(IT)/ Yasmeen Godder (IL): GUT GIFT Slavná

Komentáře

Transkript

(IT)/ Yasmeen Godder (IL): GUT GIFT Slavná
6. + 7. 6. | 20:00 | PONEC – divadlo pro tanec | Dance NEWs I
Francesca Foscarini (IT)/ Yasmeen Godder (IL): GUT GIFT
Slavná izraelská choreografka Yasmeen Godder se nezdráhá otevírat stavidla hlubokým
proudům podvědomí a nechat je narážet na pravidly kontrolované sociální vědomí.
Godder tím budí rozruch na světovém choreografickém nebi bezmála dvacet let. Ke
spolupráci ji oslovila výrazná postava současné mladé italské taneční generace Francesca
Foscarini. Vzniklo sólo, které je strhující intimní interakcí mezi vnitřním a vnější
prostorem, mezi tělem a myslí, viděným a tušeným.
"Okouzlující “dialog”, který na první pohled zaujme především motivem kývání, ztrátou
kontroly v pohybu a prudkými výbuchy energie. Kdykoli se tanečnice zastaví v rohu, jakoby si
měřila další akční rádius, teritorium, nad které ještě může svou vládu rozšířit. Foscarini
prostoru vládne neuvěřitelnou silou, kterou sama z jeviště vysílá v nezměrných proudech."
(Giuseppe di Stefano, “Il sole 24 ore” – as seen at Gender Bender, Bologna 2014)
Choreografie: Yasmeen Godder
Tvorba a performance: Francesca Foscarini
Dramaturgie: Itzik Giuli
Výzkumný poradce: Dalia Chaimsky
Hudba: Hajasch
Světelný design: Rocco Giansante
Technické zabezpečení: Matteo Fantoni
Obrazy a video: Matteo Maffesanti
Propagace a komunikace: Cristina Perez Sosa
Některý materiál pro tuto práci byl vyvinut s: Dalia Chaimsky in the work Storm End
Come Equilibrio Award Rome 2013 pro Performera
Produkce: Fondazione Musica per Roma
Koproducenti: Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis (FR),
Centro per la Scena Contemporanea di Bassano del Grappa (IT), Yasmeen Godder Studio,
Jaffa Tel-Aviv (IL)
Za podpory: Uovo e Next Laboratorio per la produzione e la distribuzione dello spettacolo
dal vivo lombardo – Edizione 2013 (IT), Israeli Embassy, Cultural Office
Ve spolupráci s: VAN associazione culturale
Délka: 25 min
Francesca Fosacarini je všestranná italská tanečnice a nadějná choreografka, která vyspěla v
přední osobnost mladé italské taneční generace především vlastním studiem a spoluprací
s velkými osobnostmi současného tance a divadla, mezi něž patří například italský režisér
Roberto Castello, choreografové Emio Greco (NL), Iris Erez (IL), Nigel Charnock (UK), Sara
Wiktorowicz (NL), Yasmeen Godder (IL) a řada dalších. Jako tanečnici cení odborníci její
vynikající techniku, emocionální působivost a silnou jevištní prezentaci. Jako choreografka
získala Francesca několik ocenění – například choreografie Cantando sulle ossa (2011)
obdržela hlavní cenu poroty v kategorii sólo na Masdanza – mezinárodním tanečním
festivalu na Kanárských ostrovech - a stejně jako dílo Gut Gift se dostala do výběru
Aerowaves – evropské platformy mladých choreografů.
6. + 7. 6. | 20:00 | PONEC – dance venue | Dance NEWs I
Francesca Foscarini (IT)/ Yasmeen Godder (IL): GUT GIFT
Renowned Israeli choreographer Yasmeen Godder does not hesitate to open the
floodgates to the deep currents of the subconscious and let it run counter to the rules of
controlled social consciousness. Godder has been shaking up the world of choreography
for nearly 20 years. Now she has joined forces with prominent figure of the young Italian
dance generation Francesca Foscarini. Together they have created a solo that is a
captivating, intimate interaction between inner and outer space, between body and mind,
the seen and the sensed.
Choreography: Yasmeen Godder
Creating and performing: Francesca Foscarini
Dramaturgy: Itzik Giuli
Research advisor: Dalia Chaimsky
Music: Hajasch
Light design: Rocco Giansante
Technical care: Matteo Fantoni
Images and video: Matteo Maffesanti
Promotion and communication: Cristina Perez Sosa
Some material for this work was developed with: Dalia Chaimsky in the work Storm End
Come
Equilibrio Award Rome 2013 for Performer
Production: Fondazione Musica per Roma
Coproducers: Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis (FR),
Centro per la Scena Contemporanea di Bassano del Grappa (IT), Yasmeen Godder Studio,
Jaffa Tel-Aviv (IL)
With the support: Uovo e Next Laboratorio per la produzione e la distribuzione dello
spettacolo dal vivo lombardo – Edizione 2013 (IT), Israeli Embassy, Cultural Office
In collaboration with: VAN associazione culturale
Duration: 25 min
Francesca Foscarini is a versatile Italian dancer and promising choreographer who has
become the leading figure in the young Italian generation of dancers, mainly thanks to her
own studies and cooperation with the greats of contemporary dance and theatre, such as
Italian director Roberto Castello, choreographers Emio Greco (NL), Iris Erez (IL) , Nigel
Charnock (UK), Sara Wiktorowicz (NL), Yasmeen Godder (IL) and many others. As a dancer,
she is admired for her excellent technique, emotional force and powerful stage presence. As
a choreographer Francesca has won several awards. For example, her choreography
Cantando sulle ossa (2011) won the main jury prize in the solo category at MASDANZA – The
International Contemporary Dance festival of the Canary Islands – and also as Gut Gift was
selected for Aerowaves – European platform for young choreographers.

Podobné dokumenty

zpravodaj_6_2016

zpravodaj_6_2016 narážet na pravidly kontrolované sociální vědomí.  Godder tím budí rozruch na světovém choreografickém nebi bezmála dvacet let. Ke spolupráci ji oslovila výrazná postava současné mladé italské tane...

Více