legenda o utharovi

Komentáře

Transkript

legenda o utharovi
LEGENDA O UTHAROVI
ZROZENÍ UTHARA
Na samém počátku věků byla Pangea zahalena v temnotě a světu vládl Chaos. V Závoji
astrálního světa byly obrovské trhliny, jimiž se bytosti spirituálního světa, démoni a duchové
prodírali do světa hmoty a vysávali sílu a energii z lidí. Když bychom ale nahlédli pod
temnotu, která tehdejší svět obepínala, našli bychom nemalou naději.
V tom kraji rozprostírajícím se pod širokou oblohou, kde po většinu roku vládne noc, se
narodil chlapec jménem Uthar. Jakmile jej matka poprvé uzřela, rozplakala se štěstím. Avšak
když jej políbila na čelo, vyčerpáním naposledy vydechla. Její tělo se rozplynulo v oslnivé
záři; a prach, ve který se záhy rozpadlo, vystoupal až k nebesům, kde se připojil ke hvězdám.
Její láska jí natolik hřála u srdce, že právě její hvězda zářila ze všeho nejvíce. Dodnes ji
nazýváme jejím pravým jménem - Étoile du Soir, Večernice. To ona nám ukazuje směr naší
cesty a radí osamělým ztraceným duším, kam klást jejich další kroky.
Novorozený chlapec ležel dlouho v chladném mechu v Hraničním pomezí zavinutý pouze do
starého hadru. Na krku měl připnutý zlatý řetízek s kamínkem barvy krve. Nic víc mu po jeho
matce nezbylo.
Astrální bytosti, jež se prodraly skrze nedaleké Trhliny v Závoji jej brzy nalezly a každý duch
dal dítěti do vínku část své Esence, energie tvorů astrálu. A tak Uthar získal nadpřirozenou
sílu, rychlost, touhu a moudrost. A tak byl navěky spojen s Hraničním pomezím a
spirituálními světy za Závojem.
Možná zvědavost nebo pach cizího tvora nakonec přilákaly zraky několika nočních obyvatel
lesa – vlků. Alfa vlčice, jíž před několika dny tragicky zemřelo jediné štěně, mládě
nepovažovala za hrozbu, ba naopak. Zželela se neviňátka a odkojila ho vlastním mlékem. A
tak začala pouť Uthara, člověka ve vlčím těle, z něhož jsme byli nakonec zrozeni.
Autor textu: Lady Kinyan Saint-Gray du Nox
Zdroj informací: Přepis knihy/hry WoD ( Zavržení );
hra Dragon age; Astrální putování pro začátečníky; a další.
LEGENDA O UTHAROVI
STRÁŽCE HRANIČNÍHO POMEZÍ
Uběhlo mnoho let od chvíle, kdy se Utharův život sepjal s příběhem spirituálního světa a
smečky vlků. Toto neobvyklé spojení přinášelo své ovoce již od prvních dní. Uthar se stal
vynikajícím lovcem, hravou chůvou vlčat a za vlahých nocí se tajně vkrádal za Závoj. Tam se,
ve své vlčí podobě, proháněl po pláních. lovil démony a bránil jim ve vstupu do světa hmoty,
kde mohli ublížit lidem. Čím častěji utíkal do spirituálního světa ve svém vlčím těle, tím blíž
vlkům si připadal.
Ve světě hmoty ale bylo všechno jinak. Tam byl pouhým člověkem. Velmi rád proto snil. Ve
snech totiž vídal členy smečky, jak si hrají, zvou ho mezi sebe, vrtí ocasy a hlasitě štěkají.
Každý den jim byl blíž a blíž, až jednoho večera vstoupil mezi ně. Obstoupili jej a váhavě si ho
prohlíželi. Netrvalo dlouho a pochopil, proč. Jeho protáhlé tělo, dlouhé ruce i nohy byly pryč.
Jeho tělo porostla černá srst, z tlamy mu zely tesáky a oči i uši vnímaly docela jinak. Vždyť i
on sám byl ve svém snu vlkem! Byl daleko větší, než ostatní a jeho smysly prozrazovaly více,
než ty vlčí, ale byl šťastný, že je konečně stejný jako oni.
Jen těžko se mu z toho snu vždy probouzelo. Ráno měl opět své lidské tělo, se kterým si
občas nevěděl rady. Ačkoli byl velmi silný, obratný a šikovný, nehřál jej kožich, nemoci jej
porážely častěji, než členy smečky. Každé ráno proklínal slunce, že se musí probouzet jako
člověk, až se ho právě Slunce zželelo a nabídlo mu pomoc.
Když usínal, přišel do jeho snu neznámý muž se zlatými vlasy a plnovousem. Poklekl k
Utharovi a promluvil k němu: „Již dlouho pozoruji z nebes tvé konání v Hraničním pomezí,
Uthare. Jsi výjimečný a nechci, aby právě tvá hvězda zapadla mezi ostatní šeptající tóny na
noční obloze. Pomohu ti stát se vlkem i ve světe hmoty, ale chci za to odměnu.“
Uthar, povzbuzen nadějí přislíbil muži cokoli, o co jej požádá a tak již nic nebránilo splnit mu
jeho sny. „Kdykoli budeš chtít vstoupit do svého vlčího těla, pomysli na své astrální toulky a
dotkni se krvavého kamene na svém krku.“ Muž ukázal na Utharův náhrdelník a pokračoval:
„Jakmile se tak stane, tvé tělo se změní ve vlčí. Časem už kámen nebudeš potřebovat, až se
naučíš své astrální síly ovládat i ve dne. Už nebudeš muset unikat Trhlinami v Oponě.“
Utharovi se to velmi líbilo a tak přikývl.
Pak ale přišla věštba, která se měla stát Slunci odměnou. „Od dnešního dne bude tvým
posláním strážit Hraniční pomezí. Budeš zahánět démony a duchy zpět do astrálního světa a
lidem zabraňovat vnikat za Závoj. Tvým úkolem bude nastolit pořádek v Chaosu a tento úkol
dodržíš. Jediným východiskem pro tebe bude předání svého poslání nějakému nástupci nebo
Autor textu: Lady Kinyan Saint-Gray du Nox
Zdroj informací: Přepis knihy/hry WoD ( Zavržení );
hra Dragon age; Astrální putování pro začátečníky; a další.
potomku.“ Uthar se podivil, že žádné potomky nemá. Muž tedy pokračoval: „Až budeš na
vrcholu sil, potkáš dívku. Povije ti pět dětí, ale pak jí již nikdy neuvidíš. Vzpomínkou ti bude
jen odraz její tváře ve svitu měsíce. Ani ve svých snech ji nesmíš navštívit. Budeš-li se o to
pokoušet, porušíš tak naši dohodu a zemřeš.“
A tak se stalo, že Uthar získal sílu, o které vždycky snil. Kdykoli zatoužil proběhnout se se
svými nejdražšími, dotkl se kamene a získal vlčí podobu. Ale jak cizinec pravil, Utharovi
astrální dovednosti se zlepšovaly a nakonec se skutečně naučil brát na sebe vlčí podobu i bez
magické síly kamene. Sílu k přeměně čerpal z Esencí astrálních bytostí a zanedlouho mu
žádný člověk ani spiritistická bytost nebyla rovna.
Autor textu: Lady Kinyan Saint-Gray du Nox
Zdroj informací: Přepis knihy/hry WoD ( Zavržení );
hra Dragon age; Astrální putování pro začátečníky; a další.
LEGENDA O UTHAROVI
JISKRNNÁ NOC
Utharovy vlčí výpravy byly tak časté, jak jen zvládala jeho vnitřní síla. Vydržel dlouhé dny a
noci lovit v Hraničním pomezí a udržovat pořádek, dokud nepadl vyčerpáním. Často
odpočíval v lidské podobě. Sám si, přes všechny ty dny a roky ve vlčí kůži nevšiml, že jako
člověk konečně dospěl. Jeho svaly zesílily, rysy zmužněly a tvář obrostla vousem.
Jedné zářné noci vzpomněl si Uthar na svou matku, Étoile a ve skrytu duše si přál víc, než jen
vzhlížet na její jas na obloze. Strávil mnoho dlouhých dní prohledáváním spirituálního světa
za Závojem, ale ani tam nemohl najít ani části její duše. Zbyl mu jen krvavý kámen na jeho
hrudi a svit jejího úsměvu na nebesích. Snad právě proto, že k nebesům tak dlouho upínal svůj
roztoužený zrak nebo pro klid a mír, který tvořil ráj a jejž Uthar nastolil, podlehla Luna a
sestoupila na Pangeu. Dlouhé roky pozorovala Uthara se zalíbením, ale ještě nikdy neměla
možnost se s ním setkat. Zcela jí učaroval.
Netrvalo dlouho a vítr přinesl zcela neznámý pach. Snad nic na tomto pozemském světě se
mu nepodobalo. Libá vůně, která jen letmo Uthara pošimrala, jej donutila prozkoumat jejího
původce. Sotva se zdvihl, padl mu zrak na tu nejkrásnější dívku, jakou kdy měl možnost
spatřit. Po Hraničním pomezí se občas toulali různí lidé, ale nikdo se jí nepodobal. Dlouhé
plavé vlasy jí spadaly ze skrání, oči se bělely ve svitu hvězd a kůže, již od pohledu hebká jako
samet, přímo vzývala k pohlazení. Toužil ji oslovit, avšak lidská řeč mu byla cizí. Toužil
dotknout se rozevlátých kadeří, ale při pohledu do jejích očí ztrácel kuráž, ačkoli odvahy měl
vždy na rozdávání. Přes to všechno mu rozuměla každé nevyřknuté slovo.
Měli pro sebe jedinou noc. Pouze k jediné noci v jejich životě, Lunin bratr uvolil ve své
věštbě, jež stála Uthara nevelký zisk, proti své budoucí ztrátě.
Až tehdy, když mu prozradila své jméno, všiml si Uthar, že noc je temnější, než dříve. Luna
skutečně neprosvětlovala dnešní večer, zato rozzářila celý jeho život. Když se políbili, nebe
rozsekla zelenavá vlna světla, při toužebných pohledech se scelovaly Trhliny a při jejich
dotecích rozkvétaly louky, ačkoli do východu slunce bylo daleko.
Na tu noc Uthar nikdy nezapomene. Když ho probudil úsvit, jeho milovaná byla pryč. Celý
den ji zoufale hledal, ale marně. Ve své vlčí podobě hledal její pach, proplétal se větvovím,
ale bez úspěchu. Teprve, když na svět sestoupila noc, zahlédl rysy její tváře v odrazu měsíce.
Autor textu: Lady Kinyan Saint-Gray du Nox
Zdroj informací: Přepis knihy/hry WoD ( Zavržení );
hra Dragon age; Astrální putování pro začátečníky; a další.
Zoufale jí volal, aby mu věnovala alespoň jednu další noc, ale nesměla. Hlasitě vyl k Luně a
prosil Slunce o zrušení jejich úmluvy.
Uběhlo šedesát dlouhých zoufalých dní a nocí, po které Uthar nespouštěl oči z oblohy a
chřadl smutkem. Avšak tato noc mu dala novou naději, když v oslnivé záři úplňku Luna
svému milému seslala na zem pět okouzlujících vlčat.
Autor textu: Lady Kinyan Saint-Gray du Nox
Zdroj informací: Přepis knihy/hry WoD ( Zavržení );
hra Dragon age; Astrální putování pro začátečníky; a další.

Podobné dokumenty

fakta a fikce o lykantropii

fakta a fikce o lykantropii Vlkodlaci se mění během noci nebo v noci za úplňku - MÝTUS Lykan se však může proměňovat bez ohledu na měsíční fázi. Mění se na základě síly svého spirituálního vnímání ( popřípadě je posilován Ese...

Více