, nepřebírá vůči účastníkům žádné
závazky a záruky z toho titulu a nenese vůči účastníkům žádnou odpovědnost za dodání, jakost a ostatní parametry bonusového zboží nebo služby.
2. Jakoukoliv výhradu, námitku nebo reklamaci týkající se postupu dodavatele, způsobu a lhůty dodání, jakosti dodaného bonusového plnění nebo jakýchkoliv jiných záležitostí týkajících se bonusového
plnění musí účastník uplatnit přímo u dodavatele na telefonní lince 469 660 910 nebo zasláním zprávy na e-mail: [email protected]
3. Reklamace výpisu /nepřičtení bodů/ se provádí prostřednictvím telefonní linky klientského centra 800 210 210 nebo na příslušném tiskopisu, který je k dispozici na všech obchodních místech Poštovní
spořitelny (finanční centra Poštovní spořitelny, obchodní místa České pošty).
Ostatní ujednání
Poštovní spořitelna je oprávněna jednostranně změnit nebo upravit pravidla programu. Poštovní
spořitelna si vyhrazuje právo ukončit program i bez udání důvodu. Účastníci budou o takové změně
nebo úpravě pravidel programu informováni na adrese www.postovnisporitelna.cz a na lince
klientského centra 800 210 210.
ilustrační foto
Úplná pravidla pravidel VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU POŠTOVNÍ SPOŘITELNY jsou k dispozici na www.postovnisporitelna.cz, v pobočkách Poštovní spořitelny nebo jsou na
základě telefonické žádosti zaslány na adresu účastníka.
kód pro objednání odměny
Posilovací stroj AB COUCH
název výrobku
Pravidla programu nabývají účinnosti dnem 01. 1. 2011
Určeno pro trénink břišních a zádových svalů.
Tři stupně nastavení pomocí tří pružin,
maximální zatížení 100 kg
Lze snadno složit a uskladnit.
014220 kód
6608 bodů
počet bodů k získání odměny
3
Obsah
Děti a volný čas
Kosmetika, vůně a šperky
Kuchyně a domácnost
Víno
Produkty chráněných dílen
Knihy a časopisy
Sport a outdoor Elektronika a domácí spotřebiče
Hobby a zahrada
Bankovní produkty
5-6
7-8
9 - 10
11
12
13 - 14
15 - 16
17 - 18
19
20
4
Děti a volný čas
Neo Cube 216 - 5 mm
IGRÁČEK - Kuchař, box
Ferda 40 cm + DVD
Stavebnice pro celou rodinu. Tato novinka přináší
zábavu, radost z tvoření i příjemnou relaxaci.
Rozvíjí fantazii, prostorovou představivost a jemnou
motoriku. Dárkové balení: 216 kuliček, ¤ 5 mm.
Plastový kufřík s interiérem - kuchyně. Velikost
rozloženého interiéru 312 x 118 x 115 mm.
Uvnitř postavička s pohyblivými
částmi těla, s doplňky. Český výrobek.
Plyšová postavička Ferdy Mravence,
bonus - pohádkové DVD zdarma.
NEOCUBE kód
1481 bodů
22011 kód
1566 bodů
44705 kód
1587 bodů
Střelené kachny
IGRÁČEK - Automechanik, auto
Polštář Krtek 30 x 30 cm, mašinka
V rychlé a střelené karetní hře provádějí kachny
spoustu střelených manévrů proto, aby nebyly
střeleny. Zachraňte svoje kachny,
poslední ve hře vítězí.
Auto s postavičkou. Velikost auta
116 x 190 x 95 mm. Uvnitř postavička
s pohyblivými částmi těla. Český výrobek
z materiálu, který odpovídá normě EN-71.
Příjemný, měkoučký polštářek s motivem
oblíbeného Krtečka, vhodný do postýlky,
na cesty i jako dekorace do pokojíčku.
Náplň z dutého vlákna. Pratelné.
99399 kód
1566 bodů
23012 kód
1566 bodů
IGRÁČEK - Policista, box
IGRÁČEK - Cestář, auto
Plastový kufřík s interiérem - policejní stanice.
Velikost rozloženého interiéru 312 x 118 x 115 mm.
Uvnitř postavička s pohyblivými
částmi těla, s doplňky. Český výrobek.
Auto s postavičkou. Velikost auta
116 x 190 x 95 mm. Uvnitř postavička
s pohyblivými částmi těla. Český výrobek
z materiálu, který odpovídá normě EN-71.
22012 kód
1566 bodů
23013 kód
1566 bodů
99915A kód
1696 bodů
Bob a Bobek prstoví maňásci
Dva prstoví maňásci v klobouku.
29990A kód
1927 bodů
IGRÁČEK - Automechanik, box
IGRÁČEK - Policista auto
GEOMAG KIDS Color - 44
Plastový kufřík s interiérem - autoservis. Velikost
rozloženého interiéru 312 x 118 x 115 mm.
Uvnitř postavička s pohyblivými
částmi těla, s doplňky. Český výrobek.
Auto s postavičkou. Velikost auta
116 x 190 x 95 mm. Uvnitř postavička
s pohyblivými částmi těla. Český výrobek
z materiálu, který odpovídá normě EN-71
Balení obsahuje 24 dlouhých tyček a 20 kuliček.
Tyčky jsou v balení ve dvou barvách
- v tyrkysové a modré.
Doporučeno pro děti od 3 let.
22013 kód
1566 bodů
23011 kód
1566 bodů
IGRÁČEK - Doktorka, box
IGRÁČEK - Pošťák, auto
Plastový kufřík s interiérem - ordinace. Velikost
rozloženého interiéru 312 x 118 x 115 mm.
Uvnitř postavička s pohyblivými
částmi těla, s doplňky. Český výrobek.
Auto s postavičkou. Velikost auta
116 x 190 x 95 mm. Uvnitř postavička
s pohyblivými částmi těla. Český výrobek
z materiálu, který odpovídá normě EN-71.
22014 kód
1566 bodů
23014 kód
1566 bodů
GEO072 kód
2262 bodů
Krtek 30 cm sedící
Plyšová hračka.
44903B kód
2680 bodů
5
Děti a volný čas
Krojovaný pár – Kyjov
Krojovaná panenka - Kyjov
Slon Jumbo menší, šedý
Moravský kroj, plast, mrkací, 17 cm.
Moravský kroj, krátké vlasy, mrkací, 30 cm.
Hračka z velmi příjemného měkkého materiálu,
výška 55 cm.
VP71117 kód
2765 bodů
vd0211-11230 kód
3351 bodů
Krojovaná panenka – Valašsko
Krojovaný pár – Vlčnov
Moravský kroj, krátké vlasy, mrkací, 30 cm.
Moravský kroj, plast, mrkací, 17 cm.
vd0220-21230 kód
2932 bodů
Umí prase létat - velké
Zábavná vzdělávací hra o zvířatech pro děti již
od 5 let. Určit správné vlastnosti zvířat nebude
vždycky tak snadné. Má ježek ocas? Žere lenochod
jenom rostliny? Hrozí medvídku mývalovi vyhynutí?
Y87 kód
3136 bodů
VP72117 kód
3435 bodů
43088A kód
4053 bodů
Klasika
Zábavná hra o vážné hudbě ve formě otázek
a odpovědí. Zjistěte, zda platí
„co Čech, to muzikant“ a staňte
se znalcem v oboru klasické hudby.
Q79 kód
4184 bodů
Krtek 50 cm, nový design
Slůně Bimbo, sv.modré-bílé
Půlmetrová plyšová postavička Krtečka.
Hračka z velmi příjemného měkkého materiálu,
výška 55 cm.
43911A kód
3451 bodů
43021G kód
4498 bodů
Bez hranic
Evropa - otázky a odpovědi
Předložka Krtek
Zeměpisná hra, která vám umožní procestovat
všechny evropské státy. Zábavnou formou
se naučíte jejich polohu na mapách a dozvíte se
o nich spoustu zajímavých informací.
Hra obsahuje 2400 otázek. Dělení do 6 okruhů:
historie, kultura, příroda / věda / technika, geografie, sport a různé. Hra přináší spoustu zábavy
a informací o evropském kontinentu.
Mikroplyšová předložka na podlahu,
popř. stěnu, postel apod.,
potah jde z molitanové výplně sejmout.
Velikost 112 x 73 cm.
Z4 kód
3136 bodů
99501 kód
3660 bodů
99911A kód
5493 bodů
Krojovaná panenka Piešťany - Slovensko
Krojovaná panenka – Haná
Krojovaná panenka – Valašsko
Slovenský kroj, krátké vlasy, mrkací, 30 cm.
Moravský kroj, krátké vlasy, mrkací, 30 cm.
Valašský kroj, dlouhé vlasy, nemrkací,
40 cm, porcelán
vd0214-10230 kód
3351 bodů
vd0217-18230 kód
3770 bodů
vd0220-21540 kód
6964 bodů
6
Kosmetika, vůně a šperky
KKS SKOŘICE, 300 g
EMMA, masážní emulze hřejivá, 1000 ml
SPRING SALT, 400 g
Práškový přípravek do koupele
s příjemnou vůní skořice.
Masážní emulze s obsahem kafru
– vhodná k masáži pohotovostní,
dráždivé a k prohřátí svalů.
Dárkové balení ve skle, s dřevěným uzávěrem. Sůl
ve třech barvách je ručně plněna a vytváří tak originální „vlny“. Koupelová sůl obsahuje rostlinné silice
a výtažky ze západočeských slatin.
vd0643 kód
400 bodů
vd0637 kód
426 bodů
00614 kód
956 bodů
KKS HEŘMÁNEK, 300 g
EMMA, masážní emulze základní, 1000 ml
Náplň do katalytické lampy
250 ml – Lotosový květ
Práškový přípravek do koupele
s rostlinnou vůní heřmánku.
Neutrální masážní emulze, má vynikající účinky,
obsahuje řadu přírodních komponentů, je určená
pro masáže přípravné a kondiční.
Nádech mystické vůně přicházející z dálného
východu. Opojné květinové vůně aloe, pačuli
a hyacintu se prolínají s čerstvým granátovým
jablkem a kvetoucím jasmínem.
vd0639 kód
400 bodů
vd0636 kód
426 bodů
AB_PFL905 kód
1325 bodů
KKS LIPOVÝ KVĚT, 300 g
ORIGINÁL, karlovarská koupelová
sůl 300g
Náplň do katalytické lampy
250 ml – Jasmín & Tuberóza
Práškový přípravek do koupele
s rostlinnou vůní lipového květu.
Koupelový přípravek v podobě jemného prášku
– unikátní svým složením, zejména příměsí pravé
karlovarské vřídelní soli. Obsahuje silice arniky,
rozmarýnu, tymiánu, blahovičníku.
Příjemný, svěží a intenzivní nádech květin.
Květy jasmínu, tuberózy, ylangu a pomeranče
s příměsí hřebíčku jsou namíchány do romantické,
typicky ženské vůně.
vd0641 kód
400 bodů
vd0633 kód
449 bodů
AB_PFL967 kód
1325 bodů
KKS POMERANČ, 300 g
OZAL, karlovarská koupelová sůl, 1000 g
Skleněná mísa s českými granáty
Práškový přípravek do koupele
s rostlinnou vůní pomeranče.
Karlovarská koupelová sůl v podobě prášku obsahuje přírodní výtažky léčivých rostlin eukalyptu,
rozmarýnu, s obsahem růžového oleje. Pro přípravu
osvěžující a regenerační koupele, v barvě oranžové.
Skleněná mísa se zatavenými nebroušenými
českými granáty, rozměr 20 x 20 cm.
vd0642 kód
400 bodů
vd0635 kód
576 bodů
vd0616 kód
2094 bodů
EMMA, masážní emulze chladivá 1000ml
OZAL, karlovarská koupelová sůl, 1000 g
Hydratační krém na ruce (50ml)
Masážní emulze s obsahem mentholu
– určená k masáži uklidňující, relaxaci po výkonu,
nebo v horkém prostředí.
Karlovarská koupelová sůl v podobě prášku obsahuje přírodní výtažky léčivých rostlin, eukalyptu,
tymiánu a rozmarýnu. Pro přípravu osvěžující
a regenerační koupele, v barvě modré.
Tento hydratační krém na ruce hydratuje, vyhlazuje
a chrání citlivou pokožku rukou. Antioxidační
a výživné přírodní složky také posilují nehty.
vd0638 kód
426 bodů
vd0634 kód
576 bodů
Z0145 kód
2183 bodů
7
Kosmetika, vůně a šperky
Vonný difuzér 200 ml – „Mořský vánek“
Malá katalytická vonná lampa –
„Gold & Mirrors“
Katalytická lampa „Little Treasure“
+ „Oriental Spice“ 250ml – dárkový set
Čerstvý mořský vánek propůjčuje první dojem této
vůni s nádechem limetky, citronu a pomeranče.
Jádro pomerančového květu, jemný jasmín dotváří
podstatu suchého cedrového dřeva.
Tato překrásná koule byla ručně vyrobena ze zlata,
stříbra a kousků zrcadlové mozaiky. Skutečně
krásný dekorativní doplněk je doplněn uzávěrem
ve tvaru zlaté korunky.
Tato lampa byla zpracovaná do sekcí 18karátového
zlata, třpytivého stříbra a průzračných skleněných
kousků. Teplá, svůdná esence zalitá orientem - badyán, políbený vůní muškátového oříšku a skořice.
AB_WED.34 kód
2822 bodů
Minerální Pot Pourri,
levandule – dárkové balení
Minerální Pot Pourri, levandule – dárkové balení.
AB_LAVENDER.N05 kód
3053 bodů
AB_PFL642 kód
4492 bodů
AB_PFL705D kód
6912 bodů
Malá katalytická vonná lampa –
„Golden Sunset“
Katalytická lampa „Twinkle Star Lamp“
+ „Fresh Linen“ 250ml – dárkový set
Precizně zlacená lampa 18karátovým zlatem,
vyrobená z mnoha odstínů úlomků zlaté mozaiky,
zakončená lesklým a hladkým uzávěrem. Nádherný
lesk této lampy budí dojem slunečních paprsků.
Tato lampa byla vyrobena z kousků oslňující stříbrné zrcadlové mozaiky, čímž byl vytvořen ohromující
zrcadlový efekt. Tato svěží a povznášející vůně
evokuje jemnou vůni čerstvého vlajícího prádla.
AB_PFL638 kód
4492 bodů
AB_PFL705E kód
6912 bodů
Korunovační klenoty
Malá katalytická vonná lampa –
„A Drop Of Ocean“
Náušnice Granát 6370078
Replika korunovačních klenotů osázená nebroušenými českými granáty, materiál bronz, pozlaceno,
koruna – průměr 27 mm, výška 25 mm, žezlo –
délka 70 mm, jablko – průměr 22 mm.
Svůdné spojení světle zelenomodré barvy a modře
připomíná tropický útes. Zrcadlové a barevné
mozaikové kousky pokrývají tuto malou, tvarem
jablko připomínající lampu.
Pozlacené náušnice s českými granáty,
Ag 925/1000, rozměr 10 x 20 mm, certifikát.
vd0612 kód
3456 bodů
AB_PFL668 kód
4492 bodů
vd0625 kód
9283 bodů
Malá katalytická vonná lampa –
„Amber Cube“
Náhrdelník Granát 6770164
Náušnice Granát 6370019
Poloprůsvitná nádobka jantarové barvy a tvaru
připomínajícího „inkoustový zásobník“. Efekt dozlatova naleštěné krytky doplňuje tuto malou lampu.
Stříbrný náhrdelník s českými granáty,
Ag 925/1001, délka 420 mm, certifikát.
Stříbrné náušnice s českými granáty, Ag 925/1000,
průměr 13 mm, certifikát.
AB_PFL614 kód
3974 bodů
vd0623 kód
5168 bodů
vd0624 kód
9634 bodů
Hydratační pleťový krém (50ml)
Vonný difuzér „A La Maison“ 250ml –
„Toasted Coconut & Lychee“
Náhrdelník Granát 6770011
Hydratační pleťový krém hydratuje pokožku
a bojuje s vnějšími vlivy. Díky vysokému podílu
antioxidačních přírodních složek zůstává pokožka
hladká a vyživená. Vhodný i pro muže po holení.
Ořechová sladkost kokosu je přerušovaná lehkým
aroma exotického liči a vytváří opravdu povznášející
vůni. Jemná, ale nezapomenutelná vůně vytvoří
atmosféru vašeho domova, která vás potěší.
Stříbrný náhrdelník s českými granáty,
Ag 925/1000, délka 350 mm, certifikát.
Z0135 kód
4199 bodů
AB_ALMD.05 kód
6336 bodů
vd0622 kód
15430 bodů
8
Kuchyně a domácnost
Podložka rozkládací ONLINE, dřevěná
Potah na žehlicí prkno VE Park and GO
Rozkládací podložka pod hrnce, kastroly, plechy
i pekáče všech obvyklých velikostí. Vyrobeno
z odolného bambusového dřeva.
Univerzální potah na žehlicí prkno s částí upravenou jako odkládací plocha na odkládání žehličky.
Univerzální velikost, vhodná na všechny druhy
prken (38-45 cm x 120-130 cm).
900854,00 kód
675 bodů
115621 kód
1482 bodů
Dárková sada ER10
Sada dřevěných kuchyňských potřeb.
67083 kód
1592 bodů
Osuška Rapsodie maxi, růžová
Potah na žehlicí prkno VE Rapid
Masové prkénko s drážkou
Osuška s bordurou,
rozměr 75 × 140 cm.
Univerzální velikost, pasuje na všechny
druhy prken (38 - 45 cm a 120 - 130 cm).
Dočasná odkládací plocha zamezuje
tvorbě spálených otisků na potahu.
Nový design – zkosené prkno pro lepší uchopení,
s drážkou, rozměr: 300 x 400 mm.
vd0312-21 kód
927 bodů
221854 kód
1482 bodů
63168 kód
1665 bodů
Osuška Rapsodie maxi, modrá
Ultramax – kbelík se ždímacím košem
WC spray – hygienický set
Osuška s bordurou,
rozměr 75 × 140 cm.
Kbelík z kvalitního plastu, speciální pružný
ždímací koš, ždímá snadno do sucha
bez namáčení rukou.
WC systém se zabudovaným hygienickým sprayem,
neutralizuje pachy, dva druhy štětin, svěží vůně,
dětská pojistka, snadná výměna spraye.
vd0312-30 kód
927 bodů
112002 kód
1518 bodů
134318 kód
1665 bodů
Dózy na potraviny PRESTO, 3 ks
Stojan na papírové utěrky ONLINE
Čokoládové fondue GUSTITO, pro 4 osoby
Vynikající pro uložení nespotřebované cibule,
česneku, rajčat, citronů, aromatických sýrů a jiných
potravin. Opatřeno praktickým bajonetovým
uzávěrem, stohovatelné a skladné.
Vynikající pro stylové uložení papírových utěrek
v rolích. Vyrobeno z odolného bambusového dřeva
a prvotřídní nerezavějící oceli. Opatřeno závažím,
které přidržuje volný konec utěrky.
Elegantní souprava vynikající pro přípravu čokoládového fondue. Vyrobeno z prvotřídních materiálů.
Souprava obsahuje: podstavec na svíčku, misku
na fondue, vidličku, 4 ks čajových svíček.
420780,00 kód
1042 bodů
900890,00 kód
1566 bodů
386396,00 kód
2089 bodů
Krabička na tablety
Mixér HANDY, multifunkční
Finger mop
Krabička pro ukládání tablet
nebo jiných malých předmětů.
Vynikající pro snadné a rychlé míchání, šlehání,
sekání a odstřeďování pokrmů, nápojů apod.
Vyrobeno z odolného plastu, čepele z prvotřídní
nerezavějící oceli. Vhodné do myčky.
Mop pro suché vytírání - magnetický efekt na vlasy
a prach, pružné prsty pro snadnou dostupnost,
snímatelný potah, možno prát v pračce.
999879 kód
1147 bodů
643690,00 kód
1566 bodů
139108 kód
2168 bodů
9
Kuchyně a domácnost
Ostřič nožů Roll - Sharp Fiskars
Jídelní příbor JANE, souprava 24 ks
E-sweeper elektrický smeták
Při pravidelném používání ostřiče Roll - Sharp
Fiskars budete udržovat vaše nože stále ostré.
Nepotřebuje elektřinu. Ostřič nožů Roll - Sharp
Fiskars je pro praváky i leváky.
Příbory Tescoma jsou vyrobeny z prvotřídní nerezavějící oceli. Klasický design a dokonalé provedení
řadí tuto soupravu do kategorie vysoce kvalitních
příborů pro každodenní použití.
Zametač pro všechny typy podlah, Li-ion baterie,
rychlé nabíjení, snadné čištění kartáče, manévrovatelnost 360°, snadný úklid i v rozích.
977000 kód
2393 bodů
392106,00 kód
4707 bodů
131874 kód
8367 bodů
Prkénko s roštem na krájení pečiva
Salátová mísa s podnosem FIESTA,
22 x 22 cm
Žehlicí prkno Viva Express Premium +
Odnímatelný rošt, drobky z nakrájeného pečiva
propadají na prkénko.
Vyrobeno z bukového dřeva.
Elegantní souprava, vynikající pro stylové podávání
salátu a jiných pokrmů. Vyrobeno z prvotřídního
porcelánu a vysoce odolného bambusového dřeva.
Mísa je vhodná do ledničky, mrazničky i myčky.
Komfortní žehlicí prkno s nastavitelnou výškou,
elekrická zásuvka a držák kabelu, rozměr 122 x 42
cm, vysoká propustnost páry, prádlo zůstane suché,
metalitická vrstva, multifunkční odkládací plocha.
63169 kód
2430 bodů
383260,00 kód
4707 bodů
118539 kód
9865 bodů
Ultramax mop
Vnitřní sušák Viva Dry Comfort
Žehlicí prkno Viva Express Comfort +
Vytírání bez namáčení rukou, teleskopická tyč,
snadné ždímání, power zona, 10 x větší
tlak na špínu než u běžného mopu, mikroaktivní
vlákna pro vytírání beze šmouh.
Sušák pro vnitřní i venkovní použití,
16 m sušicí plochy. Odolný vůči UV záření,
velmi lehký, bezpečný a stabilní.
Komfortní žehlicí prkno s nastavitelnou výškou,
elekrická zásuvka a držák kabelu,
rozměr 120 x 38 cm, speciální tvar nohou
s neklouzavým povrchem, vysoká propustnost páry.
111999 kód
3403 bodů
110526 kód
6692 bodů
118461 kód
10430 bodů
Vysoušeč bot - 230V
Žehlicí prkno Viva Express Eco
Tlakový hrnec PRESTO DUO 4.0 a 6.0 l
Vysoušení jednoho páru obuvi
(lyžařské, pracovní apod.), napájení síťovým
napětím 230 V/50Hz, plast, proti dotyku
nebezpečného napětí chráněno dvojitou izolací.
Žehlicí prkno s nastavitelnou výškou,
elektrická zásuvka a držák kabelu, rozměr
120 x 38 cm, stabilní a bezpečná konstrukce.
Souprava tlakových hrnců PRESTO DUO obsahuje dvě
nádoby 4,0 + 6,0 l a univerzální poklici. Tlakové
hrnce jsou vyrobeny z prvotřídní nerezavějící oceli.
Vhodné pro všechny typy sporáků.
791 kód
4026 bodů
110335 kód
7194 bodů
701510,00 kód
14656 bodů
Chlebovka ONLINE, 40 x 25 cm
Sada mlýnků Perfekt
Sada AMILA, 9 dílů
Vynikající pro uložení všech druhů pečiva, vyrobeno
z prvotřídní nerezavějící oceli a odolného bambusového dřeva. Profilované dno zabraňuje vlhnutí
pečiva a zachytává drobky.
Sada tří kusů mlýnků,
keramický mlecí mechanismus,
barvy mlýnků: cihlový 160 mm, žlutý 230 mm,
zelený 305 mm.
Vyrobeno z prvotřídních materiálů. Vhodné pro všechny
typy sporáků i do myčky. Sada obsahuje: Rendlík ¤ 16 cm,
1.2 l Kastrol ¤ 18 cm, 2.0 l Kastrol ¤ 20cm, 2.5 l,
Hrnec ¤ 16 cm, 1.5 l Hrnec ¤ 22 cm, 5.0 l, vše s poklicí.
900894,00 kód
4707 bodů
71339 kód
8294 bodů
725809,00 kód
20939 bodů
10
Víno
Otvírák číšnický 2 - stupňový UNO VINO
Sang Real Sekt Demi classique
Zásobník na 6 láhví UNO VINO
Vynikající pro snadné otevírání lahví, dvoustupňová
opěrka pro snadné vytažení korkového uzávěru,
speciálně tvarována čepel nože, vhodné do gastronomických zařízení, vinných sklípků i domácností.
Sekt připravený lisováním celých hroznů odrůdy
Rulandské modré se vyznačuje meruňkovou barvou
s odstínem koroptvího oka. Vůni dominují
jahody se šlehačkou a karamelovým přelivem.
Vhodné pro všechny obvyklé typy vinných láhví
včetně šampaňského a láhví na nealkoholické
nápoje. Vyrobeno z prvotřídního odolného plastu,
vhodné do interiérů i vinných sklípků.
695716,00 kód
1042 bodů
vd0724 kód
1503 bodů
695580,00 kód
2089 bodů
Kameninová karafa
Cabernet Sauvignon „amfora“
Sang Real Sekt Rosé classique
Sklenice na bílé víno CHARLIE
350 ml, 6 ks
Víno plné harmonické chuti černého rybízu s intenzivní tmavě červenou barvou. Odrůda má typický
cabernetový buket a nezaměnitelnou chuť. Víno je
vhodné ke grilovaným a uzeným specialitám.
Barva vína připomíná lněné plátno s odlesky bílého
zlata. Vůně je hluboká, jasně rozeznáme květ hluchavky, bělomasou broskev a pikantnost květu bezu
a máty peprné. Chuť je harmonicky vyvážená.
Vynikající pro podávání bílých vín. Vyrobeno
z prvotřídního křišťálového skla, opatřeno tvrzeným
okrajem. Sklenice jsou velmi odolné, ideální
do domácností, vinných sklepů i restaurací.
vd0725 kód
1283 bodů
10189 kód
1503 bodů
306420,00 kód
2089 bodů
Kameninová karafa
Rulandské šedé „amfora“
Sanctus Victoria Hibernal,
pozdní sběr 2009
Sklenice na červené víno CHARLIE
450 ml, 6 ks
Harmonické plné víno s typickou chlebovitou chutí
a vůní, s netradičně svěží kyselinkou a příjemnou
ovocnou chutí. Má světlou žlutozelenou barvu s šedavými odlesky. Vhodné k drůbeži, rybám a sýrům.
Barva vína je jasně žlutozelená. Vůně je bohatá,
silně ovocná, pocítíme dotek tropiky v podobě kompotované mandarinky snoubící se se zralou broskví,
doplněnou o peprnost výhonku máty.
Vynikající pro podávání červených vín. Vyrobeno
z prvotřídního křišťálového skla, opatřeno tvrzeným
okrajem. Sklenice jsou velmi odolné, ideální
do domácností, vinných sklepů i restaurací.
vd0726 kód
1283 bodů
13889 kód
1503 bodů
306422,00 kód
2089 bodů
Sang Real Sekt Brut classique
Sanctus Victoria Modrý Portugal,
pozdní sběr 2009
Frankovka - ledové víno 0,2l
Kupáž pro přípravu tohoto sektu byla umě sestavena
z Chardonnay, Rulandského šedého a Rulandského
modrého. Je barvy bílého zlata s nádechem cibulové
slupky. Ve vůni dominuje tón zralého jablka.
Barva vína je světle granátová s odstíny tmavé višně. Vůně je bohatá, strukturovaná, příjemně ovocná
s dominancí černé třešně, sušené švestky a mléčné
čokolády. Chuť potěší lahodnou sametovostí.
Limitovaná série Frankovky 0,20 l byla vyrobena
z nejvyzrálejších hroznů sbíraných 5. 12. 2003
v 6 hodin ráno při teplotě -9°C. Šťáva z vylisovaných hroznů dosahovala cukernatosti 34°.
vd0722 kód
1503 bodů
12389 kód
1503 bodů
vd0727 kód
2943 bodů
Sang Real Sekt Demi classique
Chladicí nádoba na víno UNO VINO
Chardonnay slámové víno 0,2l
Kupáž pro přípravu tohoto sektu byla umě sestavena z Chardonnay, Rulandského šedého a Rulandského modrého. Sekt je barvy bílého zlata s nádechem
cibulové slupky. Ve vůni dominují sladké tóny.
Udrží víno vychlazené během podávání,
vhodné pro všechny obvyklé typy vinných láhví,
vyrobeno z prvotřídního odolného plastu.
Limitovaná série Chardonnay 0,20 l byla vyrobena
z nejvyzrálejších hroznů sbíraných 15. 10. 2003.
Hrozny byly zavěšeny 4 měsíce na půdě a lisovány
22. 2. 2004. Šťáva dosahovala cukernatosti 33°.
vd0723 kód
1503 bodů
695774,00 kód
2089 bodů
vd0728 kód
2943 bodů
11
Produkty chráněných dílen
Stojan na víno
Krmítko závěsné
Dřevěný závěsný truhlík
Materiál: dřevo,
povrchová úprava: lak, bez láhve.
Dopřejte ptáčkům z Vašeho okolí během zimních
měsíců a nasypte jim nějaké to zrníčko do krmítka
– materiál: dřevo, povrchová úprava: lak,
rozměr: 35 x 30 x 30 cm.
Dřevěný závěsný truhlík (bez dekorace) s plastovým
samozavlažovacím truhlíkem.
Materiál: smrk, rozměr: 50 cm.
stojan na vino kód
400 bodů
krmitko kód
1639 bodů
vd0520 kód
1916 bodů
Dětský věšák - pes
Polička na kořenky
Dýmka bruyerová 73-41
Dětský věšák - pes,
materiál: dřevo.
Dřevěná polička na kořenky + kořenky ( 4 ks )
– povrchová úprava - olej.
Výroba dýmek vyžaduje velmi pečlivou ruční práci
– dýmky dodáváme s kovovým chladičem,
surovinou pro výrobu dýmek je dřevo briar.
er004 kód
461 bodů
er22 kód
1676 bodů
73-41 kód
2105 bodů
Strom velký skládačka
Dýmka bruyerová 63-15
Dřevěný závěsný truhlík
Materiál: dřevo, povrchová úprava: lak,
rozměr: 13 x 15,5 x 1,5 cm.
Výroba dýmek vyžaduje velmi pečlivou ruční práci
– dýmky dodáváme s kovovým chladičem,
surovinou pro výrobu dýmek je dřevo briar.
Dřevěný závěsný truhlík (bez dekorace)
s plastovým samozavlažovacím truhlíkem.
Materiál: smrk, rozměr: 80 cm.
strom velky kód
602 bodů
Zouvák dřevěný
Materiál: dřevo,
povrchová úprava: lak,
rozměr: 37 x 12,5 cm.
zouvak kód
838 bodů
63-15 kód
1733 bodů
Šampus
2388 bodů
Dýmka bruyerová 73-66 F
Výroba dýmek vyžaduje velmi pečlivou ruční práci
– dýmky dodáváme s filtrem 9 mm,
surovinou pro výrobu dýmek je dřevo briar.
Kvalitní šampus.
sampus kód
vd0522 kód
1833 bodů
73-66 F kód
2524 bodů
Dekorace klícka
Dýmka bruyerová 61-65 F
Dýmka bruyerová 69-61 F
Materiál: dřevo, povrchová úprava: lak,
rozměr: 10 x 10 x 14 cm.
Výroba dýmek vyžaduje velmi pečlivou ruční práci
– dýmky dodáváme s filtrem 9 mm,
surovinou pro výrobu dýmek je dřevo briar.
Výroba dýmek vyžaduje velmi pečlivou ruční práci
– dýmky dodáváme s filtrem 9 mm,
surovinou pro výrobu dýmek je dřevo briar.
klicka kód
1005 bodů
61-65 F kód
1890 bodů
69-61 F kód
2733 bodů
12
Knihy a časopisy
Proměny lásky
Zajíček Strakaté Ouško
E
Čtení pro ženy a dívky
– kniha je souborem vybraných povídek o lásce.
Napínavý děj je plný romantiky a vroucího citu.
Milá dobrodružná pohádka pro děti každého věku
– líčí osudy malého zajíčka, který měl jedno ouško
strakaté a velmi se trápil. Kniha je plná líbivých
přitažlivých obrázků a poutavého vyprávění.
Pracovali jste někdy ve firmě, v níž se část komunikace odehrává v e-mailech? Pak budete při čtení
tohoto románu složeného výhradně z e-mailů mezi
zaměstnanci jedné reklamní agentury pukat smíchy.
AM2008-002 kód
628 bodů
AM2009-002 kód
990 bodů
978-80-25-90003-1 kód
1644 bodů
Povídání vlčí mámy
Neuvěřitelné dobrodružství cvrčka Jeronýma,
vodníka Dřevojánka a jejich kamarádů
Válka čarodějek
Pohádky pro děti i dospělé na dobrou noc
– zvířecí mláďata mají své starostlivé maminky,
které jim vyprávějí něco hezkého před spaním.
Kniha plná kouzelných příběhů a poučení.
Krásná pohádka pro děti každého věku, které mají
rády napínavý děj a dobrodružství, ale také hezké
obrázky. Najdete v ní celou řadu užitečných
poučení, která se čte takříkajíc „jedním dechem“.
Čas vyvolené přichází a odvěká válka čarodějek
znovu vzplane. Mladá Anaid ale do poslední chvíle
netuší, že i ona bude na téhle šachovnici hrát
důležitou roli. Troufne si přijmout svůj osud?
AM2009-001 kód
733 bodů
AM2009-003 kód
990 bodů
978-80-74-47002-8 kód
1644 bodů
Spirála moudrosti - kniha
Spirála moudrosti – CD
Objektiv s úsměvem
Kniha pro dospělé k zamyšlení objasňuje otázky, na
které neznáme odpovědi. Autorka je uznávána pro
svoje jasnovidné schopnosti. Proč máme dlouhá
léta k životu a jenom okamžiky k rozhodnutí?
CD – mluvené slovo nabízí jedinečnou zvukovou
podobu myšlenek. Osloví všechny, kteří hledají
odpovědi na otázky. Hudba: Štěpán Rak,
účinkují: Alfred Strejček, Jitka Molavcová.
Kdo by neznal kultovní televizní pořad „Objektiv“?
„Objektiv s úsměvem“ ve 42 kapitolách představuje zajímavé a často i úsměvné reportáže a vlastní
zážitky tvůrců tohoto pořadu.
AM2007-001 kód
733 bodů
1CD kód
1042 bodů
978-80-74-48000-3 kód
1916 bodů
Jak zvířátka pekla koláče
Pan Buřtík a pan Špejlička
Neobyčejná dobrodružství
Adély Blanc-Sec
Kniha pro děti a rodiče. Znáte z TV.
Hezký veršovaný příběh o tom, jak zvířátka pekla
koláče. Recept je také uveden v knize a každý si
podle něj může doma upéct své vlastní koláče.í
Rozpustilá knížka Zdeňka Svěráka o dvou nevšedních kamarádech. Pan Buřtík a pan Špejlička
společně prožívají jedno neuvěřitelné
dobrodružství za druhým.
Mladá šarmantní reportérka Adéla Blanc se neohroženě vrhá do boje s podvodníky, šílenými vědci
i zkorumpovanými politiky. Jeden z nejslavnějších
francouzských komiksů konečně vychází i v Česku.
AM2010-001 kód
733 bodů
978-80-00-02681-7 kód
1367 bodů
978-80-25-90072-7 kód
1916 bodů
Bříško, bříško, kdo v tobě bydlí?
Fantasmagorie
Mateřídouška – roční předplatné
Kniha pro děti
– provází čtenáře prenatálním vývojem dítěte, od
samotného početí až po porod. Kniha podporuje
charitativní projekt. Doporučuje Nadace Naše dítě.
Unikátní atlas skřetů, obrů, démonů, víl, elfů,
vlkodlaků a dalších nadpřirozených bytostí, který
vás seznámí i se starověkými legendami a mýty.
Spousta informací, které se mohou hodit.
Časopis pro děti od 7 do 12 let.
Předplatné na rok (12 čísel).
AM2008-001 kód
885 bodů
978-80-74-47000-4 kód
1644 bodů
mf010 kód
1958 bodů
13
Knihy a časopisy
Sluníčko – roční předplatné
BYDLENÍ STAVBY REALITY
– roční předplatné
Moje psychologie – roční předplatné
Časopis je určen (ne)čtenářům od 4 do 7 let.
Kromě zábavného čtení přináší i velké množství
hádanek, doplňovaček, hlavolamů, omalovánek,
vystřihovánek a spoustu dalších úkolů. (12 čísel)
Měsíčník pro všechny příznivce moderního bydlení.
Předplatné na rok
(11 čísel, časopis má jedno dvojčíslo).
Časopis, který vidí pod povrch.
Předplatné na rok
(11 čísel, časopis má jedno dvojčíslo).
mf011 kód
1958 bodů
mf015 kód
2634 bodů
mf002 kód
3613 bodů
Moje zdraví - roční předplatné
FOOD – roční předplatné
DIGIfoto – roční předplatné
Časopis, který srozumitelnou a zároveň odbornou
formou přibližuje čtenářům jednotlivé zdravotní
problémy, přičemž největší důraz klade
na možnosti prevence. Předplatné na rok (12 čísel).
Stylový časopis nejen o jídle.
Předplatné na rok (12 čísel).
Titul určený jak amatérům, tak profesionálním
fotografům. Předplatné na rok
(11 čísel, časopis má jedno dvojčíslo).
mf013 kód
2042 bodů
mf005 kód
2822 bodů
mf016 kód
3665 bodů
Dieta – roční předplatné
Lidé a Země – roční předplatné
Computer - roční předplatné
Měsíčník o štíhlé linii a zdravém životním stylu.
Předplatné na rok
(11 čísel, časopis má jedno dvojčíslo).
Prestižní společenský měsíčník s téměř
šedesátiletou tradicí, zaměřený na cestování.
Předplatné na rok (12 čísel).
Tradiční čtrnáctideník o počítačích.
Předplatné na rok
(22 čísel, v letních měsících vychází dvojčíslo).
mf001 kód
2058 bodů
mf006 kód
2822 bodů
mf012 kód
4184 bodů
Šifra samotného Boha
Maminka – roční předplatné
ForMen – roční předplatné
Na schodech muzea v centru Káhiry osloví Tomáše
neznámá žena. Setkáním začíná dobrodružství,
vrcholící odhalením nikdy nezveřejněného objevu
A. Einsteina – vědeckého důkazu o existenci Boha.
Maminka, to nejlepší v životě ženy.
Měsíčník určený především maminkám – ženám.
Předplatné na rok (12 čísel).
Exkluzivní časopis jen pro muže.
Předplatné na rok
(11 čísel, časopis má jedno dvojčíslo).
978-80-00-02192-8 kód
2136 bodů
mf003 kód
2901 bodů
mf008 kód
5184 bodů
Jak na počítač - roční předplatné
Harry Potter a relikvie smrti
Harry Potter - 1-7, box
Měsíčník, který je určený spíše začátečníkům
v oblasti IT. Je zaměřený na přesné návody krok
za krokem, jak s počítačem pracovat lépe a efektivněji. Předplatné na rok (12 čísel, 4 x DVD, 8 x CD).
Potterovská fantasy-sága se uzavírá, nelítostný
zápas dobra se zlem vrcholí. Na trojlístek hrdinů
číhají nebezpečné nástrahy na každém kroku, ale
ani v nucených úkrytech neztrácejí podporu přátel.
POZOR – POZOR! Expres do Bradavic je připraven
k odjezdu! Kámen mudrců, Tajemná komnata, Vězeň
z Azkabanu, Ohnivý pohár, Fénixův řád, Princ dvojí
krve, Relikvie smrti. Celý příběh pohromadě.
mf014 kód
2613 bodů
978-80-00-02122-5 kód
3016 bodů
Harry Potter 1-7 kód
8236 bodů
14
Sport a outdoor
Zámek spirála PRO-T M8 x 150 cm
Taštička Mace 3,5 l, černá
Cyklo nářadí PRO-T 18 funkcí
s nýtovačem
Průměr lanka 8 mm, délka 150 cm,
možnost uchycení na sedlovou trubku.
Materiál polyester 600D s nepromokavou úpravou,
možnost zasunutí bederního pásu do speciální kapsy, polstrovaná hlavní kapsa - vhodná pro uložení
videokamery nebo fotoaparátu a příslušenství.
Nářadí obsahuje imbusové klíče, ploché klíče,
montpáky a nýtovač řetězu.
HS23140 kód
571 bodů
2H 0503 kód
1937 bodů
HS30100 kód
2529 bodů
Jednoruční činka 3 kg - hexagonal
Pumpa GIYO dural GP-23D
Batoh Coleman PRACTI CITY, modrý
Jednoruční činka s neoprénovým
barevným povrchem.
Kvalitní duralová pumpa na cesty.
Duralové tělo zaručuje dlouhodobou funkčnost,
huštění ve dvou směrech.
Materiál: nylon 420D Oxford, 600D polyester. Objem
12 l, hmotnost 400g. Rozměry: 25 x 45 x 13 cm.
Tvarovaný zádový panel a ramenní popruhy.
Posuvný hrudní popruh, reflexní prvky.
4040703 kód
723 bodů
HS24020 kód
2016 bodů
204000 kód
2560 bodů
Plavecké brýle Emme Paris
Multifunkční kleště SPIN
Termoska COLEMAN 1,0 l
z nerez oceli (670 g)
Vysoce odolné, polykarbonátová skla,
gumová páska na hlavu,
úprava proti mlžení.
Materiál ušlechtilá nerez ocel 420, délka rukojeti
9,5 cm. Příslušenství: nůž, nožík, pilník, otvírák,
pilka, křížový šroubovák, plochý šroubovák dvou
velikostí. Anatomicky tvarovaná rukojeť‘.
Nerozbitná termoska. Uzávěr spolehlivě těsní. Není
nutno ho vyšroubovat úplně, čímž se zabraňuje
úniku tepla. Materiál: nerezová ocel, objem1 l,
rozměr 28,7 x 9,3 cm. Izolační výkon: 84°C po 6 h.
80405 kód
838 bodů
HU0006 kód
2042 bodů
204508 kód
3074 bodů
Světlo zadní SMART RL-307 R
Dětský batoh Coleman MINI 10, červený
Nafukovací matrace QUICKBED
Eco-green single
Kvalitní sedmi diodové zadní světlo
se třemi režimy blikání.
Materiál: nylon 420D, Oxford HD, 600D polyester.
Objem 10 l, hmotnost 310 g, rozměry 25 x 37 x 11
cm. Hlavní kapsa na zip. Vrchní kapsička na zip.
Dvě postranní síťované kapsy, reflexní prvky.
Jednolůžková matrace bez škodlivých ftalátů!
Ideální pro rodinnou turistiku, ale i doma. Opatřena
tzv. Airtight systémem, který zaručuje dokonalou
těsnost ventilu. Rozměry: 188 x 74 x 19 cm.
HS5100 kód
1325 bodů
203997 kód
2053 bodů
205076 kód
3074 bodů
Fitness míč Míč 65 cm (modrý)
Dětský batoh Coleman MINI 10, černý
Světlo přední SMART BL-183-5 WW
Víceúčelový gymnastický míč
vhodný pro fyzioterapii a rehabilitační léčbu.
Dnes už neodmyslitelně patří také k psacímu stolu.
Průměr 65 cm.
Materiál: nylon 420D, Oxford HD, 600D polyester.
Objem 10 l, hmotnost 310 g, rozměry 25 x 37 x 11
cm. Hlavní kapsa na zip. Vrchní kapsička na zip.
Dvě postranní síťované kapsy, reflexní prvky.
Světlo používá pět kvalitních japonských diod,
režim stálého svícení nebo blikání.
5070909 kód
1482 bodů
203998 kód
2053 bodů
HS5019 kód
3163 bodů
15
Sport a outdoor
Computer SIGMA BC 1009
SKIVER, obal na lyže 190 cm
Čelovka Petzl Tikka Plus
10 funkcí: aktuální rychlost, denní kilometry, doba
jízdy, průměrná rychlost, maximální rychlost, porovnání aktuální a průměrné rychlosti, čas, celkové
kilometry, celkový čas, možnost připojení k PC.
Materiál polyester 600D/Diamond Ripstop
s nepromokavou úpravou.
Rozměr 190 x 20 x 16 cm,
barva červená/šedá.
Kompaktní a výkonná čelová svítilna,
LED technologie,
3 režimy intenzity svitu, jeden režim blikání,
dlouhá výdrž baterií.
HS4032 kód
3686 bodů
4H0-2059-9241 kód
4660 bodů
HSE97 PM kód
6854 bodů
Pumpa PRO-T velká,
s manometrem dural GF-53
SNOWDROP, obal na snowboard
Batoh Coleman KWANZAN X40, green
Nožní pumpa s kombinovanou koncovkou
pro všechny typy ventilků,
kvalitní kovové tělo s manometrem.
Materiál polyester 600D/Diamond Ripstop
s nepromokavou úpravou.
Rozměr 160 x 35 x 10 cm,
barva červená/šedá.
Ultralehký batoh 40 l. Odpojitelný bederní pás a
nastavitelný nosný systém. Materiál 210D nylon
diamond ripstop, potažený PU se silikonovou úpravou. Dno 1000D nylon. Hmotnost: 1,46 kg.
HS24078 kód
3859 bodů
HU0001 kód
4660 bodů
203697 kód
7686 bodů
Taška přes rameno ATREI
Spací pytel pro děti HUSKY KIDS MAGIC
do -12°C
Trail-Gator - tažná tyč
Objem 30 litrů, celkový počet kapes - 9. Materiál
polyester 600D/Diamond Ripstop s nepromokavou
úpravou, kapsa s organizérem, velký úložný prostor
v hlavní kapse, kapsa na notebook nebo desky.í
Rozměry: 180/150 x 75 cm, kompresní obal.
Náplň Hollowfibre 2 x 190 g/m2 (4kanálkové
duté vlákno), odnímatelná spodní část spacáku,
možnost využití jako vak na nohy, Barva zelená.
Ideální pro delší výlety na kole
i s nejmenšími členy rodiny.
Snadné připojení obou kol.
HU0002 kód
4136 bodů
HU0004 kód
6231 bodů
HS151910105 kód
10310 bodů
Batoh PINK
Posilovací stroj AB COUCH
Batoh GUZZLE 70 l, šedý
Objem 25 litrů, reflexní prvky, polstrovaná záda,
anatomicky tvarované ramenní popruhy,
boční síťované kapsy na láhev,
kapsa na přehrávač s vývodem pro sluchátka.
Určeno pro trénink břišních a zádových svalů.
Tři stupně nastavení pomocí tří pružin,
maximální zatížení 100 kg
Lze snadno složit a uskladnit.
Materiál Ripstop PES 450D s nepromokavou úpravou, dvě komory s odepínací přepážkou, bederní a
hrudní pás, kompresní popruhy a nástavec, posuvný
zádový systém, aluminiové výztuhy, pláštěnka.
HU0003 kód
4136 bodů
014220 kód
6608 bodů
3H1-1699 kód
10420 bodů
Batoh Coleman PACK´N COOL
19 s chladicí kapsou
Obal na složené (stohované) židle
Spací pytel AZURE do - 22°C
Materiál: nylon 420D Oxford, 820D polyester. Objem
19 l, hmotnost 740 g. Rozměry: 34 x 48 x 12 cm.
Tvarovaný zádový panel. 2 venkovní kapsy na zip.
Elastická šňůra na přední straně. Chladicí kapsa.
Voděodolný obal s očky a stahovací šňůrkou.
Rozměry: v 102 x d 61 x š 61 cm,
materiál: PVC 0,12 mm.
Rozměry: 220 x 90 cm, kompresní obal.
Náplň 2 x 220 g/m2 eXtherm-pro insulation,
4kanálkové duté vlákno, možnost rozepnutí celého
zipu jako u dekových modelů, barva modrá.
204007 kód
4613 bodů
203250 kód
6692 bodů
HU0005 kód
13037 bodů
16
Elektro a domácí spotřebiče
Kulma na vlasy ETA klešťová
Vysoušeč vlasů ETA COLORINO
Kulma REMINGTON
Kadeřítko o průměru 19 mm, studený konec kulmy,
světelná signalizace provozu, světelná indikace
dosažení teploty, otočný napájecí kabel.
Dvě nastavení rychlosti, tři nastavení teploty,
vyměnitelný filtr, funkce studeného vzduchu
pro upevněni účesu, závěsné oko, koncentrátor,
difuzér pro objemové účesy.
30 mm štětinový zatahovací kartáč, 19 mm kombinovaný kartáč,19 mm kulma, výkon 800 W, dvě nastavení rychlosti / teploty a studená vlna, nástavce
s keramickou, teflonovou a turmalínovou vrstvou.
1327 90000 kód
1419 bodů
6311 90000 kód
3791 bodů
AS7050 kód
4529 bodů
Zastřihovač vlasů ETA
Fén Rowenta CV4220F0
Tyčový mixér ETA SPESSO
Nastavení stříhání na 10 různých délek vlasů,
síťové i nesíťové použití, dobíjecí AKU podstavec
s LED indikátorem dobíjení, 2 odnímatelné posuvné
nástavce, funkce prostříhávání, příslušenství.
Vysoký příkon 2000 W, 3 stupně nastavení
rychlosti/teploty, proud studeného vzduchu
pro fixaci účesu, koncentrátor vzduchu, šňůra 1,8 m
pro pohodlné vysoušení, závěsné poutko.
Ergonomický tvar držadla, plynulá regulace otáček,
tlačítko TURBO pro max. výkon, poutko k zavěšení,
odnímatelná nerezová mixovací noha.
0339 90000 kód
2367 bodů
CV4220F0 kód
4021 bodů
1015 90000 kód
4739 bodů
Teplovzdušný kartáč na vlasy ETA
Toustovač MOULINEX Accesimo
SBS 7000 osobní váha SENCOR
Dvě rychlosti proudění vzduchu, jednoduché ovládání a nasazování tří nástavců, kulatý nástavec
se zatahovacími trny o průměru 32 mm, kulatý
nástavec s plastovými trny o průměru 32 mm.
Dvě opékací štěrbiny, funkce stop, příkon 900W,
šest stupňů nastavení opékání, odnímatelná
přihrádka na drobky.
K měření hmotnosti, tělesného tuku, vody, svalstva.
Váživost do 180. Rozsah měření tuku: 3% - 50%
(rozlišení 0,1%), vody: 25% - 75% (rozlišení
0,1%), svalstva: 25% - 75% (rozlišení 0,1%)
1321 90000 kód
2367 bodů
LT100030 kód
4026 bodů
40022284 kód
5231 bodů
Rychlovarná konvice ETA Marcia
Sendvičovač Tefal
Mixér SENCOR SBL 4371,
skleněná mixovací nádoba 1,5 l
Objem 1 l, příkon 2200 W, kontaktní systém STRIX
s automatickým vypínáním, oboustranný vodoznak,
vnitřní osvětlení konvice, snadno vyjímatelný
a omyvatelný filtr ve výlevce, naviják v podstavci.
Příkon 700 W, pevné pláty, provedení nerez ocel,
vysoce kvalitní nepřilnavý povrch plátů,
možnost vertikálního uložení a uložení šňůry,
dva světelné indikátory.
Skleněná mixovací nádoba 1,5 l, příkon 600 W,
dvě rychlosti, podsvětlená stupnice, funkce „Pulse“
pro mžikové mixování a drcení kostek ledu,
dva nerezové sekací nože srpovitého tvaru.
1583 90000 kód
2864 bodů
SM155233 kód
4026 bodů
40022241 kód
5231 bodů
Rychlovarná konvice ETA Dovela
Žehlička ETA Berry
Ruční šlehač ETA PROMISE
Objem 1,7 l, příkon 2200 W, kontaktní systém
STRIX s automatickým vypínáním, velký vodoznak,
vnitřní osvětlení konvice, snadno vyjímatelný
a omyvatelný filtr ve výlevce, naviják v podstavci.
Nerezová žehlicí deska, dlouhý přívodní kabel,
odvápňovací ANTI CALC systém zabraňuje usazování
vodního kamene, automatický samočinný čisticí
systém SELF CLEAN, VERTICAL systém, přístřik.
Šlehač s držákem příslušenství, příkon 250 W,
příslušenství: šlehací metly, hnětací háky, tyčový
mixér, tlačítko max. otáček, 5stupňová regulace,
vyhazovač metel, moderní design.
2583 90000 kód
3335 bodů
0285 90000 kód
4267 bodů
1046 90000 kód
5686 bodů
17
Elektro a domácí spotřebiče
Miniprocesor ETA CHOPPIC
Vysavač ETA Capolo
SMW 6021 TROUBA MIKROVLNNÁ
SENCOR
Víceúčelový strojek pro sekání tuhých potravin a
šlehání, objem skleněné nádoby 0,9 l, nádobu lze
použít do MT a mýt v myčce, gumová protiskluzová
podložka pod mísu, bezpečnostní spínač.
1500 W/330 W, objem prachového sáčku 1,5 l, syntetický sáček, signalizace plnosti prachového sáčku,
elektronická regulace sacího výkonu, velmi nízká
hmotnost 3,3 kg, nesené příslušenství.
Digitální ovládání, objem 20 l, výkon mikrovln
800 W, funkce rychlého vaření, funkce odložený
start, akustická signalizace, dětská pojistka,
časovač do 95 min, hodiny.
6078 90000 kód
5686 bodů
0473 90000 kód
6639 bodů
40017545 kód
11990 bodů
Kávovar ETA PRESTO
Vysavač ETA Doppio
Kuchyňský robot Moulinex
MASTERCHEF 5000
Multifunkční displej a denní čas, objem nádoby
1,4 l/12šálků, vyjímatelný filtr, přihřívací deska,
funkce DRIP STOP zabraňuje odkapávání nápoje
ze zásobníku, vodoznak na zásobníku i na konvici.
Vhodný pro úklid automobilu, menších ploch,
dílenské a hobby použití, mokré a suché vysávání,
možnost sání i foukání, lehce vyjímatelná a snadno
čistitelná nádoba na prach, nízká hmotnost.
Moderní design Direct Drive - velmi kompaktní,
široké příslušenství, příkon 750 W, dvě rychlosti +
pulz, velký plnicí otvor 69 x 59 mm, pracovní mísa
2,2 l, mixér 1,25 l, pěnový filtr.
7174 90000 kód
5686 bodů
0868 90000 kód
7587 bodů
FP513HB7 kód
13603 bodů
Parní hrnec Tefal Aquatimer
Žehlička ETA Lancetta
Pekárna ETA Harmony Plus
Příkon 600 W, objem 6 l (dvě nádoby), nádoba na
extrakt, časovač 60 minut, světelná signalizace,
pevné mřížky, nádoby snadné na uskladnění.
Speciální ELOXIUM žehlicí deska, parní šok, plynulá
regulace napařování, odvápňovací ANTI CALC systém
zabraňuje usazování vodního kamene, automatický
samočinný čisticí systém SELF CLEAN, VERTICAL.
Domácí pekárna, příkon 800 W, forma se dvěma
hnětacími háky, maximální objem chleba 1,5 kg,
10 programů pro přípravu chleba, 1 program pro
přípravu džemů, NOVINKA: program „Sladký“.
VC100930 kód
6042 bodů
3283 90010 kód
7587 bodů
6149 90000 kód
13834 bodů
Kávovar ROWENTA
Výrobník sody SodaStream
JET TITAN/SILVER
SPV 3010 25 cm PŘENOSNÝ DVD SENCOR
Skleněná konvice se sklápěcím víkem.
Otočný držák filtru se systémem Anti-drip,
světelná kontrolka zapnuto/vypnuto,
vnější a vnitřní ukazatel hladiny vody,
Pracuje na mechanickém principu,
možnost volby intenzity nasycení CO2.
Obsah balení: 1 x výrobník sody, 1 x bombička CO2,
2 x láhev na sodu s plastovým dnem.
LCD displej 25 cm, USB Port, čtečka karet SD/MMC/
MS DivX, XviD, MPEG4, DVD±R/RW, SVCD, CD-R/RW,
MP3, WMA, JPEG. Příslušenství: síťový adaptér, sluchátka, dálkové ovládání, brašna, 2 x akumulátor.
CG133 kód
6545 bodů
98009603 kód
9896 bodů
35030153 kód
26128 bodů
Ruční šlehač Tefal 814330,
350W s mísou
Vysavač ETA Onyx
Robotický vysavač SENCOR SVC 8000B
Příkon 350 W, rotační nádoba, 5 rychlostních stupňů, turbo tlačítko, hnětací a šlehací metly z nerez
oceli, odměrka, stěrka, pevný stojan.
2000 W/350 W, elektronická regulace výkonu,
signalizace plnosti, pojistka, univerzální podlahová
hubice s výsuvným kartáčem, kovová teleskopická
trubka, příslušenství, barva zlatá metalíza.
Ideální pro úklid plovoucích podlah, parket, linolea,
dlažby atd., automatický návrat do nabíjecí stanice
po ukončení programu, i v případě slabé baterie.
Dva postranní kartáčky pro dokonalý úklid v rozích.
814330 kód
6545 bodů
0466 90030 kód
10430 bodů
40022842 kód
31411 bodů
18
Hobby a zahrada
Zahradní rukavice FISKARS
Elektrická vrtačka s příklepem
500W POWERPLUS
Akumulátorová LED svítilna POWERPLUS
Vhodné pro štípání dřeva, řezání a ostatní práce
na zahradě. Štípaná kůže, zesílená dlaň, černá
keprová bavlna, s bavlněnou podšívkou uvnitř
pro větší pohodlí. Hmotnost: 110 g.
Vhodné nářadí do každé domácnosti,
max. průměr vrtání: 16 mm beton,
max. průměr vrtání: 13 mm ocel,
max. průměr vrtání: 25 mm dřevo.
Vhodná do auta i domů. Možnost dobití svítilny
pomocí adaptéru na 220V, nebo 12V. Ve spodní
části svítilny je magnet. V přední části 6 LED diod,
v roztažené části 30 LED diod.
160000 kód
1775 bodů
POW30001 kód
3089 bodů
POWLI425 kód
4660 bodů
Nůžky zahradní dvoučepelové FISKARS
Opalovací pistole 2000W v kufru
POWERPLUS
LED světlo se senzorem 3W - POWERPLUS
Nůžky Fiskars jsou ergonomicky navrženy
k pohodlnému a snadnému použití.
Délka: 180 mm, hmotnost: 145 g.
Max. průměr střihu: 16 mm.
2 stupně nastavení teploty: 300 a 600 °C,
proud vzduchu 300 a 500 litrů/min.
Součástí balení je 9 ks příslušenství a plastový kufr.
Svítivost: 225 LM, životnost LED diod 60.000h,
LED diody: 45ks x 0,066W,
ochranná třída: IP44,
hliníková konstrukce, senzor.
111140 kód
1827 bodů
POW706 kód
3403 bodů
POWLI211 kód
4691 bodů
Přímočará pila 370 W - POWERPLUS
Úhlová bruska 115 mm/500W
POWERPLUS
Nůžky na silné větve převodové malé
FISKARS
Výkon: 370W,
max. kapacita řezu: železo 6 mm,
dřevo 50 mm, otáčky: 3000/min.,
v balení: 1 plátek.
Výkon: 500W.
Průměr kotouče: 115 mm.
Otáčky: 11 000/min.
Unikátní převod zvyšuje střižnou sílu
v poměru 2,3:1.
Průměr střihu: do 35 mm.
Délka: 395 mm, hmotnost: 350 g.
POW1004 kód
2566 bodů
POW204 kód
3403 bodů
112170 kód
4707 bodů
Posypový vozík 12l - POWERPLUS
Lopata na sníh Fiskars
Sekera FISKARS X7 - plastové pouzdro
Šířka: 450 mm,
objem: 12 l.
Ergonomicky tvarované držadlo a pracovní část
ze speciálního plastu se zpevněným okrajem,
mokrý sníh se nelepí, délka: 1300 mm,
šířka: 350 mm, hmotnost: 1400 g.
Malá a účinná. Praktická do auta, na dovolenou,
kempování, turistiku.
Délka: 326 mm, hmotnost: 750 g.
Hmotnost čepele: 580 g.
POW63885 kód
3089 bodů
141000 kód
3817 bodů
121440 kód
7482 bodů
Stojan na řezání dřeva POWERPLUS
Škrabka na led FISKARS
Multifunkční bruska POWERPLUS
Šikovný pomocník na vaší zahradě.
Velice pohodlné a bezpečné řezání palivového dříví.
Skládací konstrukce je vhodná pro polena
do šířky cca 30 cm.
Zvláště vhodná pro odstraňování ledu
nebo loupání kůry z kmenů stromů.
Délka: 1445 mm, šířka: 175 mm,
hmotnost: 1400 g.
Vysoko rychlostní bruska vrtáků.
Bruska nožů a nůžek.
Bruska na dláta a další.
POW64200 kód
3089 bodů
140000 kód
4655 bodů
POWX135 kód
8849 bodů
19
Bankovní produkty
Poplatkové prázdniny na Osobním účtu na období 6 měsíců
Poplatkové prázdniny na Osobním účtu na období 12 měsíců
Nabídka zahrnuje vedení Osobního účtu včetně výpisu z účtu,
transakce platebního styku, transakce Maxkartou (vyjma výběrů z bankomatu)
a hotovostní transakce na obchodních místech zdarma.
Nabídka zahrnuje vedení Osobního účtu včetně výpisu z účtu,
transakce platebního styku, transakce Maxkartou (vyjma výběrů z bankomatu)
a hotovostní transakce na obchodních místech zdarma.
era6 kód
4000 bodů
era12 kód
7600 bodů
20
www.postovnisporitelna.cz
www.ctyrlistek.eu
www.paysec.cz
2011

Podobné dokumenty

Alarmsvět_věrnostní program_2012_SEZNAM DÁRKŮ

Alarmsvět_věrnostní program_2012_SEZNAM DÁRKŮ VĚRNOSTNÍ PROGRAM ALARMSVĚT - SEZNAM DÁRKŮ Nákup za 100 Kč bez DPH = 1 bod Doba trvání akce: 1. 9. 2012 - 30. 11. 2012 Odevzdání bodových karet: do 9.12.2012 Výběr dárků za body: 10. 12. 2012 - 22....

Více

Divá Bára

Divá Bára byla polednice!“ køièely všechny. „Jestlipak nepodložila divé dítì místo Barèi,“ vzpomnìla jedna a šla ke kolíbce. Hned se všecky okolo shlukly, vzaly dítì z kolébky, rozbalily, prohlížely, jedna ø...

Více

PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ A KOMPRESORY

PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ A KOMPRESORY napřímo (max.tlak) a nebo použíjte nádobu na vodu. Rosení květin (1-2bar), mytí barev po malování (2-3bar), důkladné mytí (5-6bar)

Více

4/2009 - Hudební výchova

4/2009 - Hudební výchova pedagog lidovými písněmi s houslovým doprovodem, později pak přechází ke komponovaným jednoduchým duetům, často určeným pro domácí muzicírování. Z hlediska pedagogicko-instruktivního se již tradičn...

Více