Příručka k produktu Cyber-shot

Komentáře

Transkript

Příručka k produktu Cyber-shot
Obsah
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
Příručka k produktu Cyber-shot
DSC-W270/W275/W290
© 2009 Sony Corporation
4-130-213-62(1)
CZ
Jak používat tuto příručku
Obsah
Klepnutím na tlačítko v pravém horním rohu se dostanete na odpovídající stránku.
To je obzvláště výhodné, když chcete vyhledat nějakou funkci.
Obsah
Vyhledávání informací podle funkcí.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Vyhledávání informací v seznamu
MENU/položky nastavení.
Značky a způsob označování používané v této
příručce
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
Vyhledávání informací podle
klíčového slova.
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání informací podle činnosti.
Rejstřík
V této příručce se posloupnost činností
označuje šipkami (t). S fotoaparátem
pracujte v naznačeném pořadí. Značky
jsou uvedeny tak, jak se objevují ve
výchozím nastavení fotoaparátu.
Výchozí nastavení jsou označena
pomocí .
Označuje upozornění a omezení důležitá
pro správnou činnost fotoaparátu.
Označuje informace, jejichž znalost
může být užitečná.
2CZ
Jiné paměťové karty používat nelze.
• Podrobnosti o kartě „Memory Stick Duo“
viz str. 136.
Adaptér na
„Memory Stick
Duo“
Poznámky k bloku akumulátorů
• Před prvním použitím fotoaparátu nabijte
blok akumulátorů (přiložen).
• Blok akumulátorů můžete nabíjet, i když
není zcela vybitý. I když blok akumulátorů
není zcela nabitý, můžete jej normálně
používat.
• Jestliže nehodláte blok akumulátorů delší
dobu používat, vybijte jej a vytáhněte z
fotoaparátu. Poté jej uložte na chladném a
suchém místě. Účelem je zachování funkce
bloku akumulátorů.
• Podrobnosti o použitelném bloku
akumulátorů viz str. 138.
Poznámky k LCD displeji a objektivu
• LCD displej je vyroben za použití extrémně
přesné technologie, takže více než 99,99%
pixelů je funkčních k efektivnímu použití.
Přesto se na LCD displeji mohou objevovat
nepatrné černé a nebo jasné tečky (bílé,
červené, modré nebo zelené). Tyto tečky
vznikají běžně ve výrobě a nijak neovlivňují
nahrávání.
Černé, bílé, červené, modré
nebo zelené body
Rejstřík
Při použití karty „Memory Stick Duo“ s
vybavením kompatibilním s kartami
„Memory Stick“
Karty „Memory Stick Duo“ lze používat
po vložení do adaptéru „Memory Stick
Duo“ (prodává se samostatně).
Fotoaparát je vybaven objektivem Carl Zeiss
schopným reprodukovat ostré obrazy
s vynikajícím kontrastem.
Objektiv pro tento fotoaparát byl vyroben
certifikovaným systémem zaručujícím
prvotřídní kvalitu Carl Zeiss v souladu
s normami jakosti Carl Zeiss v Německu.
Vyhledávání MENU/
nastavení
„Memory Stick“:
S fotoaparátem nelze
používat kartu „Memory
Stick“.
Objektiv Carl Zeiss
Vyhledávání
činnosti
Poznámky o typech použitelných
karet „Memory Stick“ (prodává se
samostatně)
„Memory Stick Duo“:
S fotoaparátem lze používat
kartu „Memory Stick Duo“.
Obsah
Poznámky k používání
fotoaparátu
• Dlouhodobé vystavení LCD displeje nebo
objektivu přímému slunečnímu záření může
způsobit poruchy. Dbejte opatrnosti při
ukládání fotoaparátu v blízkosti okna nebo
venku.
• Na LCD displej nepůsobte žádným tlakem.
Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazení
barev a jeho poruše.
• Ve studeném prostředí mohou obrázky na
LCD displeji zanechávat svoji opožděnou
stopu. Nejedná se o závadu.
• Buďte opatrní, aby vysunovací objektiv do
ničeho nenarazil a nemanipulujte s ním silou.
Snímky použité v této příručce
Obrázky použité jako příklady v této příručce
jsou reprodukované obrázky a nejsou to tedy
skutečné snímky pořízené tímto fotoaparátem.
K ilustracím
Ilustrace použité v této příručce se týkají typu
DSC-W290, pokud není uvedeno jinak.
3CZ
Obsah
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu
Vyhledávání MENU/
nastavení
Snímání
Vyhledávání
činnosti
Jak používat tuto příručku ···································· 2
Poznámky k používání fotoaparátu······················· 3
Vyhledávání činnosti ············································· 7
Vyhledávání MENU/nastavení······························· 9
Popis součástí····················································· 13
Použití ovladače režimů ······································ 14
Změna nastavení DISP (zobrazení na displeji) ···· 15
Používání vnitřní paměti ······································ 17
Rejstřík
Inteligentní autom.nastav. ··································· 18
Volba scény························································· 19
Snadné fotografování·········································· 21
Režim videa························································· 23
Automat.program················································ 24
Snímání úsměvu·················································· 25
Transfokátor ························································ 26
Samospoušť························································ 27
Makro ·································································· 28
Blesk ··································································· 29
Prohlížení
Prohlížení fotografií ············································· 30
Transfokace při přehrávání ································· 31
Přehled snímků ··················································· 32
Vymazat ······························································ 33
Prohlížení videoklipů ··········································· 34
4CZ
Obsah
MENU (Snímání)
Položky MENU (snímání)······································· 9
Položky MENU (prohlížení)·································· 10
Nastav.
Televizor
Vyhledávání MENU/
nastavení
Položky nastavení ··············································· 11
Vyhledávání
činnosti
MENU (prohlížení)
Prohlížení snímků na televizoru························· 100
Rejstřík
Počítač
Využití počítače se systémem Windows··········· 103
Instalace aplikací (přiloženy) ····························· 105
Aplikace „PMB (Picture Motion Browser)“
(přiložena)·······························································106
Snímky ve vašem počítači ································ 107
Používání aplikace „Music Transfer“
(přiložena)·························································· 111
Používání počítače Macintosh ·························· 112
Prohlížení „Průvodce ke zdokonalení k produktu
Cyber-shot“······················································· 115
Tisk
Tisk statických snímků······································ 116
Tisk snímků přímo na tiskárně odpovídající
standardu PictBridge ········································ 117
Tisk v provozovně ············································· 119
5CZ
Obsah
Odstranění problémů
Odstranění problémů ········································ 120
Výstražné indikátory a zprávy ··························· 130
Rejstřík
Rejstřík ······························································ 140
Vyhledávání MENU/
nastavení
Používání fotoaparátu v zahraničí — zdroje
napájení····························································· 135
Karta „Memory Stick Duo“································ 136
O bloku akumulátorů········································· 138
Nabíječka akumulátorů ····································· 139
Vyhledávání
činnosti
Ostatní
Rejstřík
6CZ
Vyhledávání činnosti
Zamlžení ································································· 19
Portrét za soumr. ················································· 19
Snímání úsměvu ·················································· 25
Rozpoznání scény ··············································· 48
Detekce obličejů ·················································· 51
Redukce zavřených očí ····································· 54
Red. červ. očí························································ 55
Snímání jídla
Jídlo ········································································· 19
Vyhledávání MENU/
nastavení
Snímání portrétů
Vyhledávání
činnosti
Inteligentní autom.nastav.································· 18
Volba scény ··························································· 19
Rozpoznání scény ··············································· 48
Obsah
Ponechání nastavení
na fotoaparátu
Snímání pohybujících
se objektů
Rejstřík
Snímání blízko objektů Makro ······································································ 28
Režim videa··························································· 23
Série ········································································ 39
Snímání bez rozmazání Vysoká citlivost ···················································· 19
Samospoušť s 2sekundovým zpožděním ···· 27
ISO ··········································································· 41
SteadyShot···························································· 58
Snímání v protisvětle
Nucený blesk ························································ 29
Rozpoznání scény ··············································· 48
Snímání na tmavých
místech
Vysoká citlivost ···················································· 19
Pomalá synchro (blesk zap) ····························· 29
ISO ··········································································· 41
Úprava expozice
Histogram ······························································ 16
EV ············································································· 40
7CZ
Změna pozice ostření
Obsah
Ostření ···································································· 45
Detekce obličejů ·················································· 51
Změna velikosti snímku Velik. snímku ························································· 36
Transfokace při přehrávání ······························· 31
Ořezat ····································································· 67
Úpravy snímků
Retuš ······································································· 67
Různé změny velikosti ······································· 69
Přehrávání série
snímků popořadě
Prezentace ···························································· 59
Snímání/prohlížení s
přehledně
uspořádanými
indikátory
Snadné fotografování ········································· 21
Tisk snímků s datem
Používání sešitu „PMB (Picture Motion
Browser)“ ···························································· 106
Změna nastavení data
a času
Nastavení oblasti ················································· 98
Nastav.data a času ············································· 99
Inicializace nastavení
Inicializace ····························································· 84
Tisk snímků
Tisk ········································································ 116
Rejstřík
Zobrazení zvětšených
snímků
Vyhledávání MENU/
nastavení
Vymazat···························································· 33, 70
Formát. ··································································· 92
Vyhledávání
činnosti
Mazání snímků
Prohlížení na televizoru Prohlížení snímků na televizoru ····················· 100
Informace o volitelných „Průvodce ke zdokonalení k produktu
Cyber-shot“························································· 115
doplňcích
8CZ
Vyhledávání MENU/nastavení
Obsah
Položky MENU (snímání)
Z tlačítka MENU lze jednoduše vybrat různé funkce pro snímání.
1 Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte obrazovku
nabídky.
Ovládací tlačítko
Vyhledávání
činnosti
2 Požadovanou položku nabídky vyberte pomocí
v/V/b/B na ovládacím tlačítku.
3 Stisknutím tlačítka MENU vypnete obrazovku
nabídky.
V níže uvedené tabulce označuje funkci, která je k dispozici, a — funkci, která není.
Ikony uvedené pod [ ] a [ ] označují dostupné režimy.
Ovladač režimů
Položky menu
Volba scény
—
—
Režim snímání videa
—
—
—
—
—
—
—
Vyhledávání MENU/
nastavení
Tlačítko MENU
—
Blesk
—
Nahr. režim
—
EV
—
—
—
ISO
—
—
Vyváž. bílé
—
—
Podvodní vyvážení bílé
—
—
Ostření
—
—
—
Režim měření
—
—
—
Rozpoznání scény
—
—
Citlivost detekce úsměvu
—
—
Detekce obličejů
—
—
—
—
Výkon blesku
—
—
Redukce zavřených očí
—
—
DRO
—
—
—
Barevný režim
—
—
—
SteadyShot
—
—
Red. červ. očí
(Nastav.)
Rejstřík
Velik. snímku
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Poznámka
• Na obrazovce se zobrazí jen položky dostupné pro daný režim.
9CZ
Položky MENU (prohlížení)
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
(přehrávání) přepnete do
Ovládací tlačítko
Vyhledávání
činnosti
2 Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte obrazovku
nabídky.
3 Požadovanou položku nabídky vyberte pomocí
v/V/b/B na ovládacím tlačítku.
4 Stiskněte z na středu ovládacího tlačítka.
Režim prohlížení
funkci, která je k dispozici, a — funkci, která není.
Vnitřní
paměť
„Memory Stick Duo“
Přehled dat
Položky menu
Tlačítko MENU
Přehled
událostí
Oblíbené
Přehled
složek
Přehled
složek
—
—
—
—
—
—
Vyhledávání MENU/
nastavení
V níže uvedené tabulce označuje
Tlačítko
(přehrávání)
Obsah
Z tlačítka MENU lze jednoduše vybrat různé funkce pro prohlížení.
(Prezentace)
(Seznam událostí)
—
(Režim prohlížení)
—
—
(Roztřídit podle
obličejů)
—
—
(Přidat/odstranit
Oblíbené)
—
—
Rejstřík
(Seznam z období)
(Retuš)
(Různé změny
velikosti)
(Vymazat)
—
(Chránit)
DPOF
—
(Tisk)
(Otočit)
(Výběr složky)
—
—
—
—
(Nastav.)
Poznámky
• Na obrazovce se zobrazí jen položky dostupné pro daný režim.
• Když je ovladač režimů nastaven na
(Snadné fotografování), objeví se při stisknutí MENU
obrazovka pro mazání. Můžete si vybrat mezi [Vymazání jednoho snímku] nebo [Vymazání
všech snímků].
10CZ
Položky nastavení
Obsah
Nastavení můžete měnit na obrazovce
(Nastav.).
1 Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte obrazovku
nabídky.
Ovládací tlačítko
3 Vyberte požadovanou kategorii pomocí v/V, pak
stiskněte B pro výběr jednotlivé položky a pak z.
Tlačítko MENU
4 Vyberte požadované nastavení a pak stiskněte z.
Nastavení pro záběr
Vyhledávání MENU/
nastavení
Kategorie
Vyhledávání
činnosti
2 Vyberte
(Nastav.) pomocí V na ovládacím
tlačítku a pak stisknutím z na středu ovládacího
tlačítka zobrazte obrazovku nastavení.
Položky
Iluminátor AF
Ř. mřížky
Digitál. zoom
Předsádka
Autom. Orient.
Autom. Prohlížení
Pípnutí
Rejstřík
Hlavní nastavení
Language Setting
Přír.funkce
Inicializace
Režim demo
COMPONENT
Videovýstup
Širokoúhlé zobraz.
Spojení USB
Stáhnout hudbu
Formát hudby
Nástroj "Memory Stick"
Formát.
Tvorba nahr. složky
Změna nahr. složky
Vymaz. nahr.složky
Kopírovat
Číslo souboru
Nástroj vnitřní paměti
Formát.
Číslo souboru
Nastavení hodin
Nastavení oblasti
Nastav.data a času
11CZ
Pokračování r
Poznámky
Obsah
• [Nastavení pro záběr] se objeví, jen když byla nastavení zadána z režimu snímání.
• [Nástroj "Memory Stick"] se objeví, jen když je ve fotoaparátu vložena karta „Memory Stick
Duo“, zatímco [Nástroj vnitřní paměti] se objeví, jen když karta „Memory Stick Duo“ není
vložena.
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
12CZ
Popis součástí
B Tlačítko
(úsměv) (25)
Obsah
A Tlačítko spouště
C Blesk
D Tlačítko ON/OFF (napájení)
F Mikrofon
G Kontrolka samospouště/Kontrolka
snímání úsměvu/Iluminátor AF
H Objektiv
I LCD displej
K Ovladač režimů (14)
L Očko na poutko
M Tlačítko
N Tlačítko
Vyhledávání MENU/
nastavení
J Pořizování snímků: Tlačítko
transfokace W/T (transfokace) (26)
Pro prohlížení: Tlačítko
(Transfokace při přehrávání)/
tlačítko
(Přehled) (31, 32)
Vyhledávání
činnosti
E Reproduktor
(přehrávání) (30)
(Vymazat) (33)
P Ovládací tlačítko
Menu zapnuté: v/V/b/B/z
Menu vypnuté: DISP/ / /
Rejstřík
O Tlačítko MENU (9)
Q Víceúčelový konektor
R Závit stativu
S Kryt bloku akumulátorů/karty
„Memory Stick Duo“
T Slot pro „Memory Stick Duo“
U Kontrolka přístupu
V Páčka k vysunutí akumulátoru
W Slot k vložení akumulátoru
13CZ
Použití ovladače režimů
Obsah
Nastavte ovlada režimů na požadovanou funkci.
Ovladač režimů
Vyhledávání
činnosti
(Automat.program)
Umožňuje nahrávat videoklipy se zvukem (str. 23).
Umožňuje fotografovat s expozicí nastavenou automaticky
(rychlost závěrky a hodnota clony) (str. 24). Pomocí nabídky
můžete nastavit různé funkce.
(Inteligentní
autom.nastav.)
Umožňuje snímat s nastaveními upravenými automaticky
(str. 18).
(Snadné
fotografování)
Umožňuje snímat nebo prohlížet statické snímky s přehlednými
indikátory (str. 21).
Umožňuje fotografovat s přednastavenými hodnotami podle
scény (str. 19).
Rejstřík
(Volba scény)
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Režim videa)
14CZ
Obsah
Změna nastavení DISP (zobrazení
na displeji)
1 Stiskněte DISP (zobrazení na displeji) na ovládacím tlačítku.
2 Vyberte požadovaný režim pomocí ovládacího tlačítka.
(Jas +
histogram)
Nastaví jasnější displej a zobrazí graf jasu
snímku.
Informace o snímku se také zobrazí při
přehrávání.
Nastaví jasnější displej a zobrazí informace.
(Normální)
Nastaví displej na standardní jas a zobrazí
informace.
Rejstřík
(Jasná)
Vyhledávání MENU/
nastavení
Nastaví jasnější displej a zobrazí pouze
snímky.
Vyhledávání
činnosti
(Jas + jen
snímek)
Poznámka
• Pokud si prohlížíte snímky v jasném venkovním světle, zjasněte displej. Za takových podmínek se
však akumulátor může vybíjet rychleji.
15CZ
Histogram
Obsah
Histogram je graf udávající rozdělení jasů ve snímku. Tento grafický ukazatel indikuje
jasný obraz, je-li zešikmen doprava, a tmavý obraz, je-li zešikmen doleva.
A Počet pixelů
B Jas
A
Jasný
1 Stiskněte DISP (zobrazení na displeji) na ovládacím tlačítku a pak vyberte
[Jas + histogram].
• Histogram se také zobrazí při přehrávání jednotlivých snímků, ale nemůžete měnit expozici.
• Histogram se neobjeví při snímání videoklipů, přehrávání videoklipů, prohlížení vertikálně
orientovaných snímků nebo otočených snímků.
• K velkému rozdílu v zobrazení histogramu během fotografování a během přehrávání dojde, když:
– Zableskne blesk.
– Rychlost závěrky je pomalá nebo rychlá.
• Histogram snímků pořízených jinými fotoaparáty se nemusí zobrazit vůbec.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky
Vyhledávání
činnosti
B
Tmavý
Rejstřík
16CZ
Používání vnitřní paměti
B
Vnitřní
paměť
Není-li vložena žádná karta „Memory Stick Duo“
[Nahrávání]: Snímky se nahrávají pomocí vnitřní paměti.
[Přehrávání]: Snímky uložené ve vnitřní paměti se
přehrávají.
[Nabídka, nastavení, atd.]: Se snímky ve vnitřní paměti
lze provádět různé funkce.
Vyhledávání MENU/
nastavení
B
Vyhledávání
činnosti
Jestliže je vložena karta „Memory Stick Duo“
[Nahrávání]: Snímky se nahrávají do karty „Memory
Stick Duo“.
[Přehrávání]: Snímky na kartě „Memory Stick Duo“ se
přehrávají.
[Nabídka, nastavení, atd.]: Se snímky na kartě
„Memory Stick Duo“ lze provádět různé funkce.
Obsah
Fotoaparát má přibližně 11 MB vnitřní paměti. Tuto paměť nelze vyjmout. Dokonce i v
případě, že není k dispozici karta „Memory Stick Duo“, lze snímky nahrávat pomocí této
vnitřní paměti.
Snímky uložené ve vnitřní paměti
Kopírování (zálohování) dat na pevný disk počítače
Proveďte postup na str. 107 až 108, aniž by byla karta „Memory Stick Duo“ vložena do
fotoaparátu.
Rejstřík
Pro bezchybné kopírování (zálohování) dat se doporučuje jedna z následujících metod.
Kopírování (zálohování) dat na kartu „Memory Stick Duo“
Připravte si kartu „Memory Stick Duo“ s dostatečnou volnou kapacitou a pak proveďte
postup popsaný v části [Kopírovat] (str. 96).
Poznámky
• Nelze přenášet obrazová data z karty „Memory Stick Duo“ do vnitřní paměti.
• Vytvořením spojení USB mezi fotoaparátem a počítačem pomocí kabelu víceúčelového
konektoru můžete přenášet data uložená ve vnitřní paměti do počítače. Nemůžete však přenášet
data z počítače do vnitřní paměti.
17CZ
Inteligentní autom.nastav.
1 Nastavte ovladač režimů na
(Inteligentní autom.nastav.).
Obsah
Umožňuje pořizovat snímky s automaticky upraveným nastavením.
2 Pořizujte snímky tlačítkem spouště.
• Režim blesku je nastaven na [Automatický blesk] nebo [Blesk vypnut].
zRozpoznání scény
Ikona rozpoznání scény
Rejstřík
Fotoaparát rozpozná (Soumrak),
(Portrét za soumr.),
(Soumrak se
stativem),
(Protisvětlo),
(Portrét v protisvětle),
(Krajina), (Makro) nebo
(Portrét), a když je scéna rozpoznána, zobrazí na displeji LCD ikonu.
Podrobnosti viz str. 48.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rozpoznání scény pracuje v režimu inteligentního automatického nastavení. Tato
funkce umožňuje fotoaparátu automaticky rozpoznávat podmínky snímání a pořídit
snímek.
Vyhledávání
činnosti
Poznámka
zJestliže pořizujete statický snímek objektu, u kterého je
zaostření obtížné
• Nejkratší vzdálenost pro snímání je asi 10 cm (na straně W) a 50 cm (na straně T) (od
objektivu).
• Když fotoaparát nedokáže zaostřit na objekt automaticky, začne indikátor expozice/
zaostření (zámku AE/AF) pomalu blikat a neozve se pípnutí. Buď změňte kompozici
snímku, nebo nastavení zaostření (str. 45).
Ostření může být obtížné v následujících situacích:
– Je tma a objekt je daleko.
– Kontrast mezi objektem a pozadím je malý.
– Objekt je za sklem.
– Objekt se příliš rychle pohybuje.
– Povrch odráží světlo nebo je lesklý.
– Objekt je v protisvětle nebo světlo bliká.
18CZ
Volba scény
Obsah
Umožňuje fotografovat s předem nastaveným nastavením podle scény.
1 Nastavte ovladač režimů na
(Volba scény).
2 Vyberte požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku.
Pokud chcete přepnout na jinou scénu, stiskněte tlačítko MENU.
Vyhledávání
činnosti
(Vysoká citlivost) Umožňuje fotografovat bez blesku
za špatných světelných podmínek,
redukuje rozmazání.
Umožňuje fotografovat portréty, květiny apod.
s jemnější atmosférou.
(Krajina)
Umožňuje snadné snímání vzdálených scén
zaostřováním do dálky. Zaznamená výraznou
oblohu a barvy přírody.
(Portrét za
soumr.)
(Jídlo)
(Pláž)
(Sníh)
(Ohňostroj)
(Pod vodou)
Umožňuje fotografovat ostré snímky lidí na nočním
pozadí bez ztráty atmosféry.
Rejstřík
(Soumrak)
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Zamlžení)
Umožňuje fotografovat noční scény z dálky bez
ztráty temné atmosféry okolí.
Přepne na režim makro a umožňuje snímat jídlo v
přitažlivých a jasných barvách.
Při fotografování moře nebo jezerních scén
umožňuje zaznamenat jasně modř vody.
U zasněžených scén nebo jinde, kde je celý snímek
bílý, umožňuje zaznamenat jasné snímky bez
vybledlých barev.
Umožňuje fotografovat ohňostroje v plné kráse.
Umožňuje snímat pod vodou v přirozených barvách
v pouzdře (podvodní pouzdro Marine apod.).
19CZ
Pokračování r
Poznámka
Obsah
• Při fotografování v režimu
(Portrét za soumr.), (Soumrak) nebo
(Ohňostroj) je rychlost
závěrky nižší, takže snímky mohou být rozmazané. Pro prevenci rozmazání se doporučuje stativ.
Funkce, které můžete používat ve funkci Volba
scény
Blesk
Detekce
Série/
obličejů/
Expoziční
Snímání
řada
úsměvu
—
*2
—
—
Redukce
Red. červ.
zavřených SteadyShot
očí
očí
*1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*3
—
—
—
—
—
Rejstřík
—
Vyváž.
bílé
Vyhledávání MENU/
nastavení
Makro
zapnuto
Vyhledávání
činnosti
K fotografování snímku podle podmínek scény fotoaparát zvolí kombinaci funkcí.
znamená, že funkce je dostupná, — že není. Ikony uvedené pod [Blesk] označují
dostupné režimy blesku.
Podle zvoleného režimu scény nejsou některé funkce k dispozici.
*1 Nelze vybrat [Blesk] pro [Vyváž. bílé].
*2 Nelze vybrat [Vyp.] pro [Detekce obličejů].
*3 Můžete použít [Podvodní vyvážení bílé] místo [Vyváž. bílé].
20CZ
Snadné fotografování
1 Nastavte ovladač režimů na
Obsah
Umožňuje pořizovat snímky pomocí minima nutných funkcí.
Nastavení, která můžete změnit, jsou [Velik. snímku], [Blesk] a [Samospoušť].
Velikost textu se zvýší a indikátory budou lépe vidět.
(Snadné fotografování).
Vyhledávání
činnosti
2 Pořizujte snímky tlačítkem spouště.
Poznámka
• Akumulátor se vybíjí rychleji, protože se automaticky zvyšuje jas obrazovky.
zZměna nastavení velikosti snímku, blesku a
Velik. snímku:
MENU t [Velik. snímku] t z na ovládacím tlačítku t
požadovaný režim t z
Vyberte velikost [Velká] nebo [Malá].
Samospoušť:
na ovládacím tlačítku t požadovaný režim
Vyberte režim [Samospoušť 10 s] nebo [Samospoušť vypnutá].
Blesk:
na ovládacím tlačítku t požadovaný režim
Vyberte režim [Automatický blesk] nebo [Blesk vypnut].
Rejstřík
MENU t [Blesk] t z na ovládacím tlačítku t
požadovaný režim t z
Vyberte režim [Auto] nebo [Vyp.].
Vyhledávání MENU/
nastavení
samospouště
zRozpoznání scény
Rozpoznání scény pracuje v režimu snadného fotografování. Tato funkce umožňuje
fotoaparátu automaticky rozpoznávat podmínky snímání a pořídit snímek.
Ikona rozpoznání scény
Fotoaparát rozpozná (Soumrak),
(Portrét za soumr.),
(Soumrak se
stativem),
(Protisvětlo),
(Portrét v protisvětle),
(Krajina), (Makro) nebo
(Portrét), a když je scéna rozpoznána, zobrazí na displeji LCD ikonu.
Podrobnosti viz str. 48.
21CZ
Pokračování r
zRežim snadného prohlížení
Tlačítko
(Vymazat)
• Režim prohlížení je nastaven na [Přehled složek]. Pokud nastavíte ovladač režimů na jiný
režim než
(Snadné fotografování) a pak budete přehrávat snímky, budou snímky
zobrazeny v přednastaveném režimu prohlížení.
Vyhledávání
činnosti
Tlačítko MENU
Můžete vymazat aktuálně zobrazený snímek.
Vyberte [OK] t z.
Aktuálně zobrazený snímek můžete vymazat pomocí
[Vymazání jednoho snímku] a všechny snímky ve složce
pomocí [Vymazání všech snímků].
Obsah
Když stisknete tlačítko
(přehrávání) a ovladač režimů bude nastaven na
(Snadné fotografování), text na obrazovce přehrávání bude větší a zřetelnější.
Funkce, které lze používat, jsou však omezené.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
22CZ
Režim videa
1 Nastavte ovladač režimů na
(Režim videa).
Obsah
Umožňuje nahrávat videoklipy se zvukem.
2 Zcela stiskněte tlačítko spouště.
Vyhledávání
činnosti
3 K zastavení záznamu stiskněte znovu zcela tlačítko spouště.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
23CZ
Automat.program
1 Nastavte ovladač režimů na
Obsah
Umožňuje fotografovat s expozicí nastavenou automaticky (rychlost závěrky a hodnota
clony). Můžete také pomocí menu volit různá nastavení.
(Automat.program).
2 Pořizujte snímky tlačítkem spouště.
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
24CZ
Snímání úsměvu
Obsah
Když fotoaparát detekuje úsměv, spoušť je uvolněna automaticky.
1 Stiskněte tlačítko
(úsměv).
2 Čekání na detekci úsměvu.
3 K ukončení snímání stiskněte opět tlačítko
(úsměv).
Rámeček detekce obličeje
Vyhledávání
činnosti
Když úroveň úsměvu přesáhne bod b na indikátoru,
fotoaparát nahrává snímky automaticky.
Pokud stisknete tlačítko spouště při snímání úsměvu,
fotoaparát pořídí snímek a pak se vrátí do režimu snímání
úsměvu.
Indikátor citlivosti detekce
úsměvu
• Nahrávání pomocí snímání úsměvu skončí automaticky, když se zaplní karta „Memory Stick
Duo“ nebo vnitřní paměť.
• Úsměvy nemusí být detekovány správně, záleží na podmínkách.
• Nelze používat funkce digitálního transfokátoru.
• Když je ve volbě scény vybrán režim
(Krajina), (Soumrak), (Jídlo), (Ohňostroj) nebo
(Pod vodou), nelze používat funkci snímání úsměvu.
Nezakrývejte si oči ofinou.
Nezakrývejte obličej kloboukem, maskou,
slunečními brýlemi apod.
2 Snažte se nastavit obličej před fotoaparát a zůstat
ve stejné poloze. Oči nechte zúžené.
3 Úsměv by měl být zřetelný a ústa mírně otevřená.
Je snazší detekovat úsměv, když jsou vidět zuby.
1
Rejstřík
zRady pro lepší snímání úsměvů
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky
• Závěrka spustí, když se osoba, jejíž obličej je detekován, usměje.
• Prioritní objekt pro detekci obličejů můžete vybrat nebo registrovat pomocí [Detekce
obličejů]. Když je zvolený obličej zaregistrován v paměti fotoaparátu, detekce úsměvu se
provede pouze pro tento obličej. Pokud chcete provést detekci obličeje pro jiný obličej,
změňte prioritní obličej pomocí z na ovládacím tlačítku (str. 51).
• Pokud není úsměv detekován, nastavte v nabídce nastavení [Citlivost detekce úsměvu].
25CZ
Transfokátor
1 Stiskněte tlačítko W/T (transfokace).
Tlačítko T
• Když měřítko transfokátoru přesáhne 5×, viz str. 77.
Tlačítko W
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Během natáčení videoklipu nelze měnit transfokaci.
Vyhledávání
činnosti
Stiskněte tlačítko T pro přiblížení a tlačítko W pro zrušení
přiblížení.
Poznámka
Obsah
Při snímání můžete snímek zvětšit. Optický transfokátor fotoaparátu může zvětšovat
snímky až 5×.
Rejstřík
26CZ
Samospoušť
(Samospoušť) ovládacího tlačítka.
2 Vyberte požadovaný režim pomocí ovládacího tlačítka.
Obsah
1 Stiskněte
Nepoužívá samospoušť.
(Samospoušť vypnutá)
Nastaví samospoušť s 10sekundovým zpožděním.
Při stisknutí závěrky bliká kontrolka samospouště a zní
pípnutí, dokud se neaktivuje závěrka.
Chcete-li ukončit prohlížení, znovu stiskněte .
(Samospoušť 2 s)
Nastaví samospoušť s 2sekundovým zpožděním.
• V režimu Snadné fotografování můžete zvolit pouze [Zap.] (10 s) nebo [Vyp.].
zRedukce rozmazání pomocí samospouště s
2sekundovým zpožděním
• Pro prevenci rozmazání používejte 2sekundovou samospoušť. Závěrka se uvolní 2 sekundy
po stisknutí spouště, což redukuje otřesy fotoaparátu při jejím stisknutí.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámka
Vyhledávání
činnosti
(Samospoušť 10 s)
Rejstřík
27CZ
Makro
1 Stiskněte
Obsah
Toto nastavení můžete využít pro zachycení velmi malých objektů na blízkou vzdálenost,
například hmyzu nebo květin.
(Makro) ovládacího tlačítka.
2 Vyberte požadovaný režim pomocí ovládacího tlačítka.
Upravuje zaostření automaticky ze vzdáleného objektu na
velmi blízký.
• Pro většinu snímků ponechte fotoaparát v tomto režimu.
(Makro
zapnuto)
Upravuje ostření na prioritu velmi blízkých objektů. Při
snímání velmi blízkých objektů nastavte makro na zapnuto.
Vyhledávání
činnosti
(Auto)
• Doporučuje se nastavení transfokace do krajní polohy strany W.
• Při snímání v režimu makro se rychlost automatického ostření zpomalí.
• Když je fotoaparát v režimu inteligentního automatického nastavení nebo režimu videa, je režim
makro nastaven na [Auto].
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky
Rejstřík
28CZ
Blesk
(Blesk) na ovladacim tlačítku.
2 Vyberte požadovaný režim pomocí ovládacího tlačítka.
Obsah
1 Stiskněte
Bliká při nedostatečném světle nebo protisvětle.
(Blesk zapnut)
Blesk vždy pracuje.
Blesk vždy pracuje.
Za špatných světelných podmínek je rychlost závěrky pomalá,
aby se na snímku zachytilo i pozadí, které je mimo dosah
světla blesku.
(Blesk
vypnut)
Blesk nepracuje.
Poznámky
•
•
•
•
zKdyž se na fotografiích s bleskem objeví „malé kulaté
skvrny“
Rejstřík
Blesk blikne dvakrát. První blesk upraví množství světla.
Během nabíjení blesku se zobrazuje
.
Při snímání série nebo expoziční řady nelze použít blesk.
Když je fotoaparát v režimu inteligentního automatického nastavení, není k dispozici [Blesk
zapnut] a [Pomalá synchro (blesk zap)].
• V režimu Snadné fotografování můžete zvolit pouze [Automatický blesk] nebo [Blesk vypnut].
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Pomalá
synchro (blesk
zap))
Vyhledávání
činnosti
(Automatický
blesk)
To je způsobeno částicemi (prachu, pylu apod.), které poletují poblíž objektivu. Když
jsou zvýrazněny bleskem fotoaparátu, jeví se jako bílé kulaté skvrny.
Fotoaparát
Objekt
Částice (prach, pyl apod.) ve vzduchu
Jak lze omezit „bílé kulaté skvrny“?
• Rozsviťte světlo v místnosti a fotografujte bez blesku.
• Ve volbě scény si vyberte režim (Vysoká citlivost). (Automaticky se zvolí [Blesk vypnut].)
• I pokud jste ve volbě scény vybrali režim (Vysoká citlivost), může být rychlost závěrky za
špatného osvětlení nebo na tmavém místě pomalejší. V takovém případě použijte stativ
nebo po stisknutí tlačítka spouště držte paže těsně u těla.
29CZ
Prohlížení fotografií
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
2 Vyberte snímek pomocí ovládacího tlačítka.
Obsah
1 Stisknutím tlačítka
Poznámky
zProhlížení snímků pořízených jiným fotoaparátem
„Přehrávání jen registrovaných sn.“: Snímky se přehrávají ve zvoleném režimu
Režim prohlížení. Některé snímky pořízené jinými fotoaparáty možná nepůjde
tentokrát přehrát.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Obrazovka pro výběr způsobu prohlížení se zobrazí, když do fotoaparátu vložíte
kartu „Memory Stick Duo“ obsahující snímky pořízené tímto i jiným fotoaparátem.
Vyhledávání
činnosti
• Některé snímky pořízené jinými fotoaparáty možná nepůjdou přehrát. Takové snímky
přehrávejte v přehledu složek (MENU t [Režim prohlížení] t [Přehled složek]).
• Když je ovladač režimů nastaven na
(Snadné fotografování), snímky se přehrávají v
přehledu složek a k dispozici je omezené množství funkcí. Pokud chcete používat všechny funkce
prohlížení, natavte ovladač režimů na jiný režim než
.
„Přehr. všech snímků v přehl. složek“: Fotoaparát přepne na Přehled složek a
přehraje všechny snímky.
Rejstřík
30CZ
Transfokace při přehrávání
Obsah
Přehraje zvětšený snímek.
1 Při přehrávání statického snímku stiskněte tlačítko
(zoom přehrávání).
2 Upravte polohu pomocí ovládacího tlačítka.
3 Změňte rozsah transfokace tlačítkem W/T
(transfokace).
zUkládání zvětšených snímků
Zvětšený snímek lze uložit pomocí funkce ořezání.
Stiskněte MENU t [Retuš] t [Ořezat].
Vyhledávání MENU/
nastavení
Stisknutím tlačítka (T) snímek přiblížíte, tlačítka W
přiblížení zrušíte.
Stisknutím z zrušíte transfokaci při přehrávání.
Ukazuje zobrazenou
oblast z celého
snímku
Vyhledávání
činnosti
Snímek se ve svém středu zvětší na dvojnásobek původní
velikosti.
Rejstřík
31CZ
Přehled snímků
1 Stisknutím tlačítka
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
2 Stisknutím tlačítka
(Přehled) zobrazíte obrazovku přehledu snímků.
Obsah
Zobrazí současně více snímků.
Opětovným stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku přehledu s ještě více snímky.
Poznámka
• Když je ovladač režimů nastaven na
režimu přehledu.
(Snadné fotografování), nelze prohlížet snímky v
Ovládacím tlačítkem vyberte levou boční lištu a pak zvolte
požadované datum/událost/složku pomocí v/V.
Vyhledávání MENU/
nastavení
zZobrazení snímků požadovaného data/události/složky
Vyhledávání
činnosti
3 Pro návrat na obrazovku jednoho snímku vyberte jeden snímek pomocí
ovládacího tlačítka a pak stiskněte z.
Rejstřík
32CZ
Vymazat
1 Stisknutím tlačítka
2 Tlačítko
Obsah
Umožňuje vybrat nechtěné snímky pro vymazání. Snímky můžete také mazat z tlačítka
MENU (str. 70).
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
(Vymazat) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Vymaže aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho
snímku.
Více snímků
Umožňuje výběr a vymazání více snímků.
Po kroku 2 proveďte následující.
2MENU t [OK] t z
Vše ve složce
Všechny snímky z období
Vše z události
Vymaže naráz všechny snímky ve zvolené složce,
období nebo události.
Stiskněte [OK] t z po kroku 2.
Ukončit
Končí mazání.
• Když je ovladač režimů nastaven na
(Snadné fotografování), můžete vymazat jen aktuálně
zobrazený snímek.
• Když je [Režim prohlížení] nastaven na [Oblíbené], nelze mazat snímky.
Rejstřík
Poznámky
Vyhledávání MENU/
nastavení
1Vyberte snímek a pak stiskněte z.
Opakujte výše uvedené kroky, dokud nevymažete
všechny snímky. Opětovným výběrem snímku se
značkou , značku
ze snímku odstraníte.
Vyhledávání
činnosti
Tento snímek
zPři výběru snímků můžete přepínat mezi režimem
přehledu a režimem jednoho snímku
Stisknutím tlačítka (T) přepínače W/T (transfokace) v
režimu přehledu se vrátíte do režimu jednoho snímku a
stisknutím tlačítka
(přehled) (W) v režimu jednoho
snímku se vrátíte do režimu přehledu.
• Mezi režimem přehledu a jednoho snímku můžete také
přepínat v [Přidat/odstranit Oblíbené], [Chránit] nebo [DPOF].
33CZ
Prohlížení videoklipů
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
2 Ovládacím tlačítkem vyberte videoklip.
Obsah
1 Stisknutím tlačítka
3 Stiskněte z.
Začne přehrávání videoklipu.
z
Pauza
B
Přetáčení vpřed
b
Přetáčení vzad
V
Zobrazí obrazovku ovládání hlasitosti. Hlasitost
upravte pomocí v/V.
Poznámka
• Některé snímky pořízené jinými fotoaparáty možná nepůjdou přehrát.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Možnosti přehrávání
Vyhledávání
činnosti
Ovládací tlačítko
Rejstřík
34CZ
Režim snímání videa
1 Nastavte ovladač režimů na
2 MENU t
(Režim videa).
Obsah
Umožňuje snímat videoklipy s přednastavenými nastaveními podle scény.
(Režim snímání videa) t požadovaný režim
(Vysoká
citlivost)
(Pod vodou)
Upraví nastavení automaticky.
Snímá videoklipy s vysokou citlivostí za špatných světelných
podmínek.
Snímá videoklipy pod vodou v přirozených barvách za použití
podvodního pouzdra (pouzdro Marine apod.).
Vyhledávání
činnosti
(Auto)
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
35CZ
Velik. snímku
Vyhledávání
činnosti
1 MENU t
(Velik. snímku) t požadovaná velikost
Při fotografování
Velikost snímku
Pokyny pro použití
(3264×2448)
Pro obrázky do velikosti A3
(2592×1944)
Pro obrázky do velikosti A4
(2048×1536)
Pro obrázky do velikosti L/2L
(640×480)
Pro přílohy k e-mailům
Tisk
Méně
Jemný
Více
Hrubý
Rejstřík
Pro obrázky do velikosti A3+
Počet
snímků
Vyhledávání MENU/
nastavení
(4000×3000)
Obsah
Velikost snímku určuje velikost obrazového souboru, který se nahraje, když pořídíte
snímek.
Čím větší je velikost snímku, tím detailněji bude reprodukován při tisku na papír velkého
formátu. Čím menší je velikost snímku, tím více snímků můžete nahrát. Vyberte velikost
snímku, která vyhovuje způsobu, jakým si budete snímky prohlížet.
(4000×2672)
Poměr stran 3:2 jako u fotografií a
pohlednic
Méně
Jemný
(4000×2248)
K prohlížení na televizoru s
vysokým rozlišením
Méně
Jemný
Více
Hrubý
(1920×1080)
Poznámka
• Když tisknete snímky nahrané v poměru stran 16:9, oba okraje mohou být odříznuty.
36CZ
V režimu snadného fotografování
Nahrává snímky velikosti [12M].
Malá
Nahrává snímky velikosti [3M].
Obsah
Velká
Při snímání videoklipů
Velikost videoklipů
Pokyny pro použití
1280x720(Lepší)
9 Mb/s
Snímání videa nejvyšší kvality pro
zobrazení na televizoru HD
1280x720(Standard)
6 Mb/s
Snímání videa standardní kvality pro
zobrazení na televizoru HD
VGA
3 Mb/s
Snímání při velikosti snímku vhodné
pro načtení na web
Vyhledávání MENU/
nastavení
Průměrná bitová
rychlost
Vyhledávání
činnosti
Čím větší je velikost snímku, tím vyšší je kvalita snímku. Čím vyšší je množství dat za
sekundu (průměrná bitová rychlost), tím hladší je přehrávaný obraz.
Videoklipy pořízené tímto fotoaparátem budou nahrány ve formátu MPEG-4, cca 30fps,
Progressive, AAC, mp4.
Poznámky
Rejstřík
• Pokud je pro video vybrána velikost [VGA], snímek bude vypadat jako z teleobjektivu.
• Videoklipy s velikostí nastavenou na [1280×720] lze nahrát pouze na kartu „Memory Stick PRO
Duo“. Pokud používáte nahrávací média jiná než kartu „Memory Stick PRO Duo“, nastavte
velikost snímku na [VGA].
z„Kvalita snímku“ a „velikost snímku“
Digitální obraz je tvořen sadou malých bodů, kterým se říká pixely.
Pokud snímek obsahuje velký počet pixelů, je velký, zabírá více místa v paměti a
zobrazuje i jemné detaily. „Velikost snímku“ se uvádí v počtu pixelů. Třebaže na
displeji fotoaparátu nepozorujete žádný rozdíl, jemné detaily a zpracování dat se liší
při tisku snímku nebo jeho zobrazení na obrazovce počítače.
Popis pixelů a velikosti snímku
Velikost snímku: 12M
4000 pixelů × 3000 pixelů = 12 000 000 pixelů
2 Velikost snímku: VGA
640 pixelů × 480 pixelů = 307 200 pixelů
1
Pixely
Pixel
Vysoký počet pixelů
(jemná kvalita snímku a značná velikost souboru)
Nízký počet pixelů
(hrubá kvalita snímku, ale malá velikost souboru)
37CZ
Blesk
1 Nastavte ovladač režimů na
(Snadné fotografování).
Obsah
V režimu snadného fotografování můžete vybrat nastavení blesku také z tlačítka MENU.
2 MENU t [Blesk] t z na ovládacím tlačítku
Auto
Blesk bleskne, když je nedostatek světla nebo při protisvětle.
Vyp.
Nepoužije blesk.
Vyhledávání
činnosti
3 Vyberte požadovaný režim t z.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
38CZ
Nahr. režim
1 MENU t
(Nahr. režim) t požadovaný režim
Nahraje jeden snímek.
(Série)
Po stisknutí a přidržení spouště nahrává až 100 snímků rychle
za sebou.
Vyhledávání
činnosti
(Normální)
Obsah
Jako režim snímání můžete vybrat normální (jeden snímek), sérii nebo expoziční řadu.
Poznámky
Nahraje sérii tří snímků s automaticky posunutou hodnotou
expozice (Expoziční řada). Když se nemůžete rozhodnout pro
správnou hodnotu expozice, fotografujte v režimu expoziční
řady s posunutím hodnoty expozice. Potom si můžete vybrat
snímek s nejlepší expozicí.
Čím větší je hodnota kroku expozice, tím větší je posun
hodnoty expozice.
Rejstřík
BRK±0,3EV
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Snímání série není k dispozici při snadném fotografování, režimu
videa a snímání úsměvu.
• Blesk je nastaven na [Blesk vypnut].
• Při pořizování snímků se samospouští se nahraje nejvýše pět
snímků.
• Interval snímání se prodlouží v závislosti na nastavení velikosti
snímku.
• Je-li kapacita baterií téměř vyčerpána nebo je-li vnitřní paměť či
karta „Memory Stick Duo“ plná, režim pořizování Série snímků se
zastaví.
• Ostření, vyvážení bílé a expozice jsou upraveny pro první snímek a
tyto hodnoty se použijí i pro další snímky.
Poznámky
• Režim expoziční řady není k dispozici v režimech inteligentního
automatického nastavení, snadného fotografování, videa a snímání
úsměvu.
• Blesk je nastaven na [Blesk vypnut].
• Zaostření a vyvážení bílé jsou nastaveny u prvního obrázku a tato
nastavení se použijí také u dalších obrázků.
• Při ručním nastavování expozice se expozice posune podle
upraveného jasu.
• Nahrávací interval se prodlouží podle podmínek snímání.
• Pokud je objekt příliš jasný nebo příliš tmavý, možná nepůjde
fotografovat s vybranou hodnotou kroku v expoziční řadě.
• Při nahrávání do vnitřní paměti bude nastavena velikost snímku
[VGA].
39CZ
EV
1 MENU t
(EV) t požadované nastavení EV
Obsah
Expozici lze upravit ručně v krocích po 1/3 EV v rozsahu od –2,0 EV do +2,0 EV.
Poznámky
zNastavení expozice pro lépe vypadající snímky
Expozice:
Rychlost závěrky = Délka časového úseku, po který do
fotoaparátu proniká světlo
Clona = Velikost otvoru, který umožňuje světlu procházet do
fotoaparátu
Citlivost ISO (doporučený index expozice)
= Citlivost záznamu
Rejstřík
Přeexponování = příliš mnoho světla
Bělavé snímky
Vyhledávání MENU/
nastavení
Nastavením expozice a citlivosti ISO lze vytvářet různé snímky. Expozice je množství
světla, které pronikne do fotoaparátu, když spustíte závěrku.
Vyhledávání
činnosti
• V režimu snadného fotografování nelze upravovat nastavení EV.
• Při fotografování objektu za extrémně jasných nebo tmavých podmínek nebo s použitím blesku
nemusí být úprava expozice účinná.
Snižte nastavení EV –
Správná expozice
Zvyšte nastavení EV +
Podexponování = příliš málo světla
Tmavší snímek
40CZ
ISO
1 Nastavte ovladač režimů na
scény) t
(Pod vodou).
2 MENU t
Automaticky nastaví citlivost ISO.
/
/
/
Rozmazání snímku na tmavých místech nebo při pohybujících
se objektech lze omezit zvýšením citlivosti ISO (zvolením
vyššího čísla).
• Nastavení ISO jiné než [ISO AUTO], [ISO 80] až [ISO 800] nelze zvolit, když je nahrávací režim
nastaven na sérii nebo expoziční řadu nebo když je [DRO] nastaveno na [DRO plus].
zNastavení citlivosti ISO (doporučený index expozice)
Citlivost ISO je míra rychlosti obrazového snímače nahrávacího média, s jakou
reaguje na světlo. I když je expozice stejná, snímky se liší podle citlivosti ISO.
Rejstřík
Vysoká citlivost ISO
Nahraje jasný snímek i v tmavém prostředí a redukuje
rozmazání zvýšením rychlosti závěrky.
Snímky však mají sklon k vyššímu šumu.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámka
Vyhledávání
činnosti
/
(Volba
(ISO) t požadovaný režim
(Auto)
/
/
(Automat.program) nebo
Obsah
Upravuje citlivost na světlo.
Nízká citlivost ISO
Zaznamenává obrázek s hladšími přechody.
Je-li však expozice nedostatečná, snímek může být tmavší.
41CZ
Vyváž. bílé
1 MENU t
(Vyváž. bílé) t požadovaný režim
Upraví automaticky vyvážení bílé, takže barvy vypadají
přirozeně.
(Oblačno)
Upraví nastavení pro zamračenou oblohu
nebo stinné místo.
(Zářivky 1)
(Zářivky 2)
(Zářivky 3)
[Zářivky 1]: Upraví nastavení pro bílé
zářivkové osvětlení.
[Zářivky 2]: Upraví nastavení pro bílé
přirozené zářivkové osvětlení.
[Zářivky 3]: Upraví nastavení pro bílé denní
zářivkové osvětlení.
n (Žárovky)
Upraví nastavení pro místa osvětlená
žárovkami nebo s velmi jasným osvětlením,
například ve fotostudiu.
Rejstřík
Upraví nastavení pro podmínky venku za
jasného dne, večerní pohledy, noční scény,
neónová světla, ohňostroje atd.
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Denní světlo)
Vyhledávání
činnosti
(Auto)
(Blesk)
Obsah
Upraví barevné tóny podle podmínek okolního světla. Tuto funkci použijte, pokud je
barva snímku nepřirozená.
Nastaví fotoaparát na fotografování s
bleskem.
Poznámky
• [Vyváž. bílé] nelze upravovat v režimu inteligentního automatického nastavení nebo snadného
fotografování.
• V režimu volby scény můžete změnit nastavení vyvážení bílé jen v režimech
(Vysoká citlivost)
nebo (Jídlo).
• Při snímání videa nebo když je volba scény nastavena na režim
(Vysoká citlivost), nelze zvolit
[Blesk] ve [Vyváž. bílé].
• Pokud zářivky blikají, možná nebude funkce vyvážení bílé pracovat správně, ani když vyberete
[Zářivky 1], [Zářivky 2] nebo [Zářivky 3].
• Při fotografování s bleskem v režimu jiném než [Blesk] je [Vyváž. bílé] nastaveno na [Auto].
• Když je režim blesku nastaven na [Blesk zapnut], vyvážení bílé lze nastavit na [Auto] nebo
[Blesk].
42CZ
Pokračování r
zEfekty světelných podmínek
Počasí/osvětlení
Oblačno
Zářivky
Žárovky
Bílé (standardní)
Namodralé
Do zelena
Načervenalé
Vyhledávání
činnosti
Charakteristiky
světla
Denní světlo
Obsah
Výsledná barva objektu je ovlivněna světelnými podmínkami.
Barevné tóny se v režimu inteligentního automatického nastavení upravují
automaticky, ale pomocí funkce vyvážení bílé je můžete upravovat i ručně.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
43CZ
Podvodní vyvážení bílé
1 MENU t
(Pod vodou) nebo
(Pod
Obsah
Upraví barevný tón, když je fotoaparát nastaven na režim
vodou) pro video.
(Podvodní vyvážení bílé) t požadovaný režim
Automaticky upravuje barevné tóny pod vodou tak, aby
barvy byly přirozené.
(Podvodní 1)
Nastaví pro podmínky pod vodou s převládající modrou.
(Podvodní 2)
Nastaví pro podmínky pod vodou s převládající zelenou.
Poznámky
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Vlivem barvy vody nemusí někdy vyvážení bílé pod vodou správně fungovat, i když vyberete
[Podvodní 1] nebo [Podvodní 2].
• [Podvodní vyvážení bílé] nelze zvolit, když je režim blesku nastaven na [Blesk zapnut].
Vyhledávání
činnosti
(Auto)
Rejstřík
44CZ
Ostření
1 Nastavte ovladač režimů na
(Režim videa).
(Ostření) t požadovaný režim
(Více. AF)
Vyhledávání
činnosti
2 MENU t
(Automat.program) nebo
Automaticky ostří na předmět v celém
rozsahu rámečku ostření.
Když v režimu snímání statických snímků
stisknete tlačítko spouště napůl, kolem
zaostřené oblasti se zobrazí zelený rámeček.
Rámeček AF
(Jednobod.
AF)
0.5 m/1.0 m/
3.0 m/7.0 m/
(nekonečno)
Automaticky zaostří na extrémně malý
objekt nebo úzkou oblast. Při společném
použití funkce uzamčení AF můžete
libovolně měnit kompozici snímku.
Fotoaparát držte pevně, abyste
neposunuli rámeček AF z objektu.
Rejstřík
Automaticky ostří na objekt ve středu
rámečku. Při společném použití funkce
uzamčení AF můžete libovolně měnit
kompozici snímku.
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Když je funkce detekce obličejů aktivní,
Rámeček AF
pracuje automatické ostření AF s prioritou na (Jen pro statické
obličeje.
snímky)
• Když je volba scény nastavena na režim
(Pod vodou), činnost ostření odpovídá snímání pod vodou. Když
ostříte pomocí napůl stisknutého tlačítka spouště, zobrazí se velký
zelený rámeček.
(Střed AF)
Obsah
Lze změnit způsob zaostření. Je-li obtížné zaostřit správně v režimu automatického
zaostření, použijte toto menu.
AF znamená automatické ostření, což je funkce, která automaticky upravuje zaostření.
Rámeček AF
Automaticky rychle zaostří na oblast kolem předem nastavené
vzdálenosti (polomanuální). Tento režim je užitečný, když
opakovaně fotografujete objekt ze stejné vzdálenosti. Pokud
je nesnadné dobře zaostřit pomocí automatického ostření,
například když fotografujete objekt přes síť nebo okno,
použijte „polomanuální“ režim.
• Zaostří na objekt v celém rozsahu rámečku v polomanuálním
režimu.
Poznámky
• Pokud používáte [Digitál. zoom] nebo [Iluminátor AF], není rámeček AF aktivní a objeví se
tečkovaně. V tomto případě se fotoaparát snaží zaostřit na objekty ve středu obrazovky.
• Když je režim ostření nastaven na něco jiného než [Více. AF], nelze používat funkci detekce
obličejů.
• Pro videoklipy je k dispozici pouze [Více. AF] nebo (neomezená vzdálenost). Když je režim
snímání videa nastaven na [Pod vodou], je režim ostření nastaven na [Více. AF].
• Při aktivaci funkce snímání úsměvu je režim ostření nastaven na [Více. AF].
• Polomanuální nastavení vzdálenosti obsahuje jistou odchylku a tato odchylka se zvyšuje, když je
transfokace nastavena na stranu T nebo při naklonění objektivu nahoru nebo dolů.
Pokračování r
45CZ
zOstření na objekty blízko okraje obrazovky
Rámeček AF
2Když indikátor zámku AE/AF přestane blikat
a zůstane svítit, vraťte se k původní kompozici
snímku a stiskněte spoušť nadoraz.
• Do té doby, než stisknete tlačítko spouště zcela,
můžete postup opakovat tolikrát, kolikrát to bude
nutné.
Vyhledávání
činnosti
Indikátor
zámku AE/AF
1Změňte kompozici snímku tak, aby objekt byl
ve středu rámečku AF, a stisknutím tlačítka
spouště napůl na objekt zaostřete (zámek
AF).
Obsah
Pokud objekt není zaostřený, proveďte následující:
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
46CZ
Režim měření
1 Nastavte ovladač režimů na
2 MENU t
(Automat.program) nebo
Obsah
Vybere režim měření expozice, který stanoví, která část objektu bude vyhodnocena ke
stanovení expozice.
(Režim videa).
(Režim měření) t požadovaný režim
(Střed.)
Vyhodnocuje střed snímku a stanoví expozici na základě jasu
objektu v tomto místě (Středové měření).
(Jednobod.)
Měří jen část objektu (Bodové
měření). Tato funkce je užitečná
v případech, kdy je objekt
v protisvětle, nebo pokud je mezi
objektem a pozadím silný kontrast.
Nitkový kříž bodového
měření expozice
Namiřte na objekt
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rozdělí snímek na více oblastí a vyhodnocuje všechny oblasti.
Fotoaparát určuje vyváženou expozici (Vícebodové měření).
Vyhledávání
činnosti
(Více)
Poznámky
Rejstřík
• V režimu videa nelze zvolit [Jednobod.].
• Pokud nastavíte režim měření na něco jiného než [Více], nelze používat funkci detekce obličejů.
• Při aktivaci funkce snímání úsměvu je režim měření nastaven na [Více].
47CZ
Rozpoznání scény
Obsah
Fotoaparát automaticky detekuje podmínky snímání a pak snímá. Při detekci obličeje se
citlivost ISO zvýší podle pohybu obličeje tak, aby bylo zredukováno rozmazání objektu
(detekce pohybu obličeje).
Ikona rozpoznání scény
(Soumrak),
(Portrét za soumr.),
(Portrét v protisvětle),
(Krajina),
(Soumrak se stativem),
(Makro),
(Portrét)
(Protisvětlo),
Příklad snímku, kdy se aktivovala
funkce
(Protisvětlo).
2 MENU t
(Auto)
Vyhledávání MENU/
nastavení
1 Nastavte ovladač režimů na
Vyhledávání
činnosti
Fotoaparát rozpozná následující typy scén. Když fotoaparát určí optimální scénu,
zobrazí odpovídající ikonu.
(Inteligentní autom.nastav.).
(Rozpoznání scény) t požadovaný režim
(Pokročilý) Když fotoaparát rozpozná scénu, přepne na optimální
nastavení. Pokud fotoaparát rozpozná (Soumrak),
(Portrét za soumr.),
(Soumrak se stativem),
(Protisvětlo) nebo (Portrét v protisvětle), automaticky
změní nastavení a pořídí jiný snímek.
Rejstřík
Když fotoaparát rozpozná scénu, přepne na optimální
nastavení a pořídí snímek.
• Po pořízení 2 snímků značka na
(Pokročilý) zezelená.
• Po nahrání 2 snímků je automatické prohlížení zobrazí vertikálně
uspořádané.
• Při zobrazení [Redukce zavřených očí] se automaticky pořídí 2
snímky a snímek s otevřenýma očima je automaticky vybrán.
Podrobnosti o funkci redukce zavřených očí viz „Co dělá redukce
zavřených očí?“.
Poznámky
• Rozpoznání scény nepracuje při použití digitálního zoomu.
• Když je nahrávací režim nastaven na sérii nebo když je aktivováno snímání úsměvu, je
rozpoznání scény nastaveno na [Auto].
• Dostupná nastavení blesku jsou [Automatický blesk] a [Blesk vypnut].
• Scény
(Soumrak se stativem) někdy nelze rozpoznat v prostředí, kde se vibrace přenášejí do
fotoaparátu, i když je umístěn na stativu.
• Někdy dojde k použití pomalé závěrky, když je scéna rozpoznána jako
(Soumrak se stativem).
Při snímání držte fotoaparát tak, aby se nechvěl.
• Ikona rozpoznání scény se objeví nezávisle na nastavení zobrazení na displeji.
• Tyto scény možná nebudou rozpoznány. Záleží na situaci.
48CZ
Pokračování r
zCo dělá redukce zavřených očí?
Obsah
Při nastavení na [Pokročilý], a když fotoaparát rozpozná
(Portrét), pořídí
automaticky 2 snímky* a snímek s otevřenýma očima je automaticky vybrán. Pokud
jsou oči na obou snímcích zavřené, zobrazí se hlášení „Detekovány zavřené oči“ a
zaznamená se jen první snímek.
* Mimo situaci, kdy svítí blesk nebo je aktivována pomalá závěrka.
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
49CZ
Citlivost detekce úsměvu
1 MENU t
(Citlivost detekce úsměvu) t požadovaný režim
Obsah
Nastaví citlivost funkce snímání úsměvu pro detekci úsměvů.
(Velký úsměv) Detekuje široký úsměv.
Detekuje normální úsměv.
(Jemný
úsměv)
Detekuje i mírný úsměv.
Poznámky
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Úsměvy nemusí být detekovány správně, záleží na podmínkách.
• [Citlivost detekce úsměvu] nelze nastavit v režimu snadného fotografování ani v režimu videa.
• Citlivost detekce úsměvu můžete změnit, když je v režimu volby scény vybrán režim
(Vysoká
citlivost),
(Zamlžení),
(Portrét za soumr.),
(Pláž) nebo (Sníh).
Vyhledávání
činnosti
(Normální
úsměv)
Rejstřík
50CZ
Detekce obličejů
Pokud fotoaparát detekuje více než jeden objekt, vybere jeden jako hlavní a podle
něj nastaví ostření. Rámeček detekce obličejů pro hlavní objekt se zobrazí
oranžově. Rámeček, pro nějž se nastavuje ostření, zezelená, když napůl stisknete
spoušť.
Rámeček detekce obličeje (bílý)
(Detekce obličejů) t požadovaný režim
(Vyp.)
Nepoužívá funkci detekce obličejů.
(Auto)
Vybere obličej, na který má fotoaparát automaticky zaostřit.
(Priorita dětí)
Primárně detekuje a nahrává dětské obličeje.
(Priorita
dospělých)
Primárně detekuje a nahrává obličeje dospělých.
Vyhledávání MENU/
nastavení
1 MENU t
Vyhledávání
činnosti
Rámeček detekce obličeje (oranžový)
Obsah
Rozhodne, zda použít funkci detekce obličejů nebo ne, a také při použití funkce vybírá
prioritní objekt pro úpravu zaostření.
Detekuje obličeje objektů a automaticky nastavuje ostření, blesk, expozici, vyvážení bílé
a redukci červených očí.
Poznámky
Rejstřík
• V režimu snadného fotografování nebo videa nelze zvolit [Detekce obličejů].
• [Detekce obličejů] můžete vybrat, jen když je režim ostření nastaven na [Více. AF] nebo režim
měření na [Více].
• Funkce detekce obličejů nepracuje při použití digitálního transfokátoru.
• Lze detekovat až 8 obličejů. Pokud je však v režimu volby scény zvolen režim
(Zamlžení), lze
detekovat pouze maximálně 4 obličeje.
• Dospělí a děti nemusí být správně rozpoznáni – záleží na podmínkách.
• Při snímání úsměvu je [Detekce obličejů] automaticky nastavena na [Auto], i když je nastaveno
[Vyp.].
51CZ
Pokračování r
zRegistrace prioritního obličeje (paměť zvoleného obličeje)
1V průběhu detekce obličejů stiskněte z na ovládacím tlačítku. Obličej nejvíc vlevo
je zaregistrován jako prioritní a rámeček se změní z
na oranžový rámeček ( ).
3Ke zrušení registrace obličeje (vypnutí) posuňte oranžový rámeček na obličej
nejvíc vpravo a pak znovu stiskněte z.
Rejstřík
• Když vyjmete akumulátor z fotoaparátu, registrace obličeje se resetuje.
• Když zaregistrovaný obličej z displeje LCD zmizí, fotoaparát se vrátí na nastavení zvolená
funkcí [Detekce obličejů]. Když se na displeji LCD znovu objeví zaregistrovaný obličej,
fotoaparát na něj zaostří.
• Někdy není možné detekovat zaregistrovaný obličej správně – záleží na okolním světle,
účesu fotografovaného apod. V takovém případě obličej zaregistrujte znovu za podmínek, za
kterých bude pořízen snímek.
• Používáte-li funkci snímání úsměvu se zaregistrovaným rámečkem detekce obličeje, provede
se detekce úsměvu pouze na zaregistrovaném obličeji.
• V režimu snadného fotografování nelze registrovat prioritní obličej.
Vyhledávání MENU/
nastavení
2Při každém stisknutí z se prioritní obličej posune o jeden doprava. Tiskněte
opakovaně z, až se oranžový rámeček ( ) dostane na obličej, který chcete
zaregistrovat.
Vyhledávání
činnosti
Rámeček prioritního obličeje vypnut
Obsah
Fotoaparát normálně vybírá obličej k zaostření automaticky podle nastavení
[Detekce obličejů], ale můžete si také vybrat a zaregistrovat obličej, který bude mít
prioritu.
zUsnadnění detekce obličejů
• Používejte správnou intenzitu osvětlení.
• Zkontrolujte, zda obličeje nejsou zastíněny klobouky,
maskami, slunečními brýlemi apod.
• Fotografovaní by se měli dívat do fotoaparátu.
52CZ
Výkon blesku
1 Nastavte ovladač režimů na
2 MENU t
(Automat.program).
(Výkon blesku) t požadovaný režim
Snižuje intenzitu blesku.
(Standardní)
Zvyšuje intenzitu blesku.
Poznámka
Vyhledávání
činnosti
(–)
(+)
Obsah
Upravuje intenzitu blesku.
• Někdy se neobjeví efekty, když je snímaný objekt příliš jasný nebo příliš tmavý.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
53CZ
Redukce zavřených očí
1 Nastavte ovladač režimů na
3 MENU t
(Volba scény).
(Zamlžení).
(Redukce zavřených očí) t požadovaný režim
Když je aktivní detekce obličeje, funkce redukce zavřených
očí pracuje, takže se zaznamenají snímky, kde mají
fotografovaní otevřené oči.
(Vyp.)
Nepoužívá funkci redukce zavřených očí.
Poznámky
Rejstřík
• Redukce zavřených očí nepracuje v následujících situacích.
– Při použití blesku
– Při snímání série nebo řady
– Když funkce detekce obličejů nepracuje
– Když funkce snímání úsměvu je aktivována
• Někdy funkce redukce zavřených očí nepracuje. Záleží na situaci.
• Když je funkce redukce zavřených očí nastavena na [Auto], ale zaznamenají se pouze snímky
fotografovaných se zavřenýma očima, na displeji LCD se objeví hlášení „Detekovány zavřené
oči“. Podle potřeby pořiďte nové snímky.
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Auto)
Vyhledávání
činnosti
2 Vyberte
Obsah
Když je volba scény nastavena na režim
(Zamlžení) a objekt při pořizování snímku
mrkne, fotoaparát automaticky pořídí další snímek. Pokud jsou oči fotografovaného
otevřené pouze na druhém snímku, nahraje se jen tento druhý snímek.
54CZ
Red. červ. očí
(Red. červ. očí) t požadovaný režim
Když je funkce detekce obličejů aktivována, blesk několikrát
bleskne automaticky, aby došlo k potlačení červených očí.
(Zap.)
Blesk vždy bleskne tak, aby omezil jev červených očí.
(Vyp.)
Nepoužívá redukci jevu červených očí.
Poznámky
Rejstřík
• V režimu snadného fotografování, videa a snímání úsměvu nelze zvolit [Red. červ. očí].
• Chcete-li zabránit rozmazání snímků, držte fotoaparát pevně, dokud není závěrka uvolněna.
Většinou to trvá asi vteřinu poté, co stisknete tlačítko spouště. V této době zabraňte objektu
v pohybu.
• Redukce červených očí nemusí vždy poskytnout požadovaný výsledek. Záleží na individuálních
rozdílech a podmínkách, jako je například vzdálenost od objektu, nebo pokud se objekt při
předblesku díval jinam.
• Pokud nepoužíváte funkci detekce obličejů, nebude fungovat funkce redukce červených očí, ani
když zvolíte [Auto].
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Auto)
Vyhledávání
činnosti
1 MENU t
Obsah
Při použití blesku bleskne blesk dvakrát nebo víckrát před pořízením snímku. Tím dojde
k potlačení jevu červených očí.
zCo způsobuje červené oči?
V tmavém prostředí dojde k rozšíření zornic. Světlo blesku se odráží od cév sítnice
(zadní strany oka) a způsobuje tak „červené oči“.
Fotoaparát
Oko
Sítnice
Další způsoby, jak eliminovat červené oči
• Ve volbě scény si vyberte režim
(Vysoká citlivost). (Blesk je automaticky nastaven na
[Blesk vypnut].)
• Když vyjdou oči fotografovaného červené, opravte snímek pomocí [Retuš] t [Korekce
červených očí] v nabídce prohlížení nebo pomocí přiložené aplikace „PMB“.
55CZ
DRO
2 MENU t
(Automat.program).
(DRO) t požadovaný režim
(Vyp.)
(DRO
standard)
Upravuje jas a kontrast snímků automaticky.
Upravuje jas a kontrast snímků automaticky a znatelněji.
Poznámky
• Někdy není možné v závislosti na podmínkách fotografování získat dobré výsledky korekce.
• Jen [ISO AUTO] nebo hodnoty od [ISO 80] do [ISO 800] lze nastavit jako hodnotu ISO, když je
nastaveno [DRO plus].
Vyhledávání MENU/
nastavení
(DRO plus)
Neupravuje.
Vyhledávání
činnosti
1 Nastavte ovladač režimů na
Obsah
Fotoaparát analyzuje scénu při snímání a automaticky koriguje jas a kontrast tak, aby
zlepšil kvalitu snímku.
DRO znamená „Dynamic Range Optimizer“ (optimalizace dynamického rozsahu), což je
funkce, která automaticky optimalizuje rozdíl mezi světlou a tmavou částí snímku.
Rejstřík
56CZ
Barevný režim
1 Nastavte ovladač režimů na
2 MENU t
(Automat.program) nebo
(Režim videa).
Obsah
Živost snímku lze měnit společně s efekty.
(Barevný režim) t požadovaný režim
(Živý)
Barvy snímku budou jasnější a hlubší.
(Sépie)
Nastavuje snímek na barvu sépie.
(Černobílý)
Nastaví snímek na černobílý.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Nastaví snímek na standardní barvy.
Vyhledávání
činnosti
(Normální)
Rejstřík
Poznámka
• Při snímání videa lze zvolit pouze [Normální], [Sépie] nebo [Černobílý].
57CZ
SteadyShot
1 MENU t
(SteadyShot) t požadovaný režim
Stisknutím tlačítka spouště zpola se aktivuje funkce
stabilizace.
(Pokrač.)
Vždy aktivuje funkci stabilizace. Snímky lze stabilizovat i při
přiblížení vzdáleného objektu.
(Vyp.)
Nepoužívá režim stabilizace.
Poznámky
zRady na ochranu před rozmazáním
Rejstřík
Při pořizování snímku se fotoaparát nečekaně pohnul. Tomu se říká „otřes
fotoaparátu“. Pokud se však při pořizování snímku pohnul objekt, říká se tomu
„rozmazání objektu“. Kromě toho může často dojít k otřesům fotoaparátu a
rozmazání objektu při špatném osvětlení nebo nízké rychlosti závěrky, jako
například v režimu
(Portrét za soumr.) nebo (Soumrak). V takovém případě
berte při snímání v úvahu následující tipy.
Vyhledávání MENU/
nastavení
• V režimu inteligentního automatického nastavení, režimu snadného fotografování nebo volby
scény nastavené na režim (Jídlo) je [SteadyShot] nastaveno na [Snímání].
• Když je aktivováno snímání úsměvu, je [SteadyShot] nastaveno na [Pokrač.].
• Pro videoklipy lze nastavit jen [Pokrač.] nebo [Vyp.]. Výchozí nastavení pro videoklipy je
[Pokrač.].
• Akumulátor se vybíjí rychleji v režimu [Pokrač.] než v režimu [Snímání].
Vyhledávání
činnosti
(Snímání)
Obsah
Vybere režim stabilizace.
Otřes fotoaparátu
Když se vám při držení fotoaparátu a
tisknutí spouště třesou ruce nebo pohnete
celým tělem, je celý obraz rozmazán.
• Použijte stativ nebo fotoaparát umístěte na
rovnou plochu, tak aby nespadnul.
• Snímejte pomocí samospouště se zpožděním
2 sekundy a stabilizujte fotoaparát tím, že po stisknutí tlačítka spouště budete držet paže
těsně u těla.
Rozmazání objektu
I když je fotoaparát stabilizovaný, při
expozici se pohne objekt, takže při stisknutí
tlačítka spouště je snímek rozmazaný.
Otřesy fotoaparátu se díky funkci prevence
rozmazání redukují automaticky. Tato
funkce ovšem neredukuje efektivně
rozmazání objektu.
• Ve volbě scény si vyberte režim
(Vysoká citlivost).
• Zvolte si vyšší citlivost ISO, aby rychlost závěrky byla vyšší, a stiskněte spoušť předtím, než
se objekt pohne.
58CZ
Prezentace
1 Stisknutím tlačítka
2 MENU t
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
Obsah
Snímky jsou automaticky přehrávány za sebou s efekty a hudbou.
(Prezentace) t z na ovládacím tlačítku
4 [Start] t z
5 Stisknutím z ukončíte prezentaci.
Poznámky
Vyhledávání
činnosti
3 Zvolte požadované nastavení.
• Nelze přehrávat videoklipy.
• Nastavení jiná než [Snímek] budou uložena, dokud je nezměníte.
Vybírá skupinu snímků pro zobrazení.
Přehrává prezentaci všech fotografií popořadě.
Toto datum
Když je režim prohlížení
(Přehled dat), přehrává
prezentaci fotografií z aktuálně vybraného období.
Tato událost
Když je režim prohlížení
(Přehled událostí), přehrává
prezentaci fotografií z aktuálně vybrané události.
Oblíbené 1 – 6
Přehraje prezentaci pouze těch snímků, které jsou v aktuálně
vybraném čísle oblíbených, pokud je režim prohlížení
nastaven na
(Oblíbené).
Složka
Když je režim prohlížení
(Přehled složek), přehrává
prezentaci fotografií z aktuálně vybrané složky.
Rejstřík
Vše
Vyhledávání MENU/
nastavení
Snímek
Poznámka
• Když se k nahrávání snímků používá vnitřní paměť, je nastavení na [Složka].
Efekty
Vybírá rychlost přehrávání a atmosféru pro prezentace.
Jednod.
Jednoduchá prezentace, kdy se snímky mění v
přednastaveném intervalu.
Interval při přehrávání je nastavitelný v rozsahu [Interval],
abyste si snímky mohli dostatečně vychutnat.
Nostalgie
Prezentace vyjadřující náladu; reprodukuje atmosféru scény z
filmu.
Elegance
Zobrazí se vkusná prezentace snímků; snímky se mění střední
rychlostí.
Aktivní
Prezentace snímků ve vysokém tempu; snímky vhodné pro
aktivní scény.
59CZ
Hudba
Nepoužívá BGM.
Music1
Výchozí nastavení prezentace [Jednod.].
Music2
Výchozí nastavení prezentace [Nostalgie].
Music3
Výchozí nastavení prezentace [Elegance].
Music4
Výchozí nastavení prezentace [Aktivní].
Vyhledávání
činnosti
Zvuk vypnut
Obsah
Specifikuje hudbu, která bude při prezentaci znít. Na podbarvení si můžete vybrat více
než jednu skladbu. Stisknutím V na ovládacím tlačítku zobrazte obrazovku ovládání
hlasitosti a pak stisknutím v/V upravte hlasitost.
Interval
1s
3s
Nastaví interval zobrazení snímků pro prezentaci typu
[Jednod.].
5s
Vyhledávání MENU/
nastavení
Nastavuje interval přepínání obrazovky. Nastavení je na [Auto], když není vybráno
[Jednod.] jako [Efekty].
10 s
Interval je nastaven tak, aby vyhovoval vybrané položce
[Efekty].
Opakovat
Rejstřík
Auto
Vypíná nebo zapíná opakování prezentace.
Zap.
Přehrává snímky opakovaně dokola.
Vyp.
Po přehrání všech snímků se přehrávání zastaví.
zVýběr hudby na podbarvení
Na přehrávání při prezentaci lze do fotoaparátu přenést požadovaný hudební soubor
z CD nebo ze souborů MP3. K přenášení hudby si do počítače nainstalujte aplikaci
„Music Transfer“ (přiložena). Podrobnosti viz str. 111 a 114.
• Do fotoaparátu můžete nahrát až čtyři skladby (4 přednastavené skladby (Music1 – Music4)
lze nahradit vámi přenesenými).
• Maximální délka každého hudebního souboru pro hudební přehrávání z fotoaparátu je asi
5 minut.
• Pokud není možné přehrát hudební soubor kvůli poškození nebo jinému problému se
souborem, proveďte [Formát hudby] (str. 91) a přeneste hudbu znovu.
60CZ
Seznam z období
1 Stisknutím tlačítka
3 MENU t
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
(Režim prohlížení) t
(Přehled dat) t z na ovládacím
(Seznam z období) t z
4 Vyberte datum, které chcete zobrazit t z.
Poznámka
Vyhledávání
činnosti
2 MENU t
tlačítku
Obsah
Tato funkce vybírá datum, z něhož se budou přehrávat snímky pomocí přehledu dat.
Krok 2 není nutný, když je nastaveno [Přehled dat].
• Tato položka se nezobrazí, když se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť.
• Vyberte měsíc, který chcete zobrazit, pomocí / .
• K opuštění seznamu z období vyberte
pomocí ovládacího
tlačítka a pak stiskněte z.
Vyhledávání MENU/
nastavení
zNa obrazovce seznamu z období
Rejstřík
61CZ
Seznam událostí
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
2 MENU t
(Režim prohlížení) t
ovládacím tlačítku
3 MENU t
(Přehled událostí) t z na
(Seznam událostí) t z
4 Vyberte událost, kterou chcete zobrazit t z.
• Tato položka se nezobrazí, když se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť.
zNa obrazovce seznamu událostí
• Indikátor měsíce na pravé straně obrazovky zobrazuje měsíc
události umístěné v horní části obrazovky. Vyberte měsíc
události, kterou chcete zobrazit, pomocí / .
• K opuštění seznamu událostí vyberte
pomocí ovládacího
tlačítka a pak stiskněte z.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámka
Vyhledávání
činnosti
1 Stisknutím tlačítka
Obsah
Tato funkce vybere událost, která bude přehrána prostřednictvím přehledu událostí.
Pro každou skupinu můžete zadat požadovaný název události pomocí aplikace „PMB“
(přiložena). Podrobnosti o zadávání názvu události viz „PMB Guide“.
Krok 2 není nutný, když je nastaveno [Přehled událostí].
Rejstřík
62CZ
Režim prohlížení
1 Stisknutím tlačítka
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
Obsah
Umožňuje vybrat formát zobrazení pro prohlížení více snímků.
2 MENU t
(Režim prohlížení) t požadovaný režim t z na
ovládacím tlačítku
(Přehled
událostí)
Zobrazí se snímky roztříděné do složek.
Když je nahrávací složka již vytvořena, výběrem [Výběr
složky] z nabídky vyberete složku k prohlížení.
Poznámky
Rejstřík
(Přehled
složek)
Zobrazí snímky registrované jako
oblíbené. Vyberte číslo oblíbených,
které chcete zobrazit.
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Oblíbené)
Analyzuje data a frekvenci snímků, automaticky třídí snímky
do skupin a zobrazuje je.
Výběrem [Seznam událostí] z nabídky vyberte událost, kterou
si chcete prohlížet.
Vyhledávání
činnosti
(Přehled dat) Zobrazí snímky podle data.
Výběrem [Seznam z období] z nabídky vyberte specifické
datum se zobrazením kalendáře.
• Používáte-li vnitřní paměť, je režim prohlížení nastaven na [Přehled složek].
• Když snímky nahrané jinými fotoaparáty nelze přehrávat na tomto fotoaparátu, prohlížejte je v
[Přehled složek].
zProhlížení snímků pořízených jiným fotoaparátem
Obrazovka pro výběr způsobu prohlížení se zobrazí, když do fotoaparátu vložíte
kartu „Memory Stick Duo“ obsahující snímky pořízené tímto i jiným fotoaparátem.
„Přehrávání jen registrovaných sn.“: Snímky se přehrávají ve zvoleném režimu
Režim prohlížení. Některé snímky pořízené jinými fotoaparáty možná nepůjde
tentokrát přehrát.
„Přehr. všech snímků v přehl. složek“: Fotoaparát přepne na Přehled složek a
přehraje všechny snímky.
63CZ
Pokračování r
z[Přehled událostí]
Obsah
Díky funkci [Přehled událostí] fotoaparát analyzuje data snímků a frekvenci a
automaticky je organizuje do skupin a zobrazuje je. Každé události můžete přiřadit
vhodný název pomocí přiložené aplikace „PMB“.
Snímky zvířat
Vyhledávání
činnosti
Snímky z cest
Snímky ze svatby
Událost
Událost
Událost
Zvíře
* Žádný pořízený snímek
Cesty
Svatba
Vyhledávání MENU/
nastavení
Časový
průběh
Rejstřík
64CZ
Roztřídit podle obličejů
1 Stisknutím tlačítka
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
Obsah
Tato funkce roztřídí snímky a zobrazí je.
2 MENU t
(Roztřídit podle obličejů) t požadovaný režim t z na
ovládacím tlačítku
Snímky nejsou tříděny.
(Všichni lidé)
Snímky jsou roztříděny podle specifických kritérií a pak
zobrazeny.
(Děti)
(Mimina)
Poznámky
• Tato položka se nezobrazí, když se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť.
• Když je režim prohlížení nastaven na [Přehled složek], nelze používat funkci roztřídění podle
obličejů.
• Někdy jsou snímky omylem zobrazeny nebo skryty.
• Snímky pořízené jinými fotoaparáty někdy nelze třídit.
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Úsměvy)
Vyhledávání
činnosti
(Vyp.)
Rejstřík
65CZ
Přidat/odstranit Oblíbené
1 Stisknutím tlačítka
Obsah
Vyberte si oblíbené snímky a přidejte je do Oblíbených nebo je odtud odstraňte.
U registrovaných snímků se zobrazí značka .
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
3 Vyberte si číslo skupiny oblíbených t z.
4 MENU t [OK] t z
Registruje do Oblíbených nebo odtud odstraňuje aktuálně
zobrazený snímek.
(Více snímků)
Umožňuje vybrat a registrovat do Oblíbených nebo odtud
odstraňovat více snímků.
Po kroku 3 proveďte následující.
1Vyberte snímek a pak stiskněte z.
Opakujte výše uvedené kroky, dokud nepřidáte nebo
neodstraníte všechny snímky. Vyberte snímek se značkou
a značku
odstraňte.
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Tento snímek)
Vyhledávání
činnosti
2 MENU t
(Přidat/odstranit Oblíbené) t požadovaný režim t z na
ovládacím tlačítku
2MENU t [OK] t z
V režimu přehledu naráz registruje všechny snímky ze
zvoleného období nebo události do oblíbených.
(Odstranit vše z
období)
(Odstranit vše z
této události)
(Odstranit vše v
Oblíbených)
V režimu přehledu naráz odstraňuje všechny snímky z
oblíbených.
Rejstřík
(Přidat vše z
období)
(Přidat vše z
události)
Poznámky
• Tato položka se nezobrazí, když se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť.
• Když je režim prohlížení nastaven na [Přehled složek], nelze přidávat ani odstraňovat snímky
jako oblíbené.
66CZ
Retuš
1 Stisknutím tlačítka
2 MENU t
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
(Retuš) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Vyhledávání
činnosti
3 Proveďte retušování podle postupu u daného režimu.
(Ořezat)
Nahraje přiblížený přehraný
snímek.
Stisknutím tlačítka (T) si
snímek přiblížíte a stisknutím W
přiblížení zrušíte.
2 Nastavte bod transfokace
pomocí ovládacího tlačítka.
3 MENU t vyberte velikost
snímku k uložení t z
4 [OK] t z
• Kvalita oříznutých snímků se
může zhoršit.
• Velikost snímku, který můžete
ořezat, se liší podle snímku.
1
Vyhledávání MENU/
nastavení
Odstraňuje červené oči
způsobené bleskem.
Rejstřík
(Korekce
červených očí)
Vyberte [OK] pomocí
ovládacího tlačítka t z.
• Ne vždy lze červené oči
odstranit; záleží na snímku.
1
(Neostrá
místa)
Obsah
Na nahraný snímek přidá efekty nebo provede úpravy a nahraje jej jako nový soubor.
Původní snímek je zachován.
Zaostří snímek ve vybraném
rámečku.
Vyberte oblast (rámeček)
požadovaného snímku, který
chcete retušovat, pomocí
ovládacího tlačítka t MENU.
2 [OK] t z
• Někdy není možné snímek
dostatečně retušovat a kvalita
snímku se může zhoršit.
1
(Měkké
ostření)
Rozmaže okolí kolem
vybraného bodu, aby jej
zvýraznil.
Vyberte středový bod
požadovaného snímku, který
chcete retušovat, pomocí
ovládacího tlačítka t MENU.
2 Vyberte úroveň retušování t
z.
3 Upravte požadovaný rozsah
retušování pomocí tlačítka W/T
(transfokace) t [OK] t z.
1
67CZ
Pokračování r
(Částečná
barva)
Odbarví okolí vybraného bodu,
aby došlo k jeho zvýraznění.
Kolem vybraného bodu
aplikuje efekt rybího oka.
(Paprskový
filtr)
Přidá odlesky ke zdrojům
světla.
Vyberte úroveň retušování
pomocí ovládacího tlačítka
t z.
2 Upravte požadovanou délku
retušování tlačítkem W/T
(transfokace) t [OK] t z.
1
Vybere středový bod pro
vyjádření pohybu na snímku.
Vyberte středový bod
požadovaného snímku, který
chcete retušovat, pomocí
ovládacího tlačítka t MENU.
2 Upravte požadovaný rozsah
retušování pomocí tlačítka W/T
(transfokace) t [OK] t z.
1
(Retro)
Rejstřík
(Rozmazat
okolo)
Vyhledávání MENU/
nastavení
Vyberte středový bod
požadovaného snímku, který
chcete retušovat, pomocí
ovládacího tlačítka t MENU.
2 Vyberte úroveň retušování t z.
3 [OK] t z
1
Vyhledávání
činnosti
(Rybí oko)
Obsah
Vyberte středový bod
požadovaného snímku, který
chcete retušovat, pomocí
ovládacího tlačítka t MENU.
2 Upravte požadovaný rozsah
retušování pomocí tlačítka W/T
(transfokace) t [OK] t z.
1
Zjemní snímek rozostřením a
ztlumením okolního světla,
takže se zdá, jako by byl pořízen
starým fotoaparátem.
Vyberte úroveň retušování
pomocí ovládacího tlačítka t z.
2 Upravte požadovaný rozsah
retušování pomocí tlačítka W/T
(transfokace) t [OK] t z.
1
(Úsměvy)
Tato funkce upravuje obličeje
tak, aby se usmívaly.
Vyberte úroveň retušování
pomocí ovládacího tlačítka
t z.
2 [OK] t z
• Retušování nemusí být možné.
Záleží na snímku.
1
Poznámka
• Videoklipy nelze retušovat.
68CZ
Různé změny velikosti
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
2 MENU t
(Různé změny velikosti) t požadovaný režim t z na
ovládacím tlačítku
3 Přibližte na rozsah, který chcete ořezat, tlačítkem W/T (transfokace).
4 Specifikujte oblast, kterou chcete ořezat, pomocí ovládacího tlačítka.
(HDTV)
(Blog / Emailům)
Změní poměr stran z 4:3/3:2 na
16:9 a uloží ve velikosti 2M.
Změní poměr stran z 16:9/3:2
na 4:3 a uloží ve velikosti
VGA.
• Nelze měnit velikost u videoklipů.
• Snímky pořízené ve velikosti VGA nelze měnit na velikost [HDTV].
• Zvětšení snímku a několikanásobná změna velikosti může snížit kvalitu snímku.
Rejstřík
Poznámky
Vyhledávání MENU/
nastavení
5 MENU t [OK] t z
Vyhledávání
činnosti
1 Stisknutím tlačítka
Obsah
Poměr stran a velikost nahraných snímků lze změnit a pak je lze nahrát jako nové
soubory.
Snímky lze převést na poměr 16:9 pro prohlížení s vysokým rozlišením a na velikost VGA
pro webové stránky nebo přílohy k e-mailům.
69CZ
Vymazat
1 Stisknutím tlačítka
2 MENU t
Obsah
Umožňuje vybrat nechtěné snímky pro vymazání. Snímky lze také vymazat pomocí
tlačítka (Vymazat) (str. 33).
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
(Vymazat) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
(Tento snímek)
Vymaže aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho snímku.
(Více snímků)
Můžete vybrat a vymazat více snímků.
Po kroku 2 proveďte následující.
2MENU t [OK] t z
(Vše ve složce)
(Všechny
snímky z období)
(Vše z události)
Vymaže naráz všechny snímky ve zvolené složce, období nebo
události.
• Když je ovladač režimů nastaven na
(Snadné fotografování), můžete vybírat mezi
[Vymazání jednoho snímku] nebo [Vymazání všech snímků].
• Když je režim prohlížení nastaven na [Oblíbené], nelze mazat snímky.
Rejstřík
Poznámky
Vyhledávání MENU/
nastavení
1Vyberte snímek a pak stiskněte z.
Opakujte výše uvedené kroky, dokud nevymažete všechny
snímky. Vyberte snímek se značkou
a značku
odstraňte.
Vyhledávání
činnosti
3 [OK] t z
70CZ
Chránit
1 Stisknutím tlačítka
2 MENU t
Obsah
Chrání nahrané snímky před náhodným vymazáním.
U registrovaných snímků se zobrazí značka .
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
(Chránit) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Chrání aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho snímku.
(Více snímků)
Můžete vybrat a chránit více snímků.
Po kroku 2 proveďte následující.
2MENU t [OK] t z
zZrušení ochrany
Vyberte snímek, u něhož chcete zrušit ochranu, a stiskněte z na ovládacím tlačítku
stejným postupem, jako když jej chcete chránit.
Indikátor
zmizí a ochrana je zrušena.
Vyhledávání MENU/
nastavení
1Vyberte snímek a pak stiskněte z.
Opakujte výše uvedené kroky, dokud nenastavíte ochranu
u všech snímků. Vyberte snímek se značkou
a značku
odstraňte.
Vyhledávání
činnosti
(Tento snímek)
Rejstřík
71CZ
DPOF
1 Stisknutím tlačítka
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
(Tento snímek)
Objednávka tisku aktuálně zobrazeného snímku v režimu
jednoho snímku.
(Více snímků)
Můžete vybrat a objednat tisk více snímků.
Po kroku 2 proveďte následující.
2MENU t [OK] t z
Poznámky
• Značku
• Značku
Vyhledávání MENU/
nastavení
1Vyberte snímek a pak stiskněte z.
Opakujte výše uvedené kroky, až nezbudou žádné snímky,
které chcete tisknout. Vyberte snímek se značkou
a
značku
odstraňte.
Vyhledávání
činnosti
2 MENU t
Obsah
DPOF (Digital Print Order Format) je funkce, která umožňuje specifikovat snímky z
karty „Memory Stick Duo“, které budete chtít později vytisknout.
U registrovaných snímků se zobrazí značka
(Tisk).
(Tisk) nelze dodávat k videoklipům nebo snímkům ve vnitřní paměti.
(Tisk) můžete přidat k maximálnímu počtu 999 snímků.
Vyberte snímek, u kterého chcete zrušit registraci DPOF, a pak stiskněte z na
ovládacím tlačítku stejným postupem, jako když značku DPOF umísťujete.
Značka
zmizí a registrace DPOF je zrušena.
Rejstřík
zZrušení značky DPOF
72CZ
Výběr složky
1 Stisknutím tlačítka
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
(Přehled složek) t z na
(Výběr složky) t z
4 Vyberte složku pomocí b/B.
Vyhledávání
činnosti
2 MENU t
(Režim prohlížení) t
ovládacím tlačítku
3 MENU t
Obsah
Když je na kartě „Memory Stick Duo“, vytvořeno více složek, vybere složku obsahující
snímek, který chcete přehrát.
Krok 2 není nutný, když je nastaveno [Přehled složek].
5 [OK] t z
zProhlížení snímků z více složek
Rejstřík
Když je vytvořeno více složek, objeví se na prvním a posledním snímku ve složce
následující indikátory.
: Posun do předchozí složky
: Posun do následující složky
: Přechod k předchozí nebo následující složce
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámka
• Tato položka se nezobrazí, když se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť.
73CZ
Otočit
2 MENU t
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
(Otočit) t z na ovládacím tlačítku
Vyhledávání
činnosti
1 Stisknutím tlačítka
Obsah
Pootočí statický snímek. Pomocí této funkce můžete zobrazit horizontálně orientovaný
snímek vertikálně.
3 Otočte snímek pomocí [ / ] t b/B.
Poznámky
• Nelze otáčet videoklipy nebo chráněné snímky.
• Někdy nelze otáčet snímky pořízené jinými fotoaparáty.
• Při zobrazení snímků v počítači nemusí být podle použitého softwaru informace o pootočení
vyhodnocena správně.
Vyhledávání MENU/
nastavení
4 [OK] t z
Rejstřík
74CZ
Iluminátor AF
2 MENU t
(Nastav.) t
(Nastavení pro záběr) t [Iluminátor AF]
t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Používá iluminátor AF.
Vyp.
Nepoužívá iluminátor AF.
Poznámky
Rejstřík
• Bude zaostřeno, pokud světlo iluminátoru AF dosáhne na objekt, bez ohledu na to, zda světlo
zasáhne střed objektu.
• Nelze používat iluminátor AF, když:
– [Ostření] je nastaveno na polomanuální režim.
– [Předsádka] je nastavena na jiný režim než [Vyp.].
– V režimu volby scény je vybrán režim
(Krajina), (Soumrak) nebo (Ohňostroj).
• Při používání iluminátoru AF je běžný rámeček AF zrušen a nový rámeček AF se zobrazí
tečkovaně. Automatické ostření přednostně ostří na objekty umístěné blízko středu rámečku.
• Iluminátor AF vysílá velmi jasné světlo. Ačkoli nebyl prokázán žádný vliv na zdraví, nedívejte se
zblízka přímo do iluminátoru AF.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Auto
Vyhledávání
činnosti
1 Nastavte fotoaparát na režim snímání.
Obsah
Iluminátor AF zajišťuje doplňkové osvětlení, aby bylo možné snáze zaostřit na objekt i ve
tmavém prostředí.
Iluminátor AF vyzařuje červené světlo, které umožňuje fotoaparátu snadno zaostřit,
stisknete-li zpola tlačítko spouště, než se zablokuje zaostření. V tomto okamžiku se
zobrazí indikátor
.
75CZ
Ř. mřížky
1 Nastavte fotoaparát na režim snímání.
Obsah
S pomocí čar mřížky lze snáze nastavit předmět do vodorovné/svislé polohy.
2 MENU t
(Nastav.) t
(Nastavení pro záběr) t [Ř. mřížky] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Zobrazí čáry mřížky. Čáry mřížky se nezaznamenávají.
Vyp.
Nezobrazuje čáry mřížky.
Vyhledávání
činnosti
Zap.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
76CZ
Digitál. zoom
Obsah
Vybírá režim digitálního transfokátoru. Fotoaparát zvětšuje snímek pomocí optické
transfokace (až 5×). Když dojde k překročení rozsahu transfokace, použije fotoaparát
transfokátor smart nebo přesný digitální transfokátor.
1 Nastavte fotoaparát na režim snímání.
Smart (
Přesný (
)
Zvětší snímky všech velikostí o celkový rozsah transfokace asi
10×, včetně optického tranfokátoru 5×. Kvalita snímku se však
může zhoršit, když překročíte rozsah optického transfokátoru
(přesný digitální transfokátor).
Nepoužívá digitální transfokaci.
Poznámky
Celkový rozsah transfokace při použití
transfokátoru smart (včetně optického
transfokátoru 5×)
Rejstřík
• Funkce digitálního transfokátoru nepracuje při nahrávání videoklipů nebo když je aktivována
funkce snímání úsměvu.
• Transfokátor smart není k dispozici, když je velikost snímku nastavena na [12M], [3:2(11M)]
nebo [16:9(9M)].
• Funkce detekce obličejů nepracuje při použití digitálního transfokátoru.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Vyp.
Podle velikosti snímku zvětší snímek digitálně v rozsahu, kdy
snímek nebude zkreslený (transfokátor smart).
)
Vyhledávání
činnosti
2 MENU t
(Nastav.) t
(Nastavení pro záběr) t [Digitál. zoom]
t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Podporovaný rozsah transfokace závisí na velikosti snímku.
Velikost
Celkový rozsah
transfokace
8M
Zhruba 6,1×
5M
Zhruba 7,7×
3M
Zhruba 9,8×
VGA
Zhruba 31×
16:9(2M)
Zhruba 10×
77CZ
Předsádka
Obsah
Při nasazení předsádky (prodává se samostatně) nastaví pro dosažení správného
zaostření. Nasaďte adaptér objektivu (prodává se samostatně) a pak nasaďte předsádku.
1 Nastavte fotoaparát na režim snímání.
Tele (
Široko (
Vyp.
Nasadí teleobjektiv.
)
)
Nasadí širokoúhlý objektiv.
Nenasadí objektiv.
Rejstřík
• Pokud používáte zabudovaný blesk, může být svetlo blesku blokováno a způsobit na snímku stín.
• Odražený obraz objektivu se může objevit i na snímcích vlivem odrazu mezi objektivem
a předsádkou.
• Makro je nastaveno na [Auto].
• Dostupný rozsah transfokace je omezen.
• Dostupný rozsah ostření je omezen.
• Iluminátor AF nevyzařuje světlo.
• Nelze zvolit polomanuální režim.
• Pokud snímáte s teleobjektivem, může fotoaparát také zaostřit na blízké objekty v režimu
(Krajina) a (Soumrak).
• Pokud pořizujete snímky s předsádkou, možná nepůjde nahrávat snímky v režimu (Ohňostroj)
s optimálním efektem.
• Pročtěte si také návod dodaný k předsádce.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky
Vyhledávání
činnosti
2 MENU t
(Nastav.) t
(Nastavení pro záběr) t [Předsádka] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
78CZ
Autom. Orient.
Obsah
Když otočíte fotoaparát pro pořízení portrétu (vertikálně), zaznamená fotoaparát změnu
polohy a zobrazí snímek v poloze portrétu.
1 Nastavte fotoaparát na režim snímání.
Zap.
Nahraje snímek ve správné orientaci.
Vyp.
Nepoužívá automatickou orientaci.
Vyhledávání
činnosti
2 MENU t
(Nastav.) t
(Nastavení pro záběr) t [Autom. Orient.]
t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Poznámky
zOtáčení snímků po nahrání
Vyhledávání MENU/
nastavení
• U vertikálně orientovaných snímků je vpravo i vlevo černý pruh.
• Orientace snímku nemusí být zaznamenána správně, protože záleží na úhlu snímání fotoaparátu.
• Automatickou orientaci nelze použít, když je v režimu scény vybráno
(Pod vodou), nebo v
režimu Režim videa.
• Pokud je orientace snímku nesprávná, můžete k zobrazení snímku v poloze portrétu použít
[Otočit] na obrazovce nabídky.
Rejstřík
79CZ
Autom. Prohlížení
Obsah
Ihned po pořízení statického snímku zobrazí nahraný snímek na displeji zhruba na dvě
sekundy.
1 Nastavte fotoaparát na režim snímání.
Zap.
Použije automatické prohlížení.
Vyp.
Nepoužívá automatické prohlížení.
• Když stisknete tlačítko spouště napůl, zmizí z displeje nahraný snímek a můžete okamžitě
pořizovat další snímek, i když je automatické prohlížení nastaveno na [Zap.].
zKdyž chcete snímek prohlížet v režimu automatického
Vyhledávání MENU/
nastavení
zSnímání dalšího snímku bez prodlevy
Vyhledávání
činnosti
2 MENU t
(Nastav.) t
(Nastavení pro záběr) t [Autom.
Prohlížení] t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
prohlížení déle
Rejstřík
• Když necháte po snímání tlačítko spouště stisknuté, zůstane snímek v režimu automatického
prohlížení zobrazen tak dlouho, jak budete držet tlačítko spouště stisknuté.
80CZ
Pípnutí
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Pípnutí] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Při stisku tlačítko spouště zapne zvuk závěrky.
Vysoký
Nízký
Zapíná pípnutí/zvuk závěrky, když stisknete ovládací tlačítko
nebo spoušť.
Pokud chcete snížit hlasitost, vyberte [Nízký].
Vyp.
Vypíná zvukový signál/zvuk závěrky.
Vyhledávání
činnosti
Závěrka
Obsah
Vybírá nebo vypíná zvuk produkovaný fotoaparátem při činnosti.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
81CZ
Language Setting
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Language Setting]
t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Vybírá jazyk, který se bude používat pro volby v nabídce, varování a hlášení.
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
82CZ
Přír.funkce
Obsah
Můžete si zvolit, zda chcete, aby při používání fotoaparátu byla nebo nebyla zobrazena
nápověda.
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Přír.funkce] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Zobrazuje průvodce funkcemi.
Vyp.
Nezobrazuje průvodce funkcemi.
Vyhledávání
činnosti
Zap.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
83CZ
Inicializace
1 MENU t
(Nastav.) t
t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Inicializuje nastavení fotoaparátu na výchozí nastavení.
I když tuto funkci provedete, snímky budou zachovány.
(Hlavní nastavení) t [Inicializace] t [OK]
Vyhledávání
činnosti
Poznámka
• Při inicializaci nesmíte fotoaparát vypnout.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
84CZ
Režim demo
Obsah
Můžete nastavit, zda budete používat demonstraci snímání úsměvu a rozpoznání scény.
Pokud není třeba demonstraci prohlížet, nastavte na [Vyp.].
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Režim demo] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
(Inteligentní autom.nastav.).
Zap.
Demonstruje režim rozpoznání scény a snímání úsměvu.
Vyp.
Nevykoná demonstraci.
Vyhledávání
činnosti
2 Nastavte ovladač režimů na
Prohlížení demonstrace rozpoznání scény
Když se provádí rozpoznání scény, objeví se na obrazovce ikona a popis rozpoznané
scény.
2 Stiskněte tlačítko spouště.
Snímek se nahraje jako při normálním snímání.
1 Stiskněte tlačítko
(úsměv).
2 Namiřte fotoaparát na objekt.
Rejstřík
Prohlížení demonstrace snímání úsměvu
Vyhledávání MENU/
nastavení
1 Namiřte fotoaparát na objekt.
Fotoaparát automaticky při detekci usmívajícího se obličeje spustí spoušť, ale
nenahraje se žádný snímek.
3 K ukončení režimu demonstrace stiskněte opět tlačítko
(úsměv).
Poznámky
• [Autom. Prohlížení] je nastaveno na [Zap.].
• Při demonstraci režimu rozpoznání scény je nastavení rozpoznání scény stanoveno na [Auto].
• I když v režimu demonstrace snímání úsměvu můžete uvolnit závěrku, nenahraje se žádný
snímek.
85CZ
COMPONENT
HD(1080i)
Vyberte tuto možnost pro připojení fotoaparátu k televizoru
s vysokým rozlišením HD 1080i.
SD
Tuto položku vyberte, pokud připojujete fotoaparát k
televizoru, který není kompatibilní se signálem HD(1080i).
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámka
• Při snímání videoklipů s fotoaparátem připojeným k televizoru pomocí adaptérového kabelu pro
výstup HD (prodává se samostatně) se snímaný obraz nezobrazí na televizoru.
Vyhledávání
činnosti
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [COMPONENT] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Když propojíte fotoaparát a televizor pomocí adaptérového kabelu pro výstup HD
(prodává se samostatně), vybírá typ výstupního videosignálu mezi SD a HD(1080i) podle
připojeného televizoru. Použijte adaptérový kabel pro výstup HD vyhovující standardu
Type2b.
Rejstřík
86CZ
Videovýstup
NTSC
Nastaví výstup signálu videa na režim NTSC (například pro
USA, Japonsko).
PAL
Nastavuje výstupní videosignál na režim PAL (např. pro
Evropu, Čínu).
Vyhledávání
činnosti
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Videovýstup] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Nastaví výstup signálu videa podle televizního barevného systému připojeného video
zařízení. Barevné systémy televizorů se liší podle země a regionu.
Pro prohlížení snímků na obrazovce televizoru zkontrolujte barevný obrazový systém
země nebo regionu (str. 102).
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
87CZ
Širokoúhlé zobraz.
Televize se širokoúhlým
zobrazením
Zap.
Přehrává v poměru stran 16:9.
Vyp.
Nepoužívá širokoúhlé zobrazení.
Poznámky
Rejstřík
• Širokoúhlé zobrazení není k dispozici pro videoklipy, snímky ve formátu 16:9 a portréty
(vertikální snímky).
• Snímek zobrazený na LCD displeji fotoaparátu se nezmění.
• Širokoúhlé zobrazení není k dispozici, když je fotoaparát připojen k televizoru kabelem
víceúčelového konektoru (přiložen).
Vyhledávání MENU/
nastavení
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Širokoúhlé zobraz.]
t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Vyhledávání
činnosti
Zobrazení na displeji LCD
fotoaparátu
Obsah
Při přehrávání na televizoru s vysokým rozlišením se snímky v poměru 4:3 a 3:2
přehrávají v poměru 16:9. V takovém případě bude horní a spodní okraj snímku trochu
oříznut.
88CZ
Spojení USB
Obsah
Zvolí režim USB, když pomocí kabelu pro víceúčelový konektor připojíte fotoaparát k
počítači nebo tiskárně kompatibilní s PictBridge.
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Spojení USB] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
PictBridge
Připojí fotoaparát k tiskárně odpovídající normě PictBridge.
PTP/MTP
Při připojení fotoaparátu k počítači se objeví průvodce
AutoPlay a snímky v nahrávací složce ve fotoaparátu se
importují do počítače. (se systémem Windows Vista/XP,
Mac OS X)
Mass Storage
Ustavuje spojení velkokapacitní paměti mezi fotoaparátem a
počítačem nebo jiným zařízením USB.
Poznámky
Rejstřík
• Pokud nelze připojit fotoaparát k tiskárně kompatibilní s PictBridge pomocí nastavení [Auto],
vyberte [PictBridge].
• Pokud nelze připojit fotoaparát k počítači nebo zařízení USB pomocí nastavení [Auto], vyberte
[Mass Storage].
• Když je [Spojení USB] nastaveno na [PTP/MTP], nelze exportovat videoklipy do počítače.
K exportu videoklipů do počítače nastavte [Spojení USB] na [Auto] nebo [Mass Storage].
Vyhledávání MENU/
nastavení
Fotoaparát rozpoznává automaticky a nastavuje komunikaci s
počítačem nebo tiskárnou vyhovující standardu PictBridge.
Vyhledávání
činnosti
Auto
89CZ
Stáhnout hudbu
1 MENU t
(Nastav.) t
z na ovládacím tlačítku
Obsah
Ke změně hudby na podkreslení lze použít aplikaci „Music Transfer“ na disku CD-ROM
(přiložen).
(Hlavní nastavení) t [Stáhnout hudbu] t
2 Proveďte spojení USB mezi fotoaparátem a počítačem a pak spusťte
aplikaci „Music Transfer“.
3 Ke změně hudebních souborů se řiďte instrukcemi na obrazovce.
Vyhledávání
činnosti
Objeví se hlášení „Připojit k PC“.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
90CZ
Formát hudby
Obsah
Všechny hudební soubory uložené ve fotoaparátu můžete vymazat. Toho lze využít
například v případě, že všechny hudební soubory byly poškozeny a nejdou přehrát.
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Formát hudby] t
[OK] t z na ovládacím tlačítku
K resetování hudebních souborů na přednastavené můžete použít aplikaci „Music
Transfer“ na disku CD-ROM (přiložen).
1Mezi fotoaparátem a počítačem vytvořte spojení USB.
• Podrobnosti k používání aplikace „Music Transfer“ viz nápovědu k aplikaci „Music
Transfer“.
Vyhledávání MENU/
nastavení
2Spusťte aplikaci „Music Transfer“ a pak obnovte výchozí hudbu.
Vyhledávání
činnosti
zObnovení hudby přednastavené ve fotoaparátu z výroby
Rejstřík
91CZ
Formát.
Obsah
Formátuje kartu „Memory Stick Duo“ nebo vnitřní paměť. Běžně dodávané karty
„Memory Stick Duo“ jsou již naformátovány a lze je ihned začít používat.
1 MENU t
(Nastav.) t
(Nástroj "Memory Stick") nebo
(Nástroj
vnitřní paměti) t [Formát.] t [OK] t z na ovládacím tlačítku.
Vyhledávání
činnosti
Poznámka
• Nezapomínejte, že formátování nenávratně vymaže všechna data včetně chráněných snímků.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
92CZ
Tvorba nahr. složky
Poznámky
• Tato položka se nezobrazí, když se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť.
• Pokud vložíte do fotoaparátu kartu „Memory Stick Duo“, která se dříve používala s jiným
vybavením, a budete pořizovat snímky, automaticky se může vytvořit nová složka.
• Do jedné složky lze uložit až 4 000 snímků. Když je kapacita složky vyčerpána, automaticky se
vytvoří nová.
• Když je nová složka vytvořena, můžete změnit cílovou složku pro ukládání (str. 94) a vybrat
složku pro prohlížení snímků (str. 73).
Vyhledávání MENU/
nastavení
zO složkách
Vyhledávání
činnosti
1 MENU t
(Nastav.) t
(Nástroj "Memory Stick") t [Tvorba nahr.
složky] t [OK] t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Vytváří složku pro nahrávání snímků na kartě „Memory Stick Duo“.
Snímky jsou nahrávány do nově vytvořené složky, dokud nevytvoříte složku novou nebo
dokud si nevyberete jinou nahrávací složku.
Rejstřík
93CZ
Změna nahr. složky
1 MENU t
složky]
(Nastav.) t
Obsah
Změní složku na kartě „Memory Stick Duo“, která se aktuálně používá pro nahrávání
snímků.
(Nástroj "Memory Stick") t [Změna nahr.
3 [OK] t z
Poznámky
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Tato položka se nezobrazí, když se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť.
• Následující složku nelze vybrat jako nahrávací.
– Složka „100“
– Složka s číslem, která obsahuje pouze buď „sssMSDCF“ nebo „sssMNV01“.
• Nelze přesunovat nahrané snímky do jiné složky.
Vyhledávání
činnosti
2 Vyberte složku pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
Rejstřík
94CZ
Vymaz. nahr.složky
1 MENU t
(Nastav.) t
nahr.složky]
(Nástroj "Memory Stick") t [Vymaz.
Obsah
Vymaže složku pro nahrávání snímků na kartě „Memory Stick Duo“.
2 Vyberte složku pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
Poznámky
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Tato položka se nezobrazí, když se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť.
• Pokud vymažete složku určenou jako nahrávací pomocí [Vymaz. nahr.složky], vybere se jako
další nahrávací složka složka s nejvyšším číslem.
• Vymazat lze jen prázdné složky. Pokud složka obsahuje snímky nebo soubory, které nelze ve
fotoaparátu přehrát, nejprve vymažte tyto snímky a soubory a pak vymažte složku.
Vyhledávání
činnosti
3 [OK] t z
Rejstřík
95CZ
Kopírovat
1 Do fotoaparátu vložte kartu „Memory Stick Duo“ s dostatečnou volnou
kapacitou.
Poznámky
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Použijte plně nabitý blok akumulátorů. Při kopírování souborů snímků do počítače pomocí bloku
akumulátorů s nízkou zbývající kapacitou se akumulátor může vybít a kopírování selhat nebo se
mohou data snímků poškodit.
• Snímky nelze kopírovat jednotlivě.
• Původní snímky uložené ve vnitřní paměti se zachovají i po zkopírování. Pro vymazání obsahu
vnitřní paměti vyjměte po kopírování kartu „Memory Stick Duo“ a pak zformátujte vnitřní
paměť ([Formát.] v [Nástroj vnitřní paměti]).
• Na kartě „Memory Stick Duo“ se vytvoří nová složka a všechna data do ní budou zkopírována.
Pro kopírování snímků nelze zvolit specifickou složku.
Vyhledávání
činnosti
2 MENU t
(Nastav.) t
(Nástroj "Memory Stick") t [Kopírovat] t
[OK] t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Zkopíruje všechny snímky ve vnitřní paměti na kartu „Memory Stick Duo“.
Rejstřík
96CZ
Číslo souboru
1 MENU t
(Nastav.) t
(Nástroj "Memory Stick") nebo
(Nástroj
vnitřní paměti) t [Číslo souboru] t požadovaný režimt z na
ovládacím tlačítku.
Resetovat
Při každé změně složky začíná od 0001. (Když nahrávací
složka obsahuje soubor, přiřadí se číslo o jednu vyšší než
nejvyšší přiřazené číslo.)
Vyhledávání MENU/
nastavení
Přiřazuje čísla k souborům postupně, i když se změní
nahrávací složka nebo karta „Memory Stick Duo“. (Když
nová karta „Memory Stick Duo“ obsahuje soubor s číslem
vyšším než poslední přiřazené číslo, přiřadí se číslo o jednu
vyšší než nejvyšší přiřazené číslo.)
Vyhledávání
činnosti
Série
Obsah
Vybírá způsob přiřazování čísel souborů ke snímkům.
Rejstřík
97CZ
Nastavení oblasti
1 MENU t
(Nastav.) t
(Nastavení hodin) t [Nastavení oblasti] t
požadované nastavení t z na kontrolním tlačítku
Používáte fotoaparát ve své domácí oblasti.
Když se aktuálně nastavená oblast liší od vaší domácí oblasti,
musíte provést nastavení oblasti.
Cíl cesty
Používáte fotoaparát nastavený na čas cíle vaší cesty.
Nastavte cílovou oblast.
Nastavení často navštěvované oblasti vám usnadní úpravu času pokaždé, když tam
budete cestovat.
1Zvolte oblast pro [Cíl cesty] a pak stiskněte z na ovládacím tlačítku.
Rejstřík
Ikona letního času
Pokud je [Letní čas] nastaven
na [Zap.], ikona zbělá.
Vyhledávání MENU/
nastavení
zZměna nastavení oblasti
Vyhledávání
činnosti
Domov
Obsah
Upraví čas na místní čas zvolené oblasti.
2Zvolte oblast pomocí b/B na ovládacím tlačítku a pak vyberte letní čas pomocí
v/V.
98CZ
Nastav.data a času
1 MENU t
(Nastav.) t
(Nastavení hodin) t [Nastav.data a času]
t požadované nastavení t z na kontrolním tlačítku.
Obsah
Opět nastaví datum a čas.
2 [OK] t z na ovládacím tlačítku
Můžete zvolit formát zobrazení data a času.
Letní čas
Můžete zvolit zapnutí a vypnutí letního času.
Datum a èas
Můžete nastavit datum a čas.
Vyhledávání
činnosti
Formát data a času
Poznámka
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Tento fotoaparát nemá funkci pro přidávání data na snímky. Pomocí aplikace „PMB“ z disku
CD-ROM (přiložen) můžete tisknout nebo uložit snímky s datem.
Rejstřík
99CZ
Prohlížení snímků na televizoru
1 Vypněte fotoaparát i televizor.
VIDEO AUDIO
Bílá
Červená
Tlačítko
(přehrávání)
Rejstřík
Žlutá
1 Do vstupního konektoru audia/videa
Vyhledávání MENU/
nastavení
2 Připojte fotoaparát k televizoru kabelem pro víceúčelový konektor
(přiložen).
Vyhledávání
činnosti
Prohlížení snímků připojením fotoaparátu k
televizoru pomocí přiloženého kabelu pro
víceúčelový konektor
Obsah
Pokud připojíte fotoaparát k televizoru, můžete si prohlížet snímky na obrazovce
televizoru.
Spojení závisí na typu televizoru, ke kterému je fotoaparát připojen.
Podrobnosti najdete také v návodu k televizoru.
Kabel pro víceúčelový
konektor (přiložen)
2 Do víceúčelového konektoru
3 Zapněte televizor a nastavte vstup.
4 Stisknutím tlačítka
(Přehrávání) zapněte fotoaparát.
Snímky pořízené fotoaparátem se objeví na televizoru. Vyberte požadovaný snímek
pomocí ovládacího tlačítka.
Poznámky
• Při používání fotoaparátu v zahraničí může být třeba přepnout výstup videosignálu tak, aby se
shodoval se systémem televizoru (str. 87).
• Pořízený snímek nebude zobrazen na televizoru při snímání videa, když je fotoaparát připojen k
televizoru.
• Při výstupu do televizoru není aktivní jednoduché prohlížení.
100CZ
Snímek nahraný fotoaparátem si můžete prohlédnout na televizoru s vysokým rozlišením
(HD) pomocí adaptérového kabelu pro výstup HD (prodává se samostatně). Použijte
adaptérový kabel pro výstup HD vyhovující standardu Type2b.
2 Připojte fotoaparát k televizoru s vysokým rozlišením (HD) pomocí
adaptérového kabelu pro výstup HD (prodává se samostatně).
1 Do vstupního konektoru audia/videa
Bílá/červená
Zelená/modrá/červená
Tlačítko
(přehrávání)
2 Do víceúčelového konektoru
Rejstřík
Adaptérový kabel pro výstup
HD (prodává se samostatně)
Vyhledávání MENU/
nastavení
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Vyhledávání
činnosti
1 Vypněte fotoaparát i televizor.
Obsah
Prohlížení snímku připojením fotoaparátu
k televizoru s vysokým rozlišením (HD)
3 Zapněte televizor a nastavte vstup.
4 Stisknutím tlačítka
(Přehrávání) zapněte fotoaparát.
Snímky pořízené fotoaparátem se objeví na televizoru. Vyberte požadovaný snímek
pomocí ovládacího tlačítka.
Poznámky
• Nastavte [COMPONENT] na [HD(1080i)] (str. 86).
• Při snímání videoklipů s fotoaparátem připojeným k televizoru pomocí adaptérového kabelu pro
výstup HD (prodává se samostatně) se snímaný obraz nezobrazí na televizoru.
• Snímky nahrané ve velikosti [VGA] nelze přehrávat ve formátu HD.
• Při používání fotoaparátu v zahraničí může být třeba přepnout výstup videosignálu tak, aby se
shodoval se systémem televizoru (str. 87).
• Při výstupu do televizoru není aktivní jednoduché prohlížení.
zProhlížení snímků pořízených ve velikosti jiné než 16:9
(
,
) na celé obrazovce televizoru HD (s
vysokým rozlišením)
• Pokud si v menu nastavení vyberete [Různé změny velikosti], lze převést poměr stran na
16:9 a uložit jako nový soubor pro prohlížení na televizoru HD (s vysokým rozlišením).
• Snímek v poměru 16:9 můžete přehrát pomocí [Širokoúhlé zobraz.] v nabídce prohlížení.
101CZ
Pokračování r
z„PhotoTV HD“
Barevné televizní systémy
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívie, Chile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbie, Korea, Mexiko, Peru, Střední Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
atd.
Rejstřík
Systém PAL
Austrálie, Belgie, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Holandsko, Hong Kong, Itálie,
Kuvajt, Maďarsko, Malajsie, Německo, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Singapur, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko,
Velká Británie atd.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Chcete-li zobrazit snímky na televizní obrazovce, potřebujete televizor se vstupními
zdířkami videa a kabel pro víceúčelový konektor. Barevný systém televizoru musí být
shodný se systémem digitálního fotoaparátu. Prostudujte si následující seznamy
barevných televizních systémů podle země nebo oblasti, kde fotoaparát používáte.
Vyhledávání
činnosti
• Standard PhotoTV HD umožňuje vysokou kvalitu detailů, ostré a jasné barvy a zřetelnou
strukturu.
• Tato nastavení je také třeba udělat na televizoru. Podrobnosti naleznete v návodu
k televizoru.
Obsah
Tento fotoaparát je kompatibilní se standardem „PhotoTV HD“.
Připojením zařízení kompatibilních se Sony PhotoTV HD pomocí adaptérového
kabelu pro výstup HD (prodává se samostatně) lze pohodlně využívat nový svět
fotografií v dechberoucí kvalitě plného vysokého rozlišení.
Systém PAL-M
Brazílie
Systém PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Systém SECAM
Bulharsko, Francie, Guayana, Irák, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atd.
102CZ
Obsah
Využití počítače se systémem
Windows
Podrobnější informace k využití počítače Macintosh viz
kapitola „Používání počítače Macintosh“ (str. 112).
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Instalujte aplikace v tomto pořadí:
– „PMB“
– „Music Transfer“
Vyhledávání
činnosti
Nejdříve instalujte aplikaci (přiložen) (str. 105)
Připojení fotoaparátu k počítači (str. 107)
Rejstřík
• Pomocí aplikace „PMB“ a „Music Transfer“ je možné:
– Importování snímků do počítače
– Exportování snímků do fotoaparátu
– Zadání názvu požadované události do seznamu [Seznam
událostí] ve fotoaparátu
– Úpravy snímků
– Zobrazení míst pořízení snímků na mapě přes internet (vyžaduje
internetové připojení)
– Tvorba disku s nahranými snímky (vyžaduje jednotku pro zápis
na CD nebo DVD)
– Tisk nebo ukládání snímků s datem
– Odesílání snímků zpracovatelům digitálních médií (vyžaduje internetové připojení)
– Dodání nebo změna hudby pro prezentace (pomocí aplikace „Music Transfer“)
Další informace o tomto produktu a odpovědi na často kladené otázky naleznete na
internetových stránkách zákaznické podpory společnosti Sony.
http://www.sony.net/
103CZ
Doporučená konfigurace počítače
Nejsou podporovány 64bitové edice a Starter (Edition).
(Edition) není podporována.
*2 Starter
Rejstřík
Microsoft Windows 2000 Konektor USB: Standardní součást
Professional SP4,
Windows XP*1 SP3/
Windows Vista SP1*2
Vyhledávání MENU/
nastavení
*1
CPU: Intel Pentium III 800 MHz nebo
rychlejší (pro přehrávání nebo editaci
videoklipů s vysokým rozlišením: Intel
Pentium 4 2,8 GHz nebo rychlejší/
Intel Pentium D 2,8 GHz nebo
rychlejší/ Intel Core Duo 1,66 GHz
nebo rychlejší/ Intel Core 2 Duo
1,20 GHz nebo rychlejší)
Paměť: 512 MB nebo víc (pro
přehrávání nebo editaci videoklipů s
vysokým rozlišením: 1 GB nebo víc)
Pevný disk: K instalaci je třeba volná
kapacita disku — zhruba 500 MB
Displej: Rozlišení obrazu: 1 024 × 768
bodů nebo více
Videopaměť: 32 MB nebo více
(doporučeno: 64 MB nebo více)
SP3/Windows Vista
SP1*2
Vyhledávání
činnosti
Pro importování
snímků
Ostatní
Microsoft Windows XP*1
Obsah
Pro používání
„PMB“ a „Music
Transfer“
OS (předinstalován)
Poznámky
• Prostředí počítače musí také splňovat provozní požadavky operačního systému.
• Činnost není zaručena v prostředí založeném na aktualizaci operačních systémů popsaných výše
nebo v prostředí s možností načtení více systémů.
• Funkčnost není zaručena ani pro všechny doporučené konfigurace zmíněné výše.
• Pokud připojíte dvě nebo více zařízení USB k jednomu počítači současně, je možné, že v
závislosti na typu zařízení USB, které používáte, některá zařízení včetně fotoaparátu nebudou
fungovat.
• Funkčnost není zaručena při použití rozbočovače USB.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB typu Hi-Speed USB (odpovídající standardu USB
2.0) umožňuje pokročilý přenos dat (vysokorychlostní přenos dat), protože tento fotoaparát je
kompatibilní s rozhraním Hi-Speed USB (odpovídající standardu USB 2.0).
• Pro spojení USB existují čtyři režimy pro připojení k počítači: [Auto] (výchozí nastavení), [Mass
Storage], [PictBridge] a [PTP/MTP]. Tato část popisuje příklady režimů [Auto] a [Mass Storage].
Podrobnosti o [PictBridge] a [PTP/MTP] viz str. 89.
• Komunikace mezi fotoaparátem a počítačem se po probuzení počítače z úsporného režimu nebo
režimu spánku nemusí obnovit okamžitě.
104CZ
Instalace aplikací (přiloženy)
1 Zapněte počítač a vložte disk CD-ROM (přiložen) do jednotky CD-ROM
počítače.
Objeví se instalační obrazovka s nabídkou.
2 Klepněte na [Install] (Instalace).
Objeví se okno „Choose Setup Language“ (volba jazyka instalace).
Vyhledávání
činnosti
• Pokud se neobjeví, poklepejte na [Computer] (Počítač) (ve Windows XP, [My Computer]
(Tento počítač)) t
(SONYPICTUTIL).
• Pokud se objeví obrazovka AutoPlay, zvolte „Run Install.exe“ a při instalaci se řiďte
instrukcemi, které se objeví na obrazovce.
Obsah
Přiložené aplikace (PMB, Music Transfer) můžete nainstalovat následujícím způsobem.
3 Vyberte požadovaný jazyk a pak klepněte na [Next] (další).
4 Přečtěte si pečlivě licenční smlouvu. Pokud souhlasíte, klepněte na
přepínač ( se změní na ) a pak na [Next] (další).
5 Podle instrukcí na obrazovce dokončete instalaci.
• Jakmile se zobrazí zpráva vyžadující potvrzení restartu počítače, restartujte počítač podle
pokynů na obrazovce.
• Může být nainstalováno rozhraní DirectX, ale záleží na operačním systému vašeho počítače.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Objeví se okno „License Agreement“ (licenční smlouva).
6 Po skončení instalace vyjměte disk CD-ROM z jednotky.
Poznámka
PMB“ a „
PMB Guide“. Ke
Rejstřík
Na ploše se vytvoří ikony zástupců pro „
spuštění aplikací poklepejte na tyto ikony.
• Přihlaste se jako správce.
105CZ
Obsah
Aplikace „PMB (Picture Motion
Browser)“ (přiložena)
Statické snímky a videoklipy z fotoaparátu můžete používat lépe než kdy v minulosti díky
výhodám dané aplikace. Tato část shrnuje aplikaci „PMB“. Podrobnosti naleznete
v „PMB Guide“.
Pomocí aplikace „PMB“:
1 Poklepejte na ikonu
Rejstřík
Spuštění aplikace „PMB Guide“
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Můžete importovat snímky pořízené fotoaparátem do počítače a zobrazit je v počítači.
• Můžete exportovat snímky z počítače na kartu „Memory Stick Duo“ a zobrazit je ve fotoaparátu.
• Požadovaný název události můžete zapsat do seznamu [Seznam událostí] ve fotoaparátu a také
jej tam zobrazit.
• Můžete organizovat snímky v počítači do kalendáře podle data pořízení a prohlížet si je.
• Můžete retušovat (Korekce červených očí atd.), vyhledávat obličeje, tisknout, posílat snímky jako
přílohy k e-mailům a měnit datum pořízení.
• Můžete na mapě zobrazovat informace o místě, kde jste pořídili snímky. (K tomu je třeba
internetové připojení.)
• Můžete tisknout nebo ukládat snímky s datem.
• Můžete vytvořit datový disk pomocí vypalovacího zařízení pro CD nebo DVD.
• Můžete odesílat snímky zpracovatelům digitálních médií. (K tomu je třeba internetové
připojení.)
Vyhledávání
činnosti
Přehled aplikace „PMB“
(PMB Guide) na pracovní ploše.
Pro přístup do příručky „PMB Guide“ z nabídky Start klepněte na [Start] (start) t [All
Programs] (všechny programy) t [Sony Picture Utility] (obrazový nástroj Sony) t
[Help] (Nápověda) t [PMB Guide].
Spuštění a ukončení „PMB“
1 Poklepejte na ikonu
(PMB) na pracovní ploše.
Nebo v nabídce Start: Klepněte na [Start] t [All Programs] (Všechny programy) t
[Sony Picture Utility] (Obrazový program Sony) t [PMB].
Při prvním spuštění aplikace „PMB“ se zobrazí zpráva informačního nástroje vyžadující
potvrzení. Vyberte [Start].
• Tato funkce informuje o novinkách, jako například aktualizacích aplikace. Nastavení lze změnit
později.
2 Klepnutím na tlačítko
ukončíte.
v pravém horním rohu obrazovky aplikaci „PMB“
106CZ
Snímky ve vašem počítači
Obsah
Podrobnosti o funkcích aplikace „PMB“ viz „PMB Guide“.
Připojení fotoaparátu k počítači
1 Do fotoaparátu vložte kartu „Memory Stick Duo“ s nahranými snímky.
2 Vložte dostatečně nabitý blok akumulátorů do fotoaparátu nebo připojte
fotoaparát do sítě pomocí síťového adaptéru AC (prodává se
samostatně) a kabelu USB/AV/DC IN pro víceúčelový konektor (prodává
se samostatně).
3 Zapněte počítač a pak stiskněte tlačítko
(Přehrávání).
4 Připojte fotoaparát k počítači.
Na displeji fotoaparátu se objeví „Připojení…“.
• Při první aktivaci připojení USB spustí počítač automaticky program, který fotoaparát
rozpozná. Chvíli vyčkejte.
Rejstřík
1 Do zdířky USB
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Používejte kabel USB/AV/DC IN odpovídající standardu Type2b.
Vyhledávání
činnosti
Při importování snímků z vnitřní paměti není krok 1 nutný.
2 Do víceúčelového
konektoru
Kabel víceúčelového konektoru
Poznámky
• Když importujete nebo exportujete snímky z nebo do počítače s blokem akumulátorů, který je
téměř vybitý, může se při předčasném vybití bloku akumulátorů přenos ukončit nebo se mohou
poškodit data.
• Během komunikace se na obrazovce objeví . Dokud je indikátor zobrazen, nepracujte s
počítačem. Jakmile se indikátor změní na
, můžete s počítačem opět začít pracovat.
• Jestliže se „Mass Storage“ nezobrazí, nastavte [Spojení USB] na [Mass Storage] (str. 89).
107CZ
Importování snímků do počítače
Automaticky se objeví obrazovka [Import Media Files] (import souborů média)
aplikace „PMB“.
Obsah
1 Mezi fotoaparátem a počítačem vytvořte spojení USB.
• Pokud se objeví průvodce AutoPlay, zavřete jej.
2 Klepnutím na tlačítko [Import] (import) importujte snímky.
• Standardně se snímky importují do složky vytvořené v „Pictures“ (obrázky) (ve Windows XP
„My Pictures“ (moje obrázky)), která je pojmenována názvem události ze [Seznam událostí].
3 Prohlížení snímků na počítači.
Po skončení importu se spustí „PMB“. Zobrazí se
miniatury importovaných snímků.
zProhlížení snímků pomocí aplikace „PMB“
Můžete organizovat snímky v počítači podle kalendáře
a zobrazovat je. Podrobnosti o aplikaci „PMB“ viz „PMB
Guide“.
Rejstřík
Příklad: Obrazovka zobrazení
měsíce
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Složka „Pictures“ (obrázky) (ve Windows XP „My
Pictures“ (Moje obrázky)) je stanovena jako výchozí
složka ve „Viewed folders“ (prohlížených složkách).
Vyhledávání
činnosti
Počítač začne importovat snímky.
Importování snímků do počítače bez použití aplikace „PMB“
Když se v kroku 1 objeví průvodce AutoPlay, klepněte na [Open folder to view files]
(otevřít složku a prohlédnout soubory) t [OK] t [DCIM] t zkopírujte požadované
snímky do počítače.
108CZ
Obsah
Exportování snímků, které chcete prohlížet, do
fotoaparátu
Snímky z počítače lze exportovat na kartu „Memory Stick Duo“ a prohlížet si je ve
fotoaparátu. Tato část popisuje postup automatického výběru a exportování snímků,
které nebyly exportovány na kartu „Memory Stick Duo“ ve fotoaparátu.
Vyhledávání
činnosti
Snímky lze také exportovat ručně.
Podrobnosti naleznete v „PMB Guide“.
1 Mezi fotoaparátem a počítačem vytvořte spojení USB.
• Pokud se objeví průvodce AutoPlay, zavřete jej.
2 Poklepáním na
3 Klepněte na
(PMB) na ploše spustíte aplikaci „PMB“.
v horní části obrazovky.
4 Klepněte na [Export] (exportovat).
• Při přehrávání exportovaných snímků ve fotoaparátu se na displeji LCD objeví značka
.
Poznámky
Vymazání spojení USB
Rejstřík
• Některé snímky nelze přehrávat. Záleží na velikosti snímku.
• Na tomto fotoaparátu nezaručujeme přehrávání souborů obsahujících snímky zpracované na
počítači nebo snímky, které byly pořízeny jinými fotoaparáty.
• Tento způsob nelze použít k exportování videoklipů. Videoklipy by měly být do fotoaparátu
exportovány ručně.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Objeví se obrazovka pro jednoduchý export.
Proveďte postup od kroku 1 až po krok 3 a poté proveďte následující:
•
•
•
•
Odpojení kabelu pro víceúčelový konektor.
Vyjmutí karty „Memory Stick Duo“.
Vložení karty „Memory Stick Duo“ do fotoaparátu po zkopírování snímků z vnitřní paměti.
Vypnutí fotoaparátu.
1 Poklepejte na ikonu odpojení na hlavním
panelu.
Windows Vista
2 Klepněte na (USB Mass Storage Device)
(zařízení USB Mass Storage) t [Stop]
(ukončit).
3 Potvrďte zařízení v okně potvrzení a pak
klepněte na [OK].
Windows XP
Ikona odpojení
109CZ
Názvy a ukládání obrazových souborů
Vyhledávání
činnosti
ASložka obsahující data snímků nahraná pomocí
fotoaparátu, který není vybaven funkcí vytváření
složek.
BSložka obsahující data snímků nahraných
fotoaparátem.
CSložka obsahují data videoklipů zaznamenaných
fotoaparátem.
Obsah
Soubory se snímky nahranými fotoaparátem jsou
Příklad: prohlížení složek v systému
seskupeny do složek na kartě „Memory Stick Duo“ Windows Vista
nebo ve vnitřní paměti.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky
Rejstřík
• Do složek „100MSDCF“ nebo „100MNV01“ nelze nahrávat žádné snímky. Snímky v těchto
složkách jsou k dispozici pouze pro prohlížení.
• Snímky ze složky „MISC“ nelze nahrávat ani přehrávat.
• Soubory snímků jsou pojmenovány následovně:
– Soubory se statickými snímky: DSC0ssss.JPG
– Soubory videoklipů
1280×720: M4H0ssss.MP4
VGA: M4V0ssss.MP4
– Soubory přehledů snímků, které se nahrávají při nahrávání videoklipů
1280×720: M4H0ssss.THM
VGA: M4V0ssss.THM
ssss znamená libovolné číslo z rozsahu 0001 až 9999. Numerické části názvu souboru
videoklipu nahraného v režimu videoklipu a jeho odpovídající soubor přehledu snímků jsou
shodné.
110CZ
Obsah
Používání aplikace „Music
Transfer“ (přiložena)
Hudební soubory, které jsou nahrány z výroby, lze změnit na vámi požadované hudební
soubory pomocí aplikace „Music Transfer“ na disku CD-ROM (přiložen). Tyto soubory
můžete také kdykoli vymazat nebo přidat.
Hudební formáty, které lze přenášet pomocí aplikace „Music Transfer“, jsou následující:
• Soubory MP3 uložené na pevném disku v počítači
• Hudba na CD
• Přednastavená hudba uložená ve fotoaparátu
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Stáhnout hudbu]
2 Stiskněte z ovládacího tlačítka.
Objeví se hlášení „Připojit k PC“.
3 Proveďte připojení USB mezi fotoaparátem a počítačem.
4 Spusťte „Music Transfer“.
Vyhledávání MENU/
nastavení
1 MENU t
Vyhledávání
činnosti
Změna hudby pomocí aplikace „Music Transfer“
5 Ke změně hudebních souborů se řiďte instrukcemi na obrazovce.
Proveďte [Restore to Preset Tracks] v kroku 5.
Všechny hudební soubory se vrátí na původní nastavenou hudbu a [Hudba] v menu
[Prezentace] se nastaví na [Zvuk vypnut].
Rejstřík
zObnovení hudby přednastavené ve fotoaparátu z výroby
• Hudební soubory lze nastavit na původní pomocí [Inicializace] (str. 84), avšak tím se
vynulují také ostatní nastavení.
• Podrobnosti k používání aplikace „Music Transfer“ viz nápovědu k aplikaci „Music
Transfer“.
111CZ
Používání počítače Macintosh
Ostatní
Pro kopírování
snímků
Mac OS 9.1/9.2/
Mac OS X (v10.1 až
v10.5)
Konektor USB: Standardní součást
Pro používání
aplikace „Music
Transfer“
Mac OS X (v10.3 až
v10.5)
Paměť: 64 MB nebo víc (doporučuje
se 128 MB nebo víc)
Pevný disk: K instalaci je třeba volná
kapacita disku — zhruba 50 MB
Poznámky
Rejstřík
• Funkčnost není zaručena ani pro všechny doporučené konfigurace zmíněné výše.
• Pokud připojíte dvě nebo více zařízení USB k jednomu počítači současně, je možné, že některá
zařízení včetně fotoaparátu nebudou pracovat. Záleží na typech zařízení USB, která používáte.
• Funkčnost není zaručena při použití rozbočovače USB.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB typu Hi-Speed USB (odpovídající standardu USB
2.0) umožňuje vysokorychlostní přenos dat, protože tento fotoaparát je kompatibilní s rozhraním
Hi-Speed USB (odpovídající standardu USB 2.0).
• Pro spojení USB existují čtyři režimy pro připojení k počítači: [Auto] (výchozí nastavení), [Mass
Storage], [PictBridge] a [PTP/MTP]. Tato část popisuje příklady režimů [Auto] a [Mass Storage].
Podrobnosti o [PictBridge] a [PTP/MTP] viz str. 89.
• Komunikace mezi fotoaparátem a počítačem se po probuzení počítače z úsporného režimu nebo
režimu spánku nemusí obnovit okamžitě.
Vyhledávání MENU/
nastavení
OS (předinstalován)
Vyhledávání
činnosti
Doporučená konfigurace počítače
Obsah
Snímky můžete kopírovat do počítače Macintosh. Aplikace „PMB“ není s počítači
Macintosh kompatibilní.
Když jsou snímky exportovány na kartu „Memory Stick Duo“, prohlížejte je v režimu
přehledu složek (str. 63).
Další informace o tomto produktu a odpovědi na často kladené otázky naleznete na
internetových stránkách zákaznické podpory společnosti Sony.
http://www.sony.net/
112CZ
Import a prohlížení snímků na počítači
1 Do fotoaparátu vložte kartu „Memory Stick Duo“ s nahranými snímky.
3 Zapněte počítač Macintosh a pak stiskněte tlačítko
fotoaparátu.
(přehrávání) na
4 Připojte fotoaparát k počítači.
5 Poklepejte na nově rozpoznanou ikonu t [DCIM] t složku, kde jsou
uloženy snímky, které chcete importovat.
Rejstřík
2 Do víceúčelového
konektoru
Kabel víceúčelového konektoru
Vyhledávání MENU/
nastavení
1 Do zdířky USB
Vyhledávání
činnosti
2 Vložte dostatečně nabitý blok akumulátorů do fotoaparátu nebo připojte
fotoaparát do sítě pomocí síťového adaptéru AC (prodává se
samostatně) a kabelu USB/AV/DC IN pro víceúčelový konektor (prodává
se samostatně).
Obsah
Při importování snímků z vnitřní paměti není krok 1 nutný.
6 Obrazové soubory uchopte myší a přesuňte na ikonu pevného disku.
Soubory snímků se zkopírují na pevný disk.
• Podrobnosti o ukládání snímků a názvech souborů viz str. 110.
7 Poklepejte na ikonu pevného disku t požadovaný obrazový soubor ve
složce obsahující zkopírované soubory.
Poznámka
• Používejte kabel USB/AV/DC IN odpovídající standardu Type2b (prodává se samostatně).
Vymazání spojení USB
Chyťte a přetáhněte ikonu jednotky nebo ikonu „Memory Stick Duo“ na ikonu „Trash“
(koš), předtím než vykonáte postupy popsané dále, nebo bude fotoaparát odpojen od
počítače.
•
•
•
•
Odpojení kabelu pro víceúčelový konektor.
Vyjmutí karty „Memory Stick Duo“.
Vložení karty „Memory Stick Duo“ do fotoaparátu.
Vypnutí fotoaparátu.
113CZ
Změna hudby pomocí aplikace „Music Transfer“
1 Zapněte počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM (přiložen) do jednotky
CD-ROM počítače.
2 Poklepejte na
(SONYPICTUTIL).
Vyhledávání
činnosti
• Soubory MP3 uložené na pevném disku v počítači
• Hudba na CD
• Přednastavená hudba uložená ve fotoaparátu
Obsah
Hudební soubory, které jsou nahrány z výroby, lze změnit na vámi požadované hudební
soubory pomocí aplikace „Music Transfer“ na disku CD-ROM (přiložen). Tyto soubory
můžete také kdykoli vymazat nebo přidat.
Hudební formáty, které lze přenášet pomocí aplikace „Music Transfer“, jsou následující:
3 Poklepejte na soubor [MusicTransfer.pkg] ve složce [Mac].
4 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Stáhnout hudbu]
5 Stiskněte z ovládacího tlačítka.
Objeví se hlášení „Připojit k PC“.
6 Proveďte spojení USB mezi fotoaparátem a počítačem Macintosh.
7 Spusťte „Music Transfer“.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Začne instalace programu.
8 Ke změně hudebních souborů se řiďte instrukcemi na obrazovce.
• Před instalací aplikace „Music Transfer“ vypněte všechny právě používané aplikační programy.
• Při instalaci se přihlaste jako správce.
Rejstřík
Poznámky
zObnovení hudby přednastavené ve fotoaparátu z výroby
Proveďte [Restore to Preset Tracks] v kroku 8.
Všechny hudební soubory se vrátí na původní nastavenou hudbu a [Hudba] v menu
[Prezentace] se nastaví na [Zvuk vypnut].
• Hudební soubory lze nastavit na původní pomocí [Inicializace] (str. 84), avšak tím se
vynulují také ostatní nastavení.
• Podrobnosti k používání aplikace „Music Transfer“ viz nápovědu k aplikaci „Music
Transfer“.
114CZ
Prohlížení ve Windows
Když instalujete aplikaci „Příručka k produktu Cyber-shot“, instaluje se také „Průvodce
ke zdokonalení k produktu Cyber-shot“.
(Průvodce ke zdokonalení) na ploše.
Pro přístup do příručky „Průvodce ke zdokonalení“ z nabídky Start klepněte na [Start]
(start) t [All Programs] (všechny programy) t [Sony Picture Utility] (obrazový
nástroj Sony) t [Průvodce ke zdokonalení].
Prohlížení v počítači Macintosh
Vyhledávání MENU/
nastavení
1 Poklepejte na
Vyhledávání
činnosti
„Průvodce ke zdokonalení k produktu Cyber-shot“ dále rozvíjí, jak používat fotoaparát a
volitelné doplňky.
Obsah
Prohlížení „Průvodce ke
zdokonalení k produktu Cybershot“
1 Zkopírujte do počítače složku [stepupguide] ze složky [stepupguide].
Rejstřík
2 Vyberte [stepupguide], [language] a pak složku [CZ] uloženou na disku
CD-ROM (přiložen) a zkopírujte všechny soubory ve složce [CZ] do
složky [img] ve složce [stepupguide], kterou jste si zkopírovali do
počítače v 1. kroku. (Přepište soubory ve složce [img] soubory ze složky
[CZ].)
3 Po dokončení kopírování poklepejte na „stepupguide.hqx“ ve složce
[stepupguide] pro její rozbalení a pak poklepejte na vygenerovaný soubor
„stepupguide“.
Poznámka
• Pokud není nainstalován nástroj dekomprese pro soubor HQX, instalujte aplikaci Stuffit
Expander.
115CZ
Tisk statických snímků
Obsah
Snímky můžete tisknout následujícími způsoby.
Přímý tisk na tiskárně odpovídající standardu
PictBridge (str. 117)
Snímky lze vytisknout na tiskárně disponující vstupem pro karty
„Memory Stick“.
Podrobnější informace viz návod k obsluze dodávaný s tiskárnou.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Přímý tisk na tiskárně disponující vstupem pro
karty „Memory Stick“
Vyhledávání
činnosti
Snímky lze vytisknout po přímém připojení fotoaparátu k tiskárně
splňující standard PictBridge.
Tisk pomocí počítače
Rejstřík
Snímky můžete importovat do počítače pomocí přiložené aplikace
„PMB“ a pak je vytisknout.
Na snímek můžete vložit datum a vytisknout jej s ním. Podrobnosti
naleznete v „PMB Guide“.
Tisk v provozovně (str. 119)
Kartu „Memory Stick Duo“ obsahující snímky pořízené
fotoaparátem můžete zanést do provozovny fototiskových služeb.
Značku tisku
můžete vložit na snímky, které chcete tisknout, už
předem.
Poznámka
• Pokud tisknete snímky pořízené v režimu [16:9], mohou být oba okraje odříznuty.
116CZ
Standard „PictBridge“ je založen na standardu CIPA. (CIPA: Camera &
Imaging Products Association)
Poznámka
• Nelze tisknout videoklipy.
Připravte fotoaparát pro připojení USB k tiskárně pomocí kabelu pro víceúčelový
konektor.
1 Do fotoaparátu vložte dostatečně nabitý blok akumulátorů.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Příprava fotoaparátu
Vyhledávání
činnosti
I když nemáte počítač, můžete si vytisknout snímky z fotoaparátu přímým připojením
fotoaparátu k tiskárně kompatibilní s PictBridge.
Obsah
Tisk snímků přímo na tiskárně
odpovídající standardu
PictBridge
2 Připojte fotoaparát k tiskárně.
1 Do zdířky USB
Rejstřík
2 Do víceúčelového
konektoru
Kabel víceúčelového konektoru
3 Zapněte tiskárnu.
Indikátor
Po provedení spojení se na obrazovce objeví indikátor .
Pokud na displeji fotoaparátu bliká indikátor
(upozornění
na chybu), zkontrolujte připojenou tiskárnu.
Poznámka
• Pokud nebylo možné se k tiskárně připojit, zkontrolujte, zda jste nastavili [Spojení USB] v
(Hlavní nastavení) na [PictBridge].
117CZ
Tisk
(Tisk) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Tento snímek
Vytiskne aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho
snímku.
Více snímků
Lze vybrat a vytisknout více snímků.
Po kroku 1 proveďte následující.
2MENU t [OK] t z
Vyhledávání
činnosti
1Vyberte snímek a pak stiskněte z.
Opakujte výše uvedené kroky, až nezbudou žádné snímky,
které chcete tisknout.
Obsah
1 MENU t
2 Požadovaná položka t [OK] t z
Vybírá počet kopií daného snímku, které chcete vytisknout.
• Určený počet snímků se nemusí vejít na jeden list - záleží na počtu
snímků.
Layout
Vybere počet snímků, které chcete vytisknout vedle sebe na
list papíru.
Velikost
Vybírá velikost tiskového listu.
Datum
Vybírá [Datum] nebo [Den+čas] pro vložení data a času na
snímky.
Poznámka
Rejstřík
• Když vyberete [Datum], datum se automaticky vloží v pořadí
vybraném funkcí [Nastav.data a času] fotoaparátu. Některé
tiskárny tuto funkci neposkytují.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Počet
• Neodpojujte kabel víceúčelového konektoru, pokud se na obrazovce objeví indikátor
(připojování PictBridge).
118CZ
Tisk v provozovně
Obsah
Kartu „Memory Stick Duo“ obsahující snímky pořízené fotoaparátem můžete zanést do
provozovny fototiskových služeb. Pokud provozovna podporuje fototiskové služby
odpovídající standardu DPOF, můžete přidat značku
(Tisk) na snímky v nabídce
prohlížení předem.
Poznámky
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Snímky uložené ve vnitřní paměti nelze v provozovně poskytující fototiskové služby vytisknout
přímo z fotoaparátu. Snímky zkopírujte na kartu „Memory Stick Duo“ a poté vezměte kartu
„Memory Stick Duo“ do provozovny (str. 96).
• V provozovně se informujte, které typy karet „Memory Stick Duo“ zpracovávají.
• Pokud vaše provozovna fototiskových služeb nezpracovává karty „Memory Stick Duo“,
zkopírujte snímky, které chcete tisknout, na jiné médium, například CD-R, a přineste je tam.
• Možná bude třeba adaptér pro karty „Memory Stick Duo“ (prodává se samostatně). Zeptejte se
v provozovně.
• Než odnesete data snímků do provozovny, vždy si pořiďte zálohu snímků na disku.
• Nelze nastavit počet výtisků.
• Pokud chcete zobrazit na snímcích datum, dohodněte se s obsluhou provozovny.
Rejstřík
119CZ
Odstranění problémů
1 Zkontrolujte položky na str. 121 až 129.
Obsah
Jestliže se při používání fotoaparátu objeví problémy, zkuste následující řešení.
Pokud se na obrazovce objeví kód „C/E:ss:ss“, viz str. 130.
Vyhledávání
činnosti
2 Vyjměte blok akumulátorů, asi minutu vyčkejte, blok
akumulátorů opět vložte a pak zapněte napájení.
3 Inicializujte nastavení (str. 84).
Při opravování fotoaparátů s vnitřní pamětí nebo funkcí hudebních souborů budou data
ve fotoaparátu zkontrolována z důvodů ověření a opravy příznaků poruchy. Sony nebude
kopírovat ani ukládat žádná z těchto dat.
Rejstřík
Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
http://www.sony.net/
Vyhledávání MENU/
nastavení
4 Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní
autorizovaný servis Sony.
Klepnutím na jednu z následujících položek se přesunete na stránku s vysvětlením
příznaku a příčiny nebo s doporučeným postupem pro odstranění.
Blok akumulátorů a napájení ........ 121
Vnitřní paměť .................................. 127
Snímání statických snímků/
videoklipu ....................................... 122
Tisk .................................................. 127
Prohlížení snímků........................... 124
Tiskárna kompatibilní se
standardem PictBridge.................. 127
Vymazávání..................................... 125
Ostatní............................................. 128
Počítače .......................................... 125
Výstražné indikátory a zprávy....... 130
„Memory Stick Duo“ ...................... 126
120CZ
Blok akumulátorů a napájení
• Vložte blok akumulátorů správně stisknutím páčky pro jeho vysunutí.
Obsah
Nelze vložit blok akumulátorů.
Nelze zapnout fotoaparát.
Vyhledávání
činnosti
• Po vložení bloku akumulátorů do fotoaparátu může chvilku trvat, než se zahájí napájení
fotoaparátu.
• Vložte blok akumulátorů správně.
• Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátorů.
• Blok akumulátorů je na konci životnosti (str. 138). Vyměňte ho za nový.
• Používejte doporučený blok akumulátorů.
Napájení se náhle vypne.
Indikátor zbývající kapacity neukazuje správně.
Rejstřík
• Akumulátor se rychle vybije a skutečné zbytkové nabití akumulátoru bude nižší než indikátor
v následujících případech:
– Pokud používáte fotoaparát na příliš horkých nebo studených místech.
– Pokud často používáte blesk nebo transfokátor.
– Pokud opakovaně vypínáte a zapínáte napájení.
– Když nastavíte jas displeje na vyšší pomocí nastavení DISP (zobrazení na displeji).
• Objevil se rozdíl mezi indikátorem zbývající kapacity a skutečným zbytkovým nabitím
akumulátoru. Úplným vybitím bloku akumulátorů a opětovným nabitím ukazatel srovnáte.
• Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátorů.
• Blok akumulátorů je na konci životnosti (str. 138). Vyměňte ho za nový.
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Vlivem teploty fotoaparátu a akumulátoru se napájení může vypnout automaticky na ochranu
fotoaparátu. V takovém případě se před vypnutím napájení na displeji LCD objeví hlášení.
• Pokud zapnutý fotoaparát neobsluhujete po dobu delší než 3 minuty, vypne se automaticky,
aby se prodloužila doba použitelnosti bloku akumulátorů. Znovu zapněte fotoaparát.
• Blok akumulátorů je na konci životnosti (str. 138). Vyměňte ho za nový.
Nelze nabít blok akumulátorů.
• Blok akumulátorů nelze nabít pomocí adaptéru AC (prodává se samostatně). Pro nabíjení
akumulátoru použijte nabíječku.
Při nabíjení akumulátoru bliká kontrolka CHARGE.
• Vyjměte a znovu vložte blok akumulátorů a ujistěte se, že jste jej vložili správně.
• Možná je teplota nevhodná pro nabíjení. Zkuste blok akumulátorů nabít znovu, když bude
teplota ve správném rozsahu (10°C až 30°C).
• Podrobnosti naleznete na str. 139.
121CZ
Snímání statických snímků/videoklipu
• Pokud není detekován usmívající se obličej, není pořízen žádný snímek.
• [Režim demo] je nastaven na [Zap.]. Nastavte [Režim demo] na [Vyp.] (str. 85).
Objekt není vidět na displeji.
• Fotoaparát je nastaven na režim přehrávání. Stisknutím tlačítka
režim snímání.
(přehrávání) přepnete na
• Funkce stabilizace nefunguje, když se na displeji objeví
.
• Při snímání nočních scén nemusí funkce stabilizace pracovat správně.
• Snímejte po stisknutí spouště napůl, nesmíte ji stisknout naráz.
• Potvrďte, že nastavení [Předsádka] je správné (str. 78).
Rejstřík
Funkce stabilizace nefunguje.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Snímání úsměvu nefunguje.
Vyhledávání
činnosti
• Zkontrolujte volnou vnitřní paměť nebo kartu „Memory Stick Duo“. Je-li karta plná,
proveďte některý z následujících kroků:
– Vymažte nadbytečné snímky (str. 33).
– Vyměňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku.
• Při snímání statického snímku nastavte ovladač režimů na něco jiného než
(Režim videa).
• Při natáčení videoklipů nastavte ovladač režimů na
(Režim videa).
• Videoklipy s velikostí nastavenou na [1280×720] lze nahrát pouze na kartu „Memory Stick
PRO Duo“. Pokud používáte nahrávací média jiná než kartu „Memory Stick PRO Duo“,
nastavte velikost snímku na [VGA].
• Fotoaparát je v režimu demonstrace snímání úsměvu. Nastavte [Režim demo] na [Vyp.].
Obsah
Nelze nahrávat snímky.
Nahrávání trvá velmi dlouho.
• Když rychlost závěrky za špatných světelných podmínek klesne pod jistou hodnotu,
automaticky se aktivuje funkce pomalé závěrky NR (redukce šumu) pro snížení šumu na
snímku. Za takových podmínek trvá nahrávání delší dobu.
• Pracuje funkce redukce zavřených očí. Resetujte [Redukce zavřených očí] na [Vyp.] (str. 54).
Obraz je neostrý.
• Objekt je příliš blízko. Při snímání dávejte pozor, abyste umístili objektiv dál od objektu, než
je nejkratší možná vzdálenost pro snímání (asi 10 cm (W)/50 cm (T) od objektivu).
• Při snímání statických snímků je ve volbě scény zvolen režim (Soumrak), (Krajina) nebo
(Ohňostroj).
• Je vybrána polomanuální funkce. Vyberte režim automatického zaostřování (str. 45).
• Potvrďte, že nastavení [Předsádka] je správné (str. 78).
Transfokátor nepracuje.
• Podle velikosti snímku někdy nelze použít transfokátor Smart (str. 77).
• Digitální transfokátor nelze použít, když:
– Nahráváte video.
– Pracuje snímání úsměvu.
122CZ
Nelze zvolit funkci detekce obličejů.
Blesk nepracuje.
Na snímcích zhotovených s bleskem se objevují rozmazané bílé kruhové skvrny.
Funkce snímání blízkých objektů (Makro) nepracuje.
• Ve volbě scény je zvolen režim
(Krajina), (Soumrak) nebo (Ohňostroj).
• Když je fotoaparát v režimu inteligentního automatického nastavení nebo režimu videa, je
režim makro nastaven na [Auto].
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Částice (prach, pyl apod.) ve vzduchu odrazily světlo blesku a objevily se na snímku. Nejedná
se o závadu.
Vyhledávání
činnosti
• Blesk nelze používat v následujících situacích:
– [Nahr. režim] je nastaven na [Série] nebo Expoziční řada (str. 39).
– Ve volbě scény je zvolen režim
(Vysoká citlivost), (Soumrak) nebo (Ohňostroj).
– Pořizování videoklipu.
• Nastavte blesk na (Blesk zapnut) (str. 29), když je režim volby scény nastaven na
(Krajina), (Jídlo),
(Pláž), (Sníh) nebo
(Pod vodou).
Obsah
• Detekci obličejů lze zvolit jen tehdy, když je režim ostření nastaven na [Více. AF] a režim
měření na [Více].
Nelze vypnout snímání v režimu makro.
Na LCD displeji se nezobrazuje datum a čas.
• Během pořizování snímku se ukazatel data a času nezobrazuje. Zobrazuje se jen při
přehrávání.
Rejstřík
• Neexistuje funkce pro násilné vypnutí snímání v režimu makro. V režimu [Auto] je snímání
teleobjektivem možné i pro snímání v režimu makro.
Na snímky nelze vkládat datum.
• Tento fotoaparát nemá funkci pro vkládání data na snímky. Pomocí aplikace „PMB“ můžete
tisknout nebo ukládat snímky s datem (str. 106).
Hodnota F a rychlost závěrky blikají po částečném stisknutí a přidržení spouště.
• Expozice je nesprávná. Opravte expozici (str. 40).
Displej LCD je příliš tmavý nebo příliš světlý.
• Upravte jas podsvícení (str. 15).
Snímek je příliš tmavý.
• Fotografujete objekt v protisvětle. Vyberte režim měření expozice (str. 47) nebo nastavte
expozici (str. 40).
Snímek je příliš světlý.
• Nastavte expozici (str. 40).
123CZ
Barvy snímku nejsou správné.
Při snímání velmi světlého objektu se objevují svislé pruhy.
Obsah
• Nastavte [Barevný režim] na [Normální] (str. 57).
• Upravte vyvážení bílé (str. 42).
• Dochází k efektu vzniku skvrn a na snímku se objevují bílé, černé, červené, fialové nebo jinak
barevné pruhy. Nejedná se o závadu.
• Fotoaparát se pokouší zvýšit viditelnost na displeji dočasným zesvětlením obrazu za
podmínek nízkého osvětlení. Nemá vliv na nahraný snímek.
Oči fotografované bytosti jsou červené.
Zobrazí se body a zůstanou na obrazovce.
• Nejedná se o závadu. Tyto body se nezaznamenají.
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Nastavte [Red. červ. očí] na [Auto] nebo [Zap.] (str. 55).
• Při používání blesku fotografujte objekt ze vzdálenosti bližší, než je rozsah blesku.
• Osviťte prostor a vyfotografujte objekt.
• Retušujte snímek pomocí [Retuš] t [Korekce červených očí] v nabídce prohlížení (str. 67)
nebo opravte pomocí „PMB“.
Vyhledávání
činnosti
Při sledování displeje na tmavém místě se zobrazí šum.
Nelze pořizovat série snímků.
Rejstřík
• Vnitřní paměť nebo karta „Memory Stick Duo“ jsou plné. Vymažte nadbytečné snímky
(str. 33).
• Kapacita akumulátorů je nízká. Vložte nabitý blok akumulátoru.
Stejný snímek je pořízen několikrát.
• [Nahr. režim] je nastaven na [Série] (str. 39). Nebo je [Rozpoznání scény] nastaveno na
[Pokročilý] (str. 48).
Prohlížení snímků
Nelze přehrávat snímky.
• Stiskněte tlačítko
(přehrávání).
• Název složky/souboru v počítači byl změněn.
• Na tomto fotoaparátu nezaručujeme přehrávání souborů obsahujících snímky zpracované na
počítači nebo snímky, které byly pořízeny jinými fotoaparáty.
• Fotoaparát je v režimu USB. Odstraňte spojení USB (str. 109).
• Je možné, že některé snímky uložené na kartě „Memory Stick Duo“ pořízené jinými
fotoaparáty nepůjdou přehrát. Takové snímky přehrávejte v přehledu složek (str. 63).
• Příčinou je kopírování snímků z počítače na kartu „Memory Stick Duo“ bez použití aplikace
„PMB“. Takové snímky přehrávejte v přehledu složek (str. 63).
Ukazatel data a času se nezobrazuje.
• Zobrazení na displeji je nastaveno pouze na snímky. K zobrazení informací stiskněte tlačítko
DISP (zobrazení na displeji) (str. 15).
124CZ
Při počátku přehrávání se snímek jeví hrubý.
Pravá a levá strana snímku jsou zobrazeny černě.
Obsah
• To se může stát v důsledku zpracování snímku. Nejedná se o závadu.
• [Autom. Orient.] je nastaven na [Zap.] (str. 79).
Nelze zobrazovat snímky v režimu přehledu.
(Snadné fotografování). K přehrávání snímků nastavte
Při prezentaci není slyšet hudba.
• Přeneste hudební soubory do fotoaparátu pomocí aplikace „Music Transfer“ (str. 111).
• Ověřte si, že nastavení hlasitosti a prezentace jsou správná (str. 59).
• Zkontrolujte [Videovýstup], abyste zjistili, zda je výstupní signál fotoaparátu nastaven na
barevný systém vašeho televizoru (str. 87).
• Zkontrolujte, zda je propojení správné (str. 100).
• Pokud je konektor USB kabelu pro víceúčelový konektor připojen k jinému zařízení, odpojte
jej (str. 109).
• Při snímání videoklipů s fotoaparátem připojeným k televizoru pomocí adaptérového kabelu
pro výstup HD (prodává se samostatně) se snímaný obraz nezobrazí na televizoru.
Nelze vymazat snímek.
Rejstřík
Vymazávání
Vyhledávání MENU/
nastavení
Snímek se neobjeví na televizoru.
Vyhledávání
činnosti
• Ovladač režimů je nastaven na
ovladač režimů do jiných režimů.
• Zrušte ochranu (str. 71).
Počítače
Není známa kompatibilita operačního systému počítače s fotoaparátem.
• Ověřte „Doporučená konfigurace počítače“ na str. 104 pro Windows a str. 112 pro Macintosh.
Počítač vybavený slotem „Memory Stick“ nerozeznává kartu „Memory Stick PRO
Duo“.
• Zkontrolujte, že počítač a čtečka karet „Memory Stick“ podporují kartu „Memory Stick PRO
Duo“. Uživatelé počítačů a čtečky karet „Memory Stick“ vyráběné jiným výrobcem než Sony
by měli kontaktovat výrobce.
• Pokud není karta „Memory Stick PRO Duo“ podporována, připojte fotoaparát k počítači
(str. 107 a 113). Počítač rozpoznává karty „Memory Stick PRO Duo“.
125CZ
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Propojte fotoaparát a počítač správně pomocí spojení USB (str. 107).
• Pokud snímáte pomocí karty „Memory Stick Duo“ formátované počítačem, snímky možná
nepůjdou importovat do počítače. Fotografujte s kartou „Memory Stick Duo“ formátovanou
fotoaparátem (str. 92).
• Spojení USB proveďte po zapnutí počítače.
Nelze přehrávat snímky na počítači.
• Pokud používáte aplikaci „PMB“, vyhledejte „PMB Guide“ (str. 106).
• Obraťte se na výrobce počítače nebo softwaru.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Po připojení USB se aplikace „PMB“ nespustí automaticky.
Vyhledávání
činnosti
Nelze importovat snímky.
Obsah
• Pokud je akumulátor téměř vybitý, vložte nabitý blok akumulátorů nebo použijte síťový
adaptér (prodává se samostatně).
• Nastavte [Spojení USB] na [Auto] nebo [Mass Storage] (str. 89).
• Použijte kabel víceúčelového konektoru (přiložen).
• Odpojte kabel víceúčelového konektoru od počítače i fotoaparátu a znovu ho pevně připojte.
• Od konektorů USB počítače odpojte veškeré vybavení kromě fotoaparátu, klávesnice a myši.
• Připojte fotoaparát přímo k počítači bez použití rozbočovače USB nebo jiných zařízení.
Obraz a zvuk jsou při přehrávání videoklipu na počítači přerušovány šumem.
Nelze tisknout snímek.
Rejstřík
• Přehráváte videoklip přímo z vnitřní paměti nebo karty „Memory Stick Duo“. Importujte
videoklip na pevný disk počítače a pak jej přehrajte z pevného disku (str. 107).
• Vyhledejte návod k použití k tiskárně.
Jakmile snímky jednou exportujete do počítače, již je nelze prohlížet ve
fotoaparátu.
• Exportujte je do složky, kterou fotoaparát rozpozná, např. „101MSDCF“ (str. 110).
• Pokud používáte jiný software než „PMB“, informace možná nebudou aktualizovány správně
a snímky budou do modra nebo jinak nesprávně zobrazeny. Nejedná se o závadu.
• Když se objeví snímky do modra, prohlédněte si je v režimu přehledu složek nebo je ve
fotoaparátu vymažte.
„Memory Stick Duo“
Nelze vložit kartu „Memory Stick Duo“.
• Vložte kartu „Memory Stick Duo“ správným směrem.
Omylem jste zformátovali kartu „Memory Stick Duo“.
• Formátováním se vymažou všechna data na kartě „Memory Stick Duo“. Data nelze obnovit.
126CZ
Vnitřní paměť
• Ve fotoaparátu je vložena karta „Memory Stick Duo“. Vyjměte ji.
Obsah
Nelze přehrávat nebo nahrávat snímky pomocí vnitřní paměti.
Data uložená ve vnitřní paměti nelze zkopírovat na kartu „Memory Stick Duo“.
Data uložená na kartě „Memory Stick Duo“ nebo v počítači nelze zkopírovat do
vnitřní paměti.
• Tato schopnost není k dispozici.
Viz „Tiskárna kompatibilní se standardem PictBridge“ spolu s dalšími položkami.
Snímky se vytisknou s oběma hranami oříznutými.
Rejstřík
• V závislosti na tiskárně mohou být všechny okraje snímku oříznuty. Zvláště když tisknete
snímek pořízený při velikosti snímku nastavené na [16:9], může dojít k oříznutí bočního konce
snímku.
• Při tisku snímků na vlastní tiskárně zrušte nastavení pro oříznutí nebo bez okrajů. Informujte
se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna nabízí uvedené funkce.
• Při tisku snímků v digitální provozovně požádejte pracovníky provozovny, zda by mohli
vytisknout snímky bez oříznutí okrajů.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Tisk
Vyhledávání
činnosti
• Karta „Memory Stick Duo“ je plná. Kopírujte na kartu „Memory Stick Duo“ s dostatečnou
kapacitou.
Nelze tisknout snímky s datem.
• Pomocí aplikace „PMB“ můžete tisknout snímky s datem (str. 106).
• Tento fotoaparát nemá funkci pro přidávání data na snímky. Protože však snímky nahrané
fotoaparátem obsahují informace o nahraném datu, lze tisknout snímky se zobrazeným
datem, jen pokud tiskárna nebo aplikace rozpozná informace ve formátu Exif. Kompatibilitu
s formátem Exif zjistíte konzultací s výrobcem tiskárny nebo aplikace.
• Pokud využíváte fototiskových služeb, požádejte je, aby na snímky vložili datum.
Tiskárna kompatibilní se standardem PictBridge
Spojení nelze navázat.
• Fotoaparát nelze připojit přímo k tiskárně, která nesplňuje standard PictBridge. Informujte se
u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna splňuje standard PictBridge.
• Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda ji lze připojit k fotoaparátu.
• Nastavte [Spojení USB] na [PictBridge] (str. 89).
• Znovu odpojte a připojte kabel víceúčelového konektoru. Pokud se na tiskárně objeví
chybové hlášení, vyhledejte uživatelskou příručku dodávanou s tiskárnou.
127CZ
Nelze tisknout snímky.
• Ujistěte se, že jste odpojili kabel víceúčelového konektor ještě předtím, než zmizela značka
(spojení PictBridge).
• Tiskárna tyto funkce neposkytuje. Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna nabízí
uvedené funkce.
• Některé tiskárny nevkládají datum do režimu přehledu. Poraďte se s výrobcem tiskárny.
„---- -- --“ se vytiskne v části snímku, kam se vkládá datum.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Nelze vložit datum nebo tisknout snímky v režimu přehledu.
Vyhledávání
činnosti
Tisk je zrušen.
Obsah
• Zkontrolujte, zda je fotoaparát správně spojen s tiskárnou pomocí kabelu víceúčelového
konektoru.
• Zapněte tiskárnu. Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném k tiskárně.
• Pokud při tisku vyberete [Ukončit], je možné, že se snímky nevytisknou. Znovu odpojte a
připojte kabel víceúčelového konektoru. Jestliže stále nemůžete vytisknout své snímky,
odpojte kabel víceúčelového konektoru, vypněte tiskárnu a poté ji zapněte a znovu zapojte
kabel víceúčelového konektoru.
• Videoklipy nelze tisknout.
• Snímky pořízené jinými fotoaparáty nebo snímky modifikované počítačem možná nepůjdou
tisknout.
• Snímek nemá datum nahrání, takže datum nelze vložit. Nastavte [Datum] na [Vyp.] a snímek
znovu vytiskněte (str. 118).
• Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna umožňuje tisk požadované velikosti.
Rejstřík
Nelze vybrat velikost tisku.
Nelze tisknout snímek ve vybrané velikosti.
• Pokud po připojení tiskárny k fotoaparátu použijete papír jiné velikosti, odpojte a znovu
připojte kabel pro víceúčelový konektor.
• Nastavení tisku fotoaparátu se liší od nastavení tiskárny. Změňte nastavení fotoaparátu
(str. 118) nebo tiskárny.
Po zrušení tisku nelze ovládat fotoaparát.
• Počkejte chvíli, protože tiskárna provádí zrušení tisku. Podle tiskárny to může chvilku trvat.
Ostatní
Objektiv je zamlžený.
• Kondenzace vlhkosti. Vypněte fotoaparát a ponechte ho zhruba hodinu, než ho znovu
použijete.
Fotoaparát se vypne s vysunutým objektivem.
• Blok akumulátorů je vybitý. Nahraďte jej nabitým blokem akumulátorů a pak fotoaparát
znovu zapněte.
• Nezkoušejte objektiv, který se přestal pohybovat, zasunovat násilím.
128CZ
Fotoaparát se při delším používání zahřívá.
Po zapnutí fotoaparátu se zobrazí displej Nastavení hodin.
Obsah
• Nejedná se o závadu.
• Znovu nastavte datum a čas (str. 99).
• Vnitřní nabíjecí záložní akumulátor se vybil. Vložte nabitý akumulátor a odložte na 24 hodin
nebo více s vypnutým napájením.
• Změňte nastavení pomocí MENU t [Nastav.] t [Nastavení hodin] t [Nastav.data a času].
Datum nebo čas jsou nesprávné.
• Nastavení oblasti je na jiném regionu než tam, kde momentálně jste. Změňte nastavení
pomocí MENU t [Nastav.] t [Nastavení hodin] t [Nastavení oblasti].
Vyhledávání
činnosti
Chcete změnit datum nebo čas.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
129CZ
Výstražné indikátory a zprávy
C:32:ss
• Problém se týká hardwaru fotoaparátu. Vypněte a znovu zapněte napájení.
• Fotoaparát nemůže číst nebo zapisovat data na kartě „Memory Stick Duo“. Zkuste fotoaparát
několikrát vypnout a znovu zapnout nebo vytáhnout a znovu vložit kartu „Memory Stick
Duo“.
• Ve vnitřní paměti došlo k chybě formátování nebo byla vložena nenaformátovaná karta
„Memory Stick Duo“. Naformátujte vnitřní paměť nebo kartu „Memory Stick Duo“ (str. 92).
• Vloženou kartu „Memory Stick Duo“ nelze použít s fotoaparátem, nebo jsou poškozená data.
Vložte novou kartu „Memory Stick Duo“.
E:62:ss
E:91:ss
Rejstřík
E:61:ss
Vyhledávání MENU/
nastavení
C:13:ss
Vyhledávání
činnosti
Pokud se objeví kód začínající písmenem, pracuje funkce vnitřní diagnostiky fotoaparátu.
Dvě poslední číslice (označeno ss) se liší podle stavu fotoaparátu.
Pokud není možné problém vyřešit, i když jste se několikrát pokusili o nápravné akce,
fotoaparát asi vyžaduje opravu.
Obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony.
Obsah
Zobrazení vnitřní diagnostiky
• Došlo k poruše fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát (str. 84), poté znovu zapněte napájení.
Zprávy
Jestliže se zobrazí následující zprávy, řiďte se pokyny.
• Kapacita akumulátorů je nízká. Okamžitě nabijte blok akumulátorů. Podle podmínek použití
nebo typu akumulátoru může indikátor blikat, ačkoli je zbývající čas akumulátoru ještě 5 nebo
10 minut.
K použití jen s kompa-tibilními akumulátory
• Blok akumulátorů není typu NP-BG1 (přiložen)/NP-FG1 (prodává se samostatně).
Chyba systému
• Vypněte a pak znovu zapněte napájení.
130CZ
• Teplota fotoaparátu vzrostla. Napájení se může automaticky vypnout nebo nebude možné
nahrávat videoklipy. Ponechte fotoaparát na chladném místě, dokud teplota neklesne.
Obsah
Přehřátí fotoaparátu
Nechte jej vychladnout
Chyba vnitřní paměti
• Vypněte a pak znovu zapněte napájení.
• Vložte kartu „Memory Stick Duo“ správně.
• Vloženou kartu „Memory Stick Duo“ nelze ve fotoaparátu použít (str. 136).
• Karta „Memory Stick Duo“ je poškozena.
• Konektor karty „Memory Stick Duo“ je znečištěn.
• Vloženou kartu „Memory Stick Duo“ nelze ve fotoaparátu použít (str. 136).
Tato karta "Memory Stick" asi nebude nahrávat ani přehrávat
• Vloženou kartu „Memory Stick Duo“ nelze ve fotoaparátu použít (str. 136).
Vyhledávání MENU/
nastavení
Chyba typu "Memory Stick"
Vyhledávání
činnosti
Opět vložte "Memory Stick"
Nelze použít "Memory Stick"
Přístup odepřen
Chyba formátování vnitřní paměti
Chyba formátování "Memory Stick"
Rejstřík
• Používáte kartu „Memory Stick Duo“ s kontrolovaným přístupem.
• Médium znovu naformátujte (str. 92).
"Memory Stick" uzamčen
• Používáte kartu „Memory Stick Duo“ s přepínačem ochrany proti zápisu nastaveným do
polohy LOCK (Uzamčeno). Nastavte přepínač do polohy pro nahrávání.
Na "Memory Stick" není místo
Ve vnitřní paměti není místo
• Vymažte nadbytečné snímky nebo soubory (str. 33).
Paměť jen ke čtení
• Fotoaparát nemůže nahrávat nebo mazat snímky na této kartě „Memory Stick Duo“.
Nejsou snímky
• Ve vnitřní paměti nejsou žádné snímky, které by mohly být přehrány.
• Do této složky na kartě „Memory Stick Duo“ nebyly nahrány žádné snímky, které by mohly
být přehrány.
• Když snímky nahrané jinými fotoaparáty nelze přehrávat ve fotoaparátu, prohlédněte si je
v režimu přehledu složek (str. 63).
131CZ
Žádné fotografie
Nalezen soubor, který nebyl rozpoznán
Obsah
• Vybraná složka neobsahuje soubor, který lze přehrávat jako prezentaci.
• Nejsou žádné snímky, které by mohly být roztříděny podle obličejů.
• Pokusili jste se vymazat složku obsahující soubor, který na fotoaparátu nelze přehrát.
Vymažte soubor v počítači a pak vymažte složku.
• Pokusili jste se vymazat snímek nebo videoklip přehrávaný v režimu prohlížení nastaveném
na oblíbené. Musíte změnit na jiný režim prohlížení, protože když je režim prohlížení
nastavený na oblíbené, není dovoleno mazání.
Vyhledávání
činnosti
Neplatná operace
Chyba složky
Nelze vytvářet složky
• Na kartě „Memory Stick Duo“ již existuje složka s názvem začínajícím na „999“. V takovém
případě nelze vytvářet složky.
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Na kartě „Memory Stick Duo“ již existuje složka se stejnými prvními třemi čísly (například:
123MSDCF a 123ABCDE). Vyberte jinou složku nebo vytvořte novou složku (str. 93, 94).
Vyprázdněte složku
Není složka
Rejstřík
• Pokusili jste se vymazat složku obsahující jeden nebo více souborů. Vymažte všechny soubory
a pak vymažte složku.
• Pokusili jste se vymazat složku, která neexistuje.
Chráněná složka
• Pokusili jste se vymazat složku, která byla vytvořena pro počítač nebo jiné zařízení jako pouze
ke čtení.
Chyba souboru
• Během přehrávání snímku došlo k chybě. Na tomto fotoaparátu nezaručujeme přehrávání
souborů obsahujících snímky zpracované na počítači nebo snímky, které byly pořízeny jinými
fotoaparáty.
Složka jen ke čtení
• Vybrali jste složku, kterou nelze nastavit jako nahrávací složku ve fotoaparátu. Vyberte jinou
složku (str. 94).
Chráněný soubor
• Odstraňte ochranu (str. 71).
Nadm.vel.snímku
• Přehráváte snímek velikosti, kterou nelze na fotoaparátu přehrávat.
132CZ
Nelze najít obličej pro retušování
(Indikátor varování při otřesech)
Obsah
• Ne všechny snímky lze retušovat.
• Nedostatek světla a tudíž delší doba expozice může být příčinou chvění fotoaparátu. Použijte
blesk, zapněte funkci stabilizace nebo namontujte fotoaparát na stativ a fotoaparát tak
zajistěte.
• Vada objektivu.
Max.vybráno snímků
Akumulátor vybit
• Při kopírování snímku nahraného do vnitřní paměti na kartu „Memory Stick Duo“ použijte
plně nabitý akumulátor.
Rejstřík
Tiskárna pracuje
Chyba papíru
Není papír
Chyba inkoustu
Málo inkoustu
Není inkoust
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Pomocí funkce [Více snímků] lze vybrat až 100 souborů.
• Pomocí funkce [Všechny snímky z období], [Vše z události], [Vše v Oblíbených] nebo [Vše ve
složce] lze vybrat až 999 souborů.
• Až 999 souborů může být registrováno jako oblíbené snímky a značku
(Tisk) můžete
dodat až k 999 souborům. Zrušte výběr.
Vyhledávání
činnosti
Vypněte a znovu zapněte
• Zkontrolujte tiskárnu.
Chyba tiskárny
• Zkontrolujte tiskárnu.
• Zkontrolujte, zda snímek, který si přejete vytisknout, není poškozen.
• Přenos dat do tiskárny možná ještě není dokončen. Neodpojujte kabel víceúčelového
konektoru.
Zpracování…
• Tiskárna právě stornuje aktuální tiskovou úlohu. Nemůžete tisknout, dokud neskončí. Podle
tiskárny to může chvilku trvat.
Chyba hudby
• Vymažte hudební soubor nebo jej nahraďte nepoškozeným hudebním souborem.
• Proveďte [Formát hudby] a poté načtěte nové hudební soubory.
Chyba formátování hudby
• Spusťte [Formát hudby].
133CZ
Činnost nelze vykonat pro soubory videoklipů
Činnost nelze vykonat v nepodporovaných souborech
Obsah
• Vybrali jste funkci, kterou nelze použít pro videoklipy.
• Zpracovávání a další editační funkce fotoaparátu nelze aplikovat na obrazové soubory, které
byly zpracovány pomocí počítače nebo na snímky pořízené jinými fotoaparáty.
• Když je fotoaparát připojen k tiskárně vyhovující standardu PictBridge, jsou některé funkce
omezeny.
Probíhá obnova souboru správy snímků…
• Fotoaparát obnoví informace o datech atd. v případě, kdy snímky v počítači atd. byly
vymazány.
Nezbývá žádné místo ve vnitřní paměti
Vymazat snímky?
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Počet snímků překročil hranici, kterou správa událostí nebo dat ve fotoaparátu může
zvládnout. Vymažte snímky z přehledu dat nebo událostí.
Vyhledávání
činnosti
Činnost nelze vykonat při připojení PictBridge
• Vnitřní paměť je plná. Pro nahrávání do vnitřní paměti vyberte [Ano] a vymažte nepotřebné
snímky.
Rejstřík
Chyba souboru správy snímků
Nelze obnovit
• Importujte všechny snímky do počítače pomocí aplikace „PMB“ a zformátujte kartu
„Memory Stick Duo“ nebo vnitřní paměť (str. 92).
Když nemůžete importovat všechny snímky do počítače pomocí aplikace „PMB“, importujte
všechny snímky do počítače bez pomoci aplikace „PMB“ (str. 108).
Pokud si snímky budete chtít prohlédnout opět ve fotoaparátu, exportujte importované
snímky do fotoaparátu pomocí aplikace „PMB“.
Nahrávání nepracuje kvůli vysoké vnitřní teplotě
• Teplota fotoaparátu vzrostla. Dokud teplota neklesne, nelze nahrávat snímky.
Nahrávání skončilo kvůli zvýšené teplotě fotoaparátu
• Nahrávání skončilo kvůli nárůstu teploty při nahrávání videoklipu. Počkejte, dokud teplota
neklesne.
• Pokud nahráváte delší dobu videoklipy, teplota fotoaparátu vzroste. V takovém případě
přerušte nahrávání videoklipů.
134CZ
Obsah
Používání fotoaparátu v zahraničí
— zdroje napájení
Fotoaparát, nabíječku (přiložena) a adaptér AC AC-LS5K (prodává se samostatně)
můžete používat ve všech zemích a regionech, kde je střídavé napětí v síti v rozmezí 100 V
až 240 V s frekvencí 50/60 Hz.
• Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní převodník), protože může způsobit poruchu
funkce.
Vyhledávání
činnosti
Poznámka
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
135CZ
Karta „Memory Stick Duo“
Záznam/přehrávání
a*1
Memory Stick Duo (s MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Vyhledávání
činnosti
Typ „Memory Stick“
Memory Stick Duo (bez MagicGate)
Obsah
Karta „Memory Stick Duo“ je kompaktní přenositelné IC záznamové médium. V
následující tabulce naleznete typy karet „Memory Stick Duo“, které lze používat
s fotoaparátem. Nelze však zaručit správnou práci všech funkcí karty „Memory Stick
Duo“.
Vyhledávání MENU/
nastavení
*1 Vysokorychlostní datové přenosy pomocí paralelního rozhraní nejsou podporovány.
*2 „Memory Stick Duo“, „MagicGate Memory Stick Duo“ a „Memory Stick PRO Duo“ jsou
vybaveny funkcemi MagicGate. MagicGate je technologie na ochranu autorských práv
používající šifrování. Nahrávání nebo přehrávání dat, která vyžadují funkce MagicGate, nelze
s fotoaparátem zpracovávat.
*3 Lze nahrávat videoklipy s velikosti [1280×720].
*4 Tento fotoaparát nepodporuje 8bitový paralelní datový přenos. Provede stejný 4bitový paralelní
přenos jako karta „Memory Stick PRO Duo“.
Poznámky
Rejstřík
• Tento produkt je kompatibilní s kartou „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ je zkratka pro
„Memory Stick Micro“.
• Karta „Memory Stick Duo“ formátovaná počítačem nemusí vždy v tomto fotoaparátu pracovat.
• Rychlost pro čtení/zápis dat se liší podle kombinace karty „Memory Stick Duo“ a použitého
vybavení.
• Při zápisu nebo čtení dat kartu „Memory Stick Duo“ nevyjímejte.
• V následujících případech může dojít k poškození dat:
– Jestliže vyjmete kartu „Memory Stick Duo“ nebo vypnete fotoaparát během operace čtení
nebo zápisu
– Při použití karty „Memory Stick Duo“ v prostředí se silným elektrostatickým nábojem nebo
elektromagnetickým rušením
• Doporučujeme důležitá data zálohovat.
• Při psaní do oblasti poznámky příliš netlačte na tužku.
• Na kartu „Memory Stick Duo“ ani na adaptér „Memory Stick Duo“ nenalepujte žádné štítky.
• K přenášení a ukládání karty „Memory Stick Duo“ používejte přiložený obal.
• Nedotýkejte se kovových kontaktů karty „Memory Stick Duo“ rukama ani kovovými předměty.
• Kartu „Memory Stick Duo“ neohýbejte a nevystavte pádům ani nárazům.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozebírejte ani neupravujte.
• Chraňte kartu „Memory Stick Duo“ před vodou.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nenechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji náhodně spolknout.
• Do slotu pro karty „Memory Stick Duo“ nevkládejte nic jiného než kartu „Memory Stick Duo“.
Pokud byste tak učinili, mohlo by dojít k nesprávné funkci zařízení.
• Nepoužívejte ani neukládejte kartu „Memory Stick Duo“ za následujících podmínek:
– V prostředí s vysokými teplotami, např. v horkých místnostech nebo v autě na přímém slunci
– V prostředí vystaveném přímému slunci
– Na vlhkých místech nebo místech s přítomností korozivních látek
136CZ
Pokračování r
Je potvrzeno, že karta „Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou až 16 GB bude s fotoaparátem
pracovat správně.
Poznámky k používání „Memory Stick Micro“ (prodává se
samostatně)
Rejstřík
• Pokud chcete ve fotoaparátu používat kartu „Memory Stick Micro“, musíte nejprve vložit
„Memory Stick Micro“ do adaptéru „M2“ velikosti Duo. Pokud vložíte kartu „Memory Stick
Micro“ do fotoaparátu bez adaptéru „M2“ velikosti Duo, může se stát, že ji nepůjde vytáhnout z
fotoaparátu.
• Kartu „Memory Stick Micro“ nenechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji náhodně
spolknout.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky k používání „Memory Stick PRO Duo“ (prodává se
samostatně)
Vyhledávání
činnosti
• Při používání karty „Memory Stick Duo“ se zařízením kompatibilním s kartami „Memory Stick“
vložte kartu „Memory Stick Duo“ do adaptéru pro „Memory Stick Duo“. Jestliže vkládáte kartu
„Memory Stick Duo“ do zařízení kompatibilního s kartami „Memory Stick“ bez adaptéru pro
„Memory Stick Duo“, může se stát, že karta nepůjde vyjmout ze zařízení.
• Při vkládání karty „Memory Stick Duo“ do adaptéru pro „Memory Stick Duo“ otočte kartu
„Memory Stick Duo“ do správné polohy a poté ji zasuňte až na doraz. Nesprávně vložená karta
může způsobit poruchu.
• Při používání karty „Memory Stick Duo“ vložené do adaptéru pro „Memory Stick Duo“ se
zařízením kompatibilním s kartou „Memory Stick“, se ujistěte, ze je adaptér pro „Memory Stick
Duo“ vložen správnou stranou. Nesprávné použití může poškodit zařízení.
• Adaptér pro „Memory Stick Duo“ nevkládejte do zařízení kompatibilního s kartami „Memory
Stick“ bez připojené karty „Memory Stick Duo“. Mohlo by dojít k nesprávné funkci přístroje.
Obsah
Poznámky k používání adaptéru pro karty „Memory Stick Duo“
(prodává se samostatně)
137CZ
O bloku akumulátorů
Doporučuje se nabíjet akumulátor při teplotě okolního prostředí v rozsahu od 10°C do 30°C. Blok
akumulátorů nemusí být plně nabit při teplotách mimo tento rozsah.
Obsah
Nabíjení bloku akumulátorů
Efektivní využití bloku akumulátorů
Životnost akumulátorů
Rejstřík
• Před uložením blok akumulátorů plně vybijte a uložte jej na chladném, suchém místě. Abyste
udrželi dobrou funkci bloku akumulátorů i při skladování, plně jej nabijte a pak jej plně vybijte
ve fotoaparátu alespoň jednou ročně.
• Pro vybití bloku akumulátorů ponechte fotoaparát přehrávat prezentace, dokud se nevypne
napájení.
• Aby nedošlo ke znečištění svorek, jejich zkratování apod., používejte při přenášení a ukládání
akumulátorů dodávané pouzdro na akumulátor.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Skladování bloku akumulátorů
Vyhledávání
činnosti
• Výkon akumulátoru klesá při nízké teplotě. Proto je na chladných místech funkční doba bloku
akumulátorů kratší. Pro lepší využití bloku akumulátorů doporučujeme následující:
– Noste blok akumulátorů ve vyhřáté kapse, aby se zahřál, a do fotoaparátu jej vložte těsně před
fotografováním.
• Budete-li často používat blesk nebo transfokátor, blok akumulátorů se rychle vybije.
• Doporučujeme zásobu nabitých náhradních bloků akumulátorů na dvoj nebo trojnásobek
předpokládané doby fotografování a provádění zkušebních snímků před důležitými záběry.
• Nevystavujte blok akumulátorů působení vody. Blok akumulátorů není vodotěsný.
• Blok akumulátorů nenechávejte na extrémně teplých místech (například v automobilu nebo na
přímém slunečním světle).
• Životnost akumulátoru je omezena. Kapacita akumulátoru se snižuje časem a opakovaným
používáním. Pokud se doba mezi nabíjením značně zkrátí, je asi načase jej vyměnit za nový.
• Životnost akumulátorů se liší podle způsobu uložení a provozních podmínek a také podle
prostředí, ve kterém se bloky akumulátorů používají.
Kompatibilní blok akumulátorů
• Typ NP-BG1 (přiložena) lze používat jen pro typ G kompatibilní s modely Cyber-shot.
• Při použití bloku akumulátorů NP-FG1 (prodává se samostatně) se za indikátorem zbývající
kapacity akumulátoru objeví také minuty (
60 min).
138CZ
Nabíječka akumulátorů
Obsah
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
• V nabíječce (přiložena) lze nabíjet jen bloky akumulátorů typu NP-BG nebo NP-FG (a žádné
jiné). Pokusíte-li se nabíjet jiné než specifikované akumulátory, mohou prosakovat, přehřívat se
nebo explodovat. Představují riziko úrazu elektrickým proudem a mohou způsobit popáleniny.
• Nabitý blok akumulátorů vyjměte z nabíječky. Pokud ponecháte blok akumulátorů v nabíječce,
může dojít ke zkrácení jeho životnosti.
• Kontrolka CHARGE dodané nabíječky bliká následujícím způsobem:
– Rychlé blikání: Vypíná a zapíná světlo opakovaně v intervalu 0,15 sekundy.
– Pomalé blikání: Vypíná a zapíná světlo opakovaně v intervalu 1,5 sekundy.
• Když kontrolka CHARGE bliká rychle, vyjměte blok akumulátorů, který se zrovna nabíjí, a pak
jej znovu pečlivě vložte zpátky do nabíječky. Když kontrolka CHARGE opět rychle bliká, možná
se jedná o chybu akumulátoru nebo to znamená, že byl vložen jiný než specifikovaný blok
akumulátorů. Zkontrolujte, zda jde o blok akumulátorů správného typu. Pokud je blok
akumulátorů specifikovaného typu, vyjměte jej a nahraďte jej novým nebo jiným a zkontrolujte,
zda nabíječka pracuje správně. Jestliže nabíječka akumulátorů pracuje správně, pravděpodobně
došlo k chybě akumulátorů.
• Pokud kontrolka CHARGE bliká pomalu, znamená to, že nabíječka dočasně pozastavila
nabíjení a je v pohotovostním režimu. Nabíječka ukončí nabíjení a přepne se do pohotovostního
režimu automaticky, když je venkovní teplota mimo doporučený provozní rozsah teplot. Až se
teplota opět vrátí do vhodného rozsahu, nabíječka znovu začne nabíjení a kontrolka CHARGE
se znovu rozsvítí. Doporučuje se nabíjet akumulátor při teplotě okolního prostředí v rozsahu od
10°C do 30°C.
Rejstřík
139CZ
Rejstřík
HD(1080i) ..........................................................................86
Histogram...........................................................................16
I
Autom. Orient.................................................................79
Iluminátor AF..................................................................75
Autom. Prohlížení .........................................................80
Inicializace .........................................................................84
Automat.program..........................................................24
Instalace ............................................................................105
B
Inteligentní autom.nastav. ........................................18
ISO ...................................................................................40, 41
Barevný režim..................................................................57
J
Blok akumulátorů .......................................................138
Jednobod. AF ..................................................................45
BRK.......................................................................................39
Jednobodové měření ...................................................47
C
Jídlo .......................................................................................19
K
Citlivost detekce úsměvu ..........................................50
Kopírovat ...........................................................................96
Clona .....................................................................................40
Korekce červených očí ...............................................67
COMPONENT ...............................................................86
Krajina .................................................................................19
Č
L
Částečná barva ................................................................68
Language Setting ...........................................................82
Číslo souboru ...................................................................97
LCD Displej......................................................................15
D
M
Datum.................................................................................118
Makro ...................................................................................28
Detekce obličejů ............................................................51
Mass Storage ....................................................................89
Digitál. zoom ....................................................................77
„Memory Stick Duo“ ................................................136
DISP ......................................................................................15
MENU ...................................................................................9
Displej ..................................................................................15
Měkké ostření ..................................................................67
DRO ......................................................................................56
Měření expozice podle středu ................................47
E
Rejstřík
Chránit .................................................................................71
Vyhledávání MENU/
nastavení
Blesk ................................................................................29, 38
Vyhledávání
činnosti
Aplikace ............................................................105, 106, 111
Obsah
A
H
MTP .......................................................................................89
Music Transfer ......................................................111, 114
Elektronický transformátor ...................................135
EV...........................................................................................40
N
Exportování snímků ...................................................109
Nabíječka akumulátorů............................................139
Expozice ..............................................................................40
Nahr. režim ........................................................................39
Expoziční řada .................................................................39
Nastav...................................................................................11
F
Nastav.data a času .........................................................99
Nastavení hodin ..............................................................99
Formát hudby ..................................................................91
Nastavení hodnoty EV ...............................................40
Formát. ................................................................................92
Nastavení oblasti ............................................................98
Neostrá místa ...................................................................67
NTSC ....................................................................................87
140CZ
Přímý tisk..........................................................................117
Obrazovka nabídky ........................................................9
Přír.funkce .........................................................................83
Odstranění problémů ................................................120
PTP.........................................................................................89
Ohňostroj ...........................................................................19
Optický transfokátor .............................................26, 77
Ořezat ...................................................................................67
OS .................................................................................104, 112
Otočit ....................................................................................74
Ovladač režimů ...............................................................14
Ovládací tlačítko ............................................................13
Rámeček AF ....................................................................45
Red. červ. očí ....................................................................55
Redukce zavřených očí.........................................49, 54
Retro .....................................................................................68
Retuš .....................................................................................67
Režim demo ......................................................................85
Režim měření ...................................................................47
Režim prohlížení ............................................................63
PAL .......................................................................................87
Režim snadného prohlížení .....................................22
Paprskový filtr .................................................................68
Režim snímání videa ....................................................35
PC .........................................................................................103
Režim videa ......................................................................23
PictBridge...................................................................89, 117
Rozmazat okolo..............................................................68
Pixel .......................................................................................37
Rozpoznání scény ..........................................................48
Pípnutí ..................................................................................81
Roztřídit podle obličejů .............................................65
Pláž .........................................................................................19
Různé změny velikosti ................................................69
PMB.....................................................................................106
Rybí oko..............................................................................68
Počítač ................................................................................103
Rychlost závěrky ............................................................40
Import snímků ................................................108, 113
Macintosh..................................................................112
Windows ....................................................................103
Počítač Macintosh .......................................................112
Počítač se systémem Windows .............................103
Pod vodou ..........................................................................19
Podvodní vyvážení bílé...............................................44
Polomanuální ...................................................................45
Pomalá synchro (blesk zap) .....................................29
Popis součástí ...................................................................13
Portrét za soumr.............................................................19
Používání fotoaparátu v zahraničí .....................135
Prezentace ..........................................................................59
Předsádka ...........................................................................78
Přehled snímků ...............................................................32
Přehrávání ..........................................................................30
Přesná digitální transfokace ....................................77
Přidat/odstranit Oblíbené .........................................66
Připojování
Počítač .........................................................................107
Televizor ....................................................................100
Tiskárna .....................................................................117
Ř
Ř. mřížky ............................................................................76
Rejstřík
Doporučené prostředí ...............................104, 112
Vyhledávání MENU/
nastavení
P
Vyhledávání
činnosti
Ostření .................................................................................45
R
Obsah
O
S
Samospoušť .......................................................................27
SD ...........................................................................................86
Seznam událostí ..............................................................62
Seznam z období ............................................................61
Série .......................................................................................39
Složka
Výběr .............................................................................73
Vymazávání ...............................................................95
Vytvoření ....................................................................93
Změna ...........................................................................94
Snadné fotografování ..................................................21
Sníh ........................................................................................19
Snímání
Statické snímky ........................................................18
Videoklip .....................................................................23
Snímání úsměvu..............................................................25
Soumrak ..............................................................................19
Spojení USB .....................................................................89
141CZ
Stáhnout hudbu ..............................................................90
SteadyShot .........................................................................58
Š
Obsah
Střed AF..............................................................................45
Širokoúhlé zobraz. ........................................................88
T
Tisk.................................................................................72, 116
Transfokace při přehrávání .....................................31
Transfokátor .....................................................................26
Transfokátor smart .......................................................77
Vyhledávání
činnosti
Televizor ...........................................................................100
Tvorba nahr. složky ......................................................93
Úsměvy ................................................................................68
V
Velik. snímku ...................................................................36
Vyhledávání MENU/
nastavení
U, Ú
VGA......................................................................................36
Videovýstup ......................................................................87
Vícebodové měření ......................................................47
Víceúčelový konektor ........................100, 107, 113, 117
Vnitřní paměť ...................................................................17
Rejstřík
Více. AF ..............................................................................45
Volba scény .......................................................................19
Výběr složky .....................................................................73
Výkon blesku ...................................................................53
Vymaz. nahr.složky ......................................................95
Vymazat ........................................................................33, 70
Vysoká citlivost ...............................................................19
Výstražné indikátory a zprávy .............................130
Vyváž. bílé .........................................................................42
Z
Zamlžení .............................................................................19
Změna displeje ................................................................15
Změna nahr. složky ......................................................94
Značka Vytisknout .......................................................72
Zobrazení vnitřní diagnostiky ..............................130
142CZ
Poznámky týkající se licence
Součástí fotoaparátu je i software šířený v licenci GNU General Public License (dále jen
„GPL“) nebo GNU Lesser General Public License (dále jen „LGPL“).
V rámci této licence máte právo přístupu ke zdrojovému kódu tohoto softwaru, na jeho
úpravy a redistribuci, a to za podmínek stanovených licencí GPL/LGPL.
Zdrojový kód je k dispozici na Internetu. Pro stažení použijte následující adresu URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
S otázkami na obsah zdrojového kódu se na nás prosím neobracejte.
Rejstřík
Software pod licencí GNU GPL/LGPL
Vyhledávání MENU/
nastavení
TATO LICENCE SE NEVZTAHUJE A NEVYDÁVÁ PRO ŽÁDNÉ JINÉ ÚČELY.
DALŠÍ INFORMACE VČETNĚ PROPAGACE, INTERNÍHO A KOMERČNÍHO
VYUŽÍVÁNÍ A LICENCÍ MŮŽETE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC.
VIZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Vyhledávání
činnosti
TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI MULTILICENČNÍ SMLOUVY
MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE PRO OSOBNÍ
A NEKOMERČNÍ VYUŽÍVÁNÍ UŽIVATELE PRO
(i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM MPEG-4 („MPEG-4
VIDEO“)
A/NEBO
(ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA MPEG-4, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO
SPOTŘEBITELEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ AKTIVITY A/NEBO
BYLO POSKYTNUTO POSKYTOVATELEM VIDEA VLASTNÍCÍM LICENCI
SPOLEČNOSTI MPEG LA NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA MPEG-4.
Obsah
Ve fotoaparátu jsou k dispozici aplikace „C Library“, „Expat“ a „zlib“. Tento software
poskytujeme na základě licenčních dohod s vlastníky autorských práv. V souladu s
požadavky vlastníků autorských práv těchto softwarových aplikací jsme povinni
poskytnout vám následující informace. Přečtěte si prosím následující části.
Přečtěte si soubor „license1.pdf“ ve složce „License“ na disku CD-ROM. Zde najdete
licence (v angličtině) pro software „C Library“, „Expat“ a „zlib“.
Přečtěte si soubor „license2.pdf“ ve složce „License“ na disku CD-ROM. Zde najdete
licence „GPL“ a „LGPL“ (v angličtině).
Abyste mohli prohlížet soubor ve formátu PDF, potřebujete program Adobe Reader.
Pokud jej nemáte v počítači nainstalován, můžete si jej stáhnout z webové stránky
společnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Licenční smlouva pro aplikaci „Music Transfer“ obsažená na
disku CD-ROM (přiložen)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
143CZ

Podobné dokumenty

Uživatelský manuál {, 7.2 MB} - Luxusní

Uživatelský manuál {, 7.2 MB} - Luxusní S receiverem se dodává dálkový ovladač, pomocí něhož je možné 15 ovládat připojená zařízení a funkci Multi-zone. Různé druhy nastavení receiveru lze současně zobrazit stisknutím 76 tlačítka EASY AU...

Více

Informační systémy - Katedra automatizační techniky a řízení

Informační systémy - Katedra automatizační techniky a řízení Celá čísla v délce až šesti číslic (včetně znaménka). Rozpětí povolených hodnot je od -32,768 do 32,767. Velikost: 2 Byte. Celá čísla v délce až 11 číslic (včetně znaménka). Rozpětí povolených hodn...

Více

newsletter královéhradeckého kraje

newsletter královéhradeckého kraje budou nejen prezentací umělecké tvorby, ale také živým dokumentem doby, ve které vznikaly. Novou expozici můžete navštívit od 16. ledna do 15. února 2015.  MÚ Dvůr Králové n. Labem POZVÁNKA NA NEJV...

Více

Přehrávání - Lan-Shop

Přehrávání - Lan-Shop (Nastavení), LCD monitoru, hledáčku a čočce objektivu • Položka menu Setup (Nastavení), která je zobrazená šedou barvou, není momentálně (při aktuálním záznamu/přehrávání) dostupná. • LCD panel a h...

Více

LCD TV - Grundig

LCD TV - Grundig Nastavení---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodní nastavení a ladění televizních kanálů

Více

IVE-W530BT

IVE-W530BT Výběr složek ..........................................25 Opakované přehrávání ..........................25 Výběr podle Titul/Číslo složky ................25 Přímé hledání podle čísla kapitoly, čís...

Více

Návod k obsluze

Návod k obsluze například externí pevný disk, USB paměťový disk nebo digitální fotoaparát k USB portu. Pomocí prohlížeče souborů můžete volit a přehrávat formáty souborů (například MP4, MP3 nebo JPEG).

Více

Návod k instalaci a používání

Návod k instalaci a používání Pokud při provozu přístroje 6411 U/S hodláte použít snímač osvětlení (typ 6414) nebo snímač rozbití skla (typ 6413), je třeba počítat s tím, že jejich kabel je dlouhý cca 2 m. 7.2.2 Nasazení ovlada...

Více