Diagnostika a možnosti ovlivnění podvýživy v ambulantní a

Komentáře

Transkript

Diagnostika a možnosti ovlivnění podvýživy v ambulantní a
Diagnostika a možnosti
ovlivnění podvýživy v
ambulantní a nemocniční péči
M. Dastych
Interní hepatogastroenterologická klinika, FN Brno a LF MU
• Úvod do problematiky
• Diagnostika podvýživy
• Léčba podvýživy
Výživa – jeden ze základních
předpokladů udržení života
Základní předpoklady pro vznik a
udržení života
• Fyzikálně chemické podmínky (teplota, tlak,
gravitace)
• Kyslík (5min)
• Voda (72 hodin)
• Živiny(60 dní)
•
(cukry, tuky, bílkoviny, minerály, vitaminy, stop. prvky)
Obecná příčina podvýživy?
• podvýživa vzniká při negativní bilanci
příjmu živin a energie, je podmíněně
exogenními či endogenními faktory
Malnutrice v koncentračním
táboře 1942
Podvýživa v rozvojových zemích má
exogenní příčiny – nedostatek potravy
Současnost 2010
Podvýživa v blahobytu má endogenní
příčiny
• Onemocnění trávícího traktu
•
•
•
•
Defektní chrup, nemoci dutiny ústní
Zůžení jícnu (zánět, tu)
Postižení žaludku, slinivky, žlučníku (zánět, Tu)
Onemocnění tenkého střeva (CS, CD, střevní resekce)
• Neurologická onemocnění
• CMP
• Degenerativní choroby (SM)
• Psychiatrické nemoci
• Deprese, Alzheimerova choroba
• PPP (mentální anorexie, bulimie)
Cave bezdomovci!
Dva krajní typy podvýživy
• Prostá kachexie = marasmus =
proteinoenergetická malnutrice („kost a
kůže“)
• Kwashiorkor = proteinová malnutrice =
stresové hladovění („KW like malnutrice“)
Marasmus
(normální alb i CRP)
Stresová malnutrice
(nízký alb, vysoké CRP)
Jaký je význam podvýživy v
nemocnicích a jaký má
klinický dopad?
Malnutrice v nemocnici
Normalní BMI
Váhový úbytek
Příjem potravy
BMI<18,5
nutriční screening
a sledování
Riziko malnutrice
Důsledky malnutrice
obranná a reparativní imunitní odpověď
Infekce
Virové, bakt., kvasinky
Rané infekce
Hojení ran
Důsledky malnutrice
Svalová hmota a síla
imobilizace
dekubity
respirační
selhání
Důsledky malnutrice
Kvalita života
Mortalita
Délka hospitalizace
Náklady
Důležitost včasné diagnostiky
malnutrice a adekvátní nutriční
intervence
Incidence podvýživy
•
•
•
•
•
Geriatrie 50%
Plicní choroby 45%
Nespecifické střevní záněty 80%
Nádory 20 - 85%
Během hospitalizace se vyvine podvýživa
u cca 30% pacientů
V průměru je 30-35% hospitalizovaných pacientů
malnutričních
• Úvod do problematiky
• Diagnostika podvýživy
• Léčba podvýživy
Diagnostika podvýživy
• Anamnéza
• Antropometrie
• Laboratorní vyšetření
Anamnéza
• Váhový úbytek (>5% za měsíc, > 10% za 2-6
měsíců)
• Obvyklá váha x aktuální váha x ideální váha
• Příjem potravy ( 0, ½, ¾, celé porce)
Antropometrie
• Váha (kg), výška (m)
• Váha (kg)/[výška (m)] 2 = BMI
• BMI < 18,5 – podvýživa
• Obvod paže, kožní řasa – druhotné
• Imobilní pacienti, pacienti v komatu ?
Antropometrie – imobilní pacient
• Postelové váhy
• Odhad váhy
• Výpočet ideální váhy (význam v ordinaci
výživy)
• Obvod paže – 5 = BMI
Laboratorní vyšetření
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CB
Alb
Ca
Prealb
P
CRP
Fe
Gly
Zn
Tag
Cu
Chol
Se
Laktát
LD
Trasferin Astrup
Urea
KO
Kreat
Ionty
koagulace
bili
Albumin, prealbumin
CRP
KO
Chol, Zn
Albumin < 28g/l (20 dní)
Prealbumin < O,2 g/l (3 dny)
Lab. známky deplece proteinu
• Úvod do problematiky
• Diagnostika podvýživy
• Léčba podvýživy
Kdo potřebuje nutriční intervenci?
Primárně malnutriční pacient
Váhový pokles > 5% za měsíc, > 10% 2-6 měsíců
BMI < 18,5
Alb < 28, prealb < 0,15
Po 3-5 dnech nulového p.o. příjmu
Možnosti nutričních intervencí
•
•
•
•
•
Poučení dietní sestrou
Fortifikace dieta (Protifar, Fantomalt)
Sipping
Enterální výživa
Parenterální výživa
Dietní sestra a fortifikace
• Dietní sestra. Dietním systémy a speciální diety
(omezení tuků, proteinů, diabetické diety,
bezlepková, bezmléčná, při potravinové alergii, po
akutní pankreatitidě), způsob úpravy potravy,
motivace, kontakty
• Fortifikace diety.
• Fantomalt – maltodextrin, Protifar bílkovinný lyzát
• zahušťují potraviny (polévky, čaj, kaše)
• jsou chuťově neutrální
Sipping
• Popíjení – sipping – doplňková EV
•
•
•
•
•
Ochucené přípravky EV
300-600kcal/d
Nenahrazovat denní jídla
Vypít za 30 min
Chlazené
•
Nutridrink, Fresubin, Resource…
Přípravky pro sipping
• Základní
• S vlákninou
• Energeticky denzní (Resource energy, Nutridrink
Compact)
• Proteinové (20gB) (Nutridrink protein, Cubitan, Fresubin
protein, Supportan drink)
• Bezlepkové, bezlaktózové
Enterální výživa
•
•
•
•
Podávání roztoků EV do trávícího traktu
Fysiologická
Možno podávat neomezeně dlouho
Nežádoucí účinky
•
•
•
Aspirace
Průjem
Spojené se vstupem do GIT (krvácení, vřed)
• Dávka obvykle 35kcal/kg (2000kcal/d)
• Vstupy: NG, NJ, PEG, jejunostomie, gastrostomie
Přípravky EV
Bilancované roztoky živin a energie 1-1,5 Kcal/ml výživy
(cukry, tuky, bílkoviny, ionty, vitamíny, stop. prvky, vodu)
• Polymerní (Nutrison, Fresubin)
• složení: kompletní bílkovina (kasein, syrovátky, vaječná
bílkovina), cukry (maltodextrin, škrob, sacharoza) tuky
(rostlinné oleje LCT nebo LCT/MCT)
• Oligomerní (Survimed, Peptisorb)
• složení: proteinový hydrolyzát ( syrovátky, pšeničné bílkoviny),
cukry (maltodextrin), tuky (rostlinné oleje LCT/MCT)
Přípravky EV
Speciální typy EV
S vlákninou (Nutrison multifibre, Isosource Fibre)
Stresové s vyšším denzitou E a proteinů (glutamin)
(Nutrison protein plus, Nutrison advanced protison, Supportan)
Imunomodulační (arginin, glutamin, omega 3, NK)
(Impact, Oxepa)
Vysokoenergetické (1,5kcal/ml) ( Nutrison energy)
Diabetické nižší E denzita, vláknina, škrob, více B
(Diason, Diasip, Novasource Diabetes))
Jaterní (rozvětvené AK –VLI) a vyšší denzita E
(Fresubin hepa)
Enterální výživa – NJ sonda
Tube feeding
EV – PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie
Enterální výživa
• Gravitační set x enterální pumpa
Enterální výživa
• Zahájení úplné EV
• Za hospitalizace
• Optimálně pumpou
1 .Den 500ml 25ml/hod
2. Den 1000ml 50ml/hod
3. Den 1500ml 75ml/hod
4. Den 2000ml 100ml/hod
Max rychlost 175ml/hod
Použití EV v domácích
podmínkách
• Zajištění přístupu do GIT
• NJ sonda – 2 měsíce, gastrostomie, jejunostomie
•
•
•
•
Zahájení EV za hospitalizace
Edukace k provádění EV
Dimise a kontroly v nutriční poradně
Úhrada cca 300kč/d – doplatek 20-60kč/d
Parenterální výživa
• Při KI enterální výživy a v přítomnosti
malnutrice (ileus, perforace střeva, NPB, krvácení do GIT,
píštěle)
• Periferní (max 3 dny) x Centrální
• „All in one“
• PV má více komplikací, nákladnější ve
srovnání s EV
Přípravky parenterální výživy
• Chemicky definované vodné roztoky glukozy,
aminokyselin, lipidů, iontů, stopových prvků a
vitamínů
• Glukoza 5%,10%,20%,40%
• Aminoroztoky 4%,5%,8%,10%,15%, cave
spektrum AK
• emulze lipidů 10%,20%, LCT, MCT,
• FR, Ringer, Hartman, Darrow
Parenteralní výživa
Domácí parenterální výživa
• Pacienti se selháním střeva (SBS, postradiační
změny, VVV)
•
•
•
•
•
Spolupracující pacient
Edukace ve specializovaných centrech
Implantace trvalého žilního vstupu
Aplikace vaku AIO v domácích podmínkách
Pravidelné kontroly v NA á 6-8 týdnů
Tunelizovaný Broviakův katetr
Závěr
• Zajištění výživy je podmínkou k udržení
života
• Včasná diagnostika podvýživy a její léčba
příznivě ovlivňuje morbiditu, mortalitu a
zlepšuje kvalitu života pacientů
• Nutriční intervence lze provádět v
domácích podmínkách

Podobné dokumenty

Parenterální výživa - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední

Parenterální výživa - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední Úspěšné podání slaných roztoků i.v. při léčbě ztrát tekutin u cholery

Více

Chirurgické ošetřovatelství - Katedra ošetrovateľstva

Chirurgické ošetřovatelství - Katedra ošetrovateľstva s podporou katecholaminů a korekce hemostázy podáním erymas, trombocytů a plazmy. S reperfuzí nález na DK není uspokojivý, současně známky renálního selhání s anurií. 15. 11. 2010 provedena angiogr...

Více

Nutriční péče u pacientů v onkologické paliativní péči

Nutriční péče u pacientů v onkologické paliativní péči a dietních doporučení. Řadu omezujících předpisů je obvykle možné zmírnit nebo zcela zrušit. Pokud dospělý člověk potřebuje okolo 2 000 kcal/ den a stejnou energetickou hodnotu má i nemocniční stra...

Více

ES005_Essential Creatine – Doplněk stravy. Účinné látky

ES005_Essential Creatine – Doplněk stravy. Účinné látky denně. Od 6 dne užívejte 1 čajovou lžičku s ovocnou šťávou 1-2x denně po dobu 3 týdnů. Poté užívání na 3 týdny vynechte a pokračujte s dávkováním od začátku. Upozornění: Nepřekračujte maximální dop...

Více

Fill SW servis s.r.o. www.fillmedico.cz kod nazev doplnek uhr1_298

Fill SW servis s.r.o. www.fillmedico.cz kod nazev doplnek uhr1_298 LUIVAC LUSOPRESS LUSOPRESS MEDOXIN 250 MG POTAHOVANÉ TABLETY MEDOXIN 250 MG POTAHOVANÉ TABLETY MEDOXIN 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY MEDOXIN 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY MEDOXIN 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY ...

Více

1-05 Brodska - Zanetlive markery

1-05 Brodska - Zanetlive markery • TNF a, IL 1, IL 6, primární prozánětlivé, indukují syntézu PCT, CRP.. • IL 6- maximum za 2 hod, delší poločas -dg. neonatálních sepsí, v likvoru odliší bakteriální meningitis, korelace s APACHE I...

Více

1. pololetí 2006 - Nemocnice Na Homolce

1. pololetí 2006 - Nemocnice Na Homolce Název a specifikace NEORECORMON 1 000 IU inj sol 6x0.3ml NEORECORMON 50 000 IU inj psolqf1via+1amp NEOTIGASON 25 MG por cps dur 30x25mg NEPHROTECT inf 10x500ml NEUPOGEN inj sol 5x1.6ml NEUPOGEN in...

Více

Změny v číselníku 302 ve formátu

Změny v číselníku 302 ve formátu POR TBL NOB 20X5MG INT GEL 7X100ML INF PLV SOL 10X500MG INF PLV SOL 10X1GM IVN INF CNC SOL 1X3ML POR SOL 1X100GM POR TBL FLM 30X120MG POR TBL FLM 30X180MG POR TBL FLM 30X120MG POR TBL FLM 60X120MG ...

Více