MEIII-2.2.1 pdf

Komentáře

Transkript

MEIII-2.2.1 pdf
Projekt:
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Téma:
MellI - 2.2.1 MONTÁŽ PODSESTAV I
Obor:
Mechanik elektronik
Ročník:
3.
Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal
Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010
Obsah
1. Zesilovač 20 W....................................................................................................3
1.1 Popis funkce..................................................................................................3
1.2 Schéma zapojení...........................................................................................4
2. Návrh plošného spoje a osazovací plán..............................................................5
Použitá literatura......................................................................................................6
1. ZESILOVAČ 20 W
Aktivní zesilovací prvek, obvod TDA 2030, je znám také jako výrobek bývalé NDR pod
označením A 2030. Používá se v konstrukcích monofonních i stereofonních zesilovačů.
Obvod je zapouzdřen v 5ti vývodovém pouzdru Pentawatt. Obvod se vyznačuje značnou
spolehlivostí, pokud nejsou překročeny jeho mezní parametry, a to hlavně hodnota
napájecího napětí, které je v uvedeném zapojení maximálně 34 V. Tuto hodnotu není dobré
v žádném případě překračovat, mohlo by to mít za následek destrukci obvodu. Doporučuje
se volit raději napětí o 2 V nižší. Obvod má vestavěnou pojistku proti zkratu na výstupu a
proti teplotnímu přetížení. Zkreslení výstupního signálu se pohybuje okolo 0,5 %.
Výstupní výkon při 4 Ω zátěži a napájecím napětí 34 V je 20 W, u 8 Ω zátěže je to
poněkud méně, a to asi 13 W.
1.1 POPIS FUNKCE
C1 je vstupní vazební kondenzátor, rezistory R1, R2, R3 a kondenzátor C2 zajišťují, aby
na neinvertujícím vstupu IC bylo poloviční napájecí napětí. Kondenzátor C4 má blokovací
funkci. Stejnosměrná zpětná vazba je tvořena rezistorem R4, jehož změnou je možno
ovlivňovat celkové zesílení zesilovače. Člen C3, R5 s rezistorem R4 představují dělič
střídavého napětí, přičemž změnou kondenzátoru C3 lze ovlivňovat dolní mezní kmitočet
zesilovače. Diody D1 a D2 mají ochrannou funkci, blokují obvod proti možným
napěťovým špičkám v napájecím napětí při zapnutí a vypnutí a při vypnutí nebo připojení
reproduktoru. Bucherotův člen R6, C5 zabraňuje rozkmitání zesilovače. Uvedené zapojení
má nesymetrické napájení, lze jej napájet i symetrickým napětím, max. 2 x 17 V, v
zapojení by bylo nutno provést několik drobných změn.
Co se týká chladiče integrovaného obvodu, jeho teplotní odpor by neměl být nižší než 4
K/W, aby nedošlo k přehřátí obvodu. K odizolování by měla být použita slídová podložka,
jinak by byl chladič vodivě spojen s vývodem 3 IC. Zatěžovací impedance by neměla být
nižší, než uvedené 4 Ω. Celkové zesílení zesilovače je 30 dB a dá se ovlivnit změnou R4.
Klidový proud je asi 40 mA.
Zesilovač lze osadit na jednostranný tištěný spoj a návrh lze zhotovit ručně nebo s
použitím některého programu pro kreslení schémat a návrhy tištěných spojů (Eagle).
Uvedené zapojení je ověřeno a fungovalo na první pokus.
1.2 SCHÉMA ZAPOJENÍ
Rozpis součástek : R1, R2, R3, R4
100 kΩ
R5
3k3
R6
1R/1 W
C1, C5 svitkový kondenzátor 220 nF
C2
elektrolytický radiální kondenzátor 10uF/25 V
C3
„
„
„
4,7uF/25 V
C4
svitkový kondenzátor 0,1uF
C6
elektrolytický radiální kondenzátor 1000uF/25 V
D1, D2
1N4001 až 1N4007
IC
TDA2030 , nebo A2030 (TDA2030A)
2. NÁVRH PLOŠNÉHO SPOJE A OSAZOVACÍ PLÁN
POUŽITÁ LITERATURA
•
•
•
KOTISA, Zdeněk: NF zesilovače 2, BEN – Technická literatura, Praha.
http: www.bastleni.estranky.cz
Katalog polovodičů TESLA 1985.

Podobné dokumenty

LaDA2075

LaDA2075 přibližné napětí zdroje je v pořádku. Do desky lze osadit standardní LED o velikosti od 1,8mm po 5mm dle vkusu (v seznamu součástek je 1x červená a 1x zelená kulatá 5mm). Hodnota omezovacích rezist...

Více

ENR SERIES

ENR SERIES These are non-polar capacitors designed for circuits with reversing polarity. Tolerance of  10% (K) if required can also be available on request. Life time 105℃ 1000 Hours

Více

zde

zde s výkonovým tranzistorem, na druhém LED. Oscilaèní obvod lze umístit do krabièky, ale nesmíme zapomenout na chlazení výkonového tranzistoru T2, proto bych doporuèil vyrobit krabièku z kuprextitu a ...

Více

Digitální wattmetr

Digitální wattmetr infrazařízení), jednoduchost vysílače i přijímače a v neposlední řadě i kompatibilita s jinými zařízeními pro sluchově postižené. Technické údaje Napájecí napětí:

Více

Faltblatt Gesteinsfreigelände - Nationalpark Bayerischer Wald

Faltblatt Gesteinsfreigelände - Nationalpark Bayerischer Wald Jak se horniny rozpadají? Rula i Žula zvětrávají jen velmi pomalu. Právě proto se odolná žula používá k dláždění c h o d n í k ů , n a o b r u b n í k y, hraniční kameny nebo náhrobky. V průběhu ti...

Více