espa stock brick - Erste Asset Management

Komentáře

Transkript

espa stock brick - Erste Asset Management
ESPA STOCK BRICK
VÝROČNÍ ZPRÁVA
o účetním roce od 1. listopadu 2007 do 31. října 2008
ESPA STOCK BRICK
Obsah
Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti .......................................... 2
Vývoj fondu................................................................................................................. 3
Skladba majetku fondu ............................................................................................... 5
Srovnávací přehled (v EUR) ........................................................................................ 5
Výplata výnosů............................................................................................................ 6
Kalkulace výnosů a vývoj majetku fondu.................................................................... 7
Seznam majetku k 31. říjnu 2008 ............................................................................... 9
Výrok auditora .......................................................................................................... 17
Statut fondu ESPA STOCK BRICK .............................................................................. 18
Všeobecný statut fondu ............................................................................................. 18
Zvláštní statut fondu ................................................................................................. 21
Příloha k Zvláštnímu statutu fondu.............................................................................. 26
Srážková daň EU ....................................................................................................... 28
Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H..................... 29
1
Účetní rok 2007/08
Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti
Společnost
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H.
Habsburgergasse 1a, A-1010 Vídeň
telefon: 05 0100-19881 /17101, fax: 05 0100-17102
Základní jmění
2,30 mil. EUR (do 3.9.2008)
4,50 mil. EUR (od 4.9.2008)
Společníci
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (do 8.8.2008: 81,42 %, od
9.8.2008 do 5.10.2008: 38,46 %)
Erste Group Bank AG (od 9.8.2008 do 5.10.2008: 42,96 %)
FINAG Holding GmbH: (od 6.10.2008: 81,42 %)
DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %)
Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %)
NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (1,37 %)
Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %)
Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (2,87 %)
Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %)
Dozorčí rada
ředitel Mgr. Wolfgang TRAINDL (předseda)
ředitel Mgr. Dr. Gerhard FABISCH (místopředseda)
ředitel Mgr. Dr. Kurt STÖBER (místopředseda)
ředitel Dr. Christian AICHINGER (od 28.2.2008)
ředitel Mgr. Rupert ASCHER
ředitel Leopold BREITFELLNER (do 27.2.2008)
ředitel Mgr. Alois HOCHEGGER
ředitel oddělení Mgr. Dr. Michael MALZER
ředitel Franz RATZ
podnikovou radou vysláni:
Mgr. Dieter KERSCHBAUM
Mgr. Franz KISSER
Mgr. Gerhard RAMBERGER
Herbert STEINDORFER
Jednatelé
Mgr. Heinz BEDNAR
Mgr. Harald GASSER
Dr. Franz GSCHIEGL
Prokuristé
Mgr. Karl BRANDSTÖTTER
Mgr. Winfried BUCHBAUER
Mgr. Harald EGGER
Oskar ENTMAYR
Dr. Dietmar JAROSCH
Mgr. Franz KISSER
Anton KOVAR
Günther MANDL
Peter RIEDERER
Mgr. Jürgen SINGER
Ernst SORGER (do 8.4.2008)
Ernst Rudolf THIER
Státní komisaři
rada Mgr. Wolfgang PECHRIGGL
AD Erwin GRUBER
Auditoři
Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH
Depozitář
Erste Bank der oesterrreichischen Sparkassen AG (do 8.8.2008)
Erste Group Bank AG (od 9.8.2008)
2
ESPA STOCK BRICK
Vážení podílníci,
dovolujeme si Vám předložit zprávu ESPA STOCK BRICK, podílového fondu v cenných papírech podle § 20
zákona o investičních fondech, o účetním roce od 1. listopadu 2007 do 31. října 2008.
Vývoj fondu
Po třech letech dvojciferných zisků se nemohly akciové trhy rychle se rozvíjejících ekonomik Brazílie, Ruska,
Číny, Indie a Jižní Koreji vyhnout dopadům globální hospodářské krize: ta začala v roce 2007 nekvalitními
hypotékami v USA, poté se zněkolikanásobila přes derivátové nástroje amerických a evropských finančních
společností. Tak vznikla americká krize tzv. „subprime mortgages“ (hypotéky klientům s nižší bonitou), která
způsobila totální propad důvěry globálních investorů. Zatímco při boomu surovinových cen (ropa +60 %, uhlí
+ 150 %, železná ruda + 90 %) v první polovině roku 2008 krize postihla především finanční sektor (Bear
Stearns, Lehman Brothers, Fannie Mae/Freddie Mac, AIG,…), jsou již v druhé polovině roku patrné dopady
na celé hospodářství. Na akciové trhy dopadají obavy z recese.
Mezi pozitivní zprávy ze zemí BRIC patří nízké investice lokálních bank na mezinárodních nemovitostních
trzích, devizové rezervy přesahující 3 biliony a relativně rychlé provedení podpůrných opatření národními
vládami, MMF a americkým FEDem. Naopak nepříznivě v zemích BRIC působí ve sledovaném období inflace,
likvidita a vývoj místních měn.
Brazilské surovinové bohatství (- 43 %*), ještě v roce 2002 zachráněné Mezinárodním měnovým fondem
před bankrotem, se v březnu 2008 dostalo poprvé do pozice čistého věřitele. Na základě toho ratingová
agentura Standard & Poor’s ohodnotila brazilské úvěrové riziko nově „investičním stupněm“ (BBB-). Mnoho
mezinárodních penzijních fondů a pojišťoven tak smí nyní na tomto trhu investovat. Druhé funkční období
prezidenta Luly přineslo v první polovině roku 2008 hospodářský růst přes 5,8 %. Nová naleziště zemního
plynu u brazilského pobřeží, jejichž velikost se dle odhadů dá přirovnat k rezervám Norska, nabírají na
důležitosti pro hospodářství a politiku země a svou roli budou hrát v nadcházejících několika desetiletích.
V Rusku (- 65 %), zemi s největšími rezervami surovin na světě, byl v březnu novým prezidentem zvolen
bývalý člen dozorčí rady Gazpromu Dmitrij Medveděv. V první polovině roku těžil ruský trh z rostoucích cen
surovin. Vliv státu a protekcionistická opatření globální investoři neočekávali. Cenové intervence u ruského
ocelového a uhelného koncernu „Mechel“ připomněly aféru Yukosu z roku 2003 a pro investory byly jasným
signálem pro prodej. To spolu s padajícími cenami ropy, rublu a spolu s likviditní krizí rozšířilo CDS spready o
10 %. Náklady na pojištění úvěrů tak jsou nejvyšší od roku 2000.
V Indii (- 52 %) příznivě působilo podepsání dohody s USA o civilním využívání nukleárních technologií.
Smlouva ratifikovaná IAEA a 45 státy z Nucelar Supplier Group garantuje krátkodobou politickou stabilitu
premiéra Singha a dlouhodobý hospodářský vývoj. Do roku 2020 by se výroba energií nukleární cestou
v Indii měla zčtyřnásobit. Optimismus investorů dál také podpořila klesající cena zemního plynu, na jehož
importu je Indie závislá.
Čína (- 65 %) má stabilní měnu, největší měnové rezervy na světě a široké spektrum intervenčních nástrojů:
snižování úrokových sazeb, daňové úlevy pro exportní hospodářství, státní výdaje, státní kapitálové účasti,
řízení růstu úvěrování... Po olympijských hrách v Pekingu byly čínskou vládou uplatňovány všechny tyto
nástroje. V první polovině roku 2008 dosáhlo čínské hospodářství růstu 10,4 %. Exporty tvoří méně než
25 % čínského hrubého národního produktu a i při globální recesi je v Číně očekáván růst minimálně 5 %.
Klesající ceny surovin (ropa, potraviny) prospívají především asijským státům, které jsou v tomto sektoru
čistí importéři.
Také v Jižní Koreji (- 43 %), která byla v roce 2009 globálním indexem MSCI zařazena již mezi vyspělé
ekonomiky, musela být očekávání růstu snížena: korejský akciový trh vykázal s negativními zprávami
3
Účetní rok 2007/08
z globální ekonomiky silnou korelaci. Ta je způsobena především silnou pozicí země v oblasti cyklického
sektoru se silným zaměřením na export (elektronika, stavba lodí, polovodiče, chemie) a financováním růstu
přes zadlužení (zahraniční zadlužení > 50 % HNP). Při více než 25% oslabení wonu vůči americkému dolaru
nově zvolený prezident Lee odsouhlasil balíček o hodnotě 100 miliard USD na zajištění korejských
bankovních dluhů a centrální banka postupně snížila hlavní úrokovou sazbu o 1 procentní bod.
Poté, co v polovině roku naplno vypukly obavy z recese a ceny surovin se začaly propadat, se velmi
nepříznivě vyvíjela tato odvětví: energetický průmysl (- 53 %), sektor základních materiálů (- 57 %) a
cyklický průmysl (- 62 %). Relativně stabilní zůstaly tituly defenzivní jako zdravotnictví (- 16 %), dodavatelé
energií (- 37 %) a telekomunikace (- 41 %).
Fondu ESPA STOCK BRICK se podařilo i přes negativní výsledek ve sledovaném období výrazně předčít
benchmark a umístit se tak na prvním místě Peer Group Universum 10 mezinárodních fondů. Tohoto
úspěchu se podařilo dosáhnout hlavně díky disciplinovanému investičnímu procesu, širší diverzifikaci a
důslednému řízení rizika.
Nyní se podívejme na rozdělení investic podle regionů. Podíl investic do zemí bohatých na suroviny, Brazílie a
Ruska, se pohyboval dle vývoje cen surovin mezi 26 % a 48 %. Zatímco podíl států závislých na exportu
jako Čína a Jižní Korea postupně klesal a byl v porovnání s benchmarkem podhodnocený, osvědčila se
v případě volatilního indického trhu oportunistická investiční strategie s proměnlivým podhodnocením a
nadhodnocením vůči benchmarku. Na úrovni jednotlivých odvětví se nám podařilo získat v druhé polovině
roku zisky z energetického průmyslu a odvětví základních materiálů a podíl těchto sektorů byl postupně
redukován z 40 % v srpnu na 27 % v říjnu 2008. Finanční sektor ovlivňovaný negativními zprávami byl ve
fondu po většinu času podhodnocen. Podíl Large Caps se od počátku období do konce sledovaného období
zvyšoval z 60 % na 85 % investovaného objemu. Defenzivní orientace fondu (např. nadhodnocení
zdravotnického sektoru, Large Caps) stejně ta jako zvýšený podíl hotovosti, který podle situace na trhu
dosahoval až 30 %, dále přispěly k lepší výkonnosti fondu. Pozitivně také působil včasný odchod z ruského
sektoru hnojiv v červenci 2008 a zisky z investice v Tchaj-wanu po volbách v dubnu 2008, která byla učiněna
mimo benchmark.
Na konci října 2008 se akciové trhy států BRICK nachází v průměru na tříletém historickém minimu: trh
v roce 2008 očekává v asijských rozvojových zemích pokles zisků firem. Rusko a Brazílie by měly být
v porovnání s ostatními emerging trhy obchodovány s rizikovou slevou 62 % resp. 37 %. Národní spotřeba
v zemích BRICK (např. v Číně v roce 2007 tvořila 39 % HNP) kompenzuje postupně klesající příjmy z exportu
– v následujících letech budou působit zkušenosti s krizovým managementem, rychlá a velkorysá podpůrná
opatření vlád, koordinované aktivity spolu se státy G7 a Mezinárodním měnovým fondem.
Investice do akcií emerging trhů může být podle nejrůznějších ohodnocovacích technik pro dlouhodobé
investory momentálně velmi příznivá.
4
ESPA STOCK BRICK
Skladba majetku fondu
31. říjen 2008
mil. EUR
%
Akcie znějící na
hongkongské dolary
indické rupie
brazilské realy
singapurské dolary
jihokorejské wony
tchajwanské dolary
americké dolary
Investiční certifikáty znějící na
eura
Majetek v cenných papírech
Zůstatky na bankovních účtech
Úrokové pohledávky
Majetek fondu
31. říjen 2007
mil. EUR
%
13,4
5,6
11,5
10,8
8,0
19,38
8,15
16,63
15,69
11,60
38,5
15,5
24,8
0,5
38,1
9,4
28,9
23,88
9,63
15,38
0,30
23,63
5,85
17,93
4,6
53,9
15,0
0,1
68,9
6,68
78,13
21,69
0,18
100,00
155,7
5,5
0,0
161,2
96,60
3,39
0,01
100,00
Srovnávací přehled (v EUR)
Účetní rok
2005/06 2)
2006/07
2007/08
Majetek fondu
90 157 108,98
161 198 393,38
68 948 899,63
Vývoj
hodnoty
v % 1)
+ 2,15
+ 46,81 3)
- 53,10
Účetní rok
Podíly s výplatou výnosů
Podíly s reinvesticí výnosů
Podíly s úplnou reinvesticí výnosů
Vypočítaná
Vypočítaná
Výplata podle §
Vypočítaná
Výnos použitý
Výplata na
Výnos použitý
hodnota na
hodnota na
13 věta 3 zák.
hodnota na
k úplné
podíl
k reinvestici
podíl
podíl
podíl
reinvestici
o IF
2005/06 2)
102,15
1,68
102,15
1,63
0,05
102,15
1,68
2006/07
147,68
2,60
149,90
0,91
1,73
149,95
2,64
2007/08
67,75
1,40
69,30
1,41
0,02
70,33
1,45
1) V případě reinvestice všech vyplacených výnosů v daném roce.
2) Zkrácený účetní rok od 29. prosince 2006 do 31. října 2006.
3) Z důvodu zaokrouhlování se vývoj hodnoty podílů s výplatou výnosů a podílů s úplnou reinvesticí výnosů liší.
5
Účetní rok 2007/08
Výplata výnosů
V účetním roce 2007/2008 je pro podíly s výplatou výnosů vyčleněna částka 1,40 EUR na podíl, tj. při
184 941 podílech s výplatou výnosů celkem 258 917,40 EUR.
Banka vyplácející kupóny je povinna srazit z této výplaty daň z kapitálových výnosů ve výši 0,02 EUR, pokud
nejsou splněny podmínky pro osvobození od této daně. Výnosy budou od pondělí 2. února 2009 vypláceny,
resp. připisovány na účet
v Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft, Vídeň, a jejích pobočkách,
ve všech spořitelnách a jejich pobočkách,
případně v bankách, které jednají jako depozitáři.
U podílů s reinvesticí výnosů bude pro účetní rok 2007/08 k reinvestování použita částka 1,41 EUR na podíl,
tj. při 663 492 podílech s reinvesticí výnosů celkem 935 523,72 EUR.
Podle ustanovení § 13 zákona o investičních fondech je k podílům s reinvesticí výnosů třeba uhradit částku
odpovídající výši daně z kapitálových výnosů z ročního výnosu ve výši 0,02 EUR na podíl. Daň z kapitálových
výnosů srazí a odvedou depozitní banky, pokud nejsou splněny podmínky osvobození od této daně. Výplata
na úhradu daně z kapitálových výnosů bude probíhat rovněž od pondělí 2. února 2009.
V případě podílů s úplnou reinvesticí výnosů nedochází podle ustanovení § 13 zákona o investičních fondech
k žádné výplatě. V účetním roce 2007/08 je použito 1,45 EUR na podíl k reinvestici, tj. při 148 406 podílech
s úplnou reinvesticí výnosů celkem 215 188,70 EUR.
6
ESPA STOCK BRICK
Kalkulace výnosů a vývoj majetku fondu
1. Vývoj hodnoty v účetním roce (výkonnost fondu)
Kalkulace podle metody Rakouské kontrolní banky (OeKB):
na podíl v měně fondu (EUR) bez zohlednění emisní přirážky
Podíl
s výplatou
výnosů
Podíl
s reinvesticí
výnosů
Podíl s úplnou
reinvesticí
výnosů
147,68
2,60
149,90
149,95
1,73
69,30
70,31
70,33
70,33
Hodnota podílu na začátku účetního roku
Výplata dne 1.2.2008 (odpovídá 0,0224 podílu) 1)
Výplata (KESt) dne 1.2.2008 (odpovídá 0,0145 podílu) 1)
Hodnota podílu na konci účetního roku
Celková hodnota včetně podílů získaných fiktivní výplatou
67,75
69,26
Čistý výnos na podíl
Vývoj hodnoty podílu v účetním roce
-
78,42
53,10 %
-
79,59
53,10 %
-
79,62
53,10 %
2. Hospodářský výsledek fondu
a Realizovaný hospodářský výsledek fondu
Řádný hospodářský výsledek fondu
Výnosy (bez kurzovního výsledku)
Výnosy z úroků
171.855,49
Výnosy z dividend
1.993.285,36
Ostatní výnosy
0,00
Výnosy celkem (bez kurzovního výsledku)
Úrokové závazky
-
2.165.140,85
15.817,62
Náklady
Odměna pro investiční společnost
-
2.038.793,02
Náklady na audit
-
10.718,00
Náklady na zveřejňování
-
23.606,48
Náklady na úschovu cenných papírů
-
58.656,88
Náklady na depozitáře
-
22.677,90
Náklady na externí poradce
Náklady celkem
Vrácení nákladů na správu subfondů
0,00
-
2.154.452,28
0,00
-
Řádný hospodářský výsledek fondu (bez vyrovnání výnosů)
Realizovaný kurzovní výsledek 2) 3)
Realizované zisky 4)
Realizované ztráty 5)
5.129,05
11.969.065,69
-
63.607.937,65
Realizovaný kurzovní výsledek (bez vyrovnání výnosů)
-
51.638.871,96
Realizovaný hospodářský výsledek fondu (bez vyrovnání výnosů)
b Nerealizovaný kurzovní výsledek 2) 3)
-
51.644.001,01
-
30.776.931,27
Hospodářský výsledek za účetní období
c Vyrovnání výnosů
-
82.420.932,28
13.333,96
Hospodářský výsledek fondu celkem
-
82.407.598,32
Změna nerealizovaného kurzovního výsledku
7
Účetní rok 2007/08
3. Vývoj majetku fondu
Majetek fondu na začátku účetního roku 6)
161.198.393,38
Výplata výnosů
Výplata výnosů (u podílů s výplatou výnosů) dne 1.2.2008
Výplata části výnosů na úhradu daně z kapitálových výnosů
(u podílů s reinvesticí výnosů) dne 1.2.2008
-
516.750,00
-
1.197.243,04
Emise a zpětný odkup podílů
Hospodářský výsledek fondu celkem
(hospodářský výsledek fondu je podrobně rozveden v bodě 2.)
Majetek fondu na konci účetního roku 7)
-
1.713.993,04
-
8.127.902,39
-
82.407.598,32
68.948.899,63
4. Použití výsledku hospodaření fondu
Výplata výnosů/reinvestice výnosů
Výplata výnosů dne 2.2.2009 u 184 941 podílů s
výplatou výnosů ve výši 1,40 EUR na jeden podíl
Výplata na úhradu daně z kapitálových výnosů dne
2.2.2009 u 663 492 podílů s reinvesticí výnosů ve výši
0,02 EUR na jeden podíl
Reinvestice u 663 492 podílů s reinvesticí výnosů ve
výši 1,41 EUR na jeden podíl
Reinvestice u 148 406 podílů s úplnou reinvesticí
výnosů ve výši 1,45 EUR na jeden podíl
258.917,40
13.269,84
935.523,72
948.793,56
215.188,70
1.422.899,66
Realizovaný hospodářský výsledek fondu (včetně vyrovnání výnosů)
- 51.630.667,05
Krytí nákladů a ztráty/převod zisku
Krytí nákladů a ztráty z majetku fondu
Převod zisku na majetek fondu
63.607.937,65
-
394.229,56
63.213.708,09
Změna převodu zisku 8)
Převod zisku z předcházejícího roku
Převod zisku do dalšího období
37.599.051,81
- 47.759.193,19
- 10.160.141,38
1.422.899,66
1) Vypočítaná hodnota jednoho podílu s výplatou výnosů dne 30.1.2008 (den před výplatou výnosů) činí 116,29 EUR, podílu
s reinvesticí výnosů 118,95 EUR.
2) Realizované zisky a realizované ztráty nejsou časově rozlišeny a stejně jako změna nerealizovaného kurzovního zisku proto
nemusí bezpodmínečně souviset s vývojem hodnoty fondu v průběhu účetního roku.
3) Kurzovní výsledek celkem, bez vyrovnání výnosů (realizovaný kurzovní výsledek, bez vyrovnání výnosů, včetně změny
nerealizovaného kurzovního výsledku): - 82 415 803,23 EUR.
4) Z toho výnos z derivátových obchodů: 278 233,28 EUR.
5) Z toho ztráta z derivátových obchodů: - 720 568,46 EUR.
6) Počet podílů v oběhu na počátku účetního roku: 198 750 podílů s výplatou výnosů, 692 048 podílů s reinvesticí výnosů a 187 483
podílů s úplnou reinvesticí výnosů.
7) Počet podílů v oběhu na konci účetního roku: 184 941 podílů s výplatou výnosů, 663 492 podílů s reinvesticí výnosů a 148 406
podílů s úplnou reinvesticí výnosů.
8) Včetně vyrovnání výnosů za realizovaný kurzovní výsledek, pokud již nebyl obsažen ve výplatách výnosů, popř. reinvestovaných
výnosech.
8
ESPA STOCK BRICK
Seznam majetku k 31. říjnu 2008
včetně změn v majetku v cenných papírech v období od 1. listopadu 2007 do 31. října 2008
Název cenného papíru
Ident. číslo
Nákupy/
přírůstky
Prodeje/
úbytky
Zůstatek
Kurz
Kurz.
hodnota
v EUR
ks/nominále (nominále v 1.000, zaokrouhl.)
Podíl na
majetku
fondu
v%
ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY
AKCIE znějící na indické rupie
Země emise INDIE
BHARAT PETROLEUM
BHARTI AIRTEL LTD.
CONTAINER CORP.OF INDIA
HERO HONDA MOTORS
HOUSING DEV.FINANCE
I.T.C. LTD. DEMAT.
ICICI BK (DEMAT.)
INFOSYS TECHNOLOGIES
OIL+NATURAL GAS DEM.IR 10
RELIANCE INDUSTRIES
STATE BANK OF INDIA
INE029A01011
INE397D01016
INE111A01017
INE158A01026
INE001A01028
INE154A01025
INE090A01013
INE009A01021
INE213A01011
INE002A01018
INE062A01012
589 520
107 150
64 846
83 480
20 000
359 080
184 200
90 110
85 760
68 260
34 387
636
164
29
26
12
850
810
730
160
830
0
680
520
370
200
410
46 644
16 340
35 116
57 320
7 170
359 080
38 520
47 590
55 390
44 121
13 977
286,200000
649,000000
638,350000
748,300000
1 764,700000
155,150000
145
399,350000
42
1 388,950000
30
669,100000
111
1 375,450000
20
1 109,500000
Celkem
Celkem INR přepočítáno kurzem 62,705080
212 893,64
169 119,63
357 487,76
684 036,38
201 784,27
888 464,89
245 322,42
1 054 143,15
591 043,80
967 804,04
247 308,22
5 619 408,20
5 619 408,20
0,31
0,25
0,52
0,99
0,29
1,29
0,36
1,53
0,86
1,40
0,36
8,15
8,15
89
24
53
204
92
776 401,71
297 039,03
542 625,38
2 169 320,69
470 780,01
4 256 166,82
4 256 166,82
1,13
0,43
0,79
3,15
0,68
6,17
6,17
174 081,78
350 903,36
588 405,84
552 084,28
582 591,51
181 797,17
1 092 157,49
245 489,10
606 374,19
310 858,50
1 147 262,31
0,25
0,51
0,85
0,80
0,84
0,26
1,58
0,36
0,88
0,45
1,66
AKCIE znějící na brazilské realy
Země emise BRAZÍLIE
BANCA ITAU HLDG FIN. PFD
BANCO NOSSA CAIXA S.A.
ELETROPAULO-ELETRIC
PETROLEO BRASILEIRO
UNIBANCO - UNIAO BRAS.UTS
BRITAUACNPR3
BRBNCAACNOR2
BRELPLACNPB0
BRPETRACNOR9
BRUBBRCDAM14
143
119
25 816
280
331
512
191 005
290
138 482
340 25 762 640
678
227 039
600
239 200
861
800
700
478
400
23,300000
32,300000
27,250000
28,610000
13,740000
Celkem
Celkem BRL přepočítáno kurzem 2,696750
AKCIE znějící na jihokorejské wony
Země emise JIŽNÍ KOREA
DC CHEMICAL
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
HYUNDAI MOBIS
HYUNDAI MOTOR CO.
KB FINANCIAL GRP
KOREA GAS CORP.
KT+G CORP.
LG CHEMICAL LTD. (NEW)
LG ELECTRONICS
LG HOUSEH.+HEALTHCARE
POSCO
KR7010060002
KR7009540006
KR7012330007
KR7005380001
KR7105560007
KR7036460004
KR7033780008
KR7051910008
KR7066570003
KR7051900009
KR7005490008
8
17
12
25
29
45
37
30
66
935
920
860
170
803
590
380
030
210
0
5 680
7
14
15
9
39
15
40
77
2
7
555
470
195
800
0
390
630
550
540
500
492
1 380
3 450
12 860
15 370
29 803
6 200
21 750
5 219
10 504
2 796
5 188
206 500,000000
166 500,000000
74 900,000000
58 800,000000
32 000,000000
48 000,000000
82 200,000000
77 000,000000
94 500,000000
182 000,000000
362 000,000000
9
Účetní rok 2007/08
Název cenného papíru
Ident. číslo
Nákupy/
přírůstky
Prodeje/
úbytky
Zůstatek
Kurz
Kurz.
hodnota
v EUR
ks/nominále (nominále v 1.000, zaokrouhl.)
S1 CORP.
SAMSUNG EL.
SK TELECOM LTD
KR7012750006
KR7005930003
KR7017670001
27 200
11 481
10 820
10 670
14 220
0
16 530 43 600,000000
440 264,36
9 760 535 000,000000
3 189 758,39
10 820 205 000,000000
1 354 987,57
Celkem 10 817 015,85
Celkem KRW přepočítáno kurzem 1636,989190 10 817 015,85
RU0007288411
RU0009029540
17 090
2 452 485
22 005
3 216 585
Podíl na
majetku
fondu
v%
0,64
4,63
1,97
15,69
15,69
AKCIE znějící na americké dolary
Země emise RUSKO
JSC MMC NORILSK NICKEL
SBEREGATELNY BK.ROSS.FED.
7 535
335 900
97,500000
0,900000
Celkem
Celkem USD přepočítáno kurzem 1,268050
CELKEM ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY 21
579 363,98
238 405,43
817 769,41
817 769,41
510 360,28
0,84
0,35
1,19
1,19
31,20
CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH
AKCIE znějící na hongkongské dolary
Země emise KAJMANSKÉ OSTROVY
CHAODA MODERN AGR.
TENCENT HLDGS
KYG2046Q1073
KYG875721220
3 100 000
315 400
2 198 000
206 200
902 000
109 200
5,290000
55,000000
Celkem
485 510,73
611 113,60
1 096 624,33
0,70
0,89
1,59
CNE100000205
CNE100000296
CNE1000002H1
CNE1000002L3
CNE1000002M1
CNE1000002Q2
CNE1000003G1
CNE1000003W8
2 570
292
8 302
594
913
3 528
8 742
2 381
1 930
91
5 454
874
666
5 285
5 222
3 134
000
640 000
000
292 500
000 2 848 000
000
625 000
500
246 500
500
668 500
000 3 520 000
000 1 721 000
4,420000
13,000000
3,700000
20,350000
11,500000
5,030000
3,540000
5,700000
Celkem
287 831,86
386 906,34
1 072 206,24
1 294 139,37
288 437,27
342 141,71
1 267 892,83
998 142,04
5 937 697,66
0,42
0,56
1,56
1,88
0,42
0,50
1,84
1,45
8,61
92,000000
Celkem
374 441,90
374 441,90
0,54
0,54
67,800000
3 608 012,24
8,480000
388 279,97
11,000000
631 260,20
6,300000
1 045 517,08
41,250000
283 311,59
Celkem
5 956 381,08
Celkem HKD přepočítáno kurzem 9,827960 13 365 144,97
5,23
0,56
0,92
1,52
0,41
8,64
19,38
Země emise ČÍNA
BK OF COMMUNICATIONS
BYD CO.
CHINA CONSTRUCTION BANK
CHINA LIFE INSURANCE
CHINA MERCHANTS BK
CHINA PETROLEUM & CHEMI.
IND.&COMM.BK OF CHINA
PETROCHINA CO.LTD
000
500
000
000
000
000
000
000
Země emise VELKÁ BRITÁNIE
HSBC HLDGS PLC
GB0005405286
121 200
81 200
40 000
Země emise HONGKONG
CHINA MOBILE LTD.
CHINA OV.LD
CN UNICOM
CNOOC LTD SUBDIV.
HONGKONG ELECTRIC *006.HK
HK0941009539
HK0688002218
HK0000049939
HK0883013259
HK0006000050
877
2 498
564
4 273
150
500
000
000
000
500
654 500
523
2 048 000
450
0
564
4 909 000 1 631
83 000
67
000
000
000
000
500
10
ESPA STOCK BRICK
Název cenného papíru
Ident. číslo
Nákupy/
přírůstky
Prodeje/
úbytky
Zůstatek
Kurz
Kurz.
hodnota
v EUR
ks/nominále (nominále v 1.000, zaokrouhl.)
Podíl na
majetku
fondu
v%
AKCIE znějící na brazilské realy
Země emise BRAZÍLIE
BANCO BRADESCO
CIA EN.GE.PFD-CEMIGRBCIA PARANAENSE ENERGIA
CIA VALE DO RIO DOCE
CIA VALE DO RIO DOCE PFDA
GERDAU S.A.
PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
SADIA S.A. PFD
USINAS SIDER.DE MINAS A
BRBBDCACNPR8
BRCMIGACNPR3
BRCPLEACNPB9
BRVALEACNOR0
BRVALEACNPA3
BRGGBRACNPR8
BRPETRACNPR6
BRSDIAACNPR1
BRUSIMACNPA6
184
29
102
25
115
283
486
877
129
700
000
325
600
200
200
634
500
400
79 500
0
77 600
80 600
196 400
249 900
431 537
830 628
112 000
105
29
24
116
156
33
259
218
17
200
000
725
470
874
300
534
100
400
25,090000
33,000000
23,850000
28,390000
25,400000
14,000000
23,310000
4,420000
28,000000
Celkem
Celkem BRL přepočítáno kurzem 2,696750
978 758,88
354 871,60
218 667,38
1 226 136,39
1 477 556,17
172 874,76
2 243 343,85
357 468,06
180 661,91
7 210 339,00
7 210 339,00
1,42
0,51
0,32
1,78
2,14
0,25
3,25
0,52
0,26
10,46
10,46
AKCIE znějící na americké dolary
Země emise KAJMANSKÉ OSTROVY
SHANDA INTERACT.E.
US81941Q2030
67 715
58 915
8 800
27,650000
Celkem
191 885,18
191 885,18
0,28
0,28
900
552
250
210
450
0
269 950
30 095
104 908
41 144
7 698
205 950
7 986
210 529
14 050
45 200
5 950
31 000
38,800000
39,150000
4,480000
37,300000
19,870000
11,020000
6,540000
43,800000
14,500000
Celkem
1 258 930,80
237 669,41
727 618,00
234 910,14
3 298 932,40
122 101,65
233 120,15
205 520,29
354 481,29
6 673 284,13
1,83
0,34
1,06
0,34
4,78
0,18
0,34
0,30
0,51
9,68
31 300
24 100
7 200
23 555
0
23 555
Země emise RUSKO
LUKOIL ADRIS
MOBILE TELESYS.OJSC ADRS
NK ROSNEFT GDR REGS
NOVATEK GDR REG. S
OAO GAZPROM
POLYUS ZOLOTO OJSC ADR
SURGUTNEFTEGAZ
TATNEFT GDR
VIMPEL COMM ADR
US6778621044
US6074091090
US67812M2070
US6698881090
US3682872078
US6781291074
US8688612048
US6708312052
US68370R1095
44
58
533
42
246
14
287
23
135
815
650
200
100
550
050
090
950
908
62
79
327
54
298
Země emise USA
SOHU.COM INC.
US83408W1036
54,940000
Celkem
Celkem USD přepočítáno kurzem 1,268050
7
CELKEM CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH 27
311 949,84
311 949,84
177 119,15
752 603,12
0,45
0,45
10,41
40,25
3 141 077,88
3 141 077,88
4,56
4,56
INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY znějící na eura
Země emise LUCEMBURSKO
BNP PARIBAS INSTICASH RT
LU0094219127
133,347100
Celkem
11
Účetní rok 2007/08
Název cenného papíru
Ident. číslo
Nákupy/
přírůstky
Prodeje/
úbytky
Zůstatek
Kurz
Kurz.
hodnota
v EUR
ks/nominále (nominále v 1.000, zaokrouhl.)
Podíl na
majetku
fondu
v%
Země emise RAKOUSKO
ESPA ALT.EMERG.MKTS. EB/T
AT0000495239
17 400
4 730
12 670
115,510000
Celkem
Celkem EUR
CELKEM INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY
1 463 511,70
1 463 511,70
4 604 589,58
4 604 589,58
2,12
2,12
6,68
6,68
53 867 552,98
14 958 144,97
123 201,68
68 948 899,63
78,13
21,69
0,18
100,00
STRUKTURA MAJETKU FONDU
CENNÉ PAPÍRY
ZŮSTATKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
ÚROKOVÉ POHLEDÁVKY
MAJETEK FONDU
PODÍLY S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU
PODÍLY S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU
PODÍLY S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU
HODNOTA PODÍLU S VÝPLATOU VÝNOSŮ
HODNOTA PODÍLU S REINVESTICÍ VÝNOSŮ
HODNOTA PODÍLU S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ
ks
ks
ks
EUR
EUR
EUR
184 941
663 492
148 406
67,75
69,30
70,33
12
ESPA STOCK BRICK
NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ USKUTEČNĚNÝ BĚHEM VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ, POKUD
NEBYL JIŽ UVEDEN V SEZNAMU MAJETKU
Označení cenného papíru
Ident. číslo
Znějící na
Nákup / přírůstky
Prodej / úbytky
ks / nom. hodn. (nom. v 1 000, zaokr.)
ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY
ACC LTD. DEMAT.
ACER INC.
ADITYA BIRLA NUVO LTD.
ADVANCED SEMICONDUCTOR
AKRON
ALL AMERICA LATINA
ASHOK LEYLAND LTD.
ASIA CEMENT CORP.
ASIANA AIRLINES
ASUSTEK COMPUTER INC.
BANCO DO BRASIL
BANCO SANTANDER
BANK OF INDIA
BHARAT HEAVY ELECTRICALS
BOVESPA HLDG
CATHAY FINL HLDG
CHEIL INDUSTRIAL
CHINA ST.CONSTR.INTL
CHINA STEEL
CHINA UNICOM LTD.
CHINATRUST FINL.
CIA BRAS.DIS.GR.-ANR.
CIA BRASIL. DIS. GR. PFD
CIA D TRAN.D EN.EL.PFD.NV
CIA PARANAENSE EN. COPEL
CJ CHEILJEDANG CORP.
CJ CORP.
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.
DAELIM INDUSTRIAL
DAEWOO SECURITIES
DAEWOO SHIPB.+M.E.
DLF LTD
DONGBU INSURANCE
DONGKUK STEEL MILL
DOOSAN HEAVY INDS
DR REDDYS LABORATTORIES
EDP - ENERGIAS DO BRASIL
EDP-ENERGIAS BRASIL BZR
EVA AIRWAYS
FARGLORY DEVELOPERS
FEDERAL NAYA GIDROG. RL 1
FERTILIZANTES FOSFATADOS
GAIL (INDIA) LTD.
GIGA-BYTE TECHNOLOGY
GLENMARK PHARMACEUT.
GOME ELEC.APPL.HLDG LTD.
GOME ELECTRICAL APPL.HLDG
GRUPPA RAZGULIAY
GS ENGIN.+CONSTR.
INE012A01025
TW0002353000
INE069A01017
TW0002311008
RU0009028674
BRALLLCDAM10
INE208A01029
TW0001102002
KR7020560009
TW0002357001
BRBBASACNOR3
ES0113900J37
INE084A01016
INE257A01018
BRBOVHACNOR5
TW0002882008
KR7001300003
KYG216771025
TW0002002003
HK0762009410
TW0002891009
BRPCARD04PR9
BRPCARACNPR0
BRTRPLACNPR1
BRCPLEACNOR8
KR7097950000
KR7001040005
BRCYREACNOR7
KR7000210005
KR7006800007
KR7042660001
INE271C01023
KR7005830005
KR7001230002
KR7034020008
INE089A01023
BRENBRACNOR2
BRENBRD01OR7
TW0002618006
TW0005522007
RU000A0JPKH7
BRFFTLACNPR7
INE129A01019
TW0002376001
INE935A01035
BMG3978C1082
BMG3978C1165
RU000A0HG4P4
KR7006360002
INR
TWD
INR
TWD
USD
BRL
INR
TWD
KRW
TWD
BRL
EUR
INR
INR
BRL
TWD
KRW
HKD
TWD
HKD
TWD
BRL
BRL
BRL
BRL
KRW
KRW
BRL
KRW
KRW
KRW
INR
KRW
KRW
KRW
INR
BRL
BRL
TWD
TWD
USD
BRL
INR
TWD
INR
HKD
HKD
USD
KRW
61 960
0
0
0
29 830
132 000
0
1 151 000
0
750 000
160 000
92 280
534 205
74 380
94 380
802 000
0
1 040 000
763 000
564 000
0
2 778
51 000
86 000
0
0
0
133 650
5 036
0
0
212 000
0
44 000
0
0
89 200
17 265 618
2 653 000
654 000
13 000 000
31 000
151 370
775 000
109 930
0
2 460 000
156 166
32 169
1
1
1
1
1
17
2
13
2
61 960
491 260
18 569
627 918
29 830
132 000
025 127
151 000
61 452
127 908
160 000
92 280
534 205
74 380
94 380
802 000
13 151
040 000
715 750
564 000
760
2 778
93 268
86 000
32 604
1 976
3 366
133 650
10 161
21 030
17 263
212 000
18 060
44 000
6 687
83 743
89 200
265 618
653 000
654 000
000 000
31 000
151 370
775 000
109 930
365 000
460 000
156 166
32 169
13
Účetní rok 2007/08
Označení cenného papíru
HANJIN HEAVY IND.
HANJIN HEAVY IND.
HANJIN SHIPPING
HANMI PHARMACEUTICAL
HANWHA CHEM.CORP.
HANWHA CO.
HIGH TECH COMPUTER
HON HAI PRECIS INDUSTR.
HUNG POO REAL ESTATE
HYNIX SEMICONTUCTOR
HYOSUNG CORP.
HYUNDAI DEVELOP.
HYUNDAI FIRE MAR.
HYUNDAI MOTOR
HYUNDAI SECURITIES
HYUNDAI STEEL CO. SW 5000
INDIABULLS FINANCIAL
INDIABULLS REAL EST. IR2
INDIABULLS SEC.
INDIAN HOTELS CO.
INNOLUX DISPLAY
INVENTEC CORP.
JAIPRAKASH AS.DEMAT. IR 2
JAIPRAKASH ASSOCIATES
KOOKMIN BANK
KOOKMIN BK (NEW)
KOREA EL. PWR
KOREA REINSURANCE CO.
KOREA ZINC CO.
KOREAN AIR
KOTAK MAHINDRA BANK LTD.
KT CORP
KT FREETEL
LARSEN+TOUBRO DEMAT.
LG INTL CORP.
MAHINDRA+MAHINDRA LTD.
MEGA STUDY CO.
MIRAE ASSET SEC.
NANYA TECHNOLOGY
PACIFIC CORP.
POWERCHIP SEMICONDUCTOR
PROMOS TECHNO.
PYATAYA GEN.KOM.REG.
QUANTA COMPUTER INC.
RANBAXY LABS LTD
RELIANCE CAPITAL LTD.
S-OIL CORP.
SW 2500
SAMSUNG HEAVY IND.
SAMSUNG SDI CO.
SAMSUNG TECHWIN
SHIN KONG FIN. HLDGS
SK CORP.
SW 5000
SK ENERGY CO. LTD.
Ident. číslo
Znějící na
KR7003480001
KR7097230007
KR7000700005
KR7008930000
KR7009830001
KR7000880005
TW0002498003
TW0002317005
TW0002536000
KR7000660001
KR7004800009
KR7012630000
KR7001450006
KR7005381009
KR7003450004
KR7004020004
INE894F01025
XC000A0MJY25
INE274G01010
INE053A01029
TW0003481008
TW0002356003
INE455F01025
INE455F01017
US50049M1099
KR7060000007
KR7015760002
KR7003690005
KR7010130003
KR7003490000
INE237A01010
KR7030200000
KR7032390007
INE018A01030
KR7001120005
INE101A01018
KR7072870009
KR7037620002
TW0002408002
KR7002790004
TW0005346001
TW0005387005
RU000A0F5UN3
TW0002382009
INE015A01028
INE013A01015
KR7010950004
KR7010140002
KR7006400006
KR7012450003
TW0002888005
KR7003600004
KR7096770003
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
TWD
TWD
TWD
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
INR
INR
INR
INR
TWD
TWD
INR
INR
USD
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
INR
KRW
KRW
INR
KRW
INR
KRW
KRW
TWD
KRW
TWD
TWD
USD
TWD
INR
INR
KRW
KRW
KRW
KRW
TWD
KRW
KRW
Nákup / přírůstky
Prodej / úbytky
ks / nom. hodn. (nom. v 1 000, zaokr.)
0
0
0
190
0
0
91 000
385 000
1 163 000
52 780
11 020
19 160
89 980
0
0
0
0
43 618
43 618
544 800
0
0
203 600
0
0
53 803
0
0
0
0
0
0
0
52 610
0
0
6 795
0
0
0
0
0
0
0
147 000
0
0
56 050
8 470
39 900
0
0
20 430
1
1
2
1
2 708
7 324
12 030
3 991
22 620
11 780
91 000
493 000
163 000
52 780
21 290
19 160
123 310
46 000
21 760
11 107
43 618
43 618
43 618
544 800
88 386
115 000
203 600
40 720
57 500
53 803
43 950
44 390
3 093
12 786
50 456
32 400
34 660
68 610
14 690
57 921
6 795
6 398
858 000
2 692
298 145
860 000
568 792
493 680
147 000
32 011
18 374
80 723
19 784
39 900
554 683
13 424
20 430
14
ESPA STOCK BRICK
Označení cenného papíru
SURGUTNEFTEG VZG
SUZLON ENERGY
SUZLON ENERGY
TAIWAN FERTILIZER
TAIWAN MOBILE CO.
TAIWAN SEMICON.MANU.
TATA IRON + STEEL CO.
TATA MOTORS
TATA POWER
TATA STEEL LTD
TATA TEA LTD.
TECO EL.+ MACH.LTD
TELECOM DO PARANA TELEPAR
TELEMAR NORTE LESTE
TERRITORIAL NAYA GEN.
TIM PARTICIPACOES
TKN BP-HOLDING
TONGYANG INVT BK
TRIPOD TECH. CORP.
UN.ENERGY SYS RUSSIA
UNI-PRES.ENTERPRISES
WISTRON CORP.
WOONGJIN.COM
YANGMING MAR.TRAN.
YUHAN CORP.
Ident. číslo
Znějící na
RU0009029524
INE040H01013
INE040H01021
TW0001722007
TW0003045001
TW0002330008
INE081A01012
INE155A01014
INE245A01013
INE081A03018
INE192A01017
TW0001504009
BRBRTOACNPR5
BRTMARACNPA7
RU000A0JKZF0
BRTCSLACNPR7
RU000A0HGPM9
KR7003470002
TW0003044004
US9046882075
TW0001216000
TW0003231007
KR7016880007
TW0002609005
KR7000100008
USD
INR
INR
TWD
TWD
TWD
INR
INR
INR
INR
INR
TWD
BRL
BRL
USD
BRL
USD
KRW
TWD
USD
TWD
TWD
KRW
TWD
KRW
Nákup / přírůstky
Prodej / úbytky
ks / nom. hodn. (nom. v 1 000, zaokr.)
0
228 540
190 450
570 000
0
236 000
170 761
0
44 320
44 194
46 300
0
271 710
45 000
18 773 336
776 240
0
0
0
0
400 000
0
0
0
12 840
1 543 189
228 540
190 450
570 000
617 000
707 000
219 866
60 758
44 320
44 194
73 880
1 527 000
271 710
45 000
37 546 672
776 240
358 800
23 050
152 760
13 809
400 000
0
32 348
703 576
12 840
85 000
0
26 560
0
106 660
265 000
0
314 000
330 500
0
253 000
000 000
456 000
0
0
568 000
375 000
0
97 200
0
0
20 000
75 900
31 426
460 000
85 000
548 000
26 560
336 000
106 660
265 000
978 000
053 000
330 500
066 000
253 000
000 000
810 000
774 000
268 000
568 000
375 000
300
97 200
454 000
63 200
20 000
75 900
31 426
460 000
CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH
AKTSIONERNAYA FINANS.KOR.
ALUMINUM CORP.OF CHINA
AMBEV-BEBIDAS AMERICA
ANGANG STEEL CO.
ARCELORMITTAL S.A. NOUV.
ASTRA AGRO LESTARI
BRILL. CHINA AUT.
CHINA CMNCTS CONSTRUCT CO
CHINA COSCO HOLDINGS
CHINA FOODS LTD.
CHINA MENGNIU DAIRY
CHINA POWER INTL DEV.
CHINA RES POWER HLDGS
CHINA SOUTHERN AIRLINES
CHINA TRAVEL INTL
CHINA YURUN FOOD G.
CITIC 1616 HLDGS
CNOOC LTD.
COGO GROUP NEW
DONGFENG MOTOR GRP
ESPRIT HLDGS
EURASIAN NAT.RES.
EURASIAN NAT.RES.
EVRAZ GROUP
GOME ELECTRICAL APPL.
US48122U2042
CNE1000001T8
US20441W2035
CNE1000001V4
LU0323134006
ID1000066004
BMG1368B1028
CNE1000002F5
CNE1000002J7
BMG2154F1095
KYG210961051
HK2380027329
HK0836012952
CNE1000002T6
HK0308001558
BMG211591018
HK1883037637
US1261321095
US1924481088
CNE100000312
BMG3122U1457
GB00B29BCK10
GB00B29BCK10
US30050A2024
BMG3978C1249
USD
HKD
USD
HKD
EUR
IDR
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
USD
HKD
HKD
GBP
USD
USD
HKD
3
1
8
2
1
1
1
3
1
1
8
1
2
15
Účetní rok 2007/08
Označení cenného papíru
GUANGSHEN RAILWAY CO
GUANGZHOU R&F PROPER.CO
HARBIN ELECTRIC
HOPSON DEV. HLDGS
HUANENG PWR INTL
INCITEC PIVOT
JIANGSU EXPRESSWAY
LDK SOLAR CO. LTD.
LENOVO GROUP LTD.
LI + FUNG LTD
LI NING CO.
MINDRAY MED INTL A ADR
NET SERVICOS PFD
PETER HAMBRO MINING
PHARMSTANDARD
PING AN INSURANCE
SHEUZHEN INVESTHMENT
SINOFERT HLDGS
SINOTRANS LTD
SINOTRANS SHIPPING
SINOTRUK HONG KONG
STX PAN OCEAN
TAM S.A.
TOWNGAS CHINA CO.
TPV TECHNLGY
URALKALIY
WEICHAI POWER CO.
WEIQIAO TEXTILE CO.
XINAO GAS HOLDINGS
XINJIANG XINXIN MINING
YANZHOU COAL MINING
YARA INTERNATIONAL
YUE YUEN IND.HLDGS
Ident. číslo
Znějící na
CNE100000379
CNE100000569
US41145W1099
BMG4600H1016
CNE1000006Z4
AU000000IPL1
CNE1000003J5
US50183L1070
HK0992009065
BMG5485F1445
KYG5496K1242
US6026751007
BRNETCACNPR3
GB0031544546
US7171402065
CNE1000003X6
HK0604011236
BMG8403G1033
CNE1000004F1
HK0368041528
HK3808041546
KR7028670008
US87484D1037
KYG8972T1067
BMG8984D1074
US91688E2063
CNE1000004L9
CNE1000004M7
KYG9826J1040
CNE1000007G2
CNE1000004Q8
NO0010208051
BMG988031446
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
AUD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
USD
BRL
EUR
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
SGD
USD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
NOK
HKD
KRA0034501T9
CH0044048301
KRW
USD
Nákup / přírůstky
Prodej / úbytky
ks / nom. hodn. (nom. v 1 000, zaokr.)
5
1
2
1
0
309 600
32 330
0
530 000
15 100
0
38 900
0
210 000
0
40 300
128 700
62 270
102 290
460 000
0
294 000
0
100 000
133 330
391 000
32 000
113 000
0
56 450
0
393 000
156 000
0
674 000
33 700
452 500
5
1
1
1
2
1
796 000
586 800
32 330
164 000
530 000
15 100
672 000
38 900
016 000
418 000
290 000
40 300
128 700
62 270
102 290
673 000
890 000
294 000
231 000
100 000
133 330
656 000
32 000
113 000
802 000
56 450
97 000
678 000
548 000
130 000
674 000
33 700
452 500
ZAJIŠTĚNÁ PRÁVA
HYUNDAI SECURITIES -ANR.UBS AIR CHINA 08/11 IZ
21 760
1 247
21 760
1 247
Vídeň, listopad 2008
ERSTE-SPARINVEST
Kapitalanlagegesellschaft m. b. H.
Mgr. Bednar
Mgr. Gasser
Dr. Gschiegl
16
ESPA STOCK BRICK
Výrok auditora
Podle § 12 odst. 4 spolkového zákona o investičních fondech (ZIF) jsme na základě účetních knih a
písemností provedli audit výroční zprávy ESPA STOCK BRICK, podílového fondu v cenných papírech podle
§ 20 ZIF, za účetní rok od 1. listopadu 2007 do 31. října 2008. Audit se vztahoval rovněž na zjištění, zda byla
dodržena ustanovení ZIF a statutu fondu.
Za vedení účetnictví, denní oceňování majetku fondu, výpočet srážkové daně, vytvoření výroční zprávy a za
správu zvláštního majetku, vždy podle příslušných právních předpisů ZIF, doplňujících ustanovení statutu
fondu a daňových předpisů, je odpovědný zákonný zástupce investiční společnosti a depozitář.
Úkolem auditora je na základě jím provedené řádné prověrky posoudit správnost údajů vyplývajících
z účetnictví a obecných vyjádření ve výroční zprávě a zároveň stanovit, zda byla při správě zvláštního
majetku dodržena ustanovení ZIF a statutu fondu.
Na základě § 12 odst. 4 ZIF a principů platných v Rakousku pro audit jsme provedli řádnou prověrku
majetku fondu. Podle tohoto zákona a principů je nutné provést audit tak, aby jakákoliv pochybení a
nesprávnosti, které se výrazně projeví na výroční zprávě, řádném vedení účetnictví a dodržování zákonných
ustanovení a statutu fondu, byly s dostatečnou jistotou rozpoznány. Při stanovení postupů pro provádění
prověrky zohledňujeme své znalosti při správě zvláštního majetku stejně tak jako svá očekávání ohledně
výskytu možných chyb. V rámci prověrky jsou proto posuzovány doklady k údajům uvedeným v účetnictví a
ve výroční zprávě formou namátkové kontroly. Prověrka dále zahrnuje hodnocení použitých zásad řádného
vedení účetnictví ve výroční zprávě fondu. Jsme toho názoru, že námi provedená prověrka je dostatečně
kvalitním podkladem pro vydání výroku auditora.
Výrok auditora je bez výhrad. Podle poznatků nabytých v rámci prověrky odpovídá výroční zpráva zákonným
předpisům. Ustanovení spolkového zákona o investičních fondech a statut fondu byly dodrženy.
Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH
Dr. Robert Wauschek
(auditor)
Mgr. Gerhard Grabner
(auditor)
Ve Vídni dne 19. ledna 2009
17
Účetní rok 2007/08
Statut fondu ESPA STOCK BRICK
Podílový fond v cenných papírech podle § 20 zákona o investičních fondech
Všeobecný statut fondu
upravující právní vztah mezi podílníky a společností ERSTE-SPARINVEST KAG (dále jen “Investiční společnost") u
investičních fondů spravovaných investiční společností. Všeobecný statut fondu platí pouze ve spojení se Zvláštním
statutem fondu, který je stanoven pro jednotlivé investiční fondy:
§ 1 Úvodní ustanovení
Investiční společnost podléhá předpisům rakouského zákona o investičních fondech 1993 (ZIF) v platném znění.
§ 2 Spoluvlastnické podíly
1.
Společné vlastnictví majetku fondu je rozděleno na stejné spoluvlastnické podíly.
Počet spoluvlastnických podílů není omezen.
2.
Spoluvlastnické podíly jsou vyjádřeny formou podílových listů (certifikátů) majících charakter cenného papíru.
Podle ustanovení Zvláštního statutu fondu mohou být podílové listy vydávány v různých formách.
Podílové listy jsou vedeny v podobě hromadných podílových listin (§ 24 zákona o úschově cenných papírů v platném
znění) nebo jako jednotlivé kusy v listinné podobě.
3.
Každý nabyvatel podílového listu nabývá spoluvlastnictví na veškerém majetku fondu, a to ve výši spoluvlastnických
podílů, které jsou v podílovém listu uvedeny. Každý nabyvatel podílu na hromadné podílové listině nabývá
spoluvlastnictví k veškerému majetku fondu, a to ve výši svého podílu na spoluvlastnických podílech uvedených v
hromadné podílové listině.
4.
Investiční společnost je se souhlasem své dozorčí rady oprávněna rozdělit spoluvlastnické podíly a podílníkům vydat
další podílové listy, nebo staré podílové listy vyměnit za nové, pokud na základě výše vypočítané hodnoty podílu (§
6) uzná v zájmu podílníků rozdělení spoluvlastnických podílů za vhodné.
§ 3 Podílové listy a hromadné podílové listiny
1.
Podílové listy znějí na majitele.
2.
Hromadné podílové listiny jsou opatřeny vlastnoručním podpisem člena představenstva nebo k tomu účelu
pověřeného pracovníka depozitáře, jakož i vlastnoručními podpisy nebo kopiemi podpisů dvou členů představenstva
Investiční společnosti.
3.
Podílové listy v listinné podobě jsou opatřeny vlastnoručním podpisem člena představenstva nebo k tomu účelu
pověřeného pracovníka depozitáře, jakož i vlastnoručními podpisy nebo kopiemi podpisů dvou členů představenstva
Investiční společnosti.
§ 4 Správa fondu
1.
Investiční společnost je oprávněna disponovat majetkem fondu a vykonávat práva s tímto majetkem spojená. Jedná
přitom vlastním jménem a na účet podílníků. Je při tom povinna dbát zájmů podílníků, postupovat s péčí řádného a
svědomitého hospodáře ve smyslu § 84 odst. 1 akciového zákona a dodržovat ustanovení rakouského zákona o
investičních fondech, jakož i ustanovení všeobecného a zvláštního statutu fondu.
Investiční společnost může při správě investičního fondu využít třetích osob a těmto osobám též přenechat právo
disponovat s majetkem fondu jménem investiční společnosti nebo vlastním jménem a na účet podílníků.
18
ESPA STOCK BRICK
2.
Investiční společnost nesmí na účet investičního fondu poskytovat peněžní půjčky, ani na sebe brát závazky
vyplývající z ručitelských smluv.
3.
Majetek investičního fondu nesmí být předmětem zástavy, ani nesmí být zatěžován jiným způsobem s výjimkou
případů uvedených ve zvláštním statutu fondu. Vlastnictví k majetku investičního fondu nesmí být převáděno, ani
postupováno za účelem poskytnutí záruky.
4.
Investiční společnost nesmí na účet investičního fondu prodávat cenné papíry, instrumenty peněžního trhu nebo jiné
finanční investice podle § 20 a § 21 ZIF, které v okamžiku uzavření obchodu nebyly součástí majetku fondu.
§ 5 Depozitář
Banka pověřená ve smyslu § 23 zákona o investičních fondech výkonem funkce depozitáře provádí úschovu podílových
listů, vede účty fondu a vykonává všechny ostatní funkce, které jí byly svěřené podle zákona o investičních fondech a
podle statutu fondu.
§ 6 Emisní cena a hodnota podílu
1.
Depozitář je povinen vypočítat hodnotu jednoho podílu (hodnota podílu) pro každý druh podílového listu a zveřejnit
emisní a odkupní cenu (§7) pokaždé, kdy dochází k vydávání nebo zpětnému odkupu, nejméně však dvakrát za
měsíc.
Hodnota podílu se vypočítá podle §7 ZIF jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výnosů a počtu
podílů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte depozitář na základě aktuální kurzovní hodnoty cenných papírů
a odběrních práv fondu s připočtením hodnoty peněžních prostředků, zůstatků na bankovních účtech, pohledávek a
jiných práv fondu a odečtením o závazky.
Základem pro stanovení výše kurzovní hodnoty jsou poslední známé burzovní kurzy, popř. kótace ceny.
2.
Emisní cena se skládá z hodnoty podílu a přirážky ke každému podílu na krytí emisních nákladů společnosti. Takto
vzniklá cena se zaokrouhluje směrem nahoru. Výše této přirážky, popř. zaokrouhlení je uvedena ve zvláštním statutu
fondu (§ 25).
3.
Emisní a odkupní cena je zveřejňována pro každý druh podílového listu zvlášť v "Příloze o investičních fondech
Úředního věstníku Vídeňské burzy".
§ 7 Zpětný odkup
1.
Podílníkovi je na základě jeho žádosti vyplácen podíl na fondu ve výši aktuální odkupní ceny, a to popř. proti vrácení
podílového listu, dosud nesplatných výnosových listů a obnovovacího listu.
2.
Odkupní cena se skládá z hodnoty podílu s odečtením srážky a/nebo zaokrouhlením směrem dolů, je-li to stanoveno
ve "Zvláštním statutu fondu" (§ 25). Vyplacení odkupní ceny, jakož i její výpočet a zveřejňování podle § 6 může být
dočasně pozastaveno a podmíněno prodejem majetku investičního fondu, jakož i obdržením výtěžku z prodeje,
pokud nastanou mimořádné okolnosti, které si tento postup vyžádají v zájmu oprávněných zájmů podílníků.Tato
skutečnost musí být současně oznámena Úřadu pro dohled nad finančním trhem.
Jedná se zejména o situaci, kdy fond investoval 5 % nebo více majetku fondu do majetkových hodnot, jejichž
oceňovací kurzy na základě politické nebo hospodářské situace zcela zřejmě neodpovídají jejich skutečným
hodnotám
§ 8 Informace o hospodaření
1.
Do čtyř měsíců po uplynutí účetního roku investičního fondu zveřejní Investiční společnost výroční zprávu
sestavenou podle § 12 zákona o investičních fondech.
2.
Do dvou měsíců po uplynutí prvních šesti měsíců účetního roku investičního fondu zveřejní Investiční společnost
pololetní zprávu o hospodaření sestavenou podle § 12 zákona o investičních fondech.
19
Účetní rok 2007/08
3.
Výroční zpráva a pololetní zpráva o hospodaření budou uloženy k nahlédnutí v investiční společnosti a u depozitáře.
§ 9 Promlčecí doba pro výnosové podíly
Neuplatní-li podílníci nárok na vydání výnosových podílů do pěti let po jeho vzniku, má se za to, že se podílníci svého
nároku zříkají. S takovými podílovými listy je poté nakládáno jako s výnosy fondu.
§ 10 Zveřejňování
Na veškeré zveřejňování týkající se fondu – s výjimkou zveřejňování hodnot zjišťovaných podle § 6 – se vztahuje § 10
rakouského zákona o kapitálovém trhu (KMG). Zveřejňování se uskutečňuje
-
buď otištěním úplného znění v Úředním věstníku Wiener Zeitung nebo
-
tak, že výtisky zveřejněné skutečnosti budou k dispozici v dostatečném množství a zdarma v sídle Investiční
společnosti a na obchodních místech a datum zveřejnění a místa, na kterých budou výtisky k dispozici, budou
oznámeny v Úředním věstníku Wiener Zeitung nebo
-
podle §10 odst. 3 písm. 3 KMG v elektronické podobě na internetových stránkách emitující kapitálové
společnosti.
§ 11 Změny statutu fondu
Investiční společnost může všeobecný a zvláštní statut fondu měnit se souhlasem dozorčí rady a depozitáře. Změna
statutu podléhá navíc schválení ze strany Úřadu pro dohled nad finančním trhem. Změna musí být zveřejněna a nabývá
účinnosti dnem uvedeným ve zveřejněném oznámení o změně statutu, nejdříve však 3 měsíce po zveřejnění této
skutečnosti.
§ 12 Výpověď a likvidace
1.
Investiční společnost může vypovědět správu fondu poté, co k tomu obdržela svolení od Úřadu pro dohled nad
finančním trhem, a při dodržení výpovědní lhůty v délce nejméně šesti měsíců, popř. pokud majetek fondu klesne
pod 370 000,- eur, bez výpovědní lhůty pouhým zveřejněním této výpovědi (§10).
2.
Pokud zanikne právo Investiční společnosti spravovat fond, řídí se správa fondu nebo jeho likvidace příslušnými
ustanoveními zákona o investičních fondech.
§ 12a Sloučení nebo převod majetku fondu
Investiční společnost může při dodržení § 3 odst. 2, popř. § 14 odst. 4 zákona o investičních fondech majetek podílového
fondu sloučit s majetkem jiného investičního fondu nebo převést majetek podílového fondu do majetku jiných
investičních fondů, popř. převzít majetek jiných investičních fondů do majetku podílového fondu.
20
ESPA STOCK BRICK
Zvláštní statut fondu
ESPA STOCK BRICK, podílového fondu v cenných papírech podle ustanovení § 20 ZIF (dále jen „investiční fond“)
Podílový fond v cenných papírech odpovídá směrnici 85/611/EHS.
§ 13 Depozitář
Depozitářem je Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft se sídlem ve Vídni.
§ 14 Obchodní místa, podílové listy
1. Obchodním místem pro nákup a odkup podílových listů a pro předávání výnosových listů je společnost Erste Bank der
oesterreichischen Sparkassen AG, Vídeň, a všechny její pobočky.
2. Pro Investiční fond jsou vydávány podílové listy s výplatou výnosů, podílové listy s reinvesticí výnosů a srážkou daně z
kapitálových výnosů a podílové listy s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálových výnosů, a to vždy na 1 podíl.
Podílové listy s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálových výnosů se v tuzemsku neprodávají.
Podílové listy jsou vedeny ve formě hromadných podílových listin. Podílové listy v listinné podobě proto nemohou být
vydávány.
3. Pokud jsou podílové listy vedeny ve formě hromadných podílových listin, připisuje výnosy podle § 28, resp. výplaty
podle § 29 na účet podílníka banka, která pro něj vede účet cenných papírů.
§ 15 Investiční nástroje a zásady investování
1. Pro fond smějí být nakupovány podle ustanovení paragrafů 4, 20 a 21 InvFG a paragrafů 16 a dalších statutů fondu
všechny druhy cenných papírů, nástroje peněžního trhu a jiné likvidní finanční investice, pokud se při jejich nabývání
dodržuje zásada diverzifikace rizika a pokud tím nejsou narušeny oprávněné zájmy podílníků.
2. Majetek fondu ESPA STOCK BRICK je investován podle následujících, demonstrativně popsaných investičních zásad:
a) Pro investiční fond jsou nabývány akcie podniků se sídlem nebo obchodní činností na tzv. nových trzích, zejména v
Brazílii, Rusku, Indii, Číně a Koreji; akcie mohou znít na eura i cizí měny.
b) Za účelem (částečného) zahrnutí komplexního průřezu všech investic smějí být nakupovány podíly investičních fondů
podle § 17 statutů fondu - bez ohledu na zemi sídla společnosti, která je obhospodařuje, a to max. do výše 10 %
majetku fondu ESPA STOCK BRICK.
c) Investice do majetkových hodnot podle § 18 tohoto statutu fondu mohou hrát jako investiční cíl podstatnou roli.
d) Investiční společnost si vyhrazuje právo kromě majetkových hodnot uvedených pod písmeny a) až c) investovat v
omezené míře i do jiných majetkových hodnot uvedených v bodě 1.
e) Nástroje finančních derivátů podle § 19 a § 19a tohoto statutu fondu jsou využívány nejen k minimalizaci rizika
(zajištění), ale zejména i jako aktivní investiční (spekulační) nástroj. Vztaženo na celkovou čistou hodnotu majetku
fondu mohou hrát nástroje finančních derivátů sloužící k zajištění rizika i nástroje finančních derivátů nesloužící k
zajištění rizika významnou roli.
3. Pokud jsou pro Investiční fond nakupovány cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, jejichž součástí je derivativní
instrument, je třeba, aby Investiční společnost tuto skutečnost zohlednila při dodržování ustanovení paragrafů 19 a
19a. Investice fondu do indexových finančních derivátů nejsou zahrnuty do investičních limitů stanovených v § 20
odst. 3 bod 5, 6, 7 a 8d InvFG.
21
Účetní rok 2007/08
4. Nabývání ne zcela splacených akcií nebo nástrojů peněžního trhu a odběrních práv na takovéto nástroje nebo jiných
ne zcela splacených finančních nástrojů je přípustný max. do výše 10 % majetku fondu.
§ 16 Burzy a organizované trhy
1.
Cenné papíry a instrumenty peněžního trhu smějí být nabývány, pokud:
-
jsou kótovány nebo obchodovány na regulovaném trhu podle §2 bodu 37 BWG;
-
jsou obchodovány na jakémkoli jiném uznávaném, regulovaném, veřejně přístupném a řádně fungujícím trhu
cenných papírů v některé ze zemí Evropského hospodářského prostoru;
-
jsou úředně kótovány na některé z burz třetích států uvedené v příloze;
-
jsou obchodovány na jakémkoli jiném uznávaném, regulovaném, veřejně přístupném a řádně fungujícím trhu
cenných papírů v některé ze třetích zemí uvedeném v příloze, nebo
-
pokud podmínky emise obsahují závazek, že je požádáno o úřední záznam nebo registraci k obchodování na některé
z výše uvedených burz nebo k obchodování na některém z výše uvedených jiných trhů a toto povolení bude uděleno
nejpozději do jednoho roku od zahájení emise cenných papírů.
2.
Nástroje peněžního trhu neobchodované na regulovaném trhu, které jsou zpravidla obchodované na peněžním trhu,
jsou likvidní a jejich hodnotu lze kdykoliv přesně určit, mohou být pro Investiční fond nakupovány, pokud emise
nebo sám emitent podléhají předpisům o ochraně investorů a ochraně vkladů nebo
-
jsou vydávány nebo garantovány státním, regionálním nebo místním subjektem nebo centrální bankou členské
země, Evropskou bankou, Evropskou unií nebo Evropskou investiční bankou, třetí zemí nebo, pokud je tato země
federací, spolkovou zemí této federace, nebo mezinárodním subjektem veřejnoprávního charakteru, jehož členem je
alespoň jedna členská země, nebo
-
jsou vydávány podnikem, jehož cenné papíry (vyjma nových emisí) jsou obchodovány na regulovaných trzích
uvedených v bodě 1, nebo
-
jsou vydávány nebo garantovány institucí, která je podřízena dohledu podle kritérií stanovených v komunitárním
právu, nebo jsou vydávány nebo garantovány institucí, která podléhá dohledu a dodržuje jeho podmínky, které jsou
podle názoru Úřadu pro dohled nad finančním trhem minimálně tak přísné jako podmínky dohledu podle
komunitárního práva, nebo
-
jsou vydávány jinými emitenty, kteří spadají do kategorie, která byla ze strany Úřadu pro dohled nad finančním
trhem schválena, pokud pro investice do těchto nástrojů platí srovnatelné předpisy na ochranu investorů a pokud se
jedná v případě takového emitenta o podnik s vlastním kapitálem v minimální výši 10 milionů eur, který zpracovává
a zveřejňuje svou účetní závěrku podle předpisů směrnice 78/660/EHS, nebo se jedná o právní subjekt, který v
rámci jedné podnikové skupiny zahrnující jednu nebo více společností kótovaných na burze, je zodpovědný za
financování této skupiny, nebo se jedná o právní subjekt, který má financovat krytí závazků v cenných papírech
využitím úvěrového rámce poskytnutého ze strany banky.
3.
Celkem smí být investováno nejvýše 10 % majetku fondu do cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které
nesplňují předpoklady uvedené v bodě 1 a 2.
§ 17 Podíly investičních fondů
1. Podíly investičních fondů (= investiční fondy a investiční společnosti otevřeného typu), které splňují podmínky
směrnice 85/611/EHS (o subjektech kolektivního investování do cenných papírů), smějí být nakupovány společně
s investičními fondy podle následujícího bodu 2 až do celkové výše 10 % majetku fondu, a to za předpokladu, že ani
tyto investiční fondy nesmějí investovat více jak 10 % majetku fondu do podílů jiných investičních fondů.
2. Podíly investičních fondů, které nesplňují podmínky směrnice 85/611/EHS (o subjektech kolektivního investování) a
- jejichž výlučným cílem je investování peněz získaných od veřejnosti na společný účet podle zásady rozložení rizika do
cenných papírů a jiných likvidních finančních nástrojů, a
22
ESPA STOCK BRICK
- jejichž podíly jsou odkupovány nebo vypláceny na žádost podílníka bezprostředně nebo zprostředkovaně k tíži
majetku investičního fondu, smějí být nakupovány společně s investičními fondy podle předcházejícího bodu 1 do
celkové výše 10 % majetku fondu, za předpokladu, že
a) ani tyto investiční fondy nesmějí investovat více jak 10 % majetku fondu do podílů jiných investičních fondů a
b) tyto investiční fondy jsou registrovány podle právních předpisů, které je podřizují dohledu, který je podle názoru
Úřadu pro dohled nad finančním trhem rovnocenný dohledu podle komunitárního práva a existuje dostatečná záruka
spolupráce mezi dotyčnými úřady, a
c) úroveň ochrany podílníků je rovnocenná ochraně, kterou požívají podílníci investičních fondů, které splňují podmínky
směrnice 85/611/EHS (o subjektech kolektivního investování do cenných papírů), a zejména předpisy o oddělené
úschově zvláštního majetku, o přijetí úvěru, poskytnutí úvěru a prázdných prodejích cenných papírů a nástrojů
peněžního trhu jsou rovnocenné s požadavky směrnice 85/611/EHS, a
d) o obchodní činnosti jsou pořizovány pololetní a výroční zprávy, které umožňují učinit si obraz o majetku a závazcích,
výnosech a transakcích ve sledovaném období.
3. Pro Investiční fond smějí být nakupovány také podíly investičních fondů, které jsou bezprostředně nebo
zprostředkovaně spravovány stejnou investiční společností nebo společností, se kterou je Investiční společnost
svázána společnou správou, managementem nebo významnou přímou nebo nepřímou majetkovou účastí.
4. Podíly jednoho a téhož investičního fondu smějí být nakupovány max. do výše 10 % majetku fondu.
§ 18 Vklady na viděnou a vypověditelné vklady
1.
Fond smí udržovat zůstatky na bankovních účtech ve formě vkladů na viděnou nebo vypověditelných vkladů s dobou
splatnosti nejvýše 12 měsíců. Minimální zůstatek na bankovních účtech není předepsán a výše vkladů není omezena.
2.
Ustanovení bodu 1 je všeobecné povahy. Investiční fond smí nakupovat majetkové hodnoty specifikované v bodě 1
podle zásad investiční politiky uvedených v § 15.
§ 19 Deriváty
1.
Pro Investiční fond mohou být využívány odvozené finanční nástroje (deriváty), včetně rovnocenných nástrojů
účtovaných v hotovosti, které jsou obchodované na některém z regulovaných trhů uvedených v § 16, pokud se u
základního majetku jedná o cenné papíry, nástroje peněžního trhu a jiné likvidní finanční investice ve smyslu § 15,
nebo o finanční indexy, úrokové sazby, směnné kursy nebo měny, do kterých Investiční fond může podle svých
zásad investiční politiky (§ 15) investovat.
2.
Celkové riziko spojené s deriváty nesmí překročit celkovou čistou hodnotu majetku fondu. Při výpočtu rizika se bere
v potaz tržní hodnota základního majetku, riziko výpadku, budoucí výkyvy trhu a vypořádací lhůta jednotlivých pozic.
3.
Investiční fond smí jako součást své investiční strategie využívat deriváty v rámci investičních limitů stanovených v
§ 20 odst. 3 bod 5, 6, 7, 8a a 8d ZIF, pokud celkové riziko spojené se základním majetkem nepřekročí tyto investiční
limity.
4.
Ustanovení bodu 1 až 3 je všeobecné povahy. Investiční fond smí finanční nástroje uvedené v bodě 1 využívat
podle zásad investiční politiky uvedených v § 15.
§ 19a Deriváty OTC
1.
Investiční fond může využívat odvozené finanční nástroje, které nejsou obchodovány na burze (deriváty OTC),
pokud
a)
se u základního majetku jedná o majetek podle § 19 bod 1,
b)
je protistrana institucí, která podléhá dohledu a která byla schválena vyhláškou Úřadu pro dohled nad finančním
trhem
23
Účetní rok 2007/08
c)
deriváty OTC podléhají spolehlivému a přezkoumatelnému ocenění na bázi denních hodnot a mohou být kdykoliv na
základě iniciativy Investičního fondu za přiměřenou aktuální hodnotu prodány, zlikvidovány nebo vykompenzovány
protiobchodem
d)
jsou investovány v rámci investičních limitů stanovených v § 20 odst. 3 bod 5, 6, 7, 8a a 8d ZIF a celkové riziko
základních hodnot nepřekročí tyto limity.
2.
Riziko výpadku u obchodů Investičního fondu s deriváty OTC nesmí překročit následující limity:
a)
pokud je protistranou úvěrová instituce, 10 % majetku fondu,
b)
jinak 5 % majetku fondu.
3.
Ustanovení bodu 1 a 2 je všeobecné povahy. Investiční fond smí finanční nástroje uvedené v bodě 1 využívat podle
zásad investiční politiky uvedených v § 15.
§ 19b Value at Risk
Není ve fondu používáno.
§ 20 Přijetí úvěru
Investiční společnost smí na účet Investičního fondu přijímat krátkodobé úvěry až do výše 10 % majetku fondu.
§ 21 Repo operace
Investiční společnost je do výše investičních limitů stanovených v ZIF oprávněna na účet Investičního fondu nakupovat
do majetku fondu majetek se závazkem prodávajícího k zpětnému odkupu tohoto majetku v předem určeném termínu a
za předem stanovenou cenu.
§ 22 Úrokové swapové operace
Investiční společnost je oprávněna v rámci investičních limitů stanovených v ZIF vyměňovat variabilní úrokové nároky za
pevně stanovené úrokové nároky nebo pevně stanovené úrokové nároky za variabilní úrokové nároky, pokud jsou
úhrady úroků v majetku fondu vyváženy úrokovými nároky z majetku fondu stejného druhu.
§ 23 Devizové swapové operace
Investiční společnost je oprávněna v rámci investičních limitů stanovených v ZIF vyměňovat majetek fondu za majetek,
který zní na jinou měnu.
§ 24 Zápůjčka cenných papírů
Investiční společnost je oprávněna v rámci investičních limitů stanovených v ZIF převádět na dobu určitou vlastnictví
k cenným papírům na třetí osoby až do výše 30 % majetku fondu v rámci všeobecně uznávaného systému půjčování
cenných papírů, a to za podmínky, že je třetí osoba zavázána po uplynutí předem stanovené zápůjční lhůty převést
vlastnictví k cenným papírům zpět.
§ 25 Způsoby emise a odkupu
Výpočet hodnoty podílu podle § 6 se provádí v EUR.
Emisní přirážka na úhradu emisních nákladů společnosti činí 4,00 %. Při výpočtu emisní ceny se výsledná částka
zaokrouhluje nahoru na celý cent. Odkupní cena se rovná hodnotě podílu.
Vydávání podílů zásadně není omezeno. Investiční společnost si však vyhrazuje právo vydávání podílových listů dočasně
nebo zcela zastavit.
24
ESPA STOCK BRICK
§ 26 Účetní rok
Účetním rokem Investičního fondu je období od 1. listopadu do 31. října následujícího kalendářního roku.
§ 27 Správní poplatky, náhrada výdajů
Investiční společnost obdrží za činnost správce měsíční odměnu až do výše 0,15 % majetku fondu, která se počítá z
hodnoty majetku fondu na konci každého měsíce.
Investiční společnost má dále nárok na náhradu všech výdajů, které jí vznikly v souvislosti se správou, obzvláště nákladů
na povinné zveřejňování informací, poplatků za úschovu cenných papírů, poplatků depozitáři, nákladů na audit,
poradenství a účetní závěrky.
§ 28 Použití výnosů u podílových listů s výplatou výnosů
Výnosy dosažené v průběhu účetního roku jsou po úhradě nákladů vypláceny majitelům podílových listů s výplatou
výnosů od 1. února následujícího účetního roku případně proti odevzdání výnosového listu, a to v plné výši, pokud se
jedná o úroky a dividendy, nebo ve výši dle uvážení Investiční společnosti, pokud se jedná o zisky z prodeje majetku
fondu včetně odběrních práv. Zbývající část výnosů se převádí do dalšího účetního období.
§ 29 Použití výnosů u podílových listů se srážkou daně z kapitálových výnosů
(podílové listy s částečnou reinvesticí výnosů)
Výnosy dosažené v průběhu účetního roku nejsou po úhradě nákladů vypláceny. U podílových listů s částečnou
reinvesticí výnosů se od 1. února následujícího účetního roku vyplácí částka stanovená podle §13 3. věty ZIF. Tuto
částku je nutné, v případech, kterých se to týká, použít na úhradu daně z kapitálových výnosů připadající na výnos
z podílového listu.
§ 29a Použití výnosů u podílových listů bez srážky daně z kapitálových výnosů
(podílové listy s úplnou reinvesticí výnosů)
Výnosy dosažené v průběhu účetního roku nejsou po úhradě nákladů vypláceny. U tohoto druhu podílových listů
s úplnou reinvesticí výnosů se podle § 13 3. věty ZIF nevyplácí žádný výnos.
Investiční společnost ve smlouvě s depozitářem zajistí, aby podílové listy s úplnou reinvesticí výnosů byly vydávány
pouze osobám, které v Rakousku průkazně nepodléhají neomezené daňové povinnosti, nebo osobám, u kterých jsou
splněny podmínky pro osvobození od daně z kapitálových výnosů podle § 94 bodu 5 zákona o dani z příjmu.
§ 30 Likvidace
Z čistého výtěžku likvidace obdrží depozitář odměnu ve výši 0,5 % majetku fondu.
25
Účetní rok 2007/08
Příloha k Zvláštnímu statutu fondu
Seznam burz s úředním obchodováním a seznam organizovaných trhů
(verze ke květnu 2006)
1. Burzy s úředním obchodováním a organizovanými trhy v členských státech Evropského hospodářského
prostoru
Podle článku 16 směrnice 93/22/EHS (směrnice o cenných papírech) musí každý členský stát vést aktuální seznam jím
schválených trhů s cennými papíry. Tento seznam je nutné předat ostatním členským státům a Komisi.
Komise je podle tohoto ustanovení povinna jednou ročně zveřejnit seznam regulovaných trhů, které jí byly nahlášeny.
V důsledku zjednodušení procesu schvalování a specializace na jednotlivé segmenty obchodování podléhá seznam
„regulovaných trhů“ velkým změnám. Komise proto mimo ročního zveřejňování příslušného seznamu v Úředním věstníku
Evropských společenství zpřístupnila aktualizované vydání seznamu na svých oficiálních webových stránkách.
Aktuálně platný seznam regulovaných trhů je uveden na adrese:
http://www.fma.gv.at/de/fma/markttei/wertpapi/emittent/emittent.htm
v odkazu "Seznam regulovaných trhů (pdf)".
a dále
POLSKO
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVINSKO
ČESKÁ REPUBLIKA
MAĎARSKO
ESTONSKO
Varšava
Bratislava, RM-System Slovakia a Bratislava Options Exchange-BOB
Lublaň
Praha
Budapest
Talin
2. Burzy v evropských zemích mimo členské země Evropského společenství
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
BOSNA A HERCEGOVINA
SRBSKO, Bosna a Hercegovina
CHORVATSKO
ŠVÝCARSKO
SRBSKO A ČERNÁ HORA
TURECKO
BULHARSKO
RUMUNSKO
Sarajevo
Banja Luka
Záhřeb, Varaždin
SWX Swiss-Exchange
Bělehrad
Istanbul (pouze „Národní trh“)
Sofia (Bulgarien Stock Exchange)
Bukurešť (Bucharest Stock Exchange)
3. Burzy v mimoevropských zemích
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
ARGENTINA
AUSTRÁLIE
BRAZÍLIE
CHILE
HONGKONG
INDIE
INDONÉZIE
IZRAEL
JAPONSKO
KANADA
KOREA
MALAJSIE
MEXIKO
NOVÝ ZÉLAND
FILIPÍNY
SINGAPUR
JIŽNÍ AFRIKA
Buenos Aires
Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
Rio de Janeiro, Sao Paulo
Santiago
Hongkong Stock Exchange
Bombay
Jakarta
Tel Aviv
Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima
Toronto, Vancouver, Montreal
Soul
Kuala Lumpur
Mexiko City
Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland
Manila
Singapore Stock Exchange
Johannesburg
26
ESPA STOCK BRICK
3.18. TAIWAN
3.19. THAJSKO
3.20. USA
3.21. VENEZUELA
Taipei
Bangkok
New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock Exchange (NYSE), Los
Angeles/Pacific Stock Exchange, San Francisco/ Pacific Stock Exchange, Philadelphia,
Chicago, Boston, Cincinnati
Caracas
4. Organizované trhy v zemích mimo členské země Evropského společenství
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
JAPONSKO
KANADA
KOREA
ŠVÝCARSKO
4.5. USA
Over the Counter Market
Over the Counter Market
Over the Counter Market
SWX Swiss-Exchange, BX Berne eXchange; Over the Counter Market členů asociace
International Securities Market Association (ISMA), Curych
Over the Counter Market v systému NASDAQ, Over the Counter Market (trhy
organizované NASD jako Over-the-Counter Equity Market,Municipal Bond Market,
Government Securities Market, Corporate Bonds and Public Direct Participation
Programs) Over the Counter Market pro Agency Mortgage Backed Securities
5. Burzy s finančními termínovými kontrakty a opcemi
5.1. ARGENTINA
5.2. AUSTRÁLIE
5.3. BRAZÍLIE
5.4. KANADA
5.5. HONG KONG
5.6. JAPONSKO
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
NOVÝ ZÉLAND
FILIPÍNY
SINGAPUR
JIŽNÍ AFRIKA
ŠVÝCARSKO
USA
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Australian Options Market, Sidney Futures Exchange Ltd.
Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock
Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
Hong Kong Futures Exchange Ltd.
Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo
Stock Exchange
New Zealand Futures and Options Exchange
Manila International Futures Exchange
Singapore International Monetary Exchange
Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
EUREX
American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade,
Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, Mid America Commodity Exchange, New
York Futures Exchange, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange, New
York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)
27
Účetní rok 2007/08
Srážková daň EU
Vyplacení úroků podílníkům fondů, kteří jsou fyzickou osobou s bydlištěm v jiné členské zemi EU, prostřednictvím tuzemského
platebního místa, podléhá (stejně jako inkaso v jejich prospěch) s platností od 1.7.2005 srážkové dani EU.
Podíly na úrocích, které jsou započteny do (skutečné nebo fiktivní) výplaty fyzické osobě s bydlištěm v Rakousku nebo právnické osobě,
nepodléhají srážkové dani EU. Pro provádění směrnice o srážkové dani EU bylo spolkovým ministrem financí určeno místo bydliště
podílníka v zemi, ve které má trvalou adresu.
Výše srážkové daně EU je do 30.6.2008 15% z úroků ve smyslu zákona o srážkové dani EU, od 1.7.2008 20 % a od 1.7.2011 35 %.
Výnosy nepodléhají žádné srážkové dani
- u podílových listů s výplatou výnosů, pokud netvoří více než 15% majetku fondu pohledávky ve smyslu zákona;
- u podílových listů s reinvesticí výnosů, pokud netvoří více než 40 % majetku fondu pohledávky ve smyslu zákona (toto procento se
snižuje od 1.1.2011 na 25 %).
Vyhodnocení, zda fond s ohledem na tyto hranice (15% resp. 40%) podléhá srážkové dani, je prováděno prostřednictvím tzv. „Asset
Test“ podle výše zmíněných směrnic. Výsledek tohoto testu vede k zařazení fondu na období ode dne po výplatě do dne výplaty v
následujícím roce.
ESPA STOCK BRICK
Účetní rok:
Výplata (dle statutu):
1.11.2007 – 31.10.2008
02.02.2009
podíly s
reinvesticí výnosů
AT0000506316
Hodnoty na podíl v:
výsledek Asset testu pro rok do dne výplaty včetně (viz výše)
srážková daň EU pro (fiktivní) výplatu
výsledek Asset testu pro rok ode dne výplaty (viz výše)
podíly s
reinvesticí výnosů
AT0000506324
AT0000506340
EUR
podíly s úplnou
reinvesticí výnosů
AT0000506332
nepodléhající dani
nepodléhající dani
nepodléhající dani
-
-
-
podléhající dani
nepodléhající dani
nepodléhající dani
EUR
EUR
28
ESPA STOCK BRICK
Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H.
Hlavní nabídka (nejdůležitější fondy pro soukromé investory)
Fondy peněžního trhu
Dluhopisové fondy - euro
Dluhopisové fondy – euro a cizí měny
Akciové fondy – podle regionů
Akciové fondy – podle odvětví a oblastí
Strategické fondy
Alternativní investice
Dlouhodobé investice
Penzijní fondy
ESPA CASH DOLLAR
ESPA CASH EMERGING-MARKETS
ESPA CASH EURO-PLUS
ESPA SELECT CASH
ESPA BOND COMBIRENT
ESPA BOND EURO-CORPORATE
ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT
ESPA BOND EURO-RENT
ESPA BOND EURO-TREND
ESPA BOND MORTGAGE
ESPA BOND USA-CORPORATE
ESPA SELECT BOND
ESPA BOND DANUBIA
ESPA BOND DOLLAR
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE
ESPA BOND EMERGING-MARKETS
ESPA BOND EUROPE
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD
ESPA BOND USA-HIGH YIELD
ESPA PORTFOLIO BOND
ESPA SELECT BOND DYNAMIC
ESPA BEST OF AMERICA
ESPA BEST OF EUROPE
ESPA BEST OF WORLD
ESPA SELECT STOCK
ESPA STOCK AMERICA
ESPA STOCK BRICK
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING
ESPA STOCK GLOBAL
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS
ESPA STOCK JAPAN
ESPA STOCK VIENNA
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY
ESPA STOCK BIOTEC
ESPA STOCK COMMODITIES
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY
ESPA WWF STOCK UMWELT
ESPA PORTFOLIO CREATIVE
ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19
ESPA PORTFOLIO TARGET
ESPA SELECT INVEST
ESPA SELECT MED
ESPA ALTERNATIVE MULTISTRATEGIE
ESPA BOND-MÜNDELRENT
ESPA VINIS FONDS
ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE
ESPA WWF STOCK UMWELT
ESPA VORSORGE CLASSIC 03 až 08
29
Účetní rok 2007/08
Všechny fondy ESPA (celkový přehled vč. hlavní nabídky)
ESPA ALTERNATIVE EMERGING-MARKETS
ESPA ALTERNATIVE MULTISTRATEGIE
ESPA BEST OF AMERICA
ESPA BEST OF EUROPE
ESPA BEST OF HEALTHCARE
ESPA BEST OF INNOVATION
ESPA BEST OF JAPAN
ESPA BEST OF WORLD
ESPA BOND BRIK CORPORATE
ESPA BOND COMBIRENT
ESPA BOND CONVERTIBLE
ESPA BOND CORPORATE BB
ESPA BOND DANUBIA
ESPA BOND DOLLAR
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE
ESPA BOND EMERGING-MARKETS
ESPA BOND EURO-CORPORATE
ESPA BOND EURO-LONGTERM
ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT
ESPA BOND EUROPE
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD
ESPA BOND EURO-RENT
ESPA BOND EURO-RESERVA
ESPA BOND EURO-TREND
ESPA BOND FINANCIALS
ESPA BOND INFLATION-LINKED
(do 1.8.08 ESPA BOND USA-REAL)
ESPA BOND INTERNATIONAL
ESPA BOND MORTAGE
ESPA BOND SYSTEM
ESPA BOND USA-CORPORATE
ESPA BOND USA-HIGH YIELD
ESPA BOND YEN
ESPA CASH ASSET BACKED
ESPA CASH CORPORATE-PLUS
ESPA CASH DOLLAR
ESPA CASH EMERGING-MARKETS
ESPA CASH EURO
ESPA CASH EURO-MIDTERM
ESPA CASH EURO-PLUS
ESPA CASH FORINT
ESPA CASH SYSTEM-PLUS
Alternativní investice do nových (emerging) trhů
Hedge fond fondů, alternativní investice
Americké akciové fondy
Evropské akciové fondy
Akciové fondy z oblasti farmacie, biotechnologie,
Globální akciové fondy z oblasti technologií
Japonské akciové fondy
Globální akciové fondy
Podnikové dluhopisy s emerging trhů, proti měnovému riziku je
fond většinou zajištěn do EUR
Dluhopisy v EUR, převážně rakouské státní dluhopisy
Mezinárodní směnitelné obligace, zajištění proti měnovému riziku
Vysoce výnosné podnikové dluhopisy s průměrným ratingem „BB“
a zajištěním proti měnovému riziku do EUR
Státní dluhopisy střední a východní Evropy
Státní dluhopisy v USD, bez zajištění proti měnovému riziku
Podnikové obligace v USD, bez zajištění proti měnovému riziku
Dluhopisy z nových trhů, trvalé zajištění proti měnovému riziku
Podnikové obligace v EUR
Státní dluhopisy v EUR s dobou do splatnosti delší než 7 let
Dluhopisy požívající sirotčí jistoty v EUR
Panevropské dluhopisy, převážně v EUR
Vysoce výnosné podnikové dluhopisy, zajištění proti měnovému
riziku
Dluhopisy v EUR, převážně rakouské státní dluhopisy
Dluhopisy v EUR
Státní dluhopisy v EUR
Dluhopisy v EUR, převážně bankovní dluhopisy, uplatňován
přístup absolute return
Globální (převážně) státní dluhopisy s ochranou proti inflaci,
zajištění proti veškerému měnovému riziku
Mezinárodní dluhopisy
Americké hypoteční zástavní listy, trvale zajištěné proti
měnovému riziku
Dluhopisové fondy v eur s emisí před 01.03.2001
Podnikové dluhopisy, zajištěné proti měnovému riziku
Vysoce výnosné americké podnikové dluhopisy, trvale zajištěné
proti měnovému riziku
Dluhopisy v JPY, bez zajištění proti měnovému riziku
Investice do cenných papírů krytých aktivy, výhradně papíry
investičního stupně
Fond blízký fondu pen. trhu, dluhopisy s krátkou dobou splatnosti
Fond blízký fondu peněžního trhu v USD
Fond blízký fondu peněžního trhu investující na emerging trzích
Fond blízký fondu peněžního trhu v EUR
Dluhopisy v EUR se středně dlouhou dobou splatnosti
Fond blízký fondu peněžního trhu v EUR
Fond blízký fondu peněžního trhu v maďarských forintech, bez
zajištění proti měnovému riziku
Fond blízký fondu peněžního trhu investující do emisí před
01.03.2001
30
ESPA STOCK BRICK
ESPA GARANT ASIA
ESPA GARANT BEST CHOICE
ESPA GARANT BRIC
ESPA GARANT CHINA
ESPA GARANT COMMODITIES
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30
(do 18.8.08 ESPA PRO MIX)
ESPA PORTFOLIO BALANCED 50
(do 1.9.08 ESPA PRO INVEST)
ESPA PORTFOLIO BOND
ESPA PORTFOLIO CREATIVE
ESPA PORTFOLIO EQUITY
ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19
ESPA PORTFOLIO TARGET
ESPA PORTFOLIO TARGET 4
ESPA PROTECT EUROPE
ESPA PROTECT NEW EUROPE
ESPA SELECT BOND
ESPA SELECT BOND DYNAMIC
ESPA SELECT CASH
ESPA SELECT INVEST
ESPA SELECT MED
ESPA SELECT STOCK
ESPA SELECT STOCK-PLUS
ESPA STOCK ADRIATIC
ESPA STOCK AGRICULTURE
ESPA STOCK AMERICA
ESPA STOCK AMERICA VALUE
ESPA STOCK ASIA EMERGING
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY
ESPA STOCK BIOTEC
ESPA STOCK BRICK
ESPA STOCK COMMODITIES
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING
ESPA STOCK EUROPE-GROWTH
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY
ESPA STOCK EUROPE-VALUE
ESPA STOCK FINANCE
ESPA STOCK GLOBAL
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKET
ESPA STOCK INTERNET-INFRA
ESPA STOCK ISTANBUL
Investice do růstových trhů se zajištěním proti kurzovému riziku,
se splatností 30.11.2012
Uzavřený fond s garancí vloženého kapitálu a splatností
31.07.2013
Investice do růstových trhů se zajištěním proti kurzovému riziku,
se splatností 12.11.2013
Investice do surovinových trhů se zajištěním kapitálu a splatností
29.03.2013
Investice do růstových trhů se zajištěním proti kurzovému riziku,
se splatností 29.02.2012
Fond s variabilním složením portfolia (podíl akcií max. 30 %),
koncept „absolute return“
Fond s variabilním složením portfolia (podíl akcií max. 30 %),
koncept „absolute return“
Dluhopisový smíšený fond
Alternativní investice
Fond s variabilním složením portfolia (podíl akcií 0 % až 100 %),
koncept „absolute return“
Smíšený fond fondů (invest. horizont), koncept Total Return
Smíšený fond fondů, koncept zajištění hodnoty
Smíšený fond fondů, koncept zajištění hodnoty
Jisté výnosy s možností růstu, se splatností 31.05.2012
Jisté výnosy s možností růstu, se splatností 31.10.2012
Fond fondů – EPSA dluhopisové fondy
Fond fondů - dluhopisy
Fond fondů – EPSA fondy peněžního trhu
Smíšený fond fondů, až 50% akciových fondů
Smíšený fond fondů, až 25% akciových fondů
Globální akciový fond fondů, 100% akciových fondů
Konzervativní fond investující podle alokace aktiv (regiony,
odvětví, témata)
Akcie z jihovýchodní Evropy
Globální firmy ze surovinového sektoru se zaměřením na
zemědělství
Akcie USA, TOP 100 akcií (index S&P 100)
Americké akcie s čistou hodnotou majetku
Fond tvořený akciemi z Asie (vyjme Japonska)
Akciový fond se zaměřením na infrastrukturu
Akciový fond, investice do nemovitostních akcií v oblasti Asie a
Pacifiku
Akcie biotechnologických podniků
Akciový fond investující na emerging trzích
Globální firmy ze surovinového odvětví
Panevropské akcie
Akcie ze střední a východní Evropy
Evropské růstové akcie
Akcie evropských nemovitostí
Evropské akcie – čistá hodnota majetku
Akcie finančního sektoru
Mezinárodní vysoce kapitalizované akcie (blue chips)
Investice do akcií z rychle se rozvíjejících (emerging) trhů
Globální akcie podniků zaměřujících se na internet a
infrastrukturu
Turecké akcie
31
Účetní rok 2007/08
ESPA STOCK JAPAN
ESPA STOCK MIDDLE EAST AND AFRICAN
MARKETS
ESPA STOCK NEW CONSUMER
ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTIVE
ESPA STOCK NTX
ESPA STOCK PHARMA
ESPA STOCK RUSSIA
ESPA STOCK TECHNO
ESPA STOCK VIENNA
ESPA VINIS BOND
ESPA VINIS CASH
ESPA VINIS STOCK AUSTRIA
ESPA VINIS STOCK EUROPE
ESPA VINIS STOCK EUROPE-EMERGING
ESPA VINIS STOCK GLOBAL
ESPA VORSORGE CLASSIC /03
ESPA VORSORGE CLASSIC /04
ESPA VORSORGE CLASSIC /05
ESPA VORSORGE CLASSIC /06-07
ESPA VORSORGE CLASSIC /08
ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE
ESPA WWF STOCK UMWELT
Japonské akcie
Akciové trhy Středního východu, Afriky a vybrané země jako
Izrael nebo Turecko
Celosvětový akciový fond (s vysokým podílem emerging trhů)
Středoevropské akcie, aktivně řízený fond
Středoevropské akcie (index NTX), indexový fond, obchodování
možné na Vídeňské burze
Globální akcie farmaceutických podniků
Akciový fond Ruska a SNS
Globální akcie z oblasti technologií
Rakouské akcie
Dlouhodobé dluhopisy v euru
Dlouhodobé dluhopisy blízké peněžnímu trhu
Dlouhodobé rakouské akcie
Dlouhodobé evropské akcie
Aktivně řízený akciový fond se zaměřením na střední a východní
Evropu
Dlouhodobé celosvětové akcie
Penzijní fond se státní podporou
Penzijní fond se státní podporou
Penzijní fond se státní podporou
Penzijní fond se státní podporou
Penzijní fond se státní podporou
Tématický fond vhodný pro dlouhodobou investici
Globální akcie ekologických podniků
Fondy spořitelen
Fondy spořitelny Salzburger Sparkasse:
SALZBURGER SPARKASSE BOND AUSTRIA
SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANY
SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVEST
SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND
SALZBURGER SPARKASSE TOP OF WORLD
Dluhopisy v EUR, rakouští emitenti
Dluhopisy v EUR, převážně němečtí emitenti
Smíšený fond fondů, cca. 50% akciových fondů
Smíšený fond fondů, cca. 25% akciových fondů
Globální akciový fond fondů
Fondy banky Steiermärkische Bank und Sparkassen AG:
TOP I – DER STABILE
TOP II – DER FLEXIBLE
TOP III – DER AKTIVE
TOP IV – DER PLANENDE
TOP V – DER OFFENSIVE
Ostatní fondy spořitelen:
DELPHIN INVEST
GLOBALER PERFORMER
Akciový fond fondů Spořitelny Knittelfeld AG
PIZ BUIN GLOBAL
SELECT AKTIEN-DACHFONDS
SELECT ANLEIHEN-DACHFONDS
WILDER KAISER
Smíšený fond fondů, přibližně 20% akciových fondů
Smíšený fond fondů, až 70% akciových fondů
Akciový fond fondů
Fond fondů
Oborový fond fondů
Globální akciový fond fondů
Globální akciový fond fondů
Akciový fond fondů, Voralberger Sparkasse
Fond fondů, Wiener Neustädter Sparkasse
Fond fondů, Wiener Neustädter Sparkasse
Fond fondů, Sparkasse Kufstein
32

Podobné dokumenty

Raiffeisen – Pacifický akciový fond

Raiffeisen – Pacifický akciový fond Výnosy z dividend (vč. ekvivalentu dividend) Ostatní výnosy

Více

Raiffeisen – Východoevropský akciový fond

Raiffeisen – Východoevropský akciový fond charakterizován značným tlakem na prodej, což přivedlo japonské akciové indexy k nejspodnější hranici za posledních 26 let. Naděje na stabilizaci světové ekonomiky a zlepšení situace ve finančním s...

Více

Raiffeisen – Akciov rozvíjejících se trhů vý fond ů

Raiffeisen – Akciov rozvíjejících se trhů vý fond ů s výplatou výnosů Částka použitá k reinvestici výnosů Výplata podle § 13 (3) zákona o IF Změna hodnoty v %

Více

Raiffeisen – Euroasijský akciový fond

Raiffeisen – Euroasijský akciový fond Mgr. Sheila TALEBIZADEH, Mgr. Daniela UHLIKKLIEMSTEIN, Dr. Marina ZENKER Strana 4

Více

ESPA STOCK BRICK

ESPA STOCK BRICK Mgr. Wolfgang TRAINDL (předseda) Mgr. Dr. Gerhard FABISCH (místopředseda) Mgr. Dr. Kurt STÖBER (místopředseda) Mgr. Rupert ASCHER

Více

Raiffeisen- EmergingMarkets

Raiffeisen- EmergingMarkets Realizované zisky z cenných papírů Realizované zisky z derivativních nástrojů Realizované ztráty z cenných papírů Realizované ztráty z derivátových nástrojů

Více