Vzpomínky mezi uměním a svíčkami Slavnost - leipziger

Komentáře

Transkript

Vzpomínky mezi uměním a svíčkami Slavnost - leipziger
Strana 2
KOMERČNÍ PŘÍLOHA
LipSko
Vzpomínky mezi uměním a svíčkami
Slavnost světla je umělecký projekt pro občany Lipska i pro jeho návštěvníky
Náročná umělecká inscenace, hudba a svíčky – letošní
Slavnost světla 9. října přiláká
na Augustovo náměstí desetitisíce Lipčanů a návštěvníků
města.
Již popáté si Lipsko Slavností
světla připomene Mírovou revoluci. S partnerskými zeměmi Českem a Slovenskem a s tématem
„Wie geht´s? Über Prag!“ obrací
tento občanský projekt svou pozornost opět na širší evropský
kontext. Pro pořadatele je pokračování v evropských tématech
logické. Události v Česku a na Slovensku jako např. Pražské jaro
roku 1968 a Sametová revoluce
v listopadu roku 1989 se ve vztahu k německým událostem ukázaly jako jejich předchůdce, průvodce a promotor.
tom stále daří představit komplexní téma podzim 89 přístupnou formou i mladé generaci.
„Na Slavnosti světla jsme se dosud každý rok umělecky zaměřili
na něco jiného. Po klasické hudbě, spojení klasiky a moderny
a choreografickém řešení jsme
si pro rok 2013 vybrali mluvené
slovo“, vysvětluje Jürgen Meier.
„To hraje mezi oběma zeměmi
stěžejní roli. Jedním z milníků
byla např. literární konference
v roce 1967, na které se řada spisovatelů intenzivně zasazovala
o svobodu v ČSSR, mezi jinými
Václav Havel, Ludvík Vaculík
a Milan Kundera“, zdůvodňuje
Marit Schulzová, vedoucí Slavnosti světla.
Hlavním bodem letošní Slavnosti světla je divadelní představení pod vedením autora
Umění spojuje
a režiséra Ralpha Oehmeho (viz
Slavnosti světla pod uměleckým článek na stránce 3). Kromě toho
vedením Jürgena Meiera se při- jsou všichni návštěvníci SlavnosSlavnost světla 2012: 20. výročí Německo-Maďarské smlouvy o přátelství byl podnětem pro zvolení tématu „Překonat hranice“. 30 000 návštěvníků přišlo a zažilo večer, který
nenechal nikoho chladným.
ti světla jako vždy srdečně zváni,
aby na Augustově náměstí vytvořili svíčkami planoucí číslici
„89“.
Společný prožitek
Výřez z letošního videohappeningu: Scény z Prahy v roce 1968.
Stoprocentní husí kůže
25 let Mírové revoluce
Rok 2014 přinese velké výročí: Lipsko bude slavit 25
let Mírové revoluce. Slavnost světla se z tohoto důvodu rozšíří do celého centra.
Podél historické trasy demonstrantů budou mezinárodní umělci pomocí světla, audia
a videa vytvářet měnící se
perspektivy a navozovat vztah
k současné realitě. Čtvrtstoletí
po Mírové revoluci bude možné znovu prožít ducha svobody
a občanskou sounáležitost.
Již v roce 2009 zvala Slavnost
světla k 20. výročí Mírové revoluce do centra města. 150 000
obyvatel a návštěvníků Lipska
přijalo toto pozvání a nechalo
se inspirovat a pohnout četnými uměleckými instalacemi.
Všichni společně vytvořili s desetitisíci svíčkami zářící nápis
„Lipsko 89“.
V roce 2009 připravila Slavnost světla
s četnými uměleckými projekty podél
vnitřního okruhu města důstojnou
vzpomínku na události roku 1989.
Na místě budou tradičně nejen
desetitisíce občanů a návštěvníků Lipska, ale také významní
hosté. Vedle umělců a účastníků
z Česka a Slovenska ohlásili svou
účast mezi jinými velvyslanec
České republiky J. E. Dr. Rudolf
Jindrák, velvyslanec Slovenské republiky J. E. Igor Slobodnik a primátor partnerského města Brna
Roman Onderka. Zdravici přednesou slovenský herec Róbert
Roth a primátor města Lipska
Burkhard Jung.
Mimořádným zážitkem bude
Slavnost světla určitě i pro Her-
manna Hubera. Jako bývalý německý velvyslanec v Praze patří
mezi tiché protagonisty série
událostí, které výrazně přispěly k pádu Železné opony. Když
v létě roku 1989 proud východoněmeckých uprchlíků hledal přes
ambasádu v Praze cestu na západ, organizoval Hermann Huber
mimo jiné přikrývky a spací pytle
a zařizoval školní docházku pro
V lednu se hlavou Komunistické strany Československa stává Alexander
Dubček. Pod jeho vedením začínají politické
a ekonomické reformy
a jsou uvolněny restrikce. Snaha o vybudování
„socialismu s lidskou
tváří“ vešla do dějin jako
„Pražské jaro“. Skončila 21. srpna 1968 invazí vojsk Varšavské smlouvy a krvavým potlačením civilních protestů.
www.leipziger-freiheit.de
když v Lipsku padla zeď
S heslem „My jsme ten lid“ se naděje na svobodu stává skutečností
Je to jedna z kapitol německých dějin: existence dvou
států NDR a NSR na území Německa v období od roku 1949
až do znovusjednocení v roce
1990.
Symbolem otevření hranic,
pádu zdi a německé jednoty je se
silnými, mediálně neustále prezentovanými obrázky z podzimu
89 německé hlavní město Berlín.
Rozhodující masová demonstrace proti tehdejšímu režimu v NDR
se však konala v Lipsku: 9. října
1989 zde 70 000 lidí otevřelo cestu převratným změnám. S heslem „My jsme ten lid“ a „Žádné
násilí“ se shromáždili k pochodu
centrem Lipska. Jejich nenásilný
protest proti režimu SED a jejich
odvážné vystoupení za svobodu
a demokracii vytvořily podmínky pro pád Berlínské zdi, jednotu
Německa a Evropy.
Okolo 200 000 lidí se účastní pondělní demonstrace 27. 11. 1989 na Augustově náměstí.
Emotivní událost
V tomto ohledu je 9. říjen jako
den Mírové revoluce v Lipsku
dnem vzpomínek na hrdiny
z podzimu 89. Četné akce pořádané ve městě – mimo jiné modlitba za mír a „Projev k demokracii“ (viz program na stránce 3)
– současně obracejí pozornost
na dnešní přístup k hodnotě svobody.
Slavnost světla v Lipsku se obrací k občanům Lipska, světové
veřejnosti a zvláště k mladé generaci, které má přiblížit význam
tohoto dne. Umělecký a občan-
paprsek času
1968: pražské jaro
děti. Na Slavnosti světla v Lipsku
si tyto dny mimořádným způsobem opět připomene.
Organizátorem Slavnosti světla
je Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH ve spolupráci
s městem Lipskem a iniciativou
„Den Mírové revoluce – Lipsko 9.
října 1989“.
Léto 1989: obsazení německého
velvyslanectví
Kvůli obavám, že by NDR v předvečer 40.
výročí svého založení mohla uzavřít hranici s ČSSR, opouštějí od léta roku 1989
tisíce občanů NDR svou vlast a směřují
do Prahy. Ubytovací a zásobovací kapacity německého velvyslanectví v Praze
brzy dosahují svých hranic. Když tehdejší spolkový ministr zahraničí Genscher
30. září za velkého jásotu oznamuje povolení k výjezdu, nachází se v areálu velvyslanectví 4 000 uprchlíků z NDR.
1. říjen 1989: Vlak svobody
1. října vyjíždí z Prahy první
zvláštní vlak s uprchlíky, který
jede přes Drážďany do bavorského Hofu. Tisíce občanů doprovázejí tyto vlaky podél jejich
trasy. Na mnoha místech končí
demonstrace násilnými potyčkami s pořádkovými silami a zatýkáním.
ský projekt umožňuje osobní,
národní a mezinárodní diskusi
o demokracii a občanské angažovanosti. Naléhavým přáním
Slavnosti světla je zařazení lipských událostí z roku 1989 a jejich důsledků do celoevropského
kontextu.
KOMERČNÍ PŘÍLOHA
Strana 3
LiPSko
„Wie geht‘s? Über Prag!“
Program
9. října
Divadelní happening a videoinstalace na téma
historických událostí útěku přes Prahu
Umělecké ztvárnění historických událostí má na Slavnosti
světla svou tradici. V tomto
roce jsou tématem události v Česku a na Slovensku
do roku 1989.
Pod názvem „Wie geht´s? Über
Prag!“ organizují umělecký vedoucí Slavnosti světla Jürgen
Meier, režisér a autor Ralph Oehme, hudebník Mike Dietrich, brněnská skupina Ty Syčáci a řada
herců a aktérů s malou rolí působivý happening kombinující divadlo, hudbu, světelné instalace
a videoinstalace.
Tři dimenze zážitku
„Scénickým středobodem hry
je nádraží, na kterém se pohybují jednotliví účastníci. Jedná
se o události spojené s obsazením německé ambasády v Praze
roku 1989. Inscenace sleduje
cestu uprchlíků vlakem přes
Drážďany do Prahy a odtud zpět
před Drážďany do Hofu“, vysvětluje umělecký vedoucí Jürgen
Meier.
Tehdejší osud tisíců občanů
NDR lze sledovat na příkladu
jedné rodiny z Lipska. Zatímco
rodiče zůstanou v NDR, uprchnou syn a snacha přes německou
ambasádu v Praze do Německé
spolkové republiky.
Toto scénické ztvárnění doplňují dokumentární videoinstalace, které mimo jiné připomínají
události Pražského jara roku 1968,
obsazení německé ambasády
v Praze uprchlíky z NDR v roce
1989 a cestu uprchlíků přes Drážďany do Hofu. Aby mohl tuto cestu do NSR rekonstruovat, vydal se
na ni Jürgen Meier sám: „Jel jsem
po trase Lipsko-Praha-Drážďany-Hof a prohlédl jsem si místa
i nádraží. Během rozhovorů s pamětníky jsem se dozvěděl detaily
a události, které historiografie ne-
zná.“ Historický filmový materiál
je tak kombinován se současnými
interview.
Celkové ztvárnění dokresluje
hudba Mike Dietricha. „Během
Slavnosti světla spojuji obsah
a dění na scéně v jednu kompozici. Kafkův citát ‚Všechno, co
je, utíká‘, je základním motivem,
který se realizuje v hudebních
obrazech i architektuře. Synteticky produkované rytmy, klasické nástroje, originální záznamy
dobových politických projevů
i zvukové citáty tak historickým
událostem dodávají na aktualitě“, prozrazuje Dietrich.
Živé vystoupení skupiny
Ty Syčáci
Na místě také živě vystoupí brněnská skupina Ty Syčáci, která svým individuálním stylem
vytváří protiklad ke kompozici
Mike Dietricha. Styl třech hudebníků okolo frontmana Petra
Váši je nekompromisní a nezařaditelný do žádného žánru. Že
to nevylučuje úspěch, dokládají
početní fanoušci skupiny. Ani
obyvatelům Lipska již není tato
skupina zcela neznámá, neboť
Ty Syčáci nadchli lipské publikum již během Slavnosti světla
v roce 2009.
17–18 hodin, Nikolaikirche
Modlitba za mír „Hlad
po spravedlnosti“, kázání:
synodní senior Českobratrské
církve evangelické Joel Ruml
(Česká republika), hudba:
Brněnský Filharmonický Sbor
18.30–19.30 hodin,
Nikolaikirche
Projev k demokracii českého
spisovatele a politika Milana
Uhdeho
19–22 hodin, Grimmaische
Straße/Nikolaistraße
Videoinstalace na fasádě
kavárny San Remo
od 20 hodin, Augustovo
náměstí
Slavnost světla Lipsko 2013
pod titulem „Wie geht´s?
Über Prag!“
od 21 hodin,
centrum města
V návaznosti na Slavnost
světla otevírají různá muzea
a kostely své brány a zvou
na výstavy nebo k diskuzím
22 hodin, Nikolaikirche
Staroslovanská mše Miroslava
Příhody (1912–1988).
Pod vedením kantora
Nikolaikirche Jürgena
Wolfa přednesou Brněnský
Filharmonický Sbor, brněnští
sólisté a Festivalový orchestr
Lipsko Staroslovanskou
mši Miroslava Příhody.
Na varhany hraje kantor
brněnské Katedrály sv. Petra
a Pavla, Petr Kolář, první
housle hraje Příhodova
vnučka Marie Pospíchalová.
Velkoplošná projekce na fasádě lipské opery obstarává impozantní rámec.
Návštěvníci vytvářejí svíčkami číslici 89.
1989 a 1998
Na počest dědečkovi
Komentář Roberta Rotha, slovenského herce
Narodil jsem se roku 1972 v Bratislavě. V evropském revolučním
roce 1989 mi bylo sedmnáct let.
Byl jsem ještě teenager, ale v době
Sametové revoluce jsem náhle dospěl. Studoval jsem na konzervatoři, která se stala jedním z center
studentského hnutí. Na okamžiky
euforie, když se hroutil totalitní
režim, nikdy nezapomenu. Bylo to
politické drama se šťastným koncem. Vystřízlivění ale bylo mnohem horší než kocovina po večírku. Na Slovensko jsem začal být
hrdý až roku 1998, po historické
porážce Mečiara, který tu nastolil
mafiánský kapitalismus, režim, ze
kterého se země nemůže vymanit
dodnes.
Změna, ke které došlo v roce
1998, byla radostná a důležitá, ale
ukázalo se, že není trvalá. Slovensko prožívalo ekonomicky velmi
úspěšné desetiletí. Uvnitř ho však
nahlodávala vlastní slabost – nevznikla skutečná občanská společnost a moc se vymkla veškeré
kontrole. Pod povrchem hospodářského růstu se rozbujela korupce hrozivých rozměrů. Začala
tragikomedie, která se dnes stále
více podobá frašce. Lidi, kterým
se konečně dařilo trochu lépe,
ovšem začal daleko více zajímat
Brněnská skupina Ty Syčáci vystoupí živě na Slavnosti světla 9. října.
konzum než politika. Zamilovali
si nákupní centra, seriály, reality
šou, reklamu. Nepoučeni o tom,
jak se mají chovat vůči médiím,
se nechali velice lehce zmanipulovat. Otevřené hranice jim
konečně umožnily svobodně vycestovat. Jenže desítky tisíc lidí
zejména z chudších regionů odešly především za prací.
Moje generace prožila neuvěřitelnou změnu poměrů, ale především – změnila se samotná lidská
identita. Slovenky a Slováci jsou
dnes úplně jiní než před čtvrtstoletím. Všechny ty velké zlomy
měly drastický i dramatický dopad. Zahrát současníka se vší jeho
rozporuplností, plytkostí a posedlostí považuji za mimořádně
obtížné. Ještě se ukáže, jak se
tyto povrchní, zmatené a hledající
postavy vyvinou. V jakém žánru
vlastně žijeme. Jak to všechno
skončí.
Příhodova vnučka hostem v Lipsku
Na svého dědečka si Marie Pospíchalová pamatovat nemůže. Rok po jejím narození v roce 1987 zemřel. Avšak
hudební skladatel Miroslav Příhoda a jeho vnučka jsou
navždy spojeni svou velkou vášní, hudbou. 9. října vystoupí Marie v lipské Nikolaikirche ve „Staroslovanské
mši“ svého dědečka.
„Samozřejmě mám radost z toho, že se budu moci zúčastnit
koncertu v Lipsku. V plánovaném obsazení to zcela určitě bude
dobré provedení Staroslovanské mše a prostor Nikolaikirche
ho ještě umocní, bude to silný zážitek“, říká 26letá Marie Pospíchalová. Ona sama bude hrát první housle. Hudební talent
jí byl vložen skutečně do kolébky. Ve věku šesti let začala hrát
na housle, v jedenácti letech sbírala s Mladými Brněnskými
Symfoniky první orchestrální zkušenosti. Mírovou revoluci –
důvod pro uspořádání koncertu – zná mladá houslistka pouze
z vyprávění. „Stále znovu slyšíme o událostech, které se tehdy
staly. Tu dobu spojuji s Václavem Havlem, člověkem, který bojoval za to, nač mnoho lidí čekalo, za svobodu a demokracii.“
Mladá žena, která od roku 2009 studuje na Vysoké škole
hudební v Saarbrückenu, se na návštěvu ve veletržním městě
Lipsku těší: „To město mne nadchlo. Má styl, je plné historie,
moderní architektury a kultury. Působilo zde mnoho velkých
hudebních skladatelů naší historie“, říká s nadšením Marie.
Paprsek času
9. říjen 1989:
Velká pondělní demonstrace
v Lipsku
70 000 lidí, mnozí z nich se zapálenými
svíčkami v rukou, demonstruje v centru Lipska. Je to doposud největší demonstrace proti vládnoucímu režimu
v NDR a rozhodující událost Mírové
revoluce. Navzdory pohotovosti státních bezpečnostních složek zůstává atmosféra klidná. Následující den obletí
obrázky z Lipska celý svět.
9. listopad 1989:
Pád Berlínské zdi
Listopad 1989:
Sametová revoluce
Ve večerních hodinách oznamuje Günter
Schabowski z berlínského krajského výboru SED na tiskové konferenci, že cesty
do zahraničí jsou s okamžitou platností
možné pro každého. Již o dvě hodiny
později se na berlínském hraničním přechodu Bornholmer Straße shromažďují
tisíce občanů NDR a požadují otevření
bran. Krátce před půlnocí ustupují velitelé
pohraničních sil tlaku a otevírají bez oficiálního příkazu „shora“ hranici. Zeď padla.
Po událostech v Lipsku a Berlíně došlo
k několikadenním demonstracím také
v Praze a Bratislavě. Po brutálním potlačení protestní akce 17. listopadu vyšlo do ulic okolo 750 000 demonstrantů. 19. listopadu se do čela „Sametové
revoluce“ postavilo české „Občanské
fórum“ a slovenské hnutí „Veřejnost
proti násilí“. Na konci listopadu odstupuje komunistické vedení země.
Strana 4
KOMERČNÍ PŘÍLOHA
Lipsko
Termíny
12.–22. 9. 2013
Mendelssohnovy slavnosti
www.gewandhaus.de
20.–22. 9. 2013
Velká podzimní prohlídka
SpinnereiGalerien
www.spinnerei.de
27. 9.–6. 10. 2013
37. Lipské jazzové dny
www.jazzclub-leipzig.de
9. 10. 2013
Modlitba za mír, projev
o demokracii, slavnost světla
www.leipziger-freiheit.de
www.leipzig.de
13. 10. 2013–12. 1. 2014
Výstava: „Kráska a zvíře.
Richard Müller a Mel Ramos
– speciální host: Wolfgang
Joop“
www.mdbk.de
16.–20. 10. 2013
Oficiální vzpomínkový týden:
200 let bitvy národů u Lipska,
100 let Památníku bity
národů u Lipska
www.voelkerschlachtjubilaeum.de
Vysoko nad střechami města září kopule Spolkového správního soudu a věž Nové radnice.
Město rozmanitosti
Lipsko přesvědčí kulturním bohatstvím i ekonomickými úspěchy
„své Lipsko si chválím“, básnil
kdysi velký německý spisovatel Johann Wolfgang Goethe.
Věděl, o čem mluví: Již po staletí okouzluje saská metropole
nejen šarmem a atmosférou.
Její jméno je spojeno s bohatou kulturou, prosperující
ekonomikou a mezinárodně
uznávanou vědou.
Kdo slyší jméno Lipska, slyší hudbu. Richard Wagner se
v Lipsku narodil. Johann Sebastian Bach zde strávil nejdůležitější část svého tvůrčího života
a zdejšímu sboru Thomanerchor
vtiskl svou pečeť jako nikdo jiný.
Felix Mendelssohn Bartholdy,
Johannes Brahms, Robert Schumann a mnoho dalších se řadí
do zástupu velkých hudebníků,
kteří – společně s orchestrem
Gewandhausorchester – položili
základ věhlasu Lipska jako měs-
ta hudby. Ještě dnes dokážou
Thomanerchor a Gewandhausorchester nadchnout posluchače z celého světa. Každoroční
bachovské slavnosti patří k vrcholům lipského kulturního kalendáře.
V Lipsku si však přijdou na své
nejen milovníci klasické hudby.
Soudobé Divadlo Tance etablovalo se svou „euro-scénou“ významnou platformu divadelního
umění. Přátelé jazzu a vokální
hudby si přijdou na své na Lipských dnech jazzu a na festivalu
„a cappella“. Milovníci kina si
nesmějí nechat ujít festival dokumentárního a animovaného
filmu „DOK Leipzig“. O svěží vítr
se stará i čilá alternativní scéna. Hudebníci, umělci a tvůrci
mimo Mainstream realizují své
tvůrčí impulzy. Kdo se rád kochá, nalezne inspiraci i poznání
v jednom z 50 místních muzeí
a sbírek.
Cestovní nabídka
pro návštěvníky, kteří cestují jednotlivě –
„Mírová revoluce“
Služby:
• 2 x přenocování/ snídaně v jednom z našich
partnerských hotelů
• Účast na veřejné prohlídce města „Po stopách Mírové
revoluce“ v sobotu ve 14 hodin
• Účast na veřejné prohlídce Muzea Státní bezpečnosti
v Runde Ecke, možná denně v 15 hodin
• Večeře (dva chody bez nápojů) v jedné z restaurací
v centru města
• Turistický plán města
Platnost: celoročně, podle aktuálních možností,
zavírací den muzeí je pondělí
Rezervace a informace u
Leipzig Tourismus und Marketing GmbH
Augustusplatz 9, 04109 Leipzig
Tel. +49 (0)341 7104-275, Fax +49 (0)341 7104-251
[email protected]
www.leipzig.travel, www.leipzig.de
ve Cena za osobu
pokoji
dvoulůžkovém
od 109 Euro
Cena za osobu m pokoji
v jednolůžkové
od 144 Euro
23. Veletrh smíchu – Evropský
festival humoru a satiry
www.lachmesse.de
25.–27. 10. 2013
Grassiho veletrh –
Mezinárodní prodejní veletrh
užitého umění a designu
www.grassimesse.de
V duchu globalizace
Jeho kulturní bohatství a vitalita činí město atraktivním pro
investory a mladé podnikatele.
Saská metropole je pulzujícím
ekonomickým centrem. Lipský
veletrh je považován za jeden
z nejstarších na světě a přináší
svému městu pověst hypermoderního veletržního a kongresového centra. Mezinárodní hráči
sázejí na lipskou energii a vstřícnost k investorům. Proto se zde
také usadili např. logistický gigant DHL a internetový prodejce
Amazon. Kromě toho v Lipsku
sjíždějí z výrobních pásů různé
modely BMW a Porsche. Rozhodnutí obou automobilek usadit
se v Lipsku přineslo městu tisíce
pracovních míst. Mnoho dalších
17.–27. 10. 2013
Bachův pomník před Thomaskirche připomíná působení slavného kantora.
pracovních příležitostí přinesly
dodavatelské a logistické firmy,
které jsou na automobilový průmysl napojeny.
O inovace a mladou generaci dychtící po vědění se stará
výzkum. Tisíce vědců pracují
v Lipsku na různých vysokých
školách, jako je např. Vysoká obchodní škola Lipsko, na mimouniverzitních vědeckých pracovištích i na lipské univerzitě, která se svou 600letou historií patří
mezi nejstarší univerzity v zemi.
V Lipsku sídlí i mezinárodně propojená vědecká pracoviště jako
jsou tři Ústavy Maxe Plancka,
Frauenhofer-Institut a Frauen-
hofer Zentrum, tři Leibnizovy
ústavy a Helmholtzovo centrum
ekologických studií.
V neposlední řadě chce být
Lipsko místem, ve kterém lze žít
a které si lze i užít: domov lze nalézt v některém z četných bytů
z gründerského období, relaxovat je možné v jedné z nejmodernějších zoologických zahrad
a v jedné z nejrozsáhlejších lužních oblastí Evropy, nakoupit si
lze ve vznešených pasážích a zotavit se v některé z originálních
hospůdek.
www.leipziger-freiheit.de
www.leipzig.travel
impressum
Vydavatel: Leipzig Tourismus und Marketing GmbH,
Stadt- und Standortmarketing,
Augustusplatz 9, 04109 Leipzig, Tel.: +49 (0)341 7104-350,
[email protected], www.leipziger-freiheit.de
Redakce: Westend. Public Relations GmbH,
Schwägrichenstr. 23, 04107 Leipzig,
Tel.: +49 (0)341 3338-0, [email protected],
www.westend-pr.de
překlad: Miroslav Urbanec
Fotografie: Archiv Bürgerbewegung Leipzig/Beatrice Stevens
und Bernd Heinze, Michael Bader, Dirk Brzoska, Martin Crep,
Armin Kühne, Blanka Lamrová, LTM/Andreas Schmidt, Jürgen
Meier, PUNCTUM/Alexander Schmidt und Susanne Wagner,
Stadt Leipzig, Westend-PR, Conrad Wiser, Martina Woll,
Zdenek Zavodny
25.–27. 10. 2013
Designers´Open – festival
designu
www.designersopen.de
28. 10.–3. 11. 2013
DOK Leipzig – 56.
Mezinárodní lipský
festival dokumentárního
a animovaného filmu
www.dok-leipzig.de
5.–10. 11. 2013
euro-scene Leipzig
– 23. Festival soudobého
evropského divadla
www.euro-scene.de
20.–24. 11. 2013
Veletrh: „Touristik and
Caravaning International“
www.touristikundcaravaning.de
26. 11.–23. 12. 2013
Lipský vánoční trh
www.leipzig.de/
weihnachtsmarkt
13.–15. 12. 2013
Koncert děl J. S. Bacha:
„Vánoční oratorium“
se sborem Thomanerchor
a s orchestrem
Gewandhausorchester
www.gewandhaus.de
Další termíny na:
www.leipzig.travel/
veranstaltungen

Podobné dokumenty

Lipsko - Leipziger Freiheit

Lipsko - Leipziger Freiheit Cesty v  Lipsku jsou sice přehledné – ale možnosti rozptýlení jsou také obrovské! Každý, kdo se oddá bloumání po  městě, bude odměněn uměním a  kulturou nejvyšší kvality. V  centru se například nac...

Více

Lipsko - Leipziger Freiheit

Lipsko - Leipziger Freiheit učiněno zadost rostoucímu významu Lipska coby velkoměsta. Nová radnice stojí na místě stržené pevnosti Pleißenburg, tváří v  tvář impozantní budově Spolkového správního soudu (Bundesverwaltungsgeri...

Více

rendez-vous v lipsku - leipziger

rendez-vous v lipsku - leipziger odpočinku v parku. Tuto jedinečnou kulturní a kreativní mnohotvárnost pocítíte skutečně na každém kroku.

Více

Titel der Pressemitteilung

Titel der Pressemitteilung východu se západem a kulturní tepna Evropy bude zajímavou formou představena malým i velkým návštěvníkům veletrhu Touristik & Caravaning International. Jako vrchol akce láká vůz Via Mobil, který se...

Více

Pravidla účastnictví - Power Exchange Central Europe, as

Pravidla účastnictví - Power Exchange Central Europe, as 2. Účastník obchodování účastnící se obchodování s Produkty s fyzickým vypořádáním musí být subjektem zúčtování u Osoby vyhodnocující odchylky, a to přímo na základě smlouvy s Osobou vyhodnocující ...

Více

Aukční katalog k 5. aukci fotografií pro Leontinku

Aukční katalog k 5. aukci fotografií pro Leontinku v Galerii Anderle, Pelléova 10/91, Praha 6, otevřeno denně od 10 do 18 hodin (mimo pondělí). Vernisáž 16. listopadu 2010 od 18 hodin. Aukce je podporována Magistrátem hl. m. Prahy, záštitu převzal ...

Více