JetStream - Limex

Komentáře

Transkript

JetStream - Limex
JetStream
Systém ionizačního vzduchového nože
s mimořádným čistícím výkonem
Bezkonkurenční výkon a účinnost
Systém vzduchových ionizačních nožů JetStream
Meech je více než jen kus strojního zařízení. Je
to světově jedinečné řešení k odstranění nečistot
z povrchu různých výrobků. Unikátní technologie
JetStream’s je využitelná v řadě různých aplikací,
jak pro velké, tak malé povrchy a zajišťuje
maximální výkon při mimořádné energetické
účinnosti. Meech je v této oblasti světově vedoucí
firmou a na základě dlouholetých zkušeností
získaných u zákazníků z celého světa dodává
stále dokonalejší systémy JetStream.
Foto s laskavým
svolením Dürr AG
Photo courtesy
of Dürr AG
Světový lídr v řízení elektrostatiky a
vzduchové technologie
Nikdo nezná speciální oblast eliminace a řízení
statického náboje ve spojení se vzduchovou technologií
lépe než Meech. Praktické přínosy je možné vidět při
práci systému JetStream. Unikátní konstrukce zahrnující
integrované ionizační tyče zajišťuje důležité přínosy
– vysoký výkon čištění, dlouhou životnost a rychlou
návratnost vaší investice.
Mimořádná kvalita jako standard
Stejně jako u každého jiného systému firmy Meech je
kvalita základem systému vzduchových ionizačních
nožů JetStream. Trvale pracujeme s nejvyššími
možnými standardy kvality ve všem co děláme. Náš
Celosvětové působení
Po celém světě naleznete systémy firmy Meech. Z
centrály a technické centra ve Velké Británii, z výrobního
závodu v USA a prodejních center v Belgii, Holandsku a
Číně pokrýváme svět. Naše distribuční síť – zastoupení
v 50 průmyslových zemí světa zajišťuje svými
vyškolenými pracovníky odbornou technickou pomoc a
servis našim zákazníkům.
Všechny zkušenosti, které potřebujete
Firma Meech založená v roce 1907 získala celosvětové
renomé v oblasti konstrukce a výroby výkonných,
provozně spolehlivých systémů s dlouhou životností,
které jsou podporovány týmem zkušených techniků.
Proto náš seznam referencí z celého světa dosáhl již
systém řízení kvality je certifikován normou ISO 9001.
počtu 7000 a zahrnuje následující velké firmy:
Produkty vyráběné firmou Meech jsou v souladu s
„„ Ford Motor Company
„„ Guardian Industries
„„ Hexcel Composites Ltd
„„ Honda of the UK Manufacturing Ltd
„„ IBC Vehicles Ltd
„„ Magna Interiors & Exteriors (Bohemia) s.r.o
„„ Motherson Automotive Technologies & Engineering
„„ Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd
„„ Peguform Iberica S.L.
„„ Plastic Omnium Varroc PVT Ltd
„„ Polytec GmBH
„„ Sanyo Electric Group
„„ Toyota Motor Manufacturing UK Ltd
mezinárodními normami, které zahrnují CENELEC EN
60950, UL/CSA (CUL) a CE. Rovněž máme osvědčení
ATEX a UL“EX” pro použití výrobků v nebezpečném
prostředí. Můžete si tak být jisti, že jste v e firmě Meech
zvolili řešení a partnera, který splní vaše vlastní náročné
standardy.
Jsme precizní v technickém provedení
Tvrdit, že je světový lídr může každý. Meech to ale
denně dokazuje. Náš systém vzduchových ionizačních
Velký objem a tlak vzduchu
Vysoký tlak vzduchu a velký objem vzduchu jsou
nožů JetStream zahrnuje mnoho technicky pokrokových
klíčové faktory pro čistící výkon. Systémy se
prvků včetně integrovaných ionizačních tyčí.
stlačeným vzduchem zajišťují sice vysoký tlak, ale
Lepší výkon
Klíčové přednosti systému vzduchových ionizačních
nožů JetStream jsou vysoká energetická účinnost
trpí nedostatečným objemem vzduchu pro efektivní
odstranění nečistot. Systém JetStream zajišťuje oba
nutné parametry.
a velký čistící výkon. Chcete-li se o tom přesvědčit,
Rychlá návratnost investice
jednoduše porovnejte naše řešení s možnými
Ačkoliv počáteční investice do systému JetStream
alternativami, jako je vzduchová záclona zásobovaná
může být vyšší, náklady uživatel za provoz po dobu
stlačeným vzduchem, různé tryskové systémy nebo
životnosti systému jsou podstatně nižší. Úspory energie,
speciální kartáčové systémy s pštrosími pery.
zvýšení produktivity a kvality zajišťují rychlou návratnost
investice ( obvykle méně než 12 měsíců). Systémy
Vyzkoušený v praxi
Naše zkušenost z mnoha rozličných aplikací je
dána tím, že systém vzduchových ionizačních nožů
JetStream je používán ve světě v řadě průmyslových
odvětví. Takže jakýkoliv problém, se kterým se setkáte,
jsme s velkou jistotou už v minulosti řešili.
Energeticky účinný
Systém JetStream je zásobován vzduchem z
ventilátoru a vyžaduje dramaticky méně energie než
srovnatelné systémy, pracující se stlačeným vzduchem.
Úspory energie 70-90% jsou běžné.
Proud ionizovaného vzduchu
Proč jít do ionizace? Velmi jednoduše proto, že proud
ionizovaného vzduchu má zásadní význam pro optimální
čistící výkon. Ionizovaný vzduch rozruší elektrostatické
vazby, držící nečistoty na povrchu, umožní jejich účinné
odstranění a zabrání opětnému přitahování nečistot na
vyčištěný povrch.
Kontinuální břit ionizovaného vzduchu
Systémem JetStream se vyloučí problémy „pruhování“
spojené s tryskami a stlačeným vzduchem. Naše řešení
zajišťuje vyvážený , kontinuální břit ionizovaného
vzduchu stálého výkonu.
JetStream jsou levnější v investičních i provozních
nákladech než odpovídající kartáčové systémy s
pštrosími pery. Přinášejí rovněž vyšší výkon a lepší
energetickou účinnost. JetStream dává mimořádně
příznivý poměr užitných vlastností a pořizovací ceny
Snadná údržba
Poslední věc, kterou byste mohli potřebovat by byl
systém, který vyžaduje trvalou péči. Unikátní konstrukční
prvky vestavěné do systému JetStream významně
redukují údržbové práce ve srovnání s alternativními
možnými systémy a optimalizují tím produktivitu práce.
How it works
Saving Energy
Oratori vocificat catelli, iam parsimonia saburre
corrumperet rures. Concubine amputat Medusa, ut
zothecas imputat vix lascivius concubine, quod utilitas
umbraculi amputat parsimonia rures,
praemuniet vix lascivius circumgrediet zothecas, ut
umbraculi optimus rures adquireret syrtes. Chirographi
Energy Efficient
Verecundus agricolae circumgrediet adfabilis concubine.
Saburre deciperet suis. Incredibiliter parsimonia rures
praemuniet vix lascivius circumgrediet zothecas, ut
umbraculi optimus rures adquireret syrtes. Chirographi
Ionised Airflow
verecunde corrumperet ossifragi, quamquam perspicax
chirographi vocificat cathedras, quod lascivius syrtes
fermentet satis fragilis catelli.
Continuous Blade of Ionised Air
Oratori vocificat catelli, iam parsimonia saburre
corrumperet rures. Concubine amputat Medusa, ut
zothecas imputat vix lascivius concubine, quod utilitas
umbraculi amputat parsimonia rures, quam quam catelli
High Volume and Preassure of Air
Verecundus agricolae circumgrediet adfabilis concubine.
Saburre deciperet suis. Incredibiliter parsimonia rures
Foto s laskavým svolením Ford Motor Company
Short Investment Payback
verecunde corrumperet ossifragi, quamquam perspicax
chirographi vocificat cathedras, quod lascivius syrtes
fermentet satis fragilis catelli.
Easy Maintenance
Verecundus agricolae circumgrediet adfabilis concubine.
Saburre deciperet suis. Incredibiliter parsimonia rures
praemuniet vix lascivius circumgrediet zothecas, ut
umbraculi optimus rures adquireret syrtes. Chirographi
Konstruován pro výkon
vzduchový nůž Jet Stream
Do systému JetStream jsme vložili všechno, co víme
konvenční vzduchový nůže
o řízení elektrostatiky a proudění vzduchu. Na těchto
stránkách naleznete jen několik příkladů, kterými naše
konstrukční know-how přispělo k praktickým přínosům
Univerzální, na míru konstruované a
vyráběné systémy
jedna externí
ionizační tyč
Systémy vzduchových ionizačních nožů JetStream jsou
vyráběny na míru, aby co nejlépe splnily požadavky
aplikace každého individuálního zákazníka:
„„ Vzduchové nože – celková délka od 200mm. Opčně
deflektory
usměrňující
vzduch
mohou být s ionizační tyčí v provedení Ex (ATEX) a
dvojice
integrovaných
ionizačních tyčí
proud znečištěného
vzduchu
proud čistého vzduchu
alternativně s horním nebo bočním hrdlem přívodu
vzduchu
Výhody unikátní konstrukce
„„ Ventilátory – energeticky účinné ventilátory dodávají
Vzduchový Ionizační nůž JetStream je konstruován
vysoký tlak a velký objem vzduchu. Řízení ventilátorů
z tvrdého anodizovaného hliníku a nerezové oceli.
může být buď jednoduše tlačítkem zap/vyp nebo s
Je nasaditelný do všech industriálních prostředí. Na
měničem pro přesnou regulaci intenzity proudu vzduchu
základě našich dlouholetých zkušenoszí má konstrukce
několik jedinečných prvků:
„„ Filtrace – jako standard se dodává pro zachycení
„„ Integrovanou dvojici ionizačních tyčí, které zajišťují
částic velikosti 5 micronů
vysoký ionizační výkon při minimalizaci nároků na
„„ Tlumení hluku – tlumič hluku na vstupu a výstupu
údržbu.
ventilátoru a jako opce akustický kryt pro snížení hladiny
„„ Deflektory – pro minimalizaci objemu znečištěného
hluku až na 70dBA.
vzduchu strhávaného z okolního prostředí proudem
„„ Ovládací panely – pro ventilátor, ionizaci a sledování
čistícího vzduchu.
profilů čištěného výrobku
„„ Velký vyplněný prostor – zajišťuje rovnoměrnou
.
dodávku vzduchového proudu po celé délce
vzduchového nože.
„„ Vnitřní profil – zajišťuje vysokou účinnost proudu
vzduchu.
O100
O100
234
234
O54
rozměry v mm
O54
Další vylepšení systému
Sledování tvaru
Odsávání
Systémy vzduchových Ionizačních nožů jsou
Systémy JetStream mohou také mít odsávání, aby se
konstruovány tak, aby vyhověly každé jednotlivé
zachytily nečistoty sfouknuté z povrchu čištěného dílů. K
aplikaci. K dispozici jsou tři možné opce sledování tvaru
dispozici jsou dva způsoby odsávání:
čištěného povrchu:
„„ Pevné – umožňuje manuání nastavení vzduchových
nožů a je nejvhodnější pro ty aplikace, kde dílce, které
mají být čištěny jsou trvale přítomné před výstupní
štěrbinou (např. čištění čelní plochy skříní televizorů
před lakováním).
„„ Pozičně polohované – vhodné pro aplikace, kde
je čištěný díl přítomen před výstupní štěrbinou, ale je
vyžadováno aby byl čištěn více než jeden povrch (např.
nárazníky automobilů). Vzduchové nože se pohybují
mezi předem přednastavenými polohami, aby se zajistilo
optimální odstranění prachu..
„„ Recirculační – uzavřený systém, který recirkuluje
vzduch vyfukováním a odsáváním. Obsahují inline
filtraci a jsou ideální pro aplikace, kde je důležité udržení
rovnováhy vzduchového proudu. (např. ve výrobě dílů
automobilů).
„„ Nerecirkulační – znečištěný vzduch je odsáván,
filtrován a vyfukován do atmosféry.. Tyto aplikace
jsou typické tam, kde jsou dílce k čištění přiváděny na
dopravníku.
Instalace a servis
S firmou Meech jste bezpečně zajištěni. Nabízíme
„„ Polohované v reálném čase – vzduchový nůže se
plný rozsah služeb – zajištění kompletního projektu ve
pohybuje podle celého obrysu výrobku ve vzdálenosti
spolupráci s týmem vašich techniků, včetně dozoru na
100-150mm od jeho povrchu, aby se zajistila nejlepší
dodávkách vámi schválených subdodavatelů, instalaci,
možná neutralizace elektrostatiky a odstranění nečistot.
uvedení do provozu a zaškolení vašeho personálu.
Polohování v reálném čase je běžně používáno na
výrobních linkách v automobilkách.
Foto s laskavým svolením Honda of the UK Manufacturing Ltd
JetStream v provozu
Systémům Meech JetStream důvěřují a spoléhají na ně
zákazníci v různých průmyslových odvětvích. Dále je
Lakování plastických dílů
Dosažení nejvyšší úrovně kvality a nejnižší míry
uvedeno jen několik sektorů, ve kterých pracují systémy
zmetkovitosti vyžaduje, aby povrch určený k lakování byl
Meech v různých aplikacích po celém světě.
zbaven nečistot a statického náboje před lakováním. To
Automotive
je systémem vzduchového ionizačního nože JetStream
snadno realizovatelné.
Aplikace se soustřeďují na odstranění nečistot (prach,
špína a vlákna), k zlepšení kvality lakování a zvýšení
počtu výrobků, které jsou bezvadné napoprvé. Ionizační
Potiskování plastových dílů
Znečištění potiskovaného povrchu prachem může
vzduchové nože JetStream se používají před lakováním
mít za následek nekvalitní tisk, vysokou zmetkovitost
karosérií a jiných komponentů automobilů jako nárazníků,
a vyžadovat časté zastavení stroje z důvodu čištění
spojlerů, těles venkovních zrcátek apod
tiskací podložky. Instalace systému JetStream umožňuje
Plechovky na nápoje a potraviny
snadné odstranění prachu a tím zlepšení kvality tisku a
zvýšení produktivity práce.
Tradiční praxe je čistit vnitřek plechovek sterilní
kapalinou před plněním. To je energeticky neefektivní,
vyžaduje to velké objemy kapaliny, která musí být
Ploché sklo
Jednotlivé tabule řezaného plochého skla jsou skládané
recyklována. Sterilní, ionizovaný vzduch ze systému
na sebe před expedicí k zákazníkům a na jejich povrch
JetStream dosáhne stejného výsledku s mnohem větší
je nanášen prášek usnadňující jejich pozdější separaci.
energetickou účinností.
Vzduchový ionizační nůž JetStream odstraní všechny
Kompositní materiály
drobné střípky skla a umožní rovnoměrné nanesení
separačního prášku a zabrání poškrábání povrchu skla.
Znečištění prachem je hlavní problém ve výrobě
kompozitních a sendvičových materiálů. Systém
JetStream, který obsahuje odsávací jednotku zde
umožňuje dosažení vysoké kvality.
… a podobně v mnoha další sektorech
Foto s laskavým svolením Bailey of Bristol
JetStream: Úspora času a peněz
Zákazník: Big Bear Plastic Products Ltd
Od dětských plastových skluzavek a pískovišť
které neutralizovaly statický náboj na panelech a piliny
jednodušše odpadaly na podlahu..
až k průmyslovým plastovým obalům a stěnám
Big Bear byli tak spokojeni s dosaženým výsledkem, že
kempinkových obytných přívěsů vyrábí Big Bear Plastic
koupili další systém k řešení podobného problému, který
Products Ltd v non-stop provozu ohromné množství
měli s neupravenými plastovými dílci, které přicházely
výrobků pro různá průmyslová odvětví.
do jejich stroje rotačního tepelného formování,
Přínos: Vzduchový ionizační nůž JetStream instalovaný
ve firmě Big Bear napomohl k zlepšení kvality a zvýšení
produktivity a zisku.
Rozbor případu: Když Big Bear přezkoumávali své
výrobní postupy vyústilo to v řadě oblastí k závěru,
že mohou být zlepšeny a prováděny s vyšší kvalitou
přípravy produktu a nižší zmetkovitostí.Jedna z
největšího v Evropě. Instalace systému JetStream
vyřešila kvalitu a problémy se ztrátou provozního času,
se kterými před tím byly problémy..
“Nyní díky systémům JetStream znečištění už
dlouho není hlavní problém kvality. Instalace
systémů ušetřila společnosti čas – v nižší
potřebě hodin na údržbu a dokončení procesu
vybraných oblastí ke zlepšení byl velký CNC stroj,
– a peníze odstraněním potřeby užívat tlakový
používaný k současnému dělení dvou desek pro
vzduch a snížením počtu zmetků.”
výrobu karavanových přívěsů. Piliny z řezu zvířené
rotující řezací hlavou byly odstraňovány manuálně. To
bylo mimořádně obtížné a časově náročné, protože
řezací hlava měla velmi vysoký elektrostatický náboj.
Následkem toho byly piliny, které byly předtím z
povrchu setřeny vlivem elektrostatiky na povrch opět
nataženy.
Technici Meech doporučili dva systémy JetStream,
Works Engineer, Big Bear Plastic Products Ltd
Foto s laskavým svolením Honda of the UK Manufacturing Ltd
JetStream: Motor zvyšování kvality
Customer: Honda of the UK Manufacturing Ltd (HUM)
HUM byla založena na ploše 150 ha ve Swindonu,
Wiltshire v roce 1985. Výroba automobilů započala v
závodě 1 v roce 1992 s roční kapacitou 150,000 vozů.
kapacita byla rozšířena na 250,000 aut otevřením
závodu 2 v roce 2001. HUM vyrábí Civic a CR-V, které
Systém ionizačního vzduchového nože JetStream je
instalován před lakováním a zajišťuje vyčištění povrchu
a neutralizaci statického náboje. Jedinečná konstrukce
systému JetStream zajišťuje, že nečistoty nemohou
recirkulovat a nemohou být znovu přitaženy na povrch
nalakovaných nárazníků.
dodává na trhy v UK, Evropě, Středním východě a
“Spolehlivost nebyla nikdy problém. systém
Africe.
JetStream běží trvale hladce a dělá svou
Oddělení výroby plastických dílů HUM vyrábí a lakuje
nárazníky pro oba typy vozů a pro servisní opravny.
Denně je vstřikováno a lakováno přibližně 900
nárazníků.
Přínos: JetStream zajišťuje vysokou kvalitu nárazníků.
Rozbor případu: Nárazníky přicházející ze vstřikovací
formy jsou pokryty zněčišťujícími částicemi a
usazeninami. Statický náboj, který je plastovým dílů
vlastní způsobuje, že na jejich povrch je přitahováno
větší množství nečistit.. Tyto nečistoty musí být pečlivě
odstraněny a neutralizovány před lakováním.
práci, kterou zajišťuje naši schopnost vyrábět
nárazníky vysoké kvality.”
Plastics Operations Manager, Honda of the UK
Manufacturing Ltd
Foto s laskavým svolením RPC Containers Ltd
JetStream: Zvýšení produktivity
Zýkazník: RPC Containers Ltd
RPC Group je vedoucí evropský výrobce pevných
plastických obalů a je jedinečný v nabídce svých
výrobků, které jsou vyráběny všemi třemi hlavními
výrobními postupy – vyfukováním, vstřikováním do
potřebovala snížit četnost provozních zastávek, které
byly nutné pro vyčištění tiskací podložky. Přerušení
provozu z důvodu čištění bylo nutné až 12 za hodinu a
bylo způsobované prachovým znečištěním kvůli kterému
barva dobře nedržela na povrchu potiskované nádoby.
formy a lisováním z fólie. Společnost má více než 40
JetStream tento problém ihned vyřešil. JetStream
samostattných závodů, které ve 12 zemích zaměstnávají
vyfukuje proud ionizovaného vzduchu na potiskované
6 500 pracovníků.
nádoby, neutralizuje jejich statický náboj a odstraňuje
Přínos: Firma RPC potřebovala zvýšit produktivitu
na tiskací lince, kde jsou obaly potiskovány. Systém
vzduchového ionizačního nože JetStream jim pomohl
tento cíl splnit.
Rozbor případu: Závod RPC v Oakhamu, UK vyrábí
technikou vstřikování do formy otevřené obaly pro
potraviny a jiné průmyslové výrobky. Tyto výrobky
zahrnují velké potištěné kyblíky na potraviny a plastové
nádoby na barvy pro tak mezinárodně známé firmy jako
nečistoty z povrchu, čímž umožňuje bezvadný potisk.
Nádoby zbavené statického náboje už nepřitahují prach.
Znečištěný vzduch je odsáván a veden do filtrační
jednotky před další recirkulací a opětným výfukem okolo
ionizačních tyčí systému JetStream.
“Výsledky jsou dramatické. po instalaci
systému JetStream jsme zaznamenali výrazný
pokles počtu zastávek linky. To významně
napomohlo zvýšit produktivitu a zefektivnilo
Histor a ICI Dulux.
celý tiskací proces..”
Po vyrobení jsou nádoby přiváděny k potiskovací lince,
Senior Development Engineer, RPC Containers Ltd
kde jsou potisknuty podle přesné specifikace každého
zákazníka. Zde byl nainstalován uzavřený recirkulační
systém JetStream pro zvýšení produktivity. Firma RPC
Foto s laskavým svolením Jaguar Cars Ltd
JetStream: Vytváří perfektní povrch
Customer: Visteon UK Ltd
Firma Visteon UK Ltd je prvotřídní dodavatel v oblasti
automotive vyrábějící přístrojové desky a různé
jiné panely a dílce interiérů automobilu pro mnoho
vedoucích světových automobilek.
Přínos: Aby si zajistili plastové lakované díly pro interiér
automobilu v nejvyšší možné kvalitě,instalovali na
svou lakovací automatickou linku systém vzduchového
ionizačního nože JetStream ihned při uvedení linky do
systém JetStream automaticky neutralizuje statický
náboj na plastových dílech procházejících linkou a
odstraňuje nečistoty ulpělé na jejich povrchu. Tím
zajišťuje, že povrch dílců je bez statického náboje a bez
prachu před příchodem k automatizovanému nástřiku
laku.
“Systém JetStream byl instalován ihned při
uvedení lakovací linky do provozu a od té
doby v trvalém non-stop provozu osvědčuje
provozu.
svojí robustní konstrukci a spolehlivost..”
Rozbor případu: Automatická lakovací linka běží ve
Paint Facility Engineer, Visteon UK Ltd
firmě Visteon v nepřetržitém provozu. Aby vyhověli
nejvyšším nárokům jejich zákazníků, mezi nimiž
jsou i firmy jako Jaguar a Land Rover, je jak kvalita
lakovaného výrobku, tak produktivita linky rozhodující.
Když Visteon svoji linku pořizovali, chtěli si zajistit
nejlepší dostupné řešení pro každou fázi procesu.
Společnost si pozvala technika Meech, který jim navrhl
instalaci systému vzduchového ionizačního nože
JetStream uvnitř jejich lakovací komory.
Dále nabízíme
Systémy vzduchových nožů pro sušení
Meech rovněž nabízí energeticky účinné vzduchové
sušící nože, které se používají k odstranění vlhkosti z
povrchu výrobků v různých průmyslových odvětvích jako
je výroba nápojů, balení čerstvých potravin, vyfukování
plastů, elektronice a automotive.
Meech je rovněž významným dodavatelem pro
následující oblasti:
„„ Systémy eliminace a řízení elektrostatického náboje
– Pro eliminaci nežádoucího elektrostatického náboje,
případně pro vytváření a řízení elektrostatického náboje
v různých průmyslových procesech. tyto systémy zvyšují
produktivitu, snižují zmetkovitost a zlepšují kvalitu.
„„ Systémy čištění pásů –Jejich typické využití je
v tiskárnách a obalovém průmyslu, k odstranění
znečištění, zlepšení kvality tisku a zvýšení produktivity.
„„ Vybavení pro technologii stlačeného vzduchu –
Různé výrobky, které šetří energii snižují hladinu hluku a
zajišťují účinné chlazení..
„„ ESD – Eliminace statického náboje v čistých
provozech – Vysoce citlivé systémy pro eliminaci
elektrostatiky v čistých provozech, které vylučují
možnost poškození a poruch způsobených
elektrostatickým výbojem.
Meech International
2 Network Point
Range Road, Witney
Oxfordshire
OX29 0YN
UK
Tel: +44 (0) 1993 706700
Fax: +44 (0) 1993 776977
e-mail: [email protected]
Meech Static Eliminators USA Inc
2915 Newpark Drive
Norton OH 44203
USA
Tel: +1 330 564 2000 / 1 800 232 4210
Fax: +1 330 564 2005
e-mail: [email protected]
Meech Elektrostatik SA
Av C Grandprez 27
B 4970, Stavelot
Belgium
Tel: +32 8086 2983
Fax: +32 8086 2821
e-mail: [email protected]
Meech CE
2151 Fót
Széchenyiút. 46
Hungary
Tel: +36 27535075
Fax: +36 27535076
e-mail: [email protected]
Meech China
Room 205, Huana Hotel Office Tower
No. 1733 Lianhua Road
Shanghai 201103
China PR
Tel: +86 21 6405 7737
Fax: +86 21 6405 7736
email: [email protected]
© Meech Static Eliminators Ltd 2010

Podobné dokumenty

zde - Limex-technik sro

zde - Limex-technik sro Ford, GlaxoSmithKline, Honda, Nestlé, Nissan, Procter &

Více