Bližší Paříš - Paříž! To nejlepší z Francie!

Komentáře

Transkript

Bližší Paříš - Paříž! To nejlepší z Francie!
Duha Klub Dlažka
Dla ka (Palackého 1,
1, Přerov,
P erov, 750 02,
02, www.dlazka.cz 603 886 644)
644)
Bližš
Bli ší informace
Ano ,je to tady!
tady! Máme pro vás nachystáno
nachystáno to nejlepší z Francie! Určit
Ur itě
it vás
uspokojí naše kvalitní strava plná zeleniny, čerstvých
erstvých ryb, kvalitního masa,
uleželého
ule elého sýra, dobré kávy a kvalitních dobrot k tomu! K tomu národní
moky – lahodné francouzské víno i koňá
ek, skvělé
ko áček,
skv lé džusy
d usy a minerálky!
minerálky!.
Ubytování v luxusních chatičkách
chati kách typicky francouzského stylu stylu
s patinou let sedmdesátých
sedmdesátých vás jistě
jist nadchne! Zkusíte si národní hry –
petánque především,
etníky
p edevším, ale i vypečenky
vype enky - na zloděje
zlod je gentlemany a na četníky
ze Saint Tropez a stávky všeho druhu. A též
té to nejlepší z francouzského
filmu, literatury, hudby a malby! Připomeneme
P ipomeneme si slavné Třii mušketýry,
Zvoníka od Matky boží,
bo í, Bídníky, ale také Mikulášovy patálie. Vzpomeneme
vynikající detektivy francouzské v čele
ele s Maigretem a Moulinem. A taky
slavné malíře
váky Piaf i Becauda,
malí e Maneta i Moneta. Nezapomeneme na zp
zpěváky
Mathie i Aznavoura, ale i Noir Desir
Desir a Gainsborga. A také slavné herce
Belmonda, Funese, Richarda, Delona a Philipa. A samozřejm
samoz ejmě
ejm i herečky
here ky
Bardotku, Darcovou a Miou Miou. Zahrajete si sporty, ve kterých
kterých jsou
jsou
Francouzi fakt dobří
dob í – fotbal, rugby, vodní pólo i volejbal,
volejbal, ale také speciál variantu
variantu ringa
francouzského.
francouzského. zkusíme i koňské
ko ské dosti
dostihy a střelbu
st elbu na terč
ter lukem a šípy … Zazpíváte si národní
písně
eském překladu!
písn i slavné populární songy – v originále i v českém
p ekladu! Povzpomínáte na slavné
francouzské pohádky od starých keltských příb
p íběh
íb hů Fontainových bajek až
a k Malému princovi.
K tomu přidáme
ímanů)
p idáme pravé galské odpoledne aneb lov divočáka
divo áka (a možná
mo ná i Říman
íman ) s Asterixem a
Obelixem. Navštívíte slavné okolní památky dle
dle možností
mo ností - zejména francouzsky vypadající
hrad Svojanov.
Svojanov. Ale i skv
skvělé
kv lé – typicky francouzské koupaliště
koupališt v Olešnici nebo přehradu
p ehradu Křetinka.
K etinka.
Slavní
áci i
lavní Francouzi a příznivce
p íznivce Francie – hrdinové,
hrdinové, ale i padouši,
padouši, šlechtici i plebejci,
plebejci, měš
m šťáci
venkované,
šíme se na vás!
enkované, hrá
hráčii i pěvci
p vci,
vci, krásné panny
panny, hbité tanečnice
tane nice i šaramantní dámy!
dámy! Těšíme
Přije
ijeďte
ije te do místa slávy Francie – do Svojanova.
Svojanova. Do místa,
místa, kde
kde francouzské slovo je slovem
světovým.
sv tovým. Do místa, kde
kde opravdu všem dobrým Francouzům
Francouz m i jejich přátel
p átelům
átel m kvete typicky
francouzská
ijeďte
francouzská pšenka a kde víno teče
te e proudem! Přije
ije te a vezměte
vezm te to nejlepší co můžete.
m ete. Připravt
P ipravte
ipravte
se na hry, soutěže
sout e a turnaje!
turnaje! Budeme tancovat,
tancovat, zpívat, hodovat, malovat, sportovat, ale hlavně
hlavn
si budeme krásně
hrát – vše pod naším slavným klasickým jedinečným
heslem
krásn
jedine ným
Nástup:
Nástup: 16,00 – 18,00
18,00 9.8.20
8.201
2014
Odjezd 10,00
10,00 - 11,0
11,00 16.8.2014
16.8.2014
Ubytování: Chaty po 3-4 (nutný vlastní spací pytel, polštář, prostěradlo).
Místo: Svojanov u Poličky. Tábor „Naše děti“ leží cca 1 km po levé straně silnice za potokem ve
stráni - když jedete ze Svojanova směrem na Poličku. GPS: 49°38'7.847"N, 16°23'45.900"E
Ubytování: Chýše po třech - čtyřech, nutný vlastní spacák.
Strava: typicky francouzská 5 x denně!
S sebou: To nejlepší z Francie - francouzský ohoz! Rodinnou vlajku! Dary na uvítanou (něco na
ceny, na soutěže, něco dobrého na jídlo či na pití, něco jen tak pro radost …). Věci na sport a na
hry, pro děti na
na vycházky - batůžek, flašku na pití, pláštěnku, čepici proti slunci, dobré boty do
lesa).
Storno: Platí storno podmínky www.dlazka.cz
Těší
ší se Mussur,
Mussur, Michal a Dušan!
Dušan! Skvěl
kv lé kuchařky
kucha ky Jitka, Lenka a Líza!
Líza!
A další vedoucí plní elánu – Mája, Janča,
Jan a, Bára, Michal, Renča,
Ren Petr, Vašek, Verča,
er a, Míša, Sára …

Podobné dokumenty

Paříš - Paříž! To nejlepší z Francie!

Paříš - Paříž! To nejlepší z Francie! nachystáno nachystáno to nejlepší z Francie! Určit Ur itě it vás uspokojí naše kvalitní strava plná zeleniny, čerstvých erstvých ryb, kvalitního masa, uleželého ule elého sýra, dobré kávy a kvalitn...

Více