Toyota Land Cruiser

Komentáře

Transkript

Toyota Land Cruiser
ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
Autorizovaný servis:
TOYOTA MOTOR CZECH
Land Cruiser 150
ϮϬϭϯͬϬϴї
Platnost od:
7.10.2014
5D
Hi-TECH
Název dílu
Hotspot - WiFi
Zábavní systém
Zábavní systém
Poznámky
uživatelský manuál
tŝ&ŝǀLJƐşůĂē
instalace
Celkem
displej 7"
SLAVE
ĚŝƐƉůĞũϳΗǀēĞƚŶĢƉƎĞŚƌĄǀĂēĞD^dZ
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂ//ƉƌŽϮĚŝƐƉůĞũĞͬŝWĂĚǀēĞƚŶĢŶĂƉĄũĞŶş
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂƉƌŽŬŽǎĞŶljŝŶƚĞƌŝĠƌ
instalace
Celkem
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂƉƌŽƚĞdžƚŝůŶşŝŶƚĞƌŝĠƌ
bezdrátová sluchátka
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂ//ƉƌŽϭĚŝƐƉůĞũͬŝWĂĚǀēĞƚŶĢŶĂƉĄũĞŶş
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂ//ƉƌŽϭĚŝƐƉůĞũͬŝWĂĚďĞnjŵŽǎŶŽƐƚŝŶĂƉĄũĞŶş
držák pro iPad kompatibilní s Apple iPad gen. 2, 3, 4
;ŶĂƉĄũĞŶşƉƎĞƐh^Ϳ
držák pro iPad bez možnosti napájení kompatibilní s Apple
iPad gen. 2, 3, 4
şƐůŽĚşůƵ
PZ49X-X0270-EE
PZ41C-X0270-A0
INSTAL-LC150
Množství
1 Ks
1 Ks
1h
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
PZ462-00375-00
PZ462-00207-00
PZ462-00202-00
PZ462-J2200-00
INSTAL-LC150
1 Ks
1 Ks
1 Ks
2 Ks
4h
PZ462-J2201-00
PZ462-00201-03
PZ462-00201-00
PZ462-00201-02
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
ϰϴϰϬ<ē
ϯϱϲϮϲ<ē
ϳϮϴ<ē
ϭϱϳϯ<ē
ϰϬϲϲ<ē
ϮϮϭϵ<ē
PZ462-00208-00
1 Ks
ϰϵϵϬ<ē
PZ462-00209-00
1 Ks
ϰϱϬϬ<ē
Poznámky
ƐǀĢƚůĠƉŽĚƐǀşĐĞŶĠƉƌŽƉƎĞĚŶşĚǀĞƎĞ͕ůŽŐŽWZK
instalace
Celkem
ƚŵĂǀĠƉŽĚƐǀşĐĞŶĠƉƌŽƉƎĞĚŶşĚǀĞƎĞ͕ůŽŐŽWZK
ƵŶŝǀĞƌnjĄůŶşϮϱůďŽdž͕ŵŽǎŶŽƐƚŶĂƐƚĂǀĞŶşĐŚůĂnjĞŶşͬŽŚƎşǀĄŶş
adaptér 220/12V pro použití v domácnosti
sada, 5 místná verze, velur 520g, antracit
sada, 7 místná verze, velur 520g, antracit
sada, 5 místná verze, velur 520g, antracit s béžovým obšitím
sada, 7 místná verze, velur 520g, antracit s béžovým obšitím
instalace
ƐĂĚĂƉƎĞĚŶşĐŚƉƌŽƚŵĂǀljŝŶƚĞƌŝĠƌ
ƐĂĚĂƉƎĞĚŶşĐŚƉƌŽƐǀĢƚůljŝŶƚĞƌŝĠƌ
sada pro tmavý interiér
ƐĂĚĂƉƌŽƐǀĢƚůljŝŶƚĞƌŝĠƌ
instalace
plastová, 5 místná verze, pro Cargo Manager
plast.ová, 7 místná verze, pro Cargo Manager
ƉůĂƐƚŽǀĄ͕ϱŵşƐƚŶĄǀĞƌnjĞ͕ƐƉƎĞŬƌLJƚşŵůŝǎŝŶD
ƉůĂƐƚŽǀĄ͕ϳŵşƐƚŶĄǀĞƌnjĞ͕ƐƉƎĞŬƌLJƚşŵůŝǎŝŶD
instalace
şƐůŽĚşůƵ
08266-60870-A1
INSTAL-LC150
Množství
1 Ks
1h
08266-60870-C0
PZ450-00320-A0
PZ450-00320-02
PZ410-J2353-FA
PZ410-J2352-FA
PZ410-J2350-FN
PZ410-J2351-FN
INSTAL-LC150
PZ49K-J0352-RJ
PZ49K-J035D-RJ
PZ49K-J2354-RJ
PZ49K-J2356-RJ
INSTAL-LC150
PZ434-J2303-PJ
PZ434-J2304-PJ
PZ434-J2305-PJ
PZ434-J2306-PJ
INSTAL-LC150
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
0,1 h
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
0,1 h
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
0,1 h
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϭϱϵϵϵ<ē
ϭϮϭϬ<ē
ϭϳϮϬϵ<ē
ϭϱϵϵϵ<ē
ϭϬϲϴϮ<ē
ϮϬϭϬ<ē
Ϯϱϲϰ<ē
Ϯϱϲϰ<ē
ϭϴϯϯ<ē
Ϯϱϲϰ<ē
ϭϮϭ<ē
ϭϱϮϮ<ē
ϭϱϵϴ<ē
Ϯϭϳϰ<ē
ϮϮϵϯ<ē
ϭϮϭ<ē
Ϯϰϳϭ<ē
ϯϬϭϵ<ē
ϯϬϭϵ<ē
ϯϬϭϵ<ē
ϭϮϭ<ē
ϴϱϭϱ<ē
ϭϮϭϬ<ē
ϵϳϮϱ<ē
ϯϬϳϴϲ<ē
INTERIÉR
Název dílu
Prahové lišty
Prahové lišty
Chladicí box
Textilní koberce
Gumové rohože
Rohož zavazadlového prostoru
1/4
ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
Cargo Manager
Posuvná zarážka
Posuvná podlaha
WĞǀŶĄŽĚŶşŵĂƚĞůŶĄƉƎĞƉĄǎŬĂ
WĞǀŶĄĚĢůşĐşŽĚŶşŵĂƚĞůŶĄ
ƉƎĞƉĄǎŬĂ
Organizér nákladu
hƉĞǀŸŽǀĂĐşƐşƛnjĂǀĂnj͘ƉƌŽƐƚŽƌƵ
hƉĞǀŸŽǀĂĐşƐşƛnjĂǀĂnj͘ƉƌŽƐƚŽƌƵ
hƉĞǀŸŽǀĂĐşƐşƛnjĂǀĂnj͘ƉƌŽƐƚŽƌƵ
ƵƚŽƐĞĚĂēŬLJ
Aktivní filtr interiéru
ƐLJƐƚĠŵŶĂƵƐƉŽƎĄĚĄŶşŶĄŬůĂĚŽǀĠŚŽƉƌŽƐƚŽƌƵ
do ližin v zavazadlovém prostoru
do ližin v zavazadlovém prostoru, antracit
do ližin v zavazadlovém prostoru, béžová
instalace
ŬŽǀŽǀĄ͕ǀƌĐŚŶşƉŽůŽǀŝŶĂ͕ϱŵşƐƚŶĄǀĞƌnjĞ͕ŽĚĚĢůƵũşĐşƉƌŽƐƚŽƌ
kabiny od zavazadlového
ŬŽǀŽǀĄ͕ǀƌĐŚŶşƉŽůŽǀŝŶĂ͕ϳŵşƐƚŶĄǀĞƌnjĞ͕ŽĚĚĢůƵũşĐşƉƌŽƐƚŽƌ
kabiny od zavazadlového
ŬŽǀŽǀĄ͕ƉůŶĄǀĞůŝŬŽƐƚ͕ϱŵşƐƚŶĄǀĞƌnjĞ͕ŽĚĚĢůƵũşĐşƉƌŽƐƚŽƌ
kabiny od zavazadlového
ŬŽǀŽǀĄ͕ƉůŶĄǀĞůŝŬŽƐƚ͕ϳŵşƐƚŶĄǀĞƌnjĞ͕ŽĚĚĢůƵũşĐşƉƌŽƐƚŽƌ
kabiny od zavazadlového
instalace
ŬŽǀŽǀĄ͕ϱŵşƐƚŶĄǀĞƌnjĞ͕ƌŽnjĚĢůĞŶşnjĂǀĂnjĂĚůŽǀĠŚŽƉƌŽƐƚŽƌƵ
ŬŽǀŽǀĄ͕ϳŵşƐƚŶĄǀĞƌnjĞ͕ƌŽnjĚĢůĞŶşnjĂǀĂnjĂĚůŽǀĠŚŽƉƌŽƐƚŽƌƵ
instalace
ēĞƌŶljŶLJůŽŶŽǀljďŽdž
ǀĞƌƚŝŬĄůŶşƐşƛ
instalace
Celkem
ŚŽƌŝnjŽŶƚĄůŶşƐşƛ
instalace
Celkem
posuvná zarážka do ližin, když nejsou úchyty
Baby Safe Plus
(0-13kg)
Duo Plus ISOFIX (9-18kg)
Kid
(15-36kg)
Kid ISOFIX
(15-36kg)
pylový filtr s aktivní uhlíkovou vrstvou
instalace
Celkem
PZ49D-T9340-00
66310-05040
PZ435-J2342-00
PZ435-J2341-00
INSTAL-LC150
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
0,1 h
ϰϳϭϵ<ē
ϭϬϬϴ<ē
ϴϭϳϳ<ē
ϴϭϳϳ<ē
ϭϮϭ<ē
PZ483-J2123-00
1 Ks
ϳϭϭϭ<ē
PZ483-J2126-00
1 Ks
ϳϭϭϭ<ē
PZ483-J2122-00
1 Ks
ϴϮϰϵ<ē
PZ483-J2125-00
1 Ks
ϴϮϰϵ<ē
INSTAL-LC150
PZ483-J2124-00
PZ483-J2127-00
INSTAL-LC150
PT427-00120
PZ416-X0340-ZA
INSTAL-LC150
0,4 h
1 Ks
1 Ks
0,1 h
1 Ks
1 Ks
0,2 h
PZ416-J0342-ZA
INSTAL-LC150
1 Ks
0,2 h
66310-05040
73700-0W030
73700-0W180
73700-0W200
73700-0W050
08974-00820
INSTAL-LC150
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
0,2 h
ϰϴϰ<ē
ϳϭϭϭ<ē
ϳϭϭϭ<ē
ϭϮϭ<ē
ϭϲϬϬ<ē
ϭϲϭϴ<ē
ϮϰϮ<ē
ϭϴϲϬ<ē
ϭϲϭϴ<ē
ϮϰϮ<ē
ϭϴϲϬ<ē
ϭϬϬϴ<ē
ϲϭϯϱ<ē
ϵϳϮϴ<ē
ϰϳϰϯ<ē
ϳϰϳϬ<ē
ϭϬϳϳ<ē
ϮϰϮ<ē
ϭϯϭϵ<ē
Poznámky
Canyon 17" pouze pro vozy bez KDDS systému
Pinnacle 18"
Pinnacle 18" zatmavená
ŝŶƐƚĂůĂĐĞǀēĞƚŶĢŽďƵƚşƉŶĞƵĂǀLJǀĄǎĞŶş
sada 4 pojistných matic
instalace
Celkem
ƐĂĚĂƐĐŚƌŽŵŽǀĂŶljŵĚŽƉůŸŬĞŵ
instalace bez lakování
Celkem
nerezová lišta proti poškození laku
instalace
Celkem
ēŝƌĄĨſůŝĞƉƌŽƉƎĞĚŶşŬůŝŬLJƉƌŽƚŝƉŽƓŬŽnjĞŶşůĂŬƵ
instalace
Celkem
şƐůŽĚşůƵ
PZ49Q-J0670-ZE
PZ49P-J0670-ZE
PZ49P-J0670-ZB
INSTAL-LC150
PZ413-00680-00
INSTAL-LC150
Množství
1 Ks
1 Ks
1 Ks
0,3 h
1 Ks
0,2 h
PZ415-J2851-00
INSTAL-LC150
1 Ks
0,7 h
08475-60810
INSTAL-LC150
1 Ks
0,3 h
PZ438-B0182-00
INSTAL-LC150
1 Ks
0,5 h
EXTERIÉR
Název dílu
Litá kola
Zámky litých kol
KĐŚƌĂŶŶĠůŝƓƚLJĚǀĞƎş
Ochranná lišta zadního
nárazníku
KĐŚƌĂŶŶĄĨſůŝĞƉŽĚŬůŝŬLJĚǀĞƎş
2/4
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϲϬϮϮ<ē
ϲϴϵϳ<ē
ϲϴϵϳ<ē
ϯϲϯ<ē
ϭϮϲϭ<ē
ϮϰϮ<ē
ϭϱϬϯ<ē
ϭϯϭϴϵ<ē
ϴϰϳ<ē
ϭϰϬϯϲ<ē
ϰϱϭϮ<ē
ϯϲϯ<ē
ϰϴϳϱ<ē
ϯϭϲ<ē
ϲϬϱ<ē
ϵϮϭ<ē
ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
ĚĞĨůĞŬƚŽƌLJǀnjĚƵĐŚƵ͕ƐĂĚĂƉƎĞĚŶşнnjĂĚŶş
ĚĞĨůĞŬƚŽƌLJǀnjĚƵĐŚƵ͕ƐĂĚĂƉƎĞĚŶş
instalace
ƉƌŽƚŝŽĚůĠƚĂũŝĐşŵŬĂŵşŶŬƽŵ͕ůŽŐŽWZK
Deflektor kapoty
instalace
Celkem
proti hluku proudícího vzduchu
instalace
ĞĨůĞŬƚŽƌƐƚƎĞƓŶşŚŽŽŬŶĂ
Celkem
ŶĂnjĂĚŶşĚǀĞƎĞ
Ozdobná chromovaná lišta
instalace
Celkem
ƐĂĚĂĐŚƌŽŵŽǀĂŶljĐŚŬƌLJƚƽ
KnjĚŽďŶĠŬƌLJƚLJnjƉĢƚŶljĐŚnjƌĐĄƚĞŬ instalace
Celkem
z nerezové oceli
instalace
<ŽŶĐŽǀŬĂƚůƵŵŝēĞǀljĨƵŬƵ
Celkem
njĂĚŶşēŝƌĄŬŽŵďŝŶŽǀĂŶĄƐǀĢƚůĂ
ĂĚŶşŬŽŵďŝŶŽǀĂŶĄƐǀĢƚůĂ
instalace
Celkem
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂ
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂ
ŽēŶşŽĐŚƌĂŶŶljƌĄŵ
nerezový, nekompatibilní s nášlapy
instalace
Celkem
ƐƚƎşďƌŶlj͕ŶĞŬŽŵƉĂƚŝďŝůŶşƐd
Zadní ochranný kryt nárazníku instalace
Celkem
pevné
7 pólová elektroinstalace
kryt TZ barva 040(MG-1F7,DC-1G3,NH-1H2,BC-202,NIdĂǎŶĠnjĂƎşnjĞŶş
3R0,MU-4T8,NJ-6V2,MK-8R3)
instalace
Celkem
ƉƎşƌƵďŽǀĠ͕ŵŽǎŶŽƐƚƐŶşǎĞŶşǀljƓŬLJƚĂǎŶĠŬŽƵůĞŽϱϬŵŵ
7 pólová elektroinstalace
kryt TZ barva 040(MG-1F7,DC-1G3,NH-1H2,BC-202,NIdĂǎŶĠnjĂƎşnjĞŶş
3R0,MU-4T8,NJ-6V2,MK-8R3)
instalace
Celkem
odnímatelné
7 pólová elektroinstalace
kryt TZ barva 040(MG-1F7,DC-1G3,NH-1H2,BC-202,NIdĂǎŶĠnjĂƎşnjĞŶş
3R0,MU-4T8,NJ-6V2,MK-8R3)
instalace
Celkem
13 pólová elektroinstalace
dĂǎŶĠnjĂƎşnjĞŶş
adaptér ze 7 na 13 pól
adaptér z 13 na 7 pól
na TZ s 7 pól el. pro 2 jízdní kola
na TZ s 7 pól el. pro 3 jízdní kola
ĂĚŶşŶŽƐŝēũşnjĚŶşĐŚŬŽů
uzamykatelný úchyt pro jízdní kolo
Okenní deflektory
3/4
PZ451-J0532-ZA
PZ451-J0533-ZA
INSTAL-LC150
PZQ15-60130
INSTAL-LC150
1 Ks
1 Ks
0,5 h
1 Ks
0,6 h
ϱϲϴϵ<ē
ϯϮϬϭ<ē
ϲϬϱ<ē
ϰϬϱϰ<ē
ϳϮϲ<ē
ϰϳϴϬ<ē
ϯϬϱϴ<ē
ϲϬϱ<ē
ϯϲϲϯ<ē
ϯϳϱϱ<ē
ϯϲϯ<ē
ϰϭϭϴ<ē
ϱϭϭϲ<ē
ϭϬϴϵ<ē
ϲϮϬϱ<ē
ϮϬϲϮ<ē
ϮϰϮ<ē
ϮϯϬϰ<ē
ϭϲϯϵϲ<ē
ϵϲϴ<ē
ϭϳϯϲϰ<ē
PZ451-J0B10-ZA
INSTAL-LC150
1 Ks
0,5 h
PZ415-J0490-ZB
INSTAL-LC150
1 Ks
0,3 h
08409-60820
INSTAL-LC150
1 Ks
0,9 h
PZ467-N0490-00
INSTAL-LC150
1 Ks
0,2 h
08538-60820
INSTAL-LC150
1 Ks
0,8 h
90980-11073
90980-09152
PZ402-J2900-00
INSTAL-LC150
2 Ks
4 Ks
1 Ks
1,5 h
08415-60810
INSTAL-LC150
1 Ks
1h
PZ401-J0552-00
PZ457-J9565-00
1 Ks
1 Ks
ϭϴϭϱ<ē
Ϯϵϭϰϱ<ē
ϭϱϬϬϬ<ē
ϭϮϭϬ<ē
ϭϲϮϭϬ<ē
ϲϴϭϰ<ē
ϰϵϯϴ<ē
PZ495-J0550-BA
1 Ks
Ϯϯϴϱ<ē
INSTAL-LC150
4h
PZ408-J0557-00
PZ457-J9565-00
1 Ks
1 Ks
ϰϴϰϬ<ē
ϭϴϵϳϲ<ē
ϲϴϭϰ<ē
ϰϵϯϴ<ē
PZ495-J0550-BA
1 Ks
Ϯϯϴϱ<ē
INSTAL-LC150
4h
PZ408-J0558-00
PZ457-J9565-00
1 Ks
1 Ks
ϰϴϰϬ<ē
ϭϴϵϳϲ<ē
ϭϮϮϲϯ<ē
ϰϵϯϴ<ē
PZ495-J0550-BA
1 Ks
Ϯϯϴϱ<ē
INSTAL-LC150
4h
PZ457-J9566-00
PZ401-00560-07
PZ401-00560-13
PZ4AP-EU941-A0
PZ4AP-EU943-A0
PZ4AP-ER526-60
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
ϰϴϰϬ<ē
ϮϰϰϮϲ<ē
ϱϴϬϮ<ē
ϰϬϰ<ē
ϯϬϯ<ē
ϲϵϴϳ<ē
ϴϵϰϭ<ē
ϰϭϰ<ē
ϮϳϯϯϬ<ē
ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
ydZ/ZͲ^d\aE1EK^/
Název dílu
^ƚƎĞƓŶşŶŽƐŝē
^ƚƎĞƓŶşƉƎşēŶşŬLJ
^ƚƎĞƓŶşŶŽƐŝēĞ
^ƚƎĞƓŶşƉŽĚĠůŶşŬLJ
^ƚƎĞƓŶşƉŽĚĠůŶşŬLJ
^ƚƎĞƓŶşŶŽƐŝēĞũşnjĚŶşĐŚŬŽů
^ƚƎĞƓŶşŶŽƐŝēĞůLJǎş
^ƚƎĞƓŶşďŽdžLJ
Poznámky
uzamykatelný hliníkový profil, 2ks
ƵnjĂŵLJŬĂƚĞůŶljŚůŝŶşŬŽǀljƉƌŽĨŝůƉƌŽŶĂǀljƓĞŶşnjĄƚĢǎĞϭŬƐ
ƐĂĚĂƉƌŽŵŽĚĞůLJƐĞƐƚƎĞƓŶşŵŝůŝǎŝŶĂŵŝ
ƐĂĚĂŬŽǀŽǀljĐŚnjĄŵŬƽϰŬƐ
ƐĂĚĂƐƚƎĞƓŶşĐŚƉŽĚĠůŶljĐŚůŝǎŝŶƐƚƎşďƌŶĠďĂƌǀLJ;ϭ&ϳͿ
instalace
Celkem
ƐĂĚĂƐƚƎĞƓŶşĐŚƉŽĚĠůŶljĐŚůŝǎŝŶēĞƌŶĠďĂƌǀLJ
ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϮϬŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϭϬϬŵŵ
ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϱŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ͕ƉůĄƓƛƉƌŽĨŝů
max. 56 mm, pravostranný
ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϱŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ͕ƉůĄƓƛƉƌŽĨŝů
max. 56 mm, levostranný
ǀljƐƵǀŶljŶŽƐŝē;ϲƉĄƌƽůLJǎşŶĞďŽϰƐŶŽǁďŽƌĚLJƐƚĂŶĚ͘
velikostí)
ϲƉĄƌƽůLJǎşŶĞďŽϰƐŶŽǁďŽƌĚLJ͕ϳϳĐŵ
4 páry lyží nebo 2 snowbordy, 58 cm
ϰϲϬ>͕ϮϬϱdžϴϰdžϰϱ͕ůĞƐŬůljēĞƌŶlj͕ŽďŽƵƐƚƌĂŶŶĠŽƚĞǀşƌĄŶş
460L, 205x84x45, lesklý šedý, oboustranné otevírání
420L, 232x70x40, šedý, oboustranné otevírání
410L, 175x82x45, šedý, oboustranné otevírání
şƐůŽĚşůƵ
PZ403-J2610-GA
PZ403-J2611-GA
PZ403-J0622-00
PZ403-99650-00
08301-60800
INSTAL-LC150
Množství
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
0,7 h
63401-60020
PZ4AP-PR591-B0
1 Ks
1 Ks
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϳϬϬϴ<ē
ϯϱϰϮ<ē
ϱϭϲϰ<ē
ϰϮϰ<ē
ϭϯϳϵϱ<ē
ϴϰϳ<ē
ϭϰϲϰϮ<ē
ϭϯϳϵϱ<ē
ϮϵϱϮ<ē
PZ403-00632-00
1 Ks
ϯϭϭϱ<ē
PZ403-00631-00
1 Ks
ϯϭϭϱ<ē
PZ4AP-XT739-00
1 Ks
ϱϮϳϴ<ē
PZ403-00636-00
PZ403-00630-00
PZ41B-00633-00
PZ41B-00634-00
PZ41B-00635-00
PZ41B-00636-00
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
ϮϴϬϬ<ē
ϮϰϲϬ<ē
ϭϰϯϵϵ<ē
ϭϰϯϵϵ<ē
ϭϬϵϬϬ<ē
ϵϱϬϬ<ē
Množství
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
1 Ks
ϭϲϬϬϬ<ē
1,5 h
ϭϴϭϱ<ē
ϭϳϴϭϱ<ē
1 Ks
ϭϯϯϬϬ<ē
0,5 h
ϲϬϱ<ē
ϭϯϵϬϱ<ē
1 Ks
ϵϱϬϬ<ē
PAKETY volitelné
Název dílu
Chrom
Protection
ProTect
Poznámky
şƐůŽĚşůƵ
ŽĐŚƌĂŶŶĠďŽēŶşůŝƓƚLJƐĐŚƌŽŵĚŽƉůŸŬĞŵ͕ĐŚƌŽŵůŝƓƚĂnjĂĚŶşĐŚ
OP13018
ĚǀĞƎş͕ĐŚƌŽŵŬŽŶĐŽǀŬĂƚůƵŵŝēĞǀljĨƵŬƵ
instalace
INSTAL-LC150
Celkem
koberce antracit 5 místná verze, plastová rohož, nerez
OP13019
ochranná lišta zadního nárazníku, Cargo manager
instalace
INSTAL-LC150
Celkem
ŬŽŵƉůĞƚŶşďĂůşēĞŬŽĐŚƌĂŶŶljĐŚƉƌŽĚƵŬƚƽƉƌŽŝŶƚĞƌŝĠƌ͕
PAKET-PROTECT-LX
ĞdžƚĞƌŝĠƌĂůŝƚĄŬŽůĂǀēĞƚŶĢŝŶƐƚĂůĂĐĞ
EĂǀĞƓŬĞƌĠŽƌŝŐŝŶĄůŶşƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀşdŽLJŽƚĂƐĞǀnjƚĂŚƵũĞnjĄƌƵŬĂ3 roky nebo do ujetí 100.000ŬŵĚůĞƚŽŚŽ͕ĐŽŶĂƐƚĂŶĞĚƎşǀĞ͕ŶĞŶşͲůŝǀƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠŵ
njĄƌƵēŶşŵůŝƐƚĢnjĄƌƵŬĂĚĞůƓş͘hǀĞĚĞŶĠƉůĂƚşƵŝŶƐƚĂůĂĐĞŶĂŶŽǀĠǀŽnjŝĚůŽƉƎŝũĞŚŽnjĂŬŽƵƉĞŶş͘
dŽLJŽƚĂDŽƚŽƌnjĞĐŚƐŝǀLJŚƌĂnjƵũĞƉƌĄǀŽnjŵĢŶŝƚũĂŬljŬŽůŝǀĚĞƚĂŝůǀĞƐƉĞĐŝĨŝŬĂкЌĂĐĞŶĄĐŚƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀşďĞnjƉƎĞĚĐŚŽnjşŚŽŽnjŶĄŵĞŶş͘WŽĚƌŽďŶĠŝŶĨŽƌŵĂĐĞ
ŽŬŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĢǀĂƓĞŚŽŵŽĚĞůƵǀŽnjƵƐƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀşŵƵǀĞĚĞŶljŵǀĐĞŶşŬƵnjşƐŬĄƚĞƵĂƵƚŽƌŝnjŽǀĂŶĠŚŽƉĂƌƚŶĞƌĂdŽLJŽƚĂĂŶĞďŽŶĂǁǁǁ͘ƚŽLJŽƚĂ͘Đnj
4/4

Podobné dokumenty

Land Cruiser

Land Cruiser ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϱŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ͕ƉůĄƓƛƉƌŽĨŝů max. 56 mm, pravostranný ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϱŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ͕ƉůĄƓƛƉƌŽĨŝů max. 56 mm, levostranný ǀljƐƵǀŶljŶŽƐŝē;ϲƉĄƌƽůLJǎşŶĞďŽϰ...

Více

Hilux - Toyota

Hilux - Toyota ydZ/ZͲ^d\aE1EK^/ Název dílu ^ƚƎĞƓŶşŶŽƐŝē ^ƚƎĞƓŶşŶŽƐŝē

Více

Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) - Toyota-rely

Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) - Toyota-rely ϳϯϴϬ<ē ϰϳϰ<ē ϭϮϴϮ<ē ϴϬϰ<ē ϭϬϭϮ<ē ϰϵϲϴ<ē ϮϵϬϮ<ē ϭϳϱ<ē ϯϱϴ<ē ϰϬϬ<ē Ϯϰ<ē ϭϵϳϳϴ<ē

Více

Auris Touring Sports Hybrid

Auris Touring Sports Hybrid ƵnjĂŵLJŬĂƚĞůŶĠƉƎşēŶşŬLJ 4ks ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϮϬŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϭϬϬŵŵ ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϱŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ͕ƉůĄƓƛƉƌŽĨŝů max. 56 mm, pravostranný ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϱŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ͕ƉůĄ...

Více

Hilux 2016

Hilux 2016 ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş Autorizovaný servis: AUTOSTYL

Více

Ceník originálního příslušenství

Ceník originálního příslušenství ydZ/ZͲ^d\aE1EK^/ Název dílu ^ƚƎĞƓŶşŶŽƐŝē ^ƚƎĞƓŶşŶŽƐŝē

Více

Ceník originálního příslušenství

Ceník originálního příslušenství ϲƉĄƌƽůLJǎşŶĞďŽϰƐŶŽǁďŽƌĚLJ͕ϳϳĐŵ 4 páry lyží nebo 2 snowbordy, 58 cm ϰϲϬ>͕ϮϬϱdžϴϰdžϰϱ͕ůĞƐŬůljēĞƌŶlj͕ŽďŽƵƐƚƌĂŶŶĠŽƚĞǀşƌĄŶş 460L, 205x84x45, lesklý šedý, oboustranné otevírání 420L, 232x70x40, še...

Více

Ceník originálního příslušenství

Ceník originálního příslušenství max. 56 mm, pravostranný ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϱŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ͕ƉůĄƓƛƉƌŽĨŝů max. 56 mm, levostranný ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϳŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ ǀljƐƵǀŶljŶŽƐŝē;ϲƉĄƌƽůLJǎşŶĞďŽϰƐŶŽǁďŽĂƌĚLJƐƚĂŶ...

Více

Yaris Příslušenství

Yaris Příslušenství PZ402-00340-ZB PZ402-00341-ZB PZ455-00320-00 PZ467-B9492-00 PZ415-B9521-00 PZ438-B0181-00 PZ415-B1522-00 PZ415-B2522-00 PZ438-B0182-00 PZ415-B9522-00 PZ414-B0353-RJ PZ410-B0355-HA PZ410-B0355-FA PZ...

Více

Ceník originálního příslušenství

Ceník originálního příslušenství ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϱŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ͕ƉůĄƓƛƉƌŽĨŝů max. 56 mm, pravostranný ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϱŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ͕ƉůĄƓƛƉƌŽĨŝů max. 56 mm, levostranný ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϳŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄ...

Více