Cz_PF_Japanese Equity_EUR 20040531

Komentáře

Transkript

Cz_PF_Japanese Equity_EUR 20040531
EUR
Pioneer Funds - Japanese Equity
Pioneer Funds - japonský akciový
ROZVÍJEJÍCÍ SE TRHY A
DÁLNÝ VÝCHOD akciové
31.5.2004
7
Morningstar Rating :**, S&P Star Rating7:*
ROZDĚLENÍ DO SEKTORŮ
7
8 9 10
2
DESET NEJVĚTŠÍCH AKCIOVÝCH INVESTIC
1
5
2
3
Podíl
Sektor
1. Spotřební zboží
Podíl
Akcie
6
4
2
21,97%
Toyota Motor Corp
5,47%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,68%
East Japan Railway Co
2,59%
Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc
2,58%
Hitachi Chemical Co Ltd
2,16%
Sekisui Chemical Co Ltd
2,16%
Tokyo Electric Power Co Inc/The
1,87%
Kajima Corp
1,75%
2. Informační technologie
18,83%
Takeda Chemical Industries Ltd
1,65%
3. Finance
18,42%
Keyence Corp
1,62%
4. Průmysl
16,58%
5. Suroviny
6,31%
6. Zdravotnictví
5,32%
7. Zboží krátkodobé spotřeby
5,28%
k 31/05/2004
Vl. kapitál
Vážený index
8. Energetika a plynárenství
3,39%
1 měsíc
-5,53%
-5,22%
9. Telekomunikace
3,24%
3 měsíce
7,25%
4,92%
10. Energie
0,66%
6 měsíců
11,00%
9,81%
2
Od začátku roku
ROZDĚLENÍ PODLE ZEMĚ EMITENTA
KUMULATIVNÍ VÝKONNOST
1
Podíl
Země
1. Japonsko
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
100,00%
1
3,4,5
9,36%
8,10%
1 rok
40,51%
42,30%
3 roky
-41,88%
-37,21%
Od zahájení výpočtu VK
-45,19%
INVESTIČNÍ TÝM
INVESTIČNÍ CÍL
Tento podfond je řízen naším asijským týmem, jehož
hlavní portfolio manažerkou je Gladys Lau. Před
příchodem do Pioneer Investments pracovala 10 let pro
sigapurskou pobočku Arab Bank plc, kde od roku 1998
řídila japonská portfolia. Byla také zodpovědná za řízení
týmu pro asijské (kromě Japonska) akcie a revize alokace
aktiv ve fondech investujících v Asii. Během této doby
Gladys řídila AB ASEAN Growth fund, který vyhrál cenu
agentury Micropal. Předtím Gladys pracovala jako vedoucí
maloobchodního prodeje a výzkumného oddělení v Phillip
Securities Pte Ltd. Je držitelkou titulu MBA z univerzity v
San Francisku a BSc z National University v Singapuru.
Cílem je dosáhnout růstu kapitálu ve střednědobém
až dlouhodobém horizontu investováním minimálně
dvou třetin aktiv do diverzifikovaného portfolia akcií
a s akciemi spojených cenných papírů vydaných
společnostmi, které jsou založeny, operují nebo
získávají nejméně dvě třetiny svých příjmů v
Japonsku.
SLOŽENÍ BENCHMARKU (VÁŽENÉHO INDEXU)
Zahájení výpočtu vl. kapitálu
18/12/2000
Trh
Index
Sídlo
Lucembursko
Akcie japonské oblasti
MSCI Japan
Hodnota fondu
Hodnota podílového listu
Počáteční minimální investice
643.66 mil EUR
2.22 EUR
30000 CZK
nebo 1000 EUR
5,00%
Úvodní nákupní poplatek
(kat. A, Euro, nedistr.)
1,50%
Manažerská odměna
(kat. A, Euro, nedistr.)
ISIN (kat. A, Euro, nedistr.)
LU0119372687
Poznámky a důležité informance jsou na druhé straně.
5
Váha
100,00%
EUR
Pioneer Funds - Japanese Equity
Pioneer Funds - japonský akciový
RŮST INVESTICE 10 000 EUR DO PL KATEGORIE A
ROZVÍJEJÍCÍ SE TRHY A
DÁLNÝ VÝCHOD akciové
31.5.2004
MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ
Japonské akcie v květnu oslabily díky obavám investorů, že vyšší
úrokové sazby v USA a pomalejší ekonomický růst v Číně sníží výnosový
potenciál mnoha domácích společností.
10 000
Oproti benchmarku portfolio zaznamenalo snížený výkon. Naše zvýšená
expozice v sektoru softwaru a služeb byla negativní, stejně jako náš
výběr titulů v rámci materiálů. Nicméně, na druhou stranu naše
expozice v rámci sektoru zboží dlouhodobé spotřeby přispěla relativním
ziskům pozitivně.
9 000
8 000
7 000
V rámci portfolia jsme přidali k pozici v Honda Motor a zakoupili jsme
Isuzu (automobily) po zveřejnění pozitivních výsledků společenosti.
Také jsme zakoupili podíl v poskytovateli internetového přístupu,
Eaccess, díky dobrému růstu zákazníků a akvizici internetových
projektů AOL v Japonsku. Na závěr jsme přidali podíl v Takeda
Chemical, spíše defenzivnější společnosti, která je podpořena
přesvědčivým hodnocením.
6 000
5 000
4 000
Pioneer Funds - Japanese Equity
III.04
XII.03
IX.03
VI.03
III.03
XII.02
IX.02
VI.02
III.02
XII.01
IX.01
VI.01
III.01
XII.00
3 000
Zachováváme si vyšší expozici v sektoru IT softwaru & služeb. Také
máme vyšší expozici v domácky orientovaných oblastech jako jsou
nemovitosti a maloobchod. Výhlídky vnitrostátně orientovaných titulů
se zlepšily, jak se objevují znaky o zotavení japonské poptávky. Klíčové
snížené pozice v portfoliu zůstávají v technologickém hardwaru,
automobilech a zboží dlouhodobé spotřeby.
Do budoucna očekáváme, že japonský trh zůstane proměnlivý, dokud
bude přetrvávat nejistota ohledně čínského ekonomického růstu a
zvýšení úrokových sazeb v USA.
31 květen 2004
POZNÁMKY
1. Veškeré údaje platné k 31/05/2004.
2. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se může změnit.
3. Výnosy benchmarku se počítají jako hrubé bez srážek a poplatků.
4. Uvedené údaje o výkonu se vztahují pouze k podílovým listům kategorie A. Všechny informace vycházejí z hodnot vlastního kapitálu (VK). VK představuje hodnotu každého podílového listu bez veškerých administrativních,
transakčních a depozitních bankovních poplatků. Do VK nejsou započítány žádné další poplatky, jako jsou daně nebo nákupní poplatky. Podrobnosti o ostatních nabízených kategoriích podílových listů jsou uvedeny v
Prospektu Pioneer Funds.
5. Index MSCI Japan se skládá z akcií, které tvoří 60% tržní kapitalizace japonského akciového trhu. Index nezapočítává reinvestice dividend. Zdroj: Bloomberg, Reuters, Morgan Stanley Capital International. Nereprezentuje
výkonnost žádného podfondu skupiny Pioneer Investments. Do indexu není možné přímo investovat.
6. Fond vznikl 28. června 2000, kdy fond Pacific Basin byl rozdělen do nových podfondů a to Pioneer Funds – Japanese Equity a Pioneer Funds – Pacifik (ex. Japan) Equity.
Název podfondu uvedený v českém jazyce představuje jeho marketingové označení pro Českou republiku.
7. Zdroj: Ratingové agentury Morningstar resp. Standard & Poor´s.
Předchozí výkonnost podfondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena plná návratnost původně investované částky. Nikdy nelze zaručit, že
určité státy, trhy či odvětví vykážou takový výkon, jaký se původně očekával. Investování s sebou nese určitá rizika, spojená například s politickým vývojem a pohybem měn. Doporučujeme investorům, aby se svým finančním
poradcem řádně projednali míru, v níž jsou schopni akceptovat riziko. Investiční výnos a částka jistiny mohou kolísat, takže podílové listy investora mohu mít při zpětném odkupu vyšší případně nižší cenu než byla cena
původní. Kurzové výkyvy a poplatky fondu také ovlivňují výnos investora.
Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují nabídku podílových listů fondu a slouží k ilustrativním účelům. Žádná z informací v tomto dokumentu není investičním doporučením. Pokud není blíže specifikováno,
všechny informace jsou připraveny skupinou Pioneer Investments.
Podílové listy fondu nesmějí být veřejně nabízeny k prodeji v USA či v jejich teritoriích a državách, podřízených jejich jurisdikci, ani ve prospěch osoby z USA.
Tento materiál není Prospekt a nepředstavuje nabídku podílových listů produktu. Dříve než se rozhodnete investovat: seznamte se s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s
prospektem a manažerskými pravidly podfondu Pioneer Funds, kde jsou uvedeny informace i o rizicích spojených s tímto produktem. Doporučujeme Vám se rovněž seznámit s Podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze
získat také zdarma na adrese Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika či prostřednictvím bezplatné linky klientského centra 800 313 663.
Pioneer Investments je obchodní označení společnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. a skupiny jejích dceřiných společností.

Podobné dokumenty

Cz_PF-USValue 20030331

Cz_PF-USValue 20030331 Předchozí výkonnost podfondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena plná návratnost původně investované částky. Nikdy...

Více