Dobříšské listy, říjen 2005, s. 5.

Komentáře

Transkript

Dobříšské listy, říjen 2005, s. 5.
5
2. 10. – Leonard Rotter
– akvarely z 40. - 60. let 20. století
Kultura – říjen
Výstava akad. sochaře Leonarda Rottera (1895 - 1963),
která se uskuteční 2. - 28. 10. 2005 ve výstavním sále
Kulturního domu v Dobříši (bývalá synagoga), představí jeho akvarely z 40. - 60. let 20. století, zachycující
působivá pražská zákoutí i výjevy ze života lidí v ní žijících. Jedná se o výstavu, která představí ojedinělé souborné dílo, čítající desítky působivých děl.
Autor svou techniku akvarelu vyvinul od rané realisticky více plošně chápané kresby se střídmou barevností,
později s více zemitými odstíny bez větších kontrastů,
až do naprostého rozvolnění kresebné linie i barevné
škály v 60. letech, kdy vznikly evidentně jeho nejzdařilejší práce jako např. „Pražské mosty“ nebo „Pražské
Benátky“ a mnohé další. Používal také kombinované
techniky s pastelem nebo barevnými tušemi. Po celé
tvůrčí období se neustále vracel do areálu Anežského
kláštera, kde vytvářel nejen krásné malířské záznamy
tohoto vzácného středověkého komplexu ještě před
jeho celkovou rekonstrukcí, ale také snové vize
s postavou jeptišky, snad sv. Anežky. K nejněžnější
a zřejmě nejniternější tvorbě L. Rottera patří jeho
křehké pozdní kresby zimních přírodních zákoutí
Prahy a ptactva ve větvích křovin a stromů, zachycené
např. v obraze „Ptáci v zimě“ (1963). Sedával prý
často schoulený dlouhé hodiny ve starém zimníku,
nedbal chladu a s obrovskou až dětskou radostí
a s velkou láskou zaznamenával hemžení drobných
ptáčků, kteří neodlétli a zůstali v Praze. Miloval krásu
a dobro, často se při své práci odpoutával od životní
reality, která nebyla vždy onou krásnou krajinou, již ve
svých akvarelech téměř po celý život tak citlivě a láskyplně zvěčňoval.
Výstavu uvede Dr. Mgr. Hana Blochová.
Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 2. října
v 18.00 hodin. Výstava potrvá do 28.10. 2005 a je
otevřena: všední dny od 8.30 do16.00 hodin,
neděle 14.00 - 16.00 hodin
Život a dílo tohoto významného českého umělce vám
představujeme v článku na této straně.
2. 10. Barevná neděle
Okrašlovací spolek Dobříš vás srdečně zve na setkání
s divadlem, písničkami a dalšími aktivitami členů okrašlovacího spolku či případných zájemců z publika, které
se uskuteční každý první nedělní podvečer v měsíci.
Společenský sál KD, neděle 2. října od 18.00
hodin
14. 10. Kurtizány z 25 Avenue
– Autumn 2005 Tour – rockový koncert
Kurtizány, které patří stále k nejlepším kapelám na
současné české scéně, si jedou od svého založení ve
svém ranku tvrdší, „normálně“ rockové muziky bez
větších změn, a to i na novém albu Chemie. Podle
názoru hudebních kritiků se nové album velmi povedlo
a jeho skladby budou základem dobříšského koncertu.
Chemie je prakticky autorskou deskou Tomáše
Varteckého, který je v současnosti jednou z nejvýraznějších osobností české rock&popové scény – producent,
hitmaker, schopný textař a hlavně kytarista s charakteristickým skladatelským i hráčským rukopisem.
Společenský sál KD, pátek 14. října od 20.00
hodin, vstupné 100,- Kč
29. 10. Rockfest Dobříš 05
11. ročník celostátní soutěže amatérských rockových
kapel. Hosté: Krucipüsk a the Switch. Viz text na straně
6.
Společenský sál KD, sobota 29. října od 14.00
hodin
31. 10. Hraje Swing band KD
Pravidelné setkání se swingovou hudbou.
Společenský sál KD, pondělí 31. října od 19.00
hodin, vstupné dobrovolné.
15. 10. Dobříšský zelenáč
Celostátní soutěž pro videoamatéry, kteří zachycují děj
kolem sebe domácí videokamerou bez úprav počítačovou technikou. Bližší informace na www.mestodobris.cz,
sekce společnost – Okrašlovací spolek
Kulturní dům, šatna herců – zadní vchod od 8.00
do 15.00 hodin
21. 10. – 10 Rue d la Madelein (Francie)
– ethnorock
Tuhle francouzkou partičku byste si určitě neměli
nechat ujít. Na první poslech vás určitě roztančí muzi-
Život a dílo Leonarda Rottera
(14. 9. 1895 – 14. 7. 1963)
Leonard Rotter
se narodil ve Vídni
14.9. 1895 a v roce
1900 se přestěhoval se svými rodiči
do Prahy. Tam se
vyučil nejdříve řezbářem, později
absolvoval Státní
umělecko-průmyslovou školu, obor
sochařství u profesorů Wurzela, Drahoňovského a Zálešáka. Během první světové války byl
jako voják vážně raněn, jeho zranění zanechalo trvalé
nervové následky. Po ukončení války se vrátil do Prahy
k sochařskému dílu a začal samostatně pracovat nejdříve v nevyhovující prádelně a později v atelieru na
Hradčanech v ulici Na Valech. Zde vznikly i jeho první
podobizny, jako např. portrét profesora konzervatoře
V. Kličky nebo malíře L. Nováka (publikováno v časopise Zlatá Praha 1923 a 1924), dále portrét významného
českého egyptologa prof. Lexy (uloženo v Orient. ústavu
Akademie věd), Jana Sladkého Koziny (dnes v Městské
galerii v Domažlicích) atd. i návrhy pražských fontán,
z nichž se některé realizovaly. Těžištěm jeho práce od
počátku umělecké dráhy zůstávala i volná tvorba
– vytvořil řadu komorních plastik s filosofickými náměty jako např. Věčná otázka, Život a láska, Touha,
Soumrak ad. Spolupracoval též se svobodnými zednáři
ka, ve které se skvěle prolíná velmi důrazná tvrdá rocková linka se zajímavými ethno motivy. Má v sobě takovou moc a ducha, že se vám zaryje do paměti okamžitě. Repertoire se vyvýjí směrem k rocku energičtějšímu,
nervóznějšímu, který mrazí, někdy až k metalu. To vše
je prostoupeno cikánským „tandemem“ houslí a klarinetu a velmi energickým, nekompromisním výkonem
zpěváka Juliena. Je to hudba naplněná obrovskou energií i klidnějšími pasážemi, jak nám bylo sděleno, někde
mezi Noir Desir, Rage Against the Machine a Bregovičem – bude to hodně divoký. Jako předkapela
vystoupí pražská kapela Black Fat Mama.
Společenský sál KD, pátek 21. října od 20.00
hodin, vstupné 100,- Kč
a vytvořil pro ně několik děl se symbolikou řádu.
Příležitostně se zabýval i restaurátorskými pracemi.
V roce 1926 se již s rodinou usadil na Žižkově a svůj
atelier přemístil nejdříve do Dlouhé ulice a později na
Staré Město do prostorného paláce Kinských. Ten však
musel po okupaci v roce 1939 vyklidit. Nový prostor
získal v areálu Tyršova domu na Malé Straně, kde pracoval až do své smrti.
V roce 1936 zpracoval pro Spolek pro obnovení
pomníku K. H. Máchy několik návrhů pro realizaci jeho
sochy ze sliveneckého mramoru, jež byla slavnostně
odhalena na Jarmilině skále nad Máchovým jezerem ve
Starých Splavech u Doks. V roce 1939 však byla socha
při bojích Henleinovci stržena, poté vyžádána do Bělé
pod Bezdězem, a ač s dobrým úmyslem, nevhodně
umístěna na tzv. Hůrce, kde se dodnes nachází.
Originál návrhu je dnes uložen v Muzeu v České Lípě.
Z roku 1937 pochází 2,5 m vysoká unikátní socha kováře z pálené hlíny, dříve umístěná na průčelí domu ředitele
ČKD v Břevnově Na Vypichu, dnešní Bělohorská čp. 1202,
zničena byla při opravě fasády domu v roce 1979.
Léta německé okupace a válečné období vyplnil tvorbou dětských portrétů, drobných sousoší a reliéfů
s filosofickými náměty a nově se zaměřil také na akvarely, v menší míře i na olejomalbu, ve kterých zachytil
mnohá zákoutí Prahy i denní život obyvatel v ní žijících.
Díla jsou prosycena obdivem k městu, které miloval
a zobrazoval v mnoha denních i ročních podobách, to
vše propojené s prožitky lidí zde strádajících v těžkých
dobách i prožívajících radostné chvíle a pocity naplně-
Připravujeme
na listopad
výstava: Fotografie z Libanonu
4.11. W.A. Mozart Reqiuem – výjimečné
uvedení posledního díla klasika vážné hudby
11.11. Ready Kirken – rockový koncert
25.11. Natalika – world muzik
né vírou v budoucnost. V roce 1945 při bombardování
Prahy bylo téměř celé dílo L. Rottera zničeno zásahem
jeho atelieru, což způsobilo další nervový otřes v duši
již dosti zkoušeného umělce. V poválečných letech
postupně vznikla celá řada studií i sochařských děl jako
např. Píseň, plaketa s Pražským Jezulátkem nebo pohybová studie běžce Emila Zátopka a mnohé další.
V padesátých a na počátku šedesátých let se zúčastnil svými návrhy soutěží na pomníky významných
osobností (např. J. E. Purkyně, J. Neruda), čtyřmi návrhy také obeslal soutěž na světovou výstavu v Bruselu.
I svými dalšími soutěžními návrhy, např. na vytvoření
odznaku Mateřství a jinými projekty, realizoval některé
své umělecké vize. Jeho náčrtníky se plnily nejen různými uměleckými nápady, ale i četnými skicami
– kreslil lidi v tramvaji, na ulici a zanechal po sobě
desítky kreseb.
V roce 1957 se uskutečnila v Malostranské besedě
výstava „Malá Strana a Hradčany v díle Leonarda
Rottera“, kde poprvé autor souborně vystavil své akvarely, vznikající již od konce 30. let 20. století.
Zemřel náhle na srdeční infarkt uprostřed procesu
své tvorby 14. 7. 1963. Jeho dílo je výpovědí člověka,
který ač zkoušen mnoha životními útrapami, vždy věřil
v krásu a moudrost tohoto světa a do svého uměleckého odkazu toto navždy vtiskl.
Jediná souborná posmrtná výstava Leonarda Rottera
byla dosud uspořádána v Praze v prosinci 1963
v Biologickém ústavu ČSAV.
Kulturní středisko Dobříš a dcera umělce Romana
Rotterová si Vás tímto dovolují srdečně pozvat na tuto
výstavu.
Dr. Mgr. Hana Blochová

Podobné dokumenty