T-Cloud Zakázka - Seznam dostupných oborů

Komentáře

Transkript

T-Cloud Zakázka - Seznam dostupných oborů
T-Cloud Zakázka
Seznam dostupných oborů
T-Cloud Zakázka
Seznam dostupných oborů
Leden 2015
Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty
Produkty zemědělství a zahradnictví
Obiloviny, brambory, zelenina, ovoce a ořechy
Hospodářské produkty, produkty myslivosti a akvakultury
Produkty lesnictví a těžby dřeva
Ropné produkty, paliva, elektrická energie a ostatní zdroje energie
Paliva
Ropné a uhelné produkty a produkty z ropných frakcí
Elektrická energie, vytápění, solární a jaderná energie
Produkty těžebního průmyslu, kovové suroviny a související produkty
Písky a jíly
Suroviny pro chemický průmysl a výrobu hnojiv
Sůl a čistý chlorid sodný
Produkty těžby ostatních nerostných surovin j.n.
Rudy kovů a slitiny
Obecné kovy
Různé nekovové minerální výrobky
Recyklované druhotné suroviny
Potraviny, nápoje, tabák a související produkty
Živočišné produkty, maso a masné výrobky
Přípravky a konzervy z ryb
Ovoce, zelenina a podobné produkty
Oleje a tuky živočišné a rostlinné
Mléčné výrobky
Mlýnské a škrobárenské výrobky
Krmiva
Různé potravinářské výrobky
Nápoje, tabák a související produkty
Zemědělské stroje
T-Cloud Zakázka
Zemědělské a lesnické stroje na přípravu nebo obdělávání půdy
Žací stroje
Rozstřikovací stroje pro zemědělství a zahradnictví
Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy nebo návěsy pro zemědělské účely
Speciální stroje pro zahradnictví a lesnictví
Traktory
Části zemědělských a lesnických strojů
Oděvy, obuv, brašnářské výrobky a doplňky
Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky
Svrchní oděvy
Prádlo a oděvní součásti
Zvláštní oděvy a oděvní doplňky
Zlatnické a šperkařské výrobky, hodinky a související výrobky
Kožešiny a kožešinové výrobky
Obuv
Brašnářské výrobky, sedlářské výrobky, pytlíky a tašky
Usně a textilie, plastové a pryžové materiály
Usně
Textilie a příbuzné zboží
Textilní příze a nitě
Kaučukové a plastové materiály
Odpady kůží (usní), textilní, kaučukový a plastový odpad
Syntetický kaučuk a syntetická vlákna
Tiskařské výrobky a související produkty
Tištěné knihy, brožury a letáky
Noviny, odborné časopisy, periodika a magazíny
Pohlednice, blahopřání a ostatní tiskoviny
Poštovní známky, šekové tiskopisy, bankovky, akciové certifikáty, obchodní reklamní materiály, katalogy a příručky
Tiskařské desky nebo válce nebo jiné pomůcky pro grafické účely
Inkoust
Rejstříky, účetní knihy, rychlovazače, formuláře a ostatní tištěné papírnické výrobky z papíru nebo lepenky
Různé tištěné výrobky
Chemické výrobky
Plyny
T-Cloud Zakázka
Barviva a pigmenty
Základní anorganické a organické chemické látky
Hnojiva a dusíkaté sloučeniny
Plasty v primárních formách
Výbušniny
Chemické výrobky vysoké jakosti a různé chemické výrobky
Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů
Kancelářské strojní zařízení a potřeby mimo počítače, tiskárny a nábytek
Počítače
Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení
Elektromotory, generátory a transformátory
Elektrické rozvodné a řídící zařízení
Izolované kabely a vodiče
Akumulátory, galvanické články a baterie
Elektrické zdroje světla a svítidla
Elektrické zařízení a přístroje
Elektronická, elektromechanická a elektrotechnická zařízení
Rozhlas, televize, komunikace, telekomunikace a související zařízení
Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové a televizní vysílání
Televizní a rozhlasové přijímače, zařízení pro nahrávání zvuku nebo videa nebo duplikační přístroje
Sítě
Telekomunikační přístroje na přenos dat
Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči
Zdravotnické přístroje
Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
Prostředky pro osobní péči
Zařízení a materiál používaný v pitevnách a márnicích
Přepravní zařízení a pomocné výrobky pro přepravu
Motorová vozidla
Karoserie motorových vozidel, přívěsy a návěsy
Díly a příslušenství k motorovým vozidlům a motorům
Motocykly, jízdní kola a postranní vozíky
Lodě a čluny
Železniční a tramvajové lokomotivy a kolejová vozidla a jejich díly
T-Cloud Zakázka
Letadla a kosmické lodě
Různé druhy dopravního zařízení a náhradní díly
Bezpečnostní, hasičské, policejní a ochranné vybavení
Nouzové a bezpečnostní zařízení
Policejní vybavení
Zbraně, munice a příbuzné součásti
Vojenská vozidla a související části
Válečné lodě a související části
Vojenská letadla, rakety a kosmické lodě
Vojenské elektronické systémy
Individuální a pomocná výstroj
Hudební nástroje, sportovní zboží, hry, hračky, materiál pro řemeslné a umělecké práce a příslušenství
Hudební nástroje a jejich části
Sportovní zboží a potřeby
Hry a hračky; pouťové atrakce
Potřeby pro řemeslné a umělecké práce
Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
Navigační a meteorologické přístroje
Geologické a geofyzikální přístroje
Měřicí přístroje
Nástroje pro kontrolu fyzických vlastností
Kontrolní a zkušební přístroje
Optické přístroje
Časové kontrolní přístroje a podobné předměty; parkovací hodiny
Zařízení pro řízení průmyslových procesů a pro dálková řízení
Různé hodnotící a zkušební přístroje
Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky
Nábytek
Zařízení interiéru
Různé zařízení
Textilní výrobky
Domácí spotřebiče
Čisticí a lešticí výrobky
T-Cloud Zakázka
Shromážděná a upravená voda
Přírodní voda
Průmyslové stroje
Strojní zařízení pro výrobu a použití mechanické síly
Stroje na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku a jejich díly
Průmyslové a laboratorní pece, spalovny a zapékací pece
Zdvihací a manipulační zařízení a jejich díly
Chlazení a ventilace
Strojní nářadí
Stroje na výrobu textilu, textilních a oděvních výrobků a usní
Stroje na výrobu papíru a lepenky
Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení
Stroje pro hlubinné a povrchové dobývání a stavební stroje
Důlní stroje
Stroje pro přesun zeminy a výkopy a s nimi spojené části
Stavební stroje a zařízení
Stroje pro zpracovávání nerostů a výrobu licích forem
Vozidla pro kladení kolejí
Části strojů pro doly, lomy a stavebnictví
Stroje pro hutnictví a příbuzné obory
Zařízení výrobních závodů
Stavební konstrukce a materiály; pomocné výrobky pro konstrukce (mimo elektrické přístroje)
Stavební materiály a příbuzné prvky
Konstrukční výrobky
Kabely, dráty a příbuzné výrobky
Různé zpracované výrobky a související díly
Nástroje, zámky, klíče, závěsy, spojovací materiály, řetězy a pružiny
Nádrže, zásobníky a podobné nádoby; radiátory a kotle pro ústřední topení
Nátěrové barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely
Kámen pro stavební účely, vápenec, sádrovec a břidlice
Stavební práce
Práce spojené s přípravou staveniště
Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
Stavební montážní práce
T-Cloud Zakázka
Práce při dokončování budov
Pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou
Balíky programů a informační systémy
Balík programů určený pro specifické odvětví
Balíky programů pro výstavbu sítí, internet a intranet
Balík programů pro tvorbu dokumentů, kreslení, tvorbu obrázků, plánování a produktivitu
Balík programů pro obchodní transakce a soukromé podnikání
Balík programů pro komunikace a multimédia
Balík databázových a operačních programů
Nástroje pro balíky programů
Informační systémy a servery
Různé balíky programů a počítačové systémy
Opravy a údržba
Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby
Opravy a údržba letadel, železničního a silničního vozového parku a lodí a související služby
Opravy a údržba osobních počítačů, kancelářského, telekomunikačního a audiovizuálního zařízení a související služby
Opravy a údržba zdravotnických a přesných přístrojů
Opravy a údržba čerpadel, ventilů, kohoutů a kovových nádob a strojního zařízení
Opravy a údržba bezpečnostních a obranných materiálů
Opravy a údržba technických stavebních zařízení
Různé opravy a údržba
Instalační a montážní služby (mimo programového vybavení)
Instalace a montáž elektrických a mechanických zařízení
Instalace a montáž měřících, kontrolních, testovacích a navigačních přístrojů
Instalace a montáž komunikačních zařízení
Instalace a montáž zdravotnických vč chirurgických přístrojů
Instalace a montáž strojů a přístrojů
Instalace a montáž počítačů a kancelářských strojů
Instalace a montáž zařízení pro požární ochranu
Instalace a montáž kovových nádrží a nádob
Instalace a montáž naváděcích a kontrolních systémů
Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
Hotelové služby
Ubytování v kempech a jiných místech mimo hotely
T-Cloud Zakázka
Provozování restaurací a podávání jídel
Podávání nápojů
Služby závodních jídelen a zabezpečování pohostinských služeb pro zákazníky
Maloobchod
Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
Služby silniční dopravy
Služby železniční dopravy
Potrubní doprava
Letecká doprava
Vesmírná doprava
Lodní doprava
Pomocné a doplňkové dopravní služby; provozování cestovních agentur
Manipulace s nákladem a skladování
Služby cestovních agentur, tour operátorů a pomoc turistům
Pomocné služby pro pozemní, vodní a leteckou dopravu
Poštovní a telekomunikační služby
Poštovní a kurýrní služby
Telekomunikační služby
Veřejné služby
Rozvod vody a související služby
Rozvod plynu a související služby
Rozvod elektřiny a související služby
Dodávky a rozvod jiných zdrojů energie
Provádění odečtů vodoměrů, elektroměrů apod.
Finanční a pojišťovací služby
Bankovnictví a investiční služby
Pojištění a důchodové zabezpečení
Řízení rizik, hotovosti a likvidity
Zajišťovací služby
Realitní služby
Realitní služby s vlastním majetkem
Pronájem nebo leasing vlastního majetku
T-Cloud Zakázka
Služby realitních kanceláří za odměnu nebo na základě smlouvy
Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Architektonické a související služby
Technicko-inženýrské služby
Územní plánování a architektura krajiny
Služby ve stavebnictví
Technické testování, analýza a poradenství
Monitorování a kontrola
Poradenství v oblasti dodávek vody a odpadu
Laboratorní služby
Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
Poradenské služby v oblasti technického vybavení počítačů
Programování programového vybavení a poradenské služby
Datové služby
Internetové služby
Výpočetní služby
Výpočetní podpora a poradenské služby
Počítačové sítě
Audity a testování počítačů
Zálohování počítačů a zpracování počítačových katalogů
Výzkum a vývoj a související služby
Výzkum a experimentální vývoj
Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje
Návrh a realizace výzkumu a vývoje
Výzkum a vývoj bezpečnostních a obranných materiálů
Administrativa, ochrana a sociální zabezpečení
Administrativní služby
Zajišťování služeb pro veřejnost
Povinné sociální zabezpečení
Služby vztahující se k ropnému a plynárenskému průmyslu
Odborné služby pro plynárenský průmysl
Odborné služby pro ropný průmysl
Vrtné práce
T-Cloud Zakázka
Umísťování vrtných souprav
Služby na souši i na moři
Inspekce potrubí
Zemědělské, lesnické, zahradnické služby a služby v oblasti akvakultury a včelařství
Zemědělské služby
Služby v oblasti lesnictví
Zahradnické služby
Zoologické služby
Chovatelské služby (kromě veterinárních)
Služby v oblasti lovu
Služby související s rybolovem
Služby v oblasti akvakultury
Služby v oblasti včelařství
Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby
Právní služby
Účetní, revizní a peněžní služby
Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky
Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
Pomocné kancelářské služby
Nábor zaměstnanců
Vyhledávací a bezpečnostní služby
Tiskařské a související služby
Různé provozní a s podnikáním související služby
Vzdělávání a školení
Základní vzdělávání
Středoškolské vzdělávání
Vyšší vzdělávání
Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání
Školení
Školení v oblasti obranných a bezpečnostních materiálů
Zdravotní a sociální péče
Zdravotnické zabezpečení
Veterinární služby
Sociální péče a související služby
T-Cloud Zakázka
Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby
Kanalizace
Služby související s likvidací odpadů a odpady
Čistící a hygienické služby v městských a venkovských oblastech a související služby
Environmentální služby
Čisticí a hygienické služby
Rekreační, kulturní a sportovní služby
Služby v oblasti filmu a videa
Rozhlasové a televizní služby
Zábavní vysílání
Zpravodajské služby
Knihovny, archivy, muzea a jiné kulturní služby
Sportovní služby
Internetové kavárny
Jiné služby pro veřejnost, sociální služby a služby jednotlivcům
Služby poskytované dobrovolnými organizacemi
Poradenské služby v oblasti rovných příležitostí
Různé služby
Soukromé domácnosti se zaměstnanci
Služby poskytované extra-teritoriálními organizacemi a institucemi
T-Cloud Zakázka

Podobné dokumenty